STAD THOLEN c 11? 9,90 is; HEEFT U SNURKPROBLEMEN? De Kort KERSTZANGAVOND HOOP OP VREDE ii 17? 11? 7,50 10? MULTIMATE St. Annaland SMEETS 95 Dl SARONNO AMARETTO SMIRNOFF KOPKE PORT SONNEMA VEUYE AMIOT 8? snurkproblemen Ceciliaweg 10, St. Annaland Tel. 0166 - 65 36 37 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 15 december 2005 Vervolg familieberichten JOHANNA VOS-LENDERINK WIM VAN TIGGELE MARIËLLA VAN STEENIS- VERKROOST LEENDERTIZAAK GOEDEGEBUURE CATHARINA ADRIANA GOEDEGEBUURE-WEIJLER CORNELIA LAURINA BOLIER-DE GRAAF JOHANNES VAN DIEREN ANTHONY JAN SLAGER JOHANNIS MARINUS POOT Trix VERHUISD: Nieuwe collectie MAISON VISSER GRAFMONUMENT steenhouwerij de kort Chr. Gem. Zangkoor V.Z.O.S. organiseert op D.V. 24 december 2005 een in de Hervormde Kerk te Sint-Annaland. THEMA: Medewerkenden: Kinderkoor Soli Deo Gloria o.l.v. Heieen Troost Jongerenkoor The Young Voices o.l.v. Mario Riedijk Chr. Mannenkoor D.E.V. o.l.v. Koos van der Slikke Chr. Gem. Koor V.Z.O.S. o.l.v. Rinus van Gorsel Muzikale begeleiding: Cris Krijger Adriaan Hoek Joke van 't Hof Leen Heijboer Lené de Graaf Algehele leiding: Ds. E. Versluis AANVANG: 19.30 UUR Deze advertentie is mogelijk gemaakt door: s/ffterff - toi/riAcuufel BOLS 50 m 1 DE KUYPER 50 90 DE KUYPER COEBERGH 90 FAMOUS GROUSE 50 COINTREAU 90 Voor iedereen fijne kerstdagen en een 2006. Lieve Ton Ongeveer 95% van deze problemen zijn op te lossen. mondkliniek voor RIOOL VERSTOPT? 6 Dankbaar voor alle liefde die wij van haar mochten ontvangen en dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, is onverwachts van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder weduwe van Arend Vos in de gezegende leeftijd van 89 jaar. Wedde: Jopie Hoek-Vos Eppo Hoek Tholen: Tineke van Oost-Vos Jaap van Oost Halsteren: Ti no Vos Ina Vos-Dane Kapelle: Henk Vos Els Vos-la Grand Oud-Vossemeer: Jeanette Pollie-Vos André Pollie Tholen: Johan Vos Colette Petra Vos-de Boer Klein- en achterkleinkinderen Tholen. 7 december 2005 Correspondentieadres: Familie Van Oost-Vos, Kadijk 18a, 4691 PL Tholen. Maandag 12 december is de afscheidsdienst gehouden in de aula van Monuta, Prins Bern- hardstraat 2 te Tholen. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevon den op de Algemene Begraafplaats aldaar. Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn dierbare broer, onze lieve oom. oudoom en neef betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: P.C. van Tiggele 's-Gravendeel, december 2005 De overweldigende belangstelling en deelne ming die u ons heeft betoond na het overlij den van mijn lieve vrouw hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor de steun en de troost die u ons hebt gegeven. Uit aller naam: Adriaan van Steenis Tholen, december 2005 De vele hartverwarmende blijken van mede leven na het overlijden van onze dierbare, zorgzame vader, onze lieve opa en overgroot vader hebben ons steun en troost gegeven. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Sint-Annaland, december 2005 Het heeft ons goed gedaan dat wij zoveel medeleven - zowel persoonlijk als schriftelijk - hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze schoonzus en tante Hiervoor onze oprechte dank. Wim Goedegebuure Corrie en Frank Henny en Theo en kinderen Sint-Annaland, december 2005 Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na het overlijden van onze lieve zorg zame moeder en oma betuigen wij u hiermede onze oprechte dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Sint-Annaland, december 2005 Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze zorgzame vader en lieve opa betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen en kleinkinderen In het bijzonder bedanken wij de vrijwilligers/sters van de Hospice en verplegend personeel van De Schulse voor hun liefdevolle verzorging. Sint-Annaland, december 2005 Langs deze weg willen we u bedanken voor het medeleven na het overlijden van onze vader, groot- en overgrootvader Uw belangstelling heeft ons goed gedaan. Familie Slager Scherpenisse, december 2005 Voor uw belangstelling en medeleven, op welke manier dan ook, na het overlijden van onze vader en opa zeggen wij u hartelijk dank. Een speciaal woord van dank voor het perso neel en vrijwilligers van de Schutse. Marien en Margot Poot-Moerland Jaap Poot Kees Poot en Desiree Sondermeijer Elna en Ton Beeke-Poot Kleinkinderen Stavenisse, december 2005 Een bedankje aan bouwbedrijf Rijnberg. We willen alle mensen bedanken die aan ons huis gewerkt hebben en voor al het vakman schap dat er in zit Adrie en Suzan bedankt De Heul 3 is bijna klaar! Jullie hebben onze wens waargemaakt! Onze dank gaat ook uit naar de firma Van Vliet, Ardi keukens, Unica vloeren, Deco- home Noom, fa. Pleune en naar de vrienden van Corniel die voor ons hebben gestraat Jongens, vakmanschap... Ook wil ik Anne Hage van de fysiotherapie van Arie Borst bedanken. Zij hebben veel werk aan mij gehad na de val met de fiets. Ruim 1 jaar onder behandeling geweest. Bedankt Arie en Anne G.J.van Leeuwen Julianastraat 8,4697 GJ Sint-Annaland, december 2005. Zo, lieve 40 jaar, dat is niet niks. Maar al zijn er nu 39 jaren om, je bent en blijft een jonge blom. J.V. Rien en Coby van Gorsel van Irenestraat 5 naar: Bos 34 4696 BE Stavenisse j» Voor alle vutters die zijn uitgewerkt opgelet!!! Vanaf nu wordt het gilde doorJXfl versterkt Geniet er maar van, Annie Monique en Richard Arjan Sint-Annaland, 13 december 2005 VERHUISBERICHT Mevr. H. Kwaak-Lindhout van: Zorgcentrum Ten Anker, Pr. Clauslaan 1 4691 ZA Tholen. Naar: Woonzorgcentrum Maartenshof 49 4695 HW Sint-Maartensdijk met ingang van 20 december. Na bijna 18 jaar in de Annewas VERHUIST per 21 december José Gaakeer van: Annewas 11 4697 BX Sint-Annaland naar: Roosendaalse- straat 22 4724 AC Wouw Tevens wens ik alle vrienden, bekenden, bewoners, medewer kers en vrijwilligers van de Annewas pret tige feestdagen en een gezond 2006. 05-12 1945 05-12 2005 Het is echt waar deze pyjamaman is al 50 jaar! Per 14-12-'05 is verhuisd J.M. van der Slikke van: Burg. v.d. Hoevenstraat 9 4691 JK Tholen naar: Maartenshof 91 4695 HW Sint-Maartensdijk Tel. 0166-665091 Hartelijk gefeliciteerd van je kinderen en kleinkinderen December 2005 hoeden en mantels. Papegaaistraat 9, 4461 AD Goes Tel.OI 13-228231 www.maisonvisser.nl Wij willen iedereen die dit afgelopen jaar met ons meegeleefd heeft, hartelijk bedanken Tevens wensen wij u al het goede voor de komende kerstdagen en het nieuwe jaar. Bert, Joke en kinderen Van Beelen Oud-Vossemeer, december 2005. Lieve mensen, hartelijk dank voor alle hartver warmende felicitaties, kaarten en cadeaus die wij bij onze zilveren bruiloft van jullie heb ben gekregen. André en Ineke Hendrikse Oud-Vossemeer, december 2005 Soli DEO Gloria Ons 45-jarig huwelijk is een onvergetelijke dag geworden door de vele kaarten, cadeaus, bloe men, planten en fruit. We willen, ook mede namens onze kinderen, iedereen daarvoor harte lijk bedanken. Tevens allen gezegende kerstdagen en een goed en gezond 2006 toege wenst van: Piet en Hanna van 't Hof 4697 DB Sint-Annaland december 2005 Huygensstraat 109 Wij willen u allen harte lijk bedanken voor de kaarten, cadeaus en andere attenties bij ons 35-jarig huwelijk. Izak en Janneke Goedegebuure Sint-Annaland, december 2005 Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die ons het laatste half jaar hebben bijgestaan, door middel van een kaart, telefoontje of andere vorm van meele ven. Het heeft ons veel kracht en steun gegeven. Tevens willen wij ieder een, familie, vrienden en hekenden, een gezond 2006 toewensen. Piet en Mina Gunst 4697 EV Sint-Annaland december 2005 Molendijk 36 Hierbij dank ik ieder een, die in welke vorm dan ook, medeleven heeft getoond na mijn ongeluk en tijdens mijn verblijf in het zieken huis. Verder wens ik u allen een gelukkig en vooral gezond 2006 Riet Damen-Bal Tholen, december 2005 Mensen bedankt voor alle bloemen, kaarten, bemoedigende woorden, telefoontjes en bezoek jes in de moeilijke periode van chemoku- renü Wij als gezin wensen U Gods zegen op het kerst feest en hopen op een gezond 2006. Rietje Verwijs en familie Sint-Philipsland, december 2005 Wij willen iedereen har telijk bedanken voor de vele mooie kaarten, bloemen en andere attenties die wij moch ten ontvangen bij ons 40-jarig huwelijk. Rinus en Mieneke Jansen-Deurloo Tholen, december 2005 Koop tuv rechtstreeks bij: NATUURSTEENBEDRIJF Bergen op Zoom Zonder bemiddeling tussenpersoon altijd een stuk voordeliger Bijna 70 jaar ervaring in ambachtelijk vakmanschap. Bezoek onze showroom en show tuin met o.a. vele modellen grafmonumenten. Abraham de Haanstraat 6 Tel. 0164 - 23 41 09 4624 HX Bergen op Zoom Fax 0164 - 24 51 00 www. dekortnatuursteen. til DAMES-, HEREN- EN KINDERMODE TEXTIEL - WONINGINRICHTING Voorstraat 5-7. 4697 EH Sint-Annaland. tel. 0166-657084 E-mail: pteune^sint-annaland.com. Website: www.sint-annaland.com/pleur'e.htrT; Style '/NK Jonge jenever liter Vieux liter Jonge jenever liter met 2 coffee-mugs 1 "790 liter Citroen brandewijn liter p Bessenjenever liter Vodka 70 cl Ruby-tawny-white 70 cl Schotse Whisky liter Likeur 0,7 liter Berenburg liter Mousserende wijn Brut of demisec q 50 70 cl RHo^ Bel 0164-258558 voor een consultatie bij de mondkliniek voor snurkproblemen of mail naar: info@snurken.biz Meer informatie op www.snurken.biz tel. 0164-258558 Boerhaaveplein 9 Bergen op Zoom (naast het ziekenhuis) Openingstijden: mat/mdo 8.00-17.00 uur vrijdag 8.00-13.00 uur Bel 06-53 40 51 94 Boers riooltechniek, die lost het voor u op! M, Jh gedenkstenen jH RUCPHENSEBAAN 46 mm ROOSENDAAL TEL. 0165 - 521742 www.dekort-gedenkstenen.nl KEUZE UIT 100 GRAFMONUMENTEN IN ONZE TOONZAAL De bekende zwarte kanonslagen! ZIE OOK ONZE FOLDER! Grote kleurige wondetlol. 315 Grondbloem 602 Bobypijl knol Ht mtn

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2005 | | pagina 6