r Familieberich ten V J J r V 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 15 december 2005 Jacob Stan Chrisdaan Hendrikus Adrianus Maria Johanna Roos Luuk Luuk (ferardus Marinus N \m Clazina Ce Ua is het zusje van Jaco Maria Johannis Petappel en Nellie Heijboer Nelia Rijstenbil 8z Peter van den Berg N N V AdriaanJan Aarnoudse Sz Maria Dirkje Aarnoudse- Aamoudse r Jacob Moerland en Aagtje Moerland- Croedegebuure Crerard Sz Corrie Boogerd-Qeuze v y Brendan v.d. Meer en Jacqueline v.d. Meer den Haan Crerard en Rie Croedegebuure v Corrie en Piet N, J LIA VAN ELZAKKER GERRIT VAN IJSSELDIJK GERRIT VAN IJSSELDIJK GERRIT VAN IJSSELDIJK MEVR. WILHELMINA AALTJE DE GRAAF-STEUTEL JOHANNES JACOB BEVELANDER JOHANNES JACOB BEVELANDER JOHANNES JACOB BEVELANDER HANS MERTENS HANS MERTENS ANNA PIETERNELLA VAN VOSSEN-BIJL LAMBRECHT ADRIAAN RIEDIJK LAMBRECHT ADRIAAN RIEDIJK OOM ADRIAAN JASPERSE Vervolg familieberichten zie pagina 6 Dankbaar en blij ontvingen wij uit Gods scheppende en bewarende hand een zoon We noemen hem Jar CO 1 december 2005. Jaco en Carlijne Bevelander Kreeftenstraat 35,4691 KS Tholen Tel. 0166-606406 Tevens wensen wij u goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. ■■■in-— Hoi, hier ben ik! Mijn naam is 7 december 2005. Mijn papa en mama zijn Ad en Mariëlle Roosendaal-Vissers Wethouder Jonkersstraat 8 4661 EC Halsteren Tel. 0164-68 37 56 Als u zin heeft om naar mij te komen kijken, bent u van harte uitgenodigd. Beschuit met muisjes worden gesmeerd op 28 januari vanaf 14.CX) tot 18.00 uur in het Holland Huis te Scherpenisse. Tevens wensen wij u fijne feestdagen. De Heere, in Wiens Hand alle leven is, ver blijdde ons met de geboorte van een dochter en zusje 8 december 2005. Leen en Rianne Marinde en John Guiljam 1 e Bosdreef 2 4697 PK Sint-Annaland Tel. 0166-657235 Tevens wensen wij u goede feestdagen toe! Heel gelukkig en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon 11 december 2005. Gert-Jan en Judith Franken Beatrixlaan 16,4694 EG Scherpenisse. De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, verblijdde ons met de geboorte van een dochter Gertjan Lilian Bosman-van Dijke 12 december 2005 Burg. Baasstraat 33 4697 GV Sint-Annaland Tel. 0166-654553 Gods Scheppende en bewarende Hand verblijdde ons met de geboorte van een dochtertje We noemen haar Marlinda Zij is geboren op 9 december 2005 Bram en Wilma Noorthoek-de Vreugd Schelpkreekstraat 20 4675 CZ Sint-Philipsland Tel. 0167-573546 Tevens wensen wij u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Wij zijn getrouwd. 4696 BD Stavenisse, 7 december 2005 Bos 3 Wij zijn verloofd. 13 december 2005. Langeweg 57 4694 PA Scherpenisse Kerkstraat 29 4694 BW Scherpenisse 1980 2005 Zo de Heere wil en wij leven hopen onze geliefde ouders op 18 december de dag te herdenken dat zij 25 jaar in de band des huwelijks aan elkaar verbonden zijn. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen. Johan Marjoke Annie Henrieke Janneke Marijke Willeke en Adriaan Harm Willem en Willemieke Jelle Ard-Jan Tevens wensen wij u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. 4698 BG Oud-Vossemeer, december 2005. F.D. Rooseveltstraat 24. Wal zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen (Psalm 116:12) Vandaag, 15 december 2005, is het 45 jaar geleden dat onze lieve ouders en opa en oma in het huwelijk zijn getreden. Wij hopen dat zij nog lang gespaard mogen blijven voor elkaar en voor ons. Marty en David Marco, Amanda. Jacco Emmy en Martin Anne, Marlijn, Jochem, Huib, Arjen Johan en Antje Beppie, Jacob, Alice Corine, Jan, Maarten, Corné, Bart, Erica Jaap en Petra Job, Connie Heieen en Peter Pim, Annelena, Joost, Wiebe, Martin Leo en Erna Ymke, Tamara Jolande en Jan Aafke, Wout 4697 GD Sint-Annaland, 15 december 2005 Bierensstraat 53 Vandaag, donderdag 15 december 2005, hopen onze ouders en grootouders hun gouden huwelijksfeest te vieren. Hartelijk gefeliciteerd en nog vele jaren. Marja Jan en Karin, Femke en Hilde Kees Marco 4695 RM Sint-Maartensdijk Provincialeweg 23 Mijn lieve papa en mama hopen D.V. 25 december 2005 12,5 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd van jullie zoon Matthijs 4691 LL Tholen, december 2005 Pergola 5 Op donderdag 15 december zijn onze opa en oma 45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Iris en Erwin Manon en Yvet Jordy en Melissa 4697 CJ Sint-Annaland, december 2005. Schoolstraat 53 zijn 18-12-2005 30 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Jeroen, Elsmarinda, Rowena, Youri Leanne,Jos Pa en ma Van Burgh Pa en ma Geene December 2005. O, die vertrouwde kleine dingen die jij zo onopvallend deed. Die zal ik missen, tot dit leed verstild is tot herinneringen. Verdrietig moet ik u berichten, dat na alle fijne jaren die wij samen mochten beleven, ik geheel onverwachts afscheid heb moeten nemen van mijn lieve en zorgzame vrouw echtgenote van Rinus Cornelisse 1 maart 1945 t 7 december 2005 Kastanjelaan 17 4661 VL Halsteren De crematiedienst heeft plaatsgevonden op maandag 12 december om 13.30 uur in de aula van het crematorium te Bergen op Zoom. De Heere heeft tot onze grote droefheid op het onverwachts van ons weggenomen onze geliefde zwager en oom echtgenoot van Corrie van IJsseldijk-Uyl op de leeftijd van 78 jaar. Poortvliet: W. de Groen Poortvliet: N. Uyl-de Jong Tholen: J. Schot-Uyl W. Schot Bennebroek: P.C. Rieffe-Uyl J. Rieffe Scherpenisse: M. Andriesse-Uyl C. Andriesse Scherpenisse: H.M. Uyl H.J. Uyl-Rijstenbil Bergen op Zoom: C.D. Uyl Tholen: A. Kriger-Uyl P. Kriger Neven en nichten Scherpenisse, 11 december 2005. De Heere heeft op het onverwachts van ons weggenomen onze geliefde oom op de leeftijd van 78 jaar. Kees en Betty Nico en Koos Huib en Lianne Nelleke en Ane Corina en Marco Arn en Leny Rianne en Marcel Jan en Marjon Neefjes en nichtjes Scherpenisse, 11 december 2005. Heden heeft de Heere uit ons midden wegge nomen onze geliefde oom op de leeftijd van 78 jaar. Leen en Leny Conny Kees en Leny Anke en Peter Irma en Marius Marco en Willie Marita en Anton Scherpenisse, 11 december 2005. De Heere heeft uit dit leven weggenomen, na een ernstige ziekte, ons oud-lid echtgenote van A.C. de Graaf op de leeftijd van 79 jaar. 29 november 2005 Bestuur en leden Herv. Zendingskrans Sint-Maartensdijk December 2005 Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Openbaringen 21:5b God nam tot Zich mijn lieve en zorgzame man, die in alles vast op Hem vertrouwde echtgenoot van Christiana Maria Bevelander-Moerman Overleden 10 december 2005 Geboren 30juni 1929 Oud-Vossemeer: Chr. M. Bevelander- Moerman John. F. Kennedystraat 19 4698 AA Oud-Vossemeer De afscheidsdienst zal worden gehouden heden donderdag 15 december om 10.15 uur in de kerk van de Hervormde Gemeente, Ring 10 te Oud-Vossemeer. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Oud-Vosse meer. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen in het Hervormd Ver enigingsgebouw, Ring 7 te Oud-Vossemeer. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in het uitvaartcentrum Monuta Tholen, Prins Bernhardstraat 2 te Tholen. Zie, Ik maak alle dingen nieuw Openbaringen 21:5b Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom Zierikzee: Th. P. Jumelet-Bevelander C.I. Jumelet (in herinnering) Alblasserdam: A.A. Bevelander (in herinnering) A. van Steenoven van Leeuwen Middelburg: J.J. Bevelander (in herinnering) J. Klippel Neven en nichten Zijn warme belangstelling zal ons altijd bij blijven. 10 december 2005. Op zaterdag 10 december 2005 heeft God tot Zich genomen echtgenoot van Christiana Maria Bevelander-Moerman Gedurende zijn leven heeft hij veel betekend voor de Hervormde Gemeente te Oud-Vosse meer. Dankbaar kijken we terug op de veelheid van taken en werkzaamheden die hij, zowel in het verband van de kerkenraad als daarbuiten, heeft verricht. Tot het laatst van zijn leven heeft hij ons met raad en daad bijgestaan. Wij wensen zijn vrouw, verdere familie en vrienden de nabijheid en de troost van God om dit verlies te dragen. Namens de Kerkenraad en het college van Kerkrentmeesters, M. Nagtegaal, voorzitter L.L. Riemens, scriba Oud-Vossemeer, december 2005. Are you totally deranged (Monty Python) een van Hans' favoriete uitspraken Een vriend is niet meer HANS MERTENS Martijn, Rosanne en familie veel sterkte. Piet Tholen, december 2005 Diep geschokt zijn wij door het toch nog onverwachte overlijden van We verliezen in hem een gezellige vriend. Wij wensen al zijn dierbaren heel veel sterkte toe met dit verlies. Marja, Frank en Suzanne Kees en Coby Stoffel en Conja Hans en Ria Rob en Ingrid Herman en Mia Ben Jaap en Lisette Lenie en Pascalle Jos, Wilma en Emma Leo Robert en Marjan Martin, Ria en Jan Piet, Connie, Dennis en Judith Peter en Jolanda Personeel van Hof van Holland Tholen, december 2005. Met veel verdriet heb ik afgelopen week afscheid genomen van vader van Martijn en Rosanne Ik zal je bezoekjes erg missen. Hans. Veel liefs van: C. de Rijke-van IJsseldijk Tholen, 10 december 2005. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat toch nog onverwachts van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en oma Van Vossen sinds 1970 weduwe van Jan Abraham van Vossen 25 jaar levenspartner van Jan Snaterse f 7 oktober 1922 t 9 december 2005 W. A.F. van Vossen in herinnering Kloetinge: A.C. van Vossen P. E. van Vossen-Hopmans Huug en Linda Sven, Britt Monique en Peter Jaimy, Maik Tholen: C.M. Bicker-van Vossen K.A. Bicker Onze bijzondere dank gaat uit naar het verzorgend per soneel en de vrijwilligers van Ten Anker voor de goede verzorging 4691 ZATen Anker Prins Clauslaan 1, Tholen Correspondentieadres: Simon Vestdijklaan 16,4481 DM Kloetinge Woensdag 14 december is om 13.15 uur de afscheidsdienst gehouden in de aula van uit vaartcentrum Monuta, Prins Bernhardstraat 2 te Tholen. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevon den op de Algemene Begraafplaats aldaar. Je was onze vriend en kameraad, maar bovenal onze dierbare pa. Sla je vleugels maar uit, net als jouw duiven. Je bent nu vrij! Omgeven door hen wie hem dierbaar waren is vredig ingeslapen mijn lieve man, onze zeer lieve trouwe en toegewijde pa, schoonvader en opa echtgenoot van Johanna Rijnberg Pa is 83 jaar geworden. J. Riedijk-Rijnberg Dick en Rosi Piet en Rachèl Benjamin Heidi en Bas Tholen, 13 december 2005 Correspondentie-adres: J. Riedijk-Rijnberg Oudestraat 5 4695 CW Sint-Maartensdijk Dankbaar zijn wij dat pa met veel liefde en geduld werd verpleegd door het personeel van Vliedberg 2 van zorgcentrum Ten Anker. De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 17 december om 14.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats, Kastelijns- weg 2a te Sint-Maartensdijk, waarna aanslui tend de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Voor aanvang van de rouwdienst is er gele genheid tot afscheid nemen. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren. Bedroefd om zijn heengaan, maar ook dank baar dat nog langer lijden hem bespaard is gebleven, berichten wij u dat is overleden onze lieve broer, zwager en oom echtgenoot van J. Riedijk-Rijnberg op de leeftijd van 83 jaar. Izak Riedijk Geertje Riedijk-Bos Adri van den Hoek-Riedijk Kees van den Hoek Neven en nichten Sint-Maartensdijk, december 2005 Met droefheid, maar dankbaar voor wat hij ook voor ons gezin heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve Sint-Maartensdijk: Jaap en Anja Wilco en Maurits Keur Scherpenisse: W. Keur Wij wensen Flip en Jannie, Willy en Leen, Catrien en Kees, Isaac en Mieke, Gerda en Frans, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe om dit zware verlies te kun nen dragen. December 2005

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 4