0113-212 783 'Net als het afval scheiden wij hier het water: regenwater en afvalwater.' Bereikbaar Zorglnfo Klaverblad Zeeland Obstakel van de Maand voor minister H. Hoogervorst Gouden Klaver voor de gemeente Terneuzen Donderdag 15 december 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 23 Laat u niet gek maken 'O Polissen vergelijken? Kijk op www.kiesbeter.nl of www.consumentenbond.nl Zorglnfo Klaverblad Zeeland is gesloten tussen Kerst en Oud Nieuw. Vanaf 2 januari 10.30 zijn wij weer bereikbaar. Klaverblad actueel r'i. Deze week is het zover. Het aanbod van uw zorgverzekeraar ligt bij u op de mat U kunt gaan kiezen. U moet gaan kiezen. Of toch niet? U höèft niet te kiezen Bent u tevreden met wat u nu hebt? Hebt u geen zin in al die drukte? Accepteer dan het voorstel van uw zorgverzekeraar. Dat sluit aan op wat u nu hebt. Vergelijk op uw gemak Als u wel iets anders wilt, vergelijk dan op uw gemak. U hebt tot I maart de tijd. En anders kan het volgend jaar ook weer. Maak een lijstje Maak een lijstje van wat u voor de verzekering belangrijk vindt. Zoals wat u persé verzekerd wilt hebben en welke service van de verzekeraar u belangrijk vindt. Denk bijvoorbeeld aan klantvriendelijkheid, bereikbaar heid en snelheid van reageren e.d. Zoek hier uw informatie bij. Maak nog een lijstje Zijn er zorgverleners of instellingen waar u bij voorkeur gebruik van maakt? Vraag na of ze een contract met elkaar hebben afgesloten. Minder rompslomp of meer keuzes Kies de 'naturavorm' als u geen rompslomp wilt. U kunt kiezen uit de zorgverleners en instellingen waar mee de verzekeraar een contract heeft. De rekeningen worden voor u betaald. Maar u mag ook naar een zorgverlener zonder contract. U krijgt dan soms niet alles vergoed. Kies 'restitutie' (niet gecontracteerde zorg) voor meer keuzemogelijkhe den, bijvoorbeeld uit zorgverleners waarmee uw verzekeraar geen con tract heeft. U betaalt de rekeningen eerst zelf. Geen (eigen) risico Als het voor u moeilijk is om geld vrij te maken voor onverwachte uitgaven neem dan een verzekering zonder eigen risico. Goedkoper met meer Soms heeft een ouderenbond, een patiëntenvereniging of andere belan genorganisatie een goedkoper aan bod voor leden. Veel gemeenten bie den mensen met een gering inkomen zoiets aan. Vraag er naar en kijk of het bij u past. Chronisch Iemand die veel zorg nodig heeft, heeft vaak problemen met zijn verze keringspakket. Gebruik deze tijd om te zoeken naar een beter passende aanvullende verzekering. Dat kan ook bij een andere verzekeraar dan die voor uw basispakket. Veel verzeke raars zeggen geen extra drempels te zullen opwerpen dit keer. Kijk en vergelijk zelf Vanaf half december kunt u op inter net onder andere bij de Consumentenbond en Kiesbeter polissen vergelijken. Zie elders voor de adressen. Kijk en vergelijk met Zorglnfo Klaverblad Zeeland U hebt geen internet? Bel Zorglnfo Klaverblad en wij bekijken en vergelij ken samen met u deze informatie. Basispakket, wat zit er in? - huisarts, ziekenhuis, medisch specialisten - tandheelkundige zorg tot 18 jaar, daarna alleen kunstgebit en kaakchirurgie - genees- en hulpmiddelen - verloskundige hulp en kraamzorg - ziekenvervoer - beperkte oefen- en fysiotherapie - logopedie, ergotherapie, dieetadvisering Natura of restitutie Bij 'natura' kiest u in principe voor zorgverleners waarmee uw verzekeraar een contract heeft. Maar u mag ook naar anderen. Bij 'restitutie' bent u vrij in uw keuze. U betaalt eerst zelf de rekening. No claim en eigen risico Het basispakket heeft altijd een eigen risico (no claim) van 255,- (de huisarts valt hier niet onder). Gebruikt u in 2006 minder zorg dan dit bedrag, dan krijgt u het verschil terug. Daarbovenop kunt u kiezen voor nog meer'eigen risico'. Hierdoor betaalt u min der premie. Let op anderen Niet iedereen kan wijs uit de veranderingen. Sommigen lopen zelfs het gevaar onverzekerd te raken. Bijvoorbeeld mensen die wat geïsoleerd leven. Kijk eens om u heen en vraag eens na. Het Klaverblad Postbus 2054 4460 MB Goes 0113-249 325 Op werkdagen van 09.00-17.00 uur algemeen@klaverbladzeeland.nl www.klaverbladzeeland.nl Redactie: Marleen Vermeer, Peter van den Berg, Angelica van Amstel (Het Klaverblad is van 27 dec. t/m I janu ari gesloten) Zorglnfo Klaverblad Zeeland Informatie, advies en ondersteuning m.b.t gezondheidszorg, gehandicapten voorzieningen, jeugdzorg en problemen rondom WAO. Westwal 37.4461 CM Goes (Invalideparkeerplaats aanwezig) Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur. T. 0113 - 212 783 E. zorginfo@klaverbladzeeland.nl Cliënt Vertrouwens - Persoon Jeugdzorg Telefoon 06-55 80 08 88 cvp@klaverbladzeeland.nl Het Klaverblad gebruikt weliswaar de informatie uit deze bronnen maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De nieuwe zorgverzekering kent een absurd ingewikkelde en onvriendelijke manier van premies en zorgtoeslag. Om ziek van te worden. Daar komt bij dat de informatie voor veel mensen veel te onduidelijk is. De prijs is dan ook eer lijk verdiend. Papieren chaos Onlangs kwam Terneuzen als eerste Zeeuwse gemeente met een voorstel aan mensen met een uitkering voor een collectieve ziektekostenverzekering voor 2006. Het Klaverblad vindt dit een uitstekend initiatief. Vooral omdat het bedoeld is voor mensen die het moeilijk zullen hebben onder al deze veranderingen. Suggesties voor: 'Gouden Klaver' en 'Obstakel van de maand' kunt u melden bij de redactie. Gemeente Terneuzen prima bezig! Op steeds meer plekken in Zeeland, zoals in Poortvliet en Reimerswaal, legt de gemeente twee riolen aan. Eentje voor het afvalwater van bijvoorbeeld de wasmachine en badkamer, en een voor het regenwater. Slim idee, zeker als je je realiseert dat het steeds vaker en harder regent. Het regenwater voeren ze nu, via het aparte riool, rechtstreeks af naar sloten en vijvers. U kunt zelf meedoen door bijvoorbeeld het regenwater van uw dak via de regenpijp op te vangen in een regenton. Zo staat bij een flinke bui de straat niet meteen blank. Een prettige gedachte, zeker omdat het een paar natte voeten scheelt...

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2005 | | pagina 23