uniek showappartement O i .et op MIDDELHARNIS Eendrachtbode, de meest gelezen krant van Tholen en Sint-Philibsland Damesmode Mannenmode Kindermode Lingerie, nacht&badmode Ij95 19,95 29,95 dat is tot wei 90% korting Mededelingen van het waterschap J.G.Timmerman Groenvoederdrogerij b.v LUZERNE IS EEN TEELT MET PERSPECTIEF Donderdag 15 december 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT p een Bang Olufsen designtelefoon. 17 dec t/m 31 dec. 40% C C.J korting -geen korting op standaardartikelen- mmmmmummÊÊmÊÊÊÊÊÊmmmmmÊÊÊÊÊÊÊÊBmÊÊÊm Ook de Sloggi en de TeriCate-aktie loopt! 4 halen 3 betalen uitzoeken in de bekende koopjeshoek 9 21 Demo Home Cinema Systeem Inbouwsauna Sunshower Werkende jacuzzi Wijnklimaatkast Vinoloog wijnproeven Kookdemonstraties Demo stoomoven Primeur op tegelgebied Kasten, wanden, vloeren, plafonds Poggenpohl Integration concept Deuren en kozijnen Zeelandhaven 7, 461 2 PC Bergen op Zoom, T: 01 64 - 271 500, www.vriens-deschelde.nl We hopen van harte dat u op 16 december tussen 16.00 en 20.00 uur of op 17 december van 10.00 tot 16.00 uur onze gast zult zijn. I BUIJSSE MODE 30°/< a gehele collectie 20% 30% s: Tommy Hilfiger, Gaastra, Arrow, &Shark, State of Art, Riverwoods Roy Robson kostuums norm. €379 €479 nu 279,- e.v.a. nu /o grote serie nachtkleding BH's Zandpac^^ ^C^7M82052^^ria^inda2middaKj^)£ei^^f^da2j<oo£avonc^EXTRAJ£OOPAVOND_DOiB2^ieci Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden deelt het volgende mee: Kiezersregister Het dagelijks bestuur van het waterschap maakt bekend dat een ieder op verzoek kosteloos inlichtingen uit het register kan krijgen waaruit deze kan opmaken of zijn gegevens met betrekking tot zijn natuurlijke dan wel rechtspersoon daarin al dan niet, of niet behoorlijk zijn opgenomen. Voorts kan een ieder tegen betaling van kosten een uittreksel van zijn gegevens uit het kiezersregister krijgen en overeenkomstig artikel 30 van de Waterschapswet uiterlijk tot de dag van de kandidaat stelling (24 januari 2006) om verbetering van het register verzoeken. Ontwerp lozingsvergunningen overstorten diverse kernen van de gemeenten Noord-Beveland, Goes en Borsele Van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noord-Beveland, ontvingen wij op 20 oktober 2005 een aanvraag voor een vergunning. De aanvraag is ingediend op grond van de Wet veront reiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van afvalwater op oppervlaktewater in beheer bij het waterschap. Het betreft het lozen door middel van de overstorten van de gemeentelijke rioleringsstelsels binnen de gemeente Noord-Beveland. Van het hoofd Ingenieursbureau Goes, namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goes, ontvingen wij op 3 november 2005 een aanvraag voor een vergunning. De aanvraag is ingediend op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van afvalwater op oppervlaktewater in beheer bij het waterschap. Het betreft het lozen door middel van de overstorten van de gemeentelijke rioleringsstelsels binnen de gemeente Goes. Van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele, ontvingen wij op 11 augustus 2005 een aanvraag voor een vergunning. De aanvraag is ingediend op grond van de Wet ver ontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten behoeve van het lozen van afvalwater op oppervlaktewater in beheer bij het waterschap. Het betreft het lozen door middel van de overstorten van de gemeentelijke rioleringsstelsels binnen de gemeente Borsele. Wij zijn van plan de gevraagde vergunningen te verlenen onder het stellen van voorschriften. De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere bijbehorende stukken liggen vanaf 19 december 2005 tot en met 30 januari 2006 ter inzage: bij de receptie van waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 te Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur en na afspraak (0118-621284), buiten de werkuren van 18.00 tot 21.00 uur. op de secretarie van de gemeente Noord-Beveland, Voorstraat 31 in Wissenkerke, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 en 13.00 tot 15.00 uur. bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes, maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage gelegd. Bij de afdeling Post- en Archiefzaken van de gemeente Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdag ook van 17.00 tot 17.00 uur. Na de genoemde periode van zes weken blijven de stukken ter inzage liggen bij de afdeling Juridische Zaken, Vergunningverlening en Handhaving van het waterschap (elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur) tot de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. Zienswijze Vanaf 19 december 2005 tot en met 30 januari 2006 kan iedereen een schriftelijke zienswijze inbrengen tegen het ontwerpbesluit. Deze zienswijze kan worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 1000, 4330 ZW in Middelburg. Degene die een schriftelijk zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tijdens deze periode is het ook mogelijk met ons van gedachten te wisselen over het ontwerpbesluit en om een mondelinge zienswijze in te brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt (0118-621284). Waterschap gesloten tussen kerst en oud nieuw Het waterschapskantoor in Middelburg is vanaf 27 december 2005 tot en met 1 januari 2006 gesloten. Op 2 januari 2006 vanaf 11.00 uur zijn wij weer bereikbaar. In dringende gevallen zijn we te bereiken via nummer (0118) 621000. Kanaalweg 1 Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Telefoon 0118 -621000 Fax 0118-621990 info@wze.nl www.wze.nl Luzerne is een gewas dat vele voordelen in zich heeft: - het geeft een aantrekkelijk saldo, vaak beter dan tarwe. - het gewas kan 12 of 3 jaar achterelkaar worden gemaaid. - drie keer per seizoen oogsten. - luzerne vraagt weinig arbeid, 2 jaar niet ploegen/zaaien. - de teelt van luzerne is milieuvriendelijk. - luzerne is goed voor de bodemstructuur- en vruchtbaarheid. - in de nieuwe stikstofproblematiek, kan luzerne belangrijk zijn. Heeft u uw bouwplan nog niet rond??? In het voorjaar van 2006 hebben wij nog ruimte voor uitbreiding van ons luzerne-areaal. Eventueel ter invulling van uw toeslagrechten kunt u ook luzerne telen. NIEUWE LUZERNETELERS IN ZUID-WEST NEDERLAND ZIJN VAN HARTE WELKOM Bel voor informatie: 06 - 53 42 88 80 M.J. Timmerman of 0113-3016 51 kantooruren. Wij wensen al onze telers en andere relaties EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2006

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2005 | | pagina 21