Vossemeerder Quaak koestert Dodge en Willy Kotter Johan Bout uit Tholen gezonken bij stormvloedkering Taxibusje valt van aanhanger Verburgh 'De wandelvierdaagse is mijn troetelkindje' Dode zeehond in Krabbenkreek Danceparty in Haestinge Drie bemanningsleden uit Kamperland en Goes gered Bibliotheekluxe kan niet meer Lintje directeur Sojfers van Anthoniusschool in Oud-Vossemeer Vrijdag 6 mei 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT bevrijding. Quaak is lid van de vereniging Keep Them Rolling. Vorig jaar trok hij met zijn Willy jeep naar Courseuilles sur Mer, vlakbij de beroemde invasiestranden in het Franse Normandië. Het was toen zestig jaar gele den dat de geallieerden op 6 juni 1944 de grote te genaanval tegen de Duit sers begonnen. De Willy jeep is afkomstig uit Por tugal, maar in 1944 ge bouwd in Amerika. De Vossemeerder heeft nog twee Dodge legervoertui gen. Een ambulance uit 1943 die uit Denemarken afkomstig is en nog een halftonner uit 1942. „Die heb ik als wrak uit Cali- fornië gehaald", vertelt Quaak. „Er zijn er in de bouwd en in Nederland zijn er nog 2 over, waar van ik er 1 heb. Een vrij zeldzaam voertuig dus." De Vossemeerder sleutelt een hele winter aan de drie voertuigen om ze rij klaar te houden. „Het zijn drie voertuigen uit de oor logsproductie en je moet in heel Europa onderdelen te pakken zien te krijgen. Daarom bezoek ik ook veel beurzen, waar je ook weer collega's spreekt." De vader van Jan Quaak woont in Ten Anker, zodat hij graag met zijn drie le gervoertuigen de bevrij dingsherdenking bij het Thoolse zorgcentrum wil de opluisteren. Meestal moet hij veel verder rij den. Naar Normandië was de Vossemeerder vijf jaar geleden met zijn Dodge twaalf uren onder weg. „En ze lopen 1 op 2 tot 3 km, zodat je nogal eens een keer moet tanken. De Willy jeep is zuiniger, maar die hebben we vorig jaar op een trailer ver voerd. Dat is veiliger, want stel je voor dat je in het buitenland pech krijgt met zo'n jeep", aldus Jan Quaak, die zuinig is op zijn drie historische leger voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De Noordzeekotter Zeebrugge 28, eigendom van Johan Bout uit Tholen, is vrijdagmorgen op weg naar de vis mijn in Colijnsplaat, tegen de pijlerdam in de monding van de Oosterschelde gevaren. De drie bemanningsleden zijn gered, maar het schip is gezonken, later geborgen en naar de werkhaven van Kats gesleept. De politie maakte wegens slecht zeemanschap' proces-verbaal op tegen de 24-jarige stuurman uit Kamperland die in slaap gevallen was en daardoor de veiligheid van de bemanning en het schip in gevaar had gebracht. Zephyrus Jan Quaak uit Oud-Vosse- waren ze te zien op het waar aandacht werd ge- meer koestert drie oude grasveld bij zorgcentrum schonken aan de zestigja- legervoertuigen. Vrijdag Ten Anker in Tholen, rige herdenking van de Bose 3 21 GS digitaal home entertainment systeem Vierdaagse Jan Quaak uit Oud-Vossemeer bij zijn Willy jeep uit 1944. oorlogsjaren 2800 van ge- De tweejarige Kjeld Nieuwkoop uit Tholen als stoere soldaat in een echte jeep. „Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik hoop het ook nooit meer mee te maken", zegt Johan Bout. „Maar materiaal is te vervangen en de men sen hebben het er nog goed afge bracht. Toch hadden ze maar ander halve minuut om zich in veiligheid te brengen." De 29-jarige schipper uit Kamperland, een broer van de stuurman en al ruim tien jaar in dienst bij Bout, lag te slapen, samen met de 19-jarige matroos uit Goes. Bout vermoedt dat de stuurman een .black out' heeft gehad. „Na een be hoorlijk recht eind gevaren te heb ben, moest hij een klein knikje ma ken en dat heeft hij niet gemaakt." Een gescheurde pees en een dik been waren de enige gevolgen voor de bemanning. Het in 1985 gebouw de schip was zwaar beschadigd. Bout wacht op de afwikkeling van de verzekeringsexperts of de kotter nog hersteld kan worden en hoeveel tijd dat zou vergen. Hij heeft nog een tweede Noordzeekotter, de TH 5, die Sint-Annaland als thuishaven heeft. Zelf vist Johan Bout met de kleinere schepen TH 33 en 34 op harders en tong. De dinsdagavond uitgevaren kotter Zeebrugge 28 kwam van de Noord zee en moest vrijdagmorgen vis gaan lossen in Colijnsplaat, toen omstreeks half zeven de aanvaring ontstond. De kotter, die op de auto matische piloot voer, kwam met zijn kop tegen een schuif van de storm vloedkering in de monding van de Oosterschelde. De boot kwam dwars in de gigantische stroom te liggen. Het was opkomend tij. „Het schip werd een speelbal van de zuiging", aldus een politiewoordvoerder. De drie bemanningsleden konden op een pijler springen en een paar se conden later kantelde het schip, dat werd meegezogen door de kering. De kotter dreef op zijn kop, in zin kende toestand, de Oosterschelde op richting de Zeelandbrug. Ter hoogte van Wissenkerke kwam de Zephyrus, de sleepboot van Jan van den Berge uit Stavenisse, bij de kotter aan. Met behulp van zijn klei ne boot Mistral kon een zware ket ting met lange tros om de schroefas worden gedaan. Alleen de schroef, het roer en een stukje achterschip staken nog boven water uit. De Ze phyrus sleepte de kotter naar het strand bij Wissenkerke, waar de Zeebrugge 28 niet verder kon zin ken. Het was toen net hoog water geweest. Samen met bergingsbedrijf Polderman uit Hansweert werd de kotter gelicht door twee honderd tons bokken die ingehuurd waren. Een duikteam uit Zierikzee had de stroppen bevestigd. Een oliebestrij- dingsvaartuig ruimde de lekkende olie op. Toen de kotter een stukje boven water kwam, werd het schip door de Zephyrus verder op het strand getrokken. Daar werd de kot ter gekanteld en konden de gaten on der water worden gedicht. De hele nacht van vrijdag op zater dag werd door de Zephyrus gepompt en om acht uur gaf rijkswaterstaat toestemming om de kotter naar de werkhaven van Kats te slepen, waar de boot op de wal werd getild. De sleepboten van Polderman namen de Zeebrugge 28 op sleeptouw, terwijl de Zephyrus langszij bleef pompen omdat er nog steeds water in het schip kwam. De honderden kisten met vis gingen toen al behoorlijk stinken. „Een ieder die weet hoe de situatie bij de kering is, zegt dat het een groot wonder is dat de bemanning nog leeft", vertelt sleepbootkapitein Jan van den Berge uit Stavenisse. „De drie bemanningsleden hebben nog ruim een uur op de pijler geze ten voordat de reddingsboot het aan durfde om ze eraf te halen. Dat ge beurde toen de sterke stroom er even af was." Op de Nieuwe Postweg bij Tholen is donderdagmorgen tegen elf uur een taxibusje van een aanhanger gevallen. Het ongeluk gebeurde tussen de brug en het viaduct. Daar reed een 23-jarige Steenber genaar, die zijn bedrijfsauto niet meer in bedwang kon houden doordat de aanhanger begon te slingeren. Het busje dat op de aanhanger stond, viel eraf. Ver volgens raakte de bedrijfsauto van de weg, vermoedelijk door het plotseling verminderde ge wicht, en kwam tot stilstand tegen enkele bomen in het talud van de dijk langs de noordkant van de weg. Tegen de bestuurder - die ongedeerd bleef - is proces-ver baal opgemaakt. Hij beschikte niet over het juiste rijbewijs om de combinatie te mogen besturen. De vernielde auto's zijn afgevoerd door een autobergingsbedrijf. Een delegatie van de PvdA-staten- fractie heeft een werkbezoek aan de gemeente Tholen gebracht en zich daarbij laten voorlichten door de wethouders Velthuis (welzijn) en Goossen (openbare werken). Mevr. Velthuis ging op de bibliotheekdis cussie in. „In alle kernen hadden we een bibliotheekvoorziening, maar die luxe kunnen we ons in de huidi ge tijd niet meer veroorloven. Het stichtingsbestuur wil vernieuwen en aansluiting houden bij de huidige ontwikkelingen, maar de bevolking wil niet veranderen en in elke kem hun biep behouden." De wethouder hoopte dat er in de dorpshuizen Rechtsonder het busje dat van de aanhangwagen (linksonder) is gevallen. De bewoners uit de directe omgeving van Haestinge in Sint-Maartensdijk zijn geïnformeerd over een dancypar- ty op vrijdagavond 13 mei die vanaf half negen voor de nodige decibellen kan zorgen. De dance act groep van Volkan geeft een hiphop demonstratie en de nationaal bekende dj Eric ver zorgt de muziek. „Dankzij de evene mentenorganisatie van Jeannette Pee- ters en lokale sponsors is er weer wat te doen voor de jeugd in Sint-Maar tensdijk", zegt organisator Paul van De gezonken viskotter is eerst naar het strand van Wissenkerke gesleept en later in Kats aan wal gebracht. Home cinema uit slechts twee luidsprekers* De luidspreker arrays zijn leverbaar in de kleuren grafiet en zilver Electronica Antwerpsestraat 12-14-16 4611 AG Bergen op Zoom tel. 0164 237940 www.verburgh.nl *Uit het zicht te plaatsen Acoustimass* basmodule niet afgebeeld Hi-Fi. T.V. Video, Computer systemen, Printers, Netwerken Advertentie LM. nieuwe-stijl en woonzorgcentra wellicht nog oplossingen voor een uitleenmogelijkheid van boeken ge vonden kunnen worden. Mevr. Velt huis was somber over de voortgang van de bibliotheekfusie in de Oos- terschelderegio omdat het broodno dige geld achterwege blijft. „De on zekerheid hierover is vernietigend." Het tweede deel van de middag was ingeruimd voor wethouder Goos sen, die informatie gaf over de Thoolse water- en rioleringsplannen zoals in Scherpenisse, Sint-Philips- land en in Tholen, waar nog een be zoek werd gebracht aan de in ere herstelde Veste bij de Molenvliet- sestraat. „Een leerzame en waarde volle middag", concludeerde sta tenlid Paul van der Wal uit Sint-Maartensdijk. der Wal. „Er waren wel strenge eisen aan de veiligheid. Men heeft nogal wat moeite moeten doen om voldoen de gekwalificeerde beveiligers te krij gen. Zomaar een uitsmijter kon niet meer. Wel jammer dat het zover moet komen, maar we willen geen onge lukken. Alleen wat plezier." Een medewerker van het zeehondencentrum in Pieterburen heeft maandagavond de dode zeehond opgehaald, die vier jongens 's middags rond drie uur zagen drijven in de Krabbenkreek ter hoogte van gemaal De Luyster. Ruud van Beusichem uit Oud-Vossemeer en de Sint-Philipslanders Leen van Vossen. Patrick Fonteijne en Hielke Reitsma (v.l.n.r.) waren met hun bootje aan het vissen, toen ze de zeehond zagen. Ze namen het dier - dat al een tijdje dood was getuige de uitgevreten ogen - aan boord, voeren naar de wal en belden de politie. Is er iets bijzonders dat ik vergeten ben? Dat vroeg directeur Piet Soffers van de Sint-Anthoniusschool in Oud-Vossemeer zich af toen vrijdagmorgen zijn complete gezin, netjes gekleed, op school ver scheen. Zijn verbazing verdween pas, toen hem een uitnodiging werd aangereikt om die ochtend om tien uur naar schouwburg De Maagd in Bergen op Zoom te komen. Daar kreeg de verraste Soffers, die in Hal steren woont, te horen dat hij was benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Piet Soffers (54) is vereerd met zijn onderscheiding, zegt hij. „Het is ook een stukje waardering naar mijn gezin toe." De bescheiden Braban der, aldus de voordracht, is erg ac tief in het verenigingsleven. Maar ook in zijn werk investeert hij veel. Zijn jongste zoon heeft het lintje voor hem aangevraagd. De Halsternaar geeft sinds 2000 lei ding aan de Vossemeerse basis school, die valt onder de Lowys Por- quinstichting. Bij zijn komst telde de school 67 leerlingen, inmiddels zijn er dat 110. „En lang niet allemaal kinderen met een rooms-katholieke achtergrond." Soffers is er trots op dat hij dat voor elkaar heeft gekre gen. Het bieden van goed onderwijs, dat een goede aansluiting geeft op de middelbare school, draagt vol gens hem bij aan die groei. Maar ook het naar buiten treden, het orga niseren van dingen en de manier waarop dat gebeurt. „Ouders maken tegenwoordig een heel bewuste schoolkeuze." Gaf hij tot vorig schooljaar ook nog les in Oud-Vossemeer, sinds de zo mervakantie staat Soffers niet meer voor de klas. In plaats daarvan is hij tevens directeur van de basisschool Pius X in Welberg (Steenbergen). Het bevalt zowel hemzelf, als het bestuur en de beide onderwijsteams prima. Sinds 1 januari is de tijdelijke aanstelling dan ook in een vaste om gezet. Zijn tijd verdeelt Soffers evenredig over beide scholen, waar bij hij voor elk één vaste dag reser veert. Met in zijn achterhoofd de brede-schoolgcdachte nam de direc teur het initiatief om kinderopvang en naschoolse opvang op het terrein van de Sint-Anthoniusschool te re aliseren. Dat lukte toen de plaatselij ke opvang, Kids Co dat onder de paraplu van Kobalt zit. op zoek bleek naar uitbreidingsmogelijkhe den. De Halsternaar werkte vóór Oud-Vossemeer 25 jaar als leer kracht op De Biezenhof in zijn woonplaats, waar hij binnen de school tal van nevenactiviteiten in zijn vrije tijd ontplooide. In het Halsterse verenigingsleven is Piet Soffers eveneens bijzonder ac tief. Zodanig zelfs, dat de stichting Alterse Carnaval hem in 1991 voor zijn verdiensten onderscheidde als 'Oresdroager van het jaar'. Van 1973 tot 1980 was hij voorzitter van het Oranjecomité en van 1982 tot 2002 secretaris van fietsclub Central. Hij fietst nog altijd en is ook al vijftien jaar lid van de EHBO. Sinds 1994 is Soffers penningmeester van harmo nie St. Cecilia Eensgezindheid. Hij speelt in de drumband en musiceert daarnaast nog in twee dweilorkesten. Zijn troetelkind, zoals hij dat zelf noemt, is de stichting Wandelvier daagse Halsteren. Piet Soffers richtte de organisatie in 1989 op en is er al die tijd voorzitter van. Inmiddels trekt de vierdaagse jaarlijks tussen de 1100 en 1200 deelnemers. Soffers zet de routes uit en werft sponsors. Zijn liefde voor de wandelsport draagt hij over op de Vossemeerse basisschool. „We doen als school dit jaar met 60 mensen mee aan de wan delvierdaagse in Oud-Vossemeer." De dag van de lintjesregen verliep feestelijk voor Soffers. Na de uitrei king had zijn gezin een gezamenlijke lunch geregeld. Eenmaal thuis kwa men veel bekenden de dccorandus feliciteren. „Wel ongeveer honderd mensen", vertelt de schooldirecteur. De serenade van de harmonie Oran je-Nassau uit Bergen op Zoom, die alleen op koninginnedag uitrukt, liep hij mis. „Dat vind ik wel jammer, maar ze hadden tevoren niet gebeld dat ze zouden komen. Ik was weg. want ik wilde op koninginnedag ook zelf muziek maken." Jan Aarden (67) uit Nieuw-Vosse- meer, die zeventien jaar vice-voor- zitter is geweest van de watersport vereniging Sint-Annaland, is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 7