r J Familieberichten 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Vrijdag 6 mei 2005 Cornelia. Vina Charlotte Adriaan Pieter Jan Leendert Jan f Jacomina Cornelia Wilhelmina Jos He ij boer en Jacolien de Rijke Lieve papa en mama Jan van Halum en Mieke van Halum-Sonneveld v Lduard Wagemaker en Tini Wagemaker-Mosterd V J.M. Klippel 8z P.M. Klippel-Smits V CHRIS HOOGLANDER J WILLEM MARINUS SCHERPENISSE Wim WILLEM MARINUS SCHERPENISSE WIM SCHERPENISSE BUURMAN WIM JAN WILLEM PRAAT OME JAN PRAAT DHR.J.W. PRAAT NEELTJE CORNELIA PRIEM- POTAPPEL NEELTJE CORNELIA POTAPPEL NEELTJE CORNELIA POTAPPEL LEENDERT ADRIAAN BIJL LEENTJE JANNETJE DEN BRABER-HAGE JANNA v.d. REEST-VERWIJS Lieve (o)pa Joop lieve mama 40jaar KERKDIENST ds. M. Pronk D.V. dinsdagavond RIOOL VERSTOPT? i Huur dan onze mooie jaguar voor een prachtige dag. UW GRAFMONUMENT, ONZE ZORG! VERMEER Er is een kindje geboren zo weerloos en zo klein het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn. Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad houdt U haar met Uw handen steeds liefdevol omvat. De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, ver blijdde ons met de geboorte van een dochter 27 april 2005 Wilt u vingertjes en teentjes komen tellen? Graag even bellen. Clément en Lydia Burger 4691 CH Tholen Gildenstraat 3, tel. 0166-6003 20. De Heere, in Wiens hand al het leven is, heeft grote vreugde in ons gezin willen geven door de geboorte van Wij noemen hem Vaan-Jan Hij is geboren op 28 april 2005 om 3.02 uur en weegt 3680 gram. Kees en Mieke van der Reest- Hoogendoorn Jorianne, Lenneke en Annemijn 4675 AW Sint-Philipsland, Plataanstraat 35tel0167 - 57 38 57 Een heel groot wonder, een klein nieuw leven. Het klinkt zo gewoon, maar voor ons zo heel bijzonder. Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van ons zoontje en broertje Wij noemen hem 5V6H Donderdag 28 april 2005 17.48 uur en weegt 3580 gram Erik, Marlies en Mirella den Engelsman-Geuze 4691 SL Tholen Ondernemersweg 14 wsmmmaoMBSMmmm Verwonderd en blij, laten wij u weten: we hebben er een dochter en zusje bij We noemen haar Kj"LSty geboren op zondag 1 mei 2005. Zij weegt 4120 gram en is 51 cm lang. Anko, Jennifer en Joanie den Engelsman f 4697 GV Sint-Annaland Burgemeester Baasstraat 19 Tel. 0166-654979 gaan trouwen op D.V. vrijdag 13 mei 2005. Ons toekomstig adres: 4694 CM Scherpenisse Kaaistraat 6 hartelijk gefeliciteerd met jullie 12/4-jarig huwelijk. Lisanne Merijn Thirza Tholen, 6 mei 2005. Prinses Beatrixstraat 15. Op D.V. zaterdag 7 mei zijn onze lieve ouders, opa en oma 40 jaar getrouwd. Wij wensen hen nog veel goede en gezonde jaren toe. Anneke en Paul Joel. Anne-Ruth, Evelijn Pieter-jan en Erna Pieter-jan, Antoine Trudy en Paul Martijn, Niels Wim Bert en Mireille Jaco en Linda Femke Corné en Marsha 4698 AE Oud-Vossemeer, mei 2005. Voorstraat 8 1955 Samen altijd op een binnenvaartschip gevaren. Samen konden ze ieder klusje klaren. Santen zijn ze nu oud. En al 50 jaar gelukkig getrouwd. 2005 Op D.V. 12 mei is het 50 jaar geleden, dat onze ouders en grootouders in het huwelijk zijn getreden. Dat ze nog lang voor elkaar en ons gespaard mogen blijven is de wens van: Jan en Gerda Jamie Joke en Jan Hans, Edwin, Corine en Jonathan, Arjan, Martineke Arie en Monique Swen. Lars Kariena en Bas-Jan Hanneke, f Ger-Jan, Leontine, Evert-Jan Wilt u onze ouders feliciteren, dan bent u van harte welkom op D.V. 13 mei in dorpshuis de Wimpel vanaf 19.30 uur. Sint-Philipsland, mei 2005. Eendrachtstraat 39 Op 11 mei a.s. hopen onze lieve ouders, opa en oma hun 55-jarig huwelijk te vieren. Hartelijk gefeliciteerd Wim en Betsie Christa en Gijs Linda en Bart Hannie en Abel Wouter en Eefje Koen en Tessa Anton en Ina Petra en Corné Marco Rien Marleen en Peter Jos Anne Wim en Willy Carola Mark Stavenisse, mei 2005. Schoolstraat 39 Met droefheid geven wij kennis dat na een kortstondige ernstige ziekte door de Heere van onze zijde is weggenomen, onze geliefde zoon, man, broer, zwager en oom op de leeftijd van 51 jaar. Tholen: F. Hooglander J. Hooglander-Plandsoen Purmerend: E. Hooglander-Visser Oud-Beijerland: E. v.d. Ouden-Hooglander C. v.d. Ouden Tholen: F. Zwaal-Hooglander C. Zwaai Neven en nichten Purmerend, 29 april 2005. Wij willen je rust gunnen, al is vol droefheid ons hart. Je lijden zien en niet helpen kunnen, dat was onze smart. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat toch nog onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader en opa echtgenoot van Machelina Scherpenisse-Westdorp 20 augustus 1932 t 2 mei 2005 Sint-Annaland: M. Scherpenisse-Westdorp Sint-Annaland: Arianne en Peter Caroline, William, Jeroen Poortvliet: Corina en Dick Kevin, Swen Etten-Leur: Johan en Kirsten 4697 RD Sint-Annaland Domineeshof 9 Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard. Heden, vrijdag 6 mei, wordt om 13.30 uur de afscheidsdienst gehouden in de aula van Monuta Tholen, F.M. Boogaardweg 17 te Sint-Annaland. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot afscheidnemen in de aula. Na de begrafenis kunt u de familie in de aula condoleren. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ont vangen, kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen. Heden overleed zeer plotseling onze lieve zwager en oom echtgenoot van Machelina Westdorp op de leeftijd van 72 jaar. Middelburg: J.J. Westdorp M.P. Westdorp-van Keulen Lia en Pino Simon Hans en Trudy Tholen: Koos en Helmya Sint-Annaland: Jan en Elna Kees en Maja Poortvliet: Ellie en Ko Sint-Annaland: P. Duijzer-Westdorp Heieen en Ab Corrie Hennie Middelburg: MWestdorp-de Groot Connie en Arno Alex Sint-Annaland: H. Westdorp J.J. Westdorp-van Boven Jack en Pierre Peter en Jolanda Carla en ^im Poortvliet: C.M.J. Mol-van Nieuwkerk M. Mol Neven en nichten Sint-Annaland, mei 2005. Met verslagenheid en droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van onze vriend en oud-medewerker Wim was ruim 40 jaar verbonden aan ons tim merbedrijf. Met dankbaarheid gedenken wij de wijze waarop hij zijn werkzaamheden heeft verricht. Wij wensen Lina, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen. Lena Boon-Goedegebuure Ina en Tom Tim, Lias Bram en Elna Jos en Magna, Saskia, Jeroen Sint-Annaland, 2 mei 2005. Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Wij wensen bure Lina, kinderen en kleinkin deren en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies. Jos en Elly van Dijke en kinderen Sint-Annaland, mei 2005. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa echtgenoot van Marina Maatje Praat-Goedegebuure Geboren, 23 februari 1932 Tholen Overleden 1 mei 2005 Bergen op Zoom M .MPraat-Goedegebuure Ron Praat Anneke Praat-Tichem Dennis Chantal 4691 EH Tholen Bebouwdendam 23 Heden, vrijdag 6 mei om 10.15 uur wordt de rouwdienst gehouden in uitvaartcentrum Monuta Tholen, Prins Bernhardstraat 2 te Tholen Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Tholen. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in voornoemd uitvaartcentrum. - Geen bloemen - Verbijsterd en geschokt hebben wij op 1 mei kennis genomen van het overlijden van onze Aad Geuze Gert-Jan en Miranda Geuze Mei 2005 Het heeft ons diep getroffen dat is overleden. Hij heeft zich de laatste jaren ingezet om met de jeugd rommelpotten te maken. We wensen de familie veel sterkte in dit verlies. Stichting S.T.A.D. Tholen, mei 2005. Met droefheid geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende krachten en vermo gens, door de Heere van onze zijde is wegge nomen mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma echtgenote van Marinus Pieter Priem in de leeftijd van ruim 75 jaar. Stavenisse: M.P. Priem Stavenisse: Lies van Haaften-Priem Kees van Haaften Arjan en Amanda Marco en Crista Stavenisse: Rien Priem Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum Ten Anker, afd. De Vliedberg voor de liefdevolle verzorging. 4696 RA Stavenisse, 3 mei 2005. Kerkstraat 71 Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 6 mei van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur aan huis. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 7 mei om 13.00 uur in de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente, Prins Bern hardstraat 35 te Stavenisse. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Stavenisse. Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid de familie te condoleren in voornoemde kerk. Geen bloemen Na een afnemende gezondheid is van ons heengegaan onze geliefde zuster, schoonzus ter en tante echtgenote van Marinus Pieter Priem in de leeftijd van bijna 76 jaar. Stavenisse: L.J. Potappel C.P.A. Potappel-Hage J.H. Oosdijk-Potappel M.A. Oosdijk Neven en nichten Stavenisse, 3 mei 2005. Na een langdurig ziekbed nam de Heere uit ons midden weg onze geliefde schoonzuster en tante echtgenote van Marinus Pieter Priem Oud-Beijerland: C.C. Scherpenisse-Priem W. Scherpenisse Stavenisse: M. Priem-van Haaften Tholen: L.K. Priem N. Priem-Schakel Neven en nichten Stavenisse, 3 mei 2005. Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond tijdens het ziek zijn en na het overlij den van onze vader en opa betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen en kleinkinderen Scherpenisse, mei 2005. Voor de vele blijken van medeleven ons betoond tijdens het ziek zijn en na het overlij den van mijn geliefde vrouw, onze lieve moe der en oma betuigen wij u onze hartelijke dank. A. den Braber Kinderen en kleinkinderen Stavenisse, mei 2005. Voor uw blijken van meeleven, hetzij per soonlijk of schriftelijk, na het overlijden van onze geliefde moeder en oma betuigen wij u onze hartelijke dank. J. Kunst-v.d. Reest J. Kunst Kinderen en kleinkinderen Sint-Philipsland, mei 2005. DANKBETUIGING Ons 60 JARIG HUWELIJKSFEEST is door de vele persoonlijke felicitaties, ontvangen kaarten, bloemen en andere attenties, in welke vorm dan ook, een enorme belevenis geweest voor ons. Mede namens onze kinderen en kleinkinderen hiervoor hartelijk dank. Het was een onvergetelijke dag! Kees en Bella van den Berge-Quaak 4695 HV Sint-Maartensdijk, mei 2005. Maartenshof 22 Een nieuw tijdperk breekt voor jou aan, nu je met de vut bent gegaan. Eens bracht een ongeval jou weinig goeds in het vooruitzicht, maar dankzij jouw doorzettingsvermogen zag jij werken als je plicht. Jarenlang zette jij je in, voor het wel en wee van je gezin. Vanaf heden ben je vrij in je doen en laten en beslis je zelf wat je ervan wilt maken. We hopen dat er een mooie toekomst op je ligt te wachten, om je jarenlange inzet te verzachten. Van ons allemaal, PROFICIAT, met deze mijlpaal! Veel liefs van je vrouw, kinderen en kleinkin deren. Sint-Philipsland, mei 2005. Mosselkreekstraat 44 Hoera, onze wordt op 9 mei Kusjes van: Angela, John en Robin 3284 AX Zuid-Beijerland, mei 2005. Van Oldebarnevelt- _straat48_ Deze kanjer, het is echt waar, wordt morgen al weer 50 jaar. H.G. van je 9 kinderen. uit Kralingseveer Gasthuiskapel te Tholen 10 mei a.s. Aanvang 19.30 uur VERHUISBERICHT Mevr. J.G. van den Hoek-Bijl van: Bloemenlaan 21 naar: Maartenshof 3 4695 HW Sint-Maartensdijk Tel. 0166-662920 Bel 06-53 405194 Boers riooltechniek, die lost het voor u op! Zoekt u voor een bruiloft, jubileum, verjaardag, etc. speciaal vervoer met chauffeur? Bel voor meer informatie naar: 06 - 53 63 81 12 of 06 - 22 90 87 48 Bedankt! Alle aandacht voor de geboorte van onze, dochter Christy was geweldig! ledereen heel hartelijk bedankt daar voor. Richard den Engelsman en Henriëtte op den Brouw Sint-Maartensdijk, mei 2005. Hierbij wil ik, ook namens mijn man, u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemen die ik heb ont vangen tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuis komst. Speciaal de gehele buurt voor de prachtige fruitschaal. Sientje Hommel- Hessels Oud-Vossemeer, mei 2005. Bou Kooijmanstraat 26 Hierbij wil ik u, mede namens mijn vrouw, allen hartelijk bedanken voor de belangstelling, in welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Dirks- land en bij mijn thuis komst. K. Mol Sint-Philipsland mei 2005. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken, ook namens onze kin deren, kleinkinderen en achterkleinkind voor de overweldigende belang stelling die we in de vorm van cadeaus,' bloemen en kaarten, bij ons 60-jarig huwelijk hebben ontvangen. J. Overbeeke W.M. Overbeeke- v.d. Sande Tholen, mei 2005. Verbrandestraat 20 Hartelijk dank aan onze kinderen en kleinkinde ren, familie, vrienden en bekenden die door hun aanwezigheid op 9 april j.l, bloemen en kaarten onze 40-jarige huwelijksdag onverge telijk hebben gemaakt. Zangvereniging Asaf bedankt voor het onver wachts aanwezig zijn in de HeyZon. Dankzij de vele giften konden we bijna 1000,- verdelen tus sen KWF en MAF. Hartelijke groet, Jacob en Janny Gunter-Knulst 4461 NE Goes Vogelzangsweg 31 GRAFMONUMENTENZORG RESTAURATIE/ REINIGING EN VERKOOP VAN TEL. 0166 - 66 22 22 GRAFMONUMENTEN MOB. 06 - 22 05 90 80

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 4