Totaal installateur cheermeijer piAl^ /IF Bergingsbedrijf Faasen is het geluk bij een ongeluk VISSER B.V. DE GRAAF B.V. m ■Die|eman HOPMANS &GEENSE MAKELAARDIJ O.G. r Woning of bedrijfspand op het oog? Fa. Contant Zoon mik/fg CONTANT VERMAL van Gorsel Parket 'tholen ©iinno ffp Minheere Installatietechniek Uw woning altijd strak in de lak KOT, HAGE VAN DE GEIJN AUTOBERGING FAASEN Steenbergen 0167-563291 Paasdijkweg 9A, 0166-612 433 Poortvliet AUTOBEDRIJF ook bij u installeert: Vrijdag 6 mei 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 23 Gas water elektra sanitair Service en onderhoud gasgestookte toestellen EPDM Dakbedekking airconditioning 'iSTUH KLUS ONDERHOUDSBEDRIJF SCHERPENISSE TEL. 0166 - 60 30 74 Mobiel: 06-51497804 Timmerwerk Metselwerk Tegelzetten Specalist in kozijn reparatie Badkamers Wij maken keukens in grootmoeders stijl Houtenkozijnen, ramen en deuren Leveren van bouwmaterialen Tevens verzorgen wij Huifkarritten juisSchilderJ www.schildernoom.nl FINANCIEEL ADVISEURS Uur specialist voor een zekert financiële toekomst Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Sparen en beleggen Financieringen Employee Benefits OP ZOEK NAAR EEN MAKELAAR/TAXATEUR OP HET EILAND THOLEN OF ST.-PHILIPSLAND! De witgoedspecialist in uw regio O.a. dealer van Miele Zanussi Bosch Marijnen AEG Liebherr ELECTROWORLD, EEN VOORDELIGE ZAAK Nieuwe parket en planken vloeren Schuren/borstelen van oude vloeren Onderhoud en reparatie Dealer Osmo Hardwax oliën Klaverveld 13, Oud-Vossemeer (ind. terrein) Een verkeersongeluk komt nooit gelegen. Maar er is in Nederland een goede hulp verlening die snel op gang komt. Een be langrijke rol daarbij wordt vervuld door de 250 erkende takel- en bergingsbedrijven die verenigd zijn in de Nederlandse vereni ging van bergingsspecialisten (VBS). Be drijven zoals internationale autoberging Faasen uit Steenbergen die de meest inge wikkelde takel- en bergingsklussen kan klaren, maar die het daarbij niet laat. Erkenning Opvang Het adres voor al uw: C.V.-, elektra-y beveiligings gawaloinstallatiessanitair dakdekkers werkzaamheden en lokale verwarming. Technisch Bureau POORTVLIET Paasdijkweg 23 Tel. 0166-612650 Zoekt u een occasion informeer dan eerst bij: Autobedrijf Nissan-dealer o.a. Tholen, Bergen op Zoom en omstreken Bel ons voor een HYPOTHEEK naar üw wens! GE53 info@dijke.info www.dijke.info WASSEN BIJ BAL IS PAS ECHT GEMAK! BOVAG WAARBORGINSTALLATEUR Diqitaal - Digitaal Drukkerij Voor al uw drukwerk, zakelijk of privé, gaat u naar: Oudelandsestraat 9 4691 BJ Tholen Tel. 0166 - 60 41 50 Fax 0166 - 60 40 85 Website: www.dieleman-limovi.nl E-mail: info@dieleman-limovi.nl yX vcee U rUoj- x teè prf.se> tere TOSHIBA DEALER AMCOMttbOWNO Uneto-Vmi M Oesterstraat 3,4691 KV Tholen tel. 0166-60 51 42 fax 0166-60 69 31 E-moil: info@minheeremit.nl www.minheeremit.nl Met het HuisSchilderPlan® heeft u nooit meer omkijken naar het buiten schilderwerk aan uw woning. Want het HuisSchilderPlan® is een maatplan waarbij automatisch op afgesproken momenten het noodzakelijk onder houd plaatsvindt. Dus als u wilt dat uw woning altijd fraai in de verf staat, neemt u nü contact met ons op. Wij informeren u graag over de vele voordelen van het HuisSchilderPlan®: Deskundige analyse staat van onderhoud; Schilderonderhoudsplan op maat; Zekerheid van vakmanschap; Kleur- en productadvies; Eenmalig of volgens contract; Met garantiecertificaat. HuisSchilderPlan®: gegarandeerd gcedi Fa. J.L.M. Noom en Zn Kerkstraat 24 4694 BX Scherpenisse Tel. 0166-663804 Fax 0166-662007 SCHLDER GLASZETTER BEHANGER Uw huidige en toekomstige financiële situatie in relatie tot uw wensen worden door ons vertaald in een persoonlijk fi nancieel plan. U kunt bij ons terecht voor een onafhankelijk, deskundig en persoonlijk advies op het gebied van: Voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis of op ons kantoor (over dag of in de avonduren) kunt u contact met ons opnemen. Kot, Hage Van de Geijn Telefoon Financieel Adviseurs Fax Botermarkt 5 E-mail 4691 CZ Tholen Internet 0166 - 606424 0166 - 605356 info@khgadvies.nl www.khgadvies.nl U kunt bij ons terecht voor: bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed taxaties voor hypotheken, financieringen, echtscheidingen, minnelijke waarderingen. Ons kantoor is aangesloten bij CRMT Register van Makelaar Taxateurs Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met: Molenvlietsestraat 5, 4691 BT Tholen Telefoon 0166-603525 Fax: 0166-604443 www.hopmansengeense.nl info@hopmansengeense.nl WDE ELECTRO SPEC SPECIAALZAAK Elsclioltrtirisc'i huieau MoHndijk 3-4 Telefoon 0166-662315 S4 Maj'ieosdiik Showroom: Elke zaterdag geopend van 10.00-16.00 uur 's avonds op afspraak Tel. 0166-672893 06-51398109 06-28639301 of 06-41546914 's avonds: 0167-506012 fax: 0166-677188 e-mail: javangorsel@zeelandnet.nl De hedendaagse voertuigen kunnen na een aanrijding met zes ki lometer per uur al oncontroleerbare vervormingen hebben die de wagen rijtechnisch beïnvloeden. De politie informeert de inzitten den hierover en kan opdracht geven tot het bergen van een voer tuig als de bestuurder of eigenaar niet aanwezig is omdat hij bij voorbeeld is opgenomen in het ziekenhuis. Ook als een voertuig niet voldoet aan de wet, kan de politie het laten bergen door au toberging Faasen. Iedere bestuurder met een WA-verzekering is verzekerd voor de kosten van takel- en bergingswerkzaamheden, dus komen de kosten niet voor eigen rekening. In de meeste ge vallen is ook het vervoer van het voertuig naar een adres in Ne derland inbegrepen. Zelfs zonder eigen risico of gevolgen voor de no-claimkorting. En dat is uniek in de wereld. De VBS-berger wordt in deze gevallen door de verzekeraar betaald en is zodoen de in staat om direct te handelen. Ook de verdere administratieve afwikkeling verloopt rechtstreeks met de alarmcentrale en de ver zekeraars. De weggebruiker merkt hier niets van en dat is een hele zorg minder. De kosten zijn alleen gedekt als het voertuig min stens WA verzekerd is, niet zwaarder is dan 3500 kilo en als de hulp direct na het ongeval wordt verleend door een door de ver zekeraars erkende berger. De erkende takel- en bergingsbedrijven oefenen hun werk op het hoogste niveau uit. Er zijn maar weinig landen in de wereld waar de bergers zo ervaren zijn, waar ze speciale opleidingen krijgen met veel aandacht voor de technische aspecten van alle automerken en waar het materiaal zo compleet is. Zelfs de be rijder van de zwaarste truck met oplegger kan rekenen op de professionele hulp van de VBS-berger. De VBS is de enige or ganisatie die op dit vlak door andere hulpverleners langs de weg erkenning geniet. De organisatie bewaakt de kwaliteit van opdrachten en materiaal door strenge controles uit te voeren. Dankzij de nauwe samenwerking met andere hulpverleners kan de VBS-berger onder normale omstandigheden zeer snel ter plaatse zijn. Dag en nacht, 52 weken per jaar. Eenmaal ter plaat se komt het aan op snelheid en efficiëntie. Want met het oog op de veiligheid en de filevorming moet de rijbaan na een botsing weer snel vrij zijn van gestrande voertuigen. De hulp van de VBS-berger bestaat uit: het bergen en veiligstellen van het be schadigde voertuig, transport naar een door de eigenaar te be palen plaats in Nederland, het schoonmaken van de plek van het ongeval, het vervoer van de inzittenden naar een plaats in Nederland; en bij Faasen kan men ook vervangend vervoer krij gen. Nadat het voertuig is weggesleept naar het bergingsbedrijf, ont poppen de berger en zijn medewerkers zich als eerste opvang voor gedupeerde weggebruikers die op verhaal moeten komen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de familie wordt ingelicht, dat de verzekeraar op de hoogte wordt gebracht en dat er vervan gend vervoer (een andere auto of een taxi) komt. Gelijk wordt met de gedupeerden afgesproken waar hun voertuig naartoe moet worden gebracht: naar huis, een dealer of autoschadebe- drijf. De VBS werkt nauw samen met de alarmeringsdiensten van verzekeraars, buitenlandse alarmeringsdiensten en de ANWB wegenwacht, het landelijk beraad van hoofdcommissa rissen, de ministeries van defensie en verkeer en waterstaat, de politie, brandweer, ambulancediensten, marechaussee en de NS. (Copyright EB tel. 0166-657007) V.B.S. BERGERS DOEN HET GRATIS VOOR U ST. ANNALAND STAVENISSE POORTVLIET ST. MAARTENSDIJK SCHERPENISSE RAYON NW. VOSSEMEER THOLEN HALSTEREN ST. PHILIPSLAND DE HEEN AUTOBERGING STEENBERGEN OUD VOSSEMEER LEPELSTRAAT DINTELOORD FAASEN nbva Hypotheek adviseur i Assurantiekantoor Van Dijke Burgemeet 25 Poortvliet - Tel: (0166) 612 509 A iiariatlikt«l**r Jan P.M. Ovcrbockc Ten Ankèrweg 72 - Tholen Tel: (0166) 602 888 U kunt hij Autobedrijf Bal uw auto automatisch wassen in de computergestuurde WASSTRAAT. U kunt kiezen uit de volgende programma's: WASSEN3,65 V00RWASSEN, WASSEN, DROGEN5,00 V00RWASSEN, WASSEN HETE WAS (in de was zetten), DROGEN6,30 Programmakaartjes verkrijgbaar in de Shellshop. U krijgt vakkundige begeleiding door dhr. Han den Engelsman. Openingstijden: BENZINESTATION, SHOP en WASSTRAAT maandag t/m vrijdag: 6.00 - 21.00 uur - zaterdag: 8.00 -18.00 uur C.Bal RENAULT Wattstraat 3 4691 RC Tholen Tel. 0166-602440 Fax. 604440 Gas installaties C.V. installaties Onderhoud verwarmingsinstallaties Sanitaire installaties Elektrotechnische installaties Loodgieters- en dakdekkerswerken Nederland vc imulUncbcdnj v en Unie van ekknwechnmhc .wkmeners Dalemsestraat 5, 4691 CV Tholen Tel.: 0166-602581 fax 0166-603104 dtp iimovi ^.4

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 23