Familieberichten r J J J J J De mensen van Monuta maken het verschil. V J.M. Steijn Monuta y Tholen 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 13 mei 2004 r Adriana Marina Pieter Elertbaas Katirika Smits Robbert de Ruyter Tamara Quist Jan en Margré V PA. Snoep en J. Snoep-Scherpenisse Janny Snoep-Scherpenisse en Piet Snoep Danny en Lida Polderman 25 jaar getrouwd. Rien van Strien en Anneke van Strien- van Leeuwen J N L.C. Ktippel en P.M. Kllppel-van Vriel Vi A. Brinkman 5.J. Brinkman-van den Voel 40jaar V, r*r MEVR. J.A. SONDERMEIJER- AARS BARTEL FRANKE OPA FRANKE BARTEL FRANKE HONKY MEIJLINK-VOERMAN MACHIEL PIPPING CORNELIS VAN DER JAGT ADRIANA MARIA RUSSCHER JAN CORNELIS MELSE Ine van Ommen-de Wit E. van der Vlies-van Dijke Melis en Jenny Schot L. Geuze Eef de Jonge-Everaert 5 x tien Begrafenisverzorging v Tel. 0167 -57 2105 Geen crematies Groot is het wonder Jij bent zo klein Wat zijn wij gelukkig Jouw papa en mama te zijn Heel blij zijn wij met de geboorte van onze dochter We noemen haar M-drit Marit is geboren op 6 mei 2004 en weegt 2900 gram Hendri en Davina Jansens 4697 DD Sint-Annaland 's-Gravenkreek 9 Na bijna 7 jaar samenwonen gaan en "N trouwen Op woensdag 19 mei 2004 om 15.00 uur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Ons adres: Havenplein 3 4697 EM Sint-Annaland Tel. 0166-652909 Wij willen gaan trouwen en op vrijdag 21 mei 2004 om 16.00 uur in de hofzaal van het Markiezenhof te Bergen op Zoom. Ons adres is: Dijkcentrum 121,4706 LC Roosendaal. Je kent ze wel, dat leuke stel. Het is echt waar, zijn 18 mei al 25 jaar een paar. Van harte gefeliciteerd. Sandra en Francois Anoeska Moeder Jan en Silvia Nicky Priscilla Jeffrey Sint-Philipsland, mei 2004. Vandaag, 13 mei, is het vijftig jaar geleden dat onze ouders, opa en oma in het huwelijk zijn getreden. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Nellie en Theo Anita en Christian, Stijn en Sam Mieke en Adrie, Eva Petra en Peter Wim en Jeanne Perry Miranda Elma en Jan Arjan Jolita Conny en Bram Tim Abby en Collinda Amy Kim 4697 GN Sint-Annaland, mei 2004 Tienhoven 9 \tÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊKKÊÊÊmÊKmÊÊmÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊr Vandaag, 13 mei, zijn onze zus, schoonzus, zwager, tante en oom 50 jaar getrouwd. Wij wensen jullie nog vele gezonde jaren. Wim en Adrie Scherpenisse Davina en Hendri, Marit Liesbeth Ria en Adrie Bijl Elvira en Willem Petra en André Sint-Annaland, mei 2004. 11 mei j.l. waren Hartelijk gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijk, van Ma Foortje en Rien 1 Adrianne en Sander Ilona en Donny Coby en Arie Anne, Ellen en Fleur Hans en Lena Leo en Marie-Jo Kirsty Trudi en Henrie Jeffrey en Saskia Mei 2004 Op zaterdag 15 mei a.s. hopen onze ouders en mijn opa en oma 30 jaar getrouwd te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd Kees Rianne en Marcel Sanne Erna en Warner Arie 4675 RH Anna Jacobapolder Lageweg 7 19-05-1954 19-05-2004 Woensdag 19 mei is het 50 jaar geleden dat onze ouders, opa en oma in het huwelijk zijn getreden. We zouden het leuk vinden als u ze zou komen feliciteren. De receptie houden wij D.V. zaterdag 22 mei van 17.00 tot 18.30 uur in dorpshuis De Vossekuil, Raadhuisstraat 7 te Oud-Vossemeer. Hans en Hetty Roggeband-Klippel Peter en Ellen 4698 BA Oud-Vossemeer Molenstraat 1A 'Van U zijn alle dingen Dankbaar en blij delen wij mede dat op D.V. 17 mei 2004 het 60 jaar geleden is dat onze ouders, groot- en overgrootouders en te Stedum (Groningen) in het huwelijk zijn getreden. Wij nodigen u uit om het bruidspaar te felici teren op D.V. vrijdag 21 mei a.s. van 15.00 tot 17.30 uur in de ontmoetingszaal van het Geldershof, Poldersweegje 2 te Dirksland. 4695 BN Sint-Maartensdijk, mei 2004 Oostsingel 64 Nog steeds niet kaal en zelfs nog niet ene grijze haar, en toch wordt onze lieve man en papa al Hartelijk gefeliciteerd van je meiden: Marja, Sylvia en Emy ïf o-i* a Ons bereikte het droevige bericht dat overle den is Wij verliezen in haar een trouwe medewerk ster en wensen de familie hierbij veel sterkte toe. Welfarewerk van het Rode Kruis Woonzorgcentrum De Rozeboom Sint-Philipsland, mei 2004. Psalm 90 (onberijmd) In dankbare herinnering is na jaren van moeite en zorg, toch nog onverwachts, in de Heere ontslapen mijn lieve man en onze vader, schoonvader en opa echtgenoot van Catharina Bartelina Manneke Geboren 30 november 1925 Sint-Maartensdijk Sint-Maartensdijk: Arnemuiden: Leiden Westkapelle Arnemuiden Sint-Annaland: Overleden 11 mei 2004 Bergen op Zoom C.B. Franke-Manneke J.C.M. Quist-Franke J. Quist Nelleke Christien en Alexander Bart Kees Marian (in liefdevolle herinnering) C.J. Quist-Franke D. Quist Kees Tineke en Mark Bart-Jan 4695 EE Sint-Maartensdijk, Bloemenlaan 29 D.V. zaterdag 15 mei om 13.15 uur wordt de rouwdienst gehouden in de aula, Kastelijns- weg te Sint-Maartensdijk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Maartens dijk. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in bovengenoemde aula. Geen bloemen. Onverwachts hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van onze lieve en zorgzame In gedachten zal hij altijd bij ons blijven. Kees Nelleke Tineke Christien Bart-Jan Bart Kees Sint-Maartensdijk, 11 mei 2004. Met droefheid hebben kerkenraad, kerkvoog den en notabelen van de Hervormde Gemeente (h.v.) te Sint-Maartensdijk kennis genomen, dat de Heere uit dit leven heeft weggenomen de heer in de ouderdom van 78 jaar. In dankbaarheid herinneren wij ons het werk dat hij vele jaren als diaken, ouderling en vele andere werkzaamheden, met veel liefde in het midden van onze gemeente mocht verrichten. De HEERE vertrooste en sterke zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en de verdere familie in dit smartelijk verlies. Hij heilige deze roepstem aan ons aller hart. Namens de kerkenraad en het college van kerkvoogden en notabelen van de Hervormde Gemeente (h.v.) Sint-Maartensdijk. Ds. J.G. Blom, consulent C.J. Knuist, voorzitter van de kerkvoogdij en notabelen Sint-Maartensdijk, 11 mei 2004. 'Glimlach als jullie aan me denken Vandaag is na een lange en dappere strijd overleden onze onvergetelijke, lieve mams weduwe van George Meijlink 5 september 1919 t 10 mei 2004 De warmte die ze ons altijd gegeven heeft zal bij iedere herinnering aan haar voelbaar zijn. Dankbaar zijn wij dat wij mams tot het laatste hebben kunnen begeleiden. Rust zacht lieverd. Tholen: t Monique Bergen op Zoom: Marion en Tinus Portugal: Truus en Dick Marjolijn en Ruca, Laya Vera en Michael Joao Tholen: Ginny en Peggy Tholen: Eeike en Rob Correspondentie-adres: Venkelstraat 23 4691 BG Tholen De crematieplechtigheid vindt plaats op vrij dag 14 mei om 11.00 uur in het crematorium te Bergen op Zoom, Mastendreef 5. Samenkomst in de ontvangkamer van het cre matorium, waar vanaf 10.30 uur de mogelijk heid is tot schriftelijk condoleren. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid om persoonlijk te condoleren in de koffieka mer van het crematorium. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, wilt u dan deze aankondiging als zodanig beschouwen. Na vele jaren van vriendschap is onze buur man plotseling overleden. Familie Voshol Familie Oostdijk Mevrouw Smulders Familie Geerts Oud-Vossemeer, 4 mei 2004 Burg. Versluysstraat C/root ió d Zeepte die zij ac/iUrZuzt dierbaar zijn de herinneringen die /Jiji/en dimenien, ontroerd door de open half jaar en na ijken van medeleven in liet afze tlet overlijden van onze lieve li'ine aócha willen, wij u harte Ijl? danhen. JJet is bijzonder om te ervaren dat er zoveelpijne mensen om je heen zijn die ooh in moeilijhe tijden met fe meelt ven. <dt)at heept ons er<^ t^oed gedaan. 3ranS, War le en en dJamara [dot Sint i Ijaartensdiilr, mei 2004 Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij u, mede namens onze kinderen en kleinkinderen, langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het overlijden van onze vader, groot- en overgrootvader Familie Noom-van der Jagt Familie van der Jagt-Zwijnenberg Tholen, mei 2004. Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder, groot- en overgrootmoeder weduwe van Johannis Schot betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Tholen, mei 2004. Het is onze behoefte op deze wijze ieder te bedanken voor het getoonde meeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa De vele hartelijke brieven, kaartjes, telefoon tjes en bezoekjes hebben ons bemoedigd en getroost. Het was hartverwarmend. M.H. Melse-van den Berge Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Middelburg, mei 2004. Hartelijk dank. Voor mij geheel onverwacht mocht ik op 29 april 2004 uit haqden van burgemeester W. Nuis, namens Hare Majesteit de Konin gin, een koninklijke onderscheiding ont vangen. Ik was er stil van. Hartelijk dank aan diegene die inspannin gen verricht hebben ten behoeve van de voordracht. Hartelijk dank voor de gewel dige receptie in De Schutse. Het meebele ven van dit heuglijke feit door de kinderen, bewoners, collega's, bestuur, familie, vrienden en relaties. Het was fijn om dit te kunnen delen. Hartelijk dank aan Accelerando voor de gebrachte serenade op Koninginnedag. Overweldigend, ontroerend en hartverwar mend waren de vele felicitaties, prachtige bloemen en planten, lieve brieven, kaarten en attenties. Bovenal ben ik bijzonder dankbaar voor het vertrouwen van velen, om dit alles te kunnen en mogen doen. Nogmaals mijn hartelijke dank. Sint-Annaland, mei 2004. Voor de vele bloemen, kaarten en talloze persoonlijke felicitaties t.g.v. mijn konink lijke onderscheiding wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. Tevens gaat mijn dank uit naar al degenen die aan dit eerbetoon hebben bijgedragen. Het was hartverwarmend. Sint-Philipsland, mei 2004. Voor de vele felicitaties die ik mocht ont vangen voor de Koninklijke onderschei ding Lid van Oranje-Nassau onze harte lijke dank Tholen, mei 2004. Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik u allen hartelijk bedanken voor de vele bloemen, kaarten en telefoontjes die ik heb ontvangen na de uitreiking van de konink lijke onderscheiding. Poortvliet, mei 2004. Meegelokt worden naar Meulvliet. Toegesproken worden door burgemeester W. Nuis. Een koninklijke onderscheiding opgespeld krijgen voor dingen die je altijd met veel plezier maar, vooral met en dankzij ande ren hebt kunnen doen Felicitaties, bezoek, bloemen, cadeaus, post, telefoontjes, e-mails, op straat en in de winkels aangesproken worden Hartverwarmend waren al deze attenties. Ze hebben mij en Jaap enorm goedgedaan. Dank aan allen die mij voorgedragen heb ben en dank aan allen die er aan meege werkt hebben dat ik op 29 april 2004 deze onderscheiding mocht ontvangen Tholen, mei 2004. Het is dit ventje hier nog niet aan te zien. Toch wordt hij 18 mei echt Corrie Simone Ronald Anne Rens Wij willen iedereen har telijk bedanken voor alles wat we hebben ont vangen bij de geboorte van onze dochter Lind- sey. Piet, Anja en Lindsey van Gorsel Poortvliet,rniei 2004. Wij willen iedereen har telijk bedanken voor de vele kaarten en andere attenties die we bij ons 40-jarig huwelijk moch ten ontvangen. Ook namens onze kin deren. Bram en Marie de Jonge-Dane Stavenisse, mei 2004. Het meeleven wat ik rondom mijn operatie mocht ontvangen was hartverwarmend. Lieve mensen, namens Jan, Agnes, Thijmen en Pepijn heel hartelijk bedankt. Tannie den Engelsman- Fase Sint-Annaland, mei 2004. Op 1 mei mochten wij herdenken dat wij 40 jaar getrouwd waren. We waren zeer verrast door de vele felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen en andere attenties. Hartelijk dank aan allen die hun belangstelling toonden, ook namens onze (klein)kinderen. We mogen terugzien op een fijne dag. L.I. Potappel W. Potappel-Potappel Tholen, mei 2004. Jolstraat 55 Hartelijk dank voor de vele kaarten en attenties die we ontvingen bij ons 50-jarig huwelijksjubi leum. Marien en Mientje van 't Hof-Wessels Sint-Annaland, mei 2004. Stationsstraat 29 - 4675 CG Sint-Philipsland Wij verzorgen voor u een stijlvolle begrafenis. Dag en nacht bereikbaar op Sint-Philipsland,Tholen e.o. I.s.m. begrafenisonderneming H. Schoonaard Kantooradres: Blindeweg 11,4315 CG Dreischor Uitvaartzorg en -verzekeringen Uitvaartcentra: Sint Annaland, Monuta Tholen, F.M. Boogaardweg 17, Tel: (0166) 60 28 66 Sint Maartensdijk, Monuta Tholen, Kastelijnsweg 2A, Tel: (0166) 66 26 20 Tholen, Monuta Tholen, Prins Bernhardstraat 2, Tel: (0166) 60 28 66 T

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 4