'Zelf kleding maken mag weer, het is nu niet oubollig meer' J Y°g Nieuwe lokalen de Regenboog en Eben-Haëzerschool in Tholen Verdeeldheid door eenzijdigheid kerken Voor mode en wonen Leerlingenorkest bij vrijwilligers Beachvolley op Markt smalstad PLEUNE stv i Semi-permanente voorziening biedt ruimte aan kleuters Eén van de duurste gemeenten met een laag voorzieningenpeil Huisjesmelkers Donderdag 22 januari 2004 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT "De verkoop van naaimachines is gestegen. Steeds meer mensen kopen een lap stof en maken zelf kleding. Oude naaimachines komen van zolder en worden gerepareerd. Mensen willen er niet hetzelfde bijlopen als de rest en daarnaast speelt de economische recessie een belangrijke rol. Tegenwoordig zijn naai- en borduurmachines ook met computergebruik te combineren. Daarom werken creatieve hobbyisten er ook graag mee. Verkoop machines stijgt Naaimachine-demonstratrice Jannie van den Broek uit Sint-Annaland: Stijging 8-10% Grote liefdes Voorstel oud archief is onbegrijpelijk De kleutergroepen van zowel de Eben-Haëzerschool als de christelijke nationale basisschool de Regenboog in Tholen kunnen binnenkort hun intrek nemen in een nieuw leslokaal. Vrijdag werden bij de naast elkaar gele gen scholen twee semi-permanente gebouwen geplaatst waarin de jongste leerlingen hun lessen gaan volgen. Toen Jannie van den Broek uit Sint- Annaland negen jaar geleden een nieuwe naai- en borduurmachine kocht, kreeg ze een goed contact met de importeur. Deze vroeg of ze interesse had om als demonstratrice bij het merk te komen werken. Nu staat ze regelmatig op verschillende beurzen waar ze de Pfaff machines promoot. Ook demonstreert Jannie ze bij de dealers, want deze willen goed op de hoogte zijn van de toe passingen van de naai-, borduur- en iockmachines, zodat ze de consu menten goed kunnen adviseren. Daarnaast geeft Van den Broek ook zelf trainingen aan consumenten. Soms moet ze naar Zweden, waar het hoofdkantoor van het merk Pfaff en broertje Husqvarna Viking ge vestigd is. Hier krijgt ze de nieuw ste producten te zien. yan den Broek:"Eind februari zijn er weer dealerdagen, waar de verko lpers van de naaimachines naar toe komen. Hier ben ik verschillende dingen voor aan het maken, zodat ik voorbeelden kan laten zien. De ver koop van naaimachines is gestegen. Zelf kleding maken mag weer. Het laatste anderhalf jaar is het in op mars, we zijn hier heel blij mee. Je wordt niet meer gek aangekeken als je zelf iets maakt. Eerst was het ou bollig, nu mag het weer." Jannie van den Broek leerde met naald en draad omgaan, toen ze drie jaar was. Ze logeerde bij een tante, die een buurmeisje had die voor coupeuse leerde. Dit buurmeisje gaf 4e peuter naald en draad en die reeg vervolgens de draad door een lapje stof. Van den Broek weet niet meer of ze dat helemaal zelfstandig deed, -ze denkt dat ze wel geholpen werd. Vervolgens deed ze het lapje stof fom haar pop, trok de draad aan en ;de rimpelrok was geboren. Toen ze ouder was, werkte ze op een gordij- 'nenatelier en deed in de avonduren vermaakwerkzaamheden van kle ding. Daarna is ze in een naaimachi newinkel gaan werken. Hier stopte ze mee toen ze met haar man in Duitsland ging wonen omdat hij daar als militair diende. In Duits land heeft het echtpaar twee jaar ge woond. Janette Jooden, hoofd opleidingen bij Viking Sewing Machines (VSW), het bedrijf dat de merken Husqvarna Viking en Pfaff impor teert: "Jannie was consument bij de dealer, toen wij iemand zochten die workshops kon geven en spontaan over haar hobby kon vertellen. Die eigenschappen heeft Jannie en we hebben haar benaderd." Jooden erkent dat vertegenwoordi gers in het land de verkoop en repa raties van de naaimachines zien toe nemen, ook in de Randstad en in de grote steden. Ze wil geen cijfers noemen, omdat het over concurren tiegevoelige informatie gaat. Jooden: „Consumenten maken niet zozeer vanwege financiële redenen zelf kleding, maar er zijn nog een aantal andere redenen voor de ver koopstijging. Als je vroeger zei dat je zelf kleding maakte, klonk dit niet modern, dat is nu wel zo. Con sumenten willen zich meer onder scheiden. Wanneer ze iets zelfge maakt hebben, lopen ze niet de kans dat iemand anders precies hetzelfde draagt. Anderen plaatsen op een nieuw gekocht kledingstuk een zelf ontworpen motief om er zo een per soonlijk tintje aan te geven. Mo menteel zie ik ook meer toepassin gen op interieurgebied, mensen versieren graag hun huis. Bij het wisselen van de seizoenen willen ze ook de decoraties in huis aan het nieuwe jaargetijde aanpassen. Daar naast is er een andere groep bijge komen: de mensen die graag met de computer werken en die de combi natie van computer met borduurma chine ontdekt hebben. Een andere reden van de groei is, dat mensen de huiselijke sfeer en de daarbij beho rende elementen opzoeken, omdat ze zich vaker onveilig voelen door bijvoorbeeld terrorisme." Jannie van den Broek: „Vroeger, in de tijd van bittere armoede, was je blij dat je uit een lapje stof twee jurkjes kon halen. Eerst droeg mijn oudere zus de zelfgemaakte jurk en daarna droeg ik het zelf ook nog een tijd. Nu laten mensen ook kle ding maken, omdat ze bijvoorbeeld een jurk hebben die lekker zit en ze op zoek zijn naar een soortgelijke jurk. Deze kunnen ze in de winkels niet vinden, dan gaan ze naar een naaister toe." Van den Broek is het ermee eens dat kleding zelf maken vaak niet goed koper is, dan kleding kopen bij een prijsvechter die het in lagelonenlan den laat produceren. Ze erkent dat de fournituren soms al duurder zijn: „De motieven die je met de borduurmachine maakt, zorgen ervoor dat je je onderscheidt, zegt Jannie van den Broek. „Het zijn vooral de mensen die nor maal duurdere kleding dragen, die er een prijsvoordeel bij hebben. Door het zelf te maken, hebben ze ook een kledingstuk, dat precies bij hun smaak past." Zelf draagt ze niet zo heel veel zelfgemaakte kleding. Ze heeft een aantal rokken waar ze ook motieven machinaal op gebor duurd heeft, maar die trekt ze te weinig aan. Als ze naar dealerdagen gaat, dwingt zichzelf deze aan te doen, wanneer ze een demonstratie geeft. Dan kunnen de potentiële klanten zien hoe het eruit komt te zien. Gerard Leenders, secretaris bij de Algemene Vereniging Voor Naai machinehandelaren (AVVN) zegt dat 2002 een slecht jaar was, maar dat de verkoop in 2003 tussen de acht en tien procent gestegen is. „Mensen die kleding kochten in het hogere segment zijn weer met de naaimachine gaan werken. Een naaimachine is niet goedkoop. Mensen willen zich onderscheiden, wat goed mogelijk is als je zelf de kleding maakt. Ook hebben wij de omzet in de branche zien stijgen, omdat veel meer mensen naaien en borduren als hobby hebben geko zen." Mevrouw de Ruiter is, samen met haar echtgenoot, eigenaar van ABS in Tholen: „Sinds augustus vorig jaar hebben we veel meer naaima chines verkocht dan voorheen. Dit zijn dan vooral de goedkopere ma chines. Als je normaal een dure ma chine verkoopt, moet je acht goed kopere verkopen om dezelfde om zet te halen. Onze omzet is gelijk gebleven, omdat we veel meer goedkopere machines hebben ver kocht. Als grootste oorzaak van de ze stijging zie ik de economische recessie. Klanten houden hun geld toch liever vast. We hebben drie keer zoveel mensen op naailes en ook meer reparaties. Soms komen klanten met een machine van meer dan dertig jaar oud die ze eerst la ten repareren. Later kopen ze pas een duurdere." Met behulp van haar laptop maak Jannie van den Broek de motieven en borduurt deze met een borduur machine op de stof. Al ziet het er heel ingewikkeld uit, ze vindt het zelf niet moeilijk: "Het software programma kent verschillende toe passingen, die kun je gebruiken om een borduurmotief te maken. Maar het is ook mogelijk om zelf iets te tekenen. Je kunt zelfs een prent uit een boek of een foto scannen." Ze gaat achter haar machine zitten en laat zien hoe gemakkelijk je het beeld kunt bewerken en omzetten naar een borduurmotief. „De mo tieven die je met de borduurmachi ne maakt, zorgen ervoor dat je je onderscheidt. Het zou heel toeval lig zijn als iemand op dezelfde rok hetzelfde motief borduurt. Zelf mo tieven ontwerpen is één van mijn grote liefdes geworden." Stemmen van lezers Enkele jaren geleden plaatste ik een ingezonden stuk naar aanleiding van het feit dat er in het nieuw te bouwen gemeentehuis geen plaats meer zou zijn voor het archief. Ik deed een be roep op de bestuurders zuinig te zijn met de historie en het archief. Er ont stond een uitgebreide discussie. Het is inmiddels weer al enkele jaren later. In de Eendrachtbode van 15 januari 2004 stond een artikel met als kop: 'Oud archief blijft, maar nadruk niet op publieke functie.' „Het oud archief als bron voor het historisch erfgoed en openbare instelling voor histori sche informatie verschuift naar de tweede plaats" schrijven b. en w. Dit is werkelijk verbazingwekkend en ongehoord. Men gaat veel meer uitge ven voor het oud archief (wellicht te recht), maar het geld ervoor zal door de burgers van Tholen moeten wor den opgebracht. Diezelfde burgers moeten dan genoegen gaan nemen ,met de tweede plaats.' Ik hoop dat de gemeenteraad eindelijk weer eens wakker wordt en dat de genealogi sche werkgroep krachtig protest aan tekent tegen deze handelwijze. Het lijkt er op dat de Thoolse bestuurders langzamerhand niet meer van deze tijd zijn en volkomen hun eigen gang gaan in plaats van in een democrati sche samenleving naar de stem van de bevolking te luisteren. Het is nog niet te laat: Gemeenteraad wordt wakker en besef dat het bestuur er is voor de bevolking en niet omgekeerd. Ir. J. J. Vinjé, P. ter Veenstraat 61, Emmeloord. Leerlingen van Thoolse muziek verenigingen gaan dit jaar de uit reiking van de vrijwilligersprijs ,2004 in november luister bijzet ten. Dat zei voorzitter J. Westdorp donderdag op de jaarvergadering •van de Thoolse bond van muziek gezelschappen. „Alle verenigin gen zijn enthousiast. Het gaat om een gezamenlijk leerlingenorkest van tijdelijke aard dat zich op die avond als Thools geheel kan pre senteren." Een of twee repetities moeten vol doende zijn voor de jonge muzi kanten om goed voor de dag te ko men, zo verwacht de voorzitter. De jonge muzikanten kennen vaak een druk programma. Bovendien is het niet gemakkelijk om voor iederen een geschikt moment te zoeken om samen te oefenen. ,Ter gelegenheid van het 40-jarig jubi- leum van Euterpe en het 30-jarig jubi leum van Emergo houden de muziek- en de korfbalvereniging uit Sint- Maartensdijk op zaterdag 3 juli sa men met Thovo een beachvolleybal- en korfbaltoernooi op de Markt. Naast de speelvelden komt er een groot terras en een podium voor de muzikanten op het marktplein, 's Ochtends verzorgt Euterpe een kof fieconcert en aan het eind van de mid dag worden de andere Thoolse mu ziekverenigingen uitgenodigd voor een rondgang of concert. Het is die dag ook het moment om het publiek de nieuwe uniformjas te presenteren. Na dertig jaar steekt Euterpe zich in het nieuw, althans wat jas betreft. Voor de bekostiging van de vijftig jas sen zoekt Euterpe momenteel nog een hoofdsponsor. De dag wordt afgeslo ten met een optreden van de Thoolse band LOZ (lawaai op zolder). VERVOLG VAN VOORPAGINA Brood bakken doet hij het liefst. „Dat wat grovere werk trekt me ,meer. Ik kan het beter dan het fijne werk." Saai is het niet, want de vele verschillende soorten brood vragen elk hun eigen manier van bereiden. En hoewel het een eenvoudig pro duct lijkt, kost het alles bij elkaar toch twee uren om een brood te ma ken. Niels legt uit hoe dat in zijn werk gaat. „Eerst weeg je de grond stoffen af en dan wordt het deeg ge draaid wat een minuut of 17 duurt. In de puntenkast gaat dat in mandjes om de vorm en het gewicht te rege len, ongeveer 20 minuten. Dan wordt het brood in de bakblikken gelegd en gaat drie kwartier tot een uur de rijs- kast in. Het bakken duurt ongeveer 40 minuten." In de grote oven bij Leijs kunnen ongeveer 270 broden in één keer worden gebakken. „Door het vele doen ontwikkel je een ge voel voor het maken van brood en dat is het geheim, aldus bakker Niels de Graaf uit Poortvliet." DAMES- HEREN- EN KINDERMODE TEXTIEL- INTERIEURVERZORGING Voorstraat 5-7, 4697 EH St. Annaland, tel. 0166-657084 e mail: pleune@sint-annaland.com www.sint-annaland.com/pleune.htm Advertentie I.M. De kinderen uit de kleutergroep van de Eben-Haëzerschool kwamen samen met juf Mirjam een kijkje nemen bij het nieuwe lokaal waarin ze binnenkort hun intrek nemen. Op beide scholen is men opgetogen over de nieuwe voorzieningen voor de instromers. „Het zijn fonkel nieuwe ruimtes en qua inrichting en educatieve mogelijkheden doen ze absoluut niet onder voor onze andere leslokalen. Er komt zelfs nieuw meubilair in te staan", aldus coördinator K.J. Huyzer, van de Regenboog. „Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de afwerking van het klcuterlokaal, maar op maandag 2 februari neemt juf Auk- je Verwijs-Zonneveld er samen met de 12 leerlingen van 'groep 0' haar intrek. We hadden deze ruimte ge woon erg hard nodig, want naast de normale toeloop van nieuwe leer lingen zijn er ook veel aanmeldin gen van kinderen uit de wijk Stads- zicht bijgekomen. Het groepje 4-jarigen zal de komende maanden dan ook worden uitgebreid tot zo'n 20 kinderen. Als school wil je die nieuwe kinderen natuurlijk ook alle moderne onderwijsfaciliteiten kun nen bieden en in het nieuwe lokaal kunnen we zeer goed aan die be hoeften voldoen." Op de naburige Eben Haëzerschool is men al net zo enthousiast. Ook hier was een tekort aan lesruimte ontstaan door de extra aanmeldin gen van kinderen die vooral vanuit de wijk Stadszicht afkomstig zijn. Adjunct-directeur B. Hoftijzer weet nog niet precies wanneer de jongste kleuters uit de groep van de juffen Ingrid Wildeman en Mirjam Ottema kunnen verhuizen naar het nieuwe lokaal. „Op dit moment krijgen deze kinderen les in de cen trale gemeenschapsruimte van on ze school, maar dat is natuurlijk geen ideale situatie. Ik verwacht echter dat het nieuwe gebouw bin nen enkele weken gebruiksklaar is." Op de vraag aan de schoollei ding of met deze nieuwe voorzie ningen het ruimteprobleem voor beide scholen nu definitief is opge lost, is het antwoord eensluidend. „Dat is heel moeilijk in te schatten. Je hebt namelijk enerzijds te ma- ken met het natuurlijk verloop in het leerlingenbestand en daarbij houd je rekening met enkele tus sentijdse vertrekkers en nieuwko mers. Maar nu hebben we als Thoolse scholen een ferme tussen- sprint gemaakt qua leerlingaantal len. Op zo'n plotselinge piek kun je heel moeilijk reageren. Wij heb ben natuurlijk wel prognoses voor de komende jaren gemaakt, maar die zijn vooral gebaseerd op het natuurlijk verloop. Met de ontwik keling van nieuwbouwwijken en uitbreidingsplannen wordt bij onze toekomstplannen minder rekening gehouden. Je weet op voorhand na melijk nooit hoeveel nieuwe kinde ren je uit wijken als bijvoorbeeld Stadszicht en Waterfront kunt ver wachten. Voorlopig zijn we echter prima gesteld met deze nieuwe lo kalen", zo verwoorden de heer Hoftijzer en mevrouw Huyzer hun tevredenheid over de uitbreiding van de twee basisscholen. Stemmen van lezers Doet het u ook zo'n verdriet dat de kerk zo verdeeld is? Als u het woord 'kerk' foutief vindt, mag u het ook 'gemeente' noemen. Maar we bedoe len hetzelfde. Verdeeldheid, strijd, on enigheid alom. We letten vooral op de verschillen. Niet belangrijk lijken de overeenkomsten. Diep in ons hart denken we soms stiekem: .Eigenlijk zijn er maar twee die het begrijpen en dat zijn de Heere God en ik.' Alleen al in het spraakgebruik zijn er vele misverstanden. Ik noemde al: kerk of gemeente. Wat de één oudste noemt, noemt de ander ouderling. Wat bij de één kerkenraad heet, heet bij de ander broederraad of nog ouders. We gebruiken verschillende woorden als we hetzelfde bedoelen. Dat is een beetje lastig, maar niet zo heel erg. Veel hinderlijker wordt het als we met dezelfde woorden verschillende za ken bedoelen. Want dan bestaan en ontstaan er pas echt misverstanden. Eén voorbeeld: wat is 'vrije genade?' De uitdrukking komt niet in de Bijbel voor en wordt toch veel gebruikt. De één bedoelt met vrije genade de gena de die voor ieder mens vrij beschik baar is, de ander wil ermee aangeven, dat God zelf bepaalt aan wie Hij de genade wil geven. Hij is daar vrij in. Ook andere woorden en begrippen geven verwarring. Enkele voorbeel den: vrije wil, goede werken, beke ring, verkiezing, wet, verbond en vele andere. Zo zijn het vaak misverstanden die verwijdering veroorzaken. We begrij pen elkaar niet en veroordelen (dus) elkaar. De liefde verkilt. Gods gedachten zijn hoger dan de on ze, maar wij menen dat we Gods Woord met ons verstand moeten be grijpen. En als we dan de uitverkie zing en de menselijke verantwoorde lijkheid met ons verstand gaan ver binden, gaat het mis. Dan kiest ons verstand of voor het één of voor het ander. En we maken ruzie met ie mand die een andere keus maakt. Bei den zijn we eenzijdig. Iedereen is een zijdig. Ook ik. Ook u. Elk kerkgenootschap en elke geloofsge meenschap is eenzijdig. Op zichzelf is dat niet zo heel erg. Triest wordt het als door die eenzijdigheid de liefde verkilt. En dat gebeurt helaas maar al te vaak. Het middel van de karikatuur wordt daarvoor vaak van stal gehaald. De oogst is wel groot, maar de arbei ders staan aan de kant te redetwisten. Bidt de Heere des oogstes dat Hij ar beiders in Zijn oogst uitstote. Daarom adviseer ik u: bestrijd de eenzijdig heid. Spreek met gelovigen uit andere bijbelgetrouwe kerken en kringen. Richt zo mogelijk samen met anderen van hen een gebeds- of een bijbelstu diegroep op. Of beide. U zult merken, dat u er veel meer aanspreken dan tot nu toe. De anderen zullen veel van u leren en u zult veel van anderen leren. Het is in dit verband erg opvallend en voorbeeldig wat we lezen van de eer ste reformatoren Luther en Zwingli. Toen zij in 1529 in Marburg bijeen waren om over de leer van het Heilig Avondmaal te vergaderen, werden zij het in alle dingen niet eens. Toch schreven zij samen dit besluit: hoewel wij deze keer het niet eens zijn ge worden over het Avondmaal, zo zul len wij nochtans elkaar de christelijke liefde bewijzen en God bidden of Hij ons door Zijn Geest in de rechte bete kenis wil inleiden en versterken. Dit is waarlijk christelijk en broederlijk. Hierdoor wordt de ware vrede in Gods Kerk bevorderd. Zo hopen wij of de Heere Zijn werk in stand wil houden en of Hij de band tussen broe ders van hetzelfde huis niet wil ver breken. Chr. Koopman, Zwanelaan 1, 4695 JH Sint-Maartensdijk. Ik ben het volkomen eens met C. Rijnberg dat er in 2003 en ook de ja ren daarvoor, geen samenwerking was met de burgers. Geen omzien naar elkaar. Wel van alles beslissen over de burgers, maar wat wordt er samen gedaan of besproken? Vele burgers hebben inmiddels meer dan genoeg van dit beleid. Arrogantie ten top. Edelachtbare Nuis weet wel hoe het moet, maar wat hebben we gezien in 2003? Juist, veel wat de burgers niet wensen. Het gaat om de leefbaar heid, vooral van de kleinere kernen, waar steeds meer voorzieningen ver dwijnen. Zowat alle voor de burgers belangrijke zaken worden in Tholen geconcentreerd: teveel voorzieningen dus op één plaats. In Tholen zal het in de nabije toekomst wel gaan. De rest is onbelangrijk, behalve dan als het gaat over de hoge lasten die men de burgers oplegt. Onevenredig hoog. Ik las dat het gemiddelde aan gemeente lasten over Nederland in 2004 zal uit komen op 5%. De gemeente Tholen vroeg in 2003 van zijn burgers 16%. Dat zal ook wel zo ongeveer voor 2004 het geval zijn, want dat dure, nieuwe gemeentehuis zal toch betaald moeten worden. Dat prestigeproject van het gemeentebestuur zal aan las ten worden verhaald op de burgers. De ambtenaren moeten er riant bij zit ten, maar volgens mij kan het wel een beetje minder. Er zijn genoeg alterna tieven aangedragen. Waarom zou men het goedkoop doen, als het duur ook kan. De burgers worden over 4 tot 5 jaar minstens het dubbele van nu aan lasten opgelegd met steeds min der voorzieningen. De gemeente moet dit jaar geld lenen en dat zal ook in 2005 wel zo zijn. Mensen die op Tholen komen wonen voor de rust, moeten daar ook eens op letten. De rust moet duur betaald worden. Er is een betere spreiding van voor zieningen nodig om alle kernen leef baar te houden. Er is ook veel meer initiatief nodig van de burgers ten aanzien van hun eigen woonkern. Dorpsraden zouden het gemeentebe stuur kunnen laten horen welke be hoeften de inwoners hebben. Voor de hogere lasten moeten de burgers wat terugkrijgen, anders wordt het een bo demloze put, waar niemand wat aan heeft. Tholen is over enkele jaren één van de duurste gemeenten van Nederland met de minste voorzieningen. Dat kun je niet aan je burgers verkopen. In de kleinere kernen moeten meer huizen gebouwd worden, want mensen van elders vinden het in Tholen misschien wel te druk worden en willen liever rustiger, elders op het eiland wonen. Dat komt de leefbaarheid ten goede, want alles teveel op één plaats con centreren, zal vroeg of laat een nega tief effect teweeg brengen. Ik wil nog een kleine berekening ge ven van de gemeentelijke lasten van Tholen. In 2002 betaalde iemand over 8 maanden (mei tot en met december) 8 x 23,58 euro per maand is 188,64 euro. In 2003 in 9 maanden - een ter mijn meer dus - 9 x 24,22 is 217,98 euro, dus 29,34 euro of 15,5% meer. In een gemeente drie keer zo groot als Tholen betaalde iemand in 2002 tien termijnen van 41,98, dus 419,80 euro. In 2003 wederom 10 termijnen van 44,18 dus 441,80 euro. Dat is 22 euro meer of een verhoging van 5,3%. Het totale jaarbedrag is veel hoger dan op Tholen, maar de verhoging een rede lijk percentage en de voorzieningen zijn daar ook veel talrijker. Wanneer Tholen voor 2004 zestien procent meer vraagt en de jaren daarna moge lijk wel 18 tot 20%, dan is dit over en kele jaren één van de duurste ge meenten van ons land met een laag voorzieningenpeil. En dat terwijl het gemiddeld inkomen bij de laagste van Nederland behoort. Ik wil de water schapslast n nog in mijn voorbeeld betrekken: op Tholen 102 euro in 2003 en elders 67 euro. Burgers van Tholen, denk hier maar eens over na. C. Kwaak, Noordsingel 146, Bergen op Zoom. Duizenden op de wachtlijst voor een goedkope huurwoning en wat wordt er gebouwd? Dure koophuizen, dankzij de toene mende invloed van projectontwikke laars bij alle gemeenten, is dat ook geen bouwfraude? En dankzij het verwerpen van anti- speculatiewetgeving in de tachtiger jaren met name door het CDA zijn de huizenprijzen in Nederland het dub bele van die in Belgie en ook veel duurder dan in Duitsland. Woningstichtingen klagen steen en been over die wachtlijsten maar ze zijn stinkend rijk, met bezit in het verleden opgebracht door de belas tingbetalers en toch proberen ze de huren zo hoog mogelijk te krijgen door allerhande nep-luxe aan te bren gen, of extra servicekosten te verzin nen, zolang het maar net onder de huursubsidiegrens blijft. Zij zijn het die de huursubsidie in stand houden, ze zijn toch sociale verhuurders, gesticht om huurruimte aan te bieden tegen een lage prijs voor hen die niet meer kunnen beta len? Of zijn het toch gewoon huis jesmelkers? Veel beter is het het huidige huursub sidie- rondpompsysteem te vervan gen door een percentage van 15-20% te vragen van het inkomen. Vroeger werkte men tenslotte maar 1 dag per week voor de huur, nu dik wijls meer dan de helft! En ook zit ten er nu in woningen van 300,- tweeverdieners terwijl in woningen van 500,- bejaarden zitten met maximale huursubsidie, dat is toch de omgekeerde wereld? De groene ruimte rondom onze dor pen en steden moet ook maar niet op geofferd worden aan de wensen van de projectontwikkelaars van CDA- en VVD huize, maar de eerste decen nia uitsluitend beschikbaar komen voor woningstichtingen, zodat ze goedkope huurwoningen kunnen bouwen, zonder allerhande nepluxe, voor een huur onder de 300,-! Zo'n huis kan al gebouwd worden voor rond de 57.000, excl. grond- kosten. Het terrein van hun sloopwoningen in dorpen en steden zoud dan door hen nog maar voor de helft herbe- bouwd mogen worden bijvoorbeeld met goedkopere koopwoningen, zo dat dorpen en steden weer een open en parkachtig karakter gaan krijgen en geleidelijk uitdijen, met ook weer plaats voor de plaatselijke bevolking. Cees Boogaart, Schoolstraat 5, 4698 AN Oud-Vossemeer. P.S. Het bedrag van 57.000 euro heb ik uit een brief van Stichting Beter Wonen (Castria) aan de bewoners van de Schoolstraat, waarin ze aan gaven dat de grond voor sloop was dat renovatie 80.000 gulden zou kos ten terwijl nieuwbouw 125.000 gul den zou kosten, per woning Aange zien de grond hier in het bezit is van de woningstichting is het bedrag ex cl. grondkosten.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 3