Brandweer moet meer initiatief tonen Verzorgingsklas Schelde college draait les voor kleuters Rieburch The Young Voices viert tweede lustrum met groot jongerenkoor Smalstads matrozenkoor met innemend karakter imabo adviseert Vriens-De Schelde als uw badkamerspeqialist Zaterdagavond drie koren in N.H. kerk Sint-Annaland Te weinig mankracht voor dompelpomp bij oefening in Tholen Informatie over het verkeersplan Bossiers zingt in Vossenkuil Donderdag 24 oktober 2002 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANTH Een groep kleuters van De Rieburch krijgt donderdagmid dag les op het Schelde college in Sint-Maartensdijk. Voor de kinderen een leuke afwisseling van de schoolweek, voor de middelbare scholieren die het organiseren een praktijkgerichte opdracht in het kader van hun opleiding. De achttien vierdejaars van de afdeling verzorging hebben van begin tot einde alles zelf geregeld. Terwijl de ene groep kleuters in de gymzaal bewegingsoefeningen doet, is de andere bezig met het beschilderen van figuurtjes. Instrumentale variatie Samenzang Brandwonden De vrijwillige brandweer moet meer initiatief tonen en bij calamiteiten geen afwachtende houding aannemen. En wanneer de dompelpomp ingezet wordt, moet daarbij ook een volledige ploeg worden ingezet in plaats van het reservepersoneel van verschillende blusgroepen. Dat wa ren de belangrijkste conclusies na de peletonsoefening waaraan maandagavond 90 mensen deelnamen. Naast de vrijwillige brandweer van Tholen, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland en Sint-Philipsland werden ook de ladderwagen en de dompelpomp van de regionale brandweer uit Bergen op Zoom ingezet. Leermomenten i» <^VL En als één van de grootste inkoop organisaties kan imabo het weten. een showroom-be- zoek bij Vriens-De Schelde is gegarandeerd een succes. Bergen op zoom Zeelandhaven 7 Telefoon: (0164) 271500 Fax: (0164) 245370 www.vriens-deschelde.nl Kleuters van de Rieburch schilderen de herfst, het thema dat leerlingen van het Schelde college bedacht hebben. Eigenlijk hadden de leerlingen van het Schelde college deze 'grote praktische opdracht' voor de kader beroepsgerichte leerweg vorig jaar al moeten doen. „Maar toen waren de leerboeken nog niet te leveren. Daarom is het uitgesteld naar het begin van het vierde jaar", vertelt docent gezonheidskunde mevrouw De Veth. De klas is in drie groepen verdeeld, die ieder een deel voor hun rekening namen. Zo hebben de leerlingen zelf contact moeten leg gen met De Rieburch en een brief op moeten stellen. Ook het inkopen van de benodigdheden voor deze middag behoorde tot de taken. Eén groepje werkte het onderdeel bewe ging en spel uit, een tweede deed de creatieve opdracht. En dan was er de voorbereidingsgroep. Deze laat ste deed de inkopen, maakte brie ven en zorgde voor naamkaartjes en een traktatie voor de kleuters. Ook het vastleggen van de middag is hun taak: Roxanne Vaders maakt opnamen met een videocamera, ter wijl Mandy Deurloo fotografeert. In de gymzaal leggen de meiden de kleuters uit wat de bedoeling is. Eerst doen ze de kabouterdans. Wat onwennig staan de kinderen op een rij, niet iedereen doet even enthou siast mee. De leerlingen van het Schelde college giebelen als ze el kaar bezig zien. Het spel zakdoekje leggen wordt uitgelegd, maar één van hen ziet dat de kinderen het niet goed begrijpen. „We doen het voor", beslist ze. Dat werkt verhel derend, maar nu durft niet elk kind alleen met de zakdoek rond de kring te lopen. En dus worden ze aan de hand genomen. In een ander lokaal krijgen de kleu ters een grote schort aan, waarna ze aan tafel gaan zitten. Er zijn vor men van klei gebakken, die be schilderd moeten worden. Blade ren, slakken, paddestoelen, want het thema van het project is 'herfst'. De kinderen vinden het prachtig, sommige weten van geen ophouden. Een aantal 'leraressen' zit er enthousiast bij, maar anderen vinden er eigenlijk 'niks aan', be kennen ze. Een muziekje wordt ge mist, de leerling die dat zou rege len is ziek en niemand anders heeft het opgepakt. De traktatie van li monade met een caketje valt in ie der geval in de smaak. Het contact en het omgaan met de kinderen hoort ook bij de opdracht, zegt me vr. De Veth. „De andere groep had vorige week peuters uitgenodigd. Nu zijn het kleuters van 4 jaar, maar het hadden ook bejaarden kunnen zijn. De klas heeft zelf be slist." Het werken met zo'n groep kan, omdat deze leerweg onder meer club- en buurthuiswerk be treft. Enkele meisjes houden zich bezig met observatie, want ook dat is een onderdeel. De volgende dag zal aan de hand van de videobeel den de praktijkopdracht nabespro ken worden in de klas. Twee keer was de Vossenkuil in Oud-Vossemeer uitverkocht en dat was een primeur voor het Smalstads mannenkoor, dat voorheen het jaar concert tot de zaterdagavond beperkte. Dit keer was ook de vrijdag er bij en die uitbreiding bleek welkom om het groeiend aantal belangstel lenden een plaats te kunnen bieden. Door meer mensen te bedienen, wordt het aanbod breder, het programma commerciëler. „Het moet niet gekker worden", zei een trouwe supporter, die het mannenkoor nog kent van de periode met voornamelijk zware muziek.' Het merendeel van de luisteraars dankzij het beeldscherm kon het pu- genoot echter van het Schubert-pro- gramma en de shanties van het man nenkoor en de amusementsmuziek van voor de Tweede Wereldoorlog door salonorkest Richochet. Elke organisator wil zoveel mogelijk be langstelling en het blijft dan een di lemma hoever je gaat met conces sies. Als het Smalstads mannenkoor op de populaire toer gaat, blijft de muzikale kwaliteit toch de basis, maar er wordt ook een beroep ge daan op de acteertalenten van de koorleden. De presentatie wordt be langrijker. Dat leidde soms wel af omdat de zangers met teveel nadruk naar boven keken, in de hoek van de Vossenkuil waar de tekst van de lie deren op een scherm werd geprojec teerd. Een systeem zoals dat ook bij het NOS-joumaal wordt gehan teerd. Die apparatuur bood ook de mogelijkheid om beelden te laten zien achter het mannenkoor, zoals Venetië tijdens het nummer Der Gondelfahrer. Bij de shanties kwam dat ook terug met beelden van het koor op een jacht in de Krabben- kreek bij Sint-Annaland. Zoals in de klas of bij een bedrijfspresentatie plaatjes een welkome ondersteuning van de praatjes zijn, zo was dat ook bij het zingen het geval. Alle koorle den kwamen een keer als solist aan de beurt. Han Wesdorp en dirigent Kees van Dis in het meer serieuze deel voor de pauze en zij en de acht anderen in het tweede, vrolijker deel met de shanties, de zeemanslie deren. Zelfs pianist Tom van Gurp roerde zijn stembanden, terwijl de dirigent even zijn plaats achter de vleugel innam. Een buitengewoon flexibel mannenkoor dus, dat de stemmige kleding in de pauze wis selde voor een matrozenoutfit, pas send bij de shanties, de zeemanslie deren. Presentator Jan Fondse sprak droog over het Smalstads matrozen- koor met een innemend karakter. En bliek het refrein van o.a. the Liver pool girls meezingen. Richochet had met de klassieke be zetting van twee violen, altviool, cello, contrabas en piano veel kwa liteit in huis. De eerste violist liet net zo gemakkelijk een tango uit Buenos Aires van zijn strijkstok rol len als het Pusztafest uit Hongarije. Een fijne melange. Aan de Amster damse grachten was dichterbij huis en daarvoor kwam het mannenkoor nog in actie om Ricochet vocaal te ondersteunen. Een goede keuze van de organisatoren, die steeds op zoek blijven naar wat extra's. Voorzitter Van Gurp wist burgemeester Nuis te strikken als nieuwe donateur en hield hem voor, dat de gemeente met voortvarendheid op gerecht vaardigde wensen als een nieuw dorpshuis in Oud-Vossemeer zou kunnen reageren. Dan hoefde het mannenkoor zich niet de extra in spanning van twee uitvoeringen te getroosten met ook alle dubbele kosten van dien. Maar niet getreurd tijdens dit harmonisch weekeinde. Voorzitter Van Gurp reikte met ge noegen bloemen uit aan dirigent Kees van Dis, solist Han Wesdorp, Janneke Versluys voor de bloemde- coraties en Theo Steketee voor de belichting. En ook de pianist van Ricochet deelde in de bloemenhul de. De zang- en muziekliefhebbers moeten nog een jaar wachten voor dat de s weer in de maand is, zoals Jan Fondse de combinatie van Smalstads mannenkoor, shanties en salonorkest aanprees. De voorzitter zwaaide Theo Verkerke en zijn vrouw nog uit met wijn en bloemen. Een gewaardeerd lid dat ontzag in boezemde, maar de oud-politieman haakte af toen het mannenkoor har der ging dan 50 km Zijn opvolger, bariton Frans Klasen, ontbrak vrij dag- en zaterdagavond in de Vossen kuil wegens vakantie. Advertentie I.M. De Young Voices met voorzitter Jan-Willem de Graaf (tweede van rechts staandeen links dirigent Mario Riedijk en enkele koorleden. Met het 85 leden tellende jongerenkoor de Morgenster als gast viert het Sint-Annalandse interkerkelijk jongerenkoor The Young Voices zater dagavond in de Nederlandse Hervormde kerk het tienjarig bestaan. Ook het plaatselijke kinderkoor Soli Deo Gloria werkt aan het ander half uur durende programma mee, alsmede een combo van leden en oud-leden. Van die laatste categorie zijn er nog genoeg, maakt voorzitter Jan-Wil lem de Graaf uit Sint-Maartensdijk duidelijk. „We zijn 13 januari 1992 met vijftien leden begonnen en op ons hoogtepunt, zo'n 6,5 jaar gele den, hadden we er 33. Nu hebben we nog 13 leden: 5 sopranen, 7 al ten en 1 tenor. De maximum leeftijd van 35 jaar hebben we al afgeschaft omdat het koor anders te klein zou worden. We hebben namelijk ook een zangeres van 39. Voorheen had den we ook nog wel leden uit Tho len, Oud-Vossemeer en Sint-Maar tensdijk, maar behalve ik komen ze nu allemaal uit Sint-Annaland." De Graaf hoopt dat er van de lus trumviering zaterdag een stimulans uitgaat. „We hebben in elk geval al le oud-leden uitgenodigd, evenals alle andere jongerenkoren op Tho len en Sint-Philipsland, alsmede de gemengde zangvereniging VZOS en mannenkoor DEV." The Young Voices werd in 1992 op gericht door Ine Gunter en Esther van Binnendijk. De echtgenoot van de laatste, pastoraal medewerker M.F. van Binnendijk, was nog even dirigent, maar wegens verhuizing nam Rinus van Gorsel het dirigeer stokje al snel over. In 1997 kreeg Mario Riedijk de muzikale leiding en die is nog steeds bij het koor. „Eén keer moest hij wegens ziekte verstek laten gaan bij een uitvoe ring, namelijk bij de kerstviering van de plattelandsvrouwen in Sint- Annaland. Toen hebben we Hannie Droogers van Polyhymnia bereid gevonden", vertelt De Graaf. De 27-jarige voorzitter zingt zelf behalve bij The Young Voices ook nog bij het gemengd koor van Re- hoboth in zijn woonplaats Sint- Maartensdijk. „Maar een jongeren koor is wat vlotter. Niet alleen wat repertoire betreft, maar ook qua uit voering met verschillende instru menten voor de begeleiding. Dat spreekt jongeren aan, maar wanneer ze elders gaan studeren of voor hun werk verder moeten reizen, dan ver trekken ze jammer genoeg nogal eens." De gemiddelde leeftijd van het Sint- Annalandse jongerenkoor is het hoogste vergeleken bij Polyhymnia, Clarity en Rejoice. Er zijn nog meer verschillen, want The Young Voices doet het zonder drumstel omdat het kerkbestuur dat niet toestaat. Maar Cris Krijger op keyboard, Willem Jan de Voogd van der Straaten op gitaar, Joke van 't Hof en Ans de Voogd van der Straaten op dwars fluit, Michelle Slager op klarinet en Anita Vroegop op trompet zorgen toch voor instrumentale variatie. The Young Voices heeft met kerst en met pasen samen met VZOS in Sint- Annaland gezongen. Verder waren er dit jaar optredens in Ten Anker in Tholen en in Maartenshof te Sint- Maartensdijk. Eerder werd aan de EO-familiedag meegewerkt en aan de Thoolse gospelimpuls. Het jongerenkoor repeteert elke maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur in het Trefpunt, het vereni gingsgebouw van de Hervormde Gemeente Sint-Annaland. Nu zijn er op dinsdagavond extra repetities om tijdens de lustrumviering goed beslagen ten ijs te komen. Tenslotte komen ook de goed geoefende zan gers van de Morgenster uit Alblas- serdam o.l.v. Martin de Jong. Dat grote jongerenkoor van 85 leden zong enkele jaren geleden in Sint- Maartensdijk in het voorprogram ma van een Finse gospelzangeres die op het Eurovisiesongfestival was geweest. De Morgenster heeft ook c.d.'s uitgebracht. Pianist Gert- Jan Scherff begeleidt de Morgen ster. Het plaatselijke kinderkoor Soli Deo Gloria wordt geleid door Heieen Troost. De drie koren zin gen apart, maar Vrede zij u' van Johan Hendricks in een arrange ment van Martin de Jong, wordt ge zamenlijk uitgevoerd. ,De kracht van uw liefde' wordt door de twee jongerenkoren gezongen. Verder is er samenzang en declamatie. Ds. PC. Hoek neemt de meditatie en sluiting voor zijn rekening. De col lecte is bestemd voor de internatio nale christelijke hulporganisatie Word Vision. Het bestuur van The Young Voices bestaat uit voorzitter/secretaris/pen ningmeester Jan-Willem de Graaf, 2de secretaris Amber Gunter, 2de penningmeester Conny van Pope- ring en bestuurslid Marlies Men- heere, die tevens lid is van de mu- ziekcommissie. In Meulvliet in Tholen wordt donder dag 31 oktober een inloopavond ge houden over het provinciaal verkeers- en vervoersplan. Belangstellenden kunnen tussen half acht en half tien een toelichting krijgen op het con cept-plan. Informatiepanelen en een diapresentatie bieden eveneens infor matie, terwijl een verkorte versie van het plan beschikbaar is. Tot en met 12 november kan men bij de provincie De collecte voor de Brandwonden stichting heeft in Sint-Annaland 698,02 euro opgebracht, in Sint- Maartensdijk 580,58 euro en in An na Jacobapolder en Sint-Philipsland 648,41 euro. op het plan reageren. Het definitieve verkeers- en vervoersplan wordt in fe bruari volgend jaar door provinciale staten vastgesteld. Advertentie I.M. te gaan omdat het kluisje niet snel open te krijgen is. „Een stukje on geoefendheid", concludeert de brandweercommandant. „We zul len die kluisjes voortaan in de we kelijkse oefenavond meenemen, zodat de brandweerlieden de sleu tel kunnen proberen." Bij het gebouw aangekomen, werd ook voorzichtig verkend, voordat de met persluchtmaskers uitgeruste brandweerlieden achterin de hal bij de eerste brandhaard terecht kwa men. Het eerste slachtoffer werd snel ontdekt, maar het in veiligheid van de tweede duurde veel langer. „Men heeft eerst de brand afge- blust. De eigen veiligheid staat ook hoog in het vaandel", aldus De Feijter. Voor het afvoeren van de nooit te vergeten'. De nummers zijn dan weer geestig, dan weer ontroe rend. De teksten zijn van Bossiers, en Van der Linden schreef veelal de muziek. Bossiers maakte inmiddels vijf el pees en cd's met tijdloze liedjes, verwierf bekendheid als tv-presen- tatrice en maakte in ons land theaterprogramma's met o.a. Ram ses Shaffy en Liselore Gerritsen. Van der Linden was pianist en mu zikaal leider in de Paul van Vliet- show 'Waar waren we gebleven' en werkte als pianist en componist met bekende artiesten. In de show met Bossiers gebruikt hij een uitgebreid toetseninstrumentarium. Het optreden in de Vossenkuil (de voorstelling is verplaatst, want ze zou eerst in Meuvliet zijn) begint om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijg baar bij de VVV in Sint-Maartens dijk, boekhandel Dieleman in Tho len en aan de zaal. „Wie verzint er nu zo'n oefening op deze plaats", moppert een brandweerman, terwijl hij zijn laars leeg kapt op de Slabbecoorn- weg. Aan de overkant van de dijk langs het Schelde-Rijnkaan heeft hij net met veel moeite de dompel pomp te water gelaten en op de gladde steenglooiing viel dat niet mee. „Het lijkt wel of er geen ar- bowet bestaat", moppert de brand weerman verder over het zware karwei. Het meubelbedrijf Hachmer, hele maal aan het eind van industrieter rein Slabbecoornpolder, was maan dagavond het domein voor de grote brandweeroefening. Volgens het scenario waren er aan de zijkant bij Wico Units inbrekers naar binnen gekomen, waardoor kortsluiting was ontstaan. Eén van hen was ,aan de stroom blijven hangen' omdat hij met een koevoet probeerde om de elektriciteitsaansluiting te ver nielen. De branddeuren tussen twee hallen gingen daardoor niet meer dicht. Zo kon de brand zich uitbreiden. De tweede inbreker probeerde de eerste te redden, maar werd ook geveld door een stroom stoot. Via de automatische brandmeldin- stallatie van Hachmer werden de brandweer van Tholen en Sint- Maartensdijk gelijktijdig gealar meerd. Het terrein van Hachmer is door een hek afgesloten, maar sinds kort hangt er een kluisje aan, waarvan de brandweer een sleutel heeft. „Elk bedrijf of instelling met een brandmeldinstallatie moet zo'n kluisje volgens de gebruiksveror- dening aanbrengen", zegt brand weercommandant J. de Feijter. Be halve Hachmer hebben ook Ten Anker, Bouman-Potter en de ge meentewerkplaats zo'n kluisje. „Dat levert de brandweer tijdwinst op wanneer er niemand meer aan wezig is, waardoor schade wordt voorkomen", aldus De Feijter. Bij de oefening maandagavond blijken er echter kostbare minuten verloren twee gewonden was een ambulance aanwezig, deze keer bemand door beroepsman Kees Kosten (tevens lid van de Sint-Philipslandse brandweer) en gelegenheids ambu lancebroeder Han Ridderhof van de Sint-Annalandse brandweer. Zo waren er meer spelers, o.a. Arco Kunst, die als bijzonder lastige persmuskiet van de Tholen Times zijn collega's tot wanhoop bracht. De vijftig brandweerlieden die de oefening moesten uitvoeren, wer den op de vingers gekeken door tientallen collega's die hun inzet beoordeelden. Daarbij werd geconstateerd, dat on duidelijkheden over bevoegdheden negatieve gevolgen hadden voor het optreden. Zo bleef de ambulance te lang met het eerste slachtoffer wachten, terwijl die al naar het zie kenhuis had gemoeten. De commu nicatie over een eventuele tweede slachtoffer en noodzakelijke inzet van een tweede ambulance ontbrak echter. De bevelvoerders hadden verder meer initiatief moeten tonen bij de inzet van waterkanonnen, waarbij nu teveel werd geleund op de officier van dienst. „Men was niet kritisch genoeg. Een aantal za ken moeten opgescherpt worden", constateerde De Feijter. Ook voor de inzet van de dompel pomp is meer aandacht nodig. Die had behoorlijke capaciteit moeten opleveren, maar nu kwam dat pas een kwartier later omdat er geen complete opelkaar ingespeelde ploeg werd ingezet, maar reserves van diverse groepen. Aan de over kant van Hachmer is er een brand- kraan bij vishandel Schot, maar ge zien de enorme omvang van het meubelbedrijf was water uit het Schelde-Rijnkanaal nodig en daar voor was de dompelpomp met hele dikke slangen nodig. Bij het naast Hachmer gelegen bedrijf van Wico Units, waar houten kantoren en schaftlokalen op het terrein staan, werd er te laat ingegrepen. „We hadden daar ook de ladderwagen verwacht, die nu langs de kanaal kant bij Hachmer werd ingezet", vertelt De Feijter, die constateerde, dat deze oefening weer diverse .leermomenten' had opgeleverd. Burgemeester Nuis kwam nog een kijkje nemen en ook oud-brand weerman Jansen kwam met andere belangstellenden op de grote oefe ning af, waarbij de vele zwaailich ten en schijnwerpers het industrie terrein Slabbecoornpolder op spectaculaire wijze verlichtten. De brandweer draagt de gewonde M. van Prooijen over aan ambulancepersoneel. Een mengeling van Nederlandse en Franse chansons is zaterdag 26 ok tober te beluisteren in de Vossenkuil in Oud-Vossemeer. Delia Bossiers, de 'grote dame' van het Vlaamse chanson, treedt op op uitnodiging van Uit op Tholen. Samen met pia nist Ben van der Linden brengt ze het programma 'Tien plekken om

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2002 | | pagina 11