2 Containerbrand in Sint-Philipsland Campinggasten trouwen in Sint-Annaland Plaatselijk nieuws Tandemtocht Eerste Bintjes acht eurocent Geen overleg met bewoners 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 25 juli 2002J Auto afgepakt Portemonnee gestolen Bodemsanering Eendrachtsweg Astmapatiënten bezoeken de Speelmansplaten Stadszicht akkoord Skelter gestolen Postzegels voor Israël Botsing na onwel worden bestuurder Vrouw met alcohol achter stuur Ballonnen komen in Noord-Holland Evangelisatie op camping In de sloot Herbestratingen Machine loopt warm Video gestolen Caravan tegen auto Vernieuwing Paasdijkstraat Heftruck tegen auto Auto's botsen Bestel-/Bedrijfsauto's Kerkdeuren dichtgespoten Geslacht in eigen slagerij Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Aardschok Duitsland tot op Tholen voelbaar Tholen Een 32-jarige inwoner is zijn auto kwijt, nadat de politie hem voor de derde keer achter het stuur betrapte zonder dat hij een rijbewijs heeft. Na twee eerdere bekeuringen was de man gewaarschuwd dat bij een derde keer zijn auto in beslag zou worden genomen. Donderdag was het zover, want tegen zes uur 's avonds trof de politie hem rijdend aan op de Oes- terdam. Bij een inbraak in een geparkeerde auto van een inwoner uit Zundert, dinsdag tussen twaalf en één uur bij de Bergsediepsluis, is een portemon nee gestolen met honderden euro's en waardepapieren. Bij bodemonderzoeken die zijn ver richt voor het project Waterfront is er verontreiniging geconstateerd bij twee percelen in de Eendrachtsweg. De onderzoeken werden uitgevoerd in opdracht van de Sterner Groep te Rotterdam. Bij één perceel werd er ernstige verontreiniging geconsta teerd en bij het andere perceel is er sprake van lichte verontreiniging. De Sterner Groep heeft op grond van de uitkomsten van het onderzoek een saneringsplan opgesteld dat door ge deputeerde staten van Zeeland in middels is goedgekeurd. De deelnemers aan de therapeuti sche vakantieweken van Astma stichting De Luchtballon brachten dinsdag een bezoek aan De Speel mansplaten. Eigenaar Mike Ver- wey had alle leeftijdsgroepen uit genodigd op zijn accommodatie. Vorig jaar kwamen er twee groe pen naar de Speelmansplaten. De ruim 150 kinderen genoten van de diverse activiteiten op het water, zoals het varen met een bananen- boot, het surf-biken en het bouwen van vlotten. Ook werd er gespeeld in de speeltuin en werd een volley balcompetitie gehouden. De kinde ren uit Nederland en Denemarken kregen deze dag volledig aangebo den. Tijdens de tervisielegging van be stemmingsplan Stadszicht heeft er niemand gereageerd bij de gemeen te. Ook de bewoners van de Ten An- kerweg, die eerder grote bezwaren hadden tegen de hogere bouw in Stadszicht achter hun huizen, heb ben geen bedenkingen meer geuit na aanpassing van de plannen door de projectontwikkelaar. Nu deze stap is gezet, kan de procedure verder ver volgd worden. M Oud-Vossemeer Een oranje skelter van het merk Berg is verdwenen bij een woning aan de Raadhuisstraat. De diefstal moet tussen zaterdagmiddag één uur en maandagmiddag twee uur zijn gepleegd. De eigenaar is voor enkele honderden euro's gedupeerd. VAKANTIE OUD PAPIER. Op zaterdag 3, 10 en 17 augustus kan er in Oud-Vossemeer geen oud papier ingeleverd worden. De con tainer is vanwege de vakantie drie weken gesloten. Zaterdag 24 au gustus staan de leden van O.V.M. weer paraat om de inwoners van hun oud papier te verlossen. Advertentie I.M. Namens de stichting Zeeland-Israël zamelt Nel Slager-den Engelsman gebruikte postzegels en ansichtkaar ten in. „In Israël zuchten mensen on der aanhoudend terrorisme. Verdriet, angst en zorgen beheersen de Israëli sche bevolking. In ziekenhuizen wor den, buiten het dagelijkse ritme, vele gewonden van terroristische zelf moordaanslagen verpleegd. Opera ties, verpleging en nazorg van deze categorie patiënten vergen extra kos ten. Help mee medische projecten in Israël te steunen door uw vakantie- kaarten en postzegels te verzame len." Het afgifte-adres is Marehoek- straat 35. Sint-Annaland Een 43-jarige automobilist uit Schie dam werd dinsdagmorgen rond kwart over elf op de Javadijk onwel. Daar door raakte hij op de verkeerde weg helft en in de berm, waar een 42-jari- ge vrouw uit Bergen op Zoom met haar auto stond te wachten op een op rit. Een botsing was het gevolg, waar bij de auto van de man tegen een paal tot stilstand kwam. De bestuurder uit Schiedam werd voor onderzoek over gebracht naar het ziekenhuis. De au to's werden beschadigd. D.V. maandag 29 juli wordt er voor de zending oud papier opgehaald. Advertentie I.M. Een 28-jarige vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag bekeurd we gens het rijden onder invloed van alco hol. Om 3.40 uur werd ze met haar au to in de Huygensstraat aangehouden door de politie. Uit ademanalyse bleek dat de vrouw 1,6 maal teveel had ge dronken. Naast het proces-verbaal kreeg zij een rijverbod van drie uur. De ballonnenwedstrijd die de Her vormde Gemeente organiseerde op de actiedag voor de weeskinderen in Malawi is gewonnen door Cinthia Quist. Haar ballonkaartje werd ge vonden in Wieringerwerf. De ruim 100 ballonnen die werden opgelaten zweefden met een noordenwind voor een groot deel richting Noord- Holland. Van de veertien kaartjes die werden teruggestuurd, kwamen er 10 uit de kop van Noord-Holland. De totale uitslag is: 1Cinthia Quist (Wieringwerf), 2. Manuela Bent- schap Knook (De Weere), 3. Jantien en Irma Hage (Sijbekarpsel), 4. Pe ter Fase (Zuidermeer), 5. Bianca Poot (Avenhorn), 6. Mirjam den En gelsman (Middenbeemster), 7. Me lissa Hage (Hobrene), 8. Anne de Graaf en Kailey Scherpenisse (Am sterdam), 10. Marloes Pipping (Am stelveen), 11. Arnoud Hage (Meer kerk), 12. Renaldo de Witte en Menno Vroegop (Waddinxveen), 14. Emily Zoon (Sint-Annaland). Hl Stavenisse Op camping Stavenisse zijn ook dit jaar weer evangelisatieteams aanwe zig van het evangelisatiecentrum De Windroos/Dabar. Zeven jongeren or ganiseerden vorige week voor jong en oud diverse activiteiten op de cam ping. Zij kregen ondersteuning van campingpastor Johan Terlouw uit Groot-Ammers die met zijn gezin eveneens op de camping kampeerde. Door een tekort aan vrijwilligers lukt het dit jaar niet om vier weken achter elkaar op de camping aanwezig te zijn, maar van 27 juli tot 10 augus tus zal een nieuw team de activiteiten weer hervatten. In deze periode zal IZB-evangelist Matthijs van Welie uit Rotterdam als campjngpastor beschikbaar zijn. De interkerkelijke commissie camping-evangelisatie Tholen/Sint-Philipsland, die het werk op de camping voorbereidt en bege leidt hoopt dat volgend jaar zich meer vrijwilligers aanmelden, zodat men weer vier weken lang op de camping activiteiten kan organiseren. Een 21-jarige inwoner is woensdag net na de middag met zijn auto in de sloot beland. Zelf bleef hij onge deerd, maar de auto was total loss. De man reed uit de richting Sint- Maartensdijk over de provinciale weg. Hij zag dat op de kruising van de Stavenisseweg met de Hoge Ka- deweg, in laatstgenoemde weg een auto stond te wachten. De man dacht dat hij geen voorrang zou krijgen, week met zijn auto uit en reed door die manoeuvre de sloot in. Sint-Maartensdijk Na de bouwvakvakantie wordt begon nen aan de herbestrating van delen van de Bloemenlaan (69-103 en vanaf 131 tot en met Hogeweg 31) en de Vier-meistraat 6-16. Aannemer Van Haaften uit Stavenisse was bij de aan besteding de laagste met 29.500 euro, maar daarin zit een stelpost van 10.600 omdat het hier om een leerlin genproject gaat. Gebr. Van Vossen uit Sint-Annaland gaat de Oostsingel en de Fr. Van Bors- selenstraat herbestraten, inclusief trot toirs en achterpaden. Dit bedrijf was met 58.000 euro, exclusief btw, de laagste, maar in dat bestek zitten ook nog verschillende straten in Poort vliet. Voor beide opdrachten waren elk zes straatmakersbedrijven uitge nodigd. De vrijwillige brandweer rukte vrijdagmiddag nog uit in verband met een automatische melding bij Goedhart. Bij het warm lopen van een machine veroorzaakte de v- snaar zodanige rookontwikkeling, dat de brandmeldingssystemen gin gen werken. Twee medewerkers van Goedhart zijn ook lid van de brandweer en die konden hun col lega's al snel informeren, dat het allemaal meeviel. Toen was de brandweerauto echter al uitgerukt en voor de zekerheid namen de vrijwilligers nog even een kijkje in het bedrijf. Een videorecorder met een waarde van enkele honderden euro's is woens dag gestolen uit een woning aan de Oostvest. De inbraak gebeurde tussen 7 uur 's morgens en 9 uur 's avonds. In de Westpoort is donderdagmiddag kort na een uur een caravan tegen een bestelauto gereden. Er was alleen ma teriële schade. Een 38-jarige man uit Frankfurt stond met zijn auto en caravan in de West poort. Hij reed achteruit, maar zag daarbij een bestelauto - bestuurd door een 34-jarige inwoner - over het hoofd die achter hem stond te wachten. Poortvliet Gebr. Van Vossen uit Sint-Annaland gaat na de bouwvakvakantie de Paasdijkstraat herbestraten van huis nummer 25 tot en met 45. Ook een deel van de Deestraat, Zuidstraat, Burgemeet (trottoirs) en Smidsstraat wordt verbeterd. De gemeente had zes bedrijven voor dit karwei uitge nodigd, waarvan Van Vossen met 58.000 euro, exclusief btw, de laag ste was. Hierin zit ook nog herbes- tratingswerk in Sint-Maartensdijk. Sint-Philipsland Een 50-jarige heftruckchauffeur reed dinsdagmiddag rond vijf uur vanuit een uitrit de Kwekerijweg op, waarbij hij geen voorrang gaf aan een van rechts komende personen auto, die bestuurd werd door een 45- jarige inwoner van Bergen op Zoom. De auto werd bij de aanrijding aan de linker kant beschadigd. De hef truck had geen schade. Beide be stuurders bleven ongedeerd. Op de oprit naar de haven, in de Sta tionsstraat, zijn woensdagavond twee auto's met elkaar in botsing ge komen. Een 20-jarige inwoner reed vanuit de Stationsstraat de oprit op. Daarbij had hij geen erg in een 18- jarige plaatsgenoot, die stilstond om vanaf de oprit de straat in te rijden. Een botsing was het gevolg en daar bij raakten beide auto's beschadigd. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. In de nacht van zaterdag op zondag zijn de deuren van de drie Sint-Phi- lipslandse kerken dichtgespoten met Donderdag, vrijdag en zaterdag MMaandagdinsdag en woensdag jMalse bieflappen 500 gr. ♦Verse kipfilet 500 gr. «Tartaar 5 halen 4,50 3,25 4 BETALEN Schouderham 150 gram 1,00 Boterhamworst 150 gram 1,00 Rollade 100 gram 1,15 Komkommersalade 150 gram 0,90 Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Malse riblappen 1 kg Schouderkarbonade 1 kg Blinde vinken 5 halen 4 BETALEN Advertentie I.M. purschuim. In de bouwwereld wordt dit spul gebruikt om kozijnen e.d. vast te zetten. „De deur ging zondag ochtend moeilijk open, maar geluk kig was het purschuim nog niet uitge hard", zegt kerkvoogd A. Kosten van de Hervormde Gemeente. „Maan dagmorgen heb ik de deuren schoon gemaakt en opnieuw gevernist. Ik vind dit echter geen grapje meer. Dit is puur vandalisme", aldus Kosten. Behalve bij de N.H. Kerk aan de Kerkring waren ook de deuren van de Gereformeerde Gemeente in de Voor straat en de kerk van de Oud Gerefor meerde Gemeente in de Achterstraat met purschuim bewerkt. De aardschok die zich maandagoch tend om kwart voor acht voordeed in Duitsland, ongeveer 15 km ten oosten van het Limburgse Kerkrade, was ook op Tholen voelbaar. Vanuit Sta venisse en Sint-Maartensdijk kwa men er meldingen bij onze redactie. „Het was net of er een vrachtwagen langs reed. Het huis trilde", aldus een inwoonster van Sint-Maartensdijk. In Stavenisse werden golven gevoeld, maar veel lichter dan op 13 april 1992, toen er bij Roermond een be ving plaatsvond met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Maan dag ging het om een schok van 4,9. Het episch centrum lag vermoedelijk in de buurt van het Duitse Alsdorf. Bij de kas van familie Roggeband aan de Molenvlietsedijk te Tholen vertrok ken zaterdag 39 fietsers voor een tan demtocht over het eiland. De tandem- tocht werd georganiseerd door de stichting Vigeta en is bedoeld voor vi sueel gehandicapte mensen. Bij ont vangst bij de kas van Roggeband wer den de deelnemers getracteerd op koffie met een bokkenpootje van de banketfabriek. Via het buitendijks toe ristisch fietspad reden de tandems richting kinderboerderij het Lamsoor- tje waar de boterhammen werden ge nuttigd. Na de middagpauze reed men verder naar boerderij Reygersburg van de bekende wielerfamilie Hage, waar Hage sr. vertelde over de geschiedenis van de boerderij. Via de polders ver volgde de route richting Oud-Vosse- meer, waar de fietsers bij de super markt een tractatie ontvingen om weer krachten op te doen voor de laatste ki lometers richting Tholen. De organisa tie kan terugzien op een geslaagde tan demtocht, waarbij de deelnemers het goed troffen met het weer. VERVOLG VAN VOORPAGINA We brengen ook steeds post bij de raadsleden thuis. De commissiever gaderingen zijn veel uitgebreider geworden. Twee keer kwam ik van een commissie gemeentelijke ont wikkeling pas om kwart over twaalf 's nachts thuis. Je leefde soms in het gemeentehuis, want overdag was ik er dan ook al, maar ik vond het leuk werk en kon goed tegen de drukte. Dat heb ik van huis uit meegekre gen." Nel Wijkhuizen maakte het bezoek van koningin Beatrix aan Sint- Maartensdijk mee en vele bijeen komsten met de commissaris van de koningin, Zeeuwse burgemeesters, gemeentesecretarissen, e.d. „Hele leuke momenten heb ik meege maakt bij de gemeente, maar nu is het toch tijd om te stoppen. In deze vakantieperiode heb ik al van meni ge ambtenaar afscheid genomen, Gisteren zijn op de veiling Sint-Anna land de eerste Bintjes aangevoerd, het ras waarvan nog vele hectares in de grond zitten, die pas in september op grote schaal gerooid worden. Deze aardappel, bij uitstek geschikt voor het maken van patates-frites, levert 8 eurocent per kilo op. De prijs van Doré's bleef stabiel met 12 cent, maar de Eigenheimer moest ten opzichte van vorige week een vijfde inleveren: van 20 naar 16 cent. De Bildtstar gaf eveneens terrein prijs en viel terug van 19 naar 16 cent. En dat alles bij een behoorlijk lagere aanvoer: hon derd ton minder dan vorige week. Woensdag 24 juli: Doré 8-12, Gloria 6, Frieslander 9, Nicola 10, Eigenhei mer 16. Bintje 8, Bildtstar 15-16, bonken 14-16, drielingen 5-11, kriel 65-96, aanvoer 296 ton. Dinsdag 23 juli: Doré 8-12, Première 8, Gloria 5-6, Frieslander 8-9, Nicola 8, Eigenheimer 16, Bildtstar 15-16, bonken 11-15, drielingen 10, kriel 71- 90, aanvoer 285 ton. maar ik krijg ook nog een receptie, waarop zestig mensen afkomen. En daarna heb ik toch wat om weer naar toe te leven: onze nieuwe toe komst in Spanje", aldus de vertrek kende gemeentebode Nel Wijkhui zen uit Tholen. Haar collega's Piet Hage en Janneke Bazen blijven met zijn tweetjes over en zullen voortaan bij de huwelijks voltrekkingen gaan assisteren. En voor ontvangsten e.d. schakelen b. en w. een cateringbedrijf in. De Sint-Philipslandse brandweer blust het brandende houtafval in de container. Een container met afval op het terrein van aannemer Klein- bouw Techniek in Sint-Philips land vatte vrijdagmiddag rond kwart over twee door nog onbe kende oorzaak vlam. De zoon van directeur Han Quist had rook gezien en deed het hek al open, zodat de vrijwillige brandweer van Sint-Philipsland er vlakbij kon komen. Met hout snippers, zaagsel en ander bouwafval was er brandbaar materiaal genoeg. Met 1 straal hoge druk werd het vuur bestre den en nadat driekwart van de tank in de brandweerauto was verbruikt, waren de vlammen gedoofd. De Sint-Philipslandse brandweer kon vijf man bij de eerste uitruk op de been bren gen, maar later verschenen nog een paar brandweerlieden ter plaatse. „In deze vakantieperio de is het altijd weer spannend of je voldoende mensen op de been kunt brengen", zegt brandweer commandant Koos de Feijter. Voor de brandweer is het echter ook een rustige tijd. Door het wisselvallige weer zijn er ook geen bermbranden, zoals die in een warme zomer regelmatig voorkomen. Het bruidspaar met de vier getuigen van camping de Krabbenkreek, de paren Dusink en Bosmans. Ron Kruit (35) en Judith Stigter (33) zijn beiden geboren en geto gen in Leiden, maar vrijdag kozen ze de gemeente Tholen uit om hun huwelijk te sluiten. Camping de Krabbenkreek in Sint-Annaland, waar ze al vijf jaar met hun kinde ren staan, trok hen naar het ge meentehuis in Sint-Maartensdijk. De camping speelde immers een grote rol in de huwelijksaanzoek. Vorig jaar zomer was er een dart- toernooi in de kantine en Judith stond er zo goed voor, dat het kampioenschap binnen handbe- reid was. „Als je dubbel 1 gooit, dan trouw ik met je", riep haar vriend Ron onder grote hilariteit van de mede-campinggasten. En het gebeurde, waarmee Judith haar vriend Ron na zeventien jaar eindelijk had gestrikt. Het paar maakte er vrijdag een echte brui loft van, inclusief een witte trouw jurk. „Het trouwboekje kon wel niet veel meer toevoegen, want jullie band was zo zo goed", zei ambte naar van de burgerlijke stand mevr. C. Strack uit Anna Jacoba- polder in haar toespraak. Jullie drie jongens vonden het echter heel gezellig wanneer jullie zou den trouwen. In de tweede plaats zou de liefde daarmee wettelijk bevestigd worden en in de derde plaats was het een reden voor een feest op camping de Krabben kreek." Familieleden en campinggasten waren vrijdagmiddag naar Sint- Maartensdijk gereden en daar was het bijna net zo druk als in het centrum van Leiden, want de Markt stond vol met kermisat tracties, zodat het dringen was om bij het gemeentehuis te komen. Bovendien moest men wachten op een bruidspaar uit Anna Jacoba- polder dat uit het gemeentehuis kwam. Bij de botsautootjes kon men even verpozen, totdat Ron en Judith naar binnen konden. Als tieners hadden ze elkaar leren kennen en het was liefde op het eerste gezicht. Vaak waren ze te vinden bij het openluchtbad de Vliet in Leiden. Na drie jaar ver kering ging het stel samenwonen Jullie wisten het zeker dat jullie volkomen bij elkaar pasten", ver telde de ambtenaar van de burger lijke stand. „Er werden drie jon gens geboren (de tweeling Ricardo en Roberto van 11 jaar en Renzo van 9 jaar) en samen vormen jul lie een hecht gezin, dat in de vrije tijd in Sint-Annaland geniet op de camping of op de boot." De ambtenaar van de burgerlijke stand ging tenslotte over tot de hu welijksvoltrekking. „De rechten en plichten nemen we na zeventien jaar liefde en zorg betoond te heb ben, maar met een korrel zout. Want als je dat niet met liefde doet, dan komt er toch niets van terecht. Maar koester die liefde wel, want liefde is niet te koop. Liefde is goud waard", aldus ambtenaar van de burgerlijke stand mevr. Strack. Gemeentebode Nel Wijkhuizen kwam vervolgens in actie met haar rijdende schrijftafel, waarna bruidegom en bruid hun handte kening mochten zetten. De vier ge tuigen stonden ook volledig in het teken van hun vakantieverblijf in Sint-Annaland. Chris en Marian Dusink-van Koeveringe, de exploi tanten van camping de Krabben kreek en Simon en Gina Bosmans uit Breda, vrienden van de cam ping, plaatsten eveneens hun handtekening waarmee aan alle wettelijke eisen was voldaan. De bruiloftgasten in de volle trouwzaal applaudiseerden, waar na de gemeentebode muziek liet horen. In de tuin achter het ge meentehuis werden foto's ge maakt, evenals in de hal, waarna men zich naar de auto's spoedde, want in de haven van Sint-Anna land lag de Diana S. klaar voor een rondvaart op de Krabben kreek. Men trof het uitstekend met het weer en 's avonds vond in de kantine van camping de Krab benkreek het feest plaats, waar een jaar geleden de huwelijksaan- Predikbeurten Zondag 28 juli THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds. Wüllschleger, Vlissingen. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. dhr. Van Rijn, Katwijk. GEREF. KERK 10 u. dhr. Jansen, Oud-Gastel. 17 u. da. Van de Zwaag, Numans- dorp. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Van der Sluys, Nieuw- poort. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. CH RI STENGEMEENTE 10 u. dhr. Burgers. VRIJZ. GEL. GEM. N.P.B. 10.30 u. ds. Peters. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. dhr. Verbruggen, Tholen. 18.30 u. ds. Breure, Ameide. GEREF. KERK 10 u. drs. Kwakkel, Westmaas (H.A.). CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 14.15 u. ds. Van de Weerd. 18.30 u. geen dienst. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Quist, Opheusden. GEREF. GEM. zo 9.30 en 18 u. leesdienst. 14.30 u. kand. Verschuure. wo 31/7 19.30 ds. Mondria. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Meijeren, Zwolle. 18 u. ds. Sonneveld, Lopik. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. kand. Van Ginkel. Maartensdijk. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. De Jong, Rotterdam. 19 u. ds.Van der Veer, Gouda. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Lohuis. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. Den Toorn. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere. 14.30 u. geen dienst. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. kand. Verschuure, Gouda. 14.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Estrik, Goedereede. 17 u. ds. Klein. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. ds. De Jongste, Tho len. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Boersma. Stemmen van lezers Naar aanleiding van het bericht in de Eendrachtbode van 18 juli over plan Schoolstraat willen wij re ageren. Even voor de duidelijkheid: Er is GEEN overleg geweest tussen Stichting Beter Wonen en de be woners van de Schoolstraat over een eventueel vertrek van ons! De avond zoals beschreven in de brie ven van dhr. Kloet betrof een pre sentatie over een mogelijk plan voor de buurt. Daar zaten we niet echt op te wachten, maar ach je doet wat voor een „goede" ver standhouding. Waar we in feite nog steeds op za ten te wachten was wanneer we te rug in de straten konden komen wonen, zoals beloofd door dhr.Kloet in januari 2000 en wat voor woningen dat zouden wor den. We zitten al sinds eind 1998 steeds 7 maanden,9 maanden en nu weer 20 maanden op antwoord te wachten en daarom hebben we in ons stuk van november 2001 aangegeven dat we pas vertrekken als de aan ons beloofde woningen er staan, en we direct kunnen ver huizen! (Dhr.Kloet heeft tenslotte blijk gegeven van zijn onbetrouw baarheid t.a.v. gemaakte afspra ken) Het is wel jammer dat het al lemaal zo lang moet duren. Maar ja, de megamanie van zowel dhr. Kloet als de gemeente Tholen houdt tenslotte geen rekening met de inwoners van de gemeen te(of ons) De bewoners Schoolstraat/Raad huisstraat in Oud-Vossemeer, J.M.A. Smout-Boogaart en Cees Boogaart. Koffer gevonden. Door de politie is vorige week een koffer gevonden. De eigenaar kan zich melden bij het politiebureau. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. APOTHEEK B.O.Z. ma t/m vr 17-8 u„ za en zo. 16/5 Van Lunen, Past. Jutenlaan 2a. 17 t/m 23/5 Coronae, Lievevrouwe straat 3. APOTHEEK THOLEN Hoogstraat 28, za 11-12 u. TANDHEELKUNDIGE HULP tandarts J. van Dort, St.-Maartens- dijk, tel. 663963. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: tel. 604969. Provinciale kraamzorg en entadmi nistratie Zeeland, voor bevallingen (24 u bereikbaar) 0113-224022. Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 653334. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens- dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Oosterschelde Thuiszorg Bereikbaar 24 u. per dag, tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plein 1, Goes). Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 13-14 u. en ma 18-19 u. Tholen, ingang Re- gentessestr. wo 18.15-18.45 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u„ tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. Meldpunt vrijwillige hulp aan huis Op werkdagen van 10 tot 12 u„ tel. 0166-663784. HUISARTS.LABORATORIUM Voor bloedafname en afgifte van materiaal. Tholen: ma t/m vr 8.30-9.30 u. Oud-Vossemeer: di en do 9-9.30 u. St.-Annaland: ma, di en vr 9-10 u. Stavenisse: ma en wo 9-9.30 u. St.-Maartensdijk: ma, di, wo, vr 9-10. Poortvliet: ma en do 9-9.30 u. St.-Philipsland: ma en do 9-9.30 u. INDICATIEORGAAN (RIO) Haven 9, Sint-Maartensdijk, tel. 0166-664196. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tho len, elke wo 10-11.30 u. Op afspraak tel. 0118-418395. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 662829 en 653146; Sint-Philips land 572342 of 572530. Vrijwillige thuiszorg 0166-602507 of 0166- 662264. HET KLAVERBLAD IKG 0113-249490. ma t/m vr 9.30-12 u. WAO platform 0113-249315. ma t/m vr 9.30-11.30 u. CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 0113-222222. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551, 0118-636251 (chr.); kindertelefoon 0800-0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. JONGERENINFORMATIEPUNT Markt 58 (achterom), Sint-Maartens dijk, di 15-17 u„ vr 19-21 u. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLUF VAN M'N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. KINDEROPVANG Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0166-604574. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. STORINGEN ENERGIE Tel. 0800-229596. KAMER VAN KOOPHANDEL ma 29/7, gemeentehuis 9-12 u. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 25 jun t/m vrijdag 2 jul donderdag 25 5.17-17.32 vrijdag 26 5.57-18.12 zaterdag 27 6.37-18.47 zondag 28 7.07-19.12 maandag 29 7.47-19.52 dinsdag 30 8.17-20.22 woensdag 31 8.47-21.02 donderdag 1 9.32-21.47 vrijdag 2 10.12-22.37 do 1/8 11.25 u. LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Omroep Tholen is te beluisteren op FM 106,5 MHz en via de kabel op 107,5 MHz. Omroep Zeeland radio op 101,9 MHz (ether) of 87,6 MHz (kabel). Omroep Zeeland televisie is te zien op 182,25 MHz (kabel) of 735,25 MHz kanaal 54 (ether). Emergis. De psychiater C.P.F. Lemke (49) uit Brammen volgt in november J.J.L. Broeken op als vi- ce-voorzitter van de raad van be stuur van Emergis, het Zeeuwse centrum voor geestelijke gezond heidszorg. Lemke wordt tevens ge neesheer-directeur in het kader van de wet bijzondere opnemingen psy chiatrische ziekenhuizen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2002 | | pagina 2