Oiwm Kort DE VÈérman' bSÜNISSÊ Leen kijstenbil VAN HAAFTEN tel. 0166-603766 AANBIEDINGEN Familie berichten Begrafenisonderneming Dag en nacht bereikbaar Roomboter-amandelstaaf 5 boterbollen Advocaatster @Oót 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 9 november 2000 u We<°"? Bij verh Algehele verzorging Oostrum-van Haaften Markt 56 4695 CH Sint-Maartensdijk Gesn. snijbonen 400 gram 3,49 Handperen doyenne du cornice 2 kg 2,49 Elstar appels 3 kg 3,49 Kiwi's Verse zuurkool Clementines Reclame vrijdag 7 O november en zaterdag 11 november van 6,50voor 5,50 van 3,25voor 2,50 van 7,95voor 6,95 De Heere, Die leven gaf en leven spaarde ver blijdde ons met de geboorte van een dochter Marietta Adriana Maatje William en Maria Riedijk 4691 JC Tholen, 28 oktober 2000 M. van Vlaanderenstraat 18 Tel. 0166-606529 Bezoek graag tijdens de kraamdagen. Laat het ons even weten, wanneer u beschuit met muisjes komt eten. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons derde kleinkind Witte Henricus Jacob Geboren op 5 november 2000 Danny en Desiré hartelijk gefeliciteerd Witte en Koosje Overbeeke Sint-Maartensdijk, november 2000 Bent u geïnteresseerd in APies? Bel ingenieur Mark Hofland Zuidstraat 19, 4693 BL Poortvliet 0166-612488 Gefeliciteerd met het behalen van je BUL! i 8 november 2000 Met verslagenheid en een intens verdriet, geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in het "Sophia" Kinderziekenhuis van ons is wegge nomen, ons dochtertje en zusje ESMEE GERARDINA AAGJE VROEGOP 23 oktober 2000 4697 DD Sint-Annaland 's-Gravenkreek 21 t 5 november 2000 Christian en Ellen Jorick De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon den. Met verslagenheid en een intens verdriet geven wij kennis, dat van ons is weggenomen onze lieve kleindochter en nichtje ESMEE VROEGOP geb. 23-10-2000 overleden 5-11-2000 Wij hopen dat Christian, Ellen en Jorick de kracht mogen ontvangen om met dit verlies om te gaan. Opa en Oma Vroegop Tante Ineke en oom Berry Anne en Jurian Oom Johan Opa en Oma Dake Oom Anton en tante Lilian Bas en Myrthe Sint-Annaland, 5 november 2000 I Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van ESMEE VROEGOP Wij wensen fam. Vroegop en fam. Dake veel sterkte toe met dit grote verlies. Ome Ko en tante Betsie Johan Nieske en Leon Armando en Jeremy Leo en Janine Siem Sint-Annaland, november 2000 Stil en verdrietig zijn wij door het overlijden van ESMEE Christian, Ellen en Jorick, veel sterkte en kracht om het verlies van Esmee te kunnen verwerken. Leo, Jacobien en Cherise Sint-Annaland, 5 november 2000 Wij willen je rust gunnen, al is vol droefheid ons hart. Je lijden zien en niet helpen kunnen, dat was onze smart. Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, hebben wij tot onze diepe droefheid, na een moedig gedragen lijden in Ziekenhuis Lievens- berg, afscheid moeten nemen van onze lieve vader en opa JOHANNES PIETER VAN DER REEST weduwnaar van Dina Pieternella Overbeeke op de leeftijd van 70 jaar. Sint-Annaland: Jan en Nellie Johnny Lennert Stavenisse: les en Ineke Catièle Jucélia Patricia Jaimy Stavenisse: Matty en Bertus Dineke Keetie 4696 CH Stavenisse, 7 november 2000 Graaf van Loonstraat 6 Vader is thuis opgebaard. Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 9 no vember van 19.00 tot 21.00 uur. De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden. Psalm 23 onberijmd Met verslagenheid en intens verdriet geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heenge gaan, mijn innig geliefde man, onze zeer zorgzame vader en lieve opa CORNELIS ZUID WEG echtgenoot van Janna Maatje Bolier in de leeftijd van 73 jaar. Sint-Philipsland: J.M. Zuidweg-Bolier Melissant: Jan en Els Ronald, Sander Scherpenisse: Marga en Piet Arno, Janita, Corné Sint-Philipsland: Anja en Sam Jan, Coen 4675 AV Sint-Philipsland, 1 november 2000 Esdoornhof 18 Maandag 6 november jl. om 13.30 uur is er een rouwdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk, Langeweg te Anna-Jacobapolder, waarna aanslui tend om 14.30 uur de begrafenis heeft plaatsge vonden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Phi lipsland. Verdrietig zijn we, nu wij onze lieve OPA ZUIDWEG zo plotseling moeten missen. Nooit meer de grapjes en gezelligheid die je mee bracht. Nooit meer die warme belangstelling en aanwezig heid die je altijd en overal voor ons toonde. Opa, we zullen je nooit vergeten! Ronald, Sander Arno, Janita, Corné Jan, Coen Sint-Philipsland, 1 november 2000 Geheel onverwacht is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom CORNELIS ZUIDWEG echtgenoot van J. M. Bolier in de leeftijd van 73 jaar. Wij wensen Jannie en de kinderen veel sterkte met dit zware verlies. A. Nouwen-Zuidweg A. Nouwen A. Hoogendoorn-Zuidweg H. J. Hoogendoorn J. Zuidweg J. K. Zuidweg-Quist M. Zuidweg J. M. D. Zuidweg-Mouwen neven en nichten Sint-Philipsland, 1 november 2000 Onverwacht overleed op 73-jarige leeftijd onze zwager en oom CORNELIS ZUIDWEG L. Bolier-Verhage I. Bolier-Quist J. Bolier-van Herk neven en nichten Wij wensen onze zuster en haar kinderen sterkte en Gods nabijheid toe. Anna-Jacobapolder, 1 november 2000 Geheel onverwacht ging van ons heen, onze beste vriend, collega en vroegere voorzitter van de me taalunie afdeling Tholen DHR. C. ZUIDWEG Wij wensen Jannie en de kinderen heel veel sterkte toe. Adrie en Dina Duine Betsy van Akkeren Jo en Iza van Dijk November 2000 f ■A 2 Sam. 22:31 Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen. Met diepe droefheid geven wij u kennis dat de Heere na een kortstondige ziekte, in de Hope des eeuwigen Levens, uit ons midden heeft weggeno men mijn innig geliefde man en onze lieve, zorg zame vader, groot- en overgrootvader JACOBUS DE JONGE echtgenoot van Willemijna Bout op de leeftijd van 75 jaar en 10 maanden. "De Heere trooste en sterke ons in dit zware verlies" W. de Jonge-Bout J. Burger-de Jonge Tj. Burger Ilse en Jan Marleen en Sjaaco Marco en Adelène, Miranda Jessica en Hans, Edwin Clément en Lydia Judith, Hans Tjerk, Bart Tholen: E. Heijboer-de Jonge J.M. Heijboer Dirksland: Jacqueline en Jan Tholen: Ronald 4691 CN Tholen, 6 november 2000 Ter Vate 11 geen bloemen Heden, donderdag 9 november zal er om 13.00 uur een rouwdienst worden gehouden in de "Reho- both" kerk, Hoogaarsstraat 2. Aansluitend zal om 14.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Alge mene Begraafplaats te Tholen. Na de begrafenis is er nog gelegenheid om de naaste familie persoonlijk te condoleren in voor noemde kerk. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen, vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Tholen: Tholen: Poortvliet: Yerseke: Scherpenisse: Sint-Annaland: Tholen: Diepbedroefd delen wij u mede dat de Heere, voor ons vrij onverwacht, uit onze familiekring heeft weggenomen onze geliefde zwager en oom JACOBUS DE JONGE echtgenoot van Willemijna Bout Tholen: H. Bout P. Bout-van den Boogaart C.C. Bout-Aarnoudse A.C. Bout S. Bout-de Heer P. Bout-de Vos Neven en nichten Tholen, 6 november 2000 De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Psalm 23 Bedroefd om haar heengaan maar dankbaar voor alles wat zij in ons leven betekend heeft, geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in Zorg centrum "De Buitensluis" te Numansdorp de Hee re van ons heeft weggenomen onze lieve zus, schoonzus en tante JANNA CORNELIA MEIDAM weduwe van Adrianus Vuik in de leeftijd van 77 jaar. Cappele a/d IJssel: P. van der Plaats-Meidam Papendrecht: J. Lagerwaard neven en nichten Numansdorp, 3 november 2000 Zorgcentrum "De Buitensluis" Correspondentieadres: Familie van der Plaats, Kartuizerveld 35, 3273 AJ Westmaas. De begrafenis heeft plaatsgehad op dinsdag 7 no vember om 14.45 uur op de algemene begraaf plaats te Scherpenisse. Na een langdurig lijden nam de Heere toch nog onverwachts van onze zijde weg, mijn geliefde zuster, schoonzuster en tante DINA JOHANNA BENTSCHAP KNOOK weduwe van J. Uzer Geboren Sint-Maartensdijk 7 januari 1920 Overleden Hippolythushoef 7 november 2000 Sint-Maartensdijk: D. F. Bentschap Knook H. C. A. Bentschap Knook- Voshol C. E. D. Bentschap Knook J. Bentschap Knook-de Vos Jeanine Francois Correspondentieadres: fam. J. Barsingerhorn Gebroeders Luiderstraat 4 1742 SL Schagen Sint-Maartensdijk, november 2000 M. A. de Ruyterstraat 1 Bedroefd maar dankbaar voor de liefde die wij van haar hebben mogen ontvangen,, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lie ve, zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder JOHANNA TEUNTJE MOERLAND echtgenote van Izaak Quist in de leeftijd van 82 jaar. I. Quist J.M. Walpot-Quist L. Walpot M.J. Kaashoek-Quist t H. Kaashoek W.C. Verwijs-Quist W. Verwijs L. den Braber-Quist C. den Braber I. Quist A.W. van Tussenbroek J.T. Geense-Quist A. Geense C. van Oudenaarde-Quist M. de Vos-Quist M. van Oudenaarde J.T. Quist t A. Quist t M. Quist-van der Reest T. Quist f J. Quist M.P. Quist-Wesdorp J.D. Quist D. Breeman-Quist F.A. Breeman A. de Vos J. Quist t T. Quist J.M. Quist f M. van der Zande-Quist A.P.M. van der Zande kleinkinderen en achterkleinkinderen 4681 AW Nieuw-Vossemeer, 4 november 2000 Burgemeester Janssenstraat 1 Woensdag 8 november jl. om 13.30 uur is er een rouwdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk te Anna-Jacobapolder, waarna aansluitend om 14.15 uur de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Al gemene Begraafplaats te Anna-Jacobapolder. Heden behaagde het de Heere, toch nog onver wacht, uit ons midden weg te nemen, onze gelief de moeder, schoonmoeder en oma ADRIANA VAN VOSSEN weduwe van Jacobus Johannes Kosten in de leeftijd van ruim 84 jaar. Sint-Philipsland: Fam. A. Kosten-Baalemans en kinderen Sint-Philipsland, 6 november 2000 Heden geven wij u te kennen dat de Heere onver wachts van ons heeft weggenomen, onze lieve zuster ADRIANA VAN VOSSEN weduwe van Jacobus Kosten op de leeftijd van ruim 84 jaar. Broers, zusters en zwagers Sint-Philipsland, 6 november 2000 Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis, alsmede na het overlijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader JOHANNES DE VIET betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: N.M. de Viet Sint-Maartensdijk, november 2000 Iedereen hartelijk bedankt voor het medeleven be toond, zowel schriftelijk als mondeling, na het overlijden van onze moeder en oma JANNA DEURLOO weduwe van Jacobus Johannes de Lang Kinderen en kleinkinderen Tholen, november 2000 Voor de vele blijken van medeleven, die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na het overlijden van mijn levenspartner en onze lie ve vader JOHANNES SNATERSE zeggen wij u hartelijk dank. Uit aller naam A. P. van Vossen-Bijl November 2000 Voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze lieve vader en opa GOMMERT HAGE betuigen wij u hierbij onze oprechte dank. namens de familie M. Hage Sint-Annaland, november 2000 Wij willen iedereen harte lijk bedanken, ook na mens onze kinderen en kleinkinderen voor de ve le kaarten, bloemen, geld en andere cadeaus, die we ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk moch ten ontvangen. C. van Haaften M. van Haaften- v.d. Gouwe Scherpenisse, november 2000 Kerkstraat 15 Hartelijk dank voor alle medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Mede namens mijn vrouw en kinderen. Chr. Cornelisse 4691 GS Tholen, november 2000 Parksingel 22 Wij willen iedereen harte lijk bedanken, mede na mens onze kinderen en kleinkinderen voor alle felicitaties, cadeaus en kaarten die wij hebben ontvangen ter gelegen heid van ons 55-jarig hu welijk. Leen en Mina van Dijke- Goedegebuure 4697 GZ Sint-Annaland, november 2000 F.M. Boogaardweg 68 Hierbij willen wij ieder een hartelijk bedanken, voor de vele kaarten en attenties die wij na de ge boorte van Marieke ontvangen hebben. Piet, Eliie, Martijn en Kees Klippel 4691 KD Tholen, november 2000 Hoogaarsstraat 60 Iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten, bezoe ken en andere attenties die ik na mijn operatie heb mogen ontvangen. Janneke van Haaften Stavenisse, november 2000 Wij willen iedereen harte lijk bedanken, ook na mens onze kinderen en kleinkinderen, voor de vele kaarten en bloemen, die wij ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk hebben ontvangen. Kees en Dien Menheere- Moerland Sint-Annaland, november 2000 v.d. Bosstraat 30 Langs deze weg wil ik ie dereen bedanken voor de attenties, bloemen en kaarten die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Ook namens mijn man en kinderen onze hartelijke dank. Conja Schot-de Lang Tholen, november 2000 Molenvlietsestraat 24 Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de vele kaarten en blijken van medeleven tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis en na terug keer in zorgcentrum Ten Anker. Het heeft mij zeer goed gedaan. Mevr. Wessels-Polak Tijdelijk adres: Zorgcentrum Ten Anker Prins Clauslaan 1 afd. Stelberg k. 60 4691 ZA Tholen a «n p«rtyb«drljf. Tel. 0111 -484 125. Mobiel 06-531721 37 Fax 0111 -484 126 E-mail: deveerman zeelandnet.nl Internet: www.deveerman.nl O0® e'va<®nd/ i 1/et "N* "SetOu- Voor alle kaartjes, tele foontjes, bezoekjes en at tenties die we hebben ge had voor de geboorte van onze dochter Annelien iedereen BEDANKT!!! Anko en Corina Arissen-Heijboer Zetten, november 2000 a.u.h. tijdig een adreswijziging sturen aan 4697 ZG St. A: of aan uw bezorgen \JV/ Molenstraat 31 4698 BA Oud-Vossemeer Tel.0166-672563 Bij een volgespaarde kaart ontvangt u voor f25- professionete Matrix thuisproducten. Gewichtsbeheersing en goede voeding gaan samen bij HERBALIFE Informatie: Laura Ouwens 0166-677050 fax 0166-677049 E-mail: louwens@flakkee.net GEDENKSTENEN RUCPHENSEBAAN 46 ROOSENDAAL TEL. 0165-521742 KEUZEJJIT DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG i hele kist 9,95 MAANDAG EN DINSDAG 8 voor 2,49 500 gram 0,99 3 kg 5,00 Voorstraat 39 Sint-Philipsland Tel. 0167-572699 LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Botermarkt 12, Tholen Telefoon 0166-602324

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 4