Miljoen extra voor bouw woningen kleine kernen Wat is er geworden van emigranten uit Tholen naar de V.S. Thol.Boys F1 voor 2e keer winnaar Succes voor dames met winst en gelijkspel Tholense Boys F3 blijft ongeslagen Stavenisse F kampioen op laatste dag WHS F1 pakt titel nog voor SPS Uit de Staten van Zeeland Verlies heren J. van Beieren 3 Favoriete uitslag bij jeugd is 2-10 Fietspaden in België te smal, zegt Tandje Bij Prijzen voor Sint-Annalandse paarden in Bru Koersballen Stichting Vrienden van Ten Anker voor het personeel en de bewoners dus vervoert kinderzitjes goed vast! Donderdag 4 mei 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 17 41* Verjaal heeft de ideeën in huis! Mooi licht is wonen! De Statenvergadering van afgelopen vrijdag was vooral voor RPF/GPV een feestelijke bijeen komst. Deze twee politieke partijen werken al ja ren intensief samen en zijn onlangs gefuseerd tot één partij: de Christen Unie. En voor het eerst mochten zij zich in de provinciale politiek met die nieuwe naam tooien. Reden voor ge bak. De vergadering zelf was uiteraard een stuk serieuzer. De agenda vermeldde een aantal kwesties waarvan er een drietal nogal wat dis cussie uitlokten. Eén daarvan ging over het be schikbaar stellen van een miljoen extra voor woningbouw in kleine kernen. Tentoonstelling Halster se onderzoekt de periode 1900-1920 Tussen 1900 en 1920 emigreerden 83 inwoners van Tho len en Sint-Philipsland naar de Verenigde Staten. Waar om vertrokken ze? Waar kwamen ze terecht? Wat is er van hen geworden? Mevrouw M.C. Filius uit Halsteren is daar benieuwd naar in het kader van een afstudeer scriptie voor de Open Universiteit. Graag komt ze in contact met familieleden of kennissen die er iets over kunnen vertellen. Achtergronden hart(d) voor je kind De Fl-pupillen van Tholense Boys zijn voor de tweede keer dit seizoen kampioen geworden. Eerder sloot het team de na jaarsreeks winnend af en nu zijn ze ook in de voorjaarsreeks als eerste geëindigd. Om het kampioenschap te beha len, moesten de geel-zwarten de laatste wedstrijd minimaal ge lijkspelen. Het duel, uit tegen Grenswachters, eindigde in een ruime 0-6 winst. Uit tien ge speelde wedstrijden werden 25 punten behaald, de Tholenaren scoorden 52 keer en moesten 12 tegentreffers incasseren. Voor de meeste spelertjes kwam de ti tel als een verrassing, omdat ze de plaats op de ranglijst niet kenden. Het drong pas tot hen door, toen de ouders luid toete rend en met een spandoek het veld in Putte opkwamen. De ver rassing werd nog groter, want de versierde bus van de club kwam hen ophalen. Terug in de kantine werd het team in de bloemen gezet en getrakteerd op friet en snacks. De F1 bestaat uit Kais Safdary, Adriaan Noteboom, Mare Kor- stanje, Joey Deurloo, Joris van Dijke, Jochem van Dijke, Lau rens Bovenberg, Denny Bos- mans, Björn Meirink en Ilona van Oost (zij ontbreekt op de fo to). Leiders zijn Kob en Jolanda Deurloo. De dames van St.-Annaland 1 speelden een belangrijke wedstrijd tegen Middel burg. Om uit de degradatiezone te blij ven, moesten er punten gepakt worden. Hanna Moerland en Marrie Quist begon nen erg slap aan hun partij en leverden de eerste set zonder veel tegenstand in: 6-3. De dames hadden vooral moeite om gebruik te maken van het feit dan een 80-jarige tegenspeelster wel goed sloeg, maar weinig uithoudingsvermogen had. De tweede set ging echter toch met 3-6 naar St.-Annaland en ook de derde werd binnengehaald met 4-6. Corrie Bazen en Willy de Rijke konden het niet bolwer ken tegen hun opponenten en verloren met 6-2 en 6-4. Samen met Marrie Quist speelde Corrie Bazen een partij om snel te vergeten. Het duo had tegen de Mid delburgers geen schijn van kans: 6-2 en 6-2. Hanna Moerland en Willy de Rijke moesten nu winnen om er nog een ge lijkspel uit te slepen. De eerste set was eenvoudig voor St.-Annaland met 3-6. De tweede ging echter met 6-4 naar Middelburg. Toen begon de spannende derde set. Het Thoolse duo kwam met 5- 3 achter te staan, maar sleepte er toch nog een tie-break uit. Daarin kregen ze een matchpoint tegen, maar wisten uit eindelijk toch de zege te behalen met 6- 8. Met de einduitslag van 2-2 waren bei de partijen tevreden. De Ruucstoppelen 1 reisde af naar Oost- kapelle. Lijdie Kot en Leni Verwijs kwa men als eerste aan de bak en pakten de winst in de eerste set via een tie-break. De tweede set ging, eveneens in een tie break, naar Oostkapelle. Tot slot haalde de Ruucstoppelen hel punt binnen door de derde set met 2-6 te winnen. In de tweede partij, met Elly van Dijke en Betsy Huijsmans aan Sint-Philipslandse zijde, was de eerste set spannend. Via een tie-break ging de winst naar de Ruucstoppelen dat de tweede set vrij ge makkelijk won met 2-6. Lijdie Kot en Betsy Huijsmans speelden eveneens een driesetter die ze wonnen met 5-7, 6-3 en 1-6. En tot slot hadden ook Elly van Dij ke en Leni Verwijs er drie sets voor no dig om de volledige winst voor de Ruuc stoppelen veilig te stellen: 1-6, 6-4 en 3-6. De Ruucstoppelen 2 en tegenstander Souburg 3 waren tevreden met de 2-2 puntendeling. Een grieperige Maddy Fi- lius en Riet Sondermeijer verloren hun eerste set met 7-5. De tweede leverde wel winst op (4-6) en ook de laatste ging met 0-6 naar de Ruucstoppelen. Anja Koldijk en Rian Baauw verloren in twee sets van 6-2. Riet Sondermeijer en Rian Baauw moesten de winst in de eerste set via een tie-break afstaan en ook in de tweede set gingen ze nipt tenonder met 6-4. Maddy Filius en Anja Koldijk had den een lange driesetter nodig om de winst te behalen. Met mooi spel over en weer werd het 7-6, 2-6 en 4-6 in het voordeel van de Sint-Philipslandse da mes. Tot slot won de Ruucstoppelen 3 dins dag met 4-0 van Goblin 2 uit 's-Graven- polder. Lia Buijs en Lia van Dijke won nen de eerste set gemakkelijk met 6-0. Waarschijnlijk was dat wat geflatteerd, want in de tweede set was er een tie break voor nodig om hetzelfde resultaat te behalen. Cathy v.d. Sanden en Els v.d. Giesen pakten vrij eenvoudig de winst met 6-2 en 6-3. Ook samen met Lia van Dijke had Cathy v.d. Sanden geen moei te met de opponenten: 6-4 en 6-0. Tot slot haalden Lia Buijs en Els v.d. Gies- sen het laatste punt binnen door met 6-1 en 6-3 de vierde partij te winnen. Tennis De heren van Jacoba van Beieren 3 gin gen ondanks twee invallers met goede moed naar Nieuwdorp. De beide dubbel spelen gingen - zij het met de nodige weerstand - verloren. Marcel Bentvelsen en Paul van Roosendaal gingen in twee sets ten onder, terwijl Remco Flikweert en Martin den Haan het drie sets volhiel den. In het enkelspel presteerde Flik weert het voor het eerst een partij te win nen. Hij speelt namelijk nog maar kort in de competitie. Bentvelsen zorgde voor het tweede punt voor Jacoba van Beieren, maar de partijen van Van Roosendaal en Den Haan gingen verlo ren waardoor de eindstand 4-2 werd. Tennis ln de jeugdcompetitie behaalde Jacoba van Beieren een grote 10-2 zege op Eege- dima 2. Joost van Dort en Ruud Schot wonnen in het dubbelspel van Pepijn van Hooijdonk en Leonard van Dis van Eege- dima met 7-1. Ariënne Poot en Cristel Leeuwenhaag (Jacoba van Beieren) won nen met dezelfde cijfers van Adriaan Note boom en Martijn Geluk. Ruud Schot won in het enkelspel met 7-1 van Pepijn van Hooijdonk. Joost van Dort moest daaren tegen de winst met 3-4 aan Leonard van Dis laten. Ariënne Poot won met 7-1 van Adriaan van Dis en ook Meivin Vermeu len won met 7-2 van Martijn Geluk. De Ruucstoppelen 2 ging thuis met 2-10 tenonder tegen TOV 2 uit Oud-Vosse- meer. Anouska v.d. Berg en Bianca de Jonge van de Ruucstoppelen legden het met 1 -5 af tegen Renske v.d. Berg en Me lissa Schot. Alex Havermans en Francis van Dijke van TOV pakten met 0-8 de punten op Coen Everaers en Coen van Nieuwenhuijzen. Francis van Dijke moest in het enkelspel de winst met 5-3 aan Coen Everaers laten, terwijl Coen van Nieuwenhuijzen met 0-8 verloor van Alex Havermans. Anouska v.d. Berg versloeg Renske v.d. Berg met 1-8 en tot slot won Melissa Schot met 0-6 van Bianca de Jon ge- Eveneens 2-10 werd het in de thuiswed strijd van Eegedima 2 tegen Jacoba van Beieren. Tim Zuiddam en Juriaan Bout van Eegedima verloren in het dubbelspel van Dennis van Houdt en Maurice Kou- wenhoven: 3-5. Samantha en Anne-Joke Leemreijze wonnen met 3-2 nipt van Nancy Spekman en Chantal Bentvelsen en dat waren meteen de enige twee punten voor Eegedima. Martijn Hogerwerf speel de tegen Cornee Dijke van Jacoba van Beieren en verloor met 3-5. Anne-Joke Leemreijze bleef met 0-6 puntloos tegen Marieke de Rooij. Marjolein verloor met 1-5 van Chantal Bentvelsen en Tim Zuid- dam boekte een 3-5 verlies tegen Dennis van Houdt. Wielrennen Zes leden van wielertoerclub Tandje Bij uit Sint-Maartensdijk vertrokken zaterdag voor een 200 kilometer lange rit vanuit Ossendrecht. Aan de start stonden ruim veertig deelnemers die om te beginnen richting België reden. Voor Tandje Bij wa ren daarbij: Mas Andriesse, Witte An- driesse, Kees v.d. Berge, Arjaan den Bra- ber, Jan v.d. Reest en Costa Sfrintzeris. Het verschil tussen Nederland en België was deze dag goed te merken. In Neder land waren er op diverse plaatsen evene menten in het kader van koninginnedag. Daardoor moesten de renners een alterna tieve route nemen om de vertrouwde gele wegwijzertjes weer terug te vinden. In de buurt van Kalmthou; waren er wegwerk zaamheden, maar onder leiding van enke le plaatselijk bekende fietsers, maakte de hele groep om omtrekkende beweging. De leden van Tandje Bij bleven op ver schillende plaatsen in de groep hangen. Eigenlijk is het beter om een eigen groep je te vormen met daarachter eventueel aanhang. Na een (geheime) controle in Hoogstraten kwam dat er dan toch van en men koerste naar Gilze waar na zo'n 66 kilometer de eerste rust volgde. Daarna was de groep van Tandje Bij eigenlijk weer te groot. De controle viel weg omdat er teveel individuele rijders bij zaten. Daardoor ontstonden er soms gevaarlijke situaties op de vaak te smalle fietspaden. Daarom namen de Tholenaren de kop over en de rest volgde. Na de stempelpost in Diessen kreeg Aijaan den Braber een lekke band. Na 136 kilomter werd de tweede rust gehouden in het Belgische Weelde. Via Hoogstraten en Meer kwam de groep bij Zundert. Na een stempelpost bij de Wouwse Plantage viel er op liet fon kelnieuwe fietspad bij Huijbergen nog wat regen, maar de neerslag bleef beperkt. De zon was weliswaar niet te zien, maar het was toch goed fietsweer, mede doordat er weinig wind was. Rond half vier arriveer de men weer in Ossendrecht. De rit telt mee voor het totaalklassement van Tandje Bij dat wordt geleid door Aijaan den Bra ber met 1038 km. Tweede is Mas Andries se met 1020 km en op enige afstand vol gen: Witte Andriesse 950 km. Jan v.d. Reest 900 km en Kees v.d. Berge 868 km. Paardensport Twee paarden van de familie Tebbens uit Sint-Annaland hebben zondag op een con cours in Aquadelta te Bruinisse ereprijzen behaald. Mariska Quist kwam uit op RTM's Gonnelien in de B-dtessuur. Haar eerste proef werd beloond met 148 punten en de tweede was goed voor 158 punten. Daarmee behaalde de Sint-Philipslandse een tweede prijs en een winstpunt. Virgi nia v.d. Wel reed op RTM's Morning Mood in de Ml-dressuur. De eerste proef van deze combinatie werd met 155 punten beloond, voldoende voor de tweede prijs. De tweede proef leverde een eerste prijs en een winstpunt op met 165 punten. Uitslagen van de wedstrijden van: Tholen-stad: 1 mevr. R. Nagtegaal en N. Moerkerken 33 p; 2 mevr. Y. Ver kamman en J. Geuze 28 p; 3 mevr. C. Wilsing en L. Soomers 26 p; 4 mevr. C. Praat en M. van den Houten 21 p; 5 mevr. D. Pigmans en mevr. R. Burrows 16 p. Meulvliet: 1 mevr. L. van Bale en mevr. R. Vroegop 33 p; 2 mevr. D. Lin- denberg en B. Melching 19 p; 3 mevr. B. Schot 16 p; 3 mevr. T. Goode en J. Vroegop 16 p; 5 mevr. T. Soomers en W. van Bale 12 p; 6 mevr. J. Bos en W. Bijl 9 p; 7 mevr. G. Melching en P. Nijs 8 p; 8 F. Leemreijze en W. Schot 5 P' Sint-Maartensdijk: 1 C. van Gorsel en W. Bijl 43 p; 2 mevr. T. Goode en mevr. M. Bijl 33 p; 3 mevr. L. v.d. Klooster en J. v.d. Klooster 24 p; 4 mevr. G. Verwijs en A. van Splunter 23 p; 5 mevr. M. Dane 20 p; 6 mevr. S. Wolse en mevr. C. van Splunter 10 p. ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT Advertentie IrVL De F-pupillen van SC Stavenisse zijn op de laatste competitiedag kampioen geworden in de derde klasse F10. Medekoploper NSV uit Nispen werd met 6-3 versla gen. Stavenisse begon overtuigend aan de wedstrijd en kwam al gauw op voorsprong door een treffer van Lorenzo van Haaften. Binnen en kele minuten brachten de bezoe kers de stand weer in evenwicht. De thuisclub liet zich niet van de wijs brengen en het werd 4-1 via Jan Kees Oosdijk, Yanick Smits en opnieuw Lorenzo van Haaften. Laatstgenoemde bracht met dit doelpunt zijn seizoentotaal op 52. Nog voor de rust bracht de ploeg uit Nispen de achterstand terug tot 4-2. Maar na de hervatting kwam Stavenisse op 5-2 dankzij een eigen doelpunt van NSV uit een hoekschop. Maar de bezoe kers gaven zich nog niet gewonnen en scoorden 5-3. Dat doelpunt gaf hen moed en verschillende keren kwamen de Brabanders gevaar lijk opzetten. Tegentreffers wer den voorkomen door goed verde digen van Quincy Moerland, Remco Eerland, Mike Menheere en keeper Johnny van Poortvliet. Door zijn onverzettelijkheid groeide Quincy uit tot speler van de wedstrijd, maar ook Mark Tak kon door zijn enorme werklust tot de uitblinkers worden gere kend. Goed samenspel op het middenveld tussen Dave Groot en Perry Potappel stelde Jan Kees Oosdijk in staat om zijn tweede treffer aan te tekenen: 6-3. Na het laatste fluitsignaal kon een aantal van de nerveuze ouders langs het veld opgelucht adem ha len, het kampioenschap was bin nen. Pupillen, trainers en leiders werden door het bestuur in de bloemen gezet. Na een ereronde te hebben gelopen, spoedden de jeugdige voetballertjes zich naar de kantine waar voor een hapje en een drankje was gezorgd. Jeugdvoorziter Albert Walpot van Tholense Boys kon zaterdag een tweede pupillenteam felicite ren met het behaalde kampioen schap. Tholense Boys F3 werd winnaar in zijn klasse. En dat ge beurde niet zomaar, maar het team van de geel-zwarten bleef ongeslagen. Leider Ger Smits, Auke Bovenberg, Koen Wilsing, Rick van Haaften, Sahid Wiebe Smits, Marijn de Hond, Samir Ibrahim en Koen Nieuwkoop na men de bloemen en felicitaties in ontvangst. Om bewoners en personeel van zorgcentrum Ten Anker en de woonzorgcentra Maartenshof en de Rozeboom een extraatje te kunnen geven, is de stichting Vrienden van Ten Anker opge richt. Zaken die niet via de nor male exploitatievergoeding be taald mogen worden, kunnen via deze weg alsnog tot stand ko men. „Het gaat echt om de leuke din gen", zegt voorzitter Addy Vos, één van de drie personeelsleden die in het stichtingsbestuur zit. „Je kunt denken aan een reisje voor de bewoners. Dat gebeurt nu ook wel, maar daarvoor moeten ze betalen en straks kan dat dan gra tis. Een ander doel is bijvoorbeeld een muziekinstallatie in zaal de Klipper." Volgens mevr. Vos stond het personeel eerst kritisch tegen over de oprichting van een stich ting Vrienden van Ten Anker. voor het personeel wat te zullen doen. Daaronder rekenen we dan ook de vrijwilligers. Ter gelegen heid van Pasen hebben ze allemaal paaseieren gekregen. Tot nu toe was het zo, dat familieleden van bewoners uit dankbaarheid voor de behandeling van hun ouders, vader of moeder, wel eens een be drag aan het behandelend perso neel gaven of een traktatie in de vorm van gebak. Maar de admini stratie, keuken, huishouding, e.d. viel daarbij altijd buiten de boot. Nu die giften van bewoners en fa milieleden allemaal naar de stich ting gaan, kunnen we alle betaalde medewerkers en vrijwilligers wat extra's geven in de vorm van klei ne attenties." r. Het vermogen van de*stichting Daarom hebben we besloten ooi* wordt gevormd door schenking, erfstellingen, legaten, e.d. „We bekijken ook of het zinvol is om donateurs te werven, maar daar zit nogal wat administratie aan vast." Naast mevr. Vos zitten Jolanda Noordijk en Lisette v.d. Berge in het bestuur, namens de familiele den van bewoners zijn dat mevr. A. de Waal en de heren J. Keste- loo en C. Rijnberg. De afdelingen kunnen binnenkort opgeven wat voor wensen ze hebben. Ook de bewoners van de serviceflat en de aanleunwoningen bij Ten Anker. De Schutse in Sint-Annaland heeft al een aantal jaren zo'n stichting, die werkt met donateurs. In het bestuur zitten echter geen personeelsleden, maar alleen in woners uit het werkgebied die het werk van het zorgcentrum een goed hart toedragen. De eerste thuiswedstrijd verloor WHS F1 destijds van SPS, zodat het bij de return in Poortvliet nog even spannend was tegen de als tweede geplaatste ploeg. De Sint- Annalandse pupillen namen bij de rust echter al een 1-7 voorsprong, zodat het in de tweede helft wat kalmer kon. De 2-9 overwinning bezorgde WHS F1 het kampioen schap met 25 punten uit 10 wed strijden. „We kijken terug op een heel mooi seizoen met 8 overwin ningen, 1 gelijkspel en 1 neder laag", zegt leider Abbie Hommel, die samen met Thime Bravenboer de F-pupillen begeleidt. SPS ein digde op de tweede plaats in de eindrangschikking met zes punten achterstand. De kampioenen wer den bij aankomst op het WHS- terrein gehuldigd, in aanwezig heid van verschillende ouders. De winnende ploeg bestaat uit doel man William en spelers Arjan van Tiggele, Nick den Engelsman, Jor- dy Hommel, Renaldo de Witte, Julian Elenbaas, Kenny Heijboer, alsmede Rini en Wilco Braven- boer. In de bijeenkomst van afgelo pen vrijdag waren er drie voorstellen die nogal wat dis cussie uitlokten. Het eerste ging over de woningbouw in Zeeland. Elk jaar kan er maar een beperkt aantal nieuwe wo ningen worden gebouwd en dan is het natuurlijk de vraag waar je die woningen neerzet. Bovendien is er geld beschik baar om het woonklimaat in de steden en dorpen te verbe teren en ook dat geld moet verdeeld worden. Er moeten dus (pijnlijke) keuzes worden gemaakt. In de discussie ging het vooral om de positie van de kleinere plaatsen, waarvan alle partijen vonden dat die toch wat extra steun nodig hadden. Het CDA, gesteund door SGP en de Par tij voor Zeeland, wilde die plattelandsgemeenten een miljoen extra uitkeren ten kos te van de grotere plaatsen en steden. Dat voorstel haalde het niet. De VVD kwam met een ander idee: geef die klei nere plaatsen een miljoen ex tra, maar haal het geld niet weg bij andere gemeenten, maar betaal het uit de provin- ciepot. Omdat er in juni toch over die provinciebegroting wordt gesproken en er dan ook beter bekend is hoeveel die kleinere plaatsen nou pre cies nodig hebben, is besloten over dat voorstel dan te spre ken. Wordt dus vervolgd. Een ander agendapunt vorm de de snelle bootverbinding tussen Vlissingen en Bres- kens, die na de opening van de Westerscheldetunnel het vervoer van voetgangers en fietsers moet verzorgen. Er waren nog wat vragen te be antwoorden en de belangrijk ste was: moet die veerdienst met 1 of met 2 schepen wor den uitgevoerd. Vooral de Par tij van de Arbeid en RPF/GPV (die overigens voortaan Chris ten Unie heet) maakten zich sterk voor een dubbele bezet ting. De meeste partijen waren het daar wel mee eens, maar wilden toch eerst even zien wat dat gaat kosten. Besloten is nu om de exploitatie van het fietsvoetveer aan te besteden zonder dat vooraf is bepaald of dat met 1 of 2 schepen moet gebeuren. In juni 2001 zullen de offertes van de ver schillende rederijen binnen zijn en dan kan beoordeeld worden voor welke variant te gen welke kosten wordt geko zen. Een laatste discussiepunt vormde de deelname van Zee land aan de wereldtentoon stelling in Hannover vanaf juni tot half augustus van dit jaar. Groen Links, D66 en de SGP waren hier niet enthousiast over: de voorbereidingstijd werd te kort geacht, de finan ciële onderbouwing te zwak en het promotionele effect te onduidelijk. Die argumenten bleken niet overtuigend: Zee land doet mee aan die ten toonstelling. En wie in de zo mervakantie in de buurt van Hannover is, moet er maar eens een kijkje gaan nemen. Wellicht dat uw verslag daar van nog eens in de Eendracht- bode terechtkomt. R.C. Bastiaanse (D66). De persoonsgegevens van de Thoolse emigranten uit de eerste twee decen nia van de twintigste eeuw heeft me vrouw Filius inmiddels zo'n beetje op een rijtje staan. Ze doet het onder zoek samen met nog drie dames, die elk een ander deel van Zeeland onder de loep nemen. „Ik ben al jaren bezig met een studie aan de Open Universi teit. Maar toen ik nog werkte, had ik er te weinig tijd voor. Nu heb ik dat weer opgepakt." Het oud-directielid van Vrederust, afkomstig van Noord- Beveland, is inmiddels de zeventig gepasseerd. „Mijn studiegenoten en ik hebben elkaar bij cursussen ont moet. We pakken de scriptie nu sa men aan, maar voorwaarde van de Open Universiteit is wél dat ieder aan zijn eigen onderzoek werkt." Een medewerker van het Roosevelt Studiecentrum in Middelburg bracht de dames op het idee van een onder zoek naar Zeeuwse emigratie naar de Verenigde Staten in de periode 1900- 1920. Een periode, zo heeft mevrouw Filius inmiddels ondervonden, waar in de emigratie vanuit Tholen be perkt was. „In de jaren 1880-1900 vertrokken 428 inwoners naar de V.S. en tussen 1900 en 1920 maar 83. Al thans, die geregistreerd staan." Bui ten beschouwing blijven degenen die in de periode 1906-1939 vertrokken, omdat een nadere aanduiding van de datum ontbreekt en dus niet zeker is wie er vóór 1920 emigreerde. Schip- persgezinnen en arbeidersgezinnen vooral vertrokken er. Maar ook veel enkelingen en die hadden dan vaak een ambacht, bijvoorbeeld timmer man of veekoopman. Een verklaring voor de temgloop heeft mevrouw Fi lius niet direct. „Het kan te maken hebben met de Eerste Wereldoorlog. Bovendien kwamen er andere moge lijkheden om werk te vinden." Ze geeft wat namen van emigranten: fam. Bijl in 1911 van Tholen naar Grand Rapids, fam. De Vos in 1908 uit Sint-Annaland naar Chicago, fam. Van Gemert in 1909 vanuit Sint- Maartensdijk, twee fam. Bijl in 1903 en 1905 uit Poortvliet naar Grand Ra pids, vader en dochter Van As in 1913 uit Oud-Vossemeer naar Paterson. Ook enkelingen vertrokken, zoals K.J. Bal in 1913 uit Sint-Maartens dijk naar Paterson en A.B. Veraart datzelfde jaar vanuit Oud-Vossemeer. De onderzoekster is behalve in de aantallen, geïnteresseerd in de ach tergronden. Veelal werd verbetering van de omstandigheden opgegeven, maar was dat wel zo. „Was >hel voor sommigen misschien moeilijk leven in^ een gesloten dorpsgemeen schap?" vraagt ze zich af. Het was toen geen beste tijd op Tholen, weet ze inmiddels uit bronnenonderzoek. „Bijvoorbeeld de toestand van veel woningen was slecht. Ik heb een ge val gevonden dat twintig mensen het met één toilet moesten doen." Tho len en Sint-Philipsland waren als ei landen geïsoleerd, maar langzaam aan drong de vooruitgang door. Telefoon en elektriciteit kwamen op zetten. Het waren de jaren van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, de overstroming in Oud-Vossemeer en Sint-Annaland en de wereldoorlog, schetst ze de tijd. Veelal zou Rotterdam het vertrek punt voor de emigranten naar de Nieuwe Wereld zijn geweest, zegt mevrouw Filius. Hoe de overtocht verliep, waar de mensen gingen wo nen, wat hun werkkring was, hoe hun leven verliep, of ze misschien te ruggekomen zijn, en waar en wan neer ze zijn overleden. Allemaal din gen die de onderzoekster graag wil weten. Persoonlijke informatie die uit brieven, foto's of verhalen kan blijken. Gegevens die op zichzelf niet in de openbaarheid komen door het onderzoek, maar die het mogelijk moeten maken om conclusies in zijn algemeenheid te trekken. Mensen die mevrouw Filius bij haar onder zoek willen helpen, kunnen haar bel len of schrijven: Beethovenstraat 29, 4661 BE Halsteren, tel. 0164- 682377. Advertentie'l.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 17