THOLEN IN VERWACHTING? Ze zijn er weer!!! DORÉ Uitnodiging Heeft u al gedacht UtwOvJ aan kraamzotq? «Mr Onze kraamzorg zal u goed bevallen! Weekendreclame: ©Oót Nieuwe aardappelen Familie berichten D.V. zaterdag 8 april Platform Leefbaar Platteland Tholen Nationale Boomfeestdag 2000 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 30 maart 2000 J9I1 Gezocht HAN VAN HOUDT Problemen met uw gewicht en wilt u er nu echt iets aan gaan doen? Bel voor een vrijblijvend informatiegesprek ANJA DONKEN 0166-652554 DATHEEN SAMENZANGAVOND in de Grote Kerk te CEES V/D HART 5 jaar LAURIERPLANTEN GROENE LEYLANDII CONIFEREN Tel. 0164-683769 Bij verhuizing tel. 0H5 61 55 95 tel. 0113 23 29 24 Kraamcentrum Stichting Homecare vanaf vrijdag 31 maart Maatschap Van Iwaarden PEUTERSPEELZAAL OLLEKE BOLLEKE Houdt open dag voor alle belangstellenden die het nieuwe gebouw willen bezichtigen. Zaterdag 8 april 2000 U bent welkom vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Bestuur en leidsters. PSZ OLLEKE BOLLEKE Hoederweg 135 4697 BJ ST. ANNALAND (naast de "Wellevaete") De Stichting zegt dank aan de volgende sponsors die geholpen hebben de in Poortvliet tot een succes te maken: Arcadis Heidemij. Brood- en Banketbakkerij Van der Eist BTL Aannemer Dienst Landelijk Gebied Gemeente Tholen Landinrichtingsblok Poortvliet RABO-bank Sint-Annaland - Poortvliet Staatsbosbeheer Waterschap Zeeuwse Eilanden GfponplafoncJ/ wnsp BOTERKOEK GEVULDE BOTERKOEK SPIJSSLOF Van donderdag tot donderdag: HEEL AKKERBROOD van 3,35 voor2,25 Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter Anna Pieternella Wij noemen haar Anne-Fleur Zij is geboren op 26 maart 2000 en weegt 3450 gram. Frans en Cindy Reijngoudt 4698 AP Oud-Vossemeer Schoolstraat 18 Dankbaar en innig gelukkig zijn wij met de ge boorte van onze zoon Mitchel Hij is geboren op woensdag 22 maart 2000 om 00.06 uur en weegt 3050 gram. Evan en Bianca Ponse-Wessels 4698 RV Oud-Vossemeer Philips van Dorpstraat 32 Tel. 0166-672795 Jacobus van Wijk Martina Diana Schot Dankbaar en blij delen wij u mee, ook namens onze ouders, dat wij Deo Volente, vrijdag 7 april 2000, gaan trouwen. Ons huwelijk zal om 12.00 uur in het stadhuis in Tholen voltrokken worden. Wij willen Gods zegen vragen over ons huwe lijk in een dienst in de Nederlands Hervormde Kerk van Tholen. Deze dienst zal geleid worden door dominee W. van Gorsel en begint om 14.30 uur. U kunt ons van 18.00 tot 20.00 uur feliciteren in Restaurant Moerstede, Vogelenzang 5 in Bergen op Zoom. De Vlijt 5, 4261 XA Wijk en Aalburg Maria van Vlaanderenstraat 22, 4691 JC Tholen Ons adres wordt: Oranjerie 37 4691 LK Tholen telefoon (0166)603116. P. de Rijke en W. de Rijke-Smits hopen op D.V. 4 april a.s. met de kinderen en kleinkinderen de dag te herdenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij hopen dat de Heere ook ons in het verdere leven nabij wil zijn. Voor belangstellenden die ons willen feliciteren houden wij een receptie, van 15.30 tot 17.30 uur in restaurant "De Zeekoe", Magdalenastraat 7, Goes. Ons adres: Watertorenstraat 35 4462 WC Goes Cadeautip: SI 1950 31 maart Oom Mias en Tante Nelly al 50 jaar een paar van Harte Gefeliciteerd. 2000 Koos en Helmya Jan en Elna Kees en Maja Ellie en Ko Heieen en Ab Corrie Hennie Conny en Arno Alex en Carin Jack en Pierre Peter en Jolanda Carla en Wim Arianne en Peter Corina en Dick Johan en Marscha Mark, Anne, Anco, Jan-Willem Ingmar, Lennert, Roald Nancy Joalien, Miriam Sandra, Mariska Priscilla, Mandy, Shirley, Leroy Denise, Ashley Caroline, William Kevin Op D.V. 31 maart zijn Mias West dorp en Nelly Westdorp-van Keulen 50 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd namens: Mientje Westdorp-Dijkema Nel Duijzer-Westdorp Toon en Lenie Westdorp-de Groot Huib en Jannie Westdorp-van Boven Wim en Lina Scherpenisse-Westdorp Machiel en Cor Mol-van Nieuwkerk Sint-Annaland, maart 2000 Hartelijk dank voor uw belangstelling, kaarten, bezoek en bloemen tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. A. van 't Hof- Scherpenisse Sint-Annaland, maart 2000 Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedan ken voor de attenties die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst heb mogen ontvangen. R. Ridderhof 4697 ED Sint-Annaland, maart 2000 Ring 76. Hiep Hiep Hoera Maandag 3 april wordt m'n papa 30 jaar Hartelijk Gefeliciteerd Kusjes van Maroussia Sint-Annaland, april 2000 Deze Don Juan ziet op 3 april Abraham. H.G. Je signoritas 15 mensen die 8 kg of meer willen verliezen in 30 dagen met gloednieuw gewichtsprogramma en geld terug garantie. Bel voor gratis infoboekje: Rightlile International naar om gratis nummer 0800-2354372 Dit lieve meisje werd afgelopen maandag 50 jaar. Ze vormt nu voor ie dereen op haar skeelers een groot gevaar! Hartelijk gefeliciteerd van Peter en Anja Mario en Hanneke Sander en Amanda Stavenisse, maart 2000 Lieve Pa en Ma hartelijk gefeliciteerd met jullie 12 1/2 jarig huwelijk. Kees en Annemarie Scherpenisse, maart 2000. Zaterdag zingen we allemaal in koor. Ai, Ai er komt een drietje vooor Papa en Kevin Wie kent niet deze innemende man die al jaranlang de inwoners van Tholen per ambulance naar het ziekenhuis vervoert? En nu is Han zelf al geruime tijd ziek. Stuur hem ter bemoediging eens een kaartje. Het zal hem goed doen. Zijn adres: Markt 6, 4695 CE Sint-Maartensdijk Nee, nee, nee, nog geen Abraham of wie dan ook, maar het gaat er wel al een beetje op lijken. Andre op 4 april dan 40 jaar, we zullen maar zeggen: je komt pas kijken! Van harte van ons allemaal Door Zijn oog gezien Door Zijn hand gevormd Naar Zijn beeld geschapen In Zijn hart geborgen 25 maart jl. is, zonder het levenslicht te hebben ge zien, geboren ons dochtertje NEELTJE JOHANNA NAOMI Richard en Sandra de Jager 4697 DH Sint Annaland, maart 2000 Vroonland 5 En wat venvacht ik Heere Mijn hoopdie is op U. Intens verdrietig zijn wij dat op 25 maart jl. ons kleinkind en nichtje NEELTJE JOHANNA NAOMI levenloos werd geboren Wij wensen Richard en Sandra veel sterkte toe. St. Maartensdijk: Fam. De Jager St. Annland: Fam. Westdorp Sint Annaland, maart 2000. Met verslagenheid namen wij kennis, dat op 25 maart jl. NAOMI DE JAGER levenloos werd geboren Wij wensen onze medewerkster Sandra en haar man Richard heel veel sterkte toe. Directie en Personeel van Woonboulevard Poortvliet Poortvliet, maart 2000. Wij staan niet altijd stil bij het woord "samen maar het is een groot gemis als "samen uit je leven verdwenen is. Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend is na een liefdevolle verzorging in Huize "Ten An ker", na een korte strijd, overleden mijn man, onze vader, opa en overgrootvader LEENDERT DE GRAAF echtgenoot van Dingena Maria Jansen in de leeftijd van 85 jaar. D.M. de Graaf-Jansen J.G. v.d. Weegen-de Graaf C.H. v.d. Weegen C.J. Schot-de Graaf A.J. Schot L. de Graaf W. de Graaf-Deurloo W. Schouten-de Graaf E. Schouten Klein- en achterkleinkinderen 4691 ZA Tholen, 23 maart 2000 Prins Clauslaan 1 (kamer 129) De crematie heeft dinsdag 28 maart plaatsgevon den in het crematorium te Bergen op Zoom. Heden is uit onze familiekring weggenomen mijn broer en onze zwager LEENDERT DE GRAAF echtgenoot van D.M. Jansen Scherpenisse: C. L. Bolier-de Graaf Santpoort: P. S. de Graaf-Bevelander Scherpenisse: P. H. de Graaf-Keur Scherpenisse, maart 2000. "HA BINK" Rust zacht lieve opa Dolinda en Laurant Aris to Miranda en Arthur Kees en Jaqueline Cherina Patrick en Eline Stefan Danielle Danny Robin Maart 2000 Op zaterdag 25 maart is overleden onze lieve moe der, schoonmoeder en oma CORNELIA JOZINA STOUTJESDIJK sinds 1980 weduwe van Marinus Pieter Polderman 11-11-1908 t 25-3-2000 Oud-Vossemeer: P. Polderman J.A. Polderman-Aarnoutse Mirjam en John Marco en Gieta 's-Gravenzande: T.A. van Putte-Polderman W.J. van Putte Bert Joost Tholen Ten Ankerflat 103 Correspondentieadres: Langeweg 1, 4698 PM Oud-Vossemeer Geen bloemen De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 29 maart 2000 om 14.30 uur op de algemene begraaf plaats, Molenstraat te Oud-Vossemeer. Heden. 25 maart, is in het ziekenhuis Lievensberg overleden onze zuster, schoonzuster en tante CORNELIA JOZINA POLDERMAN-STOUTJESDIJK op de leeftijd van ruim 91 jaar. Tholen: L. J. Stoutjesdijk M. E. Stoutjesdijk-Boot Ossendrecht: J. A. Stoutjesdijk-Geluk Sint-Annaland: C. Geluk-Polderman Tholen, 25 maart 2000. Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze lieve buurvrouw BARTELINA NIEMANTSVERDRIET-VOS Wij zullen haar missen. Riet, Joop en Boemer Poortvliet, maart 2000. Op 12 februari overleed ons maatje, zus en tante CORRIE GELDHOF Wij zijn dankbaar voor het meeleven dat we daar na ontvingen. Meeleven dat zich uitte in een bezoekje, een kaart je of een telefoontje. Ook voor de belangstelling tijdens de rouwdienst en begrafenis zijn we u zeer erkentelijk. Heel hartelijk dank voor uw ondersteuning in die droeve dagen. Wim Reedijk Familie Geldhof Sint-Maartensdijk, april 2000 In plaats van kaarten De vele blijken van medeleven en vriendschap die ik mocht ontvangen bij het overlijden van mijn lie ve man JOHANNES SCHOT zijn voor mij tot steun en troost geweest. Ik zeg u hiervoor hartelijk dank. Een bijzonder woord van dank en waardering gaat uit naar het zorgcentrum Ten Anker waar mijn man met grote toewijding liefdevol werd ver pleegd. Mevr. A. Schot-Roggeband Tholen, maart 2000 Voor de vele bewijzen van belangstelling betoond na het overlijden van mijn geliefde man, onze dierbare vader, groot- en overgrootvader MARINUS MAAN willen wij u hartelijk dankzeggen Uw medeleven gaf ons veel steun in deze moeilij ke dagen. T. Maan-de Wit kinderen, klein- en achterkleinkinderen Sint Philipsland, maart 2000. DANKBETUIGING Voor de warme blijken van medeleven tijdens zijn ziek zijn, uw bezoeken in het verpleeghuis Ten Anker, de condoleance zowel persoonlijk als schriftelijk, uw aanwezigheid bij de begrafenis van onze geliefde oom DHR. CORNELIS VAN DUUREN willen wij u hartelijk dank zeggen. Neven en nichten Van Duuren Sint-Philipsland, maart 2000 Dankbaar en blij weer thuis te zijn uit het zie kenhuis, wil ik u allen hartelijk bedanken voor het meeleven, de bezoek jes, de vele kaarten, bloe men en attenties. Willy Speijer Poortvliet, maart 2000. Wij willen iedereen be danken voor de vele feli citaties die wij bij ons 40- jarig huwelijksjubileum hebben ontvangen, het was voor ons onvergete lijk! Gerda en Wim Maasland Dasy en Donja Sint-Annaland, maart 2000 Tienhoven 23. De belangstelling en de gelukwensen bij ons 45- jarig huwelijk van u ont vangen, hebben ons diep getroffen. Wij willen ie dereen, ook namens onze kinderen, daar hartelijk voor bedanken. A. J. Smits C. W. Smits-Eerland Stavenisse, maart 2000 Heel hartelijk bedankt voor al het medeleven in de vorm van kaarten, bloemen, fruit, bezoek, telefoontjes en attenties, bij mijn opnames in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. A. L. Moerland en familie Stavenisse, maart 2000 Wilhelminastr. 29 Voor de vele blijken van belangstelling die wij mochten ontvangen bij ons 65-jarig huwelijk zeggen wij u ook namens onze kinderen hartelijk dank D. Schot C. A. Schot-Russcher 4691 CM Tholen, maart 2000 Verbrandestraat 12 Aanvang: 19.30 uur. Toegang vrij! Collecte: "Bijbels voor Israël" ORGANIST: STICHTING-' S IIIIIJIUUTW organisatie Datheervsamenzangavonden Postbus 7, 4413 ZG Krabbendijke Te koop: en v.a. 1 m. tot 2,5 m. Ook sierdennen en buxusplanten G.H.Jansen Kladseweg 22a 4664 RP Lepelstraat a.u.b. tijdig een adreswijziging sturen aan: Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland of aan uw bezorger. Bel voor informatie: Zeeuwsch-Vlaanderen overig Zeeland Tholen - Sf. Philipsland Goeree-Overflakkee Postbus l 44 4560 AC Hulst Stoofweg 4, St. Annaland Telefoon: 0166-652775 vloeren en wanden Uw specialist voor: spanplafonds houten vloeren laminaatvloeren schuifwanden kastinterieurs verlichting Ceciliaweg 2 (zijweg- veilingweg, bedrijven terrein St. Annaland) St. Annaland Tel. 0166-65 71 05 Geopend: ma. t/m do. 9.00 - 17.00 uur, vr. 9.00 - 20.00 uur, zat. 9.00 - 18.00 uur van 4,75 voor 3,75 van 5,75 voor4,75 van 4,30 voor3,25 O LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ ■n Botermarkt 12, Tholen Telefoon 0166-602324

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 4