Hoofdaannemer: Bouwbedrijf NVOB Nieuwe voorgevel van Rabobank is aanwinst Markt Sint-Maartensdijk Initial VAREL W) VERMAL van Moute vanffloute feliciteert de Rabobank met de vernieuwing van het hoofdkantoor. Bouwbedrijf Muller-Franke Nijverheidsweg 4 4695 RC Sint Maartensdijk Tel. 0166-667181 Fax 0166-667185 ««i glaswerk spackspuitwerk schilderwerk behangwerk c§ ELECTRO WORLD, EEN DUIDELIJKE ZAAK! interieurs Feestelijke opening met kunstexpositie Rabobank Tholen kantoor Sint Maartensdijk op zaterdag 1 april 2000 Veel glas en ruimte zorgen voor vriendelijke uitstraling Security Proficiat bestuur, directie en medewerkers van de Rabobank met de vernieuwde bank archikon bv Van Odoute Interieurs Projectinrichting feliciteert 6estuur, directie en medewerkers van de %abobank^ met de f eestelijhe heropening Veel succes toegezvenst voor in de toekomst. Donderdag 30 maart 2000 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Openingstijden kantoor Sint Maartensdijk: Maandag van 13.30 tot 16.00 uur, Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Woensdag van 9.30 tot 12.00 uur, woensdagmiddag gesloten. Experiment Laatste verbouwing architectuur bouwmanagement bouwconstructies Wij verzorgden de inbraakbeveiliging, toegangscontrole en videoobservatie SCHILDERS EN AFWERKINGS BEDRIJF GELUK E-mail: info@mullerdhz.nl Nu ook op Internet: www.mullerdhz.nl Postbus 6, 4675 ZG Sint-Philipsland Telefoon (0167) 572664 Telefax (0167) 573064 Wij verzorgden de elektrische installaties en de verlichtingstechniek Molendijk 3-4, 4695 BB St. Maartensdijk, Tel. 0166 - 66 23 15 projectinrichting Postbus 7, 4695 ZG Sint-Maartensdijk IWaarborginstallateur Klimaatservice Zuid BV Centrale verwarmings-/ luchtbehandelings-/ koeling- en ontstoft ingsbedrijf Proficiat, bestuur, directie yyjj realiseerden de koel- en en medewerkers van de Rabobank A met het vernieuwde bankgebouw! verwarmingsinstallaties U bent van harte welkom het resultaat van de ver bouwing te komen bezichtigen op zaterdag 1 april 2000. Vanaf 11.00 tot 15.00 uur bent u in de gelegenheid het kantoor te bekijken onder het genot van een hapje en drankje. Daarnaast kunt u de nieuwe kunstexpositie bezichtigen van Adri Boxhoorn, Peter Dekker en Henny Nixon, een drietal kunstenaars woonachtig in onze gemeente. In diverse ruimtes stellen zij hun werken, die ook te koop worden aangeboden, tentoon. Wilt u meer weten over hun werken? Zij zijn gedurende de dag een bepaalde tijd aanwezig, om uw vragen te beantwoorden. Verder is goochelaar Tony Wilson aanwezig die u, maar ook uw kinderen, amuseert met een groot aantal trucs. Wilt u liever een portret van uzelf laten maken, dat kan ook: (snel)tekenaar: "De Ibis" maakt uw portret in een mum van tijd. Ook aan de kinderen is gedacht: er is een groot springkussen begeleid door een echte clown! De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door muziekvereniging "Eurterpe". Om 13.30 uur starten zij vanaf Maartenshof te Sint Maartensdijk voor een korte rondgang door het dorp. Deze rondgang wordt om 14.00 uur afgesloten met een mini-concert voor de bank. Muller-Franke Mi 'Boven verwachting' is het resul taat van de ingrijpende verbou wing van de Rabobank in Sint- Maartensdijk, zegt adjunct-direc teur M J. Hoek enthousiast. „Met veel glas en een vriendelijke uit straling is de nieuwe voorgevel een aanwinst voor de Markt. Het doet het goed hier, zeker ook 's avonds met de verlichting." Zaterdag ver richt burgemeester H.A. van der Munnik de officiële heropening, samen met goochelaar Tony Wil son. De bank maakt er een heel feest van met een sneltekenaar, een clown, een tentoonstelling van drie Thoolse schilders, een springkus sen en 's middags een optreden van muziekvereniging Kuterpe. Van elf tot drie uur is er open huis. Over aanpassing van het bankkantoor in Sint-Maartensdijk werd al jaren gesproken. Met name de krappe huis vesting van de geldautomaat, waarbij klanten buiten (soms in de regen) moesten wachten, gaven op ledenver gaderingen reden tot klagen. Een en quête onder de klanten toonde in 1997 al aan, dat er behoefte was aan meer spreekkamers. Met de royale hal voor de nieuwe geldautomaat (met pasmunt, niet alleen bankbiljet ten) en het chipknip-oplaadapparaat en drie spreekkamers zijn die wensen vervuld. De grote ruimte met de geld automaat is beveiligd door drie came ra's. Er is een nieuwe, beveiligde brievenbus aangebracht waaruit niet 'gehengeld' kan worden. In de bank is er een centrale balie waar men geld kan opnemen of door verwezen wordt naar de daarachter gelegen staanbalie, waar een bankpas afgehaald kan worden of een formu lier worden ondertekend. Voor een auto- of inboedelverzekering kan men naar de open zitbalie daarnaast. Voor leningen e.d. kan men terecht in één van de drie spreekkamers, die di- Achter de centrale balie Miranda op den Brouw met daarvoor links adjunct-directeur Rien Hoek en teamleidster Willeke Scheele en verder Nancy Akershoek en uiterst rechts Carolien den Braber. reet achter de centrale balie liggen. Bij wijze van experiment is er een belpunt in de hal ingericht. Daar kan men de afdeling bedrijven, eigen huis of de directie bereiken. Het vermin dert de druk op de centrale balie en vlakbij is een zithoek wanneer men even moet wachten. „Alles bij elkaar is het een heel ge makkelijk bedieningsconcept", zegt Hoek. „We wilden geen automaten hal, zoals je die soms wel ziet, maar persoonlijke bediening via een open balie met gelduitgifte." Maandag werd het vernieuwde ge deelte al door de klanten in gebruik genomen. De tijdelijke ingang via een aan de Markt gelegen woning naast het bankkantoor, kon weer op slot om als domein te dienen voor de afdeling verzekeringen. Naast de nieuwe hoofdingang is er een etalage voor presentatie van de verschillende bankonderdelen. Mo menteel is er te zien hoe het bankie ren in vroeger dagen toeging, met de schrijfmachine. Intussen is de Rabobank Tholen erin geslaagd om het beleggingsteam compleet te krijgen met de benoe ming van André Moerland uit Rock- anje. Ook hij is gecertificeerd, even als de eerder benoemde Jack Verkamman uit Barendrecht. De vernieuwde bankhal is de laatste grondige aanpassing die het bank kantoor in Sint-Maartensdijk heeft ondergaan, want de Rabobank Tho len heeft grootse plannen, namelijk de bouw van een nieuw advieskan toor op het bedrijventerrein Welgele gen. De gemeente heeft daarover al gesprekken gevoerd met landbouwer J. Goorden, die als pachter van een Belgische eigenaar de grond tegen over Van der Harst bewerkt. Het bankbestuur is al jaren bezig om een plek te zoeken voor een nieuw kan toor, maar diverse keren ving men bot bij de gemeente. Het ambitieuze plan tegenover Welgelegen heeft nog een lange weg te gaan, omdat er ocjk een woonboulevard, garage en ande re kantoren zijn gepland. Zeker nog menig jaartje zal er in het vernieuwde kantoor aan de Markt in Sint-Maar tensdijk gewerkt worden. „De uitge breidere mogelijkheden met meer spreekruimte gaan we nu in de prak tijk waarmaken", zegt adjunct-direc teur Hoek. Ter opluistering van de heropening is er vanaf zaterdag een kunstexpositie in de bankhal met werken van de schilders Adri Boxhoorn uit Tholen, Peter Dekker uit Sint-Annaland en Henny Nixon. Beatrixlaan 20 - 4461 PN Goes - Telefoon 0113-223620 -f Vestiging Goes Livingstoneweg 42, 4462 GL Goes Telefoon 0113-212033 Telefax 0113-232998 Inbraakbeveiliging Brandbeveiliging >- Toegangscontrole >- Terreinbeveiling Videoobservatiesysteem >- Securety Managementsystemen Alarmcentrale gecertificeerd >- Service en onderhoud T'ch""cb preventie BÊ EN ERKEND SCHILDERS- AFWERK1NGSBEDRIJF DE ELECTRO SPECIAALZAAK Markt 23 - Sint-Maartensdijk - Telefoon 0166 66 23 82 Postbus 14 4690 AA Tholen Telefoon 0166-604062 - 603712

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2000 | | pagina 11