Personeel gevraagd PARTTIME VERKOOPSTER Schoolverlaters opgelet! ZORGCENTRUM "DE SCHUTSE" 1 LEERLING-INSTELLINGSKOK M/V KEUKENASSISTENT M/V ROC Woonboulevard Poortvliet VOORLIEDEN /TIMMERLIEDEN Medewerkers Vergunningen m/v Rabobank werken in de hulpverlening ARBEiDStZf Bureau Rabobank Sint Annaland - Poortvliet enthousiaste medewerker m/v) medewerker Cliëntenservice LAVOLD^ Tel. 0166-653591 (na 18.00 uur) EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 10 juni 1999 TE SINT ANNALAND Druk... Druk... Druk... Druk... Druk... Druk... kcukeiimedcwerker of bedleningsmcdcwerker die een beroepsopleiding tot kok volgen op een ROC. Aarzel niet en neem contact met ons op. A. Coelers een te lage opleiding en toch Geef u nu op voor de schakelcursus naar het part-time dgo (sosa) Arbeidsbureau Sint Maartensdijk VAKANTIEMEDEWERKERS MEDEWERKERS GEVRAAGD voor het verwerken van bloemen. WAT VRAGEN WIJ? U beschikt over een klantvriendelijke instelling U heeft gevoel voor stijl en combinatie U heeft een grote inzet en bent flexibel U heeft een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel U verstaat de teamgeest en de collegialiteit WAT BIEDEN WIJ U? Een functie in een groeiende organisatie Een prettig team met een open informele sfeer Een afwisselende en verantwoordelijke baan Een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden Heeft u interesse voor de combinatiefunctie dan is ervaring met con- fectiewerkzaamheden aanbevolen. SOLLICITEREN? Wij zien uw schriftelijke sollicitatie met belangstelling tegemoet. Woonboulevard Poortvliet BV t.a.v. dhr. A. Bouman Paasdijkweg 33 4693 RE POORTVLIET Tel. 0166-61 91 00 Bouwbedrijf Nieuwenhuis 8 0 zoekt per direct een die ons team komt versterken. Als verwachten wij van jou: - Cliëntvriendelijkheid - Collegialiteit - Accuratesse - Bereidheid tot volgen van studie Voldoe jij aan deze beschrijving? Reageer dan snel? Stuur je sollicitatie met c.v. voorzien van pasfoto binnen 14 dagen naar Rabobank Sint Annaland-Poortvliet, t.a.v. de heer A. Slieker, algemeen directeur. Postbus 13, 4697 ZG Sint-Annaland. Sint Annaland - Poortvliet Wegens een ontstane vacature zijn wij op zoek naar een: met ervaring voor 36 uur per week. De vacature ontstaat per 15 juli 1999. Het betreft een tijdelijk contract van één jaar. Ook personen die niet in het bezit zijn van een diploma leerling-kok. maar inte resse hebben in deze functie kunnen reageren. 2. Tevens zijn wij op zoek naar een: De vacature ontstaat per 1 oktober 1999. Het betreft een tijdelijke aanstelling van 36 uur per week voor de duur van ca. 16 weken van zwangerschapsverlof. Na deze periode 16 uur per week. Salaris volgens de CAO voor de verzorgingshuizen. Uw schriftelijke sollicitatie dient u voor 20 juni a.s. te richten aan dhr. J. Wesdorp, directeur zorgcentrum "De Schutse", Postbus 20, 4697 ZG Sint Annaland. Telefoon 0166-652650. Nadere informatie wordt graag verstrekt door hoofd-voedselvoorziening, de heer H. Aarnoudse. Havenweg 12, 4697 RL St. Annaland Tel.: 0166-652634 b.g.g. 0167-566597 Fax: 0166-652419 Dit seizoen krijgen we het zo druk, dat we op korte termijn on ze keukenbrigade moeten uitbreiden. Ben je binnenkort een schoolverlater en je zoekt werk. Je bent gemotiveerd en flexibel met de werktijden. Vind je jezelf een bezig type, misschien ben jij dan de nieuwe Ook hebben wij opleidingsplaatsen voor leerlingen Als u deze 1-jarige opleiding heeft afgerond kunt u bijvoorbeeld de beroepsopleidingen sociaal pedagogisch werk. activiteitenbegeleiding of sociale dienstverlening gaan volgen Vooropleiding: drempelloos Lesdag: 1 dag per week Lesplaats: Vlissingen op donderdag Goes op maandag Start: september '99 Cursusgeld: 616,- inclusief boeken (gespreide betaling mogelijk) Meer informatie: bel Jacintha Bogaert telefoon school (0118) 466186 privé (0118) 615686 ZEELAND vestiging Zeeland College sector DAS Verl. Bonedijkestr. 277-279 4383 8C Vlissingen Tel. (0118) 46 61 86 Fax (0118) 46 23 82 VAKANTIEWERK,VAKANTIEWERK!!! Voor onze relaties zoeken wij een terreinmedewerker keukenhulpen bedieningspersoneel land- en tuinbouwmedewerkers. Wil je een leuke vakantiebaan in de horeca, neem dan contact met ons op. ALGEMEEN MEDEWERKERS Voor een werkgever in Sint Annaland zijn we op zoek naar algemeen medewerkers, die alle voor komende werkzaamheden gaan verrichten in een groothandel voor paling en zalm. Tevens zoeken wij een chauffeur die naast de distributie ook van aanpakken weet in deze groothandel. Vacaturenummer 25045-99. MAGAZIJNMEDEWERKER Voor een bedrijf in Tholen zijn we op zoek naar een magazijnmedewerker die zich bezig gaat houden met alle voorkomende werkzaamheden, zoals het handmatig versjouwen van goederen en het schoonmaken van goederen (o.a. horeca- inventaris) die voor hergebruik geschikt zijn. Een goede fysieke conditie is noodzakelijk. Vacaturenummer 24042-99. Heeft u interesse in één van de bovenstaande vacatures, bel dan naar: 0166-664300. Voor alle vacatures geldt: m/v Het Arbeidsbureau staat voor u klaar. SCHOONMAAK vraagt Ben je 16 jaar of ouder, dan hebben wij bij jou in de buurt schoonmaakwerk. Zowel in de ochtend als 's avonds! (salaris conform CAO) Meer weten? Dan kun je tijdens kantooruren bellen naar: LAV0LD Schoonmaak bv Ron Peters Poortweg 19. 4613 BW Bergen op Zoom Telefoon: 0164-212561 óf 0164-212550 Woonboulevard Poortvliet is een gezonde, stabiele organisatie. De afdeling Tapijtland is een gerenommeerd woningtextielbedrijf, welke gespecialiseerd is in tapijten, vinyl, laminaat, karpetten, gordijnen en binnenzonwering. Ter versterking van de afdeling Tapijtland zijn wij op zoek naar een enthousiaste: Deze parttime functie is bedoeld als invalkracht in vakantieperioden en als oproep kracht tijdens piekdagen. Kan eventueel op termijn gecombineerd worden met con- fectiewerkzaamheden in ons confectieatelier voor vaste uren welke in overleg flexibel ingevuld kunnen worden. Bouwbedrijf Nieuwenhuis bv is een sterk groeiend ISO-900I gecertificeerd bedrijf, dat deel uitmaakt van de Nieuwenhuis Groep. De Nieuwenhuis Groep is werkzaam in de utiliteitsbouw (bouwbedrijf Nieuwenhuis bv), de woningbouw (SelektHuis Bouwgroep), de verkoop en productie van geprefabriceerde bouwelementen (SelektHuis Bouwelementen) en de verkoop van keukens (Nieuwenhuis Keuken centrum bv, Dick de Lange Keukens bv). De gehele groep bestaat uit circa 330 medewerkers en heeft een jaaromzet van zo'n 130 miljoen gulden. Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij met spoed voor Bouwbedrijf Nieuwenhuis diverse: Wij bieden vakbekwame voorlieden en timmerlieden een leuke baan bij een sterk groeiend bouwbedrijf. Daarnaast kunt u rekenen op: - goede verdiensten - afwisselende werkzaamheden - een dienstverband voor langere tijd. Bouwbedrijf Nieuwenhuis bv levert van cascobouw tot verhuisklare turnkeyprojecten, zoals bedrijfshallen, kantoren, garages, sportscholen en showrooms.Tevens is Bouwbedrijf Nieuwenhuis bv actief in de project-ontwikkeling. Vanuit het hoofdkantoor te Rijssen en diverse nevenvestigingen (o.a. vestigingen Tholen en Moordrecht) wordt er gebouwd door heel Nederland en Duitsland. Vindt u het een uitdaging om mee te bouwen aan onze projecten, aarzelt u dan niet! Voor meer informatie over bovenstaande functies kunt u contact opnemen met de heer D. Marsman (0548 - 537981) Belangstellende kunnen hun sollicitatie voor 19 juni a.s. richten aan Bouwbedrijf Nieuwenhuis bv, t.a.v. de directie, Postbus 290 7460 AG te Rijssen. Kwaliteit is bereikbaar voor iedereen Waterschap Zeeuwse Eilanden voert haar taken uit In de provincie Zeeland In het gebied boven de Westerschelde. Het hoofdkantoor Is gevestigd In Goes. Waterschap Zeeuwse Eilanden zorgt met bijna 400 medewerkers voor degelijke waterkeringen, onderhoud en veiligheid van plattelandswegen, een optimaal peilbeheer, een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en zui vering van het afvalwater. De ambtelijke organisatie bestaat uit vier sectoren (Waterkeringen, Waterbeheer, Wegen en Midde len) en een Staf. Aan het hoofd van deze organi satie staat de secretaris. Binnen waterschap Zeeuwse Eilanden wordt een werkomgeving nagestreefd waarin voor alle medewerkers spra ke is van een duidelijke taak, een eigen verantwoordelijkheid en een differentiatie In de beloning. Functie-informatie 99/6 -behandelen van aanvragen voor overstortvergun- ningen; -toezicht houden op de naleving van aansluitver- gunningen en overstortvergunningen; -toetsen van uitvoerings- en deelrloleringsplannen en nieuwbouwplannen e.d.; -uitvoeren van metingen en bemonsteringen en het beoordelen van onderzoeksresultaten; -voeren van overleg met andere overheidsinstan ties, bedrijven en met particulieren over afvalwater aspecten; -toezicht lozingen in het buitengebied; -actueel houden van bestanden met gegevens over lozingen in het buitengebeid; -mede uitvoeren van de bijdrageregeling riolerin gen; -controleren van de werking van overstorten en optreden bi] calamiteiten; -uitvoeren van overige op de afdeling voorkomen de werkzaamheden. Functie-informatie 99/7 -uitvoeren administratieve en juridische (eind-)con- trole van concept Wvo-vergunningen en overige stukken; -opstellen en actueel houden van model-vergun ningen; -intrekken/actualiseren van vergunningen; -coördinerende werkzaamheden m.b.t. de uitvoe ring van lozingsbesluiten met name Huishoudelijk vac. nrs. 99/6 en 99/7 Bij de afdeling Vergunningen van de sector Waterbeheer zijn twee vacatures voor een medewerker vergunningen. Het betreft inhoudelijk twee van elkaar verschillende vacatures. De afdeling Vergunningen houdt zich voornamelijk bezig met de uitvoering van het lozingenbe- leid. Dit betekent het verlenen van de Wvo-vergunningen en het geven van uitvoering aan de algemene maatregelen van bestuur met betrekking tot lozingen, het houden van toezicht op de naleving van deze vergunningen en regels en het beoordelen van afvalwa teraspecten van vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Bij de afdeling Vergunningen werken tien medewerkers onder leiding van een afdelingshoofd. afvalwater en Open teelt en veehouderij; -beheren en verwerken van gegevens voor het bestand Subdeblozingen; -bijhouden ontwikkelingen wet- en regelgeving en jurisprudentie met het oog op Wvo-vergunningver- lening; -aanspreekpunt op juridisch gebied voor medewer kers van de afdeling; -geven van mondelinge en schriftelijke informatie over gevolgen van landelijke regelgeving; -mede toepassen en bewaken van interne procedu res en reglementen; -verzorgen juridische eindcontrole op ontheffingen; -maken van periodieke rapportages; -werkzaamheden m.b.t. het werkplan en produkt- plan. Functie-eisen 99/6 -MTS Milieukunde, Milieutechniek, Chemische Technologie of een vergelijkbare opleiding op het gebied van meten en bemonsteren van afval water; -affinitiet met technisch/administratieve aspecten van de vergunningverlening; -zowel zelfstandig als in teamverband kun nen werken; -beschikken over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Functie-eisen 99/7 -MBO Bestuurskunde/Milieurecht met specialistatie Milieuhygiëne of vergelijkbare opleiding; -affiniteit met juridisch administratieve aspecten van de vergunningverlening; -zowel zelfstandig als in teamverband kunnen wer ken; -beschikken over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; De medewerkers vergunningen hebben Goes als standplaats en zijn woonachtig of bereid te gaan wonen in het beheersgebied van het waterschap Zeeuwse Eilanden. Algemeen Salariëring voor functie 99/6 vindt plaats in aanloopniveau 6 (min. 3.022,- en max. 4.223,- bruto per maand) en wordt onder meer bepaald aan de hand van opleiding, leeftijd en ervaring. Het functieniveau is schaal 7 (min. 3.434,- en max. f 4.658,- bruto per maand). Salariëring voor functie 99/7 vindt plaats in aan loopniveau 6 (min. 3.022,-en max 4.223,- bruto per maand) en wordt bepaald aan de hand van opleiding, leeftijd en ervaring. Het functie niveau is schaal 7 (min. 3.434,- en max. 4.658,- bruto per maand). Functie 99/7 zal nog worden gewaardeerd en afhankelijk van de uitslag vóin deze waardering behoort functieniveau 8 (min. 3.929,- en max. 5.268,-) tot de mogelijkheid. Verder kent het waterschap de overige bij de over heid gebruikelijke rechtspositieregelingen, toege spitst op de sector waterschappen. Het waterschap is aangesloten bij de interprovinciale ziektekostenregeling (IZR). Waterschap Zeeuwse Eilanden hanteert een beoor- delings- en beloningsbeleid waarbij de aandacht gericht uitgaat naar het functioneren èn de persoon van de medewerker. Dit beleid draagt ertoe bij clat waardering voor het werk (onder meer) tot uitdruk king komt in het toekennen van periodieke salarisverhogingen. Informatie Informatie over de functies 99/6 en 99/7 kunt u tij dens kantooruren inwinnen bij de heer mr. L.C. Meijers, afdelingshoofd Vergunningen, (telefoon 0113-241318). Sollicitaties Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, tot 15 juni 1999, richten aan: De secretaris van waterschap Zeeuwse Eilanden, t.a.v. afdeling Personeel 8, Organisatie, Postbus 114, 4460 AC Goes, onder vermelding van het vacaturenummer in de linkerbovenhoek van de brief en de enveloppe. Waterschap Zeeuwse Eilanden wil in het kader van de Wet Samen het aandeel allochtonen in zijn per soneelsbestand vergroten. Sollicitanten uit deze doelgroep, die aan de gestelde eisen voldoen, worden uitdrukkelijk verzocht te reageren. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en zal ook niet worden gehonoreerd.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1999 | | pagina 8