DE 17E THOOLSE FIETSDAG Fietsliefhebbers opgelet! Tijdelijke afsluiting Kreekweg te Oud-Vossemeer Wij zijn verhuisd VBOK Familie berichten AUTOBEDRIJF NIEMANTSVERDRIET NATUURSTEENBEDRIJF FERKET EN DE MAAT B.V, Rabobank Van donderdag tot donderdag Rondje volkoren 1,25 De ballonnenwedstrijd was een succes Jan, Maddie en Corné Telefoon blijft 0166-612680 een zwarte Mercedes 300 D en een beige Mitsubishi Cordia GEVRAAGD GELOK 4 sportvelgen met banden WEEKENDRECLAME AARDBEIENSLOFFEN 5 halen4 BETALEN SUIKERBROOD WEEKENDTAART Steensedijk 100, Hulst Tel. 0114-312906 en 316828 GRAFMONUMENTEN in vele modellen, j soorten en prijzen i LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ MARMER EN NATUURSTEEN Met dank aan alle sponsors VVV Eiland Tholen BakkeriJv d Est Hartelijk bedankt voor al le kaarten, felicitaties en attenties waar u ons mee verraste na de geboorte van Romy Bram, José en Bas Gunter St. Annaland, juni 1999 Spuistraat 5 Hartelijk dank voor de warme belangstelling die ik mocht ontvangen tij dens mijn verblijf in zie kenhuis Lievensberg. Mijn nieuwe adres is ka mer 057 afd. de Stelberg in Ten Anker. Mevr. A. Bal-Steutel Tholen, juni 1999 Op vrijdag 4 juni nam de Heere uit ons midden weg onze geliefde zuster, schoonzuster en tante JACOBA GEERTRUIDA LINDHOUD weduwe van Adriaan Luyk op de leeftijd van 89 jaar. Tholen: B. Lindhoud-Schot Sint-Maartensdijk: C. van Splunter-Lindhoud Sint-Annaland: M. Lindhoud N. Lindhoud-Rijnberg E.M. Lindhoud-Ketting Tholen: M. Duine-Lindhoud 's-Gravendeel: A. Klootwijk-Lindhoud M. Klootwijk Poortvliet: C.P. Lindhoud D. Lindhoud-Lindhoud Scherpenisse: A. Lindhoud Nieuwe Niedorp: J. Lindhoud J. Lindhoud-Nelisse Neven en nichten Sint-Annaland, juni 1999 Tot onze diepe droefheid werd door de HEERE uit ons midden weggenomen mijn geliefde vrouw, on ze lieve, zorgzame moeder, groot- en overgroot moeder CATHARINA ADRIANA VAN HEMERT-BOLIER in de leeftijd van 81 jaar. Rotterdam: J.W. van Hemert Spijkenisse: C. Stroosnijder-van Hemert N.J. Stroosnijder Hoogvliet: G. van Hemert A.J. van Hemert-Roest Spijkenisse: A.N. van Hemert T.M. van Hemert-Roest Hoogvliet: A.M. van Hemert M.A. van Hemert-Neele Klein- en achterkleinkinderen 3079 ZL Rotterdam, 3 juni 1999 Avondrust, Nudenoord 170 De begrafenis heeft dinsdag 8 juni, na een rouw dienst in "Avondrust", plaatsgehad op de begraaf plaats "Charlois" te Rotterdam. In verband met onderhoudswerkzaamhe den aan de brug over het Schelde- Rljnkanaal bij Oud-Vossemeer zal de Kreekweg worden afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van (brom-) fietsers en landbouwverkeer. De periode van afsluiting is 14 juni t/m 9 juli 1999 of zoveel langer of korter als voor het werk nodig blijkt te zijn. Omleidingsroutes ^^^'zljn met borden aangegeven. Mark Geldhof en Patricia Groffen vinden het fijn familie, vrienden en bekenden mee te delen dat zij elkaar het jawoord geven op vrijdag 18 juni 1999 om 15.00 uur in het stad huis te Sint-Maartensdijk. 4695 HS Sint-Maartensdijk, juni 1999 Gladiolenstraat 2 0166-664434 Wij willen hierbij ieder een hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen en attenties die wij ter ge legenheid van ons huwe lijk mochten ontvangen. Het was grandioos! Alex Anja Keur de Rooij Tholen, juni 1999 Meanderlaan 218 Voor alle felicitaties, bloemen, kaarten en ca deaus die wij mochten ontvangen ter gelegen heid van ons 25-jarig hu welijk, mede namens on ze kinderen, heel hartelijk dank. Wim en Adrie Scherpenisse-Gunter Sint-Annaland, mei 1999 Wij danken u hartelijk voor alle gelukwensen die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen. Fam. A.G. van der Dussen-Quist St. Philipsland, juni 1999 Mede namens onze kin deren, hartelijk dank voor alle felicitaties, bloemen, kaarten en attenties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 35-jarig huwelijk. L.I. Potappel W. Potappel-Potappel Tholen, juni 1999 De sponsors en allen die er aan mee hebben gewerkt Maandag 14 juni is het 25 jaar geleden dat onze ouders Gerry de Jonge en Dini de Jonge-Scherpenisse in het huwelijk zijn getreden, wij wensen hen nog vele gelukkige jaren toe. Marco en Connie Corne Angela St. Annaland. juni 1999 Hoenderweg 101 Met grote droefheid geven wij U kennis van het overlijden van onze zeer geliefde zorgzame moe der, groot- en overgrootmoeder ELIZABETH VOGELAAR weduwe van Gerard de Rooij in de leeftijd van ruim 94 jaar. Sterke de Heere ons in dit zware verlies. Tholen: J.W. de Rooij-Kwist Dinteloord: M. van den Doel-de Rooij Leenden en Andrea Gerard en Coby Manie Liesbeth Sint-Annaland: J. de Rooij Bodegraven: M.P.G. de Rooij El ben en Esther Achterkleinkinderen 4671 AW Dinteloord, 8 juni 1999 De Ruyterstraat 86 Moeder is thuis opgebaard. De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. vrij dag 11 juni om 14.00 uur in het Hervormd Cen trum, Westvoorstraat 18 te Dinteloord, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de oude Algemene Begraafplaats aan het Zuideinde. Na de teraardebestelling is er gelegenheid de fami lie persoonlijk te condoleren. Geen bloemen Tot onze diepe droefheid geven wij u kennis dat de Heere uit onze familiekring heeft weggenomen onze geliefde schoonzuster en tante CATHARINA ADRIANA VAN HEMERT-BOLIER echtgenote van J.W. van Hemert Sint-Maartensdijk: J. van Hemert-Ponse Sint-Maartensdijk: G. van Hemert-de Vroome Creil: H.M. van Hemert H. van Hemert-Minnema Sint-Maartensdijk: C. van Hemert-Hoek Goes: R.P. de Viet-van Hemert J.M. de Viet Sint-Maartensdijk: W. de Graaf-van Hemert C.J. de Graaf Wageningen: A.K. van Hemert M.J. van Hemert-Quaak Neven en nichten 3 juni 1999 HARTELIJK BEDANKT van: Molenstraat 17-19, 4693 BH Poortvliet naar: Paasdijkweg 1a 4693 RE Poortvliet 1974 1999 Maandag 14 juni a.s. is het 25 jaar geleden dat Gerry de Jonge en Dini de Jonge-Scherpenisse in het huwelijk zijn getreden. Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe. Mevr. Scherpenisse Janny en Mas Bazen Cent en Joke Scherpenisse neven en nichten Juni 1999 Voor alle hartelijkheid die we mochten ontvan gen bij ons 40-jarig hu welijk, in de vorm van kaarten, bloemen, geld en attenties, willen we ieder een, ook namens de kin deren en kleinkinderen, heel hartelijk bedanken. Fijn dat er zo aan ons ge dacht werd. Wim en Tanny van Tiggele Poortvliet, juni 1999 Ons 50-jarig huwelijks feest werd voor ons een onvergetelijke dag door de grote belangstelling van familie, vrienden en kennissen. Hartelijk dank voor alle kaarten en atten ties. W.M. Quist P.I. Quist-Jeroense Tholen, juni 1999 Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde die wij van haar hebben mogen ontvangen, geven wij u kennis dat na een langdurige ziekte, de Heere van onze zijde heeft weggenomen onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder ELIZABETH VAN WESTEN sinds 13 mei 1980 weduwe van Jacob van der Male geboren overleden 16 juli 1916 6juni 1999 "Sterke de Heere ons in dit verlies" C. Verwijs-van der Male J. Verwijs Anja van Duuren-Verwijs Adrie van Duuren Nicolien. Sylvia, Evelien Jaap Verwijs Lianne Verwijs-van Oeveren Lisette, Colinde Liesbeth Geense-Verwijs Rien Geense Dennis, Niels 4675 CK Sint-Philipsland, 6 juni 1999 Prins Hendrikstraat 25 Correspondentieadres: Familie Verwijs, Zuiddijk 60, 4675 BD Sint-Philipsland Geen bloemen Heden, donderdag 10 juni om 13.15 uur wordt er een rouwdienst gehouden in het verenigingsge bouw van de Oud Ger. Gem., Voorstraat 36 te Sint-Philipsland, waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Philipsland. Indien u de rouwdienst wilt bijwonen vragen wij u tijdig aanwezig te zijn in het verenigingsgebouw. Op zaterdag 5 juni zijn onze auto's Voor alle felicitaties, bloemen, kaarten en ca deaus die wij mochten ontvangen ter gelegen heid van ons 25-jarig hu welijk, mede namens on ze kinderen, heel hartelijk dank. Wim en Adrie Scherpenisse-Gunter Sint-Annaland, juni 1999 Mede namens onze kin deren en kleinkinderen zeggen wij een ieder har telijk dank voor de vele gelukwensen en bloemen die wij bij ons 45-jarig huwelijk hebben ontvan gen. Piet en Nellij Deurloo Tholen, juni 1999 zwaar bekrast. Deze stonden in de Molenstraat te Poortvliet. Een ieder die inlichtingen heeft die leiden tot een oplossing kan contact opnemen met Maddy of Corné Niemantsverdriet, tel. 0166- 612680 of politie Tholen, tel. 0166-601700. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Tot ons verdriet is op 29 mei overleden in zieken huis Lievensberg onze zuster, schoonzuster en tan te JASPERINA JACOBA PRIEM echtgenote van P.M. Koopman St. Maartensdijk: C. Priem J. Priem-Lindhout Caty en Jan Kees en Janneke Richard en Ankie Juni 1999 i.v.m. STAMBOOMONDERZOEK en familiegeschiedenis' gegevens over de families GELUK Donderdag 10 juni zijn onze ouders en grootou ders Wim en Bets Schot 45 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd van Ineke en Leen Coby en Kees Ellis, Thijs en Wim 4691 HZ Tholen, juni 1999 D. van Orliensstraat 4 geboorte, huwelijk- of overlijdenskaarten, alsmede foto's en andere info is zeer welkom. S.v.p. zenden aan: M. H. Geluk, Haven 160, 2182 JV Hillegom Tel. 0252-519085 voor inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van Dankbetuiging Daar het ons niet mogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van belangstel ling en medeleven tijdens zijn verblijf in zieken huis Lievensberg en na het overlijden van mijn lie ve man, vader en opa CENT OVERBEEKE willen wij langs deze weg iedereen hartelijk be danken. A.J. Overbeeke-Polderman Kinderen en kleinkinderen Scherpenisse, juni 1999 die ontvreemd zijn in de nacht van woensdag 2 op donderdag 3 juni van onder een auto die gepar keerd stond op ons terrein aan de Paasdijkweg 1a te Poortvliet. Bel Autobedrijf Niemantsverdriet Poortvliet, tel. 0166-612680 of politie Tholen tel. 0166-601700. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Op D.V. dinsdag 15 juni a.s. hopen onze ouders, grootouders en overgrootouders M. L. Potappel en M. Potappel-Hoek de dag te gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen blij ven is de wens van hun dankbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tholen: Leen en Mina Marian en Wiert Mariska Linda Sandra en Alistair Marsha Emily Stavenisse: Izaak en Adrie Marion Kimberly St.Annaland: Jolanda en Peter Brian van 3,00voor 2,25 Elke zaterdag: van 17,50voor 10,95 Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze heve OMA BETH Nicolien Sylvia Evelien Lisette Colinde Dennis Niels In stil verdriet zijn wij met onze herinneringen achtergebleven na het overlijden van mijn geliefde man, onze vader en opa MARINUS JACOB VAN BEEK De veelheid aan condoleances, die wij mochten ontvangen, heeft ons zeer gesterkt. Uw medeleven heeft een onuitwisbare indruk ach tergelaten. Familie Van Beek Sint-Annaland, juni 1999 Sint-Philipsland, 6 juni 1999 Agentschap: Rouwonderneming Schot B.V. toonkamer Postweg 3, THOLEN tel. 0166-602650 Botermarkt 12, Tholen Telefoon 0166-602324 Met droefheid maken wij bekend, dat de Heere uit onze familiekring heeft weggenomen, onze gelief de zuster, behuwdzuster en tante ELIZABETH VAN DE MALE-VAN WESTEN Sterke de Heere de nagelaten betrekkingen en hei lige deze roepstem aan ons aller hart. I. Verwijs-van Westen C. van Westen C.M. van Westen-Neele H. van Westen L. van Westen-Janssens Sint-Philipsland, 6 juni 1999 In plaats van kaarten Daar het mij onmogelijk is u allen persoonlijk te bedanken wil ik u graag langs deze weg hartelijk dank zeggen voor uw medeleven, zowel persoon lijk als schriftelijk, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man JACOBUS BRUIJNZEEL A. Bruijnzeel-Fierloos Kloetinge, juni 1999 4691 JG Tholen, juni 1999 Burg. van Vrijberghestraat 10 Op 29 mei heeft de Heere van onze zijde wegge nomen onze geliefde zuster, schoonzuster, tante en nicht MARINA MARTINA RIDDERHOF op de leeftijd van 61 jaar. Wadenooyen: C.H. de Vree M.M. de Vree-Ridderhof Stavenisse: L. Ridderhof J.P. Ridderhof-Boogaard Mevr. H. van Oeveren kinderen en kleinkinderen Alkmaar, 29 mei 1999 Hartelijk dank voor de vele kaarten, cadeautjes en andere attenties die wij bij de geboorte van onze dochter Leonie mochten ontvangen. Voor de vele gelukwen sen, die wij door middel van kaarten, cadeaus, geld, bloemen en tele foontjes mochten ontvan gen na de geboorte van Anthonie willen wij iedereen heel hartelijk bedanken. Jaco, Dia, Sjacco en Martijn Verloop St. Philipsland, juni 1999 Bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, geven wij u er kennis van dat, na een liefdevolle verzorging in Huize Tamarinde te Utrecht, van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder JACOBA JANNA SLAGER weduwe van Thomas Marinus de Graaf op de leeftijd van 88 jaar. Dirk de Graaf Rie de Graaf-Lever Marco en Carin Sylvia en Cies Jeffrey, Dominique, Davey Utrecht, 5 juni 1999 Correspondentieadres: Kenaustraat 47 3554 AB Utrecht. De crematie heeft plaatsgevonden woensdag 9 juni te Utrecht. Met bezoekmogelijkheden aan diverse agrarische bedrijven Startplaatsen: Alle vestigingen van de Thoolse Rabobanken, m.u.v. Oud-Vossemeer waar gestart wordt bij Molen "de Jager" Hikseweg nr. 12 Met droefheid maken wij bekend dat na een ernsti ge ziekte uit onze familiekring is weggenomen on ze geliefde nicht MARINA MARTINA RIDDERHOF in de leeftijd van 61 jaar. De Heere heilige deze roepstem aan ons aller hart. Poortvliet: Fam. Geuze-Overbeeke Poortvliet: Coba Overbeeke Papendrecht: Fam. Vogelaar-Overbeeke Alkmaar, 29 mei 1999 Marco en Corina Kleppe Scherpenisse, juni 1999 Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten en andere at tenties bij de geboorte van Quincy Gerwin, Janine en Carmen Hoek-Versluys Oud-Vossemeer, juni 1999 Zoveel kaarten zoveel cadeautjes zoveel telefoontjes zoveel bezoek zoveel aandacht heb ik mogen ontvangen bij mijn onverwachtse op name in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst! Daarom wil ik iedereen, ook namens mijn papa en mama en m'n zusje Mir jam, hartelijk bedanken voor al deze fijne belang stelling! Tim Smits 4696 RL Stavenisse, juni 1999 Veerweg 12 Starttijden: 09.00-13.00 uur ÊkwZmD Einde fietsdag: 17.00 uur Lengte routes: 40 of 90 km Kosten: volw. 6,00, '.taa—IM tot 12 jr. 3,00 W Bakkerij Siem Schot Haven 10, 4695 CP Sint-Maartensdijk Cl000 Gunter Telefoon 0166-663771 Fax 0166-664266 L. Gaakeer Uw medeleven en getoonde belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa DINGENUS JOHANNES QUIST zijn ons tot grote steun geweest. Onze oprechte dank aan u allen hiervoor. C. Quist-Bevelander Kinderen en kleinkinderen Poortvliet, juni 1999 Voor het medeleven dat u ons heeft betoond na het overlijden van onze broer, zwager en vriend MAARTEN VAN DUIJN zeggen wij u oprecht dank. Uit aller naam: D. Quist Sint-Annaland, juni 1999 Hartelijk bedankt voor al de attenties bij de geboor te van Lusine Familie Wardanian Stavenisse, juni 1999 Pr. Irenestraat 12 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 10 juni 1999

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1999 | | pagina 4