NIEUW Honderd wandelaars bij Kwiek Plaatselijk nieuws NU \LB BESTE QETEÏÏTm VERSE VIS VISSER Laban 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 10 juni 1999 Molenvlietsestraat op de schop FIETS STUK? U belt, wij komen! Tweewielers D. BRUIJNZEEL Subsidie ringleiding VERKRIJGBAAR! 'Ou je roer recht' f49,90 Boekhandel "OOSTDIJK" Fiets vernield Klaverjassen Bijbelbus komt Praise Him in Grote Kerk Jeugddag Tholense Boys Vrachtwagen in de sloot Naar Beekse Bergen VERF NODIG? Wandelvierdaagse Biljarten J- Kom nu voordelig HOLLANDSE NIEUWE proeven OPENINGSTIJDEN Muzikanten geslaagd Fancyfair Sehutse *VERSE KOOLVIS- FILET 11,98 *SUPER- KWALITEIT CRABSTICKS 2,99 Vogelvreugd groeit BIJ TAPIJTSPECIALIST VAN HOUTE Geslacht in eigen slagerij Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Nieuwe voorzitter landinrichting Euro-etentje BestelVBedrijfsauto's Fancyfair Hummeltje Bewaarplaats akkoord Auto's bekrast Eevliet op kamp Particulier ziekenvervoer voor alle verzekeringen tele-taxi Hage beste visser Konijn uit hok 180 bloeddonoren Vrijdag 11 juni zijn de Regio Bank en Assurantiekantoor Noord-Zeeland vanaf 12.00 uur GESLOTEN i r i Spullen rommelmark Zes optredens Rejoice DANSFEEST SINGLE STAR DAG EN NACHT Pak even uw zakboekje Thoien De werkzaamheden aan de Molen vlietsestraat zijn begonnen, zodat het centrum niet via deze kant vanaf de Ten Ankerweg bereikbaar is. Voor vrachtverkeer is een omlei dingsroute aangegeven (via de Wal en Paulinastraat naar de Markt). Al lereerst wordt in de straat de riole ring vervangen, wat naar verwach ting tot 24 juli zal duren. Het traject is in vijf fasen verdeeld en elke fase zal een week in beslag nemen: Bol werk tot Plantagestraat. Plantage tot Regentessestraat, Regentesse- tot Minneputtestraat, Minneputte- tot Kerkstraat en Kerkstraat tot Markt. In de bouwvakvakantie zal de Molenvlietsestraat normaal te berijden zijn, maar vanaf 16 augus tus begint, in dezelfde fasering, de herbestrating en reconstructie. Steeds als een fase afgerond is, wordt de straat voor het plaatselijke verkeer opengesteld. Nieuwstraat 1 Sint-Annaland tel. 0166-653652 06-53174362 Advertentie LM. Het bestuur van de rooms-katholie- ke parochie Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart krijgt van de provincie 2000 gulden subsidie voor het reali seren van een ringleidingsinstallatie voor slechthorenden in de kerk. Het kerkbestuur had de bijdrage ge vraagd op grond van de stimule ringsregeling 'toegankelijkheid voor zieningen gehandicapten provincie Zeeland'. Het Klaverblad Zeeland adviseerde positief. De leiding moet binnen een jaar gerealiseerd zijn. Wanneer ze binnen vijf jaar buiten gebruik wordt gesteld of verwij derd, zal de provincie de verleende bijdrage terugvorderen. Kerkstraat 19,4691 CD Thoien Tel. 0166-604901 (privé 603511 Advertentie I.M. Een jeugdige inwoner die ging zwemmen, hield aan het bezoek aan de Spetter een nare smaak over. De bij het zwembad gestalde fiets bleek, bij het naar huis gaan, ver nield te zijn. Onbekenden hadden de voorrem verbogen en beide ban den eraf gehaald. Van de dertig deelnemers aan de competitie van klaverjasclub Stad Thoien hebben er 21 het verplichte aantal van zeventien wedstrijden gespeeld. Er waren 28 ronden. De voorlaatste wedstrijd werd gewon nen door H. Snepvangers met 5469 punten, voor M. Opree met 5213 p en M. Snepvangers met 4910 p. In de laatste wedstrijd ging J. Jansen met de hoogste eer strijken. Hij ver zamelde 5777 p, gevolgd door H. Oldenburg met 4805 p en M. Ver- kerke met 4781 p. Het 'rijdend bijbelhuis' van het Ne derlands Bijbelgenootschap doet voor het derde opeenvolgende jaar Thoien aan. Komende woensdag is men 's middags in de omgeving van Molensingel, Hertenkamp, Groot Verréhof en Rosmolen, 's Avonds volgen Ten Ankerweg, Grindweg, Simon Lindhoutstraat en Polder straat. Vrijwilligers van verschillen de kerken zullen bij de inwoners aanbellen. In de bus zijn diverse bij beluitgaven, dagboeken en kaarten te koop. De opbrengst van de actie wordt gebruikt om de bijbel verder te vertalen, zodat nog meer mensen van de inhoud kennis kunnen ne men. Een concert met massale koorzang en veel samenzang wordt op 26 juni georganiseerd in de Grote Kerk. Het chr. gemengd Drechtstedenkoor Praise Him, met meer dan 300 le den, treedt die avond op. Het reper toire bestaat uit geestelijke liederen: van psalmen met eigentijdse melo dieën tot Israëlische liederen en negro-spirituals. Praise Him staat onder leiding van Martin Zonnen- berg en heeft Martin Mans als vaste organist. Aan de avond werkt ook het door Peter Wildeman geleide chr. gemengd Eilandenkoor uit Zierikzee mee. Ds. P. Vcrmaat uit Scheveningen spreekt een ope nings- en een slotwoord. De koor- en samenzangavond, die vrij toe gankelijk is, begint om acht uur. Door het slechte weer van afgelo pen zaterdag is de afsluitingsdag voor de jeugd van Tholense Boys afgelast en verplaatst naar aanstaan de zaterdag. Dit valt dan samen met het clubkampioenschap bij de seni oren. Er is vanaf één uur een spon sorloop waarvan de opbrengst be stemd is voor het jeugdhonk. Verder zijn er wedstrijdjes tussen spelers en ouders, is er een fancy- fair en worden de spelers en het team van het jaar bekend gemaakt. Zaterdagavond was er wel een feestavond voor de vrijwilligers bij de jeugd. Daarbij werd de leider van het jaar gekozen door de aanwezi gen. Dat werd Fred Siep, leider van de D2-pupillen. Oud- Vossemeer Een losschietende remleiding was gisterochtend omstreeks kwart voor acht de oorzaak van het scharen van een trekker met oplegger. Chauffeur Perry Ester reed in de Patrijzenweg en wilde rechtsaf de Marcweg in slaan, toen de trailer niet te remmen was. De container die er op stond was leeg, maar toch kwam de trek ker in tegenovergestelde richting in de sloot terecht. De bestuurder kon ongedeerd uit de wagen komen, maar voor de berging moest Faasen uit Steenbergen een grotere takel wagen van Kerstens uit Noordhoek inschakelen. Om kwart voor tien stond de combinatie weer op de weg. In twee bussen vertrokken de leer lingen van de Sint-Anthoniusschool donderdag met hun leerkrachten en begeleiders naar de Beekse Bergen bij HiIvarenbeek. Daar aangekomen werd eerst iets gedronken, waarna de kinderen zich konden vermaken in Speelland. Vervolgens maakte men in de bus een safari door het wildpark. Leeuwen, struisvogels, flamingo's, bizons, zebra's en apen kwamen voorbij. Een neushoorn deed, tot grote hilariteit van de jeugd, net zijn behoefte. Langs de weg lagen kamelen en dromedaris sen, die niet opzij gingen. Ook de kangoeroes lagen, met hun kleintjes in de buidel, lekker in het zonnetje. Halverwege de tocht was een roof vogelshow te zien. Buizerd, havik, valken en een hele grote Zuid-Ame rikaanse zeearend vlogen laag over het publiek. Inmiddels had iedereen trek gekregen, zodat de friet en een ijsje prima smaakten. De skelters, het springkussen en de trampoline waren de volgende aandachtspunten voor de jongelui, en ook de speel tuin werd bezocht. Daarna zocht ie dereen de bus weer op om de thuis reis te aanvaarden. Onze mengmachine maakt uw wenskleur terwijl u wacht. Histor, Rambo, Flexa en Sigma vakverven Ruime collectie behang en raamdecoraties GRATIS KLEURADVISERING Schilderspeciaalzaak Eendraehtsweg 13 Thoien, 0166-604923. Advertentie I.M. Voor de achttiende keer staat vanaf maandag de avondwandelvierdaag se op het programma. Wandelsport club Vosmeer heeft voor elke avond fraaie routes van 5 en 10 kilometer uitgezet door de polders rond het dorp. Het vertrek is elke avond van af café Hof van Holland. Daar kan maandag vanaf zes uur worden in geschreven. Op de slotavond, don derdag, zal OVM de wandelaars op het laatste stuk begeleiden. De voorsprong van poule C in de plaatselijke biljartkamp is verder geslonken. Bovendien heeft poule D de laatste plaats overgedaan aan poule B. De stand: 1. poule C 214,42 p; 2. poule A 193,5 p; 3. Eendraehtsweg 15, Thoien, Tel. 0166-605074 V, Ma 11.00-18.00 Dit/mVr 8.30-18.00 Za 8.30-17.00 poule D 183,48 p; 4. poule B 181,23 p. 3 won van C met 36,97-33,84. De ndividueie uilslagen: M. Goedege- :>uure-J. van Daalen 3,65-12; L. van Wezel-J. van Meer 12-5,75; K. rlommel-M. Punt 12-4,09; P. Vroegop-N. Rooijakkers 9,31-12. D clopte A met 36,82-43,48 en de vol- jende uitslagen: C. Burgers-T. de ^eus 12-8,16; P. de Leeuw-A. Bommel 12-8,69; J. van Gorsel-D. Jen Hollander 7-12; W. Dorst-J. Etienne 12-7,95. De kortste partij 16 beurten) kwam op naam van J. van Daalen. P. Vroegop en D. den Hollander scoorden de hoogste se- ie (18 caramboles) en laatstge noemde liet het beste gemiddelde noteren (2,76). Drie muzikanten van Accelerando zijn onlangs geslaagd. Carla Wcs- dorp behaalde het C-diploma trom pet, Martijn Krijger uit Poortvliet iet C-diploma bugel en Hanneke v.d. Plicht uit Oud-Vossemeer het 3-diploma bugel. Sint-Annaland Maandag 14 juni a.s. haalt de kon. fanfare Accelerando oud papier op. Advertentie I.M De personeelsvereniging van zorg centrum De Sehutse organiseert woensdag weer de jaarlijkse fancy- "air. Tussen tien en vier uur is er vanalles te koop, zoals oliebollen, zelfgemaakte advocaat en babbe- aars, snoep, kaarten en ijs. Er kan gesjoeld worden en er is een rom melmarkt. Daarnaast doen diverse winkeliers mee. Vers-kwaliteitsgarantie: niet te vreden, geld dubbel terug-garantie Aanbiedingen geldig t/m wo 16 juni ClöOö Gunter t l tl Sint-Annaland tel. 0166-652434 Advertentie I.M. Bet ledental van vogelvereniging Vogelvreugd is met drie gegroeid tot 95. Dat meldde secretaris A. Ba zen vrijdag op de ledenvergadering n café Havenzicht. Voorzitter K. Bij aankoop van uw tapijt in St.-Maartensdijk ONDERTAPIJT EN LATTEN Advertentie I.M. Donderdag, vrijdag en zaterdag Maandag, dinsdag en woensdag J Varkensfilet 500 gram 6,50 Kalkoenfilet of kalkoenschnitzel 500 gram 6,50 X Gemar. kalkoen-satévlees X 250 gram 3,- Gemar. spare-ribs 1 kg 7,95 Verse worst 1 kg Spekjes 200 gram 7,90 1,25 Leverkaas 150 gram 1,75 Boterhamworst 150 gram 1,75 Casselerrib 100 gram 1,75 Rauwkostsalade 150 gram 1,95 Kip-krokantschnitzel 100 gram 1,50 Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Bij aankoop van 4 Italiaanse gehakt-cordon bleu's X voor 7,- GRATIS FLESJE WIJN Advertentie I.M. Bicker deed een aantal mededelin gen namens het bestuur, waarna de ringen voor het kweekjaar 2000 be steld konden worden. Uit het kweekpraatje bleek, dat bij de aan wezige leden al veel jonge vogels op stok zaten. Stavenisse De provincie gaat akkoord met de benoeming van G.L.D. Gaakeer uit Oud-Vossemeer tot voorzitter van de landinrichtingscommissie. Gaakeer (ook voorzitter van Sint-Annaland) is door de ZLTO-raad voorgedragen als opvolger van L.C.J. Potappel (die inmiddels in het Belgische Es sen woont). Deze kan vanwege zijn leeftijd - hij wordt in december 70 - niet opnieuw benoemd worden. Wél herbenoemd zijn D. Vermaas en M.C. den Engelsman uit Sint-Maar tensdijk, alsmede de adviserende le den G. Westerweel (natuurbescher ming), J.A. Dees (waterschap) en de directeur van de directie ruimte, mi lieu en water (provincie). Donderdag 17 juni wordt er voor de zending oud papier opgehaald. Advertentie I.M Sint-Maartensdijk De leerlingen van de Juliana van Stol- bergschool kregen gisterenmiddag en -avond een euro-etentje aangeboden. Uit alle landen die de nieuwe Europe se munteenheid invoeren, werd de kinderen een gerecht voorgezet. Zoals een pizzapunt uit Italië en een broodje met worst uit Duitsland. Om een ge recht te krijgen, moesten de leerlin gen betalen met een eurobiljet uit het betreffende land. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. Peuterspeelzaal 't Hummeltje orga niseert zaterdagmiddag een fancy fair aan de Radda Barnenstraat. Er zijn leuke dingen te beleven zoals ponyrijden, sjoelen, enveloppen trekken, vis vangen en schminken. Nieuw is de verkoop van tweede hands kinderkleding en van houten speelgoed. Belangstellenden kun nen van twee tot vijf uur terecht. Scherpenisse De provincie gaat akkoord met de bouw van een aardappelbewaar plaats door E. Hage bij diens bedrijf aan de Gorishoeksedijk. Middel burg ziet geen planologische be zwaren en heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De tegen het plan ingediende bezwaren zijn door gedeputeerde staten onge grond verklaard. Poortvliet Twee in de Molenstraat geparkeerd staande auto's - van dezelfde eige naar - zijn zaterdag door onbeken den bekrast, 's Avonds om half elf werd ontdekt dat de wagens rondom onder de krassen zaten, terwijl an dere auto's in de straat ongemoeid waren gelaten. De schade bedraagt ruim 4500 gulden. Van dezelfde in woner waren twee dagen eerder ook al wieldoppen gestolen van een auto die aan de Paasdijkweg stond. De groepen 7 en 8 van basisschool De Eevliet gingen vorige week op kamp. Het thema was 'wind, water en vuur'. Bij aankomst op camping Stavenisse werden de tenten opgezet en ingericht. Ook een partytent ver rees en uit de recreatiehut werden spullen gehaald. Na het eten werd het paviljoen opgebouwd. Vervolgens haalde een groepje hout, anderen de den boodschappen, weer anderen maakten het eten gereed en de rest ging zwemmen. Na het eten stonden spelletjes op het programma, waarna bij het kampvuur een verhaal werd verteld. De tweede dag begon met zelfgebakken pannenkoeken, er wer den vliegers gemaakt en gezwom men (het water was nog wel koud) en 's avonds stond een heuse EHBO-oe- fening op het programma. Na de bar becue was er opnieuw een kampvuur. Ook de derde dag waren er pannen koeken als ontbijt. Omdat het regen de en onweerde, is er in de recreatie hut gewerkt aan vlotten en vliegers. Ook werden 'kreukels' gekookt, 's Avonds kregen de kinderen street- dance in de sportschool in Sint-Maar tensdijk en bij terugkeer moest het kamp worden opgebroken omdat het door de storm dreigde kapot te waai en. Donderdag werden de tenten weer opgezet en omdat het donker bleef, werd het grote kampvuur aangesto ken. 's Avonds kwamen de ouders een kijkje nemen en stonden een playback- en een modeshow op het programma. Vrijdag fietsten de leer lingen naar de molen van Stavenisse, waar ze uitleg kregen van molenaar G. de Moed. Op de terugweg viel er een regenbui. Óp de camping werd eerst nog gevoetbald en daarna alles ingepakt. Na een wandeling langs de zeedijk werden de gemaakte vlotjes te water gelaten. Op de camping werd friet gegeten, waarna de ouders de kinderen kwamen ophalen. OOSTSRSCHEIDEREGIO Taxi De Jonge Tel. 0166-612435 Poortvliet Advertentie I.M. Jacco Hage heeft de vijfde wed strijd gewonnen van De Knorhaan. Bij Sint-Annaland haalde hij ander halve meter vis op de kant en dat was goed voor 100 punten. Tonnie de Baat ving de grootste platvis, een bot van 37,7 cm. De uitslag: 1. J. Hage 100 p, 2. T. de Baat 99 p, 3. J. v.d. Bok 98 p, 4. J. Gunst 97 p, 5. J. de Groen 96 p, 6. H. Bierings 95 p, 7. R. Konings 94 p, 8. B. Rijnberg 93 p, 9. R van Leeuwen 92 p. Tijdens de zomerstop wordt een jeugdcursus gegeven door het be stuur. Morgen (vrijdag) staat een avondbootwedstrijd op het program ma, op 2 juli een avondstrandwed- strijd te Domburg en in september een avondwedstrijd bij Stavenisse. Sint-Philips/and In de Mosselkreekstraat is een ko nijn uit zijn hok verdwenen. Het dier zat daar met nog een konijn in en dat tweede dier is ook achterge bleven. Onduidelijk is of het dier door iemand is meegenomen, of dat het op een andere plek is losgelaten. Voor de bloedafnameavond van het Rode Kruis meldden zich vrijdag in i.v.m. het huwelijk van Kees-Jan en Clarinda Advertentie I.M. Advertentie I.M. Op de Scheldseweg lopen de meeste wandelaars in groepen richting de controlepost. Vanwege het 400-jarig bestaan van Stavenisse kreeg de avond- wandeldriedaagse van gymnas tiekvereniging Kwiek een officieel en een feestelijk tintje. Bij het ver trek van de wandelaars op de eer ste dag knipte oud-bestuurslid L. Stoel (mede-oprichter) van Kwiek in de Voorstraat een lint door en >p de slotavond liepen velen ver kleed in historische kostuums. Aan het sportieve evenement na men ongeveer 100 wandelaars deel. De meesten kozen voor de vijf kilometer, ongeveer 70. Net voor de start op woensdag viel er een flinke bui, maar bij het ver trek was het droog. De meeste wandelaars waren gewapend met een paraplu, maar hadden die on derweg niet nodig. Op de eerste avond was alleen bestuurslid Elna Beeke verkleed. Zij zat in haar daagse dracht bij de start. „In verband met het weer zijn de mensen toch maar in hun gewone kleren gekomen. Wel lopen er veel mee met een T-shirt van 400 jaar Stavenisse." Naast haar tafeltje stond de kraam van de stichting 400 jaar Stavenisse waarin hoeden, shirt jes, vlaggetjes, petjes en stickers te koop waren. Donderdagavond vertrokken de wandelaars met re gen, maar het stopte toen ze hal verwege de Oudelandsedijk wa ren. Vrijdag bleef het droog. Voor degenen die in historische kledij (/.onder jas) liepen, was het fris. Elke avond kregen de deelnemers bij de controlepost een versnape ring: snoep, een pakje sap en een appel. De laatste avond liepen de deelnemers op de korte afstand door en dicht in de buurt van het dorp, en werden de wandelaars op het havenplateau ingehaald door de Oud-Vossemeerse muziekver eniging OVM met het majoretten- korps. In de Voorstraat voerden OVM en de majorettes een show op. Op de stempelkaart stonden ook drie vragen over Stavenisse. On der de goede beantwoorders werd een slagroomtaart verloot. Die ging naar Nellie Potappel. Het was de tweede maal dat Kwiek een avondwandeldriedaag- se hield. Vorig jaar liepen op de 5 kilometer ruim 80 mensen mee, op de 10 kilometer 15. Het wande len is in de plaats gekomen van het fietsen. Omdat de belangstel ling verminderde, stapte Kwiek na tien jaar fietsen over op wande len. Predikbeurten Zondag 13 juni THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds. Den Ouden. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Balk. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere. 17 u. ds. Vermeulen. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Van der Zwan. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. v.d. Ende. 19 u. dhr. v.d. Wiel, lofprijzing. R.K.-KERK za 19 u. eucharistieviering, zo 11 u. woord-, gebeds- en com muniedienst. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Abma, Gouda. 18.30 u. ds. De Kieviet, Numans- dorp. GEREF. KERK 10 u. dhr. Glas, Hellevoetsluis. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Van der Zwan. 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 10 u. (H.A.) en 18.30 u. (H.D. en openbare belijdenis) ds. Roos. 14.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering. za 17.30 u. woord-, gebeds- en communiedienst. zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. (H.A.) en 18 u. ds. Hoek. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. do 17/6 19.30 u. ds. Schreuder. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Kommcrs. 18 u. ds. Smit, Putten. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 cn 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 cn 14.30 u. dhr. Klootwijk. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. (H.D.) en 19 u. ds. De Goei. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30cn 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Kleiberg. do 17/6 19.30 u. ds. Lohuis. GEREF. GEM. 9.30 u. (H.A.), 14 en 18.30 u. (H.D.) ds. De Jongste. wo 16/6 19.30 u. ds. Beens, Nijkerk. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas. GEREF. KERK 10 u. ds. v.d. Beukei, Kapelle. 14.30 u. ds. Broere. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. verspuij, Boven-Har- dinxveld. 17 u. kand. Klein, Ridderkerk. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. (H.A.) ds. Ytsma, Roosendaal. De Wimpel 185 donoren. Van hen werden er vijf afgewezen, zodat 180 daadwerkelijk een halve liter bloed gaven. Dat zijn er 23 meer dan in ja nuari, maar drie minder dan in juni vorig jaar. Op 22 oktober is de vol gende donoravond. De supportersvereniging van Noad '67 organiseert tijdens de braderie op 26 juni weer een rommelmarkt. Spullen daarvoor (geen meubels) worden opgehaald tijdens een rondgang. Dat gebeurt op maandag 21 juni in Anna Jacobapolder en op 22 juni in hel dorp. Vanaf half ze ven 's avonds kunnen spullen in dozen op de stoep gezet worden. De vocalgroup Rejoice heeft de komende maanden, buiten de repe tities om, zes optredens. Zondag morgen 20 juni is het koor (met 28 leden tussen 14 en 40 jaar) te be luisteren in de Gereformeerde kerk te Dinteloord, op 4 juli, 22 augus tus en 20 september in Hernesser- oord te Middelharnis, op 5 sep tember werkt men mee aan een interkerkelijke dienst in de Hoek steen te Middelburg en op 21 no vember is men in de Hervormde kerk te Oud-Vossemeer. Rejoice repeteert elke zondag avond in de Gereformeerde kerk te Anna Jacobapolder en kan nog nieuwe leden gebruiken. Het re pertoire bestaat uit Nederlands- en Engelstalige opwekkingsliederen, liederen van Youth for Christ en van The Continental Singers. Het koor staat sinds eind januari onder leiding van Hans Bomgaars uit Dinteloord. Voor de begeleiding is een elektronisch drumstel aange schaft, wat door Marjolein Verker- ke bespeeld wordt. f Op 19 juni CARIBISCH in paviljoen Onze Heide Bergen op Zoom Tel. 0164-247905 Advertentie I.M. HUISARTSEN Zaterdag 12 en zondag 13 juni Thoien, Poortvliet, Oud-Vosse meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Bakkerus, Thoien, tel. 602350. St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Veldman, Stavenisse, tel. 692400. St.-Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: dr. Van Doesburg, St.-Philipsland, tel. 572500. TANDHEELKUNDIGE HULP tandarts Hoogenstraaten, Bergen op Zoom, tel. 0164-233462. DIERENARTS W. BRONS Thoien spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 0113-249222. Verlos kundige (voor Thoien en Oud-Vos semeer): P. van Heesch, tel. 604969. Tot uw dienst HOOGWATERSTANDEN Donderdag 10 t/m vrijdag 18 juni donderdag 10 0.35-13.25 vrijdag 11 1.40-14.25 zaterdag 12 2.45-15.20 zondag 13 3.45-16.20 maandag 14 4.45-17.10 dinsdag 15 5.30-18.05 woensdag 16 6.25-18.50 donderdag 17 7.15-19.35 vrijdag 18 8.00-20.15 zo 13/6 20.04 u.NM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten la ter. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Voor storingen in uw installa ties zowel elektra, gas, cv als water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 0166-612650. Advertentie I.M. THOLEN 15 juni Dagreis Anbo. 29 juni Fietstocht Anbo. 28 juni t/m 1 juli Avondwandelvier daagse, start Meulvliet, 18.30 u. OUD-VOSSEMEER 11 en 12 juni Kermis. 14 t/m 17 juni Avondwandelvier daagse, start Hof van Holland. 17 juni Creadag Sint Anthonius- school. 25 juni Musical Sint Anthonius- school. SINT-ANNALAND t/m okt. Exposities 'gestampte pot', school wandplaten en 'de suikerbiet', Meestoof di t/m za 14-17 u. 10 juni Excursie eiland Thoien, plat telandsvrouwen. 15 juni Diploma-avond tafeltennis (gevorderden en jeugd) Smash'76, Wellevaete, 19 u. 18 juni Fancyfair De Casembroot- school (bij slecht weer 25 juni). 22 juni Wijkconcert Accelerando, De Sehutse. 26 juni Afsluiting seizoen Smash '76. STAVENISSE t/m 12 juni Fototentoonstelling in dorpshuis. 12 juni Muziekdag. 19 juni Spelletjesdag en playback- show. SINT-MAARTENSDUK 10 juni Excursie plattelandsvrouwen, met o.a. bezoek aan veiling en fruit- teeltbedrijf. 12 juni Fancyfair peuterspeelzaal 't Hummeltje, 14-17 u. SCHERPENISSE 12 juni Playback- en soundmixshow, feesttent braderie. 12 juni braderie 11-21 u. POORTVLIET 15 juni Fietstocht plattelandsvrou wen, vertrek Markt 8.30 u. 19 juni Rommelmarkt en fancyfair De Eevliet, 14-16 u. SINT-PHILIPSLAND 10 juni Informatieavond over borst voeding, Voorstraat 32,20 u. 14 t/m 17 juni Avondwandelvierdaag se, inschrijven Druiventros. BERGEN OP ZOOM 11 juni Nachtmarkt Grote Markt, centrum 18-24 u. 10 t/m 13 juni Circus Rcnz, Plein 13. 12 juni Caribische danslessen Single Star, Wouwse Tol, 20.15 u. 19 juni Caribische dansavond Single Star, paviljoen Onze Heide, 21.30 u. +film+++film-H-+film+++filiTi+ ROXY 1: Entrapment - do, ma en di 20 u., vr. 18.45 en 21.30 u., za 14, 16.15, 18.45 en 21.30 u„ zo 14, 16.15 en20u., wo 14en20u. ROXY 2: Virus - do en ma t/m wo 20 u., vr en za 18.45 en 21.30 u., zo 16.15 en 20 u. Dubbel Dwars - za, zo en wo 14 u. CINEM 'ACTUEEL 1-2-3: Entrapment - do, ma en wo 20 u., vr 21.30 u., za en zo 18.45 en 21.30 u. Babe in de grote stad - za en wo 14 u., zo 14 en 16.15 u. The waterboy - do en ma t/m wo 20 u., vr 18.45 en 21.30 u„ za .en zo 14, 18.45 en 21.30 u. Voorpremière: The matrix - wo 20 u. She's all that-vrenza 18.45 en 21.30 u„ zo 16.15 en 21.30 u., di 20 u., wo 14 u. Asterix et Obelix contre Caesar - vr 18.45 u., za en wo 14 u., zo 14, 16.15 en 18.45 u. Verrassingsvoorpre mière: do 20 u. Cinema Paradiso: Meet Joe Black - ma 20.30 u. Gods and monsters - di 20.30 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1999 | | pagina 2