SPS is na 2 jaar weer terug bij af in 4e klas Smerdiek loopt weer promotie 3e klas mis De Thoolse dag ontkomt met zonnige middag maar net aan een waterschip Tholense Boys krijgt nieuwe accommodatie Sint-Philipslandse jongens verrassen in darttoernooi Trainer Beurkens teleurgesteld Slecht weer gooit roet in eten voor De Bidon Zo 'n 800 man publiek kijkt naar trekkertrek en motorcross Full pull Tandje Bij rijdt over de Veluwe Donderdag 10 juni 1999 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Degradatie met weinig perspectief SPS zit weer in de kelder van het zaterdag voetbal. Na een 4-1 nederlaag tegen Streefkerk viel uiteindelijk het doek voor de voetbalcombinatie uit Poortvliet/Scherpe- nisse. Van de tweede klas KNVB tuimelt de club in twee seizoenen terug naar de vierde klas, waarin het volgend seizoen waarschijnlijk Smerdiek en Stavenisse als tegen stander treft. Verdiende degradatie Nacompetitie Smerdiek blijft volgend voetbalseizoen in de vierde klas spelen. Het team van trainer Ard Beurkens kwam de eerste hindernis richting promotie goed over, maar liet het als algemeen periodekampioen in de beslissende promotie/degradatieduels afweten. Zonder een overwin ning eindigde de Thoolse vierdeklasser als laatste in zijn poule. Ontevreden over KNVB Wielrennen Even leek het een debacle te worden, maar de Thoolse dag is zaterdag met motorcross en trekkertrek een succes geworden. Zo'n 800 betalende bezoekers bezetten het terrein dat was uitgezet op industrieterrein Welgelegen bij Tholen. Hoge sprongen Spectaculair Geweld Handen te kort Voetbalclub gaat een auto verloten Tholense Boys wil op korte termijn starten met een grote aanpassing van de huidige accommodatie. De leden heb ben unaniem de plannen goedgekeurd om de kantine en de bestuurskamer uit te breiden en een jeugdhonk en sponsorhome op sportpark De Bent te realiseren. De kosten voor de nieuwbouw zijn begroot op 340.000 gul den. Door het inschakelen van vrijwilligers verwacht Tholense Boys ruim binnen dit budget te kunnen blijven. Jeugdhonk Beginnelingen bereiken finale in Dinteloord Twee Sint-Philipslandse jongens hebben zaterdag ver rassend toegeslagen op het open dartskampioenschap te Dinteloord. Het duo bereikte daar tot ieders verbazing de finale waarbij onderweg enkele niet eenvoudige tegen standers werden verslagen. Eredivisie Na de wedstrijd in Streefkerk ging de spelersgroep van SPS naar Rot terdam om met een feestavond het seizoen af te sluiten. „Het was een vreemde combinatie", erkent trainer Mark de Weerd. „Het uitje was ech ter al weken terug gereserveerd en betaald, zodat we het moeilijk kon den afzeggen. En ondanks de degra datie was het gezellig. Er was duide lijk berusting bij een groot deel van de spelersgroep. Sommige gerouti neerde spelers riepen al weken te rug, dat het beter was om met het huidige spelersmateriaal in de vier de klas te gaan spelen. Ook zelf zag men in dat er te weinig kwaliteit is. Als je daarbij nog ziet dat wij totaal geen jeugd achter de hand hebben is het misschien inderdaad beter dat we een stapje terug doen", aldus trainer Mark de Weerd. Twee jaar geleden werd hij als op volger aangesteld voor de door het bestuur voortijdig afgezette Meino Dam. Trainer Dam behaalde met SPS de grootste successen en bracht de ploeg door een kampioenschap en een promotie naar de tweede klas. Uitlatingen in de pers richting bestuur en spelers betekenden het ontslag voor de huidige trainer van FC Bergen. Een deel van de spelers groep toonden zich solidair met Meino Dam en zegden de club des tijds vaarwel, waardoor SPS zich niet op het hoogste niveau in de ge schiedenis kon handhaven. Trainer Mark de Weerd degradeerde in zijn eerste seizoen bij SPS terug naar de derde klas, maar had geen rekening gehouden dat zijn team ook voor de ze klasse te licht zou worden bevon den. Na een lang seizoen viel zaterdag in Streefkerk ook het doek in de derde klas. Streefkerk, dat zich in de eerste twee duels al zeker had gesteld van een plaats in de derde klas, gaf de punten niet aan SPS cadeau. „Ik ben blij dat Streefkerk haar sportieve verplichting heeft gedaan. SPS had zelf handhaving moeten afdwingen. Nu hebben ze aangetoond dat de de gradatie verdiend is. Wij komen te kort en kunnen met name in de voorhoede geen vuist maken. Ook enkele geroutineerde spelers hebben het moeilijk om zichzelf staande te houden en kunnen daardoor niet iets extra's aan het team geven", con cludeert de SPS trainer. In Streefkerk was het verdediger Jan de Graaf die door de mand viel. Na slecht uitverdedigen kon de thuis ploeg de 1-0 scoren. Nadat een bal over back Jan de Graaf heen ging kon Streefkerk nog voor rust uitlo pen naar een 2-0 voorsprong. In de tweede helft probeerde SPS meer druk uit te oefenen, maar bin nen een minuut moest doelman René Uijl voor de derde keer de bal uit het net vissen. SPS besefte dat door deze treffer het doek definitief was gevallen en had geen veerkracht meer om terug in de wedstrijd te ko men. Nadat de thuisploeg uitgelopen was naar een 4-0 score scoorde A.P. v.d. Belt het enige doelpunt voor SPS. Bij het slotduel van deze com petitie kon de trainer niet beschik ken over de geschorste Rien Voshol. „In de vierde klas kan hopelijk het spelplezier en de beleving weer te rugkeren. Dit seizoen hebben we te lang op onze tenen moeten lopen. Als resultaten uitblijven, is het be grijpelijk dat de spelvreugde minder wordt. Degraderen doet altijd pijn, maar gezien de omstandigheden waarin SPS verkeert, hoeven we hier niet echt lang over te treuren", aldus de trainer van SPS. ker, maar schoot tegen de doelman aan. In de tweede helft probeerde een gretig spelend Smerdiek een tweede doelpunt te forceren, maar het was Nieuwdorp dat toesloeg. Bij een corner trok een speler van Nieuw dorp verdediger Ab Poot naar bene den en kopte hij de bal achter doel man Van Haaften. Tot woede van de Smerdiek-spelers keurde de arbiter het doelpunt goed. Met het inbren gen van drie wisselspelers zette Smerdiek een slotoffensief in. Nieuwdorp profiteerde echter opti maal van de verzwakking in de ver dediging en liep uit naar een ruime 5-1 overwinning. Door deze zege plaatste Nieuwdorp zich evenals Streefkerk in de derde klas. Bij Smerdiek heerste er na afloop veel ontevredenheid over het niveau van de scheidsrechter en grensrech ters. „Het is belachelijk dat voor zo een belangrijk duel een arbiter is aangesteld, die vlak bij Nieuwdorp woont en met de fiets naar het sport park kon komen", aldus trainer Ard Beurkens. „Toch kunnen wij terug zien op een mooi seizoen, waarbij de spelers veel inzet hebben ge toond op de trainingen en bij de wedstrijden. Deze groep is eraan toe om in de derde klas te gaan voetballen. Volgend jaar moeten we opnieuw proberen de prijs te pak ken. Ik hoop wel dat de KNVB de weg naar promotie korter maakt. Nu leek het wel of SPS bijna niet mocht degraderen, terwijl de kansen op promotie juist zeer gering zijn", concludeert trainer Ard Beurkens. Vorig jaar liet Smerdiek in de laat ste competitiewedstrijd de kans op nacompetitie glippen, terwijl in 1997 de nacompetitie niet succesvol was voor de blauw-zwarten. „Na een zeer lang seizoen, waarin wij vanaf het begin voor de prijzen hebben meegedaan, is het jammer dat we de stap naar boven niet heb ben kunnen maken", concludeert een teleurgestelde Ard Beurkens. De trainer had graag in zijn de buutjaar Smerdiek naar de derde klas gebracht, maar in de beslis sende duels liet zijn team de kan sen liggen. Na de teleurstellende resultaten tegen Streefkerk en SPS waren de mogelijkheden op pro motie al behoorlijk geslonken. Al leen via een zege op Nieuwdorp kon Smerdiek het seizoen nog be kronen met een ticket voor de der de klas. De wedstrijd begon nog voortva rend voor de Thoolse vierdeklas ser. Na vijf minuten spelen plaatste Remy Potappel een voorzet van Alex van der Reest achter de doel man. Vlak daarop schoot laatste man Jordy Hage vanaf grote af stand op de paal en ontsnapte Nieuwdorp aan een tweede doel punt. Na de sterke opening van Smerdiek herstelde de thuisploeg zich goed. Door een communica tiestoornis tussen verdediger Ab Poot en doelman Corné van Haaf ten kon de spits van Nieuwdorp eenvoudig de gelijkmaker scoren. Smerdiek raakte verder in de pro blemen en kwam nog voor rust op achterstand. De thuisploeg kreeg een terechte strafschop toegewe zen, nadat een verdediger van Smerdiek in de fout ging. Doelman Van Haaften kon nog wel zijn vin ger tegen de bal plaatsen, maar zag de penalty in de hoek van het doel verdwijnen. Remy Potappel kreeg nog de beste kans op de gelijkma- Slecht weer was er zondagmorgen de oorzaak van dal de dagtocht van wie- Iertoerclub De Bidon uit Sint-Maar tensdijk niet doorging. Onder de vijf tien fietsers die aan de start verschenen, waren de meningen ver deeld. Sommigen wilden de 150 km lange dagtocht gewoon rijden, anderen stelden een kortere route voor. Gedu rende de zes minuten die deze discus sie duurde, ging het ook nog motrege nen en omdat niemand nat wilde vertrekken, werd er in Haestinge ge schuild. Om half tien ging men dan toch van start voor een rondje over Tholea. Dat werd vrijwel droog en met veel wind volbracht. De dagtocht schuift op naar aanstaande zondag. Eerder stapten zestien leden van De Bidon op de pedalen voor een oefenrit binnendoor richting Nieuw-Vosse- meer, via Notendaal en Steenbergen naar Dinteloord. Via Dintelsas ging het naar de Haringvlietsluizen waar de snelle leden demarreerden op de dam. Jan Opree en Leen Menheere zaten op kop en leidden het peloton goed. Bin nendoor naar de Philipsdam werd er echter getwijfeld over een aantal afsla gen. Kees Eikelenboom en Martien Bogert gingen daarom met de volgwa- gen voorop rijden om weg aan te ge ven. Na Achthuizen en Oude Tonge kwam de Philipsdam in zicht en na 84 km stonden de wielrenners weer terug in Sint-Maartensdijk. De vorm voor de eerste dagtocht is aanwezig. Dat is te zien bij individuele demarrages van onder meer de sterk rijdende Wim Poot. Verder tonen Peter v.d. Ree, Theo v.d. Berg en Arie Bijl veel strijd lust. Het trio is aan elkaar gewaagd. Naast Jan Opree verrichtte Leen Men heere de laatste weken veel kopwerk. 'The Silver Danger' in actie tijdens de trekkertrekwedstrijden op de Thoolse dag. De organisatie van de Thoolse dag moest uitwijken naar Welgelegen omdat het gemeentebestuur geen toe stemming meer wilde verlenen om het evenement op het Pluimpotterrein in Scherpenisse te houden. Daar moet een trapveld komen en trekker trek en motorcross beschadigen de grasmat teveel. Het stuk grond ach teraan op Welgelegen bleek op zich geen verkeerde plek. Er was parkeer ruimte genoeg op de inmiddels aan gelegde wegen in het in ontwikkeling zijnde Welgelegen 2 en langs de Lan- geweg. Deze wegen stonden dan ook tjokvol auto's. Even leek het erop dat het mis zou gaan. Zaterdagmorgen viel de regen met bakken uit de he mel. In totaal werd er zo'n 17 mm neerslag gemeten. Het terrein was veranderd in één grote modderpoel. Maar in de middag deden zon en wind stevig hun best en met veel hulp van vrijwilligers droogde het op. Me de door het zonnetje was het voor het publiek (dat overigens nog steeds goed af was met laarzen) prima uit te houden. eerste doorkomst reed hij op de twee de plaats, gevolgd door Potter. Drie ronden hield Stouten deze plaats vast, maar toen sloeg Potter toe en nam de tweede plek over tot aan de vlag. In de tweede manche had Potter echter een minder goede start en hij passeer de de jurywagen als laatste. De jury bestond uit Theo Dunki Jacobs, Mag- da Koese en Tilly van den Hoek. Ne gen ronden deed Potter erover om weer achter Stouten te komen die vier ronden lang de adem van zijn plaatsgenoot in zijn nek voelde. Stou ten moest hem in de laatste ronde zelfs weer voor laten gaan. Winnaar werd Michel Mens uit Ouwerkerk. Patrick Potter werd tweede en Kees Stouten derde. Door de regenval in de ochtenduren, liep het programma van de dag echter wel vertraging op. Met de aanleg van de baan was dinsdag al begonnen. El ke avond werkten zo'n tien vrijwilli gers met de spa, maar ook met groot materieel om een echte crossbaan aan te leggen. Vrijdagavond lag alles er perfect bij en de bouwers gingen met een tevreden gevoel naar huis. Groot was zaterdagmorgen dan ook de schrik toen ze zagen dat de baan onberijdbaar was geworden. Maar met vereende krachten werd ervoor gezorgd dat het evenement toch door kon gaan. De motorcross begon drie uren later dan gepland met de verkor te trainingen. Het proeftrekken voor de trekkertrek moest 2,5 uren worden uitgesteld. Pas om half twaalf gingen de eerste tractoren aan de slag voor de oefening. Aanvankelijk was de grootste publieke belangstelling dan ook voor de motorcross. Er was een zeer bochtig parcours uitgezet met veel springheuvels van diverse for maten. Dat maakte het voor de toe schouwers extra aantrekkelijk en na een wat verkennende start, maakten de meeste crossers er dan ook een leuke show van met vele hoge spron gen. Om kwart over twee werd be gonnen met de 250 cc motoren die met een zwaar geluid over de baan reden. Tien crossers verschenen aan de start met Kees Stouten en Patrick Potter uit Sint-Maartensdijk als plaat selijke favorieten. In de eerste man che nam Stouten de kopstart en bij de De winnaars in de diverse klassen van de trekkertrekwedstrijd waren: Tot 2600 kilo: 1 Rien Menheere (Poortvliet) 78,1 meter; 2 Lizanno Riedijk (Stavenisse) 76,55 m; 3 Mark Beeke (Stavenisse) 64,85 m. 2600-3500 kilo: 1 Koos Deurloo (Tholen) full pull (100 meter); 2 Marcel Heijboer (Poortvliet) 82,35 m; 3 René Slager (Sint-Annaland) 78,15 m. 3500-4500 kilo: 1 Pieter Abraham- se (Poortvliet) 48,5 m; 2 Corné van Iwaarden (Sint-Annaland) 43 m; 3 Gabbc Heijboer (Sint-Annaland) 42,6 m. 4500-5500 kilo: 1 Jacq van Tiggele (Lepelstraat) 84,45 m; 2 Simon v.d. Berge (Hoeksche Waard) 83,95 m; 3 Johan Slager (Sint-Annaland) 81,9 m. 5500-6800 kilo: 1 Adrie Lindhout (Sint-Annaland) full pull; 2 Sander Adriaanse (Hoeksche Waard) 97,85 m; 3 Edwin Kriek (Hoeksche Waard) 79,5 m. Vrije klasse 6800 kilo en meer: 1 Kees Ras (Goeree) full pull in 50,43 sec.; 2 Kees Fase (Poortvliet) full pull 52 sec.; John Vroegindewci (Hoeksche Waard) 49,6 m. Na de 250 cc motoren waren de quads en trikes (respectievelijk ge motoriseerde vierwielers en driewie lers) aan de beurt. En ook hier waren Thoolse crossers bij: Anthonie Chas- telet en Arnold Bierings uit Scherpe nisse, Mark Peute uit Oud-Vosse- meer en Ronnie Oostdijk uit Sint-Maartensdijk. De koppositie werd vanaf de start ingenomen door N. op ten Noord die een flink voor sprong opbouwde op Oostdijk. Die moest met nog één ronde te gaan de baan met pech verlaten. De pauze werd gebruikt voor reparaties, maar in de eerste ronde van de tweede manche bleek de motor van de quad toch niet goed te lopen en Oostdijk staakte de strijd. Op ten Noord werd eerste, gevolgd door Anthonie Chas- telet en Joeri Borkel. In de 60 cc klasse waren er maar twee crossertjes op komen dagen. Ondanks eerdere toezeggingen, lie ten anderen verstek gaan, waarschijn lijk vanwege het slechte weer in de ochtenduren. Michel Hermus werd eerste en Robbie Poot tweede. De meest spectaculaire klasse werd voor het laatst bewaard: de 125 cc motoren. Hierin verschenen zeven Thoolse deelnemers aan de start: Sjaak Fase, Coos Jeroense en Jan Pieter van der Slikke (deze reed voor het eerst) uit Sint-Annaland en Ri chard Hartog, Kevin van den Hoek, Billy Schepens en Henk Schepens uit Sint-Maartensdijk. Vader en zoon Schepens reden alleen de tweede manche: Billy door pech in de trai ning en Henk in verband met zijn werk. Anco Fase had ook ingeschre ven, maar leende zijn motor uit aan zijn broer Sjaak. Anco fungeerde als controleur voor de tijd. In de eerste manche vertrokken tien crossers met Kevin van den Hoek aan kop. Hij dook echter in de eerste ronde al in het zand en zag vier crossers voorbij gaan, waaronder Sjaak Fase die de koppositie pakte en een flinke voor sprong opbouwde. Fase ging als eer ste door de vlag. Van den Hoek reed zich terug van een vijfde naar de tweede plaats. Richard Hartog finish te als vijfde en Coos Jeroense als achtste. Debutant Jan Pieter van der Slikke stopte na vier ronden. In de tweede manche - het sluitstuk van het onderdeel motorcross - nam Henk Schepens de kopstart, maar in de tweede bocht werd hij gepasseerd door Anco Korteweg die in de eerste manche negende werd. Schepens viel in de tweede ronde en moest gebles seerd de baan verlaten. Bij de eerste doorkomst bij de jury, reed Sjaak Fa se op de tweede plaats, maar hij viel en lag klem onder zijn motor zodat het even duurde voordat hij verder kon gaan. Als zevende begon hij aan de achtervolging en hij kwam terug tot de vierde plek. In de kopgroep reed Kevin van den Hoek op de twee de plaats en stond die - ondanks een val - niet meer af. Omdat hij ook nu weer als tweede eindigde, had hij aan het eind van de dag de beste punten en pakte de eerste plek in het eind klassement. De uitslag was: 1 Kevin van den Hoek; 2 Sjaak Fase; 3 John ny Geisel (Wcmeldinge); 6 Richard Hartog; 8 Coos Jeroense. Billy Sche pens reed in de tweede manche naar de achtste plek, maar omdat hij de eerste manche niet meedeed, kwam hij in de einduitslag niet voor. Er was ook nog een veteraan in deze klasse, Theo den Engelsman. Hij reed alleen in de training mee, want bij de wed strijd startte zijn motor niet. De klui ten grond spetterden hoog op onder hel geweld van de wielen. Het pu bliek genoot zichtbaar van het spek takel. Een aantal crossers die van ver- derweg moesten komen, zegden vanwege het slechte weer af, maar er bleven er nog genoeg over voor een mooie wedstrijd met veel Thoolse deelnemers. Om half twaalf begon de trekkertrek met de uitgestelde oefenrondes. Sommige voertuigen gingen met grof geweld en vooral veel lawaai en rook van start. De baan was honderd meter lang en er kwamen maar liefst 65 tractoren aan de start. Dat waren er meer dan verwacht. De formaten lie pen nogal uiteen. Van kleine trekker- tjes onder de 2600 kilo tot enorme machines van zo'n tien ton. Boven dien waren sommige tractoren bijna antiek, terwijl andere nog glommen van de nieuwigheid. Maar tijdens de trekwedstrijden bleek al snel dat schijn soms bedriegt. Zo bleek zelfs de kleinste categorie voor veel spek takel te kunnen zorgen. Met veel la waai, rook en steigerende machines had het publiek vermaak genoeg. De tractoren waren soms helemaal niet aangepast (op wat extra gewicht bij de voorwielen na) en andere waren voor de show opgetuigd in paars of zilvergrijs en met dubbeldikke ban den. Sommige droegen namen zoals: 'The Silver Danger' en 'The Real Thing'. Maar indrukwekkend waren natuurlijk ook de grote monsters met meer dan manshoge wielen. En in een speciale klasse trok 'Blue Spirit' veel bekijks. Een verlengde tractor met zes uitlaatpijpen en een onge hoorde hoeveelheid lawaai. Overi gens moest één van de klappers - een 500 pk tractor - verstek laten gaan omdat de machine kapot was. De innerlijke mens werd bediend via diverse kraampjes, maar ook reed er (in stijl) een tractor met plat te kar rond waar men een drankje kon kopen. Allerlei koopwaar werd aangeboden, zoals broeken, truien en regenjassen. Die regenkleding was niet meer nodig, al was het een wonder dat er in de middag bijna geen spatje regen meer viel. Het be tekende wel dat het publiek opti maal kon genieten van het eve nement. Overigens kwam de organi satie nog handen te kort. Terwijl er met vier man druk kaarten verkocht werd aan de ingang, moest de jury nog een oproep doen voor vrijwilli gers om te vlaggen bij de motor cross. Belangstelling was er genoeg, want zelfs op de Oud-Vossemeerse- dijk stonden automobilisten, wande laars en fietsers stil in de berm om vanaf die plaats een blik op de wed strijden te werpen. „De vrijwilligers staan te popelen kantine gesloten is. Veel ouders vin- Het publiek ziet hoe Sjaak Fase uit Sint-Annaland een sprang maakt op zijn 125 cc crossmotor. om aan de slag te kunnen gaan, maar we wachten nog op een goed keuring van de stichting Waarborg som Sport, voor de leningen die moeten worden gesloten", vertelt Sjaak Suijkerbuijk van de bouw commissie. Het bestuurslid van Tholense Boys verwacht dat de werkzaamheden binnen twee maanden kunnen aanvangen. De voetbalclub denkt dat de totale werkzaamheden ongeveer een jaar zullen vergen. „Wij merken dat de promotie naar de tweede klas een positieve uitwerking heeft op de bereidwilligheid van de leden. Nu de club op een hoger niveau gaat spelen, wil men ook energie steken in de accommodatie van de vereni ging. Wij vinden het belangrijk dat Tholense Boys over een representa tieve ruimte beschikt. Daarvoor is uitbreiding van kantine en be stuurskamer noodzakelijk. Bij de ruimte die nu voor de bestuurska mer beschikbaar komt, is er de mo gelijkheid om voor onze geldschie ters een sponsorhome te creëren. Wij willen de sponsors een goede ontvangst geven bij onze vereni ging", aldus Sjaak Suijkerbuijk. Binnen de bouwcommissie heeft Suijkerbuijk de taak om over het budget te waken. Rinus Ligtendag en Erik den Engelsman begeleiden het plan op bouwtechnisch gebied, terwijl Kees de Lang binnen het bouwteam zorgt voor het aantrek ken van vrijwilligers die bij het re aliseren van de plannen kunnen helpen. Bij de nieuwbouw wordt ook reke ning gehouden met de grote jeugd afdeling van de voetbalvereniging. Voor hen wordt er een speciaal jeugdhonk gebouwd met ondermeer een computer, een tafelten- nistafel en een dartbord. „Indien er begelei ding is, kan van deze ruimte ook ge bruik worden gemaakt wanneer de den het fijn dat er een eigen lokaal voor de jeugd komt, zodat de kinde ren niet voortdurend in de kantine hoeven te zijn waar alcohol wordt geschonken en wordt gerookt", ver klaart Suijkerbuijk de plannen. De huidige toiletgroep maakt plaats voor de keuken van de kantine, waarbij er ook een mogelijkheid komt om via een loket buiten de be stellingen te doen. Naast een volle dige nieuwe entree komt er ook een nieuw massagelokaal en een aparte ruimte voor de wedstrijdsecretaris. Bijna alle werkzaamheden zullen door vrijwilligers worden verricht. Daarnaast hebben diverse bedrijven toezeggingen gedaan om bouwma terialen tegen een gereduceerd ta rief aan te bieden. Om de kosten van de bouw te fi nancieren. organiseert Tholense Boys diverse acties. Zo leverde een actie om symbolisch stenen te ko pen enkele duizenden guldens op. Zaterdag wordt er voor de jeugd een sponsorloop georganiseerd, waarbij de opbrengst bestemd is voor de bouwplannen. Ook heeft de speciale sponsorcommissie binnen de voetbalvereniging voor extra fi nanciële middelen gezorgd. Om nog meer geld in de kas te krijgen, gaat de Thoolse sportvereniging een grote loterij houden met als hoofdprijs een auto. „Het is de be doeling dat wij een beperkt aantal loten verkopen voor een bedrag van 250 of 300 gulden, waarbij deelne mers iedere maand een gedeelte van het bedrag kunnen inleggen. Door het beperkte aantal loten neemt de kans om de auto te win nen toe. Wij hopen dat deze loterij een belangrijke steun kan beteke nen voor de verbouw en nieuw bouw van de accommodatie", al dus Sjaak Suijkerbuijk. Als de plannen op tijd gerealiseerd kunnen worden, beschikt Tholense Boys volgend jaar bij het 40-jarig be staan over een geheel vernieuwde accommodatie. De 15-jarige Danny Steijn en zijn 14-jarige vriend Patrick van Westen zijn sinds het wereldsucces van de Nederlandse darter Raymond van Barneveld meegesleept in de dartra ge. Ze oefenen dagelijk minstens een uur op hun kamer waarbij ze re gelmatig series van 180 gooien (drie pijlen in de triple 20). Het tweetal wil graag lid worden van een dartsvereniging, maar ze zijn nog erg jong voor de competitie en het is ook moeilijk om ertussen te komen bij verenigingen. Toen Dan ny echter in een bericht las dat voet balvereniging Dinteloord een open dartstoernooi voor koppels organi seerde, schreven ze zich meteen in. Het zou hun eerste toernooi worden en ze verwachtten er eigenlijk niet zoveel van. Er deden in totaal 32 koppels mee, waaronder dartscory feeën uit de regio. Het toernooi begon met poulewed strijden. Er waren acht poules van vier tweetallen en de eerste twee koppels uit de poule zouden door gaan naar de afvalwedstrijdcn. Er werd gespeeld met 'the best of three'. De twee Sint-Philipslanders deden het heel goed en wonnen de poulewedstrijden overtuigend met drie keer 2-0. Dat leverde hen 7,5 punten op en de eerste plaats in de poule. Bij de tegenstanders die wer den verslagen, waren ook Alain van Babbel en Ron Nuyten. De Belgi sche Van Babbel speelt eredivisie. In de achtste finale moesten Danny en Patrick de eerste leg aan hun op ponenten laten, maar de Sint-Phi lipslanders kwamen goed terug en wonnen uiteindelijk met 2-1. Dus volgde de kwartfinale die erg span nend werd. Danny en Patrick verlo ren de eerste leg, maar pakten de tweede en derde. De vierde leg was weer voor de tegenstanders en daar om kwam het op de beslissende vijfde leg aan. Daarin gooiden beide koppels beurten van 180, 140 en 100. Beide moesten uitgooien met 24 (dubbel twaalf) en Danny deed dat als eerste waarmee de halve fi nale was bereikt. Het publiek verbaasde zich over het succes van de twee Sint-Philipslan ders die in de halve finale wederom vijf legs speelden. Beide koppels konden diverse malen uitgooien, maar de winst ging door een dubbel 2 van Patrick naar de jonge talenten. Nu ze de finale hadden bereikt, gin gen de zenuwen meespelen bij Dan ny en Patrick. Ze moesten opnieuw tegen Alain van Babbel en Ron Nuyten die ze eerder in de poule- wedstrijden hadden verslagen. De ervaring van deze spelers gaf deze keer de doorslag. De Sint-Philips landse spelers verloren de finale met 4-0, maar waren met een twee de plaats een beker en een leuk geldbedrag rijker. Hun medespelers complimenteerden hen met het goe de spel en ze werden aangemoedigd om vooral door te gaan in de darts- sport omdat ze veel talent bezitten. Danny en Patrick willen zich nu zo snel mogelijk bij een club aanslui ten. Vijf leden van wielertoerciub Tandje Bij uit Sint-Maartensdijk hebben mee gedaan aan een tocht van de Driebergse Toerclub. Mas Andriesse, Kees v.d. Berge, Leen van Driel, Jan v.d. Reest en Adrie v.d. Werf kozen voor de lang ste afstand van 210 km. Men vertrok om kwart voor acht in Driebergen. Via Leusden en Wekerom werd na 47 km Harskamp bereikt waar het eerste eten werd aangesproken. Daarna volgde het langste stuk van 75 km naar Beekber gen, dat werd bereikt via Kootwijk, Vierhouten, Elspeet, Uddel en Hoog Soeren. In een oude opgeknapte kerk kon men een krentenbol nuttigen en daarna ging hel langs Loenen, Eerbeek en Laag Soeren naar de bekende Pos- bank die de nodige inspanning vereiste. Na Rozendaal werd gerust in de voet balkantine van Oosterbeek. Via Bennc- kom werd aan de beklimming van de Grebbeberg en Koerheuvel begonnen. De renners waren blij dat er een bin nenblad op de fiets gemonteerd was. Nadat ook Eist, Leersum en Doorn wa ren gepasseerd, reed men in Driebergen over de finish na ruim 220 km, tien km meer dan de officiële afstand. De ge middelde snelheid van de Tholenaren lag op 28 km per uur en gezien de hel lingen en stukken met 'vals plat' stem de dat tot tevredenheid. Het was rede lijk weer zonder zon en met een onverwacht straffe wind. Lekke banden bleven achterwege, net als andere pech. De weken voor deze 'Veluwerit' werd er al rekening gehouden met de lange tocht. Er werden namelijk clubritten van 'slechts' 90 en 96 km gereden. Bij die ritten was ook het jongste lid aan wezig, de 13-jarige Rinco van Gorsel, die wel eens op zijn tanden moet bijten, maar toch alle ritten uitrijdt. Het totaal klassement van Tandje Bij wordt aan gevoerd door Mas Andriesse met 1891 km. Jan v.d. Reest is tweede met 1627 km, gevolgd door Aijaan den Braber met 1619 km. Zaterdag wordt de zesde Schouwen- Duivclandtocht verreden. Deze route beslaat 150 km en voert vanaf clublo kaal café Smerdiek aan de Markt te Sint-Maartensdijk via de Philipsdam naar Schouwen-Duiveland waar een ge deelte van de ANWB-route wordt ge volgd. Drukke verkeerspunten worden vermeden. Ongeveer op de helft wordt een pauze ingelast. De start is om ne gen uur en iedere toerfietser kan mee doen (ook degenen die geen lid van een vereniging zijn). Tandje Bij zorgt voor een volgwagen met reservemateriaal en i gereedschap.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1999 | | pagina 15