aVERJflflL ~U Al 600 bezoekers op foto-expositie in dorpshuis De Stove te Stavenisse „De verantwoordelijkheid leggen bij degenen die er het meest van weten" Ballonnen voor het ongeboren kind Aspiranten brandweer naar de halve finale Schoolsport Olympiade op De Bent Countrystyle in Haestinge Mart uit Zeewolde zoekt naar foto's van grootvader Thuiszorgerspraten bij op reünie in de Wellevaete St.-Annaland Donderdag 10 juni 1999 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 Het was een gezellige boel, zaterdag in gemeenschaps centrum de Wellevaete. Daar kwamen 45 personeelsle den en oud-medewerkers van Oosterschelde Thuiszorg bij elkaar voor een reünie. Het was de tweede keer dat een dergelijke bijeenkomst werd georganiseerd en het enthousiasme was groot. Wennen Fulltime zorg Verjaal De multimedia specialist in de regio Geslaagd Slangen voor hogedrukreinigers Handelsonderneming Van Beers Techniek B.V. Zo'n 600 mensen namen tot dinsdagavond een kijkje op de fototentoonstelling in De Stove. Elles Steendijk van de stichting 400 jaar Stavenisse is enthousiast. „Mensen komen voor een tweede keer terug. Om samen met ande ren te kijken. Of voor de gezelligheid. En je hoort de ver halen." Zaterdag en dinsdag waren de topdagen met elk zo'n 200 bezoekers. Vier uren Bureaucratisch Bomen met doek vallen duurder uit Sint-Philipslandse junioren zevende De Sint-Philipslandse aspiranten van de jeugdbrandweer hebben zich zaterdag in Middelburg geplaatst voor de halve finale in Heemstede. Die wordt 26 juni gehouden en dan is het ook braderie in Sint-Philipsland, waar de jeugdbrandweer altijd met een stand aanwezig is. Daar om zal nu een beroep op ouders, broers en zussen wor den gedaan om een handje te helpen. Ook de junioren kwamen in Middelburg in actie. Zij eindigden met hun nieuwe ploeg als zevende. In dc grote zaal van de Wellevaete zitten de dames (want het zijn nog steeds allemaal vrouwen) druk te kletsen. Hoofd verzorgingseenheid Betsy Gaakeer van Oosterschelde Thuiszorg heet dc dames welkom. „Het is leuk dat er zoveel mensen gekomen zijn. We hebben ruim 100 uitnodigingen verstuurd en dan is een opkomst van 45 niet slecht. Je moet maar eens wat verschuiven, dan kun je ook dc vele foto's zien. Er zijn mooie, oude exemplaren bij", zegt mevr. Gaakeer die nog enkele schriftelijke afmeldingen voorleest, bijvoorbeeld een kaart van Adriënne Dcurloo uit Limburg. „Het is leuk om te zien dat velen van jullie doorgestroomd zijn naar bijvoorbeeld het sociaal pedago gisch werk en het maatschappelijk werk. Als ik zo rondkijk, heb ik de meesten van jullie wel opgeleid." In haar toespraakje memoreert mevr. Gaakeer nog dat het vak van thuiszorger Hink veranderd is. „Vroeger ging je voor een hele week naar dezelfde cliënt toe. Dat kon niet anders. Nu komt dat bijna niet meer voor. Tegenwoordig wordt er eerst gekeken naar wat de rest van het gezin en de familie zelf nog kan doen. Ik denk dat oud-ge- dienden heel erg zouden moeten wennen als ze nu weer aan het werk zouden gaan. Maar, oud-collega's, als jullie handen weer gaan jeuken na deze dag: er is altijd nog plaats in de avond- en weekenddienst." Die opmerking wordt door de aanwezi gen met gelach beantwoord. Na de woorden van mevr. Gaakeer, raakt de hele groep weer aan de praat. Zes jaar geleden werd ook al een dergelijke reünie georganiseerd. Het is strikt genomen geen reünie, want ook bestaande medewerkers van Oosterschelde Thuiszorg zijn uitgenodigd. Uit het hele land zijn mensen naar Sint-Annaland geko men (bijvoorbeeld uit Bennekom). Vele oude foto's gaan van hand tot hand. En mensen van de oudere gar de (zoals bijvoorbeeld Kitty Pro voost uit Tholen) wisselen ervarin gen uit met de jongedames die nu in dienst zijn. Volgens mevr. Gaakeer is de thuis zorg er niet gemakkelijker op ge worden. „Vroeger had je alles in ei gen hand. De indicatie stelde je zelf. Ik ging als hoofd naar de cliënten toe en we bepaalden zelf hoeveel zorg er nodig was. Nu gebeurt dat allemaal centraal via het regionaal indicatie-orgaan. Wij zijn alleen maar een uitvoerende instantie ge worden die gekort wordt als er meer uren zorg geleverd wordt dan is toe gestaan", aldus de Stavenissense. „Daarnaast had je vroeger alleen maar de gediplomeerde en ongedi plomeerde verzorgenden en de wijkverpleegkundige. Nu is er in de gediplomeerde thuiszorg een verde ling in verzorgende A tot en met E. Daarnaast heb je nog ongediplo- meerden (thuishulp) en verpleeg kundigen (HBOV'ers)." Ook de verzorging op zich is behoorlijk Op sportpark De Bent in Tholen organiseert dc gemeente donderdag 10 juni een schoolsportolympiade. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de Thoolse basisscholen kun nen deze dag kennismaken met al lerlei wedstrijd- en recreatiespelen. Aan de olympiade doen ongeveer 310 kinderen mee van de volgende scholen: Ter Tolne, De Regenboog, De Veste en De Kraal uit Tholen, De Ark, Die Heenetrechtschool en St.-Anthoniusschool uit Oud-Vos- semeer, de Jenaplanschool en De Eevliet uit Poortvliet, De Ooster- scheldeschool uit Scherpenisse, De Schalm uit Stavenisse, De Casem- brootschool uit Sint-Annaland, De Luyster uit Sint-Philipsland en Het Kompas uit Anna Jacobapolder. Ter Tolne werd vorig jaar kam pioen. De wedstrijden bevatten on der meer: voetbal, matbal, touw trekken, estafette, schat rapen, drijfbal, handbal en basketbal. De olympiade wordt om half tien geo pend en duurt tot kwart over vier. Het evenement is opgezet door Cios-leerling Wiebe van Overveld die bij de gemeente stage loopt. Haestinge in Sint-Maartensdijk staat op 10 juli in het teken van het wilde westen. Het beheerdersechtpaar Vis ser organiseert die middag en avond een country line dance festival. Er zijn demonstraties, optredens van countrybands en -zangers, rondritten met een huifkar en informatie- en kle- dingstands. Haestinge krijgt voor de gelegenheid een westcm-jasje aange meten om in de sfeer te blijven. En er zal een grote houten dansvloer gelegd worden. De plaatselijke Smalltown dancers openen het festival met een line dance demonstratie, later op de avond treedt ook een club uit Vlissin- gen op. Bij de artiesten is Mike de Rijcke uit Sint-Maartensdijk, met zijn vaste band Silver Eagle uit Bergen op Zoom. Ook Frank Jansen uit Lepel straat en de McVille Countryband uit het Limburgse Helden geven acte de presence. Verder werken zanger/pre sentator Ruud Hermans (van KRO Country Time) en d.j. Ties Heinrichs mee aan deze happening. Het pro gramma begint om vijf uur, de zaal is vanaf vier uur open. Toegangskaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de kantoren van ABN-Amro in Sint-Maartensdijk en Tholen. De specialist voor de particuliere en klein zakelijke markt Computers, netwerken, printers, faxen. Zaktelefoons, telefoon centrales. Beeld en geluid. Molendijk 3 4.4695 BB St. Maartensdijk. Tel. 0166 - 66 23 15 ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT Advertentie I.M. Sint-Philipsland beet op de selec tiewedstrijden het spits af. Om half negen moesten de aspiranten spelen. De ploeg bestond uit be velvoerder Willem Ridderhof, Maurits Verwijs en Pieter Geluk, Jurgen Neele en Tom van Iwaar- den en pompbediende Bart Steijn. Zij klaarden het karwei in ruim 22 minuten, de snelste tijd van alle dertien deelnemers. In een gebouw van de Philips-ves- tiging Vitrite was er brand en voor de bestrijding moest een spoorweg worden overgestoken. In de stro mende regen gingen ze aan de slag, terwijl de leiders, comman dant J. de Feijter van de 'grote' Thoolse brandweer en burgemees ter H.A. van der Munnik hun op treden van nabij volgden. Hoewel de aspiranten wel het gebouw bin nen konden, was de brandhaard niet te bereiken. De bevelvoerder had daarvoor een sleutclhouder opgeroepen, die binnen drie minu ten ter plaatse was. Toen kon de timmerwerkplaats bereikt worden, waar in de afzuiging brand was ontstaan. Via de pijpen van de af zuiging ging het vuur naar het op- slaghok van de houtkrullen. Nadat de waterploeg in een snel tempo de toevoerleiding - deze moest on der de spoorrails - had klaarge maakt, konden de stralen worden ingezet. Al snel werd het sein brand meester en het commando afblussen gegeven. Tijdens de prijsuitreiking werd het spannend, want de beste drie kwa men steeds dichterbij. Ede werd derde met 702 punten en daarna werd Sint-Philipsland afgeroepen met 730 punten. Toen brak het feest los en het opnoemen van de winnaar, Gorinchcm met 754 pun ten, namen de Sint-Philipslanders voor lief. Ze hadden de geweste lijke wedstrijden bereikt! Eindi gen de aspiranten in Heemstede bij de eerste vijf, dan mogen ze in september meedoen aan de lande lijke wedstrijden in Lelystad. De junioren kwamen met een nieuwe ploeg uit: bevelvoerder Adrie van der Reest, aanvalsploeg Jeiaen Ridderhof en Pieter Ver wijs, waterploeg Bram Noorthoek en Pim van der Est en pompbe diende Martin van der Welle. Ze hadden nog geen 25 minuten no dig voor drie hindernissen. Ten eerste een evenwichtsbalk waarbij ze over en onderdoor een horde moesten. Bij de tweede hindernis moesten de zes leden allemaal een verschillende knoop leggen, varië rend van een mastworp tot een schootsteek. Bij de derde hinder nis gingen twee twee slangen via een redlijn via twee ladders naar boven. Direct daarna moesten de deelnemers vervolgen met het af- legsysteem en het blussen van de bekende huisjes. Na het blussen van de brand, kon er ingepakt worden, in afwachting van het oordeel van de jury. Er deden elf ploegen mee en de junioren wer den zevende. Vijf leden van dc Sint-Philips landse brandweer deden examen, bestaande uit een theorie- en een praktijkdeel. Tom van Iwaarden, Pieter Verwijs en Jeroen Ridder hof behaalden hun junior-diplo ma, Adrie van der Reest en Marijn Geluk slaagden als aspirant. De aspiranten bereiden zich nu voor op de gewestelijke wedstrij den op 26 juni in Heemstede. De traditionele verloting op de brade rie gaat gewoon door. Binnenkort komen de leden van de jeugd brandweer in Sint-Philipsland aan de deur voor de voorverkoop. Voor de trekking van de prijzen kunnen ze op tijd terug zijn uit Heemstede, zodat ook het brade- rieparcours kan worden schoonge maakt, want die traditie wil de jeugdbrandweer in ere houden. Slabbecoomweg 38, 4691 RZ Tholen tel. 0166-603497 Ook op zaterdagochtend geopend van 8.00-12.00 uur Advertentie I.M. Hoofd Betsy Gaakeer (rechts) praat op de reünie met andere thuiszorgsters. Daarbij worden ook de nodige foto's bekeken. Ook oud-inwoners weten de exposi tie met ruim 700 foto's te vinden. En zelfs totaal vreemde mensen. „Zo was er een man uit Zeewolde. Die was hier voor stamboomonder zoek. Zijn opa kwam uit Stavenisse, dus kwam hij kijken of er misschien een foto van hem hing", vertelt El- les Steendijk. Niet alleen de foto's trekken deze dagen de aandacht in Stavenisse, maar ook de maquette van het slot die op de expositie in Dc Stove staat opgesteld. Bouwkundestudent Hen ri Zwerus maakte deze aan de hand van enkele achttiende ecuwse af beeldingen en foto's uit het begin van deze eeuw. De maquette - l ,80 bij 1,20 meter groot - is volledig van hout gemaakt en vergde veel meer uren dan de Stavenissenaar had gedacht. Zijn werkstuk zal na de expositie een plaatsje krijgen in het woonzorgcentrum Elenahof. Wethouder I.C. Moerland vond het leuk om, als openingshandeling voor de tentoonstelling, de maquet te te onthullen. „Ik heb een aantal jaren in Stavenisse voor de klas ge staan en toen met de kinderen vaak het slot getekend en ingekleurd." In de grote zaal van hel dorpshuis was de werkgroep vrijdag tot aan het einde van de middag bezig ge weest om alle foto's en ansichtkaar ten op de borden te bevestigen. Het geheel was overzichtelijk opgesteld: de kaarten per straat en de foto's ge rangschikt naar thema. Honderden inwoners staan erop afgebeeld, zo dat het voor de bezoekers ongetwij feld een feest van herkenning zal zijn. Soms zijn het best bijzondere plaatjes, zoals van een herdenking bij de graven van een Engelse vlieg tuigbemanning, een bunker die als woning dienst doet en de inundatie. Maar ook de aankomst van prinses Margriet in de haven voor het be zoek aan de jarige smalstad Sint- Maartensdijk (in 1985) is te zien. In de zaal treft men verder enkele oude voorwerpen aan, zoals het vaandel van muziekvereniging OBK, een stembus, de oude burgemeesters- stoel en een collectie oude fotoca mera's. Moerland zei bij de opening ervan overtuigd te zijn, dat de organisatie de gemeenschap van Stavenisse een groot plezier doet met deze exposi tie. „Bij de oudere bezoeker zullen min of meer vergeten zaken terug in de herinnering worden geroepen. De jongere bezoeker zal kennis kunnen nemen van de leefwijze van zijn ouders, grootouders en over grootouders." De wethouder had uitgerekend dat iemand die aan elke foto 20 seconden besteedt, bijna vier uren nodig heeft om alles te be kijken. Hij vond dat de stichting die organisatie van de viering van 400 jaar Stavenisse op zich heeft geno men, tot nu toe niet alleen uitste kend heeft gescoord, maar ook de bevolking van Stavenisse heeft we ten te stimuleren. Hij wees daarbij op de gebouwde poorten, versierde gevels en straten en het dragen van kleding uit het verleden. Ook noem de Moerland de animo voor de acti viteiten op koninginnedag, de Zeeuwse avond, de wandeldrie- daagse en de eveneens in het kader van 400 jaar Stavenisse getrokken reünieachtige viering van het zeven de lustrum van SC Stavenisse. „Als ooit bewezen is dat Stavenisse in het kleine vast niet klein is, dan is dat wel in 1999", aldus dc wethou der, inspelend op het eerste couplet van het Stavenisser volkslied. De fototentoonstelling is vandaag (donderdag) nog te zien van twee tot tien uur en morgen van vijf tot tien uur. Ook de Hervormde kerk is morgenmiddag van twee tot vijf uur nog open voor het publiek. veranderd. Het komt dus vrijwel niet meer voor dat er een verzorgen de een hele week vast bij een cliënt is. „Ik geef een voorbeeld. Een me vrouw met ischias die zoveel moge lijk het bed moet houden, wordt nu voor drie keer 3,5 uur in de week geïndiceerd voor hulp. Vroeger was dat veel meer. We hadden toen ook nogal eens de insteek, bijvoorbeeld bij mensen die geestelijk overbelast waren, om dc eerste twee of drie weken er fulltime zorg in te stoppen en daarna langzaam af te bouwen. Tegenwoordig wordt er gekeken naar wat de andere gezinsleden of de familie nog kan doen. Dat gaat overigens niet altijd soepel, want het hoeft niet altijd even goed te gaan tussen familieleden. Wat de verzorgenden betreft, was de vroe gere situatie natuurlijk ideaal. Maar dat kan niet meer", aldus mevr. Gaakeer die overigens niet wil kla gen over het RIO. „In het algemeen moet ik zeggen dat wij er na de komst van het RIO niet op achteruit zijn gegaan wat indicering betreft. Maar in den lande zijn er wel klach ten. Als wij vinden dat er meer zorg geboden moet worden dan de indi catie aangeeft, moeten we daar eerst voor naar het RIO om te overleg gen. Dat gaat echter in het alge meen best." Personeelstekort heeft de Ooster schelde Thuiszorg nog niet. „Het kost moeite, maar gelukkig kan ik de ploeg nog bezet houden. Wat dat betreft maakt de nieuwe 'flexwet' het ons moeilijk. We kunnen veel minder met oproepkrachten wer ken. Oproepkrachten mogen name lijk maar een bepaald aantal dagen achter elkaar in dienst zijn en dan moeten ze weer een periode stop pen. En hel is bovendien ook nog niet zo dat men in de rij staat om bij dc thuiszorg te werken. Het zijn voornamelijk parttimers die bij ons werken", aldus mevr. Gaakeer. „Het is vrij zwaar werk dat ook geestelijk voor de nodige belasting zorgt. We komen daarom wekelijks bij elkaar en bespreken het werk. Zo helpt het personeel onderling elkaar ook om problemen te ver helpen. En men kan zaken waar men mee zit op zo'n moment uit spreken. Die bijeenkomsten wor den echt gewaardeerd." Zelf is de Stavenissense niet af komstig uit de zorgsector. „Ik was lerares aan de huishoudschool. Weliswaar met als specialisatie kinderverzorging en opvoeding, dus raakvlakken waren er wel. Maar bij Oosterschelde Thuiszorg heb ik nooit actief in de verzorging gezeten. Ik ben altijd hoofd ge weest en dat vind ik ook leuk werk. Het stimuleren en begeleiden van het personeel. Daar heb ik ook de nodige cursussen voor gevolgd. Vroeger ging ik nog wel zelf naar de cliënten toe om afspraken te maken. Maar nu is dat niet meer zo. Ik word nu geïnformeerd door de personeelsleden over de situatie bij de cliënt. Dat is ook veel beter. Je moet de verantwoordelijkheid leggen bij degenen die er het meest vanaf weten. Wat dat betreft is het werk in de thuiszorg denk ik wel een stuk interessanter geworden. Het is alleen jammer dat het zo verschrikkelijk bureaucratisch is geworden. Een groot deel van de tijd zijn de verzorgenden bezig met het invullen van formulieren en rapporten. Dat er controle is, is een goede zaak. Maar het is zonde dat er zoveel tijd in dit soort zaken gaat zitten. Dat gaat allemaal ten koste van de daadwerkelijke ver zorging", zegt Betsy Gaakeer voordat ze zich met een biertje in de hand tussen de reüniegangers mengt. Wethouder I.C. Moerland (midden) bekijkt met stichtingsvoorzitter Ph. de Rijke (in historisch kostuum) en C. van Beveren de fotopanelen. In de Kon. Julianastraat in Tholen ko men 30 vleugelnootbomen. Zij ko men in de plaats van de zestig oude wilgen. Om te voorkomen dat de wortels in horizontale richting groei en en de stoeptegels oplichten, wordt er een worteldoek rond de stam ge legd. Op die manier hoopt de ge meente dat de wortels 'enigszins' naar beneden groeien, zo legde chef open bare werken W.A. Blaas uit in de commissie gemeentelijke ontwikke ling, naar aanleiding van een vraag van J. van den Donker. De raadsleden gingen akkoord met het plan, maar de SGP vond de overschrijding van de raming met 20 procent nogal veel. De kosten zijn 14.000 gulden hoger dan geraamd. Met het verwijderen van de wilgen en het opknappen van de be strating is in totaal 74.000 gulden ge moeid. Volgens J.C. Koopman van de SGP zou het beter zijn om het inves teringsplan bij te stellen, zodat verras singen uitblijven. Maar wethouder Heijboer zei dat het college er op tijd bij is om de raming bij te stellen. „Het werk wordt pas in september uitge voerd." A.L. Piet (RPF/GPV) wilde weten waarom er maar 30 bomen worden geplant, in plaats van 60. Vol gens Blaas staan de wilgen erg dicht op elkaar. „De notenbomen hebben een bredere kroon waardoor er min der geplaatst hoeven te worden." De homen komen achter de stoep. Nog een hele tijd kijken de kinderen hun ballonnen na die ze zaterdag op de Dag van het leven van de VBOK) de lucht in lieten gaan. Zo'n 150 kinderen verzamelden zich zaterdagmiddag op de Markt in Sint-Maartensdijk. De afdeling Tholen/Sint-Philipsland van de vereniging ter bescher ming van het ongeboren kind (VBOK) organiseerde daar na melijk een balonnenwedstrijd. Onder het motto 'De VBOK ziet kleur in het leven', werden op de ze 'Dag van het leven' allerlei vrolijk gekleurde ballonnen op gelaten om twee uur. „Het was fijn dat er zoveel kinderen waren. Dat is wel eens minder geweest", zegt werkgroeplid Elna Heijboer uit Sint-Annaland. Zij gaf samen met een collega het startsein voor de actie. Hoewel sommige ballon nen niet groot genoeg waren om het kaartje de lucht in te tillen (deze werden vervangen), gingen de meeste er met een flink vaartje op de zuidwestenwind vandoor. Een enkel exemplaar scheerde rakelings langs de dakgoot van het gemeentehuis, maar er bleef er geeneen haken. De kinderen mochten na het oplaten van de ballonnen een ijsje gaan halen bij een cafetaria. Daarnaast was er een kleurwedstrijd georgani seerd. Voor de leerlingen van de Juliana van Stolbergschool was er in elke groep een prijswinnaar die de buit op mocht halen uit een stand bij de ingang van het ge meentehuis. Er waren onder meer toverstiften en een teken pakket te vergeven. Ook kinde ren uit de rest van de gemeente mochten meedoen met de wed strijd. Hun prijzen worden nog uitgereikt. Al enkele jaren organiseert de VBOK in een aantal landen de dag voor het leven. De VBOK zet zich in voor de bescherming v«n het ongeboren kind vanaf de con ceptie. Dat gebeurt door hulp te bieden aan vrouwen die onge wenst zwanger zijn en door het geven van voorlichting op scholen en verenigingen over de ontwik keling van embryo's en foetussen. Volgens de VBOK neemt de vraag om hulp en voorlichting nog steeds toe, vooral onder al lochtone bevolkingsgroepen (23 procent van de hulpvraagsters is allochtoon). De VBOK heeft om aan die vraag te voldoen onder meer een hulplijn (0800-0730) in gesteld.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1999 | | pagina 13