Bergse vrouw raakt gewond bij eenzijdig ongeval te Poortvliet Clown en variété bij Uit op Tholen Kinderboekenweek brengt alles van vroeger boven water Tholen-stad in programma van RTL 5 Burgemeester vindt dat raad en provincie geblunderd hebben Een oude wijvenzomer Vrouwen met stemvork en naaldhakken bij Smalstads mannenkoor Vrij en Blij is blij met vijftig mille Donderdag 9 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Veel wind Het kon niet beter Horlogeketting van opa Poppentheater Gelauwerd Hydrauliekslangen Jango Edwards en Ivo de Wijs in Meulvliet Uit op Tholen pakt in oktober uit met twee voorstellin gen. Op zaterdag 18 oktober is er in Meulvliet een op treden van de clown en kleinkunstenaar Jango Edwards. Op woensdag 22 oktober - eveneens in Meulvliet - is het de beurt aan tekstschrijver Ivo de Wijs en musicus Pie ter Nieuwint die samen 'Literair Variété' brengen. September Gaat u maar rustig slapen. Wij verhuizen uw meubelen als eieren. 3 flakkee verhuizingen b.v. Tandjes, schoentjes, het eerste knuffeldier. Alles van vroeger van toen ik nog klein was' kwam boven water tijdens de kinderboekenweek, waaraan ook de Thoolse bibliotheken aandacht schonken. Het landelijke thema 'De tijdmachine; vroeger in het kinderboek'werd door een kleine honderd kinderen van de basisscholen uitge werkt in .taaldrukken.' Zaterdag 18 oktober in Oud-Vossemeer Directeur Budelpack: gemeente te loyaal voor varkenshouders B. en w. van Tholen stellen zich ten opzichte van de eigen bevolking te formeel op en jegens de varkens houders te loyaal. Dat zegt Budel- pack-directeur A.A. Nieuwkerk in het Reformatorisch Dagblad, dat onder de kop Tholen stinkt een uur in de wind' een paginagroot artikel aan de komst van de varkensbedrij ven wijdde. „Het college beroept zich er voortdurend op, dat het zich aan de regels wenst- te houden. Maar ik denk dat het tegelijk de plicht van een gemeentebestuur is de belangen van zijn inwoners te behartigen. Dat gebeurt nu onvol doende", zegt Nieuwkerk in het RD. Volgens de directeur van Bu delpack blijkt ,de overheid helaas gevangene van haar eigen regels te zijn.' „Ik betreur het, dat Tholen slechts de wetgeving wil volgen. Het is jammer dat het gemeentebe stuur geen alarm geslagen heeft. Een signaal richting Den Haag had niet misstaan." In het RD zegt burgemeester Van der Munnik dat hij bijna dagelijks wordt bestookt met kritische op merkingen uit de burgerij, die vol gens hem de grenzen van het fat soen soms overschrijden. „In eerste instantie zijn de gemeenteraad en de provincie Zeeland debet aan de September is de eerste maand van de herfst. De ,r' is weer in de maand. Dat heeft niets te maken met het innemen van levertraan, want september is nog een verleng stuk van de zomer, al betekent het wel, dat de zomer aan het verdwij nen is. Daar merkten we de eerste week nog niet veel van met tempe raturen van 23 tot 25 graden en veel zon. Vrijdag 5 was er een zwaar be wolkte dag, maar het bleef droog. De zon kon er niet doorheen ko men. Zaterdag 6 volgde weer een dag met veel zon. Zondag 7 was eerst winderig en regenachtig. In de nacht van zaterdag op zondag pas seerde een regengebied. Later op de dag werd het droog met een enkele opklaring. De tweede week van september was licht wisselvallig met soms veel wind. De tempera tuur overdag viel niet tegen; het werd zo rond de 19 tot 20 graden, soms meer en dat is normaal voor begin september. Na wolkenvelden was er toch regelmatig elke dag zon. Toch waren er al koude nach ten bij van zo'n 10 tot 11 graden met een luchtvochtigheid van tegen de mistgrens aan. Dat is ook een te ken van de naderende herfst. Het weekeinde van 13 en 14 sep tember was erg winderig. Dit kwam door een diepe depressie bij Noor wegen. Vrijdag 12 was de verande ring al zichtbaar door veel sluierbe- wolking en een toenemende wind. Vrijdagavond viel de eerste flinke bui met 4,4 mm regen. Voor zater dag 13 stonden nog veel meer bui en op het programma, maar dat is reuze meegevallen. Alleen zater dagavond hadden we nog een flinke bui met windstoten van 19,7 m/sec. Dat is 71 km/uur. De temperatuur moest een stukje terug naar 17 gra den. Naast veel wind was er ook re gelmatig zon. Deze inzinking was maar van korte duur. Een hoge- varkensinvasie", aldus de burge meester. Ook actievoerders gaan in zijn ogen niet vrijuit: zij zouden slecht luisteren en blijven volhar den in halve waarheden. Maar hij erkent ook: „We zijn overvallen." Van der Munnik zegt in het RD ver der, dat zowel de gemeenteraad als de provincie hebben geblunderd. Inmiddels constateert hij, dat het maatschappelijk draagvlak het niet toestaat, dat er nog meer varkens naar Tholen komen. De juridisch adviseur van de mees te varkenshouders, mr. J. van Gro ningen, is vol lof over de burge meester. „Hij heeft van meet af aan een goed zicht op de kwestie gehad. Hij heeft alles gedaan om de var kens te weren, maar het veto van zijn raad heeft hem de das omge daan." Speelgoedbeurs. Speel-o-theek De Bromtol uit Halsteren houdt op vrijdag 17 oktober een speelgoed beurs in zaal Tivoli aan de Dorps straat in Halsteren. Van zeven tot negen uur wordt er tweedehands speelgoed verkocht. Mensen die speelgoed willen verkopen, kunnen contact opnemen met mevr. De Jong tel. 0164-684902. drukgebied naderde van het Kanaal in onze richting, waardoor het weer snel herstelde. De wind draaide naar meer zuidwestelijke richting en nam wel wat af, maar bleef eerst toch nog vrij krachtig. Voor de nieuwe week zag het er goed uit met mooi, droog nazomer- weer en weer hogere temperaturen van boven de 20 graden. Vrijdag 19 was er wat meer bewolking. Een hogedrukgebied bij Schotland deed de wind naar noordoost tot oostelij ke richting draaien en deze nam toe tot matig of vrij krachtig. Door de ze draaiing van de wind kwam een band met bewolking met daarin een paar spatjes regen onze richting op, gepaard gaande met koelere lucht van ongeveer 18 graden, die al da gen boven de Waddeneilanden lag. Later in de middag begon het weer op te klaren. Toch was dit niet het einde van de nazomer. Het week einde van 20 en 21 september en de daarop volgende, nieuwe week was opnieuw zonnig: stabiel weer en temperaturen van rond de 20 gra den. De laatste dagen van septem ber ontstond er 's nachts op uitge breide schaal mist. Wat moeten we, concluderend, over de veel te droge en zonnige maand september nog zeggen. Het kon niet beter, dat is het enige. Normaal valt in september zo'n 66 mm regen. Nu hield het op met 20 mm. Het lijkt erop, dat we weer een droog jaar te gemoet gaan, al moeten we wat voorzichtig zijn. We hebben nog twee maanden te gaan voor het me- tereologische jaar voorbij is. Er kan nog heel wat regen vallen. Tot nu toe heeft het 455 mm geregend bij een normale hoeveelheid van 596 mm. Aan zon heeft het ook in sep tember niet ontbroken. Wij noteer den 196 uren zon tegen normaal 148 uren. De gemiddelde tempera tuur was vrijwel normaal. Bij een ongeval op de Bram Groenewegeweg te Poortvliet heeft donderdag een 23-jarige vrouw uit Bergen op Zoom dus danige verwondingen opgelopen dat ze in het ziekenhuis belandde. De werkneemster van het Bergse bedrijf Van Breemen was met een bedrijfsauto op weg voor expres bestellingen. Omstreeks kwart voor twaalf reed ze over de Bram In verband met het 25-jarig bestaan van de bibliotheekstichting werd er wat extra's gedaan. Annemarieke de Jong van de Taaldrukwerkplaats uit Bergen op Zoom was uitgenodigd om de activiteiten te begeleiden. Kinderen die via de scholen bena derd waren, kwamen naar de bibli otheek met een voorwerp uit hun verleden. Eerst vertelden de kinderen iets over het voorwerp; wat het was en waarom ze het meegebracht had den. Daarna maakten ze er een ge dichtje van in de dichtvorm 'zeve naar'. Tenslotte werd er een teke ning bij gemaakt. Van drie tekenin- Omroep RTL 5 wijdt eind oktober een deel van het toeristisch televi sieprogramma 'Week en Weekend' aan Tholen-stad. Vrijdag werden er opnamen gemaakt in het stadje. Onder begeleiding van VVV-gids E. Frigge-Hogesteeger gingen de cameraman en redactrice van het RTL-programma langs de Venkel straat en de haven. Daar werd in het praathuisje een interview gehouden met een 'bewoner'. Verder werden Groenewegeweg in de richting van Poortvliet. In de bocht vlak na de afslag naar Scherpenisse verloor ze de macht over het stuur. De auto ramde een boom, draaide 180 graden en kwam een tiental meters verder op een ak ker tot stilstand. Twee ambulan ces (Tholen en Bergen op Zoom) waren snel ter plaatse. De be stuurster werd uit haar benarde gen werd een affiche gedrukt. Eén in chabloondruk, één in vormstem- pel- en vlakgomdruk en één in wringerdruk. De kinderen stempel den zelf een regel uit hun gedicht op het affiche. Alle affiches zullen de komende weken in de bibliothe ken tentoongesteld worden. Het .taaldrukken' vond plaats in Tholen, Oud-Vossemeer, St. Phi- lipsland, St. Annaland en gisteren werd de ronde afgesloten in Poort vliet. Daar hadden maar liefst 35 leerlingen van de basisscholen be de monumentale gebouwen gefilmd zoals het voormalige stadhuis, de Nederlandse Hervormde kerk (van de buitenkant), de Rooms Katholie ke kerk (van binnen) en de Gast huiskapel (buiten met het binnen- hofje). Haast onontkomelijk werd ook de molen op film vastgelegd mét vrijwillig molenaar O. Huis kamp. Er werd ook nog vanaf de omloop van de molen gefilmd. Me vr. Frigge leverde ook commentaar positie bevrijd en nog geruime tijd was het ambulancepersoneel samen met huisarts R.H. Padt be zig om het slachtoffer te stabilise ren. Er werd onder meer een in fuus aangelegd. De hele operatie werd vanaf de overkant van de weg gadegeslagen door een groep landbouwers. Terwijl de politie nog met onderzoek bezig was, werd het slachtoffer door de langstelling voor het evenement, zodat er geloot moest worden ge zien het maximum van 20 deelne mers. In St. Annaland waren er za terdag maar 14:' 12 meisjes en 2 jongens. Annemarieke de Jong had zelf popjes meegebracht die ze van haar oma had gekregen. En ook ,een hardstikke oude' naaldenkoker. Mevr. De Jong had die van haar oma ca deau gehad, die het destijds weer van haar oma had ontvangen. En bibliotheek-medewerkster Corrie Hage had een broche van haar moe der aan, alsmede een halsketting, die van een horlogeketting van haar opa was gemaakt. De kinderen kon den minder ver in de tijd terug met o.a. een foto die op de peuterspeel zaal was gemaakt, de eerste c.d. 'Kinderen voor kinderen', een teke ning van een hond die inmiddels dood is, een clown, de eerste beer, e.d. De deelnemers vonden het heel leuk om te doen. bij de beelden. Zij was met de film ploeg van half tien 's morgens tot aan het eind van de middag onder weg. „Gelukkig was het droog en even kwam zelfs de zon nog door. Maar ik heb inmiddels begrepen dat de beelden heel goed gelukt zijn", zegt de VVV-gids. „Het leuke was dat de mensen van RTL verbaasd waren dat Tholen zo mooi was. Ze hadden er nog nooit van gehoord." Het programma Week en Weekend tjr Thoolse ambulance afgevoerd naar ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom. Van de bestel auto bleef weinig meer over. De linkerzijkant en -voorkant waren zwaar beschadigd. Ook was het bestuurdersgedeelte losgescheurd van de laadcabine. De bocht in de Bram Groenewegeweg bij de af slag Scherpenisse is een berucht punt voor ongelukken. In St. Maartensdijk, Scherpenisse en Stavenisse kwam er door ver schillende omstandigheden niets van het 'taaldrukken' terecht. De scholen zijn pas in september be gonnen en de kinderboekenweek was vroeger in oktober. Voor de be langstelling hing er ook veel van het enthousiasme van de scholen af. Behalve deze activiteit zijn er voor de kinderen ook nog kleurplaten en puzzels te krijgen bij de biblio theekvestigingen. En er werd voor gelezen. Als verlate afsluiting van de kinderboekenweek voert het poppentheater Robhetty op 24 ok tober 'Prins Hugo en de tijdmachi ne' op in gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen. Dit evenement, dat in samenwer king met de stichting Thoolse eve nementen en promoties wordt geor ganiseerd, begint om twee uur. wordt elke donderdagavond op RTL 5 uitgezonden om vijf voor half acht. In elke aflevering komen een paar mooie plaatsen aan de or de. Wanneer de aflevering met Tho len erin wordt uitgezonden is nog niet helemaal zeker, maar het zal op 23 óf op 30 oktober zijn. „Een mooie promotie voor Tholen dat toch steeds meer ontdekt wordt, ook door de televisie", zegt mevr. Frigge. De 47-jarige Amerikaan Jango Ed wards werd geboren als Stanley Ted Edwards in Detroit. Zijn vader was zoon van Engels-Ierse immi granten en zijn moeder dochter van Russisch-Poolse immigranten. Op zijn zeventien begon Edwards sa men met zijn broer een bedrijfje dat zich richtte op het ontwerpen en de aanleg van tuinen. Op zijn twintig ste stapte hij uit het bedrijf en ging zich bezig houden met toneel en kleinkunst in Europa en in het bij zonder met komedie. Hij ontwik kelde zich tot een echte clown. Via diverse gezelschappen in Londen begon hij uiteindelijk zijn eigen show en hij was ook de grondleg ger van het internationale 'Festival of Fools'. Jango Edwards brengt in Meulvliet zijn programma 'Mum'. Voor de ogen van het publiek her schept hij zijn eigen moeder die zich de leden van Edwards' familie herinnert. Mime, zang en komedie spelen hier door elkaar. Tijdens de voorstelling wordt gebruik gemaakt van videoprojectie, computer-dia- projectie, digitale muziek en ge luidseffecten en een arsenaal aan kostuums en rekwisieten. De voor stelling begint zaterdag 18 oktober om kwart over acht. De bekende tekstdichter Ivo de Wijs treedt op 22 oktober samen op met een (oud-)collega van hem, Pieter Nieuwint. Beiden maakten van 1965 tot en met 1979 deel uit van het cabaret Ivo de Wijs. Dit ge zelschap maakte vier programma's en zes langspeelplaten. In 1980 viel de groep uit elkaar. De Wijs ging schrijven voor het theater en pre senteren bij de radio. Nieuwint werd doctorandus en ging doceren aan de Katholieke universiteit Bra bant in Tilburg. Ivo de Wijs schreef in de loop van zijn leven teksten voor bekende cabaretiers zoals Paul de Leeuw, Youp van 't Hek, Jenny Arean, Lenette van Dongen en vooral Kabaret Lurelei en Jasperina de Jong. Maar ook Kinderen voor Kinderen en het Belgische duo Samson en Gert kregen stem door hem. Hij bewerkte theaterstukken tot musicals en schreef ook zelf musicals, het publiceerde als dich ter van het 'lichte vers' tien bundels en publiceerde in onder meer Vrij Nederland, NRC/Handelsblad en Het Smalstads mannenkoor krijgt versterking van zes vrou wen. Honest Truly uit Nijme gen luistert het jaarconcert van het mannenkoor op, zaterdag 18 oktober om acht uur in de Vos- senkuil te Oud-Vossemeer. De da- mesgroep wijdt zich sinds 1984 aan close harmony muziek. Ge wapend met stemvork en naald hakken trekken zij er regelmatig op uit om hun zang- en acteer- kunsten te vertolken. De zes vrouwen zijn graag geziene gas ten op feesten, festivals en cultu rele manifestaties in het gehele land. Het repertoire is in de loop der tijden verschoven van muziek uit de jaren twintig naar meer ei- Handelsonderneming Van Beers Techniek B.V. Slabbecoornweg 38, 4691 RZ Tholen lel. 0166-603497 Ook op zaterdagochtend geopend van 8.00-12.00 uur Advertentie I.M. Onze Taal. Verder maakte hij vijf tien kinderboeken en presenteerde diverse radio- en televisieprogram ma's. Gelauwerd is De Wijs ook. Een Edison, gouden harp, zilveren Reiss-microfoon, zilveren griffel en de Kees Stip-prijs vielen hem ten deel. Ook zijn tegenspeler, Pieter Nieuwint verdween niet helemaal van het toneel. Hij treedt op met liedjes van eigen hand. Af en toe vervlechten zij hun kunsten tot 'Li terair Variété met raadsel-, oog- en stuntrijmen, nieuwe gezangen, gloedvol pianospel en een enkel nostalgisch duet.' Het optreden van De Wijs en Nieuwint begint op 22 oktober om kwart over acht. De speeltuin Vrij en Blij in Sint- Annaland heeft een deel van de 125.000 gulden die nodig zijn om toestellen te vervangen, binnen. De commissie welzijn en onder wijs was unaniem voor het vers trekken van 50.000 gulden. Volgens wethouder J. Versluys was het beschikbaar stellen van zo'n groot bedrag ineens, beter dan elk jaar een kleine bijdrage verlenen. „We moeten maar door de zure ap pel heen bijten. Het bestuur van Vrij en Blij wil zich ook inspannen om een groot gedeelte van het geld op tafel te brengen. Uit het gesprek met het bestuur is ons gebleken, dat de vereniging met onze bijdrage in genomen is." De bestuursleden op de publieke tribune waren ook blij, maar zijn nog niet vrij van de in spanningen die nodig zijn om de gedeeltelijk ontmantelde speeltuin weer vol te krijgen met speeltoe stellen. Een deel van de speeltuin is gesloopt omdat veel toestellen niet voldeden aan de veiligheidseisen. Het bestuur bereidt een geldinza- melactie voor en is optimistisch ge stemd over herinrichting van de speeltuin. SGP, PvdA, CDA, D66 en AOV gingen akkoord (VVD en RPF/GPV ontbraken). Het geld komt uit de reserve sport door een meevaller van zestig mille bij het vernieuwen van het sportveld in Tholen. gentijdse poparrangementen en verrassende Nederlandstalige nummers. De groep heeft ver schillende avondvullende pro gramma's met veel succes in ei gen beheer ontwikkeld en uitge voerd. De dames van Honest Truly zingen op een originele ma nier over alledaagse zaken, waar bij zij een zekere zelfspot niet schuwen. Het Smalstads mannenkoor is er bijzonder trots op, dit ensemble van professionele kwaliteit voor het jaarcontract te hebben kun nen contracteren. Het zal zelf ook de Thoolse zangliefhebbers weer eens wat laten horen. Het leeu wendeel van de twintig tot dertig jaarlijkse optredens van het man nenkoor vindt namelijk buiten het eiland plaats. De meeste ke ren dat de mannen in de eigen ge meente zingen, betreft het mede werking aan kerkdiensten. Het koor brengt 18 oktober voorna melijk werken van Schubert. Voor muziek van zo'n hoog moge lijk niveau blijkt de Vossenkuil de meest geschikte ambiance: een amfitheater met goed zicht, in combinatie met prima mogelijk heden tot een ,après-concert'. Is er in de laatste decade van september (de laatste tien dagen) stand vastig mooi nazomerweer - bij voorkeur met een hogedrukgebied - dan wordt dit in de metereologie wel een oude wijvenzomer genoemd. Daar is ruimschoots aan voldaan. De bestelwagen werd aan de linkerzijkant volledig vernield door de klap tegen de boom. St. Philipsland St. Maartensdijk Temperatuur Gemiddelde temperatuur 15.6 15rl Gemiddelde maximum temperatuur 20.6 20 Gemiddelde minimum temperatuur 11.7 11.5 Hoogste maximum temperatuur 25.2 24.6 1) Laagste maximum temperatuur 15.9 17 (13-20) Hoogste minimum temperatuur 15.9 16.7 4) Laagste minimum temperatuur 7.2 4.9 (29) Tropische dagen 30°C - - Zomerse dagen 25°C 1 0 Warme dagen 20°C 15 13 Aantal uren 18°C 191 163 Aantal uren zonneschijn 196 239 Warm te-getal 3.3 1.3 Warmte-etmalen 3 3 Neerslag Aantal dagen met neerslag 6 8 Aantal dagen met neerslag 10 mm - - Hoogste etmaalsom 6 6.5 Totaalsom 20 15 Atmosfeer Gemiddelde luchtdruk 1022 1022 Hoogste luchtdruk 1031 1031 Laagste luchtdruk 1004 1004 Laagste luchtvochtigheid 46 37 (20) Aantal dagen met mist 4 3 Gemiddelde windsnelheid 3.3 2.7 Hoogste windsnelheid 19.7 13.9(12) De getallen tussen haakjes zijn de data. Middelham Is HellevoetsJuis Zierikzee Oud-Bei jetland Tel. 0187-482188 Tel. 0181-320016 Tel. 0111-413163 Tel. 0186-613624 Advertentie I.M. Onder leiding van Annemarieke de Jong (links) van de Taaldrukwerkplaats praten kinderen in de bibliotheek van St. Annaland over dier bare voorwerpen van vroeger. De zes leden tellende damesgroep Honest Truly uit Nijmegen luistert het jaarconcert van het Smalstads mannenkoor in de Vos senkuil op.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 5