Familie berichten 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 9 oktober 1997 ittiiiiiiiii! Op 30 september 1997 om 2.15 uur werden wij verblijd met de geboorte van een dochter en zusje Johanna Petronella Helena Wij noemen haar Sharona Zij weegt 2700 gram. Johan, Annemiek en Jannick Dorst 4695 GZ St. Maartensdijk Hoge weg 10a De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, ver blijdde ons met de geboorte van een dochter en zusje Adriana We noemen haar Adrianne Jaap Flikweert Paulina Flikweert-Bevelander William Jelmer 4695 EA St. Maartensdijk, 4 oktober 1997 Westvest 21 Mark Leune en Elles Goedegebuure geven u, mede namens wederzijdse ouders, ken nis van hun voorgenomen huwelijk. De voltrekking zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 17 oktober 1997 om 13.30 uur in het gemeente huis te Sint-Maartensdijk. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal plaatsvinden om 14.45 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Sint-Annaland door de wel eerwaarde heer Ds. W.C. Meeuse. Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.00 uur in 'De Wellevaete', Hoenderweg 133 te Sint- Annaland. Raiffeisenstraat 30, Sint-Annaland 's-Gravenkreek 23, Sint-Annaland Ons toekomstig adres: Tienhoven 86 4697 GT Sint-Annaland Tel. 0166-652814 Jp'" Op 8 oktober is onze lieve Oma (opoe) L. van Dijke-v.d. Tempel 72 jaar geworden. H.G. door: Saskia, Ramon, Pascalle, Edwin, John en Ellen Oud-Vossemeer, oktober 1997 1952 "Uw goedheid Heer is hemelhoog" 1997 S3 Door Gods sparende en bewarende hand hopen D.V. 9 oktober onze lieve ouders en grootouders L.J. Koopman en M.P. Koopman-Hoek de dag van hun 45-jarig huwelijksjubileum te herdenken. Onze wens en bede is uit Jes. 46:4. Tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe zal Ik u lieden dragen; Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen en Ik zal u dragen en redden. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Betty Brinkman Léander Arjen Hilbert Sigrid Marita Christianne Martijn Chris en Willy Koopman Berdien Mare Rien en Rina Koopman Marieke Gert-Jan Mart en Ria Koopman Gerwin Léon Lia en Yde Rosier Lieke Bert en Bettie Koopman Leendert Marianne Wim Chris Mirjam Jan-Kees en Helga Koopman Lennard Arend-Jan Maarten Wilhelm We hopen dit heuglijke feit in familiekring te herdenken. 4695 CC St. Maartensdijk, oktober 1997 Achter 't Bos 36 St. Maartensdijk: St. Maartensdijk: St. Maartensdijk: Groot-Ammers: Eindhoven: Barneveld: St. Maartensdijk: Ook namens man en kinderen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling en kaarten die ik tijdens mijn verblijf in het zieken huis en thuiskomst, en ook die Leen tijdens zijn ziek zijn in Middelburg mocht ontvangen. Fam. Goedegebuure-Fase 4697 BN Sint-Annaland Tuinstraat 23 Op D.V. vrijdag 17 oktober a.s. zijn onze ouders en grootouders E.J. Joppe en L.J. Joppe-Moerland 50 jaar getróuwd Zij worden hiermee hartelijk gefeliciteerd door hun kinderen en kleinkinderen: Mattie en Flip Gerrie en Elias 4696 CJ Stavenisse, oktober 1997 Burgemeester Sluymersstraat 20 «Sii Psalm 71 13 berijmd Op DV 12 oktober a.s. hoopt dhr. M.C. v.d. Weele de hoge leeftijd van 99 jaar te bereiken. Een gezegende levensavond toegewenst van zijn echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen Rotterdamsekaai 33, 4331 GM Middelburg St. Annaland, oktober 1997 St De dromen die je had zijn helaas niet uitgekomen Zeer onverwacht en veel te vroeg is overleden, mijn dochter, onze zus, schoonzus en tante MARIANNE SNOEP 24-10-1961 01-10-1997 Sint-Annaland: f J. Snoep J.A. Snoep-Overbeeke Amersfoort: Jannie en Ad Beitler Bart, Tanja, Simone Goes: Annet en Rien Duijzer Bram, Janneke, Johan Sint-Annaland: f Simon Snoep Sint-Annaland: Marijn en Corina Snoep Sint-Annaland: Joop en Colinda Snoep Evy en Q? Utrecht, 1 oktober 1997 Correspondentieadres: Familie Snoep, Hoender- weg 93, 4697 BH Sint-Annaland Zaterdag 11 oktober om 11.00 uur wordt er een plechtigheid gehouden in het crematorium, Mas- tendreef 5 te Bergen op Zoom, waarna de crematie zal plaatsvinden. Samenkomst om 10.45 uur in de ontvangsthal van het crematorium. Na de plechtigheid bent u in de gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de condolean ceruimte van het crematorium. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze lieve nicht MARIANNE SNOEP op de jonge leeftijd van bijna 36 jaar J.J. Snoep t J.J. Snoep-de Viet E.M. Snoep J.W. Snoep-Reeders M.E.P. Minheere-Snoep G.M. Minheere E.J. Laban-Snoep P.R. Laban neven en nichten Wij wensen haar moeder, broers en zussen sterkte bij het dragen van dit grote verlies. Oktober 1997 Afgelopen maandag bereikte ons het droeve bericht van het plotseling overlijden van onze gewaardeerde collega MARIANNE Wij hebben Marianne Ieren kennen als een bijzon der prettige collega. Binnen de EAGLE groep was zij een steunpilaar. Wij missen haar. Medewerkers Civility Rotterdam oktober 1997 En toch.... telkens weer zal ik jullie tegenkomen. Zeg nooit: "het is voorbij". Slechts mijn lichaam werd jullie afgenomen, niet wie ik was en ook niet wat ik zei. Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde die wij van hem hebben mogen ontvangen, geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve, vader, onze zoon, broer, zwager en mijn lieve vriend JACOB VAN AS Jap 6 november 1947 7 oktober 1997 José en Kees Marcel en Tannie W.M. van As J. van As-Poot broers en zusters Sia 4693 EB Poortvliet, 7 oktober 1997 Burgemeester van Oeverenstraat 17 Zaterdag 11 oktober om 14.30 uur wordt er een korte samenkomst gehouden in de aula, Pr. Bemhardstraat 2 te Tholen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Voor aanvang van de samenkomst is er in de aula gelegenheid tot afscheidnemen. Na de begrafenis bent u in de gelegenheid de fami lie persoonlijk te condoleren. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen, vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven Bedroefd geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde zoon JAP VAN AS "Sterke de Heere ons in dit zware verlies" W.M. van As J. van As-Poot Tholen, 7 oktober 1997 Bedroefd geven wij u kennis dat onverwachts in het ziekenhuis Lievensberg uit ons midden is weg genomen onze broer, zwager en oom JAP VAN AS in de leeftijd van 49 jaar en 11 maanden t G. van As M.G. van As M.van As C. Suurlant H. den Engelsman-van As A. den Engelsman J.N. Kurvers-van As J.A.C.M. Kurvers A.M. van As J. van As-Rottier N.W. van As J. van As-Otjens M.van As E. van As-Roks en alle neven en nichten Tholen: Tholen: Bergen op Zoom: Poortvliet: St. Annaland: Poortvliet: Tholen: Tholen: St. Willebrord: 7 oktober 1997 Verdrietig namen wij kennis van het plotseling overlijden van JAP VAN AS Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies. Eric, Marjon, Jennifer en Ricardo Opree Tholen, oktober 1997 Verslagen hebben wij onverwachts afscheid moe ten nemen van ons lid JAP VAN AS Wij zullen zijn aanwezigheid in onze vereniging missen. Wij wensen zijn kinderen, Sia en familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Loterij-vereniging 't Centrum Poortvliet, oktober 1997 Met diepe droefheid en grote verslagenheid geven wij u kennis dat na een ernstige ziekte, de Heere van onze zijde heeft weggenomen onze geliefde zuster GABRIELINA DUUZER in de leeftijd van 62 jaar en 3 maanden "Sterke de Heere ons in dit verlies" G.J. Duijzer A. Duijzer 4697 GG Sint-Annaland, 2 oktober 1997 Bierensstraat 66 Geen bloemen Dinsdag 7 oktober jl. om 14.00 uur heeft de begra fenis plaatsgevonden op de Algemene Begraaf plaats, F.M. Boogaardweg 17 te Sint-Annaland, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula aldaar. Bedroefd zijn wij dat na een jarenlange vriend schap, na een ernstige ziekte, is overleden onze vriendin LINA DUIJZER We wensen haar broers sterkte toe met het verlies. Fam. A. Ridderhof J. Ridderhof-van Vossen Fam. P. Ridderhof L. Ridderhof-Gunter St. Annaland, oktober 1997 Veel fijne herinneringen verzachten onze smart Voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart. Met droefheid geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze beste vriendin GABRIELINA DUIJZER Dat zij moge rusten in vrede. Tholen: J. van Dijke W. van Dijke-de Hond St. Annaland: H. van Dijke J. van Dijke-Padmos Stad aan 't Haringvliet: S. Wesdijk St. Annaland: A.J. van-Beveren- Capelle Tholen: C. Niemandsverdriet G. Niemandsverdriet- de Jonge St. Annaland: R. van Dijke St. Annaland, 2 oktober 1997 Met droefheid geven wij u kennis, dat na jaren van vriendschap, is overleden GABRIELINA DUIJZER Sint-Annaland: C. van Zetten Sint-Annaland: A. Kramer Assen: fam. Kramer-Haan Sint-Annaland: C.P. van Dijke Sint-Annaland, 2 oktober 1997 Dankbaar voor de liefde en vriendschap die wij van haar hebben ontvangen, is tot onze droefheid door de Heere van onze zijde weggenomen LINA DUIJZER Wij wensen Gerard en Adriaan veel sterkte toe. Dinnus en Dien van Poortvliet Oud-Vossemeer, oktober 1997 Wat was je sterk, steeds heb je voor ons klaargestaan. Flink was je, je hele leven. Moedig ben je tot het einde gebleven Flink wil je dat ook wij zullen zijn, maar het afscheidnemen doet zo'n pijn. Dankbaar voor zijn liefde, is rustig en kalm, temid den van zijn kinderen van ons heengegaan, onze lieve zorgzame vader, schoonvader, groot- en over grootvader JAN PIETER VAN DIJKE 11 juni 1923 t 4 oktober 1997 Weduwnaar van Rachel Pieternella Wesdorp St. Philipsland: M.H.A. Wagemaker- van Dijke J. Wagemaker Steenbergen A.M.H. Reijngoudt- van Dijke C. Reijngoudt Swifterband: J.C. Quist-van Dijke J.C. Quist Halsteren: C.J. van Dijke Kleinkinderen en achterkleinkinderen 4651 EV Steenbergen Kleine Kerkstraat 24 De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, wordt gehouden heden, donderdag 9 oktober om 14.00 uur in de Hervormde kerk, Kerkplein te Steenbergen. Aansluitend zal D.V. de teraardebestelling plaats vinden op de Hervormde begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestel ling in de consistorie van de Hervormde kerk. Diepbedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde zoon, broeder, zwager en oom JAN PIETER VAN DIJKE Weduwnaar van Rachel Pieternella Wesdorp in de leeftijd van 74 jaar. St. Annaland: St. Maartensdijk: St. Philipsland: Anna Jacobapolder: oktober 1997 M.H. van Dijke-Verkerke J.M. Deurloo-van Dijke H. Deurloo M.J. Overbeeke-van Dijke G. Neele-van Dijke M.A. Neele Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze broer, zwager en huisvriend CORNELIS VAN DEN BOOGAART in de leeftijd van 78 jaar. St. Annaland: Scheveningen: J. den Engelsman- v.d. Boogaart J.C. v.d. Boogaart A. v.d. Boogaart- Scherpenisse N. Vprhoe ven-S tam A.E. Talmon-Verhoeven A. Talmon De begrafenis vond plaats zaterdag 4 oktober jl. te Voorburg. Oktober 1997 God heb ik lief want die getrouwe Heer hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer Psalm 116:1 berijmd Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Ter Weel in Krabbendijke, heeft de Heere van ons weggenomen onze lieve moeder, schoonmoeder en oma HELENA PIETERNELLA THEUNISSE weduwe van Pieter Scherpenisse in de leeftijd van 84 jaar Leen Scherpenisse Kees en Mina Scherpenisse Pieter en Arianne, Kailey, Mike Anita en Wim, Mérice, Justine Ella Scherpenisse en Ger Dullens Christiaan en Margreet Albert en Peggy Laurens Heieen en Harry van der Hulst Danielle en Peter Manuel Betsy Scherpenisse 4697 CZ Sint-Annaland, 7 oktober 1997 Huygensstraat 28 Geen bloemen D.V. vrijdag 10 oktober om 10.00 uur wordt er een rouwdienst gehouden in de aula, F.M. Boogaardweg 17 te Sint-Annaland, waarna om 10.45 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Voor aanvang van de dienst is er in voornoemde aula gelegenheid tot afscheidnemen, na de begrafe nis bent u in de gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen, vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd zijn wij om het heengaan van onze onver getelijke BURE LINA We wensen Gerard en Adriaan veel sterkte. Wim, Corrie, Robert en Erik van Vossen St. Annaland, oktober 1997 Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze lieve BURE LINA Wij wensen buurman Gerard en buurman Adriaan sterkte toe. Wim, Jacqueline, Gabriël, Leonie en Pieter Heijboer St. Annaland, oktober 1997 Heden behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen ons trouw en meelevend lid MEVR. JACOBA MAATJE WESTDORP- DE BRUINE Bestuur en leden vrouwenvereniging "Tryfosa" St. Annaland, oktober 1997 Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van dankbaarheid en voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en betekend, geven wij u kennis dat de Heere zacht en kalm van onze zijde heeft wegge nomen onze lieve zorgzame moeder en oltia ABRAMINA ISABELLA KORSMAN sinds 6 mei 1984 weduwe van Marinus Geluk in de leeftijd van 88 jaar "Zij werd in haar levensavond liefdevol verzorgd in Ten Anker" Tholen: K.P. Guequièrre-Geluk L.J. Guequièrre Elma Krabbendijke: C.J. Hoogstraate-Geluk J.M. Hoogstraate Isabel Theo en Anouchka Middelburg: J. de Wijze-Geluk A. de Wijze Lenneke en Wim, Annemiek Marianne en Paul 4691 ZA Tholen, 5 oktober 1997 Zorgcentrum "Ten Anker", De Vliedberg Correspondentieadres: Familie Guequièrre-Geluk, Koningin Wilhelminastraat 18, 4691 GG Tholen Geen bloemen Heden, donderdag 9 oktober om 11.00 uur zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Pr. Bemhardstraat te Tholen, voor afgegaan door een rouwdienst in de aula aldaar. Aanvang rouwdienst 10.15 uur. Voor aanvang van de dienst is er in voornoemde aula gelegenheid tot afscheidnemen, na de begrafe nis bent u in de gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren. Na een moedig gedragen lijden heeft de Heere van onze zijde weggenomen, onze geliefde zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder MAATJE GRIETJE VAN DER SLIKKE weduwe van Leendert Vroegop in de ouderdom van 90 jaar. Poortvliet: J. Vroegop L.T. Vroegop-Fase J. Bijl-Vroegop A.P. Bijl M.C. Vroegop J.C. Vroegop-Hartog M.H. Jopse-Vroegop H.H. Jopse kleinkinderen en achterkleinkinderen Brouwershaven: Sint-Maartensdijk: Krimpen a/d IJssel: Scherpenisse, 7 oktober 1997 Scaldisstraat 20 Correspondentieadres: J. Vroegop, Randweg la, 4694 PA Poortvliet Geen bloemen De rouwdienst zal worden gehouden op D.V. zater dag 11 oktober a.s. om 13.10 uur in het vereni gingsgebouw van de Ger. Gemeente, Schoolstraat te Scherpenisse, aansluitend zal om 14.00 uur de begrafenis plaatshebben op de algemene begraaf plaats, Molenstraat te Scherpenisse. Zij die de rouwdienst willen bijwonen, worden ver zocht om 13.00 uur in het verenigingsgebouw aan wezig te zijn. Voor aanvang van de rouwdienst is er in het ver enigingsgebouw gelegenheid tot afscheidnemen, na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. Op 7 oktober is van ons heengegaan onze lieve oma MAATJE GRIETJE VAN DER SLIKKE Weduwe van Leendert Vroegop Leen en Marja Jessica en Martie John Wim en Afia Maddy en Adrie Linda en Erwin Cees Tanny en Jaap Ilona, Annette, Nathalie Rien en Marianne Esther en Samantha Corrie en Peter Carlo en Justin Leen en Tanny Gilles en Marijn Adrie en Riekje Tom Magda en Dik Dimphy en Kees Marjo en Peter Daan en Lia MauritsMarloes, Michel Matty en Lysette Wil en Janneke Arwin, Jori, Jantine Leen Marco en Karin Maurice Ad en Anita Arjen en Len Anita en Henk Marleen Petra en Herman Laura Scherpenisse, 7 oktober 1997 Tot onze droefheid overleed onze lieve schoonzus ter en tante MEVR. M.G. VROEGOP-VAN DER SLIKKE in de ouderdom van 90 jaar Scherpenisse: J.C.L. Vroegop-Rijstenbil Fam. Wesdorp-Vroegop Fam. Vroegop-van den Ouden Tholen: H.M. Vroegop nichten en neven Scherpenisse, 7 oktober 1997 Op 7 oktober nam de Heere uit onze familiekring weg onze geliefde zuster, schoonzuster en tante MAATJE GRIETJE VROEGOP-VAN DER SLIKKE weduwe van L. Vroegop op de hoge leeftijd van 90 jaar. Nijmegen: J.S. van Ast-v.d. Slikke Scherpenisse: C.G. v.d. Slikke J.J. v.d. Slikkc-Quaak neven en nichten Scherpenisse, 7 oktober 1997

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 4