Afval storten gemakkelijker maar ook duurder op Tholen Thoolse VVV gaat op weg naar fusie „Ik zou zelf liever in wat meer eenvoudige kleren de mis vieren" Dieven aan de haal met 50 schapen '•'-VpEj BUfiG Bloed geven St.Maartensdijk Hennepkweker te Stavenisse in kraag gevat Vanaf maandag 3 november is milieustraat open voor het publiek Amateurtoneel in Vossemeer Bisschop M. Muskens spreekt met kinderen in Meulvliet Donderdag 9 oktober 1997 53e jaargang no. 46 Ludieke aanbieding handtekeningen tegen varkens Textiel, sloophout, metalen en glas, maar ook tuinafval, asbest, batterijen, verfresten en papier. Inwoners van de gemeente Tholen kunnen het vanaf 3 november kwijt op de zogenaamde milieustraat in Sint-Maartensdijk. Ach ter het industrieterrein wordt op dit ogenblik volop ge werkt aan de nieuwe voorziening van het openbaar li chaam afvalstoffenverwijdering Midden- en Noord-Zee land (Olaz). Stoplicht Met toeristisch bureau en VW's Beveland De leden van de streek-VVV Eiland Tholen hebben het licht op groen gezet voor samenwerking met Zuid-Be- veland. Dat moet leiden tot een fusie per 1 januari 2000. Daarnaast sluit de gemeente zich aan bij het toeristisch bureau Zuid-Beveland. VVV-voorzitter A.A. Meloen is tevreden. „Ik verwacht er positieve dingen van. De or ganisatie en de mogelijkheden voor de inwoners en toe risten zijn hiermee veiliggesteld", zegt hij. Twee jaar Samen verantwoordelijk Deze week Bij toerbeurt Xeeuwen: Opgelet! Bisschop M. Muskens van Breda bezocht het afgelopen weekeinde de parochies van Tholen, Oud-Vossemeer, Halsteren en Lepelstraat. Het werkbezoek was gericht op het vormsel voor zo'n tachtig kinderen van de vier Rooms-Katholieke kerken. De bisschop sprak zaterdag in gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen met de jongeren die zelf blijkbaar erg onder de indruk waren, want vragen werden er niet veel gesteld. Koeltjes Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 26,40 per halfjaar, 48,25 p.j per post 64,15 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 2,00. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,48 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 10,- contant. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Vanavond organiseert het Thoolse Rode Kruis in Sint-Maartensdijk een bloedafname-avond. Van zes tot negen uur kan iedereen tussen de achttien en de 70 jaar, die ge zond is, een halve liter bloed af la ten nemen in gemeenschapscen trum Haestinge. Het bloed gaat naar de bloedbanken en is noodza kelijk voor transfusies en het win nen van bloedplasma en andere stoffen. De politie heeft maandagmiddag een hennepkwekerij in Stavenisse opgerold. Omstreeks één uur werd de hennepkwekerij door de politie binnengevallen. De eigenaar, een 41-jarige man uit Stavenisse, was op dat moment aanwezig. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het politiebureau in Tholen. In de kwe kerij werden 29 volgroeide hennep planten in beslag genomen. Ook werden diverse gedroogde toppen van hennepplanten en een droog- ventilator aangetroffen. Deze zaken werden eveneens in beslag geno men. Tegen de Stavenissenaar wordt proces-verbaal opgemaakt. De planten zullen worden vernie tigd. Veedieven zijn dinsdag op klaar lichte dag aan de haal gegaan met maar liefst vijftig schapen. De die ren, eigendom van de familie Van der Jagt uit Scherpenisse, stonden aan de Watervlietsedijk tussen Tho len en Oud-Vossemeer. „We zijn er om half negen nog gaan kijken en toen was alles in orde, maar om drie uur waren er van de 58 schapen 50 verdwenen", vertelt mevr. I. van der Jagt-Niemantsverdriet. „Ze hebben de beste eruitgezocht en acht hebben ze laten lopen. Daar van is er nog één in het gaas terecht gekomen en gestikt. Daarnaast heb ben ze ook nog het schrikdraadap paraat en de bijbehorende accu meegenomen. In totaal is er voor zo'n 11.000 gulden schade. Volgens de politie is het niet met een vracht wagen gebeurd, maar met twee luxe auto's met veewagens erachter. Ze zijn het land opgereden, hebben de auto's als een soort fuik weggezet en zo de schapen opgedreven." Vol gens mevr. Van der Jagt is er omst reeks half twaalf een getuige ge weest die toen al constateerde dat er weinig schapen liepen in de wei aan de Watervlietsedijk. Ook is een aan tal keren een verdachte groene be stelwagen over de Vrouwendijk ge reden. Er zit blijkbaar muziek in de handel met schapen, want in de nacht van 13 op 14 september werden in Scherpenisse ook al vier dekram- men gestolen. Mevr. Van der Jagt raakte een paar jaar geleden een paar lammetjes kwijt. „Maar in Woensdrecht is het al veel vaker raak geweest. Daar is iemand die in tien jaar tijd 300 schapen kwijt raakte. Het vermoeden is dat ze naar België verkocht worden", zegt de gedupeerde veehoudster. „Ik weet niet of er nog veel kans is om de dieren terug te vinden, maar wie de gouden tip ervoor levert, krijgt van mij een beloning van 500 gul den." Het comité varkens nee wil eind oktober de resultaten van de hand tekeningenactie op een ludieke ma nier aan burgemeester Van der Munnik overhandigen. „We willen de stapel niet zomaar kaal overhan digen. Het moet een indruk achter laten", zegt mevr. P. Rijsdijk van het comité. „Het grootste deel van de formulieren is nu binnen. In principe is de actie succesvol verlo pen, maar hoe succesvol, dat maken we eind oktober pas bekend." Het comité heeft nog drie weken nodig om het ludieke karakter goed te kunnen voorbereiden. „Handte keningen zijn aan de ene kant een stapeltje papier, maar aan de andere kant hebben ze veel waarde, want het zijn allemaal echte mensen die erachter zitten", aldus mevr. Rijs dijk. Inmiddels zijn er bijna 6000 hand tekeningen binnen. In Oud-Vosse meer tekenden 589 mensen en in St. Philipsland/Anna Jacobapolder is de 1000 in zicht met een tussen stand van 966. De milieustraat aan de Nijverheidsweg in Sint-Maartensdijk bestaat onder meer uit een losperron waar particulieren hun auto op kunnen rijden om het ajval in de bakken te storten. De milieustraat krijgt vorm en luidt een nieuw tijdperk in bij het ge scheiden inzamelen van afval op Tholen. Burgers kunnen al langer hun rommel kwijt op de gemeente werkplaats in. Scherpenisse maar aan de Nijverheidsweg in de smal- stad wordt het een stuk gemakkelij ker gemaakt. Daar staat tegenover dat de burger gemiddeld een tientje per jaar meer gaat betalen - via de afvalstoffenheffing - voor deze mi lieustraat. Als alles gaat lopen zoals Olaz verwacht dat het loopt, kan er in de toekomst ook nog een kring loopwinkel op het terrein worden ingericht, waar gebruikte spullen te krijgen zijn. De bezoeker kan op het terrein op twee niveaus zijn afval kwijt. Op een perron dat anderhalve meter hoog is en waar de grote containers voor het afval naast komen te staan. Paarse bakken voor 40 kubieke me ter. Keurig op rij. Dan is het een kwestie van het aanhangwagentje uitkiepen of de spullen uit de auto pakken en in de bakken storten. Of op het maaiveld waar de containers komen te staan voor het kleinere en lichtere spul, zoals glas, klein che misch afval, textiel en papier. Om te voorkomen dat huishoudelijk klein chemisch afval (kca), zoals medicijnen, verfresten en batterijen, in de bakken voor ander afval te recht komen, moet dat eerst worden ingeleverd bij het kca-depot, direct na binnenkomst wanneer de bezoe ker zich gemeld heeft bij de beheer der of toezichthouder. Het gehele terrein is 550 vierkante meter groot en afgezet met een hek. De beheerder wijst de bezoeker de weg naar de plaats waar de contai ner staat voor het aangeboden af val. Op het terrein wordt één rij richting aangehouden. De bezoe kers worden eerst langs het perron geleid, daarna erover. Ze kunnen er ook omheen rijden, afhankelijk van hun bestemming. De rijbaan is ge asfalteerd, daarnaast ligt een gele parkeerstrook waar onder meer de containers voor kleding, glas, pa pier, koelkasten en televisies staan opgesteld. Vanaf het perron kan men sloophout, hout, metalen, puin, grond en grof huishoudelijk afval in de bakken gooien. „Op deze manier heb je zicht op wat erin gegooid wordt," legt ambtenaar P. van Zijst van de gemeente Tholen uit. Voor steenpuin komen er twee containers te staan. De wanden van de bakken zijn twee meter hoog, zodat ze vijf tig centimeter boven de rand van het perron uitsteken. Ook voor zo genaamd vlak glas (ruiten e.d.) komt nu een aparte container. Dit soort glas kan niet in de glasbakken gegooid worden omdat er bijvoor beeld lijmresten aan vastzitten die de recycling bemoeilijken. Achterin is een hoek voor het tuin afval. Mocht het aanbod daarvan groot zijn. dan kan het daar worden opgeslagen. „Maar zolang het nog op de stortplaats Tuttelhoek ge bracht kan worden, brengen wij de volle containers daar naar toe voor compostering." Wordt het te druk op het terrein, dan moeten de bezoekers voor een stoplicht bij de ingang van de mi lieustraat wachten tot er weer vol doende ruimte is. Op het terrein is ook ruimte (aan de oostkant van het perron) voor de opslag van lege containers gereserveerd. Hier en daar wordt het perceel aangeplant met struiken en bomen. Rasenberg techniek b.v. uit Terhe- ijden heeft voor de bouwvakvakan tie het materiaal aangevoerd en is na de vakantie met de uitvoering van het werk begonnen. Aan de westkant van het terrein zijn in het hek toegangspoorten gemaakt naar de toekomstige gemeentelijke werkplaats. „Het is wel zo gemak kelijk dat je naast elkaar zit. Je kunt vanuit de werkplaats assistentie verlenen als er containers verzet moeten worden." Het zijn volgens Van Zijst de parti culieren die de voorziening van Olaz gaan betalen via de afval stoffenheffing. „Daarbij zijn de kosten van alle tien milieustraten in Noord- en Midden-Zeeland bij el kaar opgeteld. Alle aansluitingen in dat gebied betalen hetzelfde bedrag. Efi dat is een ongeveer een tientje meer dan wat we nu betalen." Het betekent ook dat men eikaars milieustraten kan gebruiken, maar dat speelt volgens Van Zijst op Tholen geen rol. De dichtstbijzijnde is die van de gemeente Reimers- waal. De gemeente Tholen zorgt voor de beheerder en toezichthouders die door Olaz worden betaald. Het gaat om personeel van de reinigings dienst. Doordeweeks zal er een be heerder zijn, op zaterdag zullen er twee man toezicht moeten houden, want dan wordt de meeste drukte verwacht. Over de exacte invulling van de functies (beheerder en toe zichthouder) vergadert vandaag (9 oktober) het algemeen bestuur van de Olaz in Goes. Wethouder J. van der Jagt vertegenwoordigt de ge meente Tholen daarin. Voorlopig zijn de openingstijden van maandag tot vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur (met een uur slui ting tussen de middag) en op zater dag van 9.00 uur tot 13.00 uur. De milieustraat zal officieel worden geopend. De datum is nog niet be kend. De samenwerking leidt ertoe, dat de promotie van toeristisch Zuid- Beveland en Tholen veel breder gaat gebeuren dan nu het geval is. Via een gezamelijke folder met een heel grote oplage, maar ook via beurzen in het buitenland. „Voor onze leden is dat perfect. Die krij gen meer terug voor hun contributie en dat wil je toch als je ergens lid van bent", zegt Meloen. De gekozen opzet betekent boven dien dat het VVV-kantoor in Sint- Maartensdijk kan blijven. „Dat was een voorwaarde, maar de VW's in bijvoorbeeld Yerseke en Kapelle denken er net,zo over." De gemeente Tholen wordt - als de gemeenteraad in november akkoord gaat - volgend jaar lid van het toe ristisch bureau Zuid-Beveland waarin nu de gemeenten Goes, Bor- sele, Reimerswaal en Kapelle sa menwerken. Dat bureau doet de promotie en productontwikkeling voor de regio als geheel, terwijl de afzonderlijke VW's hun eigen ta ken hebben (informatieverstrek king, boekingsbureau). De VVV Tholen kan daarin vanaf 1998 mee draaien. Gedurende twee jaar bekij ken alle betrokken partijen hoe de nieuwe organisatie het beste gestal te kan krijgen en zaken op elkaar afgestemd kunnen worden. „Bij voorbeeld een klein daadkrachtig bestuur ondersteund door regio commissies. En een coördinator of directeur op een centrale plaats", zegt Meloen. Hij ziet ook voordelen in een een duidig personeelsbeleid. De geïnte greerde aanpak zal op termijn goed koper zijn, is zijn overtuiging. Dat laatste is belangrijk om een fi nancieel gezonde organisatie te krijgen. Want de komende twee jaar ziet de Thoolse VVV zich nog al tijd voor het probleem gesteld om een sluitende begroting te presente ren. De kou is dus nog niet van de lucht. Het gemeentebestuur houdt vast aan een maximale bijdrage van 40.000 gulden en betaalt daarnaast volgend jaar 7000 gulden voor het lidmaatschap van het toeristisch bu reau (SGP-wethouder Van der Jagt is om principiële redenen tegen). „Het is belangrijk dat de gemeente zich heeft gerealiseerd mee te moe ten doen aan het toeristisch bureau. Daardoor zijn gemeente en VVV voortaan samen verantwoordelijk voor het wel en wee van de organi satie en zullen ze eventuele proble men dus samen moeten oplossen", meent Meloen, die te spreken is over de samenwerking met de ge meente in deze kwestie. Voor hem had de integratie sneller gemogen, maar de Zuid-Bevelandse partners hebben meer tijd nodig. Eerder dit jaar introduceerde de Thoolse VVV een gedifferentieerd contributiesysteem. Volgens Me loen is daarop door de leden over wegend positief gereageerd. Hij hoopt dat de stap die nu gezet gaat worden, potentiële leden uit het be drijfsleven, de horeca, middenstand en recreatieve sector over de streep trekt. „We blijven proberen om het ledenbestand uit te breiden en deze sectoren profiteren immers van het toerisme", zegt VVV-voorzitter Me loen. Thoolse stichting Andersom vangt uitgeprocedeerde asielzoekers op Dorpsfilm van Scherpenisse uit 1952 tevoorschijn gehaald D66 breekt lans voor ouderenwoningen op plaats hoeve Buitenzorg Kinderboekenweek brengt alles van vroeger boven water Sporen bij brand en ongeval van groot belang voor politie Nieuwe kavels verkaveling Sint-Annaland uitgezet Muziekkorpsen en majoretten zetten fraaie achttiende taptoe neer Theo Rijnberg en Wesley Koop veroveren nationale jeugdtitels kustvissen Noad '67 nestelt zich in top van vierde klasse EEN EIK WORDT NIET MET EEN SLAG GEVELD Dit nummer bestaat uit 24 pagina's Surfwedstrijden. Dit weekeinde komen zo'n 500 jonge surfers naar het Grevelingenmeer om mee toe doen aan de Super 8 junior cup. Deze wedstrijdserie voor jongeren tot en met 18 jaar beslaat een slal omwedstrijd die als een figuur 8 wordt gevaren. Er wordt gesurfd op zogenaamde 'funboards' met een maximaal zeiloppervlak van 7,5 vierkante meter. Voor de jongens zijn er 3 leeftijdscategorieën en voor de meisjes één. Het evene ment vindt plaats aan paviljoen Meerzicht bij Bruinisse. Volgens Van Zijst is het de bedoe ling om vier personeelsleden in te zetten die bij toerbeurt de zaterdag- dienst voor hun rekening nemen. „De ervaring elders leert dat het dan topdrukte is." De beheerder moet er onder meer op toezien dat de afvalstoffen op een correcte manier gescheiden worden aangeboden. Hij zorgt er ook voor dat het gevaarlijk afval veilig wordt aangenomen, gesor teerd en opgeborgen in het kca-de pot. En voor het tijdig afvoeren van afvalstoffen en de registratie daar van. Hij voert ook het kasbeheer. Het personeel kan gebruik maken van de voorzieningen op de nieuwe werkplaats waar een kantoor komt met kantine, toiletten en douche, vlakbij de beheerderscabine van de milieustraat. De liefhebbers van amateurtoneel in Tholen komen ook dit theatersei zoen aan hun trekken. Beide Oud- Vóssemeerse toneelverenigingen hebben inmiddels hun keuze ge maakt. Rederijkerskamer Eendracht gaat het blijspel 'De geflipte fliere fluiter' van Huub Fober in studie nemen onder leiding van de nieuwe regisseur B. Gaakeer. Sint Joseph kiest voor 'In een andere wereld' van Jan Blaaser, een stuk dat zo'n 25 jaar geleden ook al eens is opge voerd. De regie is in handen van G. Uijtdewilligen. 'De geflipte flierefluiter' zal op 13 december te zien zijn; 'In een ande re wereld' op 10 én 17 januari. Alle drie de uitvoeringen vinden plaats in dorpshuis De Vossenkuil in Oud- Vossemeer. Herfstkamperen in eigen provincie? Maak kennis met de 3 leukste campings in Zeeland: De Zandput in Vrouwenpolder Roompot Beach Resort in Kamperland Hof Domburg in Domburg Profiteer van onze speciale inwoners-aanbieding! Van 18 oktober - 26 oktober: All-in prijs slechts 25,- per nacht. (iacfc 5 per»., excl. toer.hel.) Toegang subtropisch zwemparadijs gratis! Reserveer snel: 0113-374200 Roompot 'Leeland Vakanties E-raail: info@roorapot.nl - URL: httpt/Avww.roompot, Advertentie I.M. Wat onwennig zaten de kinderen bij de bisschop. Elke twee jaar bezoekt monseig neur Muskens de regio Halsteren (waaronder ook Tholen) om het vormsel toe te dienen aan kinderen uit de parochies. Het vormsel is in de Katholieke kerk één van de drie initiatie-sacramenten (doop, eerste communie en vormsel). Kinderen (uit de laatste klas van de basis school) krijgen hun geloof bezegeld met de Heilige, Geest. Dat gebeurt doordat de bisschop met olie een kruisje op het voorhoofd van het kind zet en het zegenend de handen oplegt. Muskens arriveerde vrijdag middag in Halsteren waar in de pastorie een ontmoeting plaatsvond met vrijwilligers uit de vier pa rochies. Mensen die de kerkzaal schoonmaken, de tuin bijhouden en het koper poetsen. Ook mevr. C. van Mierlo-Rijkenberg en mevr. J. van der Zande-Havermans uit Oud- Vossemeer waren daar aanwezig als respectievelijk lid van de lectoren- groep (voorlezers in de kerk) en koster. Vrijdagavond werden de kinderen uit Oud-Vossemeer en Tholen al gevormd in de Katholieke kerk van Oud-Vossemeer. Daarna ontmoette de bisschop in het gemeenschaps huis te Lepelstraat ruim 100 men sen die werkzaam zijn in werkgroe pen in de parochies. Er werd ge sproken over het thema geloofs- communicatie, het beeld dat men van Jezus Christus heeft. De bis schop pendelde gedurende het weekeinde niet heen en weer tussen Tholen en Breda, maar bracht de nacht door in de pastorie van pas toor W. Wiertz in Lepelstraat. Za terdagmorgen werd er eerst ontbe ten, samen met de werkgroep oecu mene van de parochies. Daarna ver trok Muskens voor een ontmoeting met alle vormelingen en hun ouders naar gemeenschapscentrum Meul vliet in Tholen. De kinderen deden in drie groepen mee aan workshops over jongerenpastoraat, het maken van kaarten en een gesprek met de bisschop. Dat gesprek liep niet eght vlot. ZIE VF.RDER PAGINA 9

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 1