©Oót Familie berichten 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 2 oktober 1997 1997 PARTICULIERE THUISVERPLEGING FAXNUMMER EENDRACHTBODE 0166-657008 Open Bedrijvendag Fa. van 't HOF ALUMINIUM WEEKENDRECLAME Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze dochter en zusje Lena Johanna We noemen haar Leonie Maarten en Erica de Vos-Theunisse Liesbeth 4697 DD Sint-Annaland, 26 september 1997 's-Gravenkreek 13 Tel. 0166-65 34 21 Onze wens en diep verlangen is nu door geluk vervangen Want geluk is niet te koop, maar vloeit soms voort uit heel veel hoop Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze dochter Maroussia Adriana Danitsja We noemen haar Maroussia geboren op 26 september 1997 Danny en Diana Klaasse 4697 BT Sint-Annaland, oktober 1997 Cureestraat 11 Ontluikend wonder, dit begin van leven. Aan ons door God, ten deel gegeven. Op 23 september 1997 werden wij verblijd met de geboorte van onze dochter en zusje Wilhelmina Margaretha Wij noemen haar Manou Kees, Nandy en Joy de Korte 4694 ES Scherpenisse, oktober 1997 Cloveniersplantsoen 2 Ivo Slokkers Rachella Zwagemaker geven elkaar het "Ja-woord" op 10 oktober 1997. De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden om 15.00 uur in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk. U bent van harte welkom op onze receptie die gehouden wordt van 19.00 tot 20.00 uur in dorpshuis "De Vossenkuil", Raadhuisstraat 7 te Oud-Vossemeer. Ons toekomstig adres wordt: Philips van Dorpstraat 28, 4698 RV Oud-Vossemeer Jan Heyboer en Jolande Moerland geven u mede namens onze ouders, kennis van ons voorgenomen huwelijk op D.V. vrijdag 10 oktober 1997 om 14.00 uur in het gemeentehuis te St.-Maartensdijk. De kerkelijke bevestiging vangt aan om 15.00 uur in de Gereformeerde Gemeente te Scherpe nisse. In deze dienst hoopt voor te gaan de wel eerwaarde heer ds E. Venema. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.30 tot 21.00 uur in "de Wellevaete", Hoenderweg 133 te St.-Annaland. 4694 CG Scherpenisse, Hoge Markt 20 4697 GD St.-Annaland, Bierensstraat 53 Ons toekomstig adres is: Bobbeweelweg 2, 4694 RA Scherpenisse Tel. (0166) 66 28 45 Op 10 oktober 1957 zijn onze ouders en groot ouders Kees Meertens en Corrie Meertens-Wisse in het huwelijk getreden. Wij willen daar dankbaar bij stilstaan. Ella en Hans Fenny en Wim Henry en Marieke Mieke en Geert en kleinkinderen U bent van harte welkom op de receptie D.V. 10 oktober a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in 't Ouwe Raed'uus, Langestraat 16 te Poortvliet. 4693 CJ Poortvliet, oktober 1997 Burgemeet 21 Lieve mensen Na ons jubileum in "brons" nu een bedankje van ons. Bedankt voor de vele kaarten, die kwamen van alle kanten, bedankt voor de cadeaus, geld, bloemen en plan ten. Dit alles heeft ons geweldig goed gedaan, we zullen het niet vergeten, daar kunt u van op aan. Rinus en Ilse van Oudenaarde Scherpenisse, oktober 1997 Op D.V. 6 oktober is het 25 jaar geleden dat Rien van Iwaarden en Betsie van Iwaarden-Jeroense in het huwelijk zijn getreden. 4697 CS St.-Annaland, oktober 1997 Zuidstraat 9 Lieve Opa en oma Bos Hartelijk gefeliciteerd met jullie 35-jarig huwe lijk op 4 oktober a.s. Carola, Jeanine, Desirée, Eline, Johan, Bart, Carlijn Tholen, oktober 1997 Vrijdag 3 oktober a.s. is het 40 jaar geleden dat onze ouders en grootouders A. de Witte en L.C. de Witte-van der Jagt in het huwelijk zijn getreden. Wij hopen nog vele jaren met hen samen te zijn. Liza en Adrie Michael en Patricia Wilma en Jan Nikki Dies en Rianne Arvin en Renaldo Leon en Nieske Armando 4697 BJ Sint-Annaland, oktober 1997 Hoenderweg 119 li# Op 8 oktober 1997 hopen onze ouders en groot ouders Pieter Strijd en Cornelia Strijd-Sinke hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren. Samen met u willen de kinderen en kleinkinde ren deze heuglijke dag voor hen tot iets onverge telijks maken. Receptie: op 8 oktober 1997 van 19.30-21.00 uur in café "Tolrust", Stoofstraat 27, 4693 RB Poortvliet. Coby Weiman-Strijd Ranny Weiman Perry, Mylène en Rodney Sandra 4693 EM Poortvliet, oktober 1997 Burg. v. Doornstraat 4 Bedroefd geven wij u kennis dat, voor ons geheel onverwachts, de Heere van onze zijde heeft weg genomen mijn innig geliefde vrouw, onze moeder en oma NEELTJE WILLEMINA VAN DER KLOOSTER echtgenote van Jacobus Marinus Daniël van Vossen in de leeftijd van 76 jaar. "Sterke de Heere ons in dit verlies" J.M.D. van Vossen Wim en Betty Sjaak, Dennis Annemarie en Piet Theo en Corrina Ilonka en Arjan Angela 4697 GM Sint-Annaland, 27 september 1997 F.M. B oogaardweg 10 Zorgcentrum "De Schutse", kamer 007 Geen bloemen Woensdag 1 oktober j.l. om 14.00 uur is er een rouwdienst gehouden in de zaal van zorgcentrum "De Schutse", waarna aansluitend om 15.00 uur de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Annaland. Op 27 september 1997 is overleden onze lieve OMA VAN VOSSEN Wij wensen opa veel sterkte Sjaak Dennis Ilonka en Arjan Angela St.-Annaland, september 1997 Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van onze geliefde zuster, schoonzuster en tante NEELTJE WILHELMINA VAN DER KLOOSTER echtenote van Jacobus Marinus Daniël van Vossen op de leeftijd van 76 jaar. Nieuwdorp: Bergen op Zoom: St.-Maartensdijk: St.-Annaland: Ridderkerk: St.-Annaland: J. Rijnberg-Geuze A. van der Klooster H.E. van der Klooster- Jonkergauw D. van der Klooster van Vossen J.W. van der Graaf- van der Klooster C.J. van der Graaf F.D. van der Klooster N. van der Klooster- Scherpenisse J.M. van der Klooster N. van der Klooster- Heyboer neven en nichten St.-Annaland, 27 september 1997 Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze schoonzuster en tante NEELTJE WILHELMINA VAN DER KLOOSTER echtgenote van J.M.D. van Vossen in de leeftijd van 76 jaar. Willemstad: J.A.J. van de Ree-van Vossen St.-Maartensdijk: D. van der Klooster-van Vossen A.P. van Vossen-Hage Poortvliet: H. van Vossen A.P. van Vossen-de Rijke Scherpenisse: W. van Vossen E.P. van Vossen-Jansens St.-Annaland, 27 september 1997 Bedroefd geven wij kennis van het plotseling over lijden van onze zwager en oom PIET HOEKMAN echtgenoot van Mien van Akkeren in de leeftijd van bijna 64 jaar. Familie Van Akkeren neven en nichten 4424 AV Wemeldinge, 30 september Pr. Irenestraat 10 Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma JACOBA MAATJE DE BRUINE sinds 24 november 1993 weduwe van Abraham Marinus Westdorp in de leeftijd van 77 jaar. "Wij hielden veel van haar" Janny en Bram Lobbezoo Ernst en Tjarda Aranka Inge Sandra en Joost Evi 4697 GP Sint-Annaland, 28 september 1997 Tienhoven 63 Geen bezoek aan huis. Heden, donderdag 2 oktober om 10.00 uur wordt er een dienst gehouden in de aula, F.M. Boogaardweg te Sint-Annaland, waarna om 11.00 uur de begrafe nis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Voor aanvang van de dienst is er in voornoemde aula gelegenheid afscheid te nemen van onze moe der. Na de begrafenis bent u in de gelegenheid de fami lie persoonlijk te condoleren. Met droefheid geven wij kennis dat op 77-jarige leeftijd is overleden onze schoonzuster en tante MEVR. JACOBA MAATJE DE BRUINE weduwe van Abraham Marinus Westdorp St.-Annaland: P. Scherpenisse Middelburg: M.C. Westdorp- Scherpenissc Fr. Boone neven en nichten St.-Annaland, 28 september 1997 Na een zeer moedig gedragen lijden is van ons heengegaan onze lieve schoonzuster en tante JACOBA MAATJE WESTDORP-DE BRUINE D. de Bruine-Goedegebuure Gilles en Marry Han en Dineke St.-Annaland, 28 september 1997 Op zondag 28 september nam de Heere van onze zijde weg onze geliefde buurvrouw MEVR. JACOBA MAATJE WESTDORP- DE BRUINE Dhr. A.L. van Iwaarden fam. M. Hout-Reeders fam. C. van der Graaf-van der Klooster dhr. C. van Oost fam. W. Rijnberg-Geluk mevr. T.J. Buijs-Boot fam. A. Rijnberg-den Braber mevr. A.A. van Dijke-den Haan fam. H. Gunter-den Braber mevr. G.C. Hage-Boogert mevr. J. Hage-Scherpenisse mevr. A. van Vossen-Lambrechtse St.-Annaland, 28 september 1997 Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom JACOB ANTONIE GELUK echtgenoot van Jannetje Moerland in de ouderdom van 85 jaar. St.-Annaland: W.C. Geluk-Hage Zaamslag: C. Geluk G. Geluk-de Putter neven en nichten St.-Annaland, september 1997 Bedroefd geven wij u kennis, dat na een liefdevol le verzorging in Zorgcentrum "de Schutse" is over leden, onze geliefde vader en opa ABRAHAM SCHERPENISSE weduwnaar van G.C. Lindhout in de ouderdom van 94 jaar. Plaisir (F): A.G. Noor-Schcrpenisse R.Ph. Noor Utrecht: Marian en Hein Utrecht: Annemarie en Jonas St.-Annaland, 27 september 1997 Zorgcentrum "de Schutse" Correspondentieadres: A. Noor, H.R. Holststraat 132, 3511 MN Utrecht De begrafenis vond woensdag 1 oktober plaats op de algemene begraafplaats Kastclijnswcg 2a te Sint-Maartensdijk. Op 29 september is overleden mijn dierbare oom ABRAHAM SCHERPENISSE op de leeftijd van 94 jaar A. Scherpenisse St. Maartensdijk, 29 september 1997 Bedroefd geven wij u kennis dat de Heere uit onze familiekring heeft weggenomen onze beste zwager en oom ABRAHAM SCHERPENISSE sinds 23 januari 1995 weduwnaar van Geertruida Cornelia Lindhout op de leeftijd van 94 jaar. St.-Maartensdijk: C. Knulst-Lindhout A. H. Lindhout- van der Werf P. W. Priem Leusden: P. Lindhout A. Lindhout-Hendrikse neven en nichten St.-Maartensdijk, 27 september 1997 Dankbaar voor de liefde die wij van haar hebben mogen ontvangen, is tot onze diepe droefheid weg genomen onze lieve zus, schoonzus en tante JACOBA ADRIANA KAATJE TAZELAAR in de hoge leeftijd van 98 jaar en 10 maanden. Tholen, K.A.K. Tazelaar Tholen, M.P.L. Tazelaar Stavenisse, N. Tazelaar-Moerland Rhoon, H. Tazelaar-Huygen neven en nichten Tholen, 28 september 1997 Zorgcentrum "Ten Anker" correspondentieadres: K.A.K. Tazelaar, Ten Ankerweg 32, 4691 HD Tholen Heden, donderdag 2 oktober om 15.00 uur zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Pr. Bernhardstraat te Tholen, voor afgegaan door een rouwdienst in de aula aldaar. Aanvang rouwdienst: 14.15 uur. Na de begrafenis bent u in de gelegenheid de fami lie persoonlijk te condoleren in de aula. Dankbetuiging aan het verplegend personeel van "Ten Anker" in Tholen voor de liefdevolle verpleging die u hebt gegeven aan onze zuster, schoonzuster en tante MEVR. J.A.K. TAZELAAR Namens de familie K.A.K. Tazelaar Tholen, oktober 1997 Voor de vele blijken van medeleven die wij moch ten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn heliefde man, onze lieve vader en opa CORNELIS SCHOT betuigen wij u onze welgemeende dank. P. Schot-v.d. Gruiter kinderen en kleinkinderen Tholen, oktober 1997 Langs deze weg wil ik, ook mede namens mijn kin deren, iedereen hartelijk bedanken voor de blijken van medeleven en hulp die ik mocht ontvangen na het plotseling overlijden van mijn geliefde man JOHANNES FREDERICUS VROEGOP Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die een donatie gedaan heeft of gehol pen heeft bij het inrichten van mijn nieuwe woning hartelijk te bedanken. Annie Vroegop-v.d. Wagt Vanaf heden is mijn nieuwe adres: Willem Alexanderplein 11, 4694 ED Scherpenisse Scherpenisse, oktober 1997 Als je door verdriet wordt neergeslagen het "waarom" van niemand kunt vragen, dan is het goed dat er zoveel lieve mensen zijn, die aan je denken, dat voelt fijn. Na het plotselinge overlijden van mijn innig gelief de man, onze lieye zorgzame pa ADRIAAN VAN GORSEL willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en de grote belangstelling tij dens de begrafenis. Dit alles zal voor ons een blijvende herinnering zijn. J.C. van Gorsel-de Witte Diana en Ronald St.-Maartensdijk, oktober 1997 Voor uw blijken van medeleven die wij persoonlijk en schriftelijk mochten ontvangen bij het overlij den van onze moeder en oma ELISABETH VERSTRATEN zeggen wij u hartelijk dank. Fam. L. Moerland-Verstraten St. Philipsland, oktober 1997 Voor uw blijk van medeleven en deelneming, ons betoond na het overlijden van onze lieve moederen oma MARIA VERSPUIJ-HOOIMEIJER betuigen wij u onze oprechte dank. Uw medeleven is ons tot steun en troost geweest. Kinderen en kleinkinderen September 1997 Dankbetuiging Uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze papa AAD VAN VELZEN hebben ons zeer gesteund. Wij willen u hier graag voor bedanken. G. van Vclzcn-dc Bruin Marco en Linda Brigitte en Edwin Tholen, oktober 1997 Wij willen iedereen, ook namens onze kinderen hartelijk bedanken, voor de kaarten, bloemen, geld on andere attenties, die wij bij ons 12'A jarig huwelijk mochten ontvan gen. Iman en Lenie v.d. Jagt St.-Annaland, oktober 1997 Langeweg 4 Hierbij wil ik iedereen, ook namens mijn man en kinderen, heel hartelijk bedanken voor het mede leven en de hulp, de vele kaarten, fruit, bloemen en andere attenties, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuis komst. K. Vroegop-v.d. Ouden 4693 PA Poortvliet, oktober 1997 Randweg 1 Hierbij wil ik iedereen, ook namens mijn man en kinderen heel hartelijk bedanken voor het mede leven, de vele kaarten, fruit, bloemen en andere attenties, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Mevr. A. van Oudenaarde- Nieuwkerk Poortvliet, september 1997 Burg. v. Oeverenstraat 14 Hierbij wil ik iedereen ook namens mijn vrouw hartelijk bedanken voor het medeleven, de vele kaarten, fruit en andere attenties, die ik mocht ontvangen tijdens en na mijn verblijf in ziekenhuis Lievensberg. L. van Haaften Stavenisse, oktober 1997 Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en ande re cadeaus, die we bij de geboorte van onze zoon en broertje Lars mochten ontvangen. Peter, Ria en Tessa van Poortvliet St. Annaland, oktober 1997 Julianastraat 31 Wenst u Bel voor info: 0166-662921 Dit lieverdje, je kan het niet zien, wordt maandag de zesde, vijf keer tien Voor de vele kaarten, bloemen, cadeaus en geld die wij mochten ontvan gen bij ons huwelijk, wil len wij iedereen hartelijk bedanken. Jan en Anita Geilings St.-Philipsland, oktober 1997 Voorstraat 28 Hartelijk dank voor de bloemen en attenties die wij ontvingen voor ons 35-jarig huwelijk en mijn verjaardag. Jan en Rie Wesdorp St.-Annaland, oktober 1997 Kloosterstraat 15 Hierbij willen wij ieder een hartelijk bedanken voor de vele kaarten en attenties die wij mochten ontvangen bij ons 45-jarig' huwelijk. Familie C. v.d. Aarssen-Kwist Tholen, oktober 1997 Simon Lindhoutstraat 36 Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven, de vele kaarten, fruit, bloe men en andere attenties, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Jacob Mol Sint-Maartensdijk, oktober 1997 Heideweg 1 Ik wil graag iedereen bedanken voor de belang stelling, leuke kaarten en attenties die ik heb gekre gen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Emiel Polderman en familie St.-Annaland, oktober 1997 Iedereen hartelijk bedankt voor de vele kaarten, cadeaus, geld en andere attenties, die we mochten ontvangen na de geboorte van ons kleine meisje Jessica Het was overweldigend. Johan, Digna en Pim Faasse m.s. Philipskercke St. Philipsland, oktober 1997 Wij heten u hartelijk welkom op onze zaterdag 4 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. Door een misverstand stond er op de spe cialistenpagina in de Eendrachtbode van vorige week, dat de Open Bedrijvendag afgelopen zaterdag zou plaatsvinden. Dit was onjuist. Onze verontschuldigin gen hiervoor. Wij hopen dat iedereen die tevergeefs kwam, zaterdag 4 oktober als nog in de gelegenheid is om kennis te maken met ons bedrijf. Hopelijk tot ziens. Slabbecoornweg 21, 4691 RZ Tholen Voor meer informatie: 0166-604140 APPELFLAPPEN 5 halen 4 betalen AMANDELSPECULAASSTAAF van 5,95 voor4,95 FRIES KRENTENBROOD van 3,50 voor 2,75 Van donderdag tot donderdag RONDJE BRUIN 0.99 Iedere zaterdag WEEKENDTAART van 15,00 voor 9,95 LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ S^°an Botermarkt 12, Tholen Telefoon 0166-602324

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 4