Budelpack verwacht volgend jaar ernstige capaciteitsnood Sanering bodem tankstation gaat ruim drie weken duren Tholen behoefte aan schone industrie en werk voor vrouwen Overvraag bij uitgifte grond Langeweg in Scherpenisse Collegeprogramma wordt in toekomst een belangrijk stuk Deurwaarder wil nieuwbouw op Welgelegen Bouman-Potter bezig met verdubbeling woonboulevard Subsidie aan nazomerfestival kritisch bezien Donderdag 2 oktober 1997 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 'n Vèrkuspraetje JAIB besteedt extra aandacht aan drugsgebruik Aan de Paasdijkweg in Poortvliet groeien en bloeien Bouman-Potter en Budelpack. De eerste is begonnen met de verdubbeling van de woonboulevard: er wordt maar liefst 15.000 m2 bijgebouwd. Budelpack daarente gen vreest vast te lopen. „In de loop van 1998 verwach ten we ernstige capaciteitsnood. Met de gemeente zijn we nog ver van een akkoord verwijderd. De termijnen waarop het allemaal geregeld kan worden - ergens in de loop van 1999 - liggen voor ons te ver vooruit. Daar kunnen we niet op wachten", zegt algemeen directeur A.A. Nieuwkerk van Budelpack. Akkoord magazijnen Strenge condities ISO 9002 Gemeente werkt aan andere opzet organisatie Koninkrijkjes Maandag is Rasenberg Milieutechnieken uit Terheijden begonnen met het saneren van het tankstation van de voormalige garage van De Viet op de Markt in Sint- Maartensdijk. Het gaat om vier tanks en 390 ton ver vuilde grond dat afgevoerd wordt naar de Heidemei in Dordrecht. Het karwei, inclusief herstraten, gaat onge veer vier weken in beslag nemen. Wethouder Verluys bij opening ABS: Redelijke tarieven Gestreeld SGP wil solide belegging nog niet kwijt mededeling De heer J.N. Ziekenhuis,, Lievensberq Pak even uw zakboekje THOLEN t/m 25 okt. Expositie schilderwerk van Alexander Vachrameev uit Wit- Rusland, galerie 't Huis Tijdver drijf. 4 okt. Dierendagconcert Concordia, openbare bibliotheek 14.30 u. 8 okt. Creatieve avond NCVB, Het Visnet 19.30 u. 13 okt. Avond plattelandsvrouwen over keuringsdienst van waren door mevr. Van Toom uit Goes, Prote stantenbond 20 u. 17 okt. Anbo 50 jaar, Het Vfsnet 14 u. 18 okt. Komiek Jango Edwards, Meulvliet 20.15 u. 21 okt. Spelmiddag Anbo, zaal Schuttershof 14 u. 22 okt. Literair variété door Ivo de Wijs en Peter Nieuwint, Meulvliet 20.15 u. 25 okt. Puzzel-oriëntatierit MAC, start Zoekweg 19.30 u. OUD-VOSSEMEER 4 okt. Taptoe OVM, plein Raad huisstraat 19.30 u. 8 okt. Bingomiddag Anbo, Vossen- kuil 14 u. 15 okt. Koersbal Anbo, Vossenkuil 14 u. 18 okt. Jaarconcert Smalstads Man nenkoor, Vossenkuil 20 u. 28 okt. Avond AVB met uitleg van GGD, Vossenkuil 20 u. 29 okt. Najaarsvergadering Anbo, Vossenkuil 14 u. SINT-ANNALAND t/m oktober Tentoonstelling streek museum Meestoof over fotografie en bruiloften, di t/m za 14.15-16.45 u. 4 okt. Affiches maken in kader van kinderboekenweek, openbaare bi bliotheek. 11 okt. Regionale jeugdontmoe- tingsdag 15-plus, ver.gebouw Het Trefpunt 14.30-22 u. 11 okt. Gezinsavond plattelands vrouwen, Wellevaete 19.30 u. 22 t/m 24 okt. Vakantiebijbelclub, ver.gebouw Het Trefpunt 9.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 4 okt. Zangavond met koren, Ned. Herv. kerk 19.30 u. 9 okt. Bloeddonoravond Rode Kruis, Haestinge. 13 okt. Informatieavond over dia betes door Diabetesvereniging en Geneesmiddelteam, Haestinge 19.30 u. 15 okt. Volksdansgroep De Zeeuw se Reie, Haestinge 14-16 u. SCHERPENISSE 15 okt. Bezoek plattelandsvrouwen aan streekmuseum Meestoof in St.Annaland. 19 okt. Tocht motortoerclub Tho len, veiling Veerdijkseweg 9.30 u. 22 okt. Ontspanningsmiddag met toneel en zang, Holland Huis 14 u. POORTVLIET 25 okt. Hobbytentoonstelling, 't Ouwe Raed'uus 13.30 u. SINT-PHILIPSLAND 3 okt. Bloeddonoravond Rode Kruis, Wimpel 18.30-21 u. BERGEN OPZOOM 1 okt. t/m 1 feb. Expositie 'Zwarte Farao's, koninkrijken aan de Nijl', Markiezenhof. 2 okt. Cabarestafette met Pieter de Rijk, Kees Torn en Hetty Feteris, De Maagd 20.15 u. 4 okt. Jiddische 'klezmermuziek' door Di Gojim, De Maagd 20.15 u. 8 okt. Jeugdvoorstelling kinderboe kenweek 'De oceaanvlucht van ka pitein Lindbergh' door Het Filiaal, De Maagd 14.30 u. 9 okt. Klucht 'Tartuffe' door Het Haarlems Toneel, De Maagd 20.15 u. 10 okt. Opera's 'I Pagliacci' en 'Ca- valleria Rusticana' door Opera Cluj, De Maagd 20.15 u. 11 okt. Concert door Maria de Lourdes (Nederlandse première), De Maagd 20.15 u. 16 okt. Mystery-musical 'De Spooktrein', De Maagd 20.15 u. 17 okt. One-man-show 'Waar waren we gebleven?' door Paul van Vliet, De Maagd 20.15 u. 18 okt. t/m 9 dec. Expositie 'Vrou wenvreugde' van Jenny van Herwij nen, Markiezenhof. 19 okt. Vogelbeurs van de Gekleur de Edelzanger, wijkhuis De Kastan je 9.30-12 u. 21 okt. Moderne dans 'Nico' door Scapino Rotterdam, De Maagd 20.15 u. 23 okt. Cabaret 'Dorrestijn viert oud en nieuw - Onvervuld verlan gen' door Hans Dorrestijn, De Maagd 20.15 u. 24 okt. Opera 'Die Zauberflöte' door de Nationale Opera van het Hongaarse Szeged, De Maagd 20.15 u. 26 okt. Familievoorstelling 'Dag Monster' door jeugdtheater Het Ap peltje, De Maagd 14.30 u. 28 okt. Toneelstuk 'Gek van liefde' met Rob Engelkes en Frédérique Huydts, De Maagd 20.15 u. 31 okt. Folkloreshow door Brasil Tropical, De Maagd 20.15 u. film+++film+++fïlm+++filin ROXY 1: The Lost World: Jurassic Park - do, ma en di 20 u., vr 18.45 en 21.30 u„ za 14, 16.30, 19, 21.45 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. ROXY 2: My Best Friend's Wed ding - do, ma en di 20 u., vr 18.45 en 21.30 u., za en zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. CINEM'ACTUEEL 1: Face/Off - do, ma en wo 20 u., vr t/m zo 21.30 u. Bean, the Ultimate Disastermo- vie - vr 18.45 u., za en wo 14 u., zo 14, 16.30 en 18.45 u. CINEM'ACTUEEL 2: The Lost World: Jurassic Park - do, ma en di 20 u., vr 18.45 en 21.30 u., za 14, 18.45 en 21.30 u„ zo 14, 16.15, 18.45 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. CINEM'ACTUEEL 3: Conspiracy Theory - vr en zo 21.30 u., za 18.45 u., di en wo 20 u. Men in Black - vr en za 18.45 u., zo 16.15 en 18.45 u. Lady en de Vagebond - za, zo en wo 14 u. Verrassings-voorpremière - do 20 u. Cinema Paradiso: Ridicu le - ma 20.30 u. Basquiat - di 20.30 u. Radio Sloth is te beluisteren op FM 106,5 MHz en via de kabel op 107,5 MHz. Omroep Zeeland is op Tholen en Sint-Philipsland te beluisteren op 101.9 MHz op de FM en op Tho len via de kabel op 88.9 MHz si i Stemmen van lezers 't Is behriepeluk, dat is ma weineg ménsen nae d'r zin at 'r wêê dertug vèrkusmesterieën komme bie de zevene die at 'r a bin. Da plan is nie pas in de meutelien- ge, ma a êêl lank. Ma wat mö tat op d'n duur toch ba re mee zo'n stank. Want vroeher, toen a t'r vee ménsen zelf 'n keutje mestten was dat nie erg. Want êên of twee vèrkus ruuk je op z'n besten. In dan zovee mesterieën op ons móóie eiland, dan hae je toch twuufele an die on- nruststokers d'r verstand? A je hoedewel over de bruhhe bin, staet dae: 'Tholen daar kun je niet omheen'. Ma dan kunne ze d'r beter opzette: 'Thole dae kü je nie mêê deureen'. De anttekeniengen d'r teehen óöre in oktober bie de hemêênte he- brocht, 'k heleeze, ma daemee óöre die voomeemes zoma nie ofheweeze. Me konne beter menister Aartsen verzoeke ier 'n stuitje te lozêêre, ma dan wé in 'n caravan temidden van zeuhen in bêêren. Want ondervinden is de beste lêêrmêêster, óór oaltied hezeid. Wat a de naedêêlen van zo'n vèr- kusinvasie bin, is hêên kleinegeid. Elf punten wiere d'r anheweeze op zo'n uus-an-uus pamflet, ma op nog mêê naedêêlen is vol- hens mien hinêêns helèt. Want noe teld ons eiland êêl wat vreemde recreanten; daevan êêl wat neringdoende vee vaste klanten. Ma om je vrieje tied deu te brien- gen op plekken daer a 't stienkt, dae hae je toch zeker nie nae toe. 'k Weet zeker da iederéén d'r zo over dienkt. Dus: vèrkus? Neeje, neeje, neeje! 'k Ope a 't nie deuhaet, dan is ie deréén tevreeje. L.M. Hendrikse-Everaers Stavenisse. Voor een perceel grond in de nieu we woonwijk achter de Langeweg in Scherpenisse is veel meer vraag dan er kavels zijn. „We zullen de particulieren en bouwbedrijven be slist niet allemaal kunnen helpen", aldus een gemeentewoordvoerder. In de eerste fase van het bestem mingsplan (de gerooide boomgaard van Kok en het voormalige trap veld/hondenterrein) kunnen zo'n 22 tot 24 huizen komen. Er is een wachtlijst en op volgorde (datum van binnenkomst aanvraag) en af hankelijk van de verkavelingsmo gelijkheden, worden de verzoeken afgewerkt. C. van de Velde uit St. Maartens dijk heeft in een brief aan de ge meenteraad zijn beklag gedaan, dat er voor wethouder J. Versluys en aannemer M.J. van Houte wel een huis gebouwd wordt, terwijl hij nog geen grond toegewezen heeft ge kregen. „We worden niet eerlijk be handeld", zegt Van de Velde. „Eer der hebben we bij verzoeken voor grond op het industrieterrein van St. Maartensdijk al twee keer nul op rekest gekregen. Aan de Lange weg in Scherpenisse willen we een vrijstaande woning bouwen. In fe bruari hebben we eerst gebeld en toen we in de Eendrachtbode een bericht over het plan lazen, hebben we 10 juni schriftelijk grond ge vraagd. Maar behalve een bevestiging dat onze brief is aangekomen, hebben we nog niet gezien. Je loopt ge woon tegen een muur op", zegt Van de Velde, die zijn bouwplan kant en klaar heeft liggen, maar nog geen bouwvergunning heeft aange vraagd. Het jongeren advies- en informatie bureau (JAIB) besteedt in oktober en november extra aandacht aan het onderwerp 'drugs'. Dit in navolging van een televisiecampagne over cannabis van het Trimbosinstituut. Cannabisproducten zoals hasjiesj en wiet komen van de hennepplant. In Nederland is er een gedoogbe leid voor softdrugs waaronder ook cannabisproducten vallen. Het bezit van kleine hoeveelheden wordt door de vingers gezien, maar grote hoeveelheden in bezit hebben of kweken is verboden. Ook hasj-olie (dat uit hennep wordt gemaakt) wordt niet gedoogd, omdat het on der de harddrugs valt. Andere lan den kennen geen gedoogbeleid en in sommige kun je lange gevange nisstraffen krijgen voor drugsbezit. Het JAIB vindt echter dat er niet al leen maar nadelen aan drugs kle ven. De effecten kunnen ook als prettig worden ervaren. Jongeren kunnen met al hun vragen over drugs terecht bij het JAIB aan de Molenvlietsestraat 11 in Tholen, el ke maandag, dinsdag en vrijdag van één tot vijf uur. Achter de bestaande vestiging van Bouman-Potter gaan de palen de grond in voor 15.000 m2 bebouwing, waarmee de woonboulevard aan de Paasdijkweg in Poortvliet wordt verdubbeld. Hij ziet nog een lichtpuntje. "Alle medewerking die de varkensmeste- rijen ontvangen, hopen wij ook te krijgen." De ruimtenood wordt ingegeven door de rijkelijk gevulde orderpor tefeuille. „Die is voor 1998 perfect, ja het beste wat ik wensen kan. Er staan veel grote, nieuwe introduc ties op het programma." Nieuwkerk heeft verder een nieuwe vestiging voor diepvries-verpakkingen in dis cussie omdat Middelharnis te klein is. Uitwijken naar Spanje behoort ook tot de mogelijkheden, maar bij alle bouwactiviteiten zegt Nieuw kerk nog steeds ,een lichte voor keur voor Poortvliet' te hebben. „We zijn echter ook bezig met seri euze overname-onderhandelingen van verpakkingsbedrijven in Frank rijk en Engeland, wat in 1998 afge rond kan worden." Budelpack heeft met Bouman-Pot ter een akkoord bereikt over de aankoop van drie magazijnen van 6000 m2, naast de zuiveringsinstal latie, onder de voorwaarde dat Bou- man vervangende magazijnruimte heeft. En zover is het nog niet, want bouwfase III van 17.000 m2 moet nog helemaal geregeld wor den. Voor beide bedrijven is de aan- en verkoop echter een gunstige si tuatie omdat de gebouwencom plexen Budelpack I en II dan beter op elkaar aansluiten. Zeker als in de verdere toekomst ook de zuive ringsinstallatie nog beschikbaar komt. Ook Bouman-Potter heeft dan de gebouwen meer geconcen treerd. Naast de bestaande 12.300 m2 wordt aan de achterkant 15.000 m2 bijgebouwd en met nieuwe ma gazijnen van 17.000 m2 erbij ont staat er een woonboulevard van bij na 45.000 m2. De gemeente Tholen heeft in de be leidsvisie bedrijventerreinen reke ning gehouden met de groei van de twee grote Poortvlietse onderne mingen. „We verwachten vrij snel een reactie van de provincie op die beleidsvisie", zegt bureauchef ruimtelijke ordening F.G.J.M. Bu- ermans. „Gezien onze contacten met de provincie en het onlangs aangenomen streekplan gaan we er van uit, dat we op het goede spoor zitten. We verwachten daarom niet veel opmerkingen. De nota geldt overigens voor de gehele gemeente Tholen, maar de knelpunten liggen in Poortvliet. Wanneer de provincie akkoord gaat, is dat een basis om verder te gaan met de procedure", aldus Buermans. In de uit april 1996 daterende be leidsvisie staat onder meer, dat op korte termijn een herindeling en vergroting van het bedrijventerrein Poortvliet noodzakelijk is om ruim te te bieden voor verplaatsing van enkele hinderlijke bedrijven uit de dorpskern (transportbedrijf De Groen) en om uitgroei van enkele voor de lokale economie zeer be langrijke bedrijven niet te blokke ren. De provinciale planologische com missie reageerde daar in november 1996 niet zo enthousiast op. „Wan neer zijn de grenzen van de groei bij de plattelandskern Poortvliet be reikt? Die vraag wordt in de be leidsvisie niet beantwoord", stelde de ppc vast. Toch werden er ope ningen geboden. „Budelpack en Bouman-Potter zijn reeds jarenlang hier gevestigd en onder bepaalde, strenge condities kan worden inge stemd met een zekere mate van uit breiding van beide bedrijven. Daar bij moet de voorwaarde worden ge steld, dat de gewenste uitbreiding direct is gekoppeld aan de bestaan de bedrijfsactiviteiten. Zelfstandige onderdelen die ook in bedrijfseco nomisch opzicht los van het moe derbedrijf kunnen opereren, kunnen bij voorkeur niet langer bij Poort vliet worden gevestigd", aldus de visie van de ppc, het adviesorgaan van het provinciaal bestuur, waar van gedeputeerde J.G. van Zwieten voorzitter is. Het personeel van Budelpack kreeg vorige week gebak bij de koffie wegens de uitreiking van het ISO 9002 certificaat door het internatio nale bureau Lloyds. De Poortvlietse verpakker behoort tot de kwalitatie ve top van Europa. De belangrijkste merkartikelenfabrikanten namen zelf al steekproeven voordat ze hun orders aan Budelpack gaven. Hun normen overtreffen vaak de ei sen die aan ISO 9002 gesteld wor den. Lloyds complimenteerde de staf met het goede kwaliteitssys teem, de duidelijke en volledige or derinformatie, het trainingspro gramma en het computergestuurde magazijnbeheerssysteem. Ir. M. La- gemaat leidt het kwaliteitsprogram ma, waarbij TQM (total quality ma nagement) het einddoel is. Daar voor moet nog veel werk worden verzet omdat TQM veel breder is dan ISO 9002. TQM staat voor te vreden medewerkers, tevreden klanten en tevreden buren, ja heel Tholen zou blij moeten zijn met Budelpack. Een collegeprogramma als uit gangspunt voor het beleid gedu rende een raadsperiode van vier jaar. Dat wordt de toekomst bij het besturen van de gemeente Tholen. Er wordt gewerkt aan een model, waarbij zowel ambte naren als bestuur efficiënter en klantgerichter gaan werken. De burger moet er uiteindelijk beter van worden. Na landelijke verkiezingen gaan de partijen die een kabinet vormen rond de tafel zitten om een geza menlijk programma te formuleren. Iets dergelijks zou ook bij de ge meente moeten gaan gebeuren. Het beleid dat de collegepartijen (de po litieke partijen die deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders) voorstaan, wordt op hoofdlijnen vastgelegd. „Een colle geprogramma is duidelijk strakker en bindender dan een meerjarenbe groting", aldus de burgemeester in de commissie financiën. „Er staat ook een filosofie in. Het stuk heeft meer diepte dan een meerjarenpro gramma, want daarop kunnen zelfs de collegepartijen schieten. Dat wordt met een collegeprogramma een stuk minder." „Zo'n programma moet ruimte bie den voor diverse politieke invals hoeken", vond P. van Belzen (RPF/GPV). SGP'er M. Dijke was bang dat de gemeenteraad meer op afstand komt te staan. Het college programma biedt onder meer een stukje continuïteit in het beleid, maar zou door de partijen die het onderschrijven bediscussieerd moe ten worden met de niet-collegepar- tijen, aldus CDA'er J. de Jager. „Dat is democratisch." Hij vond ook dat aanpassingen mogelijk moeten zijn als dingen anders ver lopen dan was gedacht. A. den Haan (PvdA) was dezelfde mening toegedaan. Die ruimte is er volgens de burgemeester ook. „Voor het college is het belangrijk om zoveel mogelijk steun te vinden in de ge meenteraad. Maar hoewel dat een zaak is van de fracties zelf, sluit ik niet uit dat het programma tevoren aan de gemeenteraad wordt voorge legd. Ik denk dat het voor geen en kele partij een probleem hoeft te zijn." De gedachte opzet sluit meer aan bij het bedrijfsleven. De gemeente raad bestuurt op hoofdlijnen, colle ge en ambtelijk apparaat voeren de details uit. Per afdeling worden jaarbudgetten vastgesteld. Een goe de zaak, vonden CDA en VVD. Ook D66 spraken de intenties van deze opzet aan. Maar RPF/GPV voelde niet voor een op het be drijfsleven gerichte managements- stijl. „Een gemeente is een bedrijf apart. Maak daarom een pas op de plaats", zei P. van Belzen. In feite komen in de opzet die wordt voor gestaan, de ambtenaren nog directer in contact met de burger dan nu al het geval is, aldus de burgemeester. „Maar een bedrijf wordt het nooit, al was het alleen maar omdat een gemeente er niet op uit is om winst te maken." Een toenemend aantal bevoegdheden, via mandatering, kan leiden tot ambtenaren die 'ko ninkrijkjes voor zichzelf beginnen', waarschuwde De Jager. Volgens de burgemeester zijn daarvoor vang netten ingebouwd. Dijke vroeg zich af of - door nu een besluit te nemen - de nieuwe ge meenteraad (die wordt in maart ge kozen) niet teveel voor de voeten wordt gelopen. „Door dit nu aan te pakken kan de nieuw gekozen ge meenteraad meteen met de nieuwe opzet aan de slag", zei de burge meester. Aan de nieuwe organisatie van het ambtelijk apparaat wordt al enkele jaren gewerkt. Een adem pauze inlassen is volgens Van der Munnik niet wenselijk: „We moe ten de stoom erop houden." Zo lang is doorgaand verkeer op de Markt niet mogelijk. Een deel van de Markt is afgezet. Alleen voet gangers kunnen langs het hekwerk aan de westzijde van de Markt. Het verkeer wordt omgeleid via de Westvest. Bij het saneren gaat het om drie tanks van zes kubieke meter die on- geveer vijf meter lang zijn. Eén tank van twaalf kubieke meter is acht meter lang. Deze ligt onder het wegdek richting Oudestraat, de twee anderen ongeveer op de plaats waar de pompen stonden. De tanks liggen ongeveer 2 meter en 30 cen timeter diep. Behalve op de plaat sen waar de tanks liggen, zal er ook 4 een deel van de grond bij de ingang van de garage worden verwijderd. Dat deel is het sterkst vervuild. Maandag werd het hekwerk gedeel telijk geplaatst en een keet neerge zet en heeft Hoka Verkeerstechniek uit Rosmalen de borden voor de omleiding geplaatst. Behalve de be kende aanwijzingen dat doorgaand verkeer niet mogelijk is en borden met pijlen die de omleiding aange ven, zijn ook op drie plaatsen grote gele borden gezet waarop staat dat de winkels en het gemeentehuis op de Markt bereikbaar zijn. De BBA- bus rijdt ook via de Westvest die in drukke straat is veranderd. Dinsdag werd de Markt daadwerke lijk afgesloten en werd een begin gemaakt met het verwijderen van de straatstenen. Die worden binnen de afrastering opgeslagen. Het ter rein beslaat ongeveer 650 vierkante meter. Rasenberg dat met vier man aan de sanering werkt (een uitvoer der, een milieudeskundige, een kraanmachinist en een grondwer ker), verwacht dertien vrachtwa gens met grond weg te rijden. Het transport wordt verzorgd door de firma Bartels. Het grondwater zit op ongeveer een meter. Via een open bemaling wordt het wegge pompt. De gemeente heeft de bewoners van de Markt schriftelijk op de hoogte gebracht van de werkzaam heden. De Thoolse arbeidsmarkt heeft behoefte aan schone industrie en werk gelegenheid, speciaal voor vrouwen. Dat zei wethouder J. Versluys vrijdag bij de opening van het nieuwe bedrijf ABS Euroyarn op indus trieterrein Welgelegen in Tholen. De wethouder noemde ABS een be drijf dat precies past bij wat de gemeente Tholen wil. „Wat is er in het leven mooier dan van je hobby je werk maken?", vroeg Versluys zich af. Hij schetste in het kort de ontwikkeling van hobby naar volwaardig bedrijf met een eigen pand. „Ook de gemeente Tholen is blij met de komst van dit bedrijf. Het gemeentebestuur meent dat het - naast de activiteiten die hel rijk en de provincie ondernemen voor werkgelegenheidsbevordering - met name op plaatselijk niveau van belang is dat de gemeente gun stige voorwaarden schept voor het bedrijfsleven", aldus de wethouder. Als voorbeelden van gemeentelijke bemoeienis met bedrijfsvestiging noemde Versluys het bouwen en in stand houden van bedrijfsruimten en -gebouwen, en een bedrijfsvrien- delijk beleid. „Dat wordt tot uiting gebracht in verkorting van de duur van vergunningprocedures, infor matieverstrekking, redelijke tarie ven voor overheidsdiensten en fi nanciële ondersteuningsmaatrege len", zei Versluys. „In de gemeente Tholen is daaraan in de afgelopen jaren veel aandacht besteed." En niet zonder succes, volgens de wet houder. Hij noemde als resultaat het terugdringen van de werkloosheid van 25 naar minder dan 10 procent. Toch wil Versluys niet stilzitten. Hij is verontrust over het feit dat zestig procent van de Thoolse beroepsbe volking buiten de gemeentegrenzen werk. Ook greep hij terug op een werkloosheidscijfer van anderhalf jaar geleden. „In januari vorig jaar waren er nog 755 werklozen in de gemeente. Dat noodzaakt tot verde re actie", aldus Versluys. En vol gens hem is die actie er ook. Hij meldde dat sinds de opening in 1993 al 25 bedrijven grond gekocht hebben op Welgelegen. Het is de bedoeling dat dit er in 2003 tussen de veertig en vijftig zijn. Dit jaar is ook alle grond in het plan Welgele gen in het bezit gekomen. „Daar mee is de grondvoorraad veilig ge steld en dat is nodig. Zeker nu Tho len in het onlangs vastgestelde pro vinciale streekplan als dragende kern is aangewezen. Bovendien merken we uit reacties steeds meer dat via onze acties en een sterke mond-op-mondreclame de vesti gingsmogelijkheden op Tholen steeds bekender worden. Het zou dus onverstandig zijn dat nu niet uit te buiten", vindt Versluys. „U hebt met uw bedrijf wortel ge schoten in 'de Fendert' en de plant wordt nu uitgezet in Tholen. Ik hoop dat die jonge plant snel tot bloei zal komen", zei wethouder Versluys tot het ondernemersecht paar De Ruiter van ABS Euroyarn. „Het bedrijf heeft als branche een eeuwenoude, van oorsprong huis houdelijke bezigheid. Dat oude am bacht wordt in uw zaak bedrijfsma tig met de modernste technieken gestalte gegeven. Een bedrijf dat uitstekend past op de Thoolse arbeidsmarkt waar be hoefte is aan schone industrie en werkgelegenheid speciaal voor vrouwen." Versluys was uitermate gestreeld met de opmerkingen van De Ruiter in De Eendrachtbode dat de gemeente zo behulpzaam was geweest. „Dat te horen is voor een gemeentelijke organisatie ook wel een keer prettig, naast de kritiek die zo nu en dan gespuid wordt." Als cadeau gaf Versluys namens de ge meente een vlag met het logo 'Tho len, daar kun je niet omheen' aan De Ruiter. Vrijdag en zaterdag wa ren er in het bedrijf allerlei demon straties te zien en er waren ook en kele specialisten in garen, patronen en hulpstukken voor machines uit Engeland overgekomen. Nieuwe aanvragen voor subsidië ring van culturele activiteiten in het kader van het Zeeland nazomerfes tival moeten door de gemeente kri tisch bekeken worden. Dat stelden CDA en VVD maandag in de ge meenteraad. Aanleiding was het verzoek van de stichting educatief toerisme Zeeland Oranjezon om een bijdrage van 1000 gulden voor een landschapsexcursie opgeluis terd met muziek door Trio Avodah. Reden voor het kritische geluid: de excursie trok slechts twaalf deelne mers. Desondanks noemde me vrouw E. Frigge-Hogesteeger het een goed initiatief. Gezien het eer dere standpunt in de commissie welzijn wilde niemand de subsidie toezegging terugdraaien. Behalve de SGP - in de commissie ook te genstander. „Gezien de steeds krap per wordende middelen vinden wij het niet verantwoord hier geld aan uit te geven", zei A. Kersbergen. „De deelname weet je vantevoren nooit, dat geldt ook voor bijvoor beeld Uit op Tholen", reageerde wethouder J. Versluys. „De land schapsexcursie was een stukje Tho len promotie. Inderdaad was de be langstelling teleurstellend, en dat gold ook voor het concert 's avonds zoals ik zelf heb kunnen constate- Deurwaarderskantoor Buys uit Tholen wil op het industrieterrein Welgelegen een nieuw kantoor met bovenwoning, opslagloods en par keerplaats bouwen. Aan de Ondernemersweg heeft ze optie op 2600 m2 grond van de ge meente. „Binnen veertien dagen valt de be slissing of het allemaal doorgaat", zegt mevr. Buys. Ze legt uit dat de groei van de activiteiten zodanig zijn, dat het kantoor aan de Markt in Tholen veel te klein is. „We moeten het van het bedrijfsle ven hebben en om onze klanten be ter te kunnen bedienen, is er ruimte nodig." De loods krijgt een omvang van zo'n 250 m2 om spullen te kunnen opslaan. Het is de bedoeling om daar ook executieveilingen te hou den. Het huurpand aan de Markt, waar nu 4 mensen werken, zal volgend voorjaar/zomer worden verlaten. In het nieuwe kantoor gaan 7 tot 10 mensen aan de slag. „We hebben een behoorlijke groei op Tholen", aldus mevr. Buys. „We bedienen nu heel Zeeland; ambtelijk zijn we overal bevoegd in de provincie. En incasso's doen we zelfs internatio naal." Ook voor de vestiging in de bin nenstad van Zierikzee heeft mevr. Buys plannen voor een groter en beter bereikbaarder kantoor. De SGP gaat er als enige fractie niet mee akkoord dat het ge meentebestuur zijn resterende aandelen Bouwfonds Nederland se Gemeenten verkoopt. „Wat je verkoopt, ben je kwijt en dit lijkt ons een zeer solide belegging. Nu ontvang je jaarlijks 72.000 gulden dividend", motiveerde M. Dijke het standpunt van zijn fractie in de commissie finan ciën. Tholen heeft nog 4940 aan delen en wil daarvoor minstens 250 gulden per stuk ontvangen. Dat zou 1.235.000 gulden ople veren. Eerder werd voor een be drag van 565.000 gulden aan aandelen verkocht en daarmee stemde de SGP toen wel in. Vol gens de wethouder kan het geld nuttig gebruikt worden. Van de eerste verkoop wordt vervroegd afgeschreven op investeringen in de brandweerkazernes in Sint- Philipsland en Sint-Maartens dijk. Ook de ruim 1,2 miljoen zou voor vervroegde afschrijvin gen gebruikt moeten worden. Daarmee worden tekorten op de begrotingen van de komende ja ren verkleind. J. van den Donker (D66) stelde vast dat de gemeen te de laatste jaren nogal aan de reserves knabbelt. Hij vond dat daarnaar gekeken moet worden, maar stelde zelf al vast dat er geen financiële ruimte is om ze weer aan te vullen. 4 is Ln dienst getreden als kinderarts in ziekenhuis I.ievensberg. In samenwerking met de collegae H.W. van Kerkwijk en L.G.M. Wilberts wordt de praktijk kindergeneeskunde uitgeoefend. De heer C.H.G. Wels heeft de waarneming inmid dels beëindigd spreekuur volgens afspraak Boerhaavepiein 1, 4624 VT Bergen op Zoom telefoon (0164)278297 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1997 | | pagina 11