HENNEN GESLOTEN FA. DEURL00 van i&oót TOPPERS VAN PFAFF! DAGREIS Wegens vakantie van 19 t/m 29 juni VERLOREN NATUURSTEENBEDRIJF FERKET EN DE MAAT B.V. TIJDREDE S.G.P. Familie berichten TE KOOP Gouden Schakel- armband WIJ ZIJN VERHUISD METSELWERKEN ZONWERINGEN Uitvalschermen Sereens Rolluiken Rol/voorzethorren 499,- 1499,- RÏKKEN Van Pijkeren v Van Leeuwen Viragh Van der Tak ROOMBOTER AARDBEIENCAKE 7.50 SUIKERBROOD 0 VOORGEBAKKEN BROODJES Q- 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 13 juni 1996 l&apper aan huis® ÜCzi, oi 67-572266 Wilt u voortaan "LIEVER SAMEN" door het leven gaan??? Fam. I. Quist- Moerland V.O.F. Sjaak v.d. Velde t! kj bi PFAFF HOBBY 301: PFAFF 6085: PFAFF ACTIEMODEL: Steensedijk 100, Hulst Tel. 0114-312906 en 316828 GRAFMONUMENTEN in vele modellen, soorten en prijzen MARMER EN NATUURSTEEN D.V. Woensdag 19 juni Allen hartelijk welkom! Rabobank F.D. Rooseveltstraat 6, Oud-Vossemeer Tel. 0166-672301 ADVOCATEN EN PROCUREURS j V.g -::: O, wat zijn wij heden blij Jaco en Heieen Jacob en Corry zijn vandaag 10 jaar hartelijk gefeliciteerd een paar met jullie eerste klein en dat vieren wij kind Tim pMM v,*v Geniet ervan. Geslaagd Fam. Franke na 9 jaar studie en wel Sint-Maartensdijk, 40 diploma's juni 1996 Eindelijk rust. Gefeliciteerd. Charlie Stille verwondering voor dit nieuwe leven Dankbaar aan Hem Die ons dit heeft gegeven We zijn verblijd met de geboorte van ons dochtertje en zusje Dina Jacoba Willemina We noemen haar II Madelinde Joop en Rianne Vroegop-Dekker Mario Willemijn Rob 4694 EJ Scherpenisse, 5 juni 1996 Burg. Bouwensestraat 54 0166-664269 Op 18 juni a.s. hopen onze ouders Wim en Coby Anthonisse-van Koeveringe te gedenken dat zij 25 jaar geleden zijn getrouwd. Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe. Arjan en Corina Eddie en Sandra 4697 CL St. Annaland, juni 1996 Schoolstraat 14 1971 1996 Op D.V. dinsdag 18 juni a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders Wim van Vossen en Maat van Vossen-Jansen de dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden zijn getrouwd. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van: Conny, Jacco Arjan John, Mathilde Astrid 4691 LJ Tholen, juni 1996 Meanderlaan 210 Op D.V. zaterdag 15 juni a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders L. Walpot en J.M. Walpot-Quist de dag te herdenken dat ze 40 jaar geleden in het huwelijk zijn verbonden. Dat de Heere hen nog lang voor elkaar en voor ons mag sparen, is de hartelijke wens van hun kinderen en kleinkinderen. Deze dag hopen we in familiekring te herdenken. 4675 BM Sint-Philipsland, juni 1996 Schoolstraat 50 S;., 1941 1996 Op D.V. 19 juni zijn onze geliefde ouders, groot- en overgrootouders L.A. Polderman en M.W. Polderman-Quaak 55 jaar getrouwd. Wij wensen hen nog vele jaren in goede gezondheid toe. si J.C. Lindhout-Polderman Jan en Janny Gilles en Johan Leen en Sandra Conchita en Kayleigh Marco en Corina Richard C.J. Lindhout-Polderman J.K. Lindhout Maddy Leen en Monique D.A. Polderman H. Polderman-Hendrikse Nelleke Marina 4691 KE Tholen, juni 1996 Mossellaan 33 k ,JË Dankbetuiging Voor de belangstelling, getoond op onze 50-jarige bruiloft, alsmede voor de vele kaarten, geschenken en giften die wij mochten ontvangen, willen wij u allen heel hartelijk dank zeggen. i Dit alles heeft er toe bijgedragen dat het voor ons een bijzonder fijne en onvergetelijke dag is geworden. Fam. Koppenhol-Vlaander 4693 PR Poortvliet, juni 1996 Bram Groenewegeweg 4 Mede namens Rien, Juliette, Jeanice en Carlijn onze hartelijke dank voor de vele felicitaties en attenties die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijksjubi leum. Mede dankzij u is het voor ons een onvergetelij ke dag geworden. Tonie en Cor Geluk-Quist Oud-Vossemeer, juni 1996 Pr. Mauritsstraat 2 Na een liefdevolle verzorging in Ten Anker heeft de Here van ons weggenomen onze geliefde schoonzuster en tante PIETERNELLA WILHELMINA VAN DER SLIKKE-LEUNE sinds 1963 weduwe van A.J. van der Slikke op de leeftijd van 75 jaar. Piet en Tina Kurvink-van der Slikke Ron en Jannie en kinderen Meppel, 4 juni 1996 Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde die wij van haar hebben mogen ontvangen, geven wij u kennis dat na een kortstondig maar ernstig lijden, de Heere van ons heeft weggenomen onze zorgzame moeder en oma MACHIELINA MARIA BEURKENS weduwe van Cornelis Kempeneers in de leeftijd van 83 jaar. "Sterke de Heere ons in dit verlies" S.E. de Jonge-Kempeneers J.J.W. de Jonge René en Connie Léon en Diana, Noèl Julian en Sophia, Elise Tholen, 7 juni 1996 Zorgcentrum "Ten Anker" Correspondentie-adres: Familie de Jonge, Oostdijk 30, 4675 CE Sint-Philipsland. De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 juni om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint- Philipsland, voorafgegaan door een rouwdienst in het verenigingsgebouw van de Oud Ger. Gem., Voorstraat 36 te Sint-Philipsland. Met verslagenheid geven wij u kennis dat de Heere op een voor ons ongedachte, onverwachte wijze uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde moeder, groot moeder en overgrootmoeder CORNELIA DEfJ ENGELSMAN weduwe van Hendrik Jansen geboren 19 oktober 1917 overleden 12 juni 1998 Hector Jansen Lucie Jansen-van Dijke Henri en Lilian Gertrude en Peter Cornelie Abram Jacob Stephan Piet Jansen Nellie Jansen-Bolier Corine en Jaap Anneke en Johan Marinelle, Martijn Erika Coby Jansen-Van Pagee Erik Jhonny Carolien Mark Theo Jansen Maria Jansen-Heyboer Hendrik Elena en Anne Connie Marlies Ria de Graaf-Jansen Jan de Graaf Jan Kees Niels Leon Poortvliet, 12 juni 1996 Jan van der Slikkeplein 29 Correspondentie-adres: H. Jansen, Bernhardstraat 14693 EH Poortvliet Geen bloemen Er is gelegenheid tot condoleren dagelijks aan huis tus sen 15.00 en 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 15 juni a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats, Hogeweg te Poortvliet, voorafgegaan door een rouw dienst in de kerk der Ger. Gem. Zuidstraat te Poortvliet, aanvang 13.15 uur. Zij die de rouwdienst en begrafenis willen bijwonen wor den verzocht om 13.10 uur in voornoemde kerk aanwe zig te zijn. Na de rouwdienst is er nog gelegenheid om te condole ren. Gepaste kleding gewenst. Heden heeft de Heere weggenomen onze geliefde tante en oud-tante CATHARINA PIETERNELLA VAN DUKE weduwe van M.L. Koopman in de leeftijd van 86 jaar. Jan en Corrie Goedegebuure-Andriesse Elma en Arie Heieen Marieke Matthijs Leendert Grieta Arjan Jacco St. Maartensdijk, 4 juni 1996 Veilig in Jezus armen Nog onverwachts ging van ons heen, ons innig geliefd omaatje CATHARINA PIETERNELLA VAN DUKE-KOOPMAN in de leeftijd van 86 jaar. Zij was een voorbeeld voor ons allen. Familie Bazen-Hage Sint-Maartensdijk, juni 1996 Hiermede betuigen wij onze oprechte dank voor de getoonde belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma JOHANNA VAN OUDENAARDE J.M. de Wit kinderen en kleinkinderen Poortvliet, juni 1996 Psalm 25 vers 2 berijmd Bedroefd, maar ook dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in "De Schutse", na een periode van afnemende krachten, zacht en kalm door de Heere uit ons midden is weggenomen onze geliefde, zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-, overgroot- en bet-over grootmoeder KOMMERINA WESSELS sinds 1975 weduwe van Jan Rochus van Dijke in de leeftijd van 98 jaar. Sint-Annaland: C.J. Duijzer-van Dijke A.J. Duijzer P.H. van Dijke A.A. van Dijke-den Haan H. Goedegebuure-van Dijke L. Goedegebuure klein-, achter- en achter-achterkleinkinderen Sint-Annaland, 6 juni 1996 Zorgcentrum "De Schutse", F.M. Boogaardweg 10 Correspondentie-adres: Familie Duijzer-van Dijke, Burg. Smithstraat 38, 4697 HG Sint-Annaland. De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 10 juni om 15,.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint- Annaland, voorafgegaan door een rouwdienst in de zaal van zorgcentrum "De Schutse", F.M. Boogaardweg 10 te Sint-Annaland. Na een liefdevolle verpleging in zorgcentrum "De Schutse" heeft de Heere van ons weggenomen onze lieve opoe KOMMERINA VAN DIJKE-WESSELS in de gezegende leeftijd van 98 jaar. Barendrecht: Leuntje Hage-Duijzer Adrie Hage St. Annaland: Wim Hage Bianca Hage-Roest Marijn Daan Barendrecht: André Hage Martina Hoedekenskerke: Rina Dekker-Duijzer Jaap Dekker Christa Dekker Karina Rikkers-Dekker Jhonny Stabroek (België): Marieke Lenger-Duijzer Simon Lenger Cleo Carlijn Simon Goes: Rien Duijzer Annet Duijzer-Snoep Bram Janneke Johan St. Annaland: Jan van Dijke Iza van Dijke-v.d. Boogaard Marna Zwagemaker-van Dijke Dick Zwagemaker Joris Barneveld: Peter van Dijke Esther van Dijke-Schaap Gert-Jan St. Annaland: Hans van Dijke Marijke van Dijke-Meeuse Anné St. Annaland: Piet van Dijke Willy van Dijke-Methorst Miranda St. Annaland: Jos van Dijke Elly van Dijke-v.d. Jagt Patrick Mark Wilbert St. Maartensdijk: Maria de Graaf-van Dijke Jan de Graaf Arjan Amanda Vlissingen: Dineke Goedegebuure- Goedegebuure Wim Goedegebuure Papendrecht: Matthijs Goedegebuure Edith Goedegebuure-den Engelsman Joline Henriëtte Esther Halsteren: Han Goedegebuure Elly Goedegebuure-Langenberg Barry en Claudia Linda en Frank St. Annaland: Cent Goedegebuure Jeanne Goedegebuure-Mook St. Annaland, 6 juni 1996 Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toe wijding die wij van hem hebben mogen ontvangen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze zeer bijzondere ABRAHAM PRIEM 30 augustus 1931 6 juni 1996 A.A. Priem-Oudesluijs Nettie Hans en Lourdes Richard, Fernando, Geomar Heieen 2651 HZ Berkel en Rodenrijs, juni 1996 Sterren weg le De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Uw blijken van medeleven na het overlijden van onze zorgzame vader en opa JACOB PIETER ANTHONISSE zijn ons tot grote steun geweest. Wij betuigen u daarvoor onze oprechte dank. L.J. Luijmes-Anthonisse H.J. Luijmes klein- en achterkleinkinderen Poortvliet, juni 1996 De belangstelling van familie, vrienden en kennissen tij dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa MARINUS LEENDERT STEKETEE was overweldigend. Medeleven in de vorm van bezoekjes, brieven en kaart jes waren voor ons het bewijs dat hij ook door U werd gewaardeerd om wie en hoe hij was. Namens ons allemaal hartelijk dank hiervoor. Nel Steketee-de Jonge kinderen en kleinkinderen Tholen, juni 1996 S3.mta üonrad-;ïlDasEner Met dank aan de Heere, is ons 55-jarig huwelijksjubi leum met kinderen, klein- en achterkleinkinderen een zeer goede dag geworden. Hartelijk dank voor al de blijken van medeleven, in welke vorm dan ook. fam. Vroegop- Scheermeijer St. Annaland, juni 1996 Na de Heere wil ik alle men sen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloe men en telefoontjes, ook namens mijn man en kinde ren, tijdens het verblijf in de ziekenhuizen van Bergen op Zoom en Rotterdam. Mevr. M. Rottier-Boller 4693 CG Poortvliet, juni 1996 Deestraat 45 Dankbetuiging Hiermede zeggen wij u har telijk dank voor de vele feli citaties, bloemen, cadeaus en de vele kaarten, die wij ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum mochten ontvangen. Het is voor ons en onze kinderen en klein kinderen een onvergetelijke dag geworden. H. Bout P. Bout-v.d. Boogaard 4691 LW Tholen Touwslagersdreef 11 Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele attenties, bloe men en kaarten, die wij tij dens ons 25-jarig huwelijk mochten ontvangen. J.H. Eskes A. Eskes-van Ettekoven 4691 LA Tholen, juni 1996 Groot Verréhof 15 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaar ten, bloemen, geld en cadeaus, die wij bij de geboorte van onze zoon en broertje Jeroen mochten ontvangen. Iman, Lenie en Nicoline v.d. Jagt St. Annaland, juni 1996 Nieuwstraat 6 Mede namens mijn man, iedereen hartelijk bedankt voor de belangstelling, atten ties en de vele kaarten, tij dens mijn verblijf in het St. Franciscus ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. J. Faasse-Meijer 4675 SW St. Philipsland, juni 1996 Achterstraat 30 Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen en andere attenties, die wij bij ons 35- jarig huwelijk mochten ont vangen. F.J. den Braber M. den Braber-Verwijs Sint-Philipsland, juni 1996 Deldensestraat 23 Wij danken u, ook namens de kinderen allen heel harte lijk voor alles wat wij bij ons 30-jarig huwelijk mochten ontvangen. J. Reijngoudt L. Reijngoudt-v.d. Est St. Philipsland, juni 1996 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaar ten, bloemen, geld en cadeaus die we bij ons huwe lijk mochten ontvangen. Gert-Jan en Connie Quaak 4694 EK Scherpenisse, juni 1996 Anna van Burenplein 8 Mede namens mijn papa en mama wil ik u hartelijk bedanken voor al uw cadeaus, kaarten en andere attenties die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst heb mogen ontvangen. Groetjes van Ricky Bazen St. Maartensdijk, juni 1996 Meliosweg 5 Langs deze weg wil ik u, ook namens Ab, bedanken voor de belangstelling, in welke vorm dan ook, voor en tij dens mijn verblijf in het Sophia-ziekenhuis. Het heeft mij goed gedaan. Elsa van Haaften Sint-Maartensdijk, juni 1996 af te leveren 25 juni a.s. 's avonds na 18.00 uur C. de Vos Pr. Beatrixstraat 3 Stavenisse Tel. 0166-692723 van horlogeketting omg. St. Annaland Dierb. herinnering, tegen beloning te bezorgen bij: Kantoor Eendrachtbode, Nieuwstraat 4 Bel/schrijf voor de gratis brochure: "Liever Samen", Postbus 33 4697 ZG St. Annaland 0166-653754/ 0166-663680 van Noordweg 47 Anna-Jacobapolder naar Zorgcentrum "De Vossemeren" Burg. Janssenstraat 1 kamer 10 4681 AW Nieuw Vossemeer Tel. 0167-503612 Uw adres voor: En vele mogelijkheden voor binnenzonwering/raambedekking Showroom aanwezig. Ons adres: Edisonweg 1, Tholen Tel. 0166-603866 f» r~\3 "r1 - Veel naaimachine voor weinig geld. Uitstekende gecontroleerde Pfaff-kwali- teit. Compleet in koffer. J&&;- NU 549,- na inruil1 Een^peciale aanbieding van Pfaff. Een echte Pfaff voor een extra lage prijs. Compleet, sterk en degelijk... en "7QQ gemakkelijk te bedienen. 1_0997- na inruil UU Pfaff 6120 Stretch Jeans: een prachtig design met vele extra's: ingebouwd dubbelstoftransport super eenvoudige tiptoetsbediening, enorme stikkracht en automatische draadinsteker V&d&r na inruil PFAFF speciaust Bergen op Zoom: Kortmeestraat 17 Roosendaal: Nieuwe Markt 48 Breda: Lange Brugstraat 30 Eindhoven: Willemstraat 21 Agentschap: Rouwonderneming Schot B.V. toonkamer Postweg 3, THOLEN tel. 0166-602650 hoopt ds. Goudriaan, predikant v.d. Oud Ger. Gem. te Ede een tijdrede uit te spreken voor de kiesver. v.d. S.G.P. te St.-Annaland Aanvang: 19.30 uur Kerkgebouw van de Ger. Gem. aan de Weststraat te St.-Annaland ADVOCATEN Kantoor Tholen Vossemeersepoort 6 Postbus 24 4690 AA Tholen Telefoon 0166-605000 Fax 0166-604455 Kantoor Zierikzee Engelse Kade 2 Postbus 3 4300 AA Zierikzee Telefoon 0111-415151 Fax 0111-412244 Op 3 september 1996 organiseert de RABOBANK "SINT-ANNALAND-POORTVLIET" B.V. een dag reis naar KATWIJK aan ZEE. Het programma ziet er als volgt uit: Rondvaart vanuit Katwijk aan Zee met koffie en gebak Koffietafel te Katwijk aan Zee Rondleiding in Katwijks museum en vuurtoren door een Katwijkse visser Winkelen in Katwijk Diner in Restaurant Kaagzicht te Buitenkaag Opgave voor 1 augustus Kantooruren Sint Maartensdijk: 9.00 uur tot 12.00 uur Sint Maartensdijk: Bergen op Zoom: Markt 48 Pasteurlaan 1 (Postbus 50) 4695 CH ST. MAARTENSDIJK 4600 AM BERGEN OP ZOOM Tel.: 0166 - 662224 Tel.: 0164 - 266600 Fax:0166 - 662256 Fax:0164-266388 van 3.00 voor 5 voorI «VD O LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Botermarkt 12, Tholen Telefoon 0166-602324

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 4