BOHA makelaardij o/g Scorpio ESKES Ontwerp-onderhoudskaarten waterlopen Openbare vergadering mr Keur waterbeheer vbo faumc/ie Wuift jj^i KHEBICLMERHHO Bel 00-323.667.33.90 Onroerend goed TE KOOP BELEGGEN EN SPAREN IN BELGIË F. STEVENS VAREL SECURITY Voor alle onderhoud en schade- reparatie naar DE SMOKKELHOEK KAPELLE BUITENSCREENS beter bij Bestosol WAO-PLATFORM ZEELAND TEL.: 0113 24 93 25 Asfaltering plattelandswegen Van Pijkeren y Van Leeuwen Viragh Van der Tak HET REGELEN VAN UW HYPOTHEEK IS ONS FAVORIETE HUISWERK STURRIS VASTGOED EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 6 juni 1996 Computers Autobedrijf Ohmstraat 2 Tholen NU WE HET TOCH OVER CARAVANS HEBBEN enorme kortingen waar? 0113-341623 Herbeoordeling In de WAO Op 25 juni 1996 om 14.00 uur is er een voorlichtingsmiddag ADVOCATEN EN PROCUREURS Guy du Bois Makelaardij o.g. Hypotheken Taxaties THOLEN, M.V. GELRESTRAAT 81 ST. ANNALAND, BURG. BAASSTRAAT 32 ST. PHILIPSLAND, KRABBEKREEKSTRAAT1 GARAGES, BERGINGEN, SCHUTTINGEN, PAARDESTALLE^ ENZ. beton VERLOTING CLUB KAMPIOENSCHAP S.V. SMERDIEK STATIONSSTRAAT 10, ESSEN B. VOOR MEER INFORMATIE Stationsstraat 10, Essen Open: ma. t/m zat. 9.00-12.30 uur ma. t/m do. 13.30-17.00 uur vrij. 13.30-19.00 uur rHMSSP team Dorpsstraat 57, 4661 HM Halsteren tel.: 0164-683842 fax 0164-683950 Ook zaterdagmorgen zijn we geopend ir> 10.00 tot 12.3. POORTVLIET, Smidsstraat 12 TE KOOP: Jetta dsl., eind '83, i.z.g-.st., nyve banden, nwe accu, trekhaak, APK, ƒ2.150,-. Tel. 0166 - 652279. ER ZIJN nog enkele video banden te verkrijgen van opnamen, gemaakt op Ko ninginnedag voor, tijdens en na bezoek door Ben Schot. Bel snel 0166 - 6637Q4. VOOR AL uw schrik draad- en afrasteringsma terialen, apparaten, lint voor paarden, draad, paal tjes, enz.... gaat u naar Vernou Steenbergen b.v., Westlandselangeweg 1 la, 4651 PD Steenbergen. Tel. 0167 - 564039 fax: 566854. GESTOLEN: Opoefiets Ba- tavus (zwart), nacht 17/18 mei, naast bakkerij. Te vens gevonden herenfiets. Inlichtingen bij Ben Schot, Achter 't Bos 35, St. Maar- tensdijk, 0166 - 663704. VERNOU STEENBER GEN B.V. Westlandseweg 11a, 4651 PD Steen bergen, tel. 0167 - 564039, fax 0167 - 566854: voor al uw beregenings- en riole ringsmaterialen BEREGENINGSPOMPEN EN beregeningsmateria- len: Vernou Steenbergen b.v., Westlandseweg 11a, 4651 PD Steenbergen. Tel. 0167 - 564039 fax 0167 - 566854. TE KOOP: in zeer goede staat zijnde Spartamet. Tel. 0166 - 612697. FAMILIEDRUKWERK Voor al uw huwelijkskaar- ten en geboortekaarten kunt u het best bij Diele- man terecht. En wist u dat u bij bestelling van uw geboortekaarten zo'n prachtige kado-doos ter waarde van 50,- gratis krijgt. Bovendien kunt u bij ons terecht voor uw geboortedrageesbruidsui kers, geboortetegels, baby albums en receptie-al bums. Dieleman bv, Oude- landsestraat 9, 4691 BJ Tholen, 0166 - 604150. WILT U van de zomer leren zeilen? Bel dan voor nadere inlichtingen: Thoolse vaarschool De Zwerver. Tel. 0166 - 663158. STACARAVANS TE HUUR in de Ardennen vanaf 250,- p.w. all-in. Inl. 043 - 4591598. Bezet van 6-7 tel 3-8. Tel.0166-692907 Tel. 0166-603682/603304 gaan we zeker naar de Smokkel hoek met zijn op Hobby's, Chateau's en Biirstners Ook zo'n 50 occasions Ze hebben er ook wel 20 verschillende nieuwe stacaravans, er is er al één van 8,5 x 3 m met 2 slpkmrs., douche, w.c., voor maar 19.995,- Ook wel 25 occasions (bij Goes) Voor de juiste route even bellen CUPIDO brengt u bij elkaar! Indien gewenst reeds binnen 1 week uw eerste contact. Vraag gra tis en vrijblijvend de folder aan. 0345 - 611486 (auto matisch) Of 0345 - 631364 (telefoniste). 24 uur per dag, 7 dagen per week. Cupido: erkend, voordelig en één van Nederlands grootste relatie-organisa ties. REPARATIE OF VER NIEUWING van bootzei- len, tenten, e.d. Zeilmake rij Aarnoudse-De Nijs, werkplaats Veerstraat 22, Oud-Vossemeer, tel. 0166 - 672686 of 06 - 52773727. ZIEKEN VERPLEGINGS- ARTIKELEN: o.a. elasti sche kousen, breukban den, anti-rheuma onder goed, krukken, wandel stokken, injectiespuiten, massage-apparaten en massagekussens, loop hulp, closetstoelen, rugge steun, toiletverhoger, bed- leestafel, diverse soorten scharen en pincetten, diverse soorten thermome ters, draagbare urinalen, verhuur Enuralarm tegen bed wateren. Speciaalzaak voor Ziekenverplegings- artikelen Oscar Timmers, Kade 51, Roosendaal, tel. 0165 - 560609. Gediplo meerd en Erkend Zieken fondsleverancier. Zater- dagmiddag gesloten. ROOMPOT BEACH RE SORT, KAMPERLAND vraagt voor haar horeca- afdelingen en supermarkt Vakantiehulpen. Héb je eigen vervoer, spreek je Duits en ben je deze zomer beschikbaar, bel dan 0113 - 374110 (ma t/m vr 08.00 - 17.0Q uur). BROMFIETSVERZEKE RING!!! WA: Spartamet 50,-; Snorfiets 135,-; Automaat 150,-; Versneller 485,-. W.A. Donken Assurantiën, tel: 0166- 662979. SFOED1I Wegens uitbrei ding zkt. "Astrid" lingerie dames voor het verzorgen van lingerieparty's, hoge verdiensten en een pretti ge werksfeer. Tel: OIO - 4840196/065/4613009 HYPOTHEKEN. Meer dan 25 geldg. Lage rente. L&E Financial Services, 0166 - 662454. WEEGSCHAAL NODIG? nieuw of gebruikt. Kruysse - weegappara- tuur, Krabbendijke. Tel. 0113 - 501394. Fax. 0113 - 502599. Het dagelijks bestuur van het water schap Zeeuwse Eilanden maakt bekend dat het de ontwerp-onderhoudskaarten heeft vastgesteld. Op deze kaarten staan de buiten de bebouwde kom gelegen waterlopen die door het water schap zullen worden onderhouden. Binnen de bebouwde kom wordt de huidige onderhoudssituatie gecontinu eerd; dit wil zeggen dat het onderhoud wordt uitgevoerd door degene die dit onderhoud voorheen ook uitvoerde. Ter inzage De ontwerp-kaarten liggen vanaf mor gen gedurende vier weken ter inzage: - op het bedrijfsbureau sector Water beheer van het waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 0113-241268) bui ten de werkuren van 18.00 tot 21.00 uur; op verzoek, met uitzondering van de avonduren, kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen; - op het districtskantoor Walcheren/ Noord-Beveland, Goese Korenmarkt 34 te Middelburg, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur; - op het districtskantoor Schouwen- Duiveland/Tholen, Kerkhof 1 te Zierik- zee, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur; - op het steunpunt Tholen, Onder de Linden 5 te Sint Maartensdijk, op af spraak (tel. 0166-663255) - op de secretarieën van de gemeen ten binnen het beheersgebied van het waterschap, tijdens de openingstijden van de desbetreffende secretarieën. Na de genoemde periode van vier weken blijven de stukken ter inzage lig gen op het bedrijfsbureau sector Water beheer van het waterschap, elke werk dag van 9.00 tot 12.00 uur, totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden inge- steld. Zienswijzen Tot vier weken na vandaag kunnen be langhebbenden zienswijzen naar voren brengen over de ontwerp-kaarten. Deze zienswijzen moeten worden ge stuurd naar het dagelijks" bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 114, 4460 AC Goes. Goes, 31 mei 1996 het dagelijks bestuur van het water schap Zeeuwse Eilanden drs. H. Eversdijk, dijkgraaf a.i. mr. drs. j.A. de Visser, secretaris De dijkgraaf a.i. van het waterschap Zeeuwse Eilanden maakt bekend dat van de algemene vergadering zal plaatsvinden op donderdag 20 juni 1996 om 19.30 uur in Ontmoetings centrum "De Stenge", Stengeplein 1 te Heinkenszand. In de vergadering komt onder andere aan de orde: vaststellen jaarrekeningen 1995 van de voormalige waterschappen en het wegschap. Voorafgaand aan de algemene verga dering vinden openbare bijeenkom sten van de functionele commissies en de gebiedscommissies plaats. Hieronder treft u een overzicht van deze vergaderingen aan. Vergaderingen gebiedscommissies Tholen/Sint Phiiipsland, 18 juni 1996, 19.30 uur gemeenschapscentrum De Welievaete, Hoenderweg 133, Sint Annaland Zuid-Beveland, 13 juni 1996, 19.30 uur waterschapskantoor. Piet Heinstraat 77, Goes Schouwen-Duiveland, 13 juni 1996, 19.30 uur Kerkhof 1Zierikzee Walcheren/Noord-Beveland, 13 juni 1996, 17.00 uur Fort de Ruyterweg 4 (a.w.z.i.), Ritthem Vergaderingen functionele commissies Waterbeheer, 11 juni 1996, 19.30 uur waterschapskantoor, Piet Heinstraat 77, Goes Middelen, 11 juni 1996, 20.00 uur waterschapskantoor, Piet Heinstraat 77, Goes Waterkeringen en Wegen, 10 juni 1996, 13.30 uur waterschapskantoor, Piet Heinstraat 77, Goes Goes, 6 juni 1996 De dijkgraaf a.i. drs. H. Eversdijk PRIJSVOORBEELD 140 x 140 CM gratis op maat gemaakt ZONWERINGEN B.V. THOLEN - Karl Laban Showroom: Burg.Lichtenbergstraat 10 - 0166-602823 b.gg. 013-5434423 VASTE AKTIE PRIJZEN, BIKKELHARDE GARANTIES U kunt deze bijeenkomst bijwonen door u aan te melden bij: Op 28 maart 1996 heeft de algemene ver gadering de Keur waterbeheer vastgesteld. Tegen dit besluit kon beroep worden inge steld bij Gedeputeerde Staten van Zee land. Van deze mogelijkheid is gebruik ge maakt ten aanzien van artikel 9, betref fende de verbodsbepalingen die strekken tot bescherming van de waterkwaliteit. De keur ligt met ingang van maandag 3 juni 1996 gedurende zes weken ter in zage, elke werkdag: a. van 9.00 tot 16.00 uur: -in het hoofdkantoor van het waterschap, Piet Heinstraat 77 te Goes; -in het districtskantoor Schouwen- Duiveland/Tholen, Kerkhof 1 te Zierikzee; -in het districtskantoor Walcheren/Noord- Beveland, Goese Korenmarkt 34 te Middelburg; b. na telefonische afspraak in het steunpunt Tholen, Onder de Linden 5 te Sint Maartensdijk, telefoon (0166)663255. Met uitzondering van artikel 9 treedt de keur in werking op 1 juli 1996. De keur is tegen betaling van de kosten (f 10,—) ver krijgbaar bij de sector Middelen, telefoon (0113)241384. Goes, 29 mei 1996 Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden, drs. H. Eversdijk, dijkgraaf a.i. mr. drs. j.A. de Visser, secretaris Momenteel worden asfalteringswerk- zaamheden uitgevoerd aan wegen op Tholen, Schouwen-Duiveland, Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemerscombinatie Koninklijke We genbouw Stevin/Zeeuwse Asfalt- onderneming/Aug. Van Dijck-Petit en zul len uiterlijk op 19 juli a.s. zijn afgerond. Het werk kan voor enige overlast zorgen, maar er wordt naar gestreefd deze tot een minimum te beperken. Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de vol gende medewerkers van het waterschap: District Schouwen-Duiveland/Tholen: H.A. Dalebout, tel. (01 11)412551 District Walcheren/Noord-Beveland: K. Sanderse, tel. (0118)616955 District Zuid-Beveland: j.M. Quist, tel. (0113)241000. Waterschap Zeeuwse Eilanden ADVOCATEN Kantoor Tholen Vossemeersepoort 6 Postbus 24 4690 AA Tholen Telefoon 0166-605000 Fax 0166-604455 Kantoor Zierikzee Engelse Kade 2 Postbus 3 4300 AA Zierikzee Telefoon 0T11-415151 Fax 0111-412244 Kantooruren Sint Maartensdijk: 9.00 uur tot 12.00 uur Sint Maartensdijk: Bergen op Zoom: Markt 48 Pasteurlaan 1 (Postbus 50) 4695 CH ST. MAARTENSDIJK 4600 AM BERGEN OP ZOOM Tel.: 0166 - 662224 Tel.: 0164 - 266600 Fax:0166 - 662256 Fax:0164 - 266388 EEN EIGEN HUIS BEGINT BIJ HUIS t HYPOTHEEK Huis Hypotheek Bergen op Zoom, Stationsstraat 6 Tel. 0164-248151 SIER8ESTRATING T Creatief advies en ontwerp Verrassende mogelijkheden in 2e kwaliteit Gratis thuisbezorgd binnen onze regio Inruil en aanleg mogelijk Guy du Bois sierbestrating Rucphenseweg 49 4882 KB Zundert Tel.: 076-5973201 Fax.: 076-5972614 t ééoi Molenstraat 61, 4311 EB Bruinisse Tel. 0111-483338 b.g.g. 0166-603781 Semi-bungalow met garage, entree, woonkamer 7.72 x 3.85, keuken, bijkeuken, 1 slaapkamer, bad kamer, toilet. Verd.: overloop met vaste bergkast, 2 slaapkamers, c.v., 368 m2 eigen grond. Prijs op aanvraag. Schakel-bungalow met carport. Ind.: hal, toilet, meterkast, L-vormige woonkamer met open haard, luxe keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers, badkamer, berging. 2e Verd.: 2 slaapkamers, douche met 2e toilet, bergvliering, c.v. 219.500,- k.k. Inruil mogelijk. Vrijstaande senioren-bungalow met garage op 370 m2 grond. Hal, woonkamer, 2 slaapkamers, badka mer, toilet, keuken, bijkeuken, c.v. 229.500,- Inruil mogelijk. Tevens te koop gevraagd: allerlei typen woningen. Snelle afwikkeling. Hoogstraat 2 Tholen 0166-602237 VASTGOED ADVISEUR SNEL EN BETAALBAAR Prefab betonelementen zijn perfect afgewerkt met vlak grijze buitenkant, houtmotief of steenmotief. Ook dubbelwandige bouw: met degelijke rabatdelen. Jarenlang plezier voor vlijmscherpe prijzen. Ook zelfbouwpakketten leverbaar. De Huufkes 42 (Industrieterrein Eeneind II) 5674 TM Nuenen levering en plaatsing door heel Nederland BEZOEK ONS SHOWPARK MET RUIM 20 MODELLEN Bel voor gratis kleurenbrochure met prijslijst TEL. 040 283 91 06 FAX 040 283 92 73 9e prijs 6e prijs 5e prijs 4e prijs 2e prijs 1 e prijs Prijzen af te halen bij: Frans Istha Winston Churchillstraat 7 Sint-Maartensdijk tel. 0166-664005 blauw nr. 682 blauw nr. 734 blauw nr. 469 blauw nr. 435 blauw nr. 724 blauw nr. 483 STEENBERGSEWEG 28, 4671 BG DINTEL00RD TELEFOON 0167-521014 OF 0168-473666 I slaapkamers, c.v.-installatre. Er oppervlakte 1 1148 ma. Bouwjaar t ■pRJjTy, Door onze naam heb- A ben wij veel kandi- daatkopers uit de Randstad voor o.a. HBkM ^^^^^woningen, bungalows en boerderij- 1T - J en op het eiland Tholen. Informeer vrijblijvend naar onze aantrekkelijke verkoopmogelijkheden. P/lyj [t(l Wij waarderen gratis uw onroerend goed. Geen LlV/lLij verkoop geen kosten. 's Zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar! Gegarandeerd bankgeheim Zéér hoog rendement Tevens reisinlichtingen I Inbraakbeveiliging t Brandbeveiliging I Toegangscontrole f Terreinbeveiliging I Video-observatiesystemen f Security Management systemen Alamcentraleservice I Service en onderhoud Voor de meest complete beveiliging Postbus 344 Livingstoneweg 42 Telefoon 0113-212033 iTHiimmiig Technisch Bevditgingsbedrtjf 4460 AS Goes 4462 GL Goes Telefax 0113-232998 OUD VOSSEMEER, Molenstraat 86 Nabij het centrum gelegen, nieuwgebouwde woning met c.v.J 3 slaapkamers en achter uitgang. Perceelsgroote: 275m2. Bouwjaar: 1992. Ind.: entree, tuinkamer v.v., parketvloeren deur naar het terras. Open keuken v.v., modern keukenblok. 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers en badkamer met douche. 2e Verd.: ingericht als bergzolder. Koopsom f 178.000,- k.k. SCHERPEN155E. Lage Markt 14 Aan dorpsplein gelegen woonhuis met 2 slaapkamers en diepe achtertuin. Bouwjaar: 1930. Perceelsgrootte: 125m2. Indeling.: entree, gezellige woonkamer met uitzicht over dorpsleintje. Open woonkeuken v.v. eenvoudig keukenblok, bijkeuken met badgelegenheid met douche en toilet. 1e Verd.: overloop en 2 slaapkamers. Koopsom f 85.000,- k.k. THOLEN, Gildenstraat 8 I ÜHïi 'ife a Geheel gerenoveerde woonboerderij met aangebouwde wagenschuur en vrijstaande stenen schuur c.q. stal. Bouw jaar: 1985. Perceelsgroote 5420m2. Ind.: royale entree, v.v., natuurstenen vloer en schuifpui. Woonkeuken v.v, luxe keuken met apparatuur, bijkeuken v.v., extra keukenblok, Komplete badkamer v.v., ligbad, douche en toilet. Slaap kamer. 1e Verd.: overloop en 2 ruime slaapkamers. Ideaal objekt voor paardenliefhebbers! Koopsom n.o.t.k. SCHERPENISSE, Hoge Markt 15 Bijzonder karakteristiek woonhuis met klokgevel, gelegen aan het marktplein. Bouwjaar: 1916. Indeling: entree, woon kamer, slaapkamer, v.v. vaste kasten. Keuekn met badcel. 1e Verd.: overloop. 2 grote slaapkamers met vaste kasten en bergzolder. Koopsom f 99.000,- k.k. Nabij het centrum gelegen karakteristiek woonhuis met 3 slpk. en berging. Bouwjaar: 1910. Ind.: entree, woonkamer en suite met schuifdeuren. Keuken, v.v. eenvoudig keuken blok, bijkeuken v.v. aansluiting w.a. en toilet. 1e Verd.: overloop, 3 slpk., v.v. dakkapel en douchecel. 2e Verd.: in gericht als bergzolder. Koopsom f 99.000,- k.k. In het centrum gelegen winkel/bedrijfsruimte met kantoor/ woonruimte Ind.: begane grond 120 m2 v.v. plavuizenvloer en c.v. Bovenwoning met eigen opgang. Ind.: woonkamer, open keuken, 2 slpk, badkamer en bergzolder Koopsom 185.000,- k.k.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 6