RECEPTIE CONCERT oót Familie berichten I RONCALLI ALLEEN GEOPEND VOOR KASVERKEER! Rabobank St. Annaland-Poortvliet PARTICULIERE THUISVERPLEGING SPIJSSLOF 3.50 VOORGEBAKKEN STOKBROODJES ROOMBOTER-CAKE APPELTAARTJE4.50 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 6 juni 1996 RONCALLI SCHOLENGEMEENSCHAP de heer Peet Goossen Ons kantoor in Poortvliet is i.v.m. verbouwing vanaf maandag 10 juni t/m vrijdag 28 juni Voor alle overige diensten kunt u terecht bij ons kantoor in St. Annaland. kamerkoor Chantez a Dieu ZATERDAG 8 JUNI Ned. Herv. kerk te Tholen l&apper aan huis® lE^eL oi 67-572266 EENODQODE "De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd". Psalm 126:3 De Heere, Die opnieuw leven gaf en leven spaarde, verblijdde ons met de geboorte van een zoon en broer- i tje Hubertus Filippus Theodorus We noemen hem Hubert Flip en Janny Quist Adriaan Arjen 4694 EJ Scherpenisse, 30 mei 1996 Burg. Bouwensestraat 18 1971 1996 Op D.V. 11 juni is het 25 jaar geleden dat onze ouders in het huwelijk zijn getreden. JJ. van Eenennaam en W.J. van Eenennaam-van Gorsel We willen hen hiermee van harte feliciteren Jacco Marcel Linda 4696 RA Stavenisse, juni 1996 Kerkstraat 37 immmm Ria ziet Sara vandaag, zij ontvangt uw felicitaties graag: tel. (0525) 682157 Piet, Marinus, Janneke en Sander 8081 XS Elburg, juni 1996 Velekenstraat 9 Hartelijk gefeliciteerd (O)ma Deurloo met uw 90ste verjaar dag op 7 juni a.s. van Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Tholen, juni 1996 Hartelijk dank voor de felici taties en attenties, die wij hebben ontvangen na de geboorte van onze zoon en broertje Ton van Nieuw enhuijzen Wendy, Wim en Bas St. Philipsland, juni 1996 Diep bedroefd delen wij u mede dat geheel onverwacht, van ons is heengegaan, mijn innig geliefde man en onze lieve zorgzame vader FINCENT JAN DEN BRABER echtgenoot van Cornelia Wilhelmina Hendrika Verhage in de leeftijd van 52 jaar. "De Heere sterke ons in dit zware verlies" Een ieder die hem gekend heeft, zal beseffen wat wij in hem verliezen. Sint-Philipsland: C.H.W. den Braber-Verhage P. van Zundert-den Braber M.J.C. van Zundert Sint-Annaland: C.J.J. den Braber 4675 BB Sint-Philipsland, 2 juni 1996 Gladiolenstraat 10 Geen bloemen Geen bezoek aan huis De begrafenis zal plaatsvinden op D.V. donderdag 6 juni om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint- Philipsland, voorafgegaan door een rouwdienst in het verenigingsgebouw van de Oud Ger. Gem., Voorstraat 36 te Sint-Philipsland. Aanvang van de rouwdienst 13.15 uur. U wordt vriendelijk verzocht om tijdig aanwezig te zijn. Na de begrafenis bent u in de gelegenheid de familie per soonlijk te condoleren. Mocht u onverhoopt geen rouwbrief hebben ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Nog bedroefd om het verlies van onze vader en opa, nam de Heere van ons weg, mijn geliefde broer, zwager en onze oom FINCENT JAN DEN BRABER P.M. den Braber-den Braber J. den Braber Arjan en Dirmia Pia en Leo St. Philipsland, juni 1996 Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van onze buurman CENNIE Wij wensen buurvrouw Corrie en de kinderen heel veel sterkte toe. Fam. Boudeling Fam. van der Gouwe St. Philipsland, juni 1996 Bedroefd om het grote verlies maar vervuld van dank baarheid, voor alles wat zij voor ons deed en betekende, geven wij u kennis, dat na een moedig gedragen ziekte in het Ziekenhuis Dr. Daniel den Hoed Kliniek van ons is heengegaan, mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma JOHANNA VAN OUDENAARDE echtegenote van Jan M. de Wit in de leeftijd van 68 jaar. Poortvliet: Goes: Axel: Goes: Bergen op Zoom: Dirksland: J.M. de Wit Simon en Adri Ilonka Jaco, Reindert Jan en Wilma Nikki Johan Hanna 4693 EM Poortvliet, 1 juni 1996 Burg. van Doornstraat 6 De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 5 juni j.l. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats, Hogeweg te Poortvliet, voorafgegaan door een rouwdienst in dorps huis 't Ouwe Raed'uus, Langestraat te Poortvliet. Bedroefd om het grote verlies maar vervuld van dank baarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend geven wij u kennis dat de Heere, na een geduldig gedragen lij den van onze zijde heeft weggenomen onze geliefde zus ter, schoonzuster, tante en oud-tante JOHANNA VAN OUDENAARDE echtgenote van J.M. de Wit in de leeftijd van 68 jaar. M.C. van Oudenaarde A.K. van Oudenaarde-van Nieuwkerk Ina en Martin Annet en Marcel. Tonja, Alwin, Martine Ria en Piet Arjan, Martijn, Ton Rinus en Ilse Jan en Anja Rini J. van Tiggele-van Oudenaarde A.P. van Tiggele Han Jan en Cisca Arné, Mara J. van Oudenaarde M. van Oudenaarde-Riedijk Wilma en Kees Marisca, Leonard Ineke en Kees Marcella. Annemarije Marian en Cees Barry, Peter Jan en Ilonka Gerrie Teuni en Christiaan Poortvliet, 1 juni 1996 Na een ernstige ziekte is van ons weggenomen onze geliefde schoonzuster en tante JOHANNA VAN OUDENAARDE echtgenote van Jan de Wit in de leeftijd van 68 jaar. Poortvliet: St. Maartensdijk: Oud-Vossemeer: Poortvliet: Krabbendijke: Amsterdam: A.M. de Wit E.J. de Wit-v.d. Jagt Anja en Rinus Uil-de Wit Linda Harmen Elise Anton Ella en Gaby Havermans-de Wit Esther Annet J. de Wit-Uil Mia en Cor v.d. Berge-de Wit Arco Maurice Jordy Japob en Caroline de Wit-de Graaf Poortvliet, 1 juni 1996 Op 1 juni 1996 is overleden TANTE JO DE WIT Dankbaar zijn wij voor de liefde en steun die ze ons gegeven heeft. We zullen haar vreselijk missen, maar ze is in gedachten bij ons. Ome Jan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toege wenst. Koos v. Poortvliet-Coby Wessels Anita en Marco, Kim en Niek André Leontine en Marcel St. Annaland, juni 1996 Bedroefd geven wij kennis van het heengaan van onze lieve tante Jo J. DE WIT-VAN OUDENAARDE Wij wensen oom Jan en kinderen veel sterkte toe. P. Klippel A.C. Klippel-Geluk Jacqueline en Jeroen St. Maartensdijk, 1 juni 1996 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u ras, geven. Matth.: 11:28 Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma PIETERNELLA WILHELMINA VAN DER SLIKKE-LEUNE *8-1-1921 f 4-6-1996 gehuwd geweest met Abraha' Johannis van der Slikke Driebergen: Ina Jansen-van der Slikke Harm Jansen Mechteld Annemiek Bram Arnhem: Heieen van der Slikke Wouter Michiel Tholen, 4 juni 1996 Zorgcentrum "Ten Anker". Correspondentie-adres: Ina Jansen-van der Slikke, Larixlaan 8, 3971 RB Driebergen. Geen bloemen De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 8 juni a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Bosstraat te Stavenisse, voorafgegaan door een rouwdienst in de Ned. Hervormde Kerk te Stavenisse. De dienst zal wor den geleid door ds. W.J. Gorissen. Aanvang rouwdienst 13.00 uur. Hieraan voorafgaand kunt u afscheid nemen van onze moeder en oma in de consistoriekamer. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de "Schuilplaats". Mocht u onverhoopt geen rouwbrief hebben ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Tot mijn diepe droefheid heeft de Heere van mij wegge nomen na een liefdevolle verzorging in "Ten Anker" te Tholen, mijn innig geliefde zuster PIETERNELLA WILHELMINA LEUNE sinds 1963 weduwe van AJ. van der Slikke op de leeftijd van 75 jaar. Vooral haar laatste levensjaren waren voor haar en ook voor haar kinderen en voor mij erg moeilijk. E.J. Leune 4696 BJ Stavenisse, 4 juni 1996 Voorstraat 5 Met ontroering namen wij kennis van het overlijden van onze geliefde tante PIETERNELLA WILHELMINA VAN DER SLIKKE-LEUNE Namens neven en nichten J.M.G. Leune Capelle aan den IJssel, 4 juni 1996 Na een moeizaam leven heeft de Heere in "Ten Anker" te Tholen van ons weggenomen onze lieve tante en oud tante PIETERNELLA WILHELMINA LEUNE sinds 1963 weduwe van AJ. van der Slikke op de leeftijd van 75 jaar. Wij hebben veel liefde van haar ontvangen. Jo en Suus Leune-Priem Jaap en Plona Leune-Boogert en kinderen St. Annaland, 4 juni 1996 t Stenen doe je niet ineens Maar af en toe een beetje je zegt ik ben wat moe en dan ben je aan je laatste beetje toe. Diep bedroefd doch dankbaar voor alles wat zij voor ons deed en betekende geven wij u kennis dat op de leeftijd van 84 jaar, na voorzien te zijn van de Heilige Sacramenten der Zieken, zacht en kalm van ons is heen gegaan onze lieve zorgzame moeder en oma CATHARINA JOANNA PLOMPEN weduwe van Marinus Hommel Steenbergen: Halsteren: Oud-Vossemeer: Hoogerheide: Roosendaal: Oud-Vossemeer: Halsteren: J. Hommel P. Wijmans C. Hommel A. Mens F. Hommel A.v. Hootegem'-Hommel E.v. Hootegem A.v.d. Aarsen-Hommel C.v.d. Aarsen H. Hommel J. Tunders-Hommel J. Tunders en kleinkinderen 4698 RK Oud-Vossemeer, 31 mei 1996 Vogelzangsedijk 4 De plechtige uitvaartdienst is gehouden op dinsdag 4 juni j.l. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus, Dorpsweg 7 te Oud-Vossemeer, waarna wij haar begeleidden naar haar laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats aldaar. Dankbaar voor alles wat ze voor ons betekend heeft, heb ben wij tot onze diepe droefheid afscheid moeten nemen van onze geliefde zuster, onze tante en oud-tante WILHELMIJNA ARIANA VAN DE VATE in de leeftijd van 85 jaar. S int-Maartensdijk: Kwadendamme: Rotterdam: J.A.A. van de Vate f J. v.d. Vate-Hoek A.M. van de Vate C.M.J. Mol-van de Vate J.L. Mol J.W. van de Vate Annette en Edwin Marjolein 4651 TM Steenbergen, 3 juni 1996 Lindenburghlaan 7 Correspondentieadres: Mw. A.M. van de Vate, Bloemenlaan 31, 4695 EE Sint-Maartensdijk. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats, Kastelijnsweg 2a te Sint-Maartensdijk. Voorafgaande aan de begrafenis zal een dienst van Woord en Gebed gehouden worden in de aula van de begraafplaats. Aanvang dienst 13.15 uur. M&v Na de begrafenis bent u in de gelegenheid de familie per soonlijk te condoleren. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief hebt ont vangen, vragen we u deze advertentie als zodanig te beschouwen. De Heere heeft tot onze grote droefheid op Zijn tijd en Zijn wijze, uit ons midden weggenomen, onze innig geliefde zorgzame moeder, oma en tante CATHARINA PIETERNELLA VAN DIJKE weduwe van M.L. Koopman in de leeftijd van 86 jaar en 3 maanden. Zwaar valt ons dit verlies. Moge de Heere deze roepstem heiligen aan ons aller hart. St. Maartensdijk: W.J. Bazen-Koopman P.M. Bazen Pieter en Ruth Corina en Jan Cobie en Wim Marinus Willem St. Maartensdijk: C.M. Schot Halsteren: E.P. Koopman-Deurloo St. Maartensdijk: C. Koopman N. Koopman-v.d. Ree St. Maartensdijk: L.J. Koopman M.P. Koopman-v.d. Hoek Utrecht: D. Prak-Schot M. Prak Kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen 4695 GC St. Maartensdijk, 4 juni 1996 Achter 't Bos 30 Geen bloemen De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 8 juni a.s. om 14.00 uur op de oude algemene begraafplaats, Onder de Linden te St. Maartensdijk, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula, Kastelijnsweg 2a te St. Maartensdijk, aanvang 13.00 uur. Zij die de rouwdienst en begrafenis willen bijwonen wor den verzocht om 12.50 uur in de aula aanwezig te zijn. Er is gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula. Zij die onverhoopt geen rouwbrief mochten ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, berichten wij u dat na een lief devolle verzorging bij ons thuis is overleden, onze lieve en zorgzame oma C.P. KOOPMAN-VAN DUKE Pieter en Ruth Corina en Jan Coby en Wim t Marinus Willem Sterke de Heere ons en onze ouders in dit grote verlies. St. Maartensdijk, 4 juni 1996 Bedroefd delen wij u mede, dat de Heere heeft wegge nomen onze lieve tante CATHARINA PIETERNELLA VAN DUKE weduwe van M.L. Koopman Onze genegenheid voor haar was groot. Dingena Prak-Schot Max Prak Utrecht, 4 juni 1996 Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten en cadeau tjes, die wij bij de geboorte van Roselie mochten ontvangen. Kees en Tanja Goedegebuure St. Annaland, juni 1996 m Mede door uw belangstel ling, bloemen, kaarten en cadeaus, werd ons 25-jarig huwelijksfeest een onverge telijke dag. Wij willen u hiervoor harte lijk bedanken. Jaap, Margriet, Niek en Mariëlle Wesdorp Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, geld, bloemen en cadeaus, die we bij ons huwelijk mochten ontvangen. Berco en Alice van der Glas 3315 WP Dordrecht, juni 1996 Chico Mendesring 397 Door Gods goedheid mocht ons 40-jarig huwelijksjubi leum, met onze kinderen en kleinkinderen, een onverge telijke dag worden. Wij danken allen, die blijk hebben gegeven van meele ven, in welke vorm dan ook! M.C. den Engelsman A.D. den Engelsman den Haan 4697 CL St. Annaland, juni Schoolstraat 24 Graag, willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij bij ons 25-jarig huwelijk moch ten ontvangen. Koos en Laura Bijl- Aarnoudse Tholen, juni 1996 l Op 1 augustus a.s. zal conrector en docent Duits aan onze scholengemeenschap gebruik maken van de V.U.T.-regeling. Tegelijkertijd viert hij zijn 25-jarig Roncalli-jubileum. Op vrijdag 28 juni a.s. bieden wij hem ter gelegenheid hiervan een receptie aan waarvoor wij belangstellenden van harte uitnodigen. Plaats: Aula van de Roncalli Sg. Tuinderspad 6 te Bergen op Zoom Tijd: 16.00 - 18.00 uur Namens de Roncalli Sg. A. Haerens, vice-voorzitter Plaatselijk Bestuur G.G.M. Hobbelen, rector SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR ATHENEUM-HAVO-MAVO Tuinderspad 6 4613 CA Bergen op Zoom Telefoon (0164) 241050 Telefax (0164) 245224 Tot ons grote verdriet nam de Heere van ons weg onze zeer geliefde TANTE KAATJE Haar voor ons allen nimmer aflatende zorg en liefde, hopen wij in dankbare herinnering te houden. Sterke de Heere de kinderen in dit voor hen zo groot ver lies. St. Maartensdijk: St. Maartensdijk: St. Maartensdijk: Groot-Ammers: Eindhoven: Barneveld: St. Maartensdijk: Betty Brinkman Leander Arjen Hilbert Sigrid Marita Christianne Martijn Chris en Willy Koopman Berdien Mare Rien en Rina Koopman Marieke Gert-Jan Mart en Ria Koopman Gerwin Leon Lia en Yde Rosier Lieke Bert en Bettie Koopman Leendert Marianne Wim Chris Mirjam Jan Kees en Helga Koopman Lennard Arend-Jan Maarten St. Maartensdijk, 4 juni 1996 Met diepe ontroering hebben we kennis genomen van het overlijden van onze lieve tante Kaatje CATHARINA PIETERNELLA KOOPMAN-VAN DIJKE op de leeftijd van 86 jaar. St. Maartensdijk: Rien en Marjoke Koopman Cees-Jan - Rhea Arie en Nellie Koopman Ellen - Gerrian - Carolien Bert en Lijsija Koopman Cees Tholen: Annelies en Han Overbeeke Nelian St. Maartensdijk, 4 juni 1996 DANKBETUIGING De warme belangstelling en de vele blijken van vriend schap en medeleven, die we mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa JAN FRANCOIS DEURLOO hebben ons veel goed gedaan. Het was fijn om te mogen ervaren dat zovelen met ons meeleefden. Wij betuigen u hiervoor onze hartelijke dank. Ph. C. Deurloo-van Vossen kinderen en kleinkinderen 4691 BW Tholen, juni 1996 Molenvlietsestraat 58 Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man en onze zorgzame vader en opa PIETER VAN BEVEREN betuigen wij u onze welgemeende dank. S. van Beveren-Neele fam. Roozemond-van Be veren Stavenisse, juni 1996 Voor uw medeleven en belangstelling na het onverwacht overlijden van onze zorgzame vader en opa ABRAHAM JAN VERSTRATE zeggen wij u heel hartelijk dank. Kinderen en kleinkinderen juni 1996 Mede namens mijn man iedereen hartelijk bedankt voor de belangstelling en attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst. Mevr. E. Goedegebuure- v.d. Houten Oud-Vossemeer, juni 1996 Burg. Versluijsstraat 22 Wij willen een ieder hartelijk bedanken die onze 25-jarige bruiloft, in welke vorm dan ook, tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Onze kinderen en wij zeggen u nogmaals heel hartelijk dank. Jos en Annedien Heijboer Eline en Kees Ilona Clementine Scherpenisse, juni 1996 De vele kaarten, telefoontjes, bloemen en andere attenties, rondom mijn verblijf in het ziekenhuis te Nijmegen en bij mijn thuiskomst, hebben mij erg goed gedaan. Ook namens mijn vrouw en kin deren hartelijk dank. Jan Menheere St. Annaland, juni 1996 Wij danken u allen zeer har telijk voor de felicitaties en attenties, die wij mochten ontvangen ter ere van ons 65-jarig huwelijk. 21 Mei is voor ons en onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen een heuglijke dag geworden, waar wij met dankbaarheid op terug mogen zien. A JJ. Tazelaar N. Tazelaar-Moerland 4696 BK Stavenisse, juni 1996 Voorstraat 6 Ik dank u allen hartelijk voor de kaarten, bloemen, fruit, bezoek en telefoontjes die ik tijdens mijn verblijf in zie kenhuis Lievensberg mocht ontvangen. H. Bentschap Knook-Voshol Sint-Maartensdijk, juni 1996 Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen, bezoeken, attenties en telefoontjes, via de kinderen, tijdens mijn ver blijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. D.C. Bakker-Reijngoudt St. Philipsland, juni 1996 Wilhelminastraat 22 m.m.v. Magnificat in de koorkerk van de aanvang 19.45 uur entree 5,- p.p., CJP, 65+ en kinderen tot 12 jaar 4,- sarnta l&onrad-;ïriDagcner Wenst u Bel voor info: 0166-662921 DE THOOLSE COURANT van 4.30 voor 2 voor2.45 LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Otyan Botermarkt 12, Tholen Telefoon 0166-602324

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 4