Alexanderstraat wint wisselbeker volleybal Deij van de voetbal' stopt ermee Tholense Boys weer slachtoffer van betalingen aan voetballers V J. Moerland 2e in Axel als gastrijder Koersballen voor ouderen X Lokettist en bezorger van weekbrief Noad 67 Sint-Philipsland h F-ploeg van Emergo pakt kampioenschap Piet den Boef naar Veere; Vosmeer ziet doelman gaan RBC biedt Kortland A-contract DeZeelandkaart. DeZeelandkaart. Donderdag 6 juni 1996 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 Play-backshow jubilerend Vosmeer geslaagd Het tweede team van de Pr. W. Alexanderstraat heeft het volleybaltoernooi gewonnen dat vrijdag op het sportveld in Oud-Vossemeer is gehouden en daarmee de wisselbe ker in de wacht gesleept. Het toernooi was onderdeel van de festiviteiten in het kader van het gouden jubileum van voetbalvereniging Vosmeer. De jubileumcommissie kijkt terug op een geslaagde viering. Talent Mühren Rabobank ■jgpv— I 'Deij van de voetbal' is niet langer van de voetbal. Dat zal wennen zijn voor de Sint-Philipslanders die Jaap Deij jaren zo hebben genoemd. De 79-jarige oud-bakker stopt aan het einde van dit seizoen met zijn werk voor voetbal club Noad '67. Niet omdat hij er geen zin meer in heeft. Maar zijn gezondheid speelt hem, vooral in de winter maanden, parten. Soezen Vriendenkring Diverse voetballers veranderen volgend seizoen weer van club. Vlak voor het verstrijken van de overschrij vingstermijn, op vrijdag 31 mei, waren er nog twee ver rassende mutaties. Routinier Piet den Boef van Tholense Boys gaat bij het ambitieuze Veere spelen, terwijl doel man Gerwin Hoek het bestuur van Vosmeer verraste door zijn vertrek aan te kondigen naar WC '68 uit Halsteren, waar volgend seizoen ook zijn broer Jonno gaat spelen. Motorsport Kilometercenten Sportieve uitdaging Bonus voor punt Federatief overleg Hoek zoekt uidaging Heel wat waard als bibliotheekkaart. Heel wat waard als parkeerkaart. Het volleybal voor stratenteams sloeg vorig jaar op bevrijdingsdag aan en daarom besloot de jubileum commissie van Vosmeer om het evenement opnieuw te organiseren. Volleybalvereniging Intraco AVC '87 werkte daar graag aan mee. Don derdag werden de wedstrijdvelden in gereedheid gebracht en op de toernooidag hadden Anton Timmer mans en Frans van Treijen de super visie. Liefst 28 teams hadden zich gemeld, wat betekende dat 108 wed strijden van een kwartier afgewerkt moesten worden in vier poules. Na de poulewedstrijden bleven zestien teams over voor de finalepartijen. Er werd sportief gestreden, maar ondanks dat raakten twee deelne mers behoorlijk geblessseerd; mevrouw M. Duine liep een gescheurde spier in het bovenbeen op en L. Trouw brak een enkel. De complete uitslag van het toernooi is als volgt: 1Pr. W. Alexanderstraat 2, 2. Onder de Molen 1, 3. Hofstraat 3, 4. Kalisbuurt 4, 5. Kalisbuurt 1, 6. Hof straat 2, 7. Dorpsweg, 8. Kalisbuurt 3, 9. Onder de Molen 3, 10. C. Frankenstraat, 11. Kalisbuurt 2, 12. Molenstraat 1, 13. Ring, 14. Hofstraat 1,15. Molenstraat 3, 16. Onder de Molen 6, 17. Onder de Molen 2, 18. Pr. W. Alexanderstraat 3, 19. Molenstraat 2, 20. Buitenaf, 21. Pr. W. Alexanderstraat 1, 22. Hofstraat 4, 23. Schoolstraat, 24. Onder de Molen 4, 25. Onder de Molen 5, 26. Marehoek- straat, 27. Veerstraat, 28. Weelhoek- straat. Een bijzonder geslaagd onderdeel van de jubileumactiviteiten was de play-backshow, waaraan woensdag middag 28 kinderen meededen. Ze traden op op een podium in de tent die tot de nok toe was gevuld met belangstellende ouders, vriendjes en vriendinnetjes. De 14 acts werden beoordeeld door een jury bestaande uit Vosmeer-voorzitter Ad Hommel, zangeres Wilma Janmaat en de als aap verklede Erik van Hees. Zij waren vol lof over zoveel plaatselijk talent. Het programma werd gepre senteerd door oud-Vosmeerlid Rini Moerland, die in de pauze zelf als André van Duin optrad. De uitslag. Groep 3/4: 1. Willy Lückger als Dorus met 'Er zitten twee motten'; 2. Chantal Boer, Talit- ha van Treijen en Suzan Havermans (Kinderen voor kinderen) met 'Op een onbewoond eiland'; 3. Esther Havermans als Ria Valk met 'Roc- kin' Billy'. Groep 5/6; 1. Jody v.d. Berge als Danny de Munck met 'Ik voel me zo verdomd alleen'; 2. Mai- kel Hommel, Theepan Raveendran, Gert-Jan Duine en Stephan Steijns als Queen met 'Bicycle Race'; 3. Paco Hommel en Tim Havermans als André van Duin met 'De buurtsu per'. Groep 7/8: 1. Marcel Quaak, Marsha v.d. Berge en Astrid van Meer als de Smurfen met 'Dromen zijn bedrog'; 2. Jolanda Smit, Carin Verhagen en Marsha v.d. Berge als Linda, Roos en Jessica met 'Adem nood'; 3. Marjolijn Stokvis als Lin da, Roos en Jessica met 'Alles of niets'. Naast de prijswinnaars kregen alle deelnemers een attentie. De oud-internationals Arnold en Gerrie Mühren bezorgden de Vosmeer-jeugd woensdag een onvergetelijke avond. Op een heel ontspannen en leuke manier brach ten ze de jongelui diverse voetbal- technische zaken bij en lieten zelf een aantal hoogstandjes zien. Alle deelnemers kregen na afloop een T- shirt (dankzij het benutten van een strafschop door Kilian Cregan) en de winnaars van de diverse klasse menten bovendien een paar kousen. De penaltybokaal ging naar Imuran de Winter, bij het jongleren met de bal viel Lauran opnieuw in de prij zen, samen met Danny Istha. In de einduitslag zegevierde Arjan Ver kamman met 51 punten bij de B- junioren, Jasper de Regt won met evenveel punten bij de C-junioren, Pedro van Meer was met 47 punten de beste D-pupil en Mark Mosch de sterkste E-pupil met 45 punten. Na de jeugd was het donderdag de beurt aan de ouderen. Er kwamen er 49 op de bingomiddag af, die de voetbalclub aanbood. Het werd een gezellige middag, niet in de laatste plaats door het onderhoudende praatje van Cees de Leeuw die de nummers afriep. Bij het naar huis gaan was er voor iedere deelnemer nog een bloemetje. Vosmeer sloot het seizoen zaterdag af met de clubdag. Eerst was er een druk bezochte flippo-ruilbeurs en daarbij bleken sommige ouders nog fanatieker te zijn dan hun kinderen. Een mini-toernooitje met zes ploe gen maakte de dag voor de senioren vol. Morgen (vrijdag) wordt afscheid genomen van trainer Roger Withagen. Het eerste elftal van Vosmeer speelt dan een wedstrijd tegen een team samengesteld uit voetballers die de afgelopen zes jaar bij Withagen getraind hebben. m X» aSÏ ÏB&mï De 79-jarige Jaap Deij stopt als vrijwilliger bij voetbalvereniging Noad '67. Ruim zestien jaar wonen Deij en zijn vrouw in Sint-Philipsland. En al bijna net zolang is hij als vrijwilliger in de weer voor Noad. "Maar die zijn er wel zo'n vijftig en ze doen misschien wel meer dan ik. Dus zet me maar niet teveel op de voor grond", zegt de bescheiden Sint-Phi- lipslander. Vorige week vouwde en verspreidde hij zijn laatste weekbrief voor de club. Nummer 697 van de 21e jaar gang. "Ik verdeel de 230 exemplaren over acht bezorgers en heb zelf ook nog een wijkje. Jan Tichem typt de tekst uit en Anton Moerland drukt de weekbrief', vertelt de heer Deij. Mensen bellen hem als ze het blad op donderdag nog niet in de bus hebben. Tot zijn 32e voetbalde hij zelf ook. In Nisse (waar de latere acteur Sac- co van der Made zijn klasgenoot was), bij Middelburg, Wemeldinge, tijdens zijn onderduikperiode in de oorlog in de Wieringermeer, en bij BSV in het Noordhollandse Bergen. "Ik speelde in de lagere teams, was geen hoogvlieger." Het toen in zwang zijnde systeem met een vijf mans voorhoede gaf volgens hem aanvallender voetbal te zien dan tegenwoordig. Bij BSV was Deij een aantal jaren penningmeester. "Maandelijks haalde ik de contribu tie aan huis op." Toen Deij in de Hoogstraat in Tholen de bakkerij van Everaers overnam, was er voor de voetbalsport geen tijd meer. Maar hij woonde koud in Sint-Phi lipsland, of buurman Han Quist maakte hem lid van Noad. En niet lang daama stond voorzitter Vroeg- op op de stoep. Deze was op zoek naar een leider. Deij kreeg Noad 2 onder zijn hoede. "Dat is het moei lijkste elftal. Want als je een team hebt staan, dan komt de trainer die spelers van je nodig heeft." Het liefst had de Sint-Philipslander een ploeg van elf mensen. "Dan hoef je niet te wisselen. Want heb je er meer, dan wil toch iedereen spelen." In 1986 werd Deij met zijn elftal kampioen in de derde klasse van de afdeling. In die actieve periode maakte hij het als grensrechter een keer mee, dat hij door een scheidsrechter werd genoteerd. "Dat was in Breda, en ik riep omdat de spelers van de thuis club schopten naar alles wat bewoog zonder dat de scheidsrechter daarte gen optrad. Maar mijn naam is ach teraf niet doorgegeven." Deij is een meelevende supporter en ergert zich aan de gele kaarten die voetballers zich tegenwoordig op de hals halen wegens commentaar op de leiding. De Sint-Philipslander haalde voor Noad de contributie en de dona- teursgelden op, verzorgde het week- briefspel en draaide mee in de acti viteitencommissie. Tijdens een bestuurscrisis in 1988 nam hij een half jaar lang het penningmeester schap op zich. Twee keer verkocht hij, samen met zijn vrouw, voor de club soezen op de braderie. "Die bakte ik in de bakkerij van mijn zoon, maar vulde ze ter plaatse. Het leverde netto 600 gulden op", weet hij nog. In de beginjaren was hij soms vijf avonden per week voor de club op stap. "Ik ging altijd naar de training kijken, om te zien wie er van het tweede waren." Negen seizoenen bemande Jaap Deij de kassa bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. Tot zijn spijt moest hij dan altijd de eerste helft missen. "En nu ik ermee stop, wordt de kassa verbouwd. Er komt een ruit in en hij wordt achteruit gezet, zodat de lokettist voortaan wèl op het veld kan kijken." Deij begrijpt niet waar om Noad, met zoveel vrijwilligers, van de gemeente niet langer zelf de velden mag onderhouden. "We heb ben hier altijd prima velden gehad." Hij noemt de club een behoorlijke vriendenkring. "In de periode dat Ko Stoutjesdijk hier trainde heb ik een tijd in het ziekenhuis gelegen. Maar élke dag stond er via Noad een auto klaar om mijn vrouw tijdens het bezoekuur te brengen", illustreert hij. "Van één kant vind ik het jammer dat ik mijn werk voor de club op moet geven, maar ik heb het altijd graag gedaan", zegt Noad-vrijwilli- ger Jaap Deij. "Een opvolger kan het bestuur helaas moeilijk vinden." In de kassa of met de Noad-week- brief zullen de Sint-Philipslanders 'Deij van de voetbal' niet meer zien, maar als supporter langs de lijn beslist nog wel. Duivenrubriek De Vredesduif Sint-Philipsland, Ram- bouillet I juni, 196 duiven van 21 deel nemers. Los 8.30 u. bij z.w.-wind. Afstand ongeveer 370 km. Eerste duif 12.24.16 uur is 1580,03 m/min, laatste duif 12.43.10 uur is 1463,22 m/min. J. Reijngoudt 1, 10, 12, 14, 46; comb. Van der Reest 2, 5, 7, 18, 38; J.D. Quist 3, 17, 2127,28, 34; comb. Reijngoudt 4, 15, 26; gebr. Reijngoudt 6; comb. Reijn goudt en Zn. 8, 9, 11, 13, 20, 22, 24; J. Quist 16, 29, 43; H. Goudzwaard 19, 30, 32, 33; G. Walpot 23, 36; H. Kot 25, 35, 44; C. Dieleman 31; M. Meijer en Zn. 37; J. Zuidweg 39; J. Walpot 42; L. v.d. Reest 47, 49. De Zwaluw Sint-Maartensdijk, Orle ans 26 mei, 225 duiven van 18 deelne mers. Eerste duif 1512 m/min, laatste duif 1344 m/min. J. Scherpenisse 1, 5, 24, 26, 35, 53; S. Vermaas en Zn. 2, 4, 18, 19, 21, 28, 29, 47; H.T. van Hemert 3, 31, 39, 52; A. Bijl 6, 11J. Stoutjesdijk 7, 54; J. Wiel aard 8, 13, 16, 20, 23, 25, 30, 38, 40, 44, 45, 48, 55, 57; Bentschap Knook 9, 10, 15, 27, 41; C. van Gorsel 12, 17, 51; W.H. Openneer 22, 46; J.H. Lindhoud 32, 42; comb. De Rijke 33, 50; D. de Wilde 34; A.M. van Luijk 36; L. van den Berge 37,56; W. Eissens 43; A. van Gor sel 49. De Zwaluw Sint-Maartensdijk, Arras 25 mei, 314 duiven van 21 deelnemers. Eerste duif 1490 m/min, laatste duif 1322 m/min. H.T. van Hemert 12, 24, 30, 33, 35, 59, 64; W. Eissens 3; J. v.d. Repe 4, 55, 56; L. v.d. Berge 5, 8, 13, 15, 18, 40, 53, 62, 70; J.H. Lindhoud 6, 12, 17, 48, 78; J. Wielaard 7, 1119,2126, 29, 32, 37,38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 79; C.A. Rijnberg 9, 27; S. Vermaas en Zn. 10, 14, 31, 57, 58, 71; L. Lindhoud 16, 25, 49; A. van Gorsel 20* 66; A. Bijl 22, 23, 34; J.A. Scherpenisse 28, 36; A. Gebraad 43, 69, 76, 77; J. Stoutjesdijk 63, 72. De Zwaluw Oud-Vossemeer, Ram- bouillet 1 juni, 122 duiven van 16 deel nemers. Los 8.30 u. bij z.w.-wind. Afstand ongeveer 367 km. Eerste duif 12.24.57 uur is 1562,237 m/min, laatste duif 12.34.12 uur is 1502,917 m/min. A. Havermans 1,7, 15, 16, 25, 29; D.A. Vaders 2, 9, 17, 19, 23; J. Potappel 3, 10, 20, 21; M. de Graaff 4, 18, 26; H. Bui tenhuis 5, 6; C.A. Hommel 8, 14, 24, 27; P. Hommel 1130; A. Capelle 12; D. Ist ha 13; J. Capelle 22, 28,31. De Trouwe Duif Tholen, Rambouillet 1 juni, 190 duiven van 18 deelnemers. Los 8.30 u. bij z.w.-wind. Afstand ongeveer 364 km. Eerste duif 12.17.48 uur is 1597,936 m/min, laatste duif 12.32.13 uur is 1502,499 m/min. F. Bal 1, 24, 26, 47; A.C. Laban 2, 9, 10, 17, 29, 36; T. Winkels 3, 21, 23, 32; J. Vaders 4, 8, 13, 20; C. Moeliker 5, 7; L. v.d. Kleijn 6, 12, 33, 37, 40, 43, 46; M.J. Laban en Zn. 1118,35, 45; P. Laban 14, 38, 39, 42, 48; J. Kegge 15, 25, 30; J. Baaij 16, 19; C. Laban 22, 34; L. v.d. Kleijn en Zn. 27,4144; C.J. Deurloo 28; C.J. van Haaften 31. De Reisduif Scherpenisse, Rambouil let 1 juni. Eerste duif 1582,66 m/min, laatste duif 1470,30 m/min. J.J. Bolier 14, 8, 15, 2134,62; J. Moer land 2, 9, 10, 12, 24, 35, 36, 40, 47, 48, 49, 55; L. Hage 3, 11,18, 19, 25, 38, 53; C.D. Uijl 5; D. Menheere 6, 17, 33, 59; L. de Kwak Koolaard 7, 28, 37, 42, 51, 58, 60; J. Krijger 13, 14, 50; M. Potappel 16,56; D. Uijl 20,43,45; P. Potappel 22, 30, 32, 34, 54; A. Hage 23, 29, 39; J. op den Brouw 26, 27, 31, 57; A. Moerland 10, 52; K. Lisseveld 46, 61. De Reisduif Sint-Philipsland, Ram bouillet 1 juni. Los 8.30 u. bij z.w.- wind. Mevr. I. Quist 1,2,3,4,6,7,8,9, 13, 15, 20, 24, 30, 32, 35; J. Walpot en Zn. 5, 21 25, 28, 33, 4142, 43; P.A. van Raaij 10, 16, 19, 29, 36, 38; A.W.A.P. Bolijn 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 31, 34, 40; comb. Bolijn 27, 37, 39. Het F-team van korfbalvereniging Emer go is kampioen geworden in zijn klasse. Daarvoor moest thuis gewonnen worden van Korvo F. Aanvankelijk kwamen de Tholenaren op een 0-1 achterstand, maar ze streden verbeten en stonden nog voor rust op 2-1 via doelpunten van Karina Meijer en Wim Paauwe. In de tweede helft scoorde Anneloes Oudesluijs drie keer en bezorgde Emergo een 5-1 zege. Emergo A kreeg thuis een pak slaag van kampioen Good Luck A2. Het team uit Middelhamis liet zien waarom het de titel veroverde en won met 2-17. Aan Emergo-zijde scoorden Jaco Rip en Jaco van Dis. Het C-team van Emergo speelde thuis tegen Springfield C. De eerste helft ver liep zonder doelpunten, maar na rust scoorde Kevin Meijer vier keer en Lies- beth Dam maakte de overwinning voor Emergo af op 5-1. De Zeelandkaart. Ideaal om te parkeren, te telefoneren, te recreëren, in de bus, bij het winkelen, bij museumbezoek en in de bibliotheek. Bovendien geeft de kaart recht op aantrekkelijke kortingen bij evenementen en attracties. Bel gratis voor inlichtingen met Cliëntenservice ui - Zeelandkaart Heel wat waard 06 0220003 met de Zeelandkaart. Vosmeer niet in de keepers", reageert penningmeester Rien Wes- sels op het vertrek van de doelman. Een zuur gestemde voorzitter Draaijer van Tholense Boys moet opnieuw een negatieve'balans opmaken. Voor motorcrossers Joey Moerland uit Stavenisse en Kevin van den Hoek uit Sint-Maartensdijk stond er dit weekeinde geen wedstrijd van de eigen vereniging op het programma, dus besloten ze hun gezicht te laten zien in Axel als gastrij- ders bij de junioren. Joey en Kevin kwa men beiden uit in de 125cc klasse. Kevin was daarbij de enige met een 80cc motor. Joey werd in beide manches tweede. Van de 31 deelnemers eindigde Kevin als zeventiende. Zondag rijden de Thoolse crossers een KNMV-wedstrijd in Vlis- singen. Uitslag van de wedstrijd in Tholen: mevr. R. Nagtegaal en mevr. R. Burrows 23 p; mevr. A. Bal en J. Bal 23 p; J. Geu ze en wisselende partner 17 p; mevr. C. Praat en mevr. S. Hoven 13 p; mevr. Y. Verkamman en A. Verkamman 9 p; L. Soomers en mevr. D. Pigmans 6 p. Oud-Vossemeer: mevr. Hermans en mevr. M. v.d. Zande 24 p; W. Lindhout en mevr. D. van Dijke-de Wilde 23 p; mevr. C. van Mierlo en mevr. L. Ver schoor 22 p; mevr. C. Free en mevr. C. Lindhout 18 p; mevr. D. Pipping en wis selende partner 15 p; mevr. M. v.d. Zan- de-Schoep en mevr. L. van Poortvliet 12 p; mevr. J. van Dijke-Lindhout en mevr. G. van Dijke-Polderman 10 p. Sint-Maartensdijk: M. Bijl en C. van Gorsel 32 p; S. Wolse en W. Bijl 28 p; M. Dane en C. van Haaften 22 p; A. Goode en A. van Splunter 11 p; N. van Driel en A. Leemreijze 10 p; G. Verwijs en L. Verschoor 5 p. Tholense Boys lijdt voor het derde opeenvolgende jaar een groot ver lies. Eerst vertrok met Jan Groene- wegen, Erwin de Nijs en Leon van Elzakker de complete voorhoede, waarna hoofdklasser Halsteren de talentvolle jeugdspelers Stephan Maas en Patrick Theunisse inlijfde. Inmiddels heeft dit jeugdige koppel al een basisplaats weten te verover en bij de hoofdklasser. In dezelfde periode moest de derdeklasser ook nog jeugdspeler Copain Kortland afstaan aan profclub RBC. Ook dit jaar ondergaat Tholense Boys een aderlating. Er vertrekken weer twee jeugdige talenten. Ton van Zundert gaat bij NAC proberen om beroeps voetballer te worden, terwijl de 15- jarige Jeroen Slooff verhuist naar Halsteren. Een dag voor de sluiting van de overschrijvingstermijn moest Tho lense Boys nog een speler afstaan. De mededeling van routinier Piet den Boef dat hij vertrekt naar Veere, sloeg bij het Thoolse bestuur in als een bom. "Het was een grote verras sing", aldus bestuurslid Piet van der Vlies. "Wij wisten dat hij al enkele keren door Veere was benaderd, maar hij zou niet op de aanbieding ingaan. Toen bij Veere bekend was geworden dat spelers van Kloetinge niet meer zouden overkomen, heb ben zij weer contact opgenomen met Piet den Boef. Het aanbod is zo gigantisch geweest, dat hij het moei lijk kon laten schieten, zodat hij toch nog overstag is gegaan. De betalin gen zijn de doodsteek voor het voet bal. Het woord amateurvoetbal kan maar beter uit het woordenboek geschrapt worden. Vele 'amateurs' verdienen nu meer dan semi-profs ontvangen in het betaald voetbal", meent de secretaris van Tholense Boys. Het aanbod van Veere voor Piet den Boef zou circa 15.000 gulden bedra gen, waaronder de kilometervergoe ding voor het rijden naar de trainin gen en de wedstrijden. "Ach de men sen noemen zoveel bedragen en overdrijven graag", reageert Piet den Boef laconiek. "Het valt allemaal best mee. Je krijgt gewoon je kilo metercenten", aldus de 29-jarige Tholenaar, die de verhalen over de extreme vergoedingen probeert af te wimpelen. Tholenaar Piet den Boef gaat in Veere voetballen. Den Boef gaat samen met de Thole naren Erwin de Nijs en Ad Gladdi- nes in de hoofdklasse van het zater dagvoetbal spelen. De Nijs en Glad- dines stapten vorig seizoen al over en hadden een groot aandeel in de promotie van Veere naar het hoog ste amateurniveau. In de beslissende wedstrijd scoorde Gladdines maar liefst vijf keer. "Trainer Ron Schrier heeft mij ver schillende keren benaderd. Ik was verrast door de belangstelling, want nog nooit eerder is er serieuze inte resse geweest van een vereniging", vertelt Piet den Boef. "De selectie bestaat bij Veere uit veel technische spelers. Voor het middenveld waren zij op zoek naar een echte balafpak- ker. Ik denk dat ik goede kans maak op een basisplaats. Nu moet ik bewijzen dit niveau aan te kunnen. Het is sportief gezien een uitdaging om bij Veere te spelen. In de voor bereidingen staan er leuke duels tegen profclubs op het programma, zoals een oefenduel tegen het Schot se Celtic", vertelt Den Boef, die twaalf seizoenen bij Tholense Boys 1 speelde. Naast Piet den Boef en de eerder genoemde jeugdspelers vertrekken ook de broers Wouter en Jaap Boog aard. Zij gaan wegens verhuizing bij PPSC in Schiedam spelen. Ronald Adams van het reserveteam keert terug naar Dosko, terwijl Drumus Celik van het derde team overschrij ving heeft aangevraagd naar Smer- diek en Johan de Korte naar WC vertrekt. De enige nieuwkomer bij Tholense Boys is Hassan Eljilali, die na een mislukt avontuur bij Halste ren weer terugkeert. "Wij moeten weer een negatieve balans opmaken", zegt Tholense Boys-voorzitter H. Draaijer. "Het is frustrerend, want zonder het vertrek van de spelers in de laatste jaren had Tholense Boys in plaats van derde klas goed in de eerste klas kunnen meedraaien. Het is voor onze ver eniging zeer onprettig. De stap die Piet den Boef maakt, wordt hem niet door eenieder in dank afgenomen. Er klinken nogal zure geluiden. Hij is eigenlijk zomaar weggelopen, zonder zijn medespelers op de hoog te te brengen van zijn besluit. Ik vraag mij ook af, of Piet den Boef het kan opbrengen om bij Veere te trainen. Bij Tholense Boys kon hij vaak maar één keer van de partij zijn", aldus Draaijer. Secretaris Van der Vlies geeft aan, dat Tholense Boys zich in de toe komst moet beraden over de te vol gen weg. "Maar er wordt nu nog niet aan het geven van betalingen gedacht", aldus Van der Vlies. Voorzitter Draaijer vult aan, dat Tholense Boys daar ook niet de mid delen voor heeft. "Volgend seizoen gaan wij voor het eerst werken met een puntensysteem. Ieder punt dat veroverd wordt, levert de spelers een aardigheidje op. Het is echt een kleinigheidje. Ze kunnen bijvoor beeld hiervoor een consumptie nemen in de kantine. Wij kunnen geen echte geldpremies geven, want dan moet je als club beschikken over een bonuspot van wel 30.000 gul den. Het initiatief is door de spelers goed ontvangen, maar is het zeker geen wapen tegen de aantrekkings kracht van clubs die vergoedingen geven", aldus Draaijer. De voorzitter van Tholense Boys heeft ook gedacht aan het onlangs door voorzitter Hommel van Vosmeer gelanceerde idee om de eilandelijke clubs te laten fuseren. "Ik ben bang dat dit ook geen goede beslissing zal zijn. De binding met de club wordt in ieder geval minder. Gezien de ontwikkelingen vrees ik dat er op langere termijn geen levensvatbaarheid meer is voor klei nere verenigingen. Binnen de Thoolse voetbalfederatie zal er goed inhoudelijk overleg moeten worden gevoerd. Eerder is al eens gedacht aan het samenstellen van een eilan delijke selectie met A-jeugdspelers. Wij zullen ons serieus over de toe komst moeten beraden en verder met elkaar in gesprek dienen te gaan", aldus de voorzitter van Tho lense Boys. Naast Tholense Boys is Vosmeer de grootste verliezer bij de overschrij ving van spelers. Het vertrek van doelman Gerwin Hoek naar WC '68 kwam onvèrwachts. "Gerwin kampte met rugklachten dus was er de mogelijkheid dat hij zou stoppen. Toen wij 24 uur voor de sluiting van de overschrijvingstermijn vernamen dat hij naar WC vertrekt, waren wij dan ook verbaasd. Het is een behoorlijk verlies, want zo breed zit Vosmeer-doelman Gerwin Hoek vertrekt verrassend naar WC. "Ik verraste het bestuur, maar zelf had ik me dit ook niet kunnen inden ken", vertelt Gerwin Hoek. "Mijn broer Jonno had al eerder besloten om terug te keren naar WC en woensdagavond werd ik zelf bena derd. Een dag later ben ik tot een akkoord gekomen, waardoor ik Vosmeer pas laat kon inlichten. Ik vind het vervelend, want nu heeft Vosmeer nauwelijks tijd gehad om een vervanger voor mij te vinden. De nieuwe trainer Ad de Jong heeft nog wel geprobeerd mij op andere gedachten te brengen, maar ik wil graag op een hoger niveau spelen. Bij Vosmeer was de laatste twee jaar mijn ambitie weg. Ik denk dat trainer Roger Withagen te lang bij deze club is gebleven, maar ook het spelersmateriaal was ontoereikend. Met WC ga ik vijf klassen hoger spelen. Het is voor Rien den Engelsman keert weer terug naar zijn oude club WHS. mij een uitdaging om een basis plaats te veroveren. Vijf jaar terug was er ook belangstelling van Hal steren en later heeft MOC interesse getoond. Ook Tholense Boys heeft mij enkele keren benaderd", vertelt de 27-jarige Gerwin Hoek, die de 15-jarige Bram v.d. Zande als zijn mogelijke opvol ger noemt. Naast de broers Hoek gaat ook Oud-Vossemeerder Louis van der Laak bij WC spelen. Franklin Vink van het reserveteam van Vosmeer vertrekt naar Halste ren. Nieuw bij Vosmeer zijn Charles Blesgraaf (van Steenbergen) en trai ner Ad de Jong (Rood-Wit). De ex- beroepsvoetballer volgt trainer Roger Withagen op en zal ook zelf gaan spelen. Tweedeklasser WHS en vierdeklas ser Smerdiek krijgen voor het nieu we seizoen versterking van terugke rende spelers van Rillandia. Arthur de Jonge en Rien den Engelsman gaan weer in St.Annaland spelen, terwijl Corné Stoutjesdijk opnieuw het blauw-zwarte tenue aantrekt. Bij SPS, Stavenisse en Noad '67 zijn er geen overschrijvingen. Derdeklasser Noad '67 laat vier jeugdspelers doorstromen naar de senioren, waaronder de 16-jarige Arjan Moerland. Copain Kortland uit Tholen is door RBC een tweejarig A-contract aan geboden. Twee jaar geleden vertrok de jeugdspeler van Tholense' Boys naar de profclub uit Roosendaal. Vorig seizoen maakte Kortland deel uit van het reserveteam en debuteer de in het betaalde voetbal. Inmiddels heeft hij drie keer een invalbeurt gehad in het hoofdteam. "Ik ben tevreden en ook de club wil dat ik blijf', vertelt Kortland. "Vorig jaar had ik nog een aangepast contract voor jeugdspelers, maar nu heb ik een tweejarig A-contract getekend, waarbij ik ook meer salaris krijg. Ik hoop in het nieuwe seizoen meer wedstrijden te spelen in het hoofd team en door te breken, maar zo'n niveau vergt wel aanpassing. Ik zal er alles aan doen om mij voor de nieuwe trainer - Jan Poortvliet - in de kijker te spelen", aldus Copain Kortland, die bij RBC als rechtshalf of rechtsbuiten speelt en het voet ballen nog combineert met zijn opleiding op de detailhandelsschool. Zijn broer Jaben speelt ook bij de betaalde voetbalorganisatie. Hij maakt volgend seizoen de overstap naar de B-jeugd van RBC. wm

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 13