C.Bal Bruidje in plaats van uien Plaatselijk nieuws s VISSER Paasaanbiedingen DAG EN NACHT EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 4 april 1996 Tholen Verwarming voor Roemenië Vanavond bierproeverij Vrijdag tennis jeugd Volleybal bakt oliebollen Plaats kunstwerk accoord Vishandel Jeugdorkest slaat aan 2e PAASDAG Shell benzine station en autowasstraat OPEN van 10.00 tot 17.00 uur Tevens autoshow fiüTOBEDRI]F Klaverjassen Auto licht beschadigd Auto beschadigd Oud- Vossemeer Burgers wint beker Koninginnedag Voetbal speelt toneel Oponthoud zonwering Vers vlees, lekker mals en mager koopt u bij uw slager Dit alles bij uw Thoolse slagers, J.A. Geilings, Tholen J.A. Geilings, St. Philipsland C. Slager, St. Annaland Huwelijksjubileum Anbo naar Limburg Naar de bakker Poppenspel Procedure opschorten ST.ANNALAND Sint- Annaland Geslaagd Eieren Aanhangwagen gestolen Paaszang jeugd en gemengd koor Biljarten de Hoop Nieuwe kleuterjuf Theater met poppen Predikbeurten Weekend diensten ~;::;VTOUP/P De collecte ten bate van aanleg van centrale verwarming in een Roemeens bejaardentehuis heeft ƒ2132,85 opgebracht. Dit gebeurde zaterdag tijdens een zangavond in de Ned. Herv. Kerk. Het programma omvatte solo-, koor- en samenzang m.m.v. het chr. gemengd koor Asaf uit Goes o.l.v. J.C. v.d. Slikke, Bram Bout op piano en Jan Mulder op orgel. De onkosten werden door bedrijven betaald, zodat de collecte volledig ten goede kwam aan het chr. bejaardentehuis Filadelfia in Salard. De c.d. met de zang en muziek van zaterdagavond komt in augustus in de verkoop. In Meulvliet is vanavond om acht uur een bierproeverij, waar meer dan 40 deelnemers verwacht wor den. De Scheldebrouwerij uit Goes vertelt dan het een en ander over de Zeezuiper en het Bergse biergilde is aanwezig om informatie te geven over het brouwen van bier. Iedere belangstellende is welkom. Door het vriesweer (april doet wat hij wil, luidt het gezegde) moest ten nisvereniging Eegedima de gisteren geplande schooltennisdag in Meul vliet verplaatsen naar vrijdag a.s. Door het begin van de Paasvakantie hebben de leerlingen van de basis scholen dan vrij, zodat groep 4 en 5 van twee tot drie uur met de tennis sport kan kennismaken en groep 6 van drie tot vier uur. Trainer Jeroen Hage heeft vrijdag de leiding. Er zijn rackets beschikbaar, dankzij de KNLTB en de spelotheek van een paar gemeenten. Op 10 april wordt het tennisseizoen voor de jeugd echt geopend op de banen van Eegedima. Volleybalvereniging Intraco AVC '87 bakt zaterdag oliebollen. Ook al heeft de club dan een sponsor, om alle activiteiten te kunnen bekosti gen, is er veel geld nodig. Daarom gaan de leden zaterdag op het gehe le eiland oliebollen verkopen om op die manier de clubkas te spekken. Gedeputeerde staten hebben inge stemd met het plaatsen van een kunstwerk op de hoek Bolwerk/Molenvlietsestraat, als de gemeente maar 450 gulden leges betaalt. De goedkeuring was nodig omdat van het geldende bestem mingsplan wordt afgeweken, zodat een artikel 19 procedure nodig was. Ook de bouw van een machineber ging aan de Nieuwlandseweg door J.A. van Zetten, twee composte- ringstanks van de firma P. Rogge band en zn. aan de Mosselhoekse- weg en een keuken van P.C. Koe- dood aan de Hoogstraat werden door g.s. goedgekeurd. VERSE ZALM LUXE VISSCHOTELS per schotel vanaf9,95 Uit eisen keuken: ZALM-of KRABSALADE halen100 gram betalen Bestel tijdig aw KOUDE SCHOTELS en/of "W^k. M "1 *W* I W T Mi Contr'Escarpe 11Tholen Tel. 0166-602799 Fax: 0166-602550 Advertentie I.M. Imposant was zaterdag in Meulvliet het optreden van een jeugdorkest van 65 muzikanten uit Tholen en Steenbergen. Walter Siol dirigeerde Rock about en Marcel Hartendorp leidde de uitvoering van Fascinating drums. Naast dit gezamenlijk optre den waren er nog afzonderlijke uit voeringen van de twee jeugdorkes ten, waarvan Concordia met 20 muzikanten de kleinste en Volhar ding uit Steenbergen maar liefst 45 leden op de been bracht. Die verg den ook een andere opstelling. Het publiek reageerde enthousiast op het zeer afwisselende repertoire. Con cordia speelde Can you feel the love tonight uit de tekenfilm Lion king. Music for fun bestond uit drie delen, waarvan Caribbean heat zeer rit misch was. De trompetten lieten zich goed horen in The little musi cian van Rob Ares, wat zeer melodi eus was. Concordia besloot met Sol- diers song, waarin de reggae goed doorklonk. Na Hartendorp nam Siol de dirigeerstok over voor een optre den van Volharding met Asia rock, Tree times tune van J. Haderman. First suite van Ares en Anitschka. Jurylid Pierre van Broekhoven kwam oren tekort voor de beoorde ling. Hij noemde goed muziekon derwijs de basis voor dit optreden. Ten opzichte van vroeger is dat een voorrecht, aldus de dirigent van Accelerando. Concordia-voorzittei mevr. J. Provoost sprak een dank woord tot muzikanten en luisteraars. "Het is voor herhaling vatbaar", con cludeerde de voorzitter gezien de positieve geluiden. Wattstraat 3 renauu 4691 RC Tholen SS Tel. 0166-602440 Fax. 604440 Advertentie I.M. Marcel van As werd als gastspeler donderdagavond met 5652 punten eerste in de competitie van klaver- jasclub stad Tholen. Jo Jansen volg de met 5364 p, Wim Schot met 5088 p, Wim v.d. Berge met 4930 p en Carlo Hage werd vijfde met 4929 p. Er waren twintig deelnemers. In de Hoogaarsstraat vond donder dagavond omstreeks half tien een aanrijding plaats tussen twee perso nenauto's. Een 35-jarige Oud-Vos- semeerder reed achteruit tegen het voertuig van een eveneens 35-jarige Tholenaar. De auto van de laatste werd daarbij licht beschadigd. Op de kruising Ten Ankerweg/Een- drachtsweg is vrijdag een gepar keerde personenauto aanzienlijk beschadigd. De dader is echter door gereden, zodat de politie getuigen oproept om informatie over deze aanrijding, telefoon 601700. C. Burgers is voor de eerste keer in zijn carrière winnaar geworden van de bekercompetitie van biljartver eniging De Treffers. De finale tus sen hem en kampioen M. Hendrikse was een gelijkopgaande strijd, maar in de eindfase toonde Burgers zich de sterkste. Hendrikse kwam vijf punten tekort om de dubbel binnen te halen. De partij om de derde plek tussen B. den Hollander en P. de Leeuw werd door laatstgenoemde gewonnen. De schooljeugd moet op koningin nedag vroeg uit de veren, want al om kwart voor negen beginnen de spel letjes op het sportveld. Die zijn bedoeld voor de peuters van De Pluus en de groepen 1 t/m 4 van de basisscholen. Muziekvereniging OVM haalt de kinderen om half negen op bij de scholen. Wat er voor de groepen 5 t/m 8 georganiseerd wordt, is nog onzeker in verband met de festiviteiten rond het bezoek van de koningin aan Sint-Maartens dijk. 's Middags om half twee begint op het plein voor De Vossenkuil de zes kamp voor stratenteams. De prijsuit reiking is in café Hof van Holland. Voor de jeugd staat bij de bank een springkussen opgesteld. De Anbo en de Zonnebloem organiseren om half twee een bingo in het dorpshuis. En peuterspeelzaal De Pluus houdt de jaarlijkse fancy-fair op het gazon van de N.H. kerk. Bij slecht weer wijkt De Pluus uit naar De Vossen kuil en gaan Anbo en Zonnebloem naar het hervormd verenigingsge bouw. Een lampionoptocht met medewerking van OVM sluit om half negen de festiviteiten af. Het Oranjecomité houdt een zakjes actie ter bestrijding van de onkosten. Een redelijk gevulde Vossenkuil genoot vrijdag van de opvoering van het blijspel 'Het blondje uit het Kur- hotel'. Het stuk werd in het kader van het gouden jubileum van voet balvereniging Vosmeer gespeeld door leden van de club en van de toneelgroep die in de periode 1979- 1990 jaarlijks een uitvoering gaf. Ook in 1979 werd dit blijspel uitge voerd. Marina Geuze en Johan van Meer waren als enige spelers van toen ook nu van de partij. Eerstge noemde vertolkte zelfs dezelfde rol als zeventien jaar geleden, die van de werkster Gerritje. Het verhaal speelt in een hotel in Limburg. Daar komt de Amster damse kastelein Bram Wassenaar (Johan van Meer) binnenvallen. Hij heeft een oogje op de blonde kaste leinse Bella, die aanvankelijk niets van hem wil weten. Andere gasten die in het hotel verblijven, zijn de arts in ruste Epi Spaarpot (Jo van Ballegooij) en de schilderes mevr. Fien van Draet (Henny Pons). Ook het pasgetrouwde stel Jan Hendrik en Jasperina (Alfred Vis en Greta Heijboer) arriveren er. Vooral Jan Hendrik wordt als een prachtig type tje neergezet. Hij is op zoek naar de schat die een voorvader van hem op de plaats van het hotel heeft verbor gen en maakt daarmee Bella zenuw achtig. Zij heeft die schat namelijk al gevonden. Bram besluit zaken te doen met de smokkelaar Simon (Rodger Luijs) en samen leiden ze de koddebeier Reep (Rien Goedege- buure) om de tuin. Ook een ontsnap te gevangene speelt een rol in de doldwaze verwikkelingen die in de loop van het verhaal ontstaan. Uit eindelijk besluit Jan Hendrik dat hij de schat niet hoeft, en gaan Bram en Bella trouwen. Na afloop bedankte voorzitter Cees de Leeuw van de jubileumcommis sie alle medewerkers - voor en ach ter de schermen - met een boeket. Daarna was het met muziek van Duo Element nog lang gezellig in het dorpshuis. De gemeenteraad werkt mee aan de vervanging van de gordijnen en vloerbedekking in de directiekamer en van de zonwering in drie lokalen van de School met de Bijbel. De raad heeft 8441 gulden beschikbaar gesteld. De school betaalt éénderde van de zonwering zelf. In de raad verwonderde P. van Belzen (RPF/GPV) er zich over dat deze zaak zolang had geduurd, want al in augustus 1994 besloten burgemees ter en wethouders om het verzoek te honoreren. "Als een offerte een jaar donderdag, vrijdag en zaterdag 4, 5 en 6 april VARKENSHAAS KIPFILET 500 gram. 500 gram.. ..ƒ11,95 6,95 MALSE BIEFSTUK 4 TARTAAR 250 gram en samen 10,95 EIGEN HAM Uit eigen keuken: 100 gram 2,40 GEKOOKTE TONG ROSBIEF RUSSISCH El VLEES- OF ZALMSALADE PAASSALADE 100 gram. 100 gram. 2,95 2,85 600 gram4,95 100 gram1,95 Diverse soorten paté en salades Bestel tijdig uw gourmet-, fondue-, steengrill- en saladeschotel. Dinsdag en woensdag 9-10 april: GEHAKT 500 gram5,25 MAGERE ST00FLAPPEN 1 kg15,00 HAMBURGERS 5 halen4 BETALEN Advertentie I.M. uitblijft, moet u toch aan de bel trek ken!" Volgens wethouder J. Ver- sluys is de vertraging veroorzaakt door de onderhandelingen die met betrekking tot de zonwering zijn gevoerd. De in ons dorp geboren mevrouw C.A. Plandsoen (82) en haar man B.N. Berrevoets (87) vierden maan dag in hun woonplaats Zierikzee hun 65-jarige bruiloft. Ze ontmoet ten elkaar op de kermis in Schudde- beurs, zijn in Zierikzee getrouwd en daar altijd blijven wonen. Berre voets werkte in de landbouw, in de haven en als ijscoman. In de oorlog moest hij naar Duitsland om te wer ken, terwijl zijn vrouw in een sana torium verbleef. De kinderen wer den toen opgevangen door een tante. Het echtpaar kreeg drie dochters en twee zonen, en heeft inmiddels elf klein- en twee achterkleinkinderen. Het jaarlijkse reisje van de algeme ne Nederlandse bond voor ouderen (Anbo) gaat dit keer naar het drie- landen-punt bij Vaals. Dat is woens dag bekend gemaakt op de algeme ne ledenvergadering. Door het Lim burgse heuvellandschap rijdt men vervolgens naar Valkenburg en via België weer terug naar huis, waar het diner wordt geserveerd. Het uit stapje is op 15 mei gepland en gaat alleen door als minimaal veertig mensen meegaan. Ook niet-leden kunnen zich opgeven bij voorzitter A. Verhees. In het bestuur van de afdeling zijn secretaris C.W. van Poortvliet en W.L. Bijl herkozen. In de kascom- missie neemt J.W. Roepers de plaats in van P. van Meel. Reserve is K.J. Boogaart. Tijdens de pauze werden de aanwezigen getrakteerd op muziek van Pingkom: twee dames op accordeon en één op keyboard. Hoewel de afdeling vorig jaar door overlijden dertien leden verloor, blijft ze met 184 de grootste in de gemeente. Leerlingen van de groepen 1 t/m 6 van de Sint Anthoniusschool hebben een bezoek aan bakker Zwegers ge bracht in het kader van het vasten-/ paasproject 'Brood om te leven'. Met hulp van een aantal moeders maak ten de kinderen van brooddeeg een paashaas. De bakker had vooraf een voorbeeld gemaakt. Stap voor stap maakte hij duidelijk hoe er te werk moest worden gegaan. Na het nutti gen van koek en limonade kregen de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen. De interesse ging vooral uit naar de oven en de machines die de bakker gebruikt. Na de uitleg wisten de kinderen heel wat meer over de bakkerij en het brood. Het paashaasje kregen de leerlingen mee naar huis. Vrijdag hebben de kinderen palm- stokken versierd. Ze brachten fruit, chocolade, kaarsen en nog meer leu ke dingen mee om aan de stok te hangen. Het palmtakje en het brood haantje werden niet vergeten. Zater dagavond werden de versierde stok ken naar de kerk gebracht, waar de mis in het teken stond van Palmpa sen. De pastoor zegende de versier de stokken en de kinderen brachten ze na afloop naar een zieke, alleen staande of bejaarde. Voor de groepen 1 t/m 4 van Die Heenetrechtschool is woensdag het poppenspel 'Dromen Mathias' opge voerd. De voorstelling bestond uit drie bedrijven en duurde een uur. Het verhaal ging over Mathias die, toen hij eindelijk sliep, in dromen land terecht kwam. Kinderen raak ten er steeds hun speelgoed kwijt door toedoen van Griezeltje en de ijsheks Secretia. Mathias loste dit op door met zijn tranen het hart van de ijsheks te laten smelten. Ze wordt daardoor lentekoningin en geeft al het speelgoed weer terug. De kinde ren genoten van het spannende ver haal. Gedeputeerde staten geven de Mid delburgse rechtbank in overweging, de behandeling op te schorten van het beroep van mevrouw Vaders tegen de afwijzing van de aanvraag om een horecavergunning. G.s. wij zen de rechtbank er in een brief op, dat inmiddels bij de gemeente een nieuwe vergunning is gevraagd. Ze stellen dat het beter is de beslissing van het gemeentebestuur daarover af te wachten. Een door mevrouw Vaders bij de rechtbank ingediend aanvullend beroepschrift is voor g.s. i I I III Caroline van der Meer en Flip Hartog met bruidsmeisje Kelly van der Meer op de Markt in Sint-Maartensdijk. Vrijdagmiddag vervoerde vracht wagenchauffeur Flip Hartog (28) in plaats van een vrachtje uien zijn aanstaande bruid, de 23-jari- ge Caroline van der Meer. Samen togen ze in de glimmende cabine naar het gemeentehuis in Sint- Maartensdijk om er in de echt te worden verbonden. In een truck van Geuze Transport uit Sint- Annaland waar Hartog voor werkt. Niet met de wagen waar hij gewoonlijk in rijdt, maar met een nieuwer exemplaar, een DAF van 400 PK. Hartog vervoert veel uien voor Dacomex uit Sint-Maartensdijk, maar ook andere producten. Voor Caroline was het wel even wennen. De secretaresse bij Van der Harst, koeltechniek en interieurbouw, in Tholen zat hoog en droeg een jurk met een lange sleep; bij het in-en uitstappen was enige hulp onont beerlijk. Het bruidsmeisje Kelly van der Meer ging ook op de foto, al vond ze de vele aandacht wat overdre ven. Het echtpaar komt uit Sint-Maar tensdijk en blijft daar ook wonen. geen aanleiding om een verweer schrift in te dienen. De zaak rond deze vergunning speelt inmiddels een kleine twee jaar. Mevrouw C. Menheere is geslaagd voor het A-examen van het Neder lands instituut voor marketing. Beschilderde en versierde eieren zijn deze dagen te bewonderen in café-restaurant De Lagune. De werkstukjes zijn gemaakt door mevrouw A. van der Zwet-Verdijk uit Nieuwerkerk, die tekenen en schilderen als hobby heeft. I.v.m. 2e Paasdag haalt Kon. Fanfare Accelerando op WOENS DAG 10 april a.s. oud papier op. Advertentie I.M. Een aan de Brugstraat geparkeerde aanhangwagen, voorzien van het kenteken LL-XD-71 is gestolen. Een 39-jarige inwoner is daardoor voor 1000 gulden gedupeerd. Het was een 1 -assige aanhangwagen met groene schotten en een laadbak van 1x2 meter. Vermoedelijk is de dief stal al gebeurd in de nacht van 12 op 13 maart. In de N.H. Kerk was zaterdagavond goede belanstelling voor de Paas zang. Er was samenzang en koor zang van zowel het chr. gemengd koor VZOS o.l.v. Rinus van Gorsel als van twee jeugdkoren: Soli Deo Gloria o.l.v. Heieen Troost en Gabriëlla uit Stavenisse o.l.v. Hele- ne Potappel. VZOS, dat twee keer optrad, zong Ecce quomodo moritur naar Jesaja 57:1 het kruis' hymne, bede en lof en aan bidding. Hierbij vervulden diverse solisten een rol. Ook de beide jeugd koren lieten solisten horen. Voor de preekstoel was er maar net genoeg ruimte voor de vertolking van 'Daar juicht een toon' door alle drie koren gezamenlijk. De orgelbegeleiding was in handen van Ixen Heijboer en bij Gabriëlla ondersteunde Marjo Knuist de zang op een klein orgel. Met het oog op Pasen hield ds. W.C. Meeuse een meditatie. Ter bestrij ding van de onkosten werd nog een collecte gehouden. De zesde ronde van de jeugdcompe- titie van biljartvereniging de Hoop is begonnen. In een spannende wed strijd won Benny Goedegebuure nipt met 10-9,5 van Siem Vroegop. Sjaak van Vossen won met 10-4,64 van Wilko Elenbaas, waarmee de eerste de kortste partij (19 beurten) noteerde, evenals de hoogste serie (7) en het beste gemiddelde (1,5). De tweede wedstrijd van Benny Goedegebuure tegen Arné van Vos sen was ook een spannend duel: Arné trok met 10-9,13 aan het lang ste eind. De senioren speelden de tweede ronde, waarin M. Keur met 7,63-10 van E. van Poortvliet verloor. D. van Wijk speelde de kortste partij met 22 beurten en het beste gemiddelde van 2,5 in de partij tegen C. Smits, die hij met 10-7,27 won. J. Keur had weinig moeite met G. Rijnberg: 10- 6,41A. van Poortvliet won nipt van R. Scherpenisse: 10-8. Van Poort vliet had samen met M. Elenbaas, die met 10-7,85 van P. Quist won, de hoogste serie (8 caramboles). M. de Korte uit Aagtekerke wordt, wanneer ze slaagt voor haar studie aan de pedagogische academie, de nieuwe leerkracht op de School met de Bijbel. Zij zal, waarschijnlijk nog voor de zomervakantie, de kleuters onder haar hoede nemen nu juf frouw Troost per 13 mei met zwan gerschapsverlof gaat. Juf De Korte is door het bestuur uit drie kandida ten gekozen, vanwie er twee een proefles gegeven hebben. De kleu ters zijn inmiddels al gewend aan een nieuw gezicht, want Joke Meeu se loopt vanaf de kerst- tot de zomervakantie stage. Zij is aan het Planciuscollege in Rotterdam in opleiding voor onderwijsassistent. Een stukje culturele ontwikkeling was het doel van de twee voorstel lingen van een poppentheater die plaatsvonden op de De Casembroot- school. Donderdag konden de leer lingen van de groepen 1 t/m 4 mee- dromen met 'Dromen Mathias'. De vader van Mathias is zeeman op een groot schip en beleeft daardoor vaak spannende avonturen. Mathias wil dat ook wel, maar moet wachten tot hij groot is. Daarom beleeft hij ze alvast in zijn dromen. Samen met de kinderen....en dat wist poppenspeler John de Winter op voortreffelijke wijze te verwezenlijken. Met zijn éénmans poppenspel, in drie bedrij ven, voerde hij zijn publiek mee naar een land waar de kinderen hun speelgoed als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Mathias helpt deze kinderen en ontmaskert de ijsheks Secretia, de bron van alle kwaad. Samen met Griezeltje, haar hulpje, liet ze de kinderen op het puntje van hun stoel zitten. De groepen 5 t/m 8 waren vrijdag aan de beurt in De Wellevaete, waarheen moest worden uitgeweken in verband met de afmetingen van het decor. John de Winter liet nu het verhaal 'De droomjongen' zien, een bekend verhaal uit het Oude Testa ment geplaatst in een hedendaagse omgeving. De Winter was daarin niet alleen acteur, maar ook verteller en manipulator. Jozef was een dro mer en de lieveling van zijn vader Vrijdag 5, zondag 7 en maandag 8 april, Pasen. THOLEN HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u ds. van Dijk. zo 9.30 u. ds. van Dijk. 18.30 u. ds. Blom, Melissant. ma 9.30 u ds. van Dijk. HERV. GEM. IMMANUEL vr 19 u. ds. Balk (H.A.). zo 10 u. ds. Balk. do 4/4 19 u. ds. Balk, Witte Donder dag avondgebed. za 6/4 19 u. ds. Balk, Stille Zaterdag avondgebed. GEREF. KERK vr 20 u. ds. De Buck. zo 10 u. ds. Van Wattum. 17 u. ds. De Buck. do 4/4 19 u. ds. De Buck, Witte Donderdag. CHR. GEREF. KERK vr 19 u. ds. Boogaard. zo 10 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Boogaard. GEREF. GEM. vr 19 u leesdienst. zo 10, 14.30, 18.30 u leesdienst. ma 10 u leesdienst VRIJZ.GEL.GEM.NPB zo 10.45 u. ds. Van der Poel, Den Haag. R.K. KERK vr 15 u. Goede-Vrijdagviering voor kinderen. 19 u. Goede-Vrijdagviering. za 22 u. Paaswake. zo 12.30 u. eucharistieviering. ma 12.30 u. eucharistieviering. do 4/4 20 u. eucharistieviering Witte Donderdag. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Snijder (H.A.). zo 9.45 (m.m.v. kerkkoor) en 18.30 u. ds. Snijder. ma 10 u. ds. Ruijgrok, Middelhar- nis. GEREF. KERK vr 19 u. dhr. Van Westen, Borssele. zo 10 u. ds. Krol, Gorkum. CHR. GEREF. KERK vr 19 u. ds. Boogaard, zo 10 en 14.30 u. ds. Boogaard. 18.30 u. leesdienst. ma 14.30 u. ds. Boogaard, af- scheidsdienst in N.H. kerk. GEREF. GEM. IN NED. vr 19.30 u. leesdienst. zo 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 10 u. leesdienst. R.K. KERK vr 15 u. Kruisweg. 18.30 u. pastor Wiertz, Goede-Vrij dagviering. za 23 u. pastor Wiertz, Paaswake. zo 9.30 u. pastor Wiertz. do 4/4 18.30 u. pastor Wiertz, Witte Donderdag. SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE vr 19.30 u. ds. Meeuse. zo 10 u. ds. Meeuse. 18 u. ds. van Bruggen, ma 10 u. ds. Meeuse. GEREF. GEM. vr 19 u. leesdienst. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. vr 19 u leesdienst. zo 9.45, 14.30 en 18.15 u. lees dienst. ma 9.45 u leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. van Bruggen, zo 10 u. ds. van Bruggen. 18 u. ds. Meeuse. ma 10 u. ds. van Bruggen. OUD GEREF. GEM. vr 19.30 u. leesdienst. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE vr 19.30 u. ds. den Hartog. zo 9.30 en 14.30 u. (bev. lidmaten) ds. den Hartog. ma 9.30 u. ds. Jongejan, Schoonre- woerd. HERV. GEM. REHOBOTH vr 19 u. ds. De Goei (H.A.). zo 10 en 19 u. ds. De Goei. OÜD GEREF. GEM. vr 19 u. leesdienst. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst. ma 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. vr 19 u. leesdienst. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst. ma 9.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Evers. zo 9.30 en 14.30 u. kand. Juffer. ma 9.30 u. kand. Peene. GEREF. GEM. vr 19 u. leesdienst. zo 9.30, 14 en 18.30u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. do 11/4 14.15 u. ds. Beens (huw.bev.). VRIJE HERVORMDE GEM. vr 19.30 u ds. Van der Sleen zo 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. ma 9.30 u ds. Van der Sleen POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Egas. die alle aandacht en cadeaus kreeg. Zijn broers vonden hem een ver wend jongetje. Toen Jozef had gedroomd dat iedereen voor hem boog, brulden de broers: "Je bent geen koning!" Vanaf dat moment wilden zij 'de opschepper' kwijt. Ze verkochten hem als slaaf. Jozef ver dween naar een ver land, maar daar bleef hij geloven in de droom. Humor en visuele vondsten bleken steeds weer terugkerende elementen in het spel en spraken de kinderen enorm aan. Maskers, kostuums en objecten wisselden elkaar af in een multifunctioneel decor, dat de speler steeds weer binnen enkele seconden op eenvoudige wijze wist te veran deren. Na afloop kregen de kinderen de gelegenheid om de speler èn het decor van dichtbij te bekijken. ZIE VERDER PAG. 15 zo 10 en 18 u. ds. Egas. ma 10 u. ds. Kleiberg. GEREF. KERK vr 19 u. ds. De Buck, zo 10 u. ds. De Buck. 14.30 u. ds. Van der Meulen, Anna Jacobapolder. GEREF. GEM. vr 19.30 u. leesdienst. zo 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. ma 10 u. leesdienst. wo 10/4 19.30 u. dhr. Moens, Hou ten. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. van Eckeveld. zo 9.30 en 17 u. (bev. lidmaten) ds. van Eckeveld. ma 9.30 u. ds. v.d. Herik, Moord recht. GEREF. GEM. zo 9.30 en 15 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. do 4/4 19.30 u. ds. Baan, Lisse (Goede Vrijdagdienst). OUD GEREF. GEM. vr 19 u leesdienst. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst. ma 9.30 u leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK vr 19 u. ds. Van der Meulen. zo 10 u. ds. Van der Meulen, open bare bel. 15 u. ds. De Bie, 's-Gravenpolder. Zaterdag 6, zondag 7 en maandag 8 april. Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse- meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Mellema, Tholen tel. 602377. St. Maartensdijk, St. Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Janssen, Sint-Maartensdijk tel. 664126. St.PhilipsIand en Nieuw-Vosse- meer: dr. De Groot, Nieuw-Vossemeer tel. 502545. TANDHEELKUNDIGE HULP za en zo tandarts De Groot, Bergen op Zoom tel. 0164-235849. ma tandarts Kaemmerer, Halsteren tel. 0164-686388. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za. 8.30-9 u., tel. 0166-662596 KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 0113-249222. Verloskundige (voor Tholen en Oud-Vossemeer): mevr. P. Timmers tel. 0166-604969. ST. HOMECARE ZEELAND Tel. 0113-232924 THUISZORG Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging, wijkverpleging en informatie advieswerk, dagelijks 8.15-17 u., Centrum Thuiszorg Dr. Tazelaarstr. 1, St. Maartensdijk, tel. 0166- 663577. Voor dringende vragen en hulp 24 uur per dag tel. 0113-251177. Voor dringende vragen en hulp maatschappelijk werk buiten kan tooruren (noodsituaties) tel. 0118- 628743. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 0166- 603329 van 12.30-13.30 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11Tho len, elke wo. 10-11.30 u. op afspraak 0118-418395 PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 0166-603727 en 0166-664303; St. Philipsland 0167-572342 of 0167-572530. PATIËNTENPLATFORM ma en do 9-12 uur, tel. 0113-249389 CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 0113-249480 TELEFON. HULPDIENST Tel. 0118-615551, 0118-636251 (chr.); kindertel. 06-0432 (gratis) KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800 ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner over dementie, tel. 0512- 471202. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 0166-604854, 0166-662211 of 06- 0730. BLUF VAN M N LUF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869 KINDEROPVANG Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0166-604574 JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. JAIB (informatiebureau voor de jeugd) ma, di, wo en vr 13.30-17.30 u. en vrijdagavond 18- 20 u. Molenvlietsestraat 11 Tholen tel. 0166-604374. STORINGEN ENERGIE Tel. 0118-638888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 4 t/m vrijdag 11 apr. donderdag 4 4.47 - 17.07 vrijdag 5 5.22-17.47 zaterdag 6 5.57-18.17 zondag 7 6.37-18.57 maandag 8 7.17 - 19.37 dinsdag 9 7.57 - 20.22 woensdag 10 8.42 - 21.12 donderdag 11 9.47 - 22.17 vrijdag 12 11.02-23.37 do 4/4 2.07 u. VM do 11/4 1.36 u. LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 06-9771. Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 0166-612650 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1996 | | pagina 2