©oat Familie berichten Arno Ammerlaan 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 30 november 1995 1970 - 1995 II Op 4 december 1995 hopen onze geliefde ouders Piet en Ria Kreeft 1945 1995 I II II Hartelijk gefeliciteerd Op 1 oktober 1995 was 25 jaar in dienst bij de Rabobankorganisatie Vanwege ziekte is de receptie van 5 oktober jl. uitgesteld. Nu Arno weer hersteld is wordt hem opnieuw een receptie aangeboden op donderdag 14 december 1995, aanvang 20.00 tot 22.00 uur in Dorpshuis "De Vossenkuil", Raadhuisstraat 7 te Oud-Vossemeer. APPELFLAPPEN 5 halen4 BETALEN 50 APPELROZIJNENBROOD van 4.25 voor3.50 Kind van ons maar méér nog een wel zeer oorspronkelijke gedachte van de Schepper een verrassend gebaar van Hem die één en al leven één en al liefde is kind van het Licht Op 25 november 1995 is geboren onze zoon, mijn broertje Jeroen Cornells Jan We noemen hem Jeroen Henry en Marieke Meertens-Wesdorp Esther 4691 KETholen, november 1995 Mossellaan 65 tel: 0166 - 604006 1II «Will mmm Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze II zoon en mijn broertje Adriaan Marinus Wij noemen hem Arjen David en Petra Joppe Joanne Indien mogelijk bezoek binnen 14 dagen 4695 JD St. Maartensdijk, 27 november 1995 Bosdreef 9 ilWWIIti Cora Je bent door God aan ons gegeven uit genade aan ons toe vertrouwd Toch zal je alleen dan kunnen leven als Hij jou in Zijn han den houdt Adriana Cornelia 23 november 1995 Kees en Carmen Verburg-Geluk 2851 ES Haastrecht West Vlisterdijk 6, tel. 0182-501415 Carmen en Cora sla pen tussen 13.00 en 15.00 uur. Dit is Neleward in ie oor op 2 december 50 jaer. 't tuusfront II St. Maartensdijk, II november 1995 II te heidenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. li Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen. Anita en Mariëlla 4675 BB Sint-Philipsland, november 1995 Gladiolenstraat 40 iWWiW m - Hartelijk gefeliciteerd Piet en Zus met jullie 25-jarig huwelijk op 4 december 1995 Kees, Janny, Rens, Jantine en Bart St. Philipsland, november 1995 ...-5::$$' Opa en Oma Hartelijk gefeliciteerd met uw 35-jarig huwelijk. Cees, Ellen, Linda, Daan en Jorian ITholen, 2 december 1995 D.V. 6 december a.s. hopen wij met onze geliefde ouders en grootouders i-ivi- IS: J. van Beveren en J.C. van Beveren-Dorst de dag te herdenken, dat de Heere hen 50 jaar door band van het huwelijk heeft verbonden. Wij wensen hen van harte toe, dat ze voor elkaar voor ons nog vele jaren gespaard mogen blijven. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. de Nellie en Kees Wim en Nelleke I Jeanet en Rien Anneke en Arjen Jantine li Adrie en Iza£k Marion en Jackleen II Jolanda en Peter Jan 1 Jaap en Marion 1 Angela, John Leo en Ina Danifille, Kristen Janita en Mare Chantal, Kevin II 4696 AX Stavenisse, november 1995 Boswei 26 WSlWÉW!lliii« NNIMMftk ■•ify 25-jarige huwelijksdag, die wij mochten geden ken, is door de grote belangstelling in de vorm van persoonlijke felicitaties, geschenken, giften, kaarten en vele goede wensen voor ons een onvergetelijke dag geworden, waar wij in dankbaarheid op terugzien. Een ieder die hieraan heeft bijgedragen zeggen wij hartelijk dank. M. Bijl J.D. Bijl-Burgers Poortvliet, november 1995 Waar liefde woont, gebiedt de Heer de Zegen (Ps. 133:3) Vijftig jaar geleden trouwden op 6 december onze geliefde broer/zwager en schoonzuster Rinus Reijngoudt en Corrie Verhage We feliciteren hen van harte en wensen hun ook voor de toekomst veel zegen en geluk. St. Philipsland: Kees Reijngoudt Marie Reijngoudt-Geense Jo Reijngoudt Jo Reijngoudt-Padmos Kruiningen: Jan Reijngoudt Riet Reijngoudt-Kempeneers Ermelo: Anton Reijngoudt Corrie Reijngoudt- Reijngoudt Adres van het gouden bruidspaar Achterstraat 48, 4675 BX St. Philipsland. Ws Hiep, hiep, hoera! Op 3 december dit jaar, wordt onze Opa 50 jaar! Bonita, Bonnie en Danica Sint-Annaland, november 1995 m mm m i mm mmm Geheel onverwacht is op 72-jarige leeftijd heengegaan mijn lieve oud-collega en vriendin LIES DUIJNHOUWER-MENHEERE echtgenote van D. Duijnhouwer Ik zal je missen Lies. Dirk, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toege wenst met dit groot verlies. Mien van Vessem Tholen, 14 november 1995 Innig bedroefd, maar dankbaar voor het goede en de vele liefde die hij ons heeft gegeven, geven wij u kennis, dat de Heere onverwachts van onze zijde heeft weggeno men, mijn innig geliefde en zeer zorgzame man, zwager en oom CORNELIS DEN BRABER echtgenoot van Helena Sleeuwenhoek in de leeftijd van 73 jaar. Stavenisse: H. den Braber-Sleeuwenhoek en verdere familie 4696 BJ Stavenisse, 26 november 1995 Voorstraat 31 Geen bloemen en geen bezoek aan huis Er is gelegenheid tot afscheid nemen voor aanvang van de rouwdienst in 'De Schuilplaats'. De begrafenis zal heden plaatsvinden op donderdag 30 november om 14.00 uur op de algemene begraafplaats, Pr. Bernhardstraat te Stavenisse, voorafgegaan door een rouwdienst in 'De Schuilplaats' van de Ned. Herv. Kerk, Poststraat te Stavenisse, aanvang 13.15 uur. Zij die de rouwdienst en begrafenis Willen bijwonen, worden verzocht om 13.10 uur in 'De Schuilplaats' aan wezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis. Tot ons groot verdriet is plotseling overleden onze lieve oom CORNELIS DEN BRABER echtgenoot van Helena Sleeuwenhoek op de leeftijd van 73 jaar. Stavenisse: Rien van Gorsel Coba van Gorsel-Dorst Halsteren: Kees van Gorsel St. Annaland: Jacquelien en Jan Shirley Stavenisse: Piet van Gorsel Stavenisse: Marco van Gorsel Wij wensen tante Lenie heel veel sterkte toe Stavenisse, november 1995 De Heere heeft tot onze grote droefheid op Zijn tijd en Zijn wijze, onverwachts uit ons midden weggenomen, mijn innig geliefde vrouw, onze geliefde zorgzame moe der, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante JACOBA CORNELIA KOOPMAN echtgenote van C.M. Schot in de leeftijd van 78 jaar en 6 maanden. St. Maartensdijk: C.M. Schot Utrecht: C.T. Schot J.C. Schot-Diks St. Maartensdijk: M.L. Schot C.J.J. Schot-Oudesluys klein- en achterkleinkinderen 4695 GC St. Maartensdijk, 27 november 1995 Achter 't Bos 32 Geen bloemen Liever geen bezoek aan huis Er is gelegenheid tot condoleren vrijdagavond in de aula, Kastelijnsweg 2a te St. Maartensdijk van 19.00 tot 20.00 uur en na de begrafenis. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 2 december a.s. om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats, Kastelijnsweg 2a te St. Maartensdijk, voorafge gaan door een rouwdienst in de aula van de begraaf plaats, aanvang 13.10 uur. Zij die de rouwdienst en begrafenis willen bijwonen, worden verzocht om 13.00 uur in de aula aanwezig te zijn. Tot ons verdriet nam de Heere van ons weg onze gelief de TANTE KOOS SCHOT Sterke de Heere oom Kees en de kinderen in dit voor hen zo groot verlies. Betty Brinkman Chris en Willy Koopman Rien en Rina Koopman Mart en Ria Koopman Lia Koopman en Yde Rosier Bert en Bettie Koopman Jan Kees en Helga Koopman St. Maartensdijk, 27 november 1995 Op Zijn tijd, maar voor onze familie nog onverwachts, nam de Heere uit ons midden weg, onze geliefde doch ter, zuster en schoonzuster JACOBA CORNELIA SCHOT-KOOPMAN op de leeftijd van ruim 78 jaar. Zwaar valt ons dit verlies. Moge de Heere deze roepstem heiligen aan ons aller hart. St. Maartensdijk: Halsteren: St. Maartensdijk: St. Maartensdijk: St. Maartensdijk: C.P. Koopman-van Dijke E.P. Koopman-Deurloo C. Koopman N. Koopman-v.d. Ree L.J. Koopman M.P. Koopman-Hoek W.J. Bazen-Koopman P.J. Bazen St. Maartensdijk, 27 november 1995 Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze lieve tante Koos JACOBA CORNELIA KOOPMAN echtgenote van C.M. Schot op de leeftijd van 78 jaar. Marien en Marjoke Koopman Cees-Jan en Rhea Arie en Nelly Koopman Ellen, Gerrian en Carolien Bert en Lijsija Koopman Cees Annelies en Han Overbeeke Nelian Sint Maartensdijk, 27 november 1995 Maar de Heer zal uitkomst geven Psalm 42, vers 5 berijmd Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, nog vrij onverwacht, onze lieve zorgzame vader en opa ANTHONIE SCHOT weduwnaar van Willemina Martina Ista in de leeftijd van 82 jaar en 3 maanden. Oud-Vossemeer: Oostburg: IJzendijke: Ossendrecht: Tholen: Teun en Adrie Frieda en Frits Corrie en Ed Jenny en Ad Willy en Hans klein- en achterkleinkinderen 4691 EE Tholen, 25 november 1995 Kaai 36 Correspondentie-adres: Regentessestraat 11, 4691 BM Tholen. De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 29 november op de algemene begraafplaats, Pr. Bernhardstraat te Tholen, voorafgegaan door een rouw dienst in de aula aldaar. Haar handen zijn gevouwen Hebben de rust gevonden Ze geven niet meer weer Al wat ze vroeger konden Haar handen zijn gevouwen Voor onze lieve Heer Dat deed ze heel haar leven Nu voor de laatste keer Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van dank baarheid voor alles wat zij voor ons deed en betekende, geven wij U kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma HENDRIKA OOSDIJK weduwe van Willem Daniël Bolier in de ouderdom van ruim 85 jaar. Graauw: E.P. Goeree-Bolier J.J. Goeree Poortvliet: C.M. Bolier J.M. Bolier-Schouten Haarlem: P.M. Bolier kleinkinderen Tholen, 26 november 1995 Zorgcentrum Ten Anker Correspondentie-adres: C.M. Bolier, Kadijk 18, 4691 PL Tholen Gelegenheid tot afscheid nemen voor aanvang van de rouwdienst in 't Ouwe Raed'uus. De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 1 december a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats, Hoge weg te Poortvliet, voorafgegaan door een rouwdienst in het dorpshuis 't Ouwe Raed'uus, Langestraat te Poortvliet. Aanvang rouwdienst 13.10 uur. Zij die de rouwdienst en begrafenis bij willen wonen worden verzocht om 13.00 uur aanwezig te zijn in 't Ouwe Raed'uus. Er is gelegenheid tot condoleren na de begrafenis. Zij die onverhoopt geen rouwbrief hebben ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde die wij van hem hebben mogen ontvangen, geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in 'Ten Anker" de Heere van ons heeft weggenomen onze zorgzame vader, lieve groot- ep overgrootvader MARINUS ABRAHAM WAGEMAKER weduwnaar van Dina Willemina Quist 6-10- 1906 Sint-Philipsland: Baarland: 27- 11 - 1995 S.W. Wagemaker J.J. Wagemaker-Verkerke M. Faasse-Wagemaker W.D. Faasse klein- en achterkleinkinderen 4675 BW Sint-Philipsland, 27 november 1995 Achterstraat 26 Geen bloemen U bent in de gelegenheid de familie persoonlijk te con doleren op donderdag 30 november van 19.30 tot 20.30 uur in het verenigingsgebouw van de Oud Ger. Gem., Voorstraat 36 te Sint-Philipsland. De begrafenis zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 1 decem ber om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint- Philipsland, voorafgegaan door een rouwdienst in voor noemd verenigingsgebouw. Aanvang rouwdienst 13.15 uur. Indien u de rouwdienst wilt bijwonen vragen wij u om 13.10 uur aanwezig te zijn. Bedroefd zijn wij door het overlijden van onze lieve opa MARINUS ABRAHAM WAGEMAKER Corrine en Johan Ilse, Sofie Anne en Peter Janneke Anneke en Harry Nick Dian Manuela Edwin St. Philipsland, 27 november 1995 Heden nam de Heere uit ons midden weg, onze broeder, zwager en oom, de heer MARINUS ABRAHAM WAGEMAKER St. Philipsland: C. Wagemaker Middelharnis: C. Bolier neven en nichten St. Philipsland, 27 november 1995 Heden heeft de Heere, voor ons toch nog onverwacht, tot Zich genomen, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa JACOB VOS geb. 2 juni 1903 overl. 25 november 1995 te Oud Vossemeer te Harderwijk Harderwijk: Muiden: Almere Haven: Amsterdam: F.C. Vos-Lindhoudt Nel Bonneur-Vos Jacques Bonneur Léontine en Jack Marjoleine en Jeffrey 3842 XG Harderwijk G. Gezellelaan 107 Geen bezoek aan huis De dienst van Woord en Gebed werd gehouden op woensdag 29 november om 12.00 uur in de Nieuwe Herv. Kerk, Stationslaan 112 te Harderwijk. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de Gemeen telijke Begraafplaats Harderwijk. O, die vertrouwde kleine dingen, die jij zo onopvallend deed, die zal ik missen, tot dit leed verstild is tot herinneringen. Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, delen wij U met droefheid mede, dat in alle rust van ons is heengegaan, onze zorgzame vader, lieve opa en overgrootopa JOHANNES PLASMANS weduwnaar van Louisa Maria Vinckx in de leeftijd van 99 jaar. Kinderen Klein- en achterkleinkinderen St. Maartensdijk, 23 november 1995 Korte Vest 16 Corr. adres: F. Piasmans, Pegasuslaan 13, 4624 CN Ber gen op Zoom. De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 27 november te Bergen op Zoom. Dag LIEVE OPA We zullen je missen Ilse en Marcel Patricia en Mark St. Maartensdijk, november 1995 Voor al uw belangstelling, de vele kaarten, bloemen, cadeaus en geld die we mochten ontvangen voor ons 25-jarig huwelijk, zeggen we u mede namens onze kinde ren, heel hartelijk dank. J. Potter L.C. Potter-Stouten Poortvliet, november 1995 Mede namens mijn vrouw wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaar ten, bloemen, geld, fruit en andere attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij.mijn thuiskomst. Giel Opree Sint-Maartensdijk, november 1995 Jac. van Beierenstraat 18 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaar ten, geld, bloemen, cadeaus en gelukwensen, die wij bij ons huwelijk op 17 novem ber j.l. mochten ontvangen. Frans en Cobie van Mechelen Sint-Annaland, november 1995 Anna van Bourgondiëstraat 10 Met dank aan de Heere, wil ik ook u allen mede namens mijn vrouw en kinderen, heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en persoonlijke belangstelling die ik van u mocht ontvan gen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. J.D. Gebraad 4693 EB Poortvliet, november 1995 Burg. van Oeverenstraat 15 HOERA! Carla Gebraad SS is geslaagd Éf aan de Vrije Univer- II siteit Amsterdam. Ze is nu drs. sociale en II culturele wetenschap- II pen. SS Hartelijk gefeliciteerd Ma en Pa Rotterdam, november 1995 Vooral uw belangstelling, de vele kaarten, bloemen, cadeaus en geld die we mochten ontvangen voor ons 25-jarig huwelijk, zeggen we u mede namens onze kinde ren, heel hartelijk dank. Tini en Riet Hage-Boer Poortvliet, november 1995 Langs deze weg wil ik ieder een hartelijk bedanken voor de vele kaarten, geld en cadeaus die ik tijdens mijn verblijf in het Sophia-kinder- ziekenhuis en bij mijn thuis komst heb mogen ontvan gen. Ook namens mijn ouders hiervoor hartelijk dank. Bram Steijn St. Philipsland, november 1995 Mede namens mijn vrouw, dank ik u voor alle blijken van belangstelling tijdens mijn verblijf in het zieken huis. Dank voorde vele kaar ten, bloemen en fruitmanden. Tevens vele dank aan de mensen die met mijn vrouw naar het ziekenhuis hebben gereden. Fam. J. v.d. Boogaard- Wakker Oud-Vossemeer, november 1995 C. Frankenstraat 11 Voor uw blijken van medeleven en belangstelling ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve dochter MARIANNE DE JAGER-AARNOUDSE betuigen wij U onze oprechte dank. J. Aarnoudse A. Aarnoudse-van Gorsel Oud-Vossemeer, november 1995 Voor de hartverwarmende bewijzen van medeleven, tij dens de ziekte en na het overlijden van mijn innig gelief de man, onze lieve vader en opa NEHEMIA MARINUS VAN DER REEST zeggen wij u hartelijk dank. Het was ons tot steun en troost. A.D. van der Reest-van der Reest kinderen en kleinkinderen Anna-Jacobapolder, november 1995 Voor uw belangstelling en medeleven, in welke vorm dan ook betoond, na het plotseling overlijden van mijn innig geliefde zeer zorgzame vrouw, onvergetelijke moe der en oma MAATJE LAURINA DEKKER willen wij u op deze wijze heel hartelijk danken. Uit aller naam: A. Rijnberg Sint-Annaland, november 1995 Het plotselinge overlijden van onze lieve moeder en schoonmoeder MARINA VAN GORSEL-HEIJBOER heeft velen mèt ons geschokt. De talrijke bewijzen van deelneming getuigen van de grote plaats die zij in de familie- en vriendenkring heeft ingenomen. Dat U aanwezig was bij haar begrafenis, of op andere wijze blijk gaf van Uw medeleven, is ons tot steun en troost geweest, en wij danken U daarvoor hartelijk. W. van Gorsel A.P. van Gorsel-Meertens Schoonhoven, november 1995 Omdat het voor ons niet mogelijk is om alle reacties per soonlijk te beantwoorden, willen wij hierbij iedereen har telijk bedanken voor de vele kaarten en andere blijken van steun en medeleven na het plotseling overlijden van onze lieve man, vader en opa JACOBUS JOHANNES SNOEP Tevens willen wij iedereen bedanken voor de belangstel ling, bezoeken en kaarten tijdens zijn verblijf in het zie kenhuis en na zijn thuiskomst. Uw medeleven heeft ons goed gedaan. Uit aller naam: J.J. Snoep-de Viet 4697 HA Sint-Annaland, november 1995 Burg. Baasstraat 40 Afscheid nemen, is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen, en verpakken in goede gedachten van de herinnering, en met dankbare handen meedragen al wat waard is niet te vergeten. Ontroerd door zo een enorme belangstelling, lieve woor den en bloemen bij de begrafenis van mijn lieve man, onze. zorgzame vader en lieve opa RIEN QUIST danken wij U daarvoor allen van harte. Dat hij bij velen zo geliefd was, heeft ons dankbaar getroffen en getroost. Marietje Quist-Rijstenbil kinderen en kleinkinderen Oud-Vossemeer, november 1995 Veerstraat 18 Hiermee willen wij, ook namens onze kinderen, iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en ande re attenties die wij bij ons 35-jarig huwelijk mochten ontvangen. Fam. Hage-van Oeveren Stavenisse, november 1995 Mede namens mijn man zeg ik u hartelijk dank voor alle blijken van belangstelling tij dens mijn verblijf in zieken huis Lievensberg, G.P.Z. de Fontein en bij mijn thuis komst. Ria de Rijke Stavenisse, november 1995 Pr. Beatrixstraat 11 Hartelijk dank voor al uw kaarten, bloemen en vele attenties ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. J.G. Schot T.A. Schot-Guequièrre Tholen, november 1995 Abr. Crijnssenstraat 33 Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle belang stelling, kaarten en cadeaus die wij ontvangen hebben na de geboorte van Emily Leo, Joke en Arjen Zoon St. Annaland, november 1995 Tienhoven 24 Beheerscolleges en directie Rabobank Tholen I Hoi lieve O(ma) Neele vandaag wordt je Hartelijk gefeliciteerd van: Johan en Digna Pim Ad en Linda Bas Jaap en Suzanne Leroy St. Maartensdijk, 30 november 1995 Jacoba v. Beieren straat 26 "Siïiïïi Jï LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Botermarkt 12, Tholen Telefoon 0166-602324

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 4