Ooms schudt hand Kenyaanse president Veertien Thoolse politiemensen in actie tegen cao-voorstellen Tractor en aanhanger met mest belanden geschaard in vangrail Ministerie schrapt in zoet-waterplan Onze Top 10 van deze week. cn Oorlogsherinneringen uit Stavenisse mim Van der Wielen: minister maakt het echt te bont Tweede prijs voor Euterpe O O 1.25 1.49 «s»® ftSJ 4.98 <D®©© -938 5.98 1.29 1.99 2.79 99 Albert Heijn Tholen en St. Philipsland. Topper van deze week: Avond over verzekeringen voor boeren Rijstrook provinciale weg St.Philipsland 1,5 uur gestremd Ruimhartigheid in regels vatten Ctl Achterham, 4 OC 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Donderdag 30 november 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Vossemeerse ploeger zesde op w.k. "Het oefenterrein was erg ongelijk, maar het wedstrijd- veld was aardig egaal en schoon. Daar was met veel men sen aan gewerkt. Organisatorisch werden trouwens kos ten noch moeite gespaard." Aan het woord is Piet Ooms uit Oud-Vossemeer, die in Kenya meedeed aan het wereldkampioenschap ploegen. Hij eindigde op de zesde plaats bij de wentelploegen. Safari door A.J. Smits Niets duidt erop, dat maandagmiddag tussen drie en vier uur het werk stil ligt in het politiebureau van Tholen. Geen spandoeken of andere uiterlijke actietekens op het nieuwe gebouw aan de Ten Ankerweg. "We zijn netjes", zegt C.M. van der Wielen, die op Tholen de vakbondsac ties tegen de cao-voorstellen van minister Dijkstal leidt. "Het merendeel van de collega's vindt politieman nog een leuk beroep, maar de minister maakt het met zijn voor stellen nu echt te bont." Vrij onfatsoenlijk Eén man minder Vechtpartijen Jaar later pensioen -235 1.99 1^12.90 Prei, kortafgesneden, kilo Nieuwzeelands kiwifruit, 500 gram Speklapjes met zwoerd, 500 gram 438 2.75, kilo of Speklapjes zonder zwoerd 500 gram-525 3.25, kilo cn Casino, wit- of brulnbrood, heel CU Boeren belegen kaas 48+, vers van't mes, kilo cnvaldepenas of cn Rheinhessen, 'n rode Spaanse of witte Duitse wijn, qp fles 1 liter -535" cnYoghurtdrink, diverse smaken, pak 1 liter4T69j of 3 pakjes 0.2 Iiter4439f cn Extra gevulde goulash-j239), erwten- of bruine bonensoepj239l, blik 0.8 liter Venz hagelslag, puur, melk caramel of hazelnoot, doosje 400 gram Nü cn Brokjes voor de kat, diverse smaken, blik 400 gram -T29" I verpakt, 100 gram Het ging er allemaal heel officieel aan toe, vertelt de 26-jarige Vosse- meerder. De wedstrijd werd geopend door president Arap Moi - voor wie de rode loper was uitgelegd - die alle deelnemers, dus ook Ooms, de hand schudde. De afsluiting gebeurde door de Kenyaanse minister van landbouw. Van het evenement werden volop opnamen gemaakt door de televisie van het Oostafrikaanse land. Ooms is redelijk tevreden met zijn zesde plek; er waren tien deelne mers in zijn categorie. "Ik was de enige die niet met zijn eigen mate riaal ploegde. Bij het oefenen bleek de grond ter plekke erg plakkerig te zijn, zodat de ijzeren richters aan de ploeg ver- De vereniging voor bedrijfsvoor lichting op Tholen en Sint-Philips land houdt donderdagavond 7 december om half acht een algeme ne ledenvergadering in gemeen schapscentrum de Wellevaete te Sint-Analand. Er zal worden gespro ken over verzekeringen. Medewer ker M. Bom van de landbouworga nisatie ZMO houdt een inleiding met als titel 'Welke verzekeringen heb ik als agrariër nodig'. Het is de bedoeling dat de meest noodzakelij ke verzekeringen behandeld wor den. Na de inleiding volgt er een pauze en vervolgens kunnen de aan wezigen vragen stellen en met elkaar van gedachten wisselen. vangen moesten worden door plas tic." De eerste wedstrijddag had de Vos- semeerder problemen met het afstellen van de ploegas, hij over schreed de tijd en dat leverde straf- punten op. Met een achtste plaats op de eerste en een vierde plaats op de tweede dag werd hij uiteindelijk zesde. Bij de rondgaande ploegen eindigde de Nederlander Ab Aalderink als 27e van 46 deelnemers. Na aankomst in de hoofdstad Nairo bi reisden de Nederlanders - Kees de Rijke uit Tholen ging als coach mee - naar de Ferguson-importeur in Nakuru (in het zuidwesten van Kenya) om het materiaal in orde te maken. Met de tractor reed Piet ver volgens naar Njoro waar de wed strijd zou worden gehouden. Een rit van drie uren waarbij hij veel bekijks trok van de enthousiaste inwoners. De deelnemers verbleven in het Egerton College en werden met busjes naar het wedstrijdterrein, op zo'n 2500 meter boven de zee spiegel, gebracht. "Eten, drinken en slaapgelegenheid, het was allemaal prima geregeld", vertelt Piet, wiens vriendin ook meeging. Het gezel schap kreeg de gelegenheid om meer van het land te zien. Zo werd een bezoek gebracht aan een fla mingopark. En na de wedstrijd volg de een tweedaagse safari in het tegen de Tanzaniaanse grens gele gen natuurpark Massai Mara, waar de Massai leven. Tijdens het verblijf in Nairobi en Nakuru werd Ooms ook geconfronteerd met de tegen stellingen in het Afrikaanse land. "Vanuit je luxe hotel keek je zo op de barakken in de arme wijken." A.J. Smits uit Stavenisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Het maakte een A <W M *dA v k. hk 4+V in deze krant te lezen. En de Duitse Wehrmacht meende het serieus met haar stukje Atlantikwall hier. Ze bouwden zelfs schijnbunkers. Palen in de grond met camouflage- netten erover. Een dikke paal stak er als 'dreigende' kanonloop uit. Zo'n ding was er hier ook aan 't poldertje, in de hoek van de dijk, een paar honderd meter rechts vanaf de steiger aan het veer. Daar speelden we als jongens weieens in. Mijn vader pachtte ook een stuk zeedijk, het stuk tussen de dwarsdijk langs de visserij en de middelste nol (ook de nol hoorde erbij). Dat stuk zeedijk aan het Nieuweiand werd in het najaar van 1943 aan de buitenkant vol mij nen gelegd. Na de oorlog hebben Duitse krijgsgevangenen ze moeten oprui men. Wat heb ik, nog jaren nadien, doodsangsten uitgestaan als ik aan die dijk moest maaien en hooien. Angst omdat er misschien mijnen waren blij ven zitten. De eerste keer, dat zal in 1946 geweest zijn, heeft Leen van Haaf- ten Lzn. de dijk met de zeis gemaaid. Die was niks bang, zei hij. Ik heb het hooi weg moeten halen, met angst en beven. Het volgende jaar, en ik meen ook in 1948, heb ik samen met Hubrecht van Vossen - een beroepsmaaier - de dijk met de zeis gemaaid. Langzamerhand verdween de angst voor mij nen wel, maar omdat je altijd nog in de kranten las dat er mensen veronge lukten door achtergebleven mijnen, was ik nooit gerust. Het klinkt nu mis schien vreemd om te zeggen, maar toen die dijk bij de vreselijke ramp in 1953 helemaal was weggeslagen en later vernieuwd, had ik die angst voor mijnen niet meer. Ja, nu ik het over mijnen heb, schiet me een vreselijke gebeurtenis te binnen die in het dorp een diepe indruk maakte. Het was op oudejaarsdag 1942, 's morgens rond half tien. Ik stond op 't durp (Voorstraat) voor het huis van Adriaan Wesdorp op de me'.kauto te wachten. Het was in die dagen zo, dat wegens de benzineschaarste de melk op centrale punten bijeen werd gebracht. Dan hoefde de melkauto niet zoveel omwegen te maken en minder te stoppen. De melk van de koeieboeren in het dorp werd zodoende op de Voorstraat bijeengebracht. Met de melkauto reed Merien van de Klooster. Hij woonde in Poortvliet, in het hoge vierkante huis met onder een garage, tussen het huis met de mooie tuin en vijver van burgemeester Van Oeveren en de hofstede van Wullem Heijboer. Het was voor die tijd een geweldige auto; een losse truck met een lange wagen eraan. Net was de auto aangekomen en Van de Klooster met zijn vader, die dikwijls meereed, waren bezig de melkbussen te laden. Toen ging er een bericht door het. dorp, dat er op het veer drie jongens dodelijk verongelukt waren. De schrik en ontzetting stonden op ieders gezicht te lezen. Er waren ook men sen, die even tevoren een klap gehoord hadden. Heel het dorp in beroering en velen haastten zich naar het veer. Ik had mijn boodschap bij de melkauto gedaan, ging naar huis en zou ook maar naar het veer gaan. Mijn vader, die bij het 'pakuus' stond, stak daar een stokje voor. Maar goed ook; ik was toen bijna 14 jaar en zou in onbezonnen nieuwsgierigheid de grote hoop mensen gevolgd zijn. Overigens werd de stroom al spoedig tegengehouden en terug gestuurd door veldwachter De Jong. Op de Stoofdijk zag het zwart van de mensen en nu werd al spoedig verteld, wie de drie omgekomen jongens waren. De ene was een neef van mij, een paar jaar ouder dan ikzelf; Marinus Smits, de enige zoon van oom Johannes Smits de fietsenmaker. Deze jongen mocht voor het eerst van zijn leven op reis, met de boot, naar familie in Rot terdam. De andere was Henk Zachariasse, zoon van de uit Tholen afkomsti ge timmerman Hendrik Zachariasse. Hij woonde 'achter de kerk', in een huis waar beneden de timmerwinkel was. Het derde slachtoffer was Danker van Oudenaarde. (Wordt vervolgd) De Thoolse politiemannen Van der Wielen (links) en Bosman staan in lichterlaaie. Samen met collega K.A. Bosman heeft Van der Wielen uit protest tegen de afschaffing van de vaste ongemakken-toeslag en het nipt invullen van de werktijdverkorting met nieuwe mensen, een pet opge zet. Volgens de tekst staat de politie in lichterlaaie. Vandaag zal minister Jorritsma dat merken bij de opening van de nieuwe rondweg in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg. In plaats van de gevraagde twee poli tiemensen plus een motorrijder, komen er 350 Zeeuwse dienders, onder wie 14 van Tholen. Ook bij het symposium 'Duurzaam veilig' dat na de wegopening volgt, zal de politie in grote getale aanwezig zijn. En vrijdag worden de Zeeuwse bur gemeesters die in Middelburg ver gaderen over de politie, van extra bescherming voorzien. Als er geen accoord tussen minister en vakbon den komt, staat er 7 december een staking van 24 uren op het program ma. Politieman C. Reitsma zit bij de telefoon aan de balie. Hij behoort als RMU-lid (Reformatorische Maat schappelijke Unie) tot de tegenstan ders van de actie. "Als christen kun je daar niet aan meedoen", legt de St. Philipslander uit. "Opstaan tegen je werkgever, mensen hinderen, publiek treffen, de Bijbel geeft ons het richtsnoer dat we conflicten met de baas via gesprekken en gebed dienen op te lossen. Een uur werk onderbreking op Tholen heeft geen enkele zin. Minister Dijkstal zal er niet van onder de indruk zijn; zoiets helpt niet. Er moet gewoon verder gepraat worden. Men was vrij dicht bij een oplossing en daarom vind ik het vrij onfatsoenlijk om door te gaan met werkonderbrekingen. Deze actie is tot nu toe vrij redelijk verlopen, maar in het verleden heb ik het anders gezien. Daarom ben ik in 1984 ook overgestapt van de ACP naar de RMU." Reitsma noemt de onderlinge verhoudingen bij de Thoolse politie goed, ondanks de totaal verschillende opvattingen. "We weten allemaal hoe we over de acties denken; we respecteren elkaar." Van der Wielen zegt zich voor alle collega's in te zetten, ook degenen die principieel niet staken. "Twee derde van onze groep (de leden van de ACP, NPB en ANPV) doet mee aan de acties, waarbij we altijd garanderen, dat we voor calamitei ten komen. Wanneer er maandag middag tussen drie en vier uur bij voorbeeld een aanrijding met gewonden was geweest, waren we uitgerukt. En donderdag blijft er een minimale bezetting van vier mensen in het politiebureau van Tholen." De actieleider zitten twee zaken dwars. Ten eerste wil de minister van een 38-urige naar een 36-urige werkweek met behoud van salaris, maar die 2 uren per week worden niet volledig ingevuld met nieuwe politiemensen. "Voor Zeeland bete kent dat 14 mensen minder terwijl we al slecht bezet zijn en op Tholen zouden we het in feite met 1 man minder moeten doen. En in verhou ding is de werkdruk hier best hoog. We kunnen wel een patrouillewagen door het eiland laten rijden, maar daar zit werk aan vast: de adminis tratieve verwerking op het bureau. En als de werktijdverkorting niet ingevuld wordt, werken wij met zo'n 20 mensen toch elk I dag minder in de vier weken." Het tweede hoofdbezwaar van de Thoolse politieman is de afschaffing van de ongemakkentoeslag. Ieder een krijgt nu een zogenaamde vaste inconveniëntentoeslag, of hij of zij nu onregelmatig werkt of niet. "Die in 1988 ingevoerde toeslag was ech ter een verhulde salarisverhoging om geen precedenten te scheppen voor andere ambtenaren. Afschaffing zou betekenen, dat we er tussen de 300 en 500 gulden per maand op achteruit gaan. Het gaat om 7.3 tot 13.2%. En de politieman heeft toch vuil en ongemakkelijk werk. Denk maar aan vechtpartijen en drugszaken. Die zijn er ook op Tholen. Dijkstal wil afspraken die vorige ministers met de politiebon den gemaakt hebben, ongedaan maken. Dat kan niet en daarom is de gemiddelde collega bereid om actie te voeren", zegt Van der Wielen. Volgens hem ondersteunt de Zeeuwse politiechef Smeels 'volle dig de eis tot herbezetting.' "En hij kan ook goed begrijpen, dat een salarisverlaging de motivatie van zijn mensen niet ten goede komt." Een agent begint met een salaris van 2749 gulden plus een toeslag van 344, dus 3093 gulden. Wanneer hij of zij geen carrière maakt, is na der tien jaar de top bereikt met 4322 gulden, inclusief die vaste onge makkentoeslag. Volgens een portret in NRC Handelsblad van de 34-jari- ge brigadier S.W.H. van Tol uit Zierikzee ontvangt hij rond de 3200 gulden netto per maand, inclusief de vaste en de flexibele onregelmatig heidstoeslag. Als Dijkslag zijn zin krijgt, vervalt die vaste toeslag deels, waahdoopVan Tol zó'n 250» gulden terugvalt. Dijkstal wenst pas bij daadwerkelijk verricht overwerk over de brug komen, mede om het werken op onregelmatige tijden te bevorderen. De minister stelt een salarisverho ging voor van 1.5% en twee éénma lige uitkeringen van 0,2 en 0,4%. De bonden hadden 2,0 en 0,3% inciden teel gevraagd. Kunnen politiemensen nu op 60- jarige leeftijd met pensioen, de minister wil daar 61 jaar van maken. Van der Wielen en Bosman geven aan, met dat laatste niet zo'n pro bleem te hebben omdat verschillen de collega's het veel eerder als een beperking dan als een gunst beschouwen om zo jong te stoppen. De geschaarde combinatie kwam tot stilstand tegen de vangrail op de afrit van de brug bij Sint-Philipsland vlak voor de afslag naar de Phi- lipsdam. Een tractor met aanhanger, voor het vervoeren van mest, belandde vrijdagmorgen in de vangrail op de afrit van de brug tussen Steen bergen en Sint-Philipsland. De tractor werd bestuurd door een 21-jarige man uit Poortvliet die omstreeks tien voor tien over de provinciale weg in de richting van Sint-Philipsland reed. Vanwege werkzaamheden aan de brug moest het verkeer een stuk over één weghelft rijden. De Poortvlie- tenaar passeerde de werkzaamhe den en stuurde vervolgens weer terug naar de rechter rijstrook. Daar begon de mestkar te slinge ren en na ongeveer 100 meter kon de bestuurder de combinatie niet meer in bedwang houden. De trac tor en de aanhangwagen schaar den, waarna ze aan de rechter kant van de weg in de vangrail tot stilstand kwamen. De rechter voorband van de tractor liep daarbij van de velg. De eigenaar van de tractor heeft met een eigen kraan een reservewiel gemonteerd waarna de combinatie haar weg kon vervolgen. Het overige ver keer werd tot half twaalf door de politie over één rijstrook geleid. De agenten van het bureau techni sche ondersteuning van de regio politie uit Middelburg constateer den dat de koppeling tussen de tractor en de aanhangwagen was afgebroken. Deze koppeling zorg de voor de besturing van de wielen van de mestkar. Het niet doorgaan van het ver dichtingenplan voor de aanvoer van zoet water ten behoeve van de landbouw op Tholen en Sint-Phi- lipsiand heeft consequenties voor het basisplan watervoorziening. De dienst landinrichting en beheer landbouwgronden (DLBL) van het ministerie heeft het waterschap Tho len laten weten, een aantal zaken niet te willen subsidiëren. In het deelplan zuid is dat de koppelleiding in de omgeving Eerste Dijk/Noten- daalseweg te Sint-Maartensdijk. Deze leiding is in 1993 aan het plan toegevoegd, maar de aanleg ervan is op dit moment niet gegund. In de automatisering van het basisplan watervoorziening heeft DLBL ook Zaterdag kwam er voor muziekver eniging Euterpe uit Sint-Maartens dijk een eind aan een reeks van eer ste prijzen die het korps de laatste jaren in de wacht sleepte. Tijdens het concours in Loon op Zand moest Euterpe in de sectie fanfare van de ere-afdeling genoegen nemen met een tweede prijs. Zowel voor het verplichte werk als voor het vrije werk behaalde het korps 141 punten en dat is beduidend lager dan de muzikanten gewend zijn. De jury honoreerde het optreden van Euterpe onder leiding van P. de Rooij met een 7_ in een matig bezet concours dat het hele weekeinde duurde. Euterpe was zaterdag het enige korps dat in de ere-afdeling uitkwam nadat verschillende korp sen het op het laatste moment had den af laten weten. In totaal werkten zaterdag maar vier verenigingen het programma af. Op het concours bleek volgens voorzitter T. Steketee dat Euterpe maar een kleine bezetting telt. "Met 34 muzikanten was Euterpe een dreumes. De andere korpsen telden gemiddeld zo'n 50 leden. Dan ben je in de breedte wat beter en kun je een lege plek of een minder goed bezet te partij gemakkelijker opvullen." Hoewel een 7_ volgens Steketee een mooie voldoende is, was het toch teleurstellend voor Euterpe. "Maar we wisten wel dat we eens een keer met een tweede prijs naar huis zou den moeten. Het verplichte stuk was voor ons ook een moeilijke opgave. Het heeft lang geduurd voordat we daar waardering voor op konden brengen. Het lag moeilijk in het gehoor. Bovendien zat de componist van dit stuk ook in de jury. Wellicht dat die ook kritisch geluisterd heeft." Euterpe bereidt zich nu voor op de Volkskerstzangavond op5 23 decem ber in Haestinge. Op 16 maart volgt het jaarconcert in Haestinge. Ook zal de vereniging in het voorjaar een concert in het zorgcentrum Ten Anker in Tholen verzorgen. En ondertussen proberen naar muzikan ten te zoeken die het korps kunnen versterken. voor zo'n zes ton geschrapt: de stu wen die in een lus zijn gelegen wor den niet gesubsidieerd. Gehand haafd zijn de inlaatwerken, gema len, opmalingen en de stuwen in de hoofdtrajecten. Bij- een in september gehouden meningenpeiling in de streek sprak ongeveer tweederde van de belang hebbenden zich uit tegen het ver dichtingenplan. Dit plan voorzag in de aanvoer van zoet water tegen een prijs van zes tientjes per hectare per jaar. Op 12 december neemt de alge mene vergadering van hoofdinge landen van het waterschap een beslissing over het al dan niet uit voeren van dit plan. Het voorstel van het dagelijks bestuur is om dit niet te doen. Inmiddels is ook beslo ten om de studiecommissie zoet water op te heffen. Nieuwe initiatie ven voor een dergelijke voorziening zullen een zaak worden van het nieuwe waterschap Zeeuwse Eilan den. Om te bevorderen dat mensen met een uitkering (vanaf 27 jaar) in deel tijd weer aan de slag gaan, kan de gemeente premies verstrekken. Imde période oktober 1994 t/m augustus 1995 is daarvoor in Tholen 28.847 gulden uitgegeven aan 14 gezinnen, 19 één-oudergezinnen en 13 alleen staanden. Volgend jaar wordt voor dit premie beleid een nieuwe verordening van kracht. Hoewel burgemeester en wethouders daarbij aankondigen een ruimhartig ontheffingenbeleid te willen voeren als het gaat om één oudergezinnen met kinderen tussen 5 en 13 jaar, blijkt van die ruimhar tigheid niets in de verordening. Die constatering van P. van Belzen (RPF/GPV) kon wethouder I.C. Moerland in de commissie welzijn slechts bevestigen. "Maar in de begroting is wél rekening gehouden met die verruiming." Van Belzen bepleitte een aanvulling van de ver ordening. "Dan kan een cliënt zich daarop ook beroepen, want nu is hij afhankelijk van het college." Tholen krijgt in het kader van de sociale vernieuwing 80.000 gulden van het rijk voor dit premiebeleid. Het geld mag ook gebruikt worden voor de banenpoolregeling. Het gemeentebestuur wil daarvoor in ieder geval 8000 gulden gebruiken voor twee 'gevallen' uit de voormali ge gemeente Sint-Philipsland; inleenkrachten op twee scholen, waarvoor de vergoeding werd betaald door de intergemeentelijke sociale dienst te Zierikzee. De commissie adviseerde positief over de nota bijzondere bijstand, 'waarin het aanvullende beleid vanaf 1996 wordt verwoord. Het bereik van de regeling wordt namelijk uit gebreid. Tholen krijgt van het rijk 210.000 gulden voor de bijzondere bijstand (exclusief de eerder genoemde 80.000) en denkt volgend jaar 243.000 gulden nodig te heb ben. Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 2 december a.s. albert heijn Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 11