GESLOTEN OPRUIMING! 495/ HUIS VERKOPEN? th> A X A Bazen Vastgoed Jim MEULVLIET ALUMINIUM ROLLUIKEN beter bij Bestosol WATERSCHAP THOLEN Q8 C Oproep Algemene Vergadering van de Rabobank Sint-Annaland - Poortvliet THOLEN HUIS VERKOPEN? CARAVAN KUNSTSTOF SCHROTEN OPENBARE VERKOPING TE POORTVLIET PUNT b.v. GRAFMONUMENTEN UNIEKE AANBIEDING TE KOOP TE KOOP STURRIS VASTGOED De praktijk van Drs. A.H.B. Bakkerus is van 9 juni t/m 30 juni Ad Stouten bv HET WOONHUIS MET SCHUUR EN TUIN Aankoop/verkoop onroerend goed 6 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 juni 1995 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERING van de ALGEMENE VERGADERING De wnd. dijkgraaf van het waterschap Tholen maakt bekend dat op 12 juni 1995 in "Holland Huis" te Scherpenisse, 's avonds om 19.30 uur, een vergadering van de Algemene Vergadering zal worden gehouden. Een ieder wordt uitgenodigd deze vergade ring bij te wonen. St. Maartensdijk, 1 juni 1995 De wnd. dijkgraaf voornoemd, J.L. van Gorsel Alle aanwezige Biirstners 20% korting! DESMOKKELHOEK KAPELLE 01102-41623 PRIJSVOORBEELD 180x150 CM BEKENDMAKING VERKEERSBESLUIT KENNISGEVING RUILVERKAVELINGEN OP THOLEN SIERBESTRATING Guy du Bois Sierbestrating VOOR ALLE SOORTEN BENZINE EN DIESEL naar Autobedrijf ESKES Bazen Vastgoed bellen! Info (01810) 17703 Notaris Mr. J. Schot te Tholen is voorne mens op dinsdag 27 juni 1995 om 19.00 uur in café "De Tolrust", Stoofstraat 27 te Poortvliet, op verzoek van B.V. Financieringsmaatschappij Vola uit kracht van een vonnis gewezen op 20 juli 1994 door de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, betekend op 9 september 1994 aan de eigenaar, in het openbaar te verkopen in één zitting, bij opbod en afmijning. Stoofstraat 12 te 4693 BB Poortvliet (gemeente Tholen), kadastraal bekend gemeente Poortvliet sectie N nummer 703, groot 4.02 aren. Veilingvoorwaarden: Op de veiling zijn de Algemene Veilingvoorwaarden Registergoed 1993 van toepassing. Betaling: De kosten dienen binnen 8 dagen te worden voldaan en de koopsom dient binnen 6 weken na de gunning te worden voldaan. Bezichtiging: In overleg met het notaris kantoor. Gegadigden dienen zich op de veiling te kunnen legitimeren en dienen desgewenst een bewijs van financiële gegoedheid te overleggen. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Notariskantoor Mr. J. Schot, Hoogstraat 15 te 4691 CA Tholen (01660-2254). Havermans Nijpels b.v. HJ Tuinhuisjes - Garages Schuurtjes - Weekend-huisjes Vraag vrijblijvend folder met prijslijst aan bij TIMMERMAN NATUURSTEEN B.V 3 Rabobank Bel voor info en een vrijblijvend gesprek: Tel.: 01672-4919 of 01672-2090 INRUIL EIGEN WONING MOGELIJK!! ST. ANNALAND BIERENSSTRAAT 33 PRIJS: sterk verlaagd!! 1038 LEUNIS VASTGOED Voor onze klanten zoeken wij ALLE TYPEN WONINGEN Woning Molenstraat 6 St. Maartensdijk Vraagprijs: 79.500,- k.k. Volkstuin 40 roeden Veerhoekseweg St. Maartensdijk Prijs: n.o.t.k. OUD-VOSSEMEER, Ring 9 OUD-VOSSEMEER, Leguitsedijk 3 ST. MAARTENSDIJK, Kaaistraat 7 Hartelijk dank voor alle belangstelling in de vorm van telefoontjes, kaarten, fruit, bloemen en andere attenties die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ontvangen. A. van Diénst-Voshol Oud-Vossemeer, juni 1995 Kalisbuurt 45 Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, cadeau tjes en verdere attenties die wij bij de geboorte van ons dochtertje Melissa mochten ontvangen. Franco en Karin van der Veeken-Dieleman Essen, België, mei 1995 Voor uw belangstelling, tele foontjes, de vele kaarten, fruit, bloemen en andere attenties, die ik tijdens mijn verblijf en bij mijn thuis komst uit het ziekenhuis van u mocht ontvangen, zeg ik mede namens mijn man en dochter, hartelijk dank. Ria Guiljam- Stoutjesdijk St. Maartensdijk, mei 1995 Uw bezoekjes, vele kaarten, bloemen, fruit en andere attenties, die ik mocht ont vangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst, zeg ik u, mede namens mijn man en kinde ren, heel hartelijk dank. In het bijzonder onze huisarts dr. Janssen en alle artsen en verpleegkundigen van zie kenhuis "Lievensberg". Netta de Hond- Zwagemaker St. Maartensdijk, juni 1995 Frank v. Borselenstraat 17 Voor de vele gelukwensen, bloemen, planten, cadeaus en andere attenties, die wij ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk mochten ontvan gen, zeggen wij u, mede namens onze kinderen en kleinkinderen, hartelijk dank. B. de Ruiter A. de Ruiter-Vos 4696 BL Stavenisse, mei 1995 Molendijk 20 Hierbij willen wij u, mede namens onze kinderen, har telijk bedanken voor alle kaarten, bloemen, planten, fruit, geld en andere atten ties, die wij mochten ontvan gen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk. Bram en Joke Lindhout-Rijstenbil 4693 RM Poortvliet, juni 1995 Kalfdamseweg 6 Voor de vele gelukwensen, bloemen, planten, cadeaus en andere attenties, die wij ter gelegenheid van ons huwe lijk mochten ontvangen, zeg gen wij u hartelijk dank. Sjakko en Suzanne Moerland St. Philipsland, juni 1995 Zijpestraat 8 FAMILIEDRUKWERK Voor al uw huwelijkskaar- ten en geboortekaarten kunt u het best bij Dieleman terecht. En wist u dat u bij bestelling van uw geboortekaarten zo'n prachtige kado-doos ter waarde van 50,- gratis krijgt. Bovendien kunt u by ons terecht voor uw geboortedragees, bruidsui kers, geboortetegels, baby albums en receptie albums. Dieleman bv, Oudelandsestraat 9, 4691 BJ Tholen, 01660 - 4150. Waarneemverdeling als volgt: Begint uw achternaam met de letter A t/m Ko dan kunt u terecht bij: Drs. E.N. Mellema, Hertekamp, Tholen, 01660-2377. Voor de letters Kr t/m Z kunt u terecht bij: Drs. R.P. Kale, Molensingel 1a, Tholen, 01660-2542. REPARATIE OF VER NIEUWING van bootzei- len, tenten, e.d. Zeilmake rij Aarnoudse-De Nijs, werkplaats Veerstraat 22, Oud-Vossemeer, tel. 01667 - 2686 of 06 - 52773727. ZIEKEN VERPLEGINGS- ARTIKELEN: o.a. elasti sche kousen, breukban den, anti-rheuma onder goed, krukken, wandel stokken, injectiespuiten, massage-apparaten en massagekussens, loop hulp, closetstoelen, rugge steun, toiletverhoger, bed- leestafel, diverse soorten scharen en pincetten, diverse soorten thermome ters, draagbare urinalen, verhuur Enuralarm tegen bedwateren'. Speciaalzaak voor Ziekenverplegings- artikelen Oscar Timmers, Kade 51, Roosendaal, tel. 01650 - 60609. Gediplo meerd en Erkend Zieken fondsleverancier. Zater- dagmiddag gesloten. BEHANGER VRAAGT behang/witwerk Nu ook voor binnen- en buiten schilderwerken. Alleen voor particulieren. Inl. tel: 01184 - 66096. HYPOTHEKEN. Meer dan 25 geldg. Lage rente. L&E Financial Services, 01666- 2454. "ACCU EXPRESS" Het adres voor uw accu! o.a. Boot, Caravan, Auto. De beste kwaliteit, de beste prijzen: 01899 - 28777. VOOR AL uw afrasterin gen, groot of klein, moet u bij G.A.T. zijn. Ook elek trisch- en sier gaas. Tel. 01663 - 2711. ELEKTROMOTOR STUK?. Bel Wikkelbedrijf van Meer, Ambachtsweg 2, Tholen, 01660 - 2010. Uw adres voor verkoop en reparatie van: elektromo toren motor reductoren variatoren trommelmoto ren ventilatoren dom- pelpompen. DIV. AUTO'S met APK v.a. 1500,-. Autobedrijf Niemantsverdriet, Poort vliet, 01662-2680. GELOOGD GRENEN antiek - oud - nieuw. Het Grenenpaleis Groene Weidje 16, Goes. Tel. OllOO - 15631, open 10.00 - 17.OO u. Ook uw adres voor: logen - restauratie. SPORT- EN GEMEENSCHAPSCENTRUM voor al uw: feesten, partijen en bedrijfspresentaties Grote zaal tot 250 personen Kleine zaal tot 75 personen Vraag geheel vrijblijvend onze presentatiemap aan Tel. 0166Ó-3874, privé 5021 Charles en Sandra Wolvekamp TE KOOP: Marijnen koel kast, 160 liter, slechts 6 maanden oud. Tel. 01665 -. 2293. TE KOOP: Honda 750 motor, bouwjaar 1974, i.g.st. Vraagprijs 2.000,-. Tel. 01662 - 2791. TE HUUR: Vis- en toerboot (4/5 pers.) met krachtige b.b.-motor 75,- per dag, incl. brandstof. Tel. 01665 - 3377. TE KOOP: Open speedboot 5 mtr. incl. stuurinrich ting (zonder motor) roestvrijstalen kanteltrai- ler, pr.n.o.t.k. Tel. 076 - 870149. TE KOOP: Polyester kajuitzeilboot Holiday 18, buitenboordmotor 6 PK Evinrude, 4 zeilen, che misch toilet, 6.900,-. Tel. 01660-5122. CUPIDO brengt u bij elkaar! Indien gewenst reeds binnen 1 week uw eerste contact. Vraag gra tis en vrijblijvend de folder aan. 03451 - 11486 (auto matisch) Of 03451 - 31364 (telefoniste). 24 uur per dag, 7 dagen per week. Cupido: erkend, voordelig en één van Nederlands grootste relatie-organisa ties. TAPIJTTEGEL CENTRA LE Heuga Esco Desso etc. OPHE FFIN GSUIT- VERKOOP TAPIJTTE GELS. Alles moet weg. Kortingen 75%, Piusplein 18, Bergen op Zoom, tel. 01640 - 46177. WEGENS RENOVATIE TOTALE LEEGVERKOOP van de hele kollektie gre nen meubelen en kadoarti- kelen - alles moet weg!! - Het Grenenpaleis Groene Weidje 16, Goes, tel: OllOO - 15631. OP OP. STACARAVANS TE huur: Op div. campings in de Ardennen v.a. 250,- p.w. all-in. Tel: 04459 - 1598. Ook op de laatste Hobby's en Chateau's hoge korting. Tevens 50 occasions. Nieuwe stacaravans met douche en w.c. 8,5 x 3 m., 2 slpkmrs. v.a. 19.995,- 11 x 3,6 m., 3 slpkmrs. v.a. 29.995,- Tevens 25 occasions. gratis op maat gemaakt THOLEN - Karl Laban Showroom: Burg.Lichtenbergstraat 10 - 01660-2823 ZONWERINGEN B. V. ook na 18.00 uur bij geen gehoor 013-434423 VASTE AKTIE PRIJZEN, BIKKELHARDE GARANTIES Het dagelijks bestuur van het waterschap Tholen deelt, mede gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet Bestuursrecht, het volgende mee. Met het oog op het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is een verkeersbesluit genomen, betreffende de kruising Langeweg Lageweg te St. Philipsland. Dit verkeersbesluit houdt in dat genoemde kruising zal wor den gewijzigd van een voorrangskruising in een gelijkwaardige kruising. Hiertoe zullen de ter plaatse aanwezige borden B4, B5, B6 en B7, vermeldt in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, worden verwijderd. Het verkeersbesluit en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 7 juni 1995 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken van het waterschap, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur en na telefonische afspraak (telefoon 01666-3255, toestel 19) buiten de werkuren van 18.00 tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzondering van de avonduren, aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belang hebbende tot het einde van de hiervoor vermelde termijn tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Tholen, Onder de Linden 7 te 4695 BV St. Maartensdijk. Het besluit treedt in werking na afloop van de bezwarentermijn, tenzij met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg tot het treffen van een voorlopige voorziening en hierop positief is beschikt. St. Maartensdijk, 1 juni 1995 Het dagelijks bestuur voornoemd, J.L. van Gorsel, wnd. dijkgraaf ing. J.A. Dees, wnd. secretaris Het spreekuur op de donderdagen op het stadhuis van Tholen komt per 27 juni 1995 te vervallen. Open dag Het spreekuur op de dinsdagen van 9.00-12.00 uur blijft n| -jggg gehandhaafd. .f LBL 6<f De secretaris, ing. J.W. Busser Zaar ve'a° Dames, Polen, Rusland zoeken serieuze partner. Nu ook op video!!! Gratis fotobrochure. Amor. 01640-62623 grote sortering 1 e en 2e kwaliteit vanaf 8,- per m2 gratis thuisbezorgd gratis creatief ontwerp vakkundige stratenmakers Rucphenseweg 49, 4882 KB ZUNDERT tel.: 01696-73201. fax 72614 AUTODEMONTAGEBEDRIJF verkoop van grote sorte ring gebruikte en nieuwe onderdelen. Inkoop van sloop- en schadeauto's. Afgifte van originele R.D.W.-vrijwaringsbewij- zen, aangesloten bij S.T.I.B.A. Ringweg 1A Oosterland, tel. 01113-2130 Ten Ankerweg, Tholen Sint-Maartensdijk 01666-2166/01666-2406 TE HUUR: in Frankrijk op nette Camping (aanbevolen door ANWB) Wie zei er vakantie duur? Kompleet ingericht met nieuwe voortent. ADRIA 3 305 Vanaf f 250,- p.w. of nieuwe HOBBY DE LUXE 360 390,- p.w. KLUS- EH TIMMERBEDRIJF De specialist in: onderhoud verbouw renovatie vervaardigen van massief geloogd grenen meubelen Eigen timmerwerkplaats Bent u geïnteresseerd? Ons telefoonnr. is 01660-2784 Faxnummer 01660-3213 Diverse - kleuren - maten - lengtes tot 6 mtr. R0L1UIKEN ZONWERING KUNSTSTOFFEN St. Annaland Veilingweg 11 Tel. 01665-2904 Bergen op Zoom Kastanjelaan 62-64 Tel. 01640-44208 BEËDIGDE TAXATEURS/MAKELAARS O.G. NVM COELGENENSTRAAT 2, 461 1 DD BERGEN OP ZOOM TELEFOON 01640-33442 01660-3078 TELEFAX 01640-57910 Oude Haven 46 tel. 01170-52427 4501 PA Oostburg b.g.g. 01170-54101 Ruime verscheidenheid in materiaalkeus, zoals marjÉer, graniet etc. Keuzemogelijkheid uit tientallen modellen Exklusieve uitvoering naar eigen ontwerp Groot aantal motjellen in onze Showroom Vervaardigen van ttrnenmonumenten MBUWERKERK (ZLD) - VIERBANNENSTRAAT 1 - TEL. 01114-17' ROTTERDAM - WALENBURGERWEG 83 - TEL. 010-4660368/466. TERDAM atlSalu Lid vanptatuursteerfGrafieerk Specialisten De Rabobank is een coöperatieve bank, met als doelstelling leden ondernemers te financieren tegen lage rente en gunstige voorwaarden. De Rabobank is een bank met leden. Betrokken mensen, die via een gekozen bestuur en de ledenver gadering invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatselijke bank. Zo is gegarandeerd dat bij elke dienst die de Rabobank verleent het belang van de leden en cliënten zwaar meetelt. Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank "Sint-Annaland - Poortvliet" B.A. haar leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op woensdag 21 juni 1995 om 20.00 uur in Hotel De Gouden Leeuw, Voorstraat 50 te Sint-Annaland. Verkorte agenda 1Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Jaarrekening 1994 4. Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht 5. Mededelingen en rondvraag De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening 1994 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inza ge- Het Bestuur. Sint-Annaland - Poortvliet tKHK de dderhed VAST GO E D Directe aan-verkoop van onroerend goed Steenbergseweg 28, 4671 BG Dinteloord Wij kunnen in onderling overleg uw eigendom aankopen. Door het verkooprisico over te nemen en koopkracht beschikbaar te stellen, zijn wij een sterke schakel van onroerendgoed transacties. Bij interesse brengen wij graag geheel vrij blijvend een bod op uw woning uit. Wij kopen kosten koper, dus wat wij bieden krijgt u netto in handen. Verhuizing op korte of lange termijn of een onbekende verhuisdatum is geen bezwaar. (sektie G- nr. 835, 344 m2) Op unieke lokatie gelegen, halfvrijstaande woning met garage en ruime tuin op het zuiden. INDELING: hal, ruime woonkamer van 8.00 x 4.30/3.00 met open haard en plankenvloer. Keuken 3.40 x 3.10 met trapkast. Bijkeuken 1.90 x 1.85 en berging van 3.00 x 1.50. Toilet/dou che comb, van 2.00 x 2.00 v.v. vaste wast. VERD.: ruime overloop en 3 slaapkamers van resp.: 3.60 x 3.30 met vaste wast., 2.80 x 2.30 en 3.10x2.30. Ruime garage van 7.00 x 3.90. Nette voortuin van ca. 33 m2 en achtertuin van ca. 200 m2. Woning is geheel v.v. centrale verwarming en ged. van isolerende beglazing. Oplevering: Direkt. Eendrachtsweg 11 4691 EK Tholen Tel. 01660-4522 Fax 01660-3216 IN-EN VERKOOP WONINGI BEMIDDELING TAXATIE BOUWKUNDIG ADVIES slagveldstraat 47, kruiningen, tel. 01130-82373 Ook bungalows en boerderijen kamer, achterkamer, keuken, 3 slaapkamers, vrije achterom, tuin en schuur. St. Maartensdijk. Tel. 01666-2166/2406 Hoekwoning met garage, entree, kantoor, woon keuken 4.80 x 4.75 m., woonkamer 7.90 x 4.45 m. Badkamer met ligbad, toilet. Verd.: overloop, 4 mooie slaapkamers, open zolder, bergvliering, rui me garage met zolder, c.v.-combi 1993, zonnige tuin. Prijs op aanvraag. Schitterend vrij gelegen woning met schuur op 2 ha. 35 eigen grond, ideaal voor paardenliefheb ber. Prijs op aanvraag. Inruil eigen woning direct mogelijk. Op toplocatie, woon-winkelpand. Verlaagde vraagprijs. Hoogstraat 2 Tholen 01660-2237

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 6