J J J J Familie berichten ÜN PARTICULIERE THUISVERPLEGING 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 juni 1995 z. i I VERVOLG DANKBETUIGINGEN OP PAGINA 6 Wenst u Hoera, Linsey heeft er een broertje bij. Zijn naam is Mitchel Fred, Wilma en Linsey Oostrum-van Haaften 4691 RZ Tholen, 25 mei 1995 Slabbecoornweg 80 M We zijn heel blij met de geboorte van onze dochter. We noemen haar Shirley Jan Bruijnzeel en Jacquelien van Gorsel 4697 EC Sint-Annaland, 28 mei 1995 Me Met dankbaarheid en blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje Johannes Cornelis We noemen hem Jordy Kees, Gré en Marthijn Mol 4675 CR St. Philipsland, 28 mei 1995 Eendrachtstraat 15 1 Zaterdag 3 juni trouwen Jackie Franke en Esther Peijen op het gemeentehuis van Sint-Maartensdijk om 3 uur. Feestvieren doen ze in "De Stove" te Stavenisse. Namens de wederzijdse familie een erg fijne dag. Willy Bogers en Anita Mulder gaan trouwen en willen elkaar het 'ja-woord' geven op 9 juni 1995 om 16.00 uur in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.30 tot 21.00 uur in 'de Wellevaete', Hoenderweg 133 te Sint-Annaland. 4702 LL Roosendaal, Röntgenstraal 31 4697 CJ Sint-Annaland, Schoolstraat 47 Ons toekomstig adres: Den Hamel 16, 4697 DG Sint- Annaland, 01665-3080 Wij feliciteren onze papa en mama •SÏ: Rien en Marianne Vroegop van harte met hun l21/2-jarig huwelijk. Esther en Samantha Poortvliet, juni 1995 Op D.V. 5 juni Op D.V. 5 juni 1995 zijn onze geliefde ouders Adrie en Hennie Verkerke-Verwijs 25 jaar getrouwd. Dit hopen wij te vieren op 9 juni 1995 in "ons Dorpshuis" te Anna Jacobapolder. U bent van harte welkom op hun receptie van 19.30 tot 21.00 uur. Kees en Mia Carol ien en Gerben Arjan 4675 BA St. Philipsland, juni 1995 Gladiolenstraat 37 WH Op D.V. 5 juni hopen onze geliefde kinderen, zus en zwager A. Verkerke en H. Verkerke-Verwijs de dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gepaard mogen blijven is de wens van hun ouders en broer. A. Verwijs J.C. Verwijs-v.d. Dussen Gerard Verwijs 4675 BA St. Philipsland, juni 1995 Gladiolenstraat 37 Op 5 juni hopen mijn lieve kinderen Adrie en Henny Verkerke-Verwijs hun 25-jarig huwelijk te herdenken. Nog vele gelukki ge jaren toegewenst. Moeder Verkerke St. Philipsland, juni 1995 wsstsssm mum/mmWÈÈêsmsmm 5 w It <j Hoera, onze ouders zijn 5 juni al 25 jaar een paar. Hartelijk gefeliciteerd. Ilse en Marcel Patricia en Mark St. Maartensdijk, juni 1995 1970 Op D.V. 5 juni a.s. zijn Arie en Jozien van de Ree 1995 25 jaar getrouwd. Wij willen hen hiermee hartelijk feliciteren en wij hopen dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven. Pa en Ma v.d. Ree Coby en Cor Gerry en Marjan Adrie Janny en Martin St. Maartensdijk, juni 1995 u 1970 1995 OS Ome Arie en Tante Jozien hartelijk gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijks feest. Saskia en Alex Cindy Davy Joyce Ruud Martijn St. Maartensdijk, juni 1995 Op D.V. maandag 5 juni 1995 is het 25 jaar geleden dat onze lieve ouders en mijn opa en oma E. Priem en A. Priem-Wielaard in het huwelijk zijn getreden. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van: Conny Evelien Marianne en Corinus André Petra en Willem Kees Marijn 4696 BR Stavenisse, juni 1995 Wilhelminastraat 13 Voor de overweldigende belangstelling, in de vorm van de vele bezoekjes, zo'n 80 kaarten, telefoontjes zoveel bloemen, fruit en nog veel andere attenties, die ik ontvangen heb in het ziekenhuis en bij mijn thuis komst, zeg ik u allen, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, heel hartelijk dank. Het heeft mij erg goed gedaan dat er zo veel waren, die II aan mij dachten. E.W. den Hollander-van Daalen Oud-Vossemeer, juni 1995 Dr. Renesstraat 24 Zie, Gij hebt mijn dagen als een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; Psalm 39 vers 6a Intens verdrietig geven wij u kennis dat de Heere op Zijn tijd en wijze, voor ons zeer plotseling, tot Zich heeft genomen ons lieve dochtertje APLONIA HELENA DEN HAAN in de leeftijd van bijna 1 jaar Henk en Anne-Marie den Haan 4675 CR Sint-Philipsland, 26 mei 1995 Eendrachtstraat 45 Geen bloemen De begrafenis heeft plaatsgehad op dinsdag 30 mei jl. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint- Philipsland, voorafgegaan door een rouwdienst in de N.H. Kerk aldaar. 7 Boze dat ik heb gedaan zie het, Heere, toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus' wil mij rein. Amen Diep bedroefd geven wij u kennis, dat de Heere, geheel onverwacht, van ons heeft weggenomen, ons innig geliefd kleinkind en nichtje PAULA DEN HAAN op de prille leeftijd van bijna 1 jaar. Trooste de Heere Henk en Anne-Marie. Opa en Oma Den Haan-van Iterson Fenny en Johan Ernst-Jan Hendrik Andrea Jacqueline en Brendan Louise André Gert Rudie Theo Sint-Philipsland, 26 mei 1995 Psalm 27 vers 7 (berijmd) Tot ons intens verdriet nam de Heere, voor ons zeer plot seling, tot Zich ons lieve kleindochtertje APLONIA HELENA DEN HAAN in de leeftijd van bijna 1 jaar. Opa en Oma van Herk St. Philipsland, 26 mei 1995 "Zie, God handelt verheven in zijn kracht wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven. en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet". Job 36:22-26a Diep geschokt zijn wij door het geheel onverwacht over lijden van ons nichtje PAULA DEN HAAN Wij wensen Henk en Anne-Marie God's nabijheid en sterkte toe. Brendan en Jacqueline van der Meer-den Haan 4691 LL Tholen, juni 1995 Pergola 15 Bedroefd delen wij u mede, dat onverwachts van ons is heengegaan, ons lieve nichtje PAULA DEN HAAN Bas-Jan en Karina Hanneke, Ger-Jan, Leontine Wilco en Marina Jessica, Remi St. Philipsland, 26 mei 1995 Bedroefd delen wij u mede, dat de Heere van ons heeft weggenomen ons lieve buurmeisje PAULA Wij bidden Henk en Anne-Marie en de verdere familie Gods kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen. Pieter-Jan en Erna van Halum Pieter-Jan St. Philipsland, 26 mei 1995 Ps. 42:3a Mijn ziel dorst naar God naar de levenden God Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden mijn zorgzame man, onze vader en opa GERARDUS VAN STEENOVEN in de leeftijd van 65 jaar A. van Steenoven-Leeuwen Tanja en Jan Miriam, Richard Frank Ester en Peter Marijn Els en Cees Anne, Karen Wim en Jenny Dieke, Anneke Piet en Siv Moa Linda en Kees Tim 4698 CJ Oud-Vossemeer, 27 mei 1995 Hofstraat 28 Geen bloemen De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 31 mei jl. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats, Molenstraat te Oud-Vossemeer voorafgegaan door een rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk, aanvang 10.15 uur. Na een moedig gedragen lijden heeft de Heere van onze zijde weggenomen mijn innig geliefde man, onze broer, zwager en oom WILLEM GILJAM echtgenoot van Johanna Quaak in de leeftijd van 69 jaar en 8 maanden Stavenisse: J. Giljam-Quaak Familie Giljam Familie Quaak 4696 BZ Stavenisse, 26 mei 1995 van de Lek de Clerqplein 3 De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 31 mei jl. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats, Pr. Bernhardstraat te Stavenisse. Bedroefd delen wij u mede, dat na een ernstige ziekte van ons is heengegaan, onze geliefde zwager en oom WILLEM GILJAM echtgenoot van Johanna Quaak in de leeftijd van 69 jaar en 8 maanden Emmeloord: St. Maartensdijk: St. Maartensdijk: Sliedrecht: Hoogerheide: St.-Annaland: Ochten: Dordrecht: Stavenisse: Stavenisse: Stavenisse: Stavenisse: Stavenisse, 26 mei 1995 J.D. Quaak M. Quaak-Langejan D.J. Quaak L. Quaak-Schrier J.J. Scherpenisse-Quaak A. Scherpenisse J. Quaak L. Quaak-Visser H. Quaak C. Quaak-Andriesse G. Quaak M. Quaak-de Witte C. v.d. Berg-Quaak K. v.d. Berg J.M. Quaak J. Quaak-van Lelieveld A. Quaak J.W. Oosdijk-Quaak M.W. Oosdijk W. Quist-Quaak J. Quist W.P. Quaak A. Quaak-Moerland neven en nichten Toch nog onverwachts nam de Heere van ons weg onze buurman WILLEM GILJAM fam. D. Roozemond mevr. L. Hendrikse-Smits fam. L. Ridderhof fam. G. Eerland Stavenisse, mei 1995 Bedroefd geven wij u kennis dat de Heere op Zijn tijd en wijze van ons heeft weggenomen mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en lieve opa PIETER COPIER echtgenoot van Pieternella Alijda de Ronde in de leeftijd van 70 jaar P.A. Copier-de Ronde J. Simons-Copier F.W. Simons Carina, Ella, Freddy, Patrick H.N. Copier E. Copier-Deurloo Petra, Pieter, Crista, Jelske J. Copier J.P. Copier-de Wilde Perry, Sander 4691 HK Tholen, 27 mei 1995 Jan van Bloisstraat 23 Geen bloemen De begrafenis vindt plaats heden, donderdag 1 juni, om 15.00 uur op de algemene begraafplaats, Pr. Bernhardstraat te Tholen, voorafgegaan door een rouw dienst in de "Rehobothkerk", Hoogaarsstraat 2 te Tholen. Aanvang rouwdienst 14.00 uur Voor aanvang van de dienst is er in de zaal van voor noemde Kerk vanaf 13.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen, na de begrafenis bent u in de gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren. Vol droefheid is ons hart Je lijden zien, je niet kunnen helpen dat was onze grootste smart. Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij U kennis van het heengaan van mijn lieve man, onze vader en opa IZAK WESDORP echtgenoot van Adriana Maria van Gastel in de leeftijd van 70 jaar. Stavenisse: A.M. Wesdorp-van Gastel Kinderen en kleinkinderen 26 mei 1995 Dr. Bemhardistraat 39 De rouwdienst en teraardebestelling hebben plaatsge vonden op dinsdag 30 mei jl. Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van dank baarheid dat verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze lieve broer en zwager IZAK WESDORP Nieuwegein: Stavenisse: Badhoevedorp: St. Maartensdijk: 26 mei 1995 Mevr. M. Wesdoip-Verzijlbergh Mevr. A. Wielaard-Wesdorp Dhr. J. Wesdorp Mevr. E. Wesdorp-van Egmond Mevr. R. Pleune-Wesdorp Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan, onze geliefde oom IZAK WESDORP Wij wensen tante Ad en de kinderen alle sterkte toe Mart en Coby Mieke en Rinus Ron en Gien Lony en Ad 26 mei 1995 Plotseling is van ons weggenomen onze zeer geliefde oom BESMAN DEN BRABER in de leeftijd van 70 jaar Oom Bes, we zullen je missen Sint Philipsland: Johan, Marie, Linda en Adriaan Filius Oud-Vossemeer: Bram en Henny Filius Sint Philipsland, 23 mei 1995 Tot onze droefheid is plotseling van ons weggenomen zacht en kalm, onze zeer geliefde zwager BESMAN DEN BRABER in de leeftijd van 70 jaar. Wij wensen zus en de kinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit zware verlies. Bentfeld: C. den Braber-Scholte Sint Philipsland: L. Filius-den Braber Roermond: J. Tichem H.C. Tichem-den Braber Sint Philipsland, 23 mei 1995 Na een kortstondige ziekte, is in haar 73e levensjaar overleden onze geliefde TANTE ZUS Willemijna Elizabeth van Tiggele echtgenote van Johannis Cornelis Geuze Poortvliet: Han Jan en Ciska Amé, Mara Oud-Vossemeer, 18 mei 1995 Heden overleed, na een liefdevolle verzorging in de 'Lindenberg' te Steenbergen JOHANNA LENA BOLIER-MOERLAND in de leeftijd van 74 jaar. Fam. Moerland Steenbergen, 25 mei 1995 Correspondentie-adres: J. Moerland-Gebraad, Poststraat 62, 4696 RB Stavenisse. De begrafenis heeft plaatsgehad op dinsdag 30 mei j.l. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats, Pr. Bernhardstraat te Stavenisse. Nadat wij 9 weken geleden afscheid hebben moeten nemen van onze lieve moeder en oma, geven wij nu ken nis dat na een liefdevolle verzorging in "De Zevenster" te Zevenhuizen de HEERE uit ons midden heeft wegge nomen onze zorgzame vader en opa WILLEM VAN HELDEN weduwnaar van Gerritje van Vliet 9 januari 1914 t 27 mei 1995 Accra (Ghana): Bas van Helden Marianne van Helden-Welmers Willemien Diederik Leliestraat 3, K 209 2761 HD Zevenhuizen Corresp. adres: J. van Vliet, Marijkelaan 29, 2665 AA Bleiswijk. De begrafenis heeft woensdag 31 mei plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te Bleiswijk. Het heeft de Heere behaagd, na een geduldig gedragen lijden, van ons weg te nemen tot ons aller droefheid in de Hope des Eeuwigen Levens, ons geacht familielid en onze zeer geliefde huisgenote en gewaardeerde vriendin MARIA MATHEA SCHOT L.M.d. in de ouderdom van 90 jaar Namens: Huisgenote: Eerder huisgenote: Familie Schot Mej. H. Veldhuizen Mevr. J. Huijsman- Aarnoudse Ex. test.: C.W.J. Wolffensperger 4691 CX Tholen, 24 mei 1995 Dalemsestraat 26 Geen bloemen De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 29 mei jl. om 14.30 uur op de algemene begraafplaats, Pr. Bernhardstraat te Tholen, voorafgegaan door een rouw dienst in de kerk van de Ger. Gemeente in Ned., F.D. Rooseveltstraat 26 te Oud-Vossemeer. Zij die onverhoopt geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met droefheid geven wij U kennis van het overlijden van onze lieve vriendin MEJ. M.M. SCHOT L.M.d. waarvan de begrafenis inmiddels heeft plaatsgevonden. Fam. J.H.J. de Rooy-Nap Beppie en Piet Arjan Tholen, 24 mei 1995 Met droefheid maken wij u bekend dat, na een geduldig gedragen lijden en na een liefdevolle verzorging in Huize Ten Anker, de Heere van ons heeft weggenomen onze lieve moeder en zorgzame oma WILHELMINA VINJÉ weduwe van Franciscus Adriaan de Kok in de leeftijd van 89 jaar Tholen: G. de Kok C.J. de Kok-Potter P. Bout-de Kok K.J. Bout J. de Kok M.M. de Kok-Cornelisse JJ. de Kok J. de Kok-van Oevelen Poortvliet: G.C. Bevelander-de Kok P.C.J. Bevelander Antwerpen: IJ. de Kok J. de Kok-Jansen Klein- en achterklein kinderen 4691 ZA Tholen, 25 mei 1995 Prins Clauslaan 1 Correspondentie-adres: Familie De Kok, Polderstraat 17, 4691 EW Tholen De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 30 mei jl. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats, Prins Bernhardstraat 2 te Tholen, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula aldaar. Bedroefd geven wij u kennis dat op 85-jarige leeftijd, de Heere toch nog onverwachts, van ons heeft weggenomen onze zorgzame, onvergetelijke moeder en oma MARINA GEUZE weduwe van Daniël Marinus Bolier Tholen: M. Bolier H.K. Bolier-Vroegop Poortvliet: D. Bolier L.J.C.A. Bolier-Geuze klein- en achterkleinkinderen 4693 EK Poortvliet, 25 mei 1995 Jan van der Slikkeplein 7 Correspondentie-adres: Familie Bolier Jolstraat 314691 JT Tholen Geen bloemen De begrafenis heeft plaatsgehad op maandag 29 mei jl. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Poortvliet, voorafgegaan door een rouwdienst in de Kerk van de Gereformeerde Gemeente, Zuidstraat 15 te Poortvliet. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze grootmoeder en overgrootmoeder OMA BOLIER-GEUZE Oud-Vossemeer: Karien en Jan Jeroen, Yvonne Tholen: Daniël Sint-Annaland: Daan en Willy Michelle, Stephan Poortvliet: Rianne en Hans Jeffrey, Sharona Lieve Oma we zullen je missen. Poortvliet, 25 mei 1995 •>J 9) o Nog onverwacht nam de Heere van mijn zijde weg, mijn lieve zuster MARINA GEUZE in de ouderdom van 85 jaar en 8 maanden. De Heere mocht nog in de rouwdagen willen troosten. Klazina Geuze Poortvliet, mei 1995 Zuidstraat 5 IN PLAATS VAN KAARTEN Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ont vangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man en onze zorgzame vader en opa IZAK LEENDERT HAGE betuigen wij U onze oprechte dank. Uw medeleven is ons tot grote steun geweest. P. Hage-Kwist kinderen en klein- en achterkleinkinderen Tholen, juni 1995 Nu weer thuisgekomen uit Lievensberg en AZU, wil ik iedereen langs deze weg har telijk bedanken voor al de belangstelling in welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf en verlaten van de ziekenhui zen. Lex Schrijvers van Zenden St. Maartensdijk, mei 1995 Beatrixstraat 7 Verrast en blij, waren wij met de vele gelukwensen, bloemen en andere attenties, voor ons 30-jarig huwelijk, mede namens onze kinderen dan ook, hartelijk dank. Jan en Corry Ligtendag St. Philipsland, mei 1995 Hengelosestraat 18 Hartelijk dank, ook namens mijn man, voor alle belang stelling, in welke vorm dan ook, die ik tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis mocht ontvangen. Simone Walpot St. Philipsland, juni 1995 Wij willen iedereen bedan ken voor de vele kaarten, cadeaus en geld die we bij onze verloving hebben ont vangen. Hanneke Lemsom en Bram Heyboer Stavenisse, mei 1995 J| 54 jaar ja, feliciteer mij maar, zijn jullie vanavond ook van de partij. Kom er dan maar bij. Plaats genoeg in huis. Tot vanavond. Tholen, juni 1995 mm Bel voor info: 01660-4367

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 4