Loper uit voor woninginrichter VISSER Plaatselijk nieuws wwfci FRANS «"SB- BOUT Ze zijn er weer! DAG EN NACHT EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 juni 1995 Tholen Ouderen op vakantie Ladder gestolen Niet wachten op verplaatsing supermarkt Vishandel HOLLANDSE NIEUWE per stuk 2,75 superkwaliteit Auto en politietafel vernield Auto vernield Avond 5-meiviering Thol.Boys 35 jaar Informatie borstvoeding CNS verplaatst lichtmast Riolering Bebouwdendam OutI- Vossemeer Poedelaars wint Vosmeercup Terras bij Havenzicht Zilveren Rabospeld Hoorzitting Julianastraat Verkoop slaatjes Riool Cureestraat Leerlingen en jazz Vers vlees, lekker mals en mager koopt u bij uw slager Dit alles bij uw Thoolse slagers, C. Slager, St. Annaland v J.A. Geilings, Tholen J.A. Geilings, St. Philipsland Inbraak in schip Provinciale subsidie WIK Tweemaal prijs Scharretje Stavenisse Instemming wandelpad Geen extra geld Elenahof Sint- Maartensdijk Botsing bij wegwerk Maatregel Sportlaan onvoldoende Klaverjassen Muziek in Haestinge Bodemverontreiniging Westzeedijk Predikbeurten Speelterrein Beatrixstraat Poortvliet Matige vangst Knorhaan Vochtprobleem peuterspeelzaal Acht bewoners van de somatische afdeling van Ten Anker, de Stel- berg, hebben een vijfdaagse vakan tie doorgebracht in het tehuis De Boemerang te Oostkapel le. Zes ver zorgsters en een activiteitenbege leidster gingen ook mee. Er werd ondermeer een boottocht over het Veerse meer gemaakt en gewandeld in de duinen. Voor het vervoer was de bus van het Rode Kruis tei beschikking gesteld. Het uitstapje, dat met een gezamenlijk etentje werd afgesloten, beviel prima en zal waarschijnlijk volgend jaar herhaald worden. In de periode 28 april tot 2 mei is er een tweedelige uitschuifbare alumi nium ladder gestolen van een bewo ner aan de Ten Ankerweg. De ladder hing aan de zijkant van het huis. Het aanpassen van de Kotterstraat uitstellen tot na het vertrek van de Albert Heijn-supermarkt is niet haalbaar. "Dat vertrek is nog onge wis, het zal nog een aantal jaren aan lopen en daarop moeten we maar niet wachten", zei wethouder J. van der Jagt woensdag in de commissie openbare werken. De commissie stemde in met het plan om de rijbaan in de straat te versmallen en deze te laten verspringen. Ook het parkeren op het plein wordt aangepakt, daar om komt er een parkeerstrook en een trottoir aan het begin van de straat, bij de Kon. Julianastraat. Het plan komt tegemoet aan de wensen van de bewoners. De wethouder vul de nog aan, dat nog voor de winter ook de straatverlichting wordt aan gepakt. J. van den Donker (D66) kaartte een probleem aan met de hekjes die onlangs op enkele wandelpaden in de omgeving van de Kotterstraat zijn geplaatst. Ze dienen om (brom)fietsen te weren, maar ook rolstoelen hebben problemen met het nemen van deze hindemissen. Bij het aanpakken van de Brugstraat is het gemeentebestuur héél goed omgegaan met de inspraak door de bewoners, vond de voltallige com missie. Ook hier wordt de rijbaan smaller en komt er een breder trot toir voor de voetgangers. In overleg met de banken worden vier paaltjes geplaatst om te voorkomen dat auto's de verlaagde trottoirs oprij den. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-5074 Advertentie LM. Een 25-jarige dronkeman heefl zaterdagavond letterlijk herrie geschopt. Omstreeks negen uur trap te hij een deuk in de auto van een 20-jarige man die samen met een getuige de dader in de kraag vatte en naar het politiebureau bracht. De man werd verhoord en bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij kon zich het voorval niet meer herinne ren en wilde de schade - zo'n 800 gulden - niet vergoeden. De man werd boos en schopte vervolgens hard tegen een tafel in het politiebu reau. Daarmee werd de schade die hij had aangericht nog eens ver hoogd met 100 gulden. Dit alles zal, volgens de'politie, op de man wor den verhaald. Een 54-jarige man kwam zondag tot de ontdekking dat zijn auto die geparkeerd stond aan de Parksingel was beschadigd. De wagen had deu ken in het dak en de motorkap. De vernieling heeft waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag plaatsgevonden. De schade aan de auto bedraagt ongeveer 850 gulden. Dat is inclusief de vernielde anten ne. De werkgroep Tholen Stad Actief organiseert een kijk- en ruilavond van beeldmateriaal (foto's, video films en dia's) van de festiviteiten rond 5 mei. Deze avond vindt, in tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, plaats op 22 juni in Meul- vliet. Iedereen die beeldmateriaal heeft van de 5-meiviering kan op deze avond terecht om dit te laten zien en eventueel bij te laten bestel len. Voetbalvereniging Tholense Boys bestaat 35 jaar. Daarom organiseert de club een aantal activiteiten op sportpark De Bent. Woensdag komt daar Leo Troost met zijn 'kindersjoo' van twee tot vier uur. Vrijdag 9 juni wordt er een disco-avond gehouden van acht tot twaalf uur met mede werking van Leo Overbeke. Zater dag 10 juni worden tenslotte de clubkampioenschappen gehouden van tien uur tot half vijf. Op dezelf de dag is er ook een fancy-fair van één tot vijf uur en een feestavond van acht tot twaalf uur met mede werking van Full Time. Aanstaande zaterdag wordt het Jan de Laatertoernooi gehouden. Tij dens dit toernooi wordt het boek '75 jaar voetbal in Tholen' gepresen teerd. Woensdagavond 7 juni om kwart over acht is er op Markt 12 weer een informatie-bijeenkomst van La Leche League over borstvoeding. Aan de orde komen basisprincipes als hoe werkt de borst, hoe blijft de melkproduktie voldoende, wat te doen aan stuwing, hoe vaak en hoe lang moet een baby drinken en hoe voorkom je tepelproblemen. Zwan- geren, voedende moeders en andere belangstellenden zijn welkom, met baby. Op verzoek van CNS de Regenboog laat de gemeente Delta Nutsbedrij ven de lichtmast op het parkeerter- reintje bij de school verplaatsen. Hierdoor kan het voetpad tussen de Molenvlietsedijk en de school beter verlicht worden, wat voor avondac tiviteiten in de school belangrijk is. De gemeente gaat onder twee voor waarden accoord: de lichtmast mag niet te dicht bij een boom komen en de kosten, 750 gulden, zijn voor rekening van de school. De gemeenteraad heeft maandag middag ingestemd met het naar voren halen van de riolering in de Bebouwdendam. Die blijkt volgens een inspectie namelijk in zeer slech te staat te zijn, zodat de geplande riolering van de Schoolstraat in Poortvliet nog enige jaren moet wachten. In de Bebouwdendam worden tegelijk met dit karwei ver sleten betonklinkerkeien vervangen. Een gedeelte van de gemetselde rio lering onder de huizen wordt ver nieuwd. In de negende ronde van de Vosmeercup stelde De Poedelaars zijn eerste plaats veilig door met 8-2 van KOT 2 te winnen. Voor KOT scoorde alleen P. Moerland. Daar mee is De Poedelaars winnaar geworden van de Vosmeercup. Uit slagen: C. van Steenpaal-C. Tim mermans 0-2; P. Moerland-E. van Hees 2-0; M. Goudzwaard-J. Her mans 0-2; A. van Daalen-R. Luijs 0- 2; D. Vaders-D. Hendrikse 0-2. Effe Klusse ging op bezoek bij De Treffers en verloor met 7-3. Uitsla gen: D. van Dam-J. Geuze 0-2; C. Witkam-D. van Driel 2-0; J. Vaders- J. van Meer 0-2; M. Witkam-N. Rooijakkers 1-1; J. van Meer-J. Bur gers 0-2. KOT 1 klopte Hof van Holland met 6-4. Uitslagen: T. Schot-P. Vroegop 0-2; T. de Reus-T. v.d. Logt 2-0; J. Bosters-M. Potappel 2-0; M. Punt- D. Vroegop 0-2; A. Friderichs-H. van Daalen 0-2. De kortste partij was met tien beurten voor R. Luijs, net als het hoogste gemiddelde van 2,5 en de hoogste serie van twaalf caramboles. De Poedelaars is niet meer in te halen en staat met 61 pun ten uit negen wedstrijden aan kop, gevolgd door De Treffers met 48 punten. In de achtste ronde behaalde De Poedelaars een 6-4 overwinning op Hof van Holland. Uitslagen: H. van Daalen-M. Punt 2-0; D. Hendrikse- T. de Reus 2-0; E. van Hees-T. Schot 0-2; J. Hermans-J. Bosters 0- 2; R. Luijs-A. Friderichs 2-0. KOT 1 boekte eveneens een over winning op Effe Klusse met 8-2. Alleen D. van Dam haalde punten voor Effe Klusse. Uitslag: M. van Hees-D. van Dam 0-2; P. Vroegop- J. Vaders 2-0; H. van Daalen-J. Vroegop 2-0; T. v.d. Logt-J. Koen 2-0; M. Potappel-C. Witkam 2-0. De Treffers leed een 6-4 nederlaag tegen KOT 2. Uitslag: J. Geuze-C. van Steenpaal 0-2; J. Burgers-M. Goudzwaard 0-2; J. van Meer-A. van Daalen 2-0; N. Rooijakkers-A. Brusselaars 2-0; C. Burgere-D. Vaders 0-2. De kortste partijen waren voor D. van Dam en M. Goudzwaard met dertien beurten. De hoogste serie werd gespeeld door D. van Dam met zeventien ca ramboles en T. v.d. Logt haalde het hoogste gemiddelde van 2,78. Vanavond, donderdag, spelen De Treffers en Hof van Holland tegen elkaar, terwijl morgen KOT tegen De Poedelaars op het programma staat. B. en w. dienen alsnog welwillend te kijken naar het toestaan van een ter ras op de openbare weg bij café Havenzicht. Dat verhoogt de sfeer in het dorp, bracht raadslid M.A.J. van der Linde maandagmiddag naar voren. Als er maar voetgangers langs kunnen, had hij er geen pro blemen mee om het verzoek van B. de Man in te willigen en de Tonhuis- straat af te sluiten. Volgens de bur gemeester ligt het verzoek er al jaren, maar hier gaat het om een weg waar auto's over kunnen. In de gevallen waarbij wel een terrasver gunning is verleend, gaat het om trottoirs en daar moet een loopruim te van 1 meter vrijgehouden worden. Raadslid R. Ravensteijn wees op de kwaliteit van de Tonhuisstraat. "Die is allerbelabberst. Ik kom er vaak voor vergaderingen en dames met naaldhakken hebben daar proble men!" Dat pleidooi voor een betere onderhoudstoestand van de straat sprak ook raadslid M.J. Klippel aan. P. van Dijke is ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum bij de Rabo bank onderscheiden met de zilveren speld van de bankorganisatie. Voor zitter M. Bijl speldde hem de onder scheiding op tijdens een personeels feest. Tevens kreeg de jubilaris een hengeluitrusting. Voor mevr. Van Dijke waren er bloemen. De zilve ren bankman werd ook toegespro ken door directeur A. Slieker en A. Kot namens de personeelsvereni ging- Dinsdagavond 6 juni om half acht is er een speciale hoorzitting voor bewoners van de Julianastraat over de herbestrating en herinrichting van hun straat. B. en w. zijn om half acht present in de Wellevaete en iedereen kan zich laten horen. De volgende avond, woensdag 7 juni, is het kernbezoek van het gemeentebestuur, eveneens om half acht in de Wellevaete. Dan kunnen de wensen van het gehele dorp aan de orde komen, niet alleen van de Julianastraat. De Open Deur verkoopt zaterdag morgen vanaf half tien huis aan huis slaatjes. De lekkernijen worden door de leden zelf gemaakt. De Open Deur organiseert om de week op zaterdagavond activiteiten voor de jeugd in het verenigingsgebouw van de Ned. herv. kerk. Op deze avon den heeft iedereen vrij toegang; er is ondermeer gelegenheid om te biljar ten en te tafeltennissen. Met de opbrengst van, de slaatjesactie wor den nieuwe spelmaterialen aange schaft en activiteiten georganiseerd in het nieuwe seizoen. In de commissie openbare werken heeft M.J. Klippel (SGP) aandacht gevraagd voor verlaagde trottoirs voor rolstoelgebruikers en voor een drainage bij het aanleggen van een bergingsriool in de Cureestraat en een deel van de Ring. Voor dat werk wordt de hele straat opgebroken, maar een herinrichting staat niet op het programma. Ambtenaar W.A. Blaas vertelde dat en zei ook dat de door Klippel aangeroerde zaken standaard worden meegenomen. i-irv-vr- De leerlingen van groep 8 van de De Casembrootschool gingen gisteren morgen samen met de juffen Sarien Bout-Sakko, Marijke Schenke en Janneke de Jong naar het school- jazzconcert in de gemeentelijke muziek- en balletschool in Bergen op Zoom. Daar kregen ze van de muziekleraren de geschiedenis van de jazz-muziek te horen. Eigenlijk zijn de concerten bedoeld voor de brugklassers uit Bergen op Zoom, maar de leerlingen van de De Casembrootschool konden ze er nog wel bij hebben. Het concert begon met het opmarcheren van een looporkest, zoals die in het begin van deze eeuw voorkwamen in Amerika. Hierop volgde een stukje New Orleans. Leraar Kees Thijssen van het Mollerlyceum vertelde er smakelijke verhalen bij. Ook de cri sis in de jaren '20 en '30 werd uitge beeld. De kinderen zagen hoe de muzikanten één voor één ontslagen donderdag, vrijdag en zaterdag 1,2 en 3 juni MALSE BIEFSTUK 250 gram7,25 BIEFLAPPEN 500 gram9,95 KIPFILET 500 gram6,95 R0SBEEF 100 gram<....2,95 COBURGER RAUWE HAM 100 gram2,50 KIPFILET 100 gram2,45 SELLERY-SALADE 150 gram1,95 RUSSISCH El SLAATJE 5,95 dinsdag en woensdag 6 en 7 juni GEHAKT 1 kg10,50 RIBLAPPEN 1 kg15,00 BLINDE VINKEN 5 halen4 BETALEN Advertentie I.M, werden. Toen de big bands aan de beurt waren, zong zangeres Ivonne Roda het nummer 'I like to be a bass'. Daarbij liet ze in het midden of haar belangstelling nu naar het instrument of naar de muzikant uit ging. Ook de invloed van de jazz op de popmuziek en vice versa kwam aan de orde. Zo kwam de fusion in beeld en de muzikanten speelden een stuk van Stevie Wonder. De drummer liet diverse ritmes horen van house, swingende jazz en hard rock tot latin american. Met een swingend nummer werd het concert afgesloten. Dinsdag bezochten ook leerlingen van de Oosterschelde- school uit Scherpenisse het concert. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er ingebroken op het binnenvaart schip Adri van de 51 -jarige L. P. Het schip lag aan de kade, maar de bewoners waren naar hun huis aan de wal gegaan. Bij de inbraak wer den ondermeer sieraden en een videocamera gestolen. Havenmees ter C. Smits verbaast zich over de inbraak. "Het gebeurt vrijwel nooit dat er op binnenvaartschepen wordt ingebroken. Ik heb het in ieder geval nog nooit meegemaakt. Meestal zijn er namelijk mensen aan boord en als ze aan de wal gaan, laten ze een lichtje branden. Maar dit is wel een kwalijke zaak natuurlijk", zegt de havenmeester. Gedeputeerde staten hebben de gymnastiekvereniging WIK over 1994 een subsidie verleend van 1484 gulden. Dit is het ten hoogste toegezegde bedrag in verband met de meerkosten van de gehandicap tensport. T. Bostere en mevr. G. Rijnberg van hengelsportvereniging 't Scharretje vielen donderdag op de vierde delta wedstrijd te Schore in de prijzen. Bostere werd elfde met 166 punten en mevr. Rijnberg werd eerste dame met 119 cm. Van 't Scharretje deden acht leden mee en zeven van hen haalden vis boven water. In de vierde clubwedstrijd van 't Scharretje die bij Sint-Annaland werd gevist, werd er matig gevan gen. Van de 22 deelnemers vingen er vier vis. Uitslag: 1 T. Bostere 78 cm; 2 C. Plompen 54 cm; 3 Sj. van Geel 19 cm; 4 mevr. G. Rijnberg 14 cm (tevens eerste dame). mlK De commissie openbare werken heeft het plan voor de aanleg van een wandelpad van de Boswei naar de Stoofdijk met instemming ont vangen. M.J. Klippel (SGP) en I.C. Moerland (PvdA) pleitten - gezien de ervaringen op de Bakkersdijk in Scherpenisse - voor het plaatsen van hekjes om brommers en fietsers te weren. Maar ambtenaar W.A. Blaas wiide liever eerst afwachten. Moer land kreeg verder te horen dat de oppervlakte van de ijsvloer op de aangrenzende ijsbaan gelijk zal blij ven. Hierover zijn tijdens een hoor zitting vragen gesteld. Aan het einde van het pad komt een trap de Stoofdijk op, maar ook onderlangs de dijk kan men richting het dorp wandelen. Klippel was daar blij mee, omdat dan ook rolstoelge bruikers over het wandelpad kun nen. Dat het voor hen een omweg zou betekenen, wat J. van den Don ker (D66) suggereerde, werd door wethouder J. van der Jagt tegenge sproken. Van den Donker kaartte ook de problematiek aan van een veehouder, die met zijn vee over het terrein moet om zijn weiland te bereiken. "Wij hebben de grond van de staat gekocht vrij van lasten. Maar de betreffende persoon mag dit jaar nog over het terrein. Voor de toekomst is over zijn situatie al overeenstemming bereikt in de ruil verkaveling", aldus de wethouder. Ondanks dat bij de Elenahof enkele nieuwe woningen zijn gebouwd, heeft het gemeentebestuur de aan vraag om een bijdrage in de kosten van meerzorg afgewezen. Raadslid P. van Belzen (RPF/GPV) infor meerde maandag in de commissie welzijn hoe dat kan. "Er is 4500 gul den beschikbaar gesteld per woning. Destijds is dat bedrag nog aangepast omdat een woning minder is gebouwd. Nu zou dat bedrag er dus bij moeten komen", meende hij. Maar volgens wethouder J. Versluys en ambtenaar A.G. van de Sande ligt de zaak andere. Aanvankelijk was inderdaad 4500 gulden per woning voor meerzorg uitgetrokken, maar toen er naderhand een verzoek van de Elenahof kwam voor een bijdra ge in de exploitatie van het gebouw, is de regeling herzien. "In feite is er wat flexibeler met het geld omge gaan", aldus Van de Sande. Volgens Versluys zouden de raadsleden over de wijziging ingelicht zijn, maar Van Belzen herinnerde zich daar niets van. SGP'er A. Kersbergen viel hem bij. Op de Provincialeweg ter hoogte van de Tweede Dijk ontstond woensdag materiële schade bij een botsing tussen twee auto's. De rij baan was daar afgezet met pilonen in verband met werkzaamheden. Toen een inwoner van Scherpenisse die wilde passeren, zag hij plotse ling met vrij hoge snelheid een tegenligger naderen. Hij reed daarop een stukje achteruit, maar botste toen tegen een automobiliste uit Tholen. Hoewel de wegwerkzaam heden door middel van borden wor den aangegeven, constateert de poli tie, dat onvoldoende rekening gehouden wordt met de maximum snelheid en andere geboden en ver boden. "Zou men dat wel doen, dan wordt een hoop ellende voorko men", aldus een politiewoordvoer der. Een snelheidsremmer ter hoogte van Haestinge is de enige maatregel die het gemeentebestuur wil treffen om de verkeersveiligheid in de Sport laan te verbeteren. In de commissie openbare werken toonde I.C. Moer land (PvdA) zich teleurgesteld. "Op de rest van de weg wordt hard gere den, dat hebben metingen uitgewe zen. Daarom zouden ook elders op deze weg maatregelen genomen moeten worden." Moerland wees erop, dat veel kinderen uit Scherpe nisse via de Sportlaan naar het zwembad Fietsen. Ook zouden steeds meer leerlingen van de Thoolse scholengemeenschap voor deze route kiezen. Het argument van burgemeester en wethouders dat de Sportlaan een 'industriestraat' is, gaat volgens de PvdA'er daarom niet op. Wethouder J. van der Jagt was het met Moerland eens, maar zei dat de ene maatregel bij Haestinge de maximale handreiking van het colle ge in zijn richting is. "De andere leden van het college vinden dat de Sportlaan als ontsluitingsweg van het dorp én industriestraat géén snelheidsremmers moet krijgen." De voltallige commissie (Raven steijn en mevrouw Schot ontbraken) stemde met de maatregel in. J. van den Donker (D66), P. van Belzen (RPF/GPV) en M.J. Klippel (SGP) onderschreven de opmerkingen van Moerland. CDA'er J. de Jager zei dit nog niet te kunnen overzien, maar zou wel willen bekijken of extra maatregelen nodig zijn. Klippel pleitte voor het leggen van verkeers drempels. G. de Hond heeft vrijdag de compe titiewedstrijd van klaverjasvereni- ging de Pendelaars gewonnen met 5460 punten. De uitslag was verder: 2 M. Bronmans 5334 p; 3 J. van Zet ten 5104 p; 4 P. van Bloppoel 5076 p; 5 J. Guiljam 5073 p; 6 R. Koetsier 5034 p; 7 A. Koetsier 4781 p; 8 M. Kwaak 4776 p; 9 J. van der Werf 4698 p; 10 J. van Gorsel 4437 p; 11 P. Bazen 4082 p; 12 J. van de Hoek 3842 p; 13 L. Kampman 3774 p; 14 H. Christiaan 3712 p; 15 M. den Haan 3564 p. In gemeenschapscentrum Haestinge wordt zaterdag van acht tót twee uur een dansavond georganiseerd. Dri- ve-in-show Starlight draait onder meer muziek uit de top 40. De eerst volgende disco-avond vindt plaats op vrijdag 16 juni, aanvang half negen. Zaterdag 1 juli is er een optreden gepland van Glennis Grace met de formatie Timber in het voor programma. Raadslid J. de Jager vroeg maandag middag aandacht voor de mogelijk heid dat er bij de sloop van de opstallen aan de Kaaistraat/West- zeedijk eventueel bodemverontrei niging aan het licht komt. Wethou der J. van Jagt was hierover niets bekend. Ter plaatse is brandstofhan- De loper was vrijdagmiddag bij het gemeentehuis uitgelegd voor Erik van Houte en zijn bruid Mariët van der Slikke. Aan het einde ervan stond een bord van 'de poestertjes'. Kinderen van personeelsleden van de woninginrichting uit Sint-Maartensdijk stonden met vrolijk ver sierde erebogen, terwijl auto's van het bedrijf de Markt vulden. De uit Poortvliet afkomstige bruid werkt als verkoopster bij Bouman-Pot- ter. Het jonge paar gaat tijdelijk in Scherpenisse wonen, maar vestigt zich mettertijd in de smalstad. Zondag 4 en maandag 5 juni, Pinksteren. THOLEN HERVORMDE GEMEENTE zo 9.30 u. ds. Van Dijk. 18.30 u. ds. Verboom, ma 9.30 u. ds. Van Dijk. HERV. GEM. IMMANUEL zo 10 u. ds. Balk. GEREF. KERK zo 10 u. dhr. Jansen. 17 u. ds. v.d. Spek. CHR. GEREF. KERK zo 10 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Boogaard, ma 9.30 u. ds. Boogaard. GEREF. GEM. zo 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 10 u. leesdienst. VRIJZ.GEL.GEM.NPB zo 10.45 u. ds. Peters. R.K. KERK za 19 u. eucharistieviering, zo 11.30 u. eucharistieviering, ma 11.30 u. echaristieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE zo 10 en 18.30 u. ds. Snijder, ma 10 u. ds. Smit, Bruinisse. GEREF. KERK zo 10 u. ds. Wulffraat, Hoogerheide. CHR. GEREF. KERK zo 10 en 14.30 u. ds. Boogaard. 18.30 u. leesdienst. ma 9.30 u. ds. Korving. GEREF. GEM. IN NED. zo 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 10 u. leesdienst. R.K. KERK za 17.30 u. pastoor Wiertz. zo 9.30 u. pastoor Wiertz. ma 9.30 u. pastoor Wiertz. SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE zo 10 u. ds. Meeuse. 18 u. ds. Van Bruggen, Stavenisse. ma 10 u. ds. Meeuse. GEREF. GEM. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 9.30 u. ds. Weststrate. GEREF. GEM. IN NED. zo 9.45, 14.15 en 18.15 u. lees dienst. ma 9.45 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE zo 10 u. ds. Van Bruggen. 18 u. ds. Meeuse. ma 10 u. ds. Van Bruggen. OUD GEREF. GEM. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. wo 7/6 19.30 u. ds. De Leeuw, Bar- neveld. SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE zo 9.30 en 14.30 (H.D.) u. ds. Den Hartog. ma 9.30 u. ds. v.d. Berg, Nieuw- Lekkerland. del Keur actief geweest die zowel kolen als olie heeft verkocht. De raad verhoogde het sloopkrediet voor genoemde opstallen en de kleuterschool de Blokkendoos aan de Wilhelminastraat van 60 tot maar liefst 230.000 gulden. "Geen klei nigheid", vond raadslid M.J. Klip pel. Dit bedrag wordt mede veroor zaakt door verplaatsing van een PTT-kast van de kleuterschool naar het transformatorhuisje aan de Bak kersdijk. Het speelterrein aan de Beatrixstraat krijgt een flinke opknapbeurt. Voor een goede ontsluiting via het aan grenzende wandelpad wordt het speelterrein opgeschoven. Hierdoor komt het terrein goed in het zicht te liggen van de woonomgeving, wat de veiligheid van spelende kinderen verhoogt. Zonder verlies aan ge bruikswaarde wordt het terrein klei ner om de onderhoudskosten te ver lagen. Versleten speeltoestellen worden vervangen door nieuwe. Er komt verder een drainagesysteem. Het speelterrein dat na dit karwei niet meer wordt gebruikt, zal wor den afgegraven om ingeplant te worden. De vierde wedstrijd van hengel sportvereniging De Knorhaan lever de zaterdag een matige vangst op. De 26 deelnemers die aan de Anna- vosdijk hun lijnen uitwierpen, haal den vijf bovenmaatse en drie onder maatse vissen boven water. In totaal was de vangst 253 centimeter lang. Paul v.d. Sterren trok aan het langste eind. Met een bot van 42,3 cm won hij de wedstrijd en haalde tevens de grootste platvis uit het nat. De jeugd viel helemaal niet in de prijzen. Uit slag: 1 Paul v.d. Sterren 100 p; 2 Hans de Bruin 99 p; 3 Tino Brasz 98 p; 4 Ton Geers 97 p; 5 Rien Konings 96 p; 6 Bram Rijnberg 95 p; 7 W. van Dijke 94 p; 8 Cor Bolier 93 p; 9 Peter v.d. Sterren 92 p. Vrijdag avond 9 juni wordt er ter afsluiting van het eerste deel van het seizoen een avondwedstrijd gehouden. Dinsdag 6 juni hoopt de Zending weer oud papier op te halen, vanaf half 7. Advertentie I.M. Het vochtprobleem in peuterspeel zaal Klein Duimpje in de Achter staat is nog steeds niet opgelost. De oorzaak is onbekend, zo maakte wethouder J. van der Jagt maandag middag duidelijk op vragen van raadslid M.A.J. van der Linde. Die wees erop, dat in september geld beschikbaar was gesteld voor een onderzoek, maar dat bleek toen niet nodig. De wethouder zei dat er peil- ZIE VERDER PAG. 19 HERV. GEM. REHOBOTH zo 10 en 19 u. ds. De Goei. OUD GEREF. GEM. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst. ma 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst. ma 9.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE zo 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. ma 9.30 u. ds. Van der Sleen. GEREF. GEM. zo 9.30 en 18.30 u. ds. Beens. 14 u. leesdienst. ma 9 u. ds. Beens. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE zo 10 en 18 u. ds. Egas. ma 10 u. ds. De Groot, Dordrecht. GEREF. KERK zo 10 u. ds. Urgent, Heinenoord. 14.30 u. ds. Knoop, Nieuwerkerk. GEREF. GEM. zo 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. ma 11 u. ds. Beens, Scherpenisse. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE zo 9.30 u. ds. Van Eckeveld. 17 u. ds. De Kieviet, Numansdorp. ma 9.30 u. ds. Van Eckeveld. GEREF. GEM. zo 9.30 en 15 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst. ma 9.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK zo 10 u. ds. Van Krimpen, Dor drecht. 15 u. ds. Schneider, De Lier. zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse- meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. De Looze, Oud-Vossemeer tel. 01667-2400. St. Maartensdijk, St. Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Panis, Sint-Maartensdijk tel. 01666-2400. St.PhilipsIand en Nieuw-Vosse- meer: dr. De Groot, Nieuw-Vossemeer tel. 01676-2545. TANDHEELKUNDIGE HULP za en zo tandarts Roos, Bergen op Zoom tel. 01640-33817. ma tandarts Roos-Cornet, Bergen op Zoom tel. 01640-33817. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za. 8.30-9 u., tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Tel. 01100-51177 KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 01100-49222. ST. HOMECARE ZEELAND Tel. 01100-32924 CENTRUM THUISZORG Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.15-17 u., Dr. Tazelaarstr. 1, St. Maartensdijk, tel. 01666-3577. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 01660- 3592 van 9-10 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tho len, elke wo. 10-11.30 u. op af spraak 01184-18395 PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 01660-3727 en 01666-4303; St. Philipsland 01677-2342 of 3039 PATIËNTENPLATFORM ma en do 9-12 uur, tel. 01100-49389 CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 01100-49480 TELEFON. HULPDIENST Tel. 01180-15551, 01180-36251 (chr.); kindertel. 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180- 28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 01180-28743 ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner over dementie, tel. 05129- 1202. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 01666-2211 of 01660-4854 of 06- 0730. BLUF VAN M N LUF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-69869 KINDEROPVANG Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 01660-4574 JAIB informatiebureau voor de jeugd. Ma, di, wo en vr 13.30-17.30 u. en vrijdagavond 18-20 u. STORINGEN ENERGIE Tel. 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 1 t/m vrijdag 9 juni donderdag 1 6.22-18.32 vrijdag 2 6.57 - 19.07 zaterdag 3 7.27 - 19.37 zondag 4 8.02-20.12 maandag 5 8.37 - 20.52 dinsdag 6 9.32-21.52 woensdag 7 10.37- 22.57 donderdag 8 11.42 - vrijdag 9 0.12-12.52 di 6/6 11.26 u. EK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor gecorrigeerde getijverwach tingen bel 06-91122353 (niet gra tis). Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 01662-2650 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 2