Corné Stoutjesdijk naar Rillandia Thoolse pupillen kampioen Gelijke verdeling finalisten Zeeuwse jeugdwedstrijden Heren Jacoba v. Beieren kampioen achtste klasse Junioren rijden in de prijzen Koersballen voor ouderen Moerland en v.d. Hoek in middenmoot Mixedteams Eegedima aan de leiding C. v.d. Hoek achttiende in Öud-Gastel Frans Ponse eerste plaats in Rotterdam Tandje Bij in klassieker Waalse Pijl WHS-jeugd op les bij broers Mühren Duiveland wint GH-beker definitief Ajax-supporters van de kook r WIK-leden op nationale gymnaestrada y/////Zzz Z/Z/ Jongensteam van De Ruucstoppelen kampioen Donderdag 1 juni 1995 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 17 Bij Smerdiek geen plezier meer in sport Het bestuur van Smerdiek is verrast, teleurgesteld en enigszins aangeslagen. Daar waar de afdelingsploeg meende dat alleen doelman Alex Hogendoorn en Danny Hogeweg de selectie zouden verlaten kreeg men de mededeling dat nog twee spelers zich laten overschrij ven. Corné Stoutjesdijk gaat evenals Hogendoorn naar derdeklasser Rillandia. Jeugdspeler Michel Soomers gaat volgend seizoen bij Tholense Boys spelen. Bij Vosmeer vertrekt Dennis Vroegop naar WHS. Excuses Vosmeer/SPS Gymnastiek f z Allebei door Weinig moeite Ongeslagen Tannis Net geen kampioen óók voor onderhoud van het onderstel van uw CARAVAN: chassis/remmen/ oploopkoppeling TEL. 01640-33676 Motorsport Mager resultaat Eegedima bovenaan Evenwicht St.Annaland Paardensport Judo Voorzitter Rien Vroegop van Smer diek vertelt dat Corné Stoutjesdijk (26) het afgelopen seizoen weinig plezier had beleefd bij de vereni ging. Nadat Stoutjesdijk dit had meegedeeld aan het bestuur, volgde er een gesprek met de nieuwe trainer Jan Verreijen en met voorzitter Vroegop. "Dat Stoutjesdijk minder plezier beleefde, heeft - denk ik - te maken met de tegenvallende resulta ten. Na het gesprek hadden wij ech ter goede hoop dat hij bij onze ver eniging zou blijven. Met de over schrijving naar Rillandia waren wij dan ook verrast", vertelt de voorzit ter van Smerdiek. De C-, D- en E-pupillen van voet balvereniging WHS krijgen aan staande dinsdag les van de bekende voetbalbroers Gerrie en Arnold Mühren. Dit Volendamse duo zal 48 Sint-Annalandse jongeren een aan tal vaardigheden leren op het gebied van afwerking op het doel, positie spel, partijspel en snelheid. Al ruim tien jaar trekt Gerrie Mühren met deze drie uur durende voetbalclinic door Nederland. Sinds drie jaar werkt zijn broer Arnold hieraan mee. Per jaar worden zo'n 150 clubs aangedaan. De WHS'ers worden in vier groepen verdeeld en bij elk onderdeel worden ze beoordeeld op kwaliteit, inzet en enthousiasme. Gerrie Mühren zal de jeugd ook nog een paar sterke staaltjes van tech niek laten zien. Intussen werkt zijn broer het klassement bij. Na het veldwerk en een douche komen de spelers, ouders en andere belangstel lenden bij elkaar in het clubgebouw voor de prijsuitreiking. Ook kan men vragen stellen aan het beroem de sportduo. De voetbalclinic begint om half zes 's avonds. De F2-pupillen van Tholense Boys zijn in een laat stadium alsnog kam pioen geworden. Grootste kansheb ber voor de titel was het team van Dinteloord, dat nog een aantal wed strijden moest spelen. Bij winst zou den de Brabanders kampioen zijn, maar het elftal trok zich terug wegens de slechte toestand van het veld. Daardoor kregen de Tholena- ren met 13 punten de titel in de schoot geworpen. De ploeg van Maarten Bakx en Mariëtte van den Donker won 5 wedstrijden, verloor er 2 en speelde er 1 gelijk. De laatste wedstrijd tegen FC Bergen, waarvan Tholen thuis met 0-3 had verloren, werd in een klinkende 0-5 zege omgezet. De kampioenen zijn Rob Walpot, Abiel Hayelom Mehitsu, Benjamin Bruin, Robiel Hayelom Mehitsu, Maurice Pollie, Michael Lagendijk, Jeroen Siep, Arthur Rijn berg, Sente Mol en Steven Koen- ders. Duiveland heeft voor de derde ach tereenvolgende keer het veteranen- toernooi van WHS gewonnen, waar door de Gabriël Heijboer-wisselbe- ker definitief in de prijzenkast van de sportvereniging uit Oosterland staat. WHS-voorzitter S. Westdorp Mzn. herinnerde bij de prijsuitrei king van deze vierde uitgave aan de oudste speler die bij WHS heeft gevoetbald - tot zijn 56ste - en naar wie het veteranentoemooi is genoemd. Gabriël Heijboer junior reikte de wisselbeker uit aan een bestuurslid van Duiveland, die de WHS-voorzitter complimenteerde met de organisatie. Hij sprak over een sportief en gezellig toernooi zonder enige wanklank, mede dank zij de goede leiding van de scheids rechters Bart en Adrie Keur. Na enkele prijzenrondjes via het rad van avontuur werden de geldprijzen uitgereikt. Duiveland was met 7 punten en een doelsaldo van 19-2 de sterkste. Noad uit St. Philipsland was goede tweede met 6 p en een doelsaldo van 8-3. De organiserende vereniging WHS eindigde daar net achter met 5 p en 5-4. Stavenisse was vierde met 2 p en 2-10. Vrede rust eindigde met 0 p en een negatief doelsaldo van 0-15 op de vijfde en laatste plaats. SKNWK uit Nieuwer- kerk liet dit keer verstek gaan. Voor het vijfde GH-veteranentoernooi zal een nieuwe wisselbeker de inzet zijn. Trainer Ko Stoutjesdijk van Rillan dia had ook lucht gekregen van het ongenoegen dat er leefde bij de talentvolle speler van Smerdiek en polste zijn neef of hij interesse had om bij hem te gaan spelen. "Wij keuren de actie van Ko Stoutjesdijk af', aldus Rien Vroegop. "Hij heeft buiten het bestuur om deze speler benaderd. Een onterechte handels wijze." Zaterdag belde de voorzitter trainer Stoutjesdijk op. In het tele foongesprek bood de coach van Ril landia zijn excuses aan. Bij Smerdiek heeft Jan de Viet aan gekondigd een stapje terug te gaan doen. Hij gaat waarschijnlijk in het reserveteam spelen. Michel Soomers,die volgend sei zoen zou overstappen naar de selec tie van Smerdiek, verlaat de afde lingsploeg en gaat bij Tholense Boys spelen, waar zijn vader trainer wordt van het reserveteam. Afdelingsploeg Vosmeer ziet haar selectie versterkt worden met Michel van Leeuwen van het Dintel- oordse Divo, die ook in Oud-Vosse- meer gaat wonen. Jeugdspeler Den nis Vroegop van Vosmeer vertrekt naar WHS uit St. Annaland. Naast de terugkeer van de VVC- spelers is voetbalvereniging SPS verzekerd van de komst van Wil liam en Danny Vroegop. De spelers van WHS hebben definitief over schrijving aangevraagd naar de afdelingsploeg uit Poortvliet/Scher- penisse. 4 In de nacht van woensdag op don derdag waren enkele aanhangers van Ajax zo van de kook, dat ze al hun kleren uittrokken en in het zwembad Haestinge te St. Maartens dijk doken. Ze maakten daarbij zoveel kabaal, dat omwonenden er wakker van werden en de politie waarschuwden. De politie arriveer den en verwijderde de illegale zwemmers, na het opmaken van proces-verbaal wegens baldadig heid. De 1-0 overwinning in de Europacupfinale van Ajax tegen AC Milan in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, kreeg zo op grote afstand nog gevolgen. s*_ Vijftig leden van gymvereniging WIK uit Sint-Annaland bezochten van donder dag tot en met zaterdag de eerste Neder landse gymnaestrada in Eindhoven. In totaal deden er 3000 gymnasten uit Nederland, Zweden, Engeland en België mee aan dit evenement. Donderdag avond was er een openingsshow waarin de beste stukjes werden getoond van de demonstraties die nog zouden volgen. Vooral de Zweedse deelnemers hadden een fraaie show. Tijdens de uitvoeringen begon het hard te regenen. Gevolg was dat twee van de twintig tenten waarin de WIK-leden bivakkeerden, vol water kwamen te staan. Met enige improvisatie kregen de gedupeerden toch droog onderdak. De volgende dag droogde de zon de natte spullen. Vrijdagavond werd de grote show opgevoerd die de KNGB op de wereldgymnaestrada in Berlijn - van 9 tot 15 juli - zal uitvoeren. Daaraan doen 1400 gymnasten mee, waaronder ook 21 leden van WIK. Twintig van hen deden mee aan de turnoefening van Lenie Lens en vier aan de springoefening van Koos v.d. IJssel. De afgelopen twee jaar trainden de WIK-leden regelmatig voor de wereldgymnaestrada, in onder meer Nieuwegein, Deventer en Den Haag. De show werd enthousiast ontvan gen door het publiek. Na afloop was er een feestavond voor alle 3000 deelne mers aan de nationale gymnaestrada. Toen iedereen terug ging naar de tenten, bleven de WIK-leden nog lang napraten met enkele Zweden en Nederlanders en tot vier uur 's morgens toonde men zijn kunsten met het springtouw. Zaterdag morgen liep de wekker weer vroeg af, want om half acht werd het ontbijt geser veerd. Door de korte nachtrust waren de WIK-leden niet zo fit, maar een duik in het zwembad bracht daar verandering in.'s Middags brak men de tenten weer op om naar huis te gaan. f t z z f r f f - J Z f f f f Z ffff J /'fff f: f f f f f /fff f' f f 'j ///ff//ff /////ffff 1 Z Z /- y z /Z Z Z s J z f y z Z A Sven Buijs van De Ruucstoppelen won de Thoolse voorronden van de Zeeuwse kampioenschappen bij de jongens tot en met 10 jaar. De Thoolse voorrondes voor het Zeeuws jeugdkampioenschap tennis hebben van elke deelnemende vereniging een finalist opgeleverd. De wedstrijden werden donderdag en vrijdag gehouden op de banen van Jacoba van Beieren in Sint-Maartensdijk. Er werd bij de jongens gespeeld in vier leeftijdscategorieën en bij de meisjes in één. Van alle tennisverenigingen uit de gemeente waren spelers ingeschreven, behalve van TOV uit Oud-Vossemeer. Vrijdagmiddag werden de finales afge- Het jongensteam van De Ruucstoppelen dat ongeslagen de Halster- se competitie won: Jeroen Reijngoudt, John Braauw, Patrick van WestenRoel den Engelsman, Sven Buijs en Michiel van der Est. Op de foto ontbreekt Danny Steijn. werkt. Als bondsgedelegeerde was Jaap Everwijn uit Zierikzee aanwezig. Bij de jongens tot en met tien jaar ging de eindstrijd tussen Sven Buijs van de Ruucstoppelen en Jeroen Bakx van Eegedima. Hier stond niet zoveel op het spel omdat al duidelijk was dat beide spelers door mochten naar de Zeeuwse kampioenschappen. Hoewel Jeroen zich kranig weerde, was hij niet sterk genoeg om te winnen van Sven. Het werd 6-1 en 6-0 voor de Sint-Philipslandse tennisser. Bij de jongens tot en met twaalf jaar stonden Dennis Borst en Robert van Vossen van St. Annaland tegenover elkaar. Ze gaven elkaar weinig toe in de eerste set die ternauwernood met 7-6 werd gewonnen door Dennis. Robert pakte echter de tweede set vrij gemakke lijk met 1-6. De derde set moest de beslissing brengen en hierin bleek Den nis toch de langste adem te hebben: 6-2. Jules Nuijten van Jacoba van Beieren speelde bij de jongens tot en met veertien jaar tegen zijn clubgenoot Martijn v.d. Graaf. Jules bleek weinig moeite te heb ben met zijn tegenstander. Hij won in twee sets van 6-0. Jaap Dekker van St. Annaland en Mat- thijs Steenpoorte van Jacoba van Beieren moesten de strijd uitmaken bij de jon gens tot en met zestien jaar. Jaap bleek toch een maatje te groot voor de Sint- Maartensdijkse speler die de partij met 6-1 en 6-2 uit handen moest geven. Bij de meisjes tot en met veertien jaar ging de strijd tussen Marsha Knop en Annelies Schellinger van Eegedima. Annelies bood in de eerste set nog wel wat tegenstand hield het verlies beperkt tot 6-3, maar ook de tweede set ging naar Marsha met 6-2. De winnaars gaan naar de eindronde van de Zeeuwse jeugdkampioenschappen die het aanstaande weekeinde in Middelburg worden gespeeld. De jongensploeg t/m 12 jaar van De Ruucstoppelen werd onlangs ongeslagen kampioen in de Halsterse competitie. Het is al voor het tweede achtereenvolgende jaar dat dit team de Halsterse competitie in de poule A (de sterkste poule) wint. De finale, tegen TOV, werd met 8-2 gewonnen. Volgend seizoen doet deze ploeg voor het laatst mee aan de Halsterse competi tie. Daarna zijn ze te oud. In het team van De Ruucstoppelen speelt ondermeer ook Sven Buijs, een van de winnaars van de Thoolse voorrondes voor het Zeeuws jeugdkampioenschap. Verder spelen in de Sint-Philislandse ploeg: Jeroen Reijn goudt, John Baauw, Patrick van Westen, Roel den Engelsman, Michiel van der Est en Danny Steijn. Het jongensdistrictsteam t/m 13 jaar bestaande uit spelers van Eegedima en St.Annaland, is net geen kampioen geworden. Robert van Vossen en Dennis Borst van St.Annaland en John Schot, Jeroen Bakx en reserve Joos v.d. Graaff van Eegedima wonnen vijf van de zes wedstrijden. Zowel Zierikzee als Jacoba van Beieren werden twee keer verslagen. In Vlissin- gen ging het combinatieteam tenonder met 9-3, maar thuis werd dat weer goed gemaakt met een 10-2 overwinning. Op de laatste competitiedag gingen de spe lers met hun begeleiders Marjet Bakx en Gerda van Vossen friet eten en ze beklommen de uitkijktoren op de Phi- lipsdam. Uitslagen van de wedstrijd in Oud- Vossemeer: Mevr. C. van Mierlo en W. Lindhout 25 p; mevr. C. Lind- hout en mevr. Verschoor 25 p; mevr. Hermans en mevr. M. v.d. Zande 24 p; mevr. v.d. Zande-Schoep en mevr. L. van Poortvliet 19 p; mevr. C. Free en mevr. Donken 18 p; mevr. Van Dijke-de Wilde en mevr. Klippel 12 p; Tholen: D. Schellinger-J. Geuze 20 p, A. Verkamman-mevr. A. Bal 15 p, mevr. C. Praat-L. Soomers 14, mevr. R. Nagtegaal-mevr. S. Hoven 11, H. Bal-mevr. F. Schellinger 9, mevr. R. Burrows-mevr. Y. Ver kamman 9. Sint-Maartensdijk: Mevr. M. Dane en L. Kloet 28 p; A. Leemreijze en W. Bijl 22 p; mevr. L. Verschoor en mevr. M. Bijl 22 p; mevr. C. van Splunter en J. Geuze 19 p; mevr. A. Goode en C. van Haaften 18 p; mevr. C. van Mierlo en mevr. G. Verwijs 16 p; mevr. C. Free en A. van Splunter 15 p. ONDER UW AUTO Advertentie I.M. Motorcrossers Kevin v.d. Hoek uit Sint- Maartensdijk en Joey Moerland uit Sta venisse reden zondag mee in de KNMV- wedstrijd te Budel. Bij de 80 cc stonden er 24 deelnemers aan het starthek. Op de zware baan reed v.d. Hoek in de eerste manche naar een vijftiende plaats. In de tweede manche was de baan bepaald niet beter met sporen en 'knippen' van 75 cen timeter tot een meter. Ook nu werd de Sint-Maartensdijkse crosser als vijftien de afgevlagd, ondanks twee valpartijen. Joey Moerland stond met 43 crossers aan de start. Gedurende de eerste twee ron den reed hij goed voorin mee, maar hij belandde tegen een boom. Nadat hij van de schrik was bekomen, reed hij toch verder en ging als laatste over de finish. In de pauze werd zijn motor opgelapt en in de tweede manche ging Moerland weer fel van start. Deze keer werd hij zeventiende. Op Hemelvaartsdag reden de beide crossers in een KNMV-wedstrijd te Arkel. Kevin v.d. Hoek stond met 42 concurrenten aan de start. Het was een zwaar parcours en de Sint-Maartensdijk- se crosser ging in de laatste manche twee keer onderuit. Hij eindigde tweemaal als twintigste. Joey Moerland ging in de eerste manche als vijfde van start. Hij werd als twaalfde afgevlagd. Ook hij viel twee keer in de tweede manche. Daardoor eindigde hij op een veertiende plaats in een deelne mersveld van 52. Er worden aardig wat kampioenschappen behaald door Thoolse tennis- teams. Waren het vorige week drie damesdubbelteams, dit weekeinde werd het eerste herenteam van Jacoba van Beieren (dat in de landelijke competitie speelt) kampioen. De eerste herenploeg van Jacoba van Beieren uit Sint-Maartensdijk komt uit in de achtste klasse van de landelijke com petitie. In de laatste wedstrijd behaalden Noud Hoogendoorn, Johny Geluk, Mar tin Oosdijk en Matthijs Steenpoorte tegen Zaamslag 1 een ruime 1-5 over winning. Daarmee was het kampioen schap binnen en promoveert het team naar de zevende klasse. Het tweede herenteam van Jacoba van Beieren, dat ook in de achtste klasse uit komt, boekte verlies. Edward van Leem put, Edward op den Brouw, Theo de Hond, Danny Oosterbaan en Eric de Rooij verloren met 6-0 van kampioen De Stoof 1 uit Koudekerke. In de districtscompetitie mixed-dubbel 35-plus speelde het eerste team (Ad en Riet Buerman, Caty ten Cate, Henny Kaptein, Wim Brevet en Tom Moerland) thuis tegen Hulster Ambacht 3 en won met 5-1De tweede ploeg uit Sint-Maar tensdijk - bestaande uit Cocky Barth, Liesbeth Broekhuizen, Lia Meerman, Wilfried Aerts, Huib Bocxe en Leen Steenpoorte - hielden het op een 3-3 gelijkspel tegen TOV 1 uit Oud-Vosse- Bij Eegedima uit Tholen was de oogst wat betreft de herenteams nogal mager. De eerste ploeg speelde tegen Goirle 1 en verloor met 1-5. Alleen Mare Zuidweg won met 6-4 en 6-1Zowel de enkelspe len van Michel Gorsse, Pieter Potter en Robin Schoonen als de dubbelspelen gingen verloren. Het is nog niet zeker of het team terug zal keren in de tweede klasse. Het tweede herenteam van Eegedima was het enige dat won. De Bocht 1 werd met 4-2 verslagen. Carlo Heijboer verl oor, ondanks goed spel, zijn enkelspel in drie sets. Gerard Polderman, Arie Draai er en Leen van As wonnen hun enkel spel, maar ze hadden er wel alledrie een driesetter voor nodig. Van As moest zelfs in de derde set terugkomen van een 2-5 achterstand. Van As en Heijboer ver loren hun dubbel, maar er was winst voor Draaier en Polderman zodat de zege naar Eegedima ging. Heren 3 verloor met 1-5 van De Zoom dat al verzekerd was van het kampioen schap. Jaap Dekker won als enige in een spannende driesetter zijn enkelspel. De zwaar gehavende vierde herenploeg van Eegedima ging puntloos tenonder tegen De Meet. Het team moest sterspe ler Irving v.d. Berg missen vanwege een blessure en aanvoerder Arthur Zuurdeeg was op vakantie. Gelegenheids-captain Cheng-Hin Chong moest na ruim 1,5 uur spelen zijn enkelspel uit handen geven met 3-6 en 4-6. Zijn broer Ching-Hei boekte ook verlies met 2-6 en 1-6. Chris- tiaan Binkhorst en reserve Peter Zuid- dam volgden dit voorbeeld. Ook beide dubbels waren tenslotte voor De Meet. Met de mixed-teams van Eegedima ging het beter. De eerste ploeg ging op bezoek bij 't Halve Maantje uit Goes. In de damesdubbel bleken Juul Zuidweg en Rachel van Duivenbode veel te sterk voor hun tegenstanders. De stand werd weer rechtgetrokken door de heren. Kees Zuidweg en Dick Noteboom hadden geen schijn van kans en ook zij verloren in twee sets. Invaller Noteboom had zijn dag niet en ook de mix met Marjet Bakx ging verloren in twee sets. De partij van Juul en Kees Zuidweg was spannend, maar met 5-7 en 4-6 was het punt voor Eegedima. Eric Nieuwkoop en mevr. Bakx wonnen overtuigend in twee sets, en samen met mevr. Van Duivenbode won Nieuwkoop eveneens. Het Thoolse team staat na twee wedstrijddagen bovenaan met negen punten voor en drie tegen. Ook Eegedima 2 boekte voor de tweede achtereenvolgde maal winst. Gobelin 2 uit 's-Gravenpolder werd thuis met 5-1 verslagen. Hannie Braai en Peter Mens wonnen met 6-4 en 6-2 de eerste partij. Cia van Minderhout en Piet Fransen ble ven niet achter en wonnen ook. De heren wonnen, net als vorige week, zonder moeite met 6-1 en 6-2. De dames gingen, ook gelijk aan de vorige wedstrijd, ten onder met 5-7 en 1-6. Jansen en mevr. Braai wonnen vrij gemakkelijk met 6-2 en 6-3, terwijl Mens en mevr. Van Min derhout het onderste uit de kan moesten halen om de laatste partij te winnen. De eerste set ging met 4-6 naar 's-Graven- polder. De tweede en derde set kenmerk ten zich door lange games met regelma tig voordeel voor Eegedima dat ook vaak weer werd verspeeld. Het werd uiteinde lijk toch nog 6-2 en 6-2. Ook Eegedima 2 staat daardoor bovenaan met tien punten voor en twee tegen. Het 35-plusteam van Eegedima hield het op een 3-3 gelijkspel tegen Kapelle. Emiel Streng en Rein van Nijnatten won nen vrij snel met 6-1 en 6-2. Ria Streng en Marja van Nijnatten speelden echter een lange driesetter die verloren ging met 7-5, 4-6 en 4-6. Ria en Emiel Streng wonnen hun eerste set gemakkelijk met 6-1maar omdat ze wat gas terug namen, kwamen ze in moeilijkheden. Deson danks was ook de tweede set met 7-5 voor Eegedima. Marja en Rein van Nij natten verloren ruim in twee sets van 2-6. Streng en mevr. Van Nijnatten wonnen vrij eenvoudig met 6-1 en 6-2. Van Nij natten en mevr. Streng konden de winst binnen halen. De eerste set was met 6-3 voor de Tholenaren en tot 3-3 in de twee de set waren ze beter dan hun opponen ten. De vermoeidheid sloeg toe en het duo verloor de concentratie. Kapelle won daardoor de laatste twee sets met 3-6. De 35-plussers van Eegedima staan op een derde plek met 4 punten voor en acht tegen. Het tweede mixedteam van St.Annaland moest het in fen uitwedstrijd opnemen tegen WIK 1 uit Kerkwerve. Corrie Bazen en Trijnie Goedegebuure verloren op het nippertje de damesdubbel met 7-6 en 6-4. Wim Bazen en Adri Goedege buure trokken de stand weer gelijk door in een driesetter te winnen: 5-7,6-2 en 6- 7. Goedegebuure en mevr. Bazen verlo ren nipt met 7-5 en 6-4, en ook Bazen en mevr. Goedegebuure gingen maar net tenonder met 7-5 en 7-6. Corrie en Wim Bazen wonnen in twee sets van 6-7 en 2- 6. In de eerste set gaven ze een voor sprong van 2-5 uit handen en er moest een tie-break aan te pas komen. In een spannende driesetter verloren Adri en Trijnie Goedegebuure met 1-6, 6-4 en 6- 3. Hierdoor boekte WIK op de hete betonbanen haar eerste winst met 4-2. Het derde mixedteam van St.Annaland trad in een uitwedstrijd aan tegen Bon gerd 1. Aangezien de gravelbanen nog bezet waren, werd de herendubbel op kunstgras gespeeld. Siem Snoep en Henk Giljam konden niet op tegen het sterke koppel van de thuisploeg: 6-3 en 6-2. Hanna Moerland en Anja van de Repe wonnen hun dubbelspel echter met 5-7 en 2-6. Giljam en mevr. Van de Repe moesten als eerste mixen. De eerste set ging met 6-2 verloren, maar het Sint- Annalandse duo kwam beter in het spel en won de tweede set met 6-1De span nende derde set werd in de tie-break gewonnen door St.Annaland met 7-4. Aanvoerder Giljam was erg te spreken over de 'wereldballeh' die mevr. Van de Repe sloeg. Theo van 't Hof speelde met Maja Vermaas en won vrij gemakkelijk met 2-6 en 3-6. Van 't Hof trof in zijn tweede mix met mevr. Moerland dezelf de tegenstander. Dat resulteerde in winst met 1 -6 en 2-6. Snoep en mevr. Vermaas speelden als laatste. De eerste set werd met 2-6 gewonnen, maar de tweede ver loor het duo uit Sint-Annaland met dezefde cijfers. In de derde set kregen Snoep en mevr. Vermaas drie match- punten, maar een tie-break moest de beslissing brengen. St.Annaland won en dus ging de ploeg met een 1 -5 overwin ning naar huis. Zaterdag treffen de Sint- Annalanders de nummer 1Zer-Oirts. Het damesteam van Barth, Loes Padt en Jacoba van Beieren pakte de titel in de tweede klasse: Liesbeth Broekhuizen, Cocky Lia Meerman. Adry Muller ontbreekt op de foto. a4r De 14-jarige amazone Carmen v.d. Hoek uit Sint-Maartensdijk deed donderdag 1 mee aan een concours in Oud-Gastel. In de L-dressuur verzamelde ze op Flic Flac 143 punten. Dat betekende een achttien de plaats. Zaterdag werd Carmen tweede op het concours van de Eendrachtruiters op de Speelmansplatên. Ze haalde daar mee haar eerste winstpunt. Ook amazone Angela de Graaf reed met haar schimmel Donau op het concours in Oud-Gastel. In de B-dressuur haalde de combinatie 156 punten en dat was goed voor een winstpunt. De Sint-Maartensdijkse judoka Frans Ponse van de Eerste Judoclub Tholen (EJC) is op een internationaal toernooi in Rotterdam eerste geworden in de klasse tot 35 kilo. Zijn plaats- en clubgenoot Patrick Nijstad viel in deze klasse net buiten de prijzen. De EJC Tholen viert dit jaar haar 35-jarig bestaan. De vereni ging werd in september 1960 opgericht. Dat wordt gevierd door middel van club kampioenschappen. Betsy Huysmans, Will van Iw aar den. Lijdie Kot en Elly van den kampioen in de derde klasse. Ook Leni Verwijs speelt in Dijke (v.l.n.r.) van De Ruucstoppelen wer- dit team. René Hoek en Leo Zoon van wielertoer- club Tandje Bij uit Sint-Maartensdijk verschenen zaterdag in het Belgische Spa aan de start van de toerklassieker de Waalse Pijl. Een zware rit met ruim twintig pittige hellingen. Het hoogtever schil is in totaal meer dan 3200 meter en de toerfietsers krijgen de zelfde hellin gen te verwerken als de professionals. Het wéér was goed en er stond weinig wind. De fietsers passeerden drie contro lepunten en rond half zeven 's avonds zat de 200 kilometer lange rit erop. De tijd van de twee leden van Tandje Bij was 8.45 uur ofwel een gemiddelde van 23,5 km per uur. Op Hemelvaartsdag deden Mas Andries- se, Kees v.d. Berge, Arjaan den Braber, Marty den Haan, Jan v.d. Reest en Adrie v.d. Werf mee aan de Pijl naar Diest. Startpunt was het Westbrabantse Hoe ven. In totaal deden er 26 toerfietsers mee. Na ongeveer 90 kilometer was de eerste stop ingelast in Diest. De tweede pauze volgde na 135 kilometer in Heist op den Berg. De rit verliep voor de man nen beter dan vorig jaar omdat de route gemakkelijker te volgen was. Bovendien waren er minder en betere fietspaden opgenomen in de tocht. Bertus Zwage- maker bestuurde de volgwagen en moest één keer bijspringen wegens een lekke band. Eerder vertrokken Richard de Beeld, Hans Keur en Henry Potappel met het vliegtuig naar Mallorca om een week lang te fietsen onder leiding van beroeps renner Fred Rompelberg. In totaal werd ef 675 kilometer verreden. Daarbij waren enkele forse hellingen (de langste voerde naar 1000 meter hoogte) die de Tholena ren echter niet in problemen brachten. Het gemiddelde lag op zo'n 27 km per De Sint-Annalandse wielrenner John den Engelsman eindigde donderdag op de 44-ste plaats in een klassieker in het Bel gische Geraardsbergen. Den Engelsman reed mee als gastrenner van de ploeg Sauna Diana. Er verschenen 137 deelne mers aan de start van' de 120 kilometer lange koers. De vele heuvels en de. con stante regen maakten het tot een zware wedstrijd. Met zijn 44-ste plaats reed de Sint-Annalander zich nog in de prijzen. Den Engelsman ging als vierde Neder lander over de finish. Hij is door Sauna Diana uitgenodigd om mee te doen aan de ronde van Vlaanderen voor junioren. Ook Arjan van Haaften stond in Geraardsbergen aan het vertrek. Door pech reed de Stavenissenaar de klassie ker niet uit. Na anderhalf uur koers kreeg Van Haaften een lekke band. Doordat zijn ploegleider vlak achter de groep ren ners reed, was hij binnen 30 seconden voorzien van een nieuw wiel. Het reser vemateriaal bleek echter niet te passen. Een balende Arjan van Haaften was daardoor genoodzaakt de wedstrijd' te staken en plaats te nemen in de bezem wagen. In Nieuw-Vossemeer nam de Thoolse junior op een sportieve manier revanche. Van Haaften maakte samen met John den Engelsman deel uit van een kop groep van zeven renners. Van Haaften, die besefte dat hij in een sprint kansloos zou zijn, ging in de finale verschillende keren in de aanval, maar wist zich niet van zijn belagers te ontdoen. Bij de eind sprint trok Van Haaften de sprint aan voor zijn ploeggenoot Remco de Bruijn, maar ook die kon het karwei niet afma ken. Zelf klasseerde Van Haaften zich als vierde. John den Engelsman kwam als zesde over de streep. Door wielerver eniging de Hoekse renners is Arjan van Haaften uitgenodigd om in Limburg de klassieker van de Maasvallei te rijden. Op tweede pinksterdag starten de Thool se junioren in het districtskampioen schap te Stampersgat.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 17