mftm KANTINE HULP van Mout e AQUASTEPS DRAINAGE hedrijfsHchnaL BEDRUFSSCHOOL SCHELDE GROEPtUZERSTERK IN VAKOPLEIDING SCHOOLVERLATERS DIE KIEZEN VOOR TECHNIEK WATERSCHAP THOLEN wwwwwm SNIJBONEN- PLUKKERS o II Personeel gevraagd Tel. 01666-3292 Oosterschelde College Autorijschool Swift Zwemschool "De Agger" I Met ingang van heden Gevraagd: ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER Mts. J.W. Elenbaas en Zn. hv. SUCCES MET JE EXAMEN i EN DAARNA? NATUURSTEENBEDRIJF FERKET EN DE MAAT B.V. FREZERS 8 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 11 mei 1995 KENNISGEVING ONTWERP-VERGUNNING INGEVOLGE DE WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN Mrnirm JJJJJI ijjjjjjiii I III 111 I J. lil VEILING SINT-ANNALAND vraagt: voor in de periode half juni t/m eind augustus een min. leeftijd 16 jaar Sollicitaties/inlichtingen: VEILING SINT-ANNALAND Postbus 7 4697 ZG Sint-Annaland Tel. 01665-2450 na kantoortijden 01665-3229 Het adres voor al uw rolluiken sereens terrasschermen markiezen lamellen rolgordijnen jalouzi n Bel voor een vrijblijvend advies Tel: 01666-2382 zon wJBR i n g e n 01666-2382 MARKT 23 - ST. MAARTENSDIJK Wij vragen nog enkele t/m eind juni Tel. 01665-2518/3567 I ï)e Sleutel NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW cettitr Heerlijke afhaalpizza's en ook echte lasagne z Zeven dagen per week open NIEUW NIEUW NIEUW m c NIEUW DE STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND betekent Heerlijk iemand in huis te hebben die doet wat ik niet kan. Eten verzorgen, de zorg voor de baby en de zorg voor het huishouden zodat ik zelf aan de nodige rust toekom Zorgen voor een goede sfeer in het gezin waar je werkt. Als je na een werkweek het gezin verlaat is het een goed gevoel dat de moeder het huishouden en de zorg voor de baby zelfstandig aan kan Later kunnen zeggen dat mijn ouders een goede en verstandige keus maakten door de grootste en meest ervaren kraamzorginstelling te kiezen, die in heel Zee land werkt (Voor particulier- en ziekenfondsverzekerden) INSCHRIJVINGEN TEL. 01100 - 49249 Wij hebben een doorlopende theoriecursus met JA- en NEE knoppen zoals bij CBR examen Tel. 01662-2761 b.g.g. 01667-2742 introduceert als eerste in de regio (steps in het water) 19 mei a.s. om 20.00 uur gratis aquastep/aerobic Tijdens open week van 22 mei t/m 28 mei gratis zwemlessen (proeflessen) Voor gratis lessen wel even een afspraak maken Tel. 01641-83932 (Ger Frietman) GRAFMONUMENTEN in vele modellen, soorten en prijzen MARMER EN NATUURSTEEN Agentschap: Rouwonderneming Schot B.V. toonkamer Postweg 3, THOLEN tel. 01660-2650 1 FIJN MECHANISCHE PERFECTIE I I I I i i i i BV Draineerbedrijf BARTH 's-Gravendeel Tel. (01853) 3300 KOMO-keur buis. Elektronisch gecontroleerde KETTING- en SLEUFLOZE draineermachines. DE BEDRUFSSCHOOL DRAAGT ALLE KOSTEN KEUZE UIT VELE VAKRICHTINGEN NA TWEE JAAR AAN DE SLAG IN DE REGIO VERVOLGOPLEIDINGEN NADERE INFORMATIE Voor een aanmelding stuur dan onderstaande bon in. I1 'n Goed vak leren en meteen al verdienen: die kans biedt de Bedrijfsschool van de Koninklijke Schelde Groep aan VBO/MAVO-verlaters. Alle opleidingen worden -als je van aanpakken weet-in twee jaar afgerond met een landelijk erkend diploma. Het dagelijks bestuur van het waterschap Tholen maakt, gelet op artikel 3:19, tweede lid, en artikel 3:20 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een aanvraag is ontvangen om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Markt 1-5 te St. Maartensdijk, voor het lozen van water dat vrijkomt bij de (grondwater)sanering op het perceel J.F. Kennedystraat 15-17 te Oud- Vossemeer op de gemeentelijke riolering. Hun bestuur is voornemens de gevraagde vergunning onder voorschriften te verlenen. De ontwerp-vergunning alsmede de aanvraag en andere bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 mei 1995 gedurende 4 weken ter inzage bij: 1de secretarie van de gemeente Tholen, Markt 1 -5 te St. Maartensdijk, en 2. de afdeling Algemene Zaken van het waterschap Tholen, Onder de Linden 7 te St. Maartensdijk, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur (behalve op de vrijdagmiddag) en na afspraak (telefoon 01666-3255, toestel 19) buiten de werkuren van 18.00 tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzondering van de terinzagelegging buiten de kantooruren, bij het waterschap mondeling toelich ting worden verkregen op de stukken. Na genoemde periode van vier weken blijven de stukken ter inzage liggen bij de afdeling Algemene Zaken van het waterschap, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. Binnen vier weken na 12 mei 1995 kan een ieder tegen de ontwerp-vergunning bij ons bestuur schriftelijk bedenkingen inbrengen. Deze bedenkingen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het waterschap Tholen, Onder de Linden 7 te 4695 BV St. Maartensdijk. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Binnen vier weken na 12 mei 1995 bestaat, indien daarom telefonisch wordt ver zocht (telefoon 01666-3255, toestel 19), voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning en tot het mondeling inbren gen van bedenkingen daartegen. St. Maartensdijk, 9 mei 1995 Het dagelijks bestuur voornoemd, J.L. van Gorsel, wnd. dijkgraaf J.D. de Korte, secretaris AFSLANKEN EN SLANK BLIJVEN Gratis leren afslanken en anderen daarbij helpen. Met het super kwaliteitsprodukt VITALL met zuivere natuurlijke vitaminen, mineralen en enzymen. Gratis opleiding. Hoge verdiensten. Interesse? Bel: 01181-2234 FERRY VROOM. Drs. H.D. Meerbeek Postbus 77 4690 AB Tholen Lid NVO. orthopedagogische praktijk Onderzoek, advies en hulp bij leerproblemen opvoedingsproblemen Bel voor nadere informatie of gratis folder 9 06-52777341 ^otelRwtauront Hoge Markt 8-10, Scherpenisse. Tel. 01666-3901 m e m c Yvonne Dirks (27) Ellen Traas (25) Janneke Dirks (8 dagen oud) ,ht voor alle examen doen. IIIIIP Iri de eerste plaats succes gewenst met je examen, in de tweede plaats: weet je al wat je volgend jaar gaat doen? Als je verder wilt leren om later naar het hoger beroepsonderwijs te kunnen, komt hier een belangrijke tip: volg de VHBO. De Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs is er speciaal om MAVO'ers en VBO'ers heel gericht en goed begeleid naar het HBO te krijgen. Gelijkwaardig aan HAVO, maar op een andere manier. De jouwe? betere studiefinanciering gespreide examens, niet alles in een paar weken, maar in twee periodes certificaat per vak keuze uit meer algemeen of meer gericht vakkenpakket keuze uit praktijkvakken (huishoudkunde, informatica, gezondheidskunde) keuze uit kreatieve vakken (muziek, beeldende vorming) Vraag informatie. Stuur de bon op of bei Oosterschelde College Antwoordnummer 705 (geen 4460 WB Goes 01100- 14720 :egel) Naam: Straat': I Postcode: Plaats: Telefoon: O wil graag meer informatie over de VHBO zc Steensedijk 100, Hulst. Tel. 01140-12906 en 16828 Opleiding LTS-C en SOM of MTS Prima voorwaarden Zonder voldoende ervaring onnodig te reflecteren Sollicitatie te richten aan: FIJN MECHANISCHE INDUSTRIE Bergen op Zoom B.V. Postbus 124 4600 AC Bergen op Zoom L(J I d 11 ICIL/I III I OLioxtuNtanAnDsf WAiNuqy ORUVEN Tijdens de opleiding krijg je, ongeacht je leeftijd, een studievergoeding. Momenteel bedraagt - afhankelijk van de opleidingssituatie - deze vergoeding in het eerste leerjaar f 300,- per maand en in het tweede leerjaar f 550,- per maand. De leerling die met goed gevolg de primaire vakopleiding met het diploma heeft afgesloten, heeft, mits hij na afsluiting tenminste 1 jaar bij een werkgever in de Metalelektro Industrie in dienst blijft, aanspraak op een aanblijfpremie van f 2200,-. De Schelde Groep betaalt het school geld en draagt de kosten voor de boeken en de werkkleding. De reiskosten worden eveneens vergoed. i Naam: Adres: Postcode Plaats: Telefoon: Geboortedatum: Ik wil me aanmelden voor de volgende vakrichting: In een enveloppe zonder postzegel zenden aan: Schelde Groep, Antwoordnummer 20, 4380 WB Vlissingen. De vakrichtingen waarin je kunt kiezen zijn: lassen plaat- en constructiewerken scheepsmetaalbewerken pijpenbewerken constructie bankwerken/lassen staal plaatwerken recht en vlak montage- en onderhoudsbankwerken machinaal verspanen (draaien en/of frezen) installatiemontage meet- en regeltechniek pijpenbewerken industriële montage (PIM) montage bedrijfsinstallaties (MBI) De Bedrijfsschool is er niet alleen voor toekomstige Sohelde-werkers. Ook als je na de opleiding, elders in de regio aan de slag wilt, ben je er welkom. De leiding van de Bedrijfs school, de vakverenigingen en de arbeidsbureaus hebben afgesproken zich gezamenlijk iri te spannen om je na je opleiding aan een baan te helpen. Met een vakdiploma in je bezit zal dit zeker lukken. Uiteraard zijn er ook voortgezette opleidingsmogelijkheden waardoor in vele vakken tot middelbaar technisch niveau kan worden verder gestudeerd. Enige voorbeelden zijn: VBÖ-constructie- en apparatenbouw, scheepsbouw, onderhoudsmontage, CNC-programmeur/bediener en werk voorbereiding. De schoolleiding (01184-82345/ 82393) vertelt je graag wat méér over deze opleidingsmogelijkheden Natuurlijk kun je ook schriftelijk informatie aanvragen bij: Koninklijke Schelde Groep B.V., Afdeling Bedrijfsschool, Glacisstraat 165, 4381 SE Vlissingen. (CNC en Conventioneel) De Bedrijfsschool van de Schelde Groep leidt op tot vakman én tot vakvrouw. Iedereen die dit jaar zijn of haar studie VBO B/C-niveau of MAVO afrondt (of dat al eerder heeft gedaan), komt in principe voor plaatsing op de Bedrijfsschool in aanmerking. Of je in aanmerking komt voor één van de vakrichtingen zal blijken uit een geschiktheidstest en je gezondheid. De opleidingen staan onder auspiciën van het Leerlingstelsel SOM (Stichting Opleidingen Metaal). VEV (Vereniging tot bevordering van Elektro-technisch Vakonderwijs in Nederland) en de SMEO (Stichting Metaal- en Eiektro- opleidingen), Regio Midden-Zeeland Deze drie organisaties zien toe op een goede praktische en theoretische begeleiding van de leerlingen. Toeleverancier van fijn mechanische componenten voor de lucht- en ruimtevaart, voor medische en optische industrie, voor researchlaboratoria en petrochemische bedrijven en voor vele technische diensten van tal van industrieën... Het vraagt voor zijn moderne mechanische werkplaats:

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1995 | | pagina 8