50 Jaar Vrijheid St. Philipslandse molen versierd VISSER Plaatselijk nieuws Lokaliseert wat u echt interesseert VERF NODIG? Psalmzangkoor gaat zingen in Scherpenisse v Vervoerregio onder paraplu van provincie DAG EN NACHT EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 11 mei 1995 Snorfietsdief gepakt Moederdagactie Jongerenavond De Rank Open huis Thjos JaL Oud- Vossemeer Sint- Annaland Eerste verlies Poedelaars Bevrijdingsproject Sint- Maartensdijk Techniekmiddag Wandelvierdaagse Stavenisse Pierenspitters gepakt Fietsers aangereden Zendingskrans Groen licht bouwplannen Schoolatletiek Vrachtauto tegen gevel Vers vlees, lekker mals en mager koopt u bij uw slager Dit alles bij uw Thoolse slagers, C. Slager, St. Annaland J.A. Geilings, Tholen J.A. Geilings, St. Philipsland Sint- Philipsland Poortvliet Laban Nagelkerke in vorm Oud-predikant overleden Botsing Philipsdam Rommelmarkt Dorp Excursies natuurvrienden Jaarconcert Rejoice Reis ouderen Predikbeurten EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Weekend diensten T— Ua Burgers en politie hebben zaterdag middag een snorfietsdief in de kraag gevat. Omstreeks half zes stal een 18-jarige man uit Steenbergen een snorfiets. Een oplettende inwoner zag het gebeuren en reed in zijn auto achter de dief aan. Toen hij de Steenbergenaar inhaalde, liet die de snorfiets vallen en vluchtte te voet naar de haven waar hij zich verstop te in de bosjes. Toen de politie ter plekke kwam, waren diverse men sen al bezig om de dief op te sporen. Door samenwerking tussen politie en burgers kon de dader niet uit de bosjes ontsnappen zonder gezien te worden. Na een half uur werd de Steenbergenaar ontdekt en aange houden. Hij bekende de snorfiets te hebben gestolen. De ondernemersvereniging houdt dit jaar weer een moederdagactie. Winkelende moeders krijgen zater dag van de vereniging een bloemetje aangeboden. In Hervormd verenigingsgebouw De Rank (naast De Wingerd) wordt op 20 mei om acht uur een begin gemaakt met activiteiten voor de jeugd op zaterdagavond. Het is de bedoeling dat jongeren vanaf 14 jaar elkaar op zaterdagavond kunnen ontmoeten. Op de eerste bijeen komst wordt er gesproken over de invulling van de avonden en daar naast zijn er nog enkele activiteiten gepland. Voor inlichtingen kan men bellen naar tel. 2995. Jongerensoos Thjos viert zaterdag het éénjarig bestaan met een open huis in het jeugdhonk van Meulvliet. Ouders, vrienden en belangstellen den zijn welkom. Er is muziek en er worden hapjes geserveerd. De avond duurt van half acht tot elf uur. De Thoolse jongerensoos begon een jaar geleden met vijf vrijwilligers, nu zijn er zeven. Tot aan de zomer maakte men gebruik van het gebouw van het Oosterscheldecolle- ge, waar om de veertien dagen op vrijdag een soosavond werd georga niseerd. Na de vakantie volgde de verhuizing naar Meuvliet. Het bezoekersaantal groeide tot boven de twintig, maar er kwamen proble men met andere gebruikers van Meulvliet, die geluidsoverlast on dervonden. Daarom worden de soosavonden nu incidenteel gehou den op zaterdag of andere voor de jeugd vrije ^vonden. Met de gemeente wordt ondertussen ge zocht naar een eigen onderkomen. gedachten en gevoelens op dat moment. Er werd gekeken naar wat er in het dorp nog herinnert aan de oorlog, zoals straatnamen. In groep jes van twee maakten de leerlingen geheime codes die dan door anderen ontcijferd moesten worden. Het resultaat van al die arbeid werd gebundeld in een boek. Op de expo sitie waren ondermeer een optocht van bevrijders en vliegtuigen die voedsel dropten te zien. Figuurtjes van klei beeldden vriendschap tus sen mensen uit. De groepen 7 en 8 maakten een tijdslijn met momenten in de geschiedenis waarop er sprake was van bevrijding. De kinderen bekeken ook een videofilm over het leven van Anne Frank. Gezichten van klei drukten de emoties van oor log en bevrijding uit. Daarnaast haalden de leerlingen berichten uit de kranten over oorlog, bevrijding en onrecht en er werd een werktstuk gemaakt over de Tweede Wereld oorlog. Dit alles was te zien op de tentoonstelling die zich in een grote belangstelling mocht verheugen. Advertentie I.M. In de zesde ronde van de Vosmeer cup leden de eerste twee ploegen van het klassement beide een neder laag. De Poedelaars verloor met 8-2 van De Treffers. Uitslagen: R. Luijs-P. de Leeuw 2-0; J. Hermans- J. Geuze 0-2; E. van Hees-D. den Hollander 0-2; D. Hendrikse-J. Bur gers 0-2; C. Timmermans-Joh. van Meer 0-2. Ook Effe Klusse (de nummer twee) verloor. Hof van Holland behaalde met 6-4 zijn derde opeenvolgende overwinning. Uitslagen: M. Punt-C. Witkam 2-0; A. Friderichs-P. Uijt- dewilligen 2-0; T. Schot-D. van Dam 0-2; Th. de Reus-J. van Meer 2-0; J. Bosters-J. Vaders 0-2. KOT 1 schreef wederom een verlies bij. KOT 2 was te sterk en won met 6-4. Uitslagen: T. v.d. Logt-C. van Steenpaal 0-2; M. Potappel-P. de Jager 0-2; M. van Hees-M. Goud zwaard 0-2; P. Vroegop-A. van Daalen 2-0; H. van Daalen-A. Brus selaars 0-2. M. Punt speelde de kort ste partij van twaalf beurten en haal de het beste gemiddelde van 3,3. J. Burgers maakte de hoogste serie van dertien caramboles. Ondanks de nederlagen blijven De Poedelaars en Effe Klusse de num mers één en twee met respectieve lijk 39 en 32 punten uit zes wedstrij den. KOT 2 volgt met 31 punten, Hof van Holland heeft 30 punten, De Treffers 29 punten en KOT 1 sluit de rij met negentien punten. Morgen worden de wedstrijden KOT-De Treffers en De Poedelaars- Effe Klusse gespeeld. De School met de Bijbel sloot onlangs het project 'Bevrijding' af met een tentoonstelling. De leerlin gen werkten enkele weken aan het project. De groepen 12 en 3 hadden het vooral over vrede. Wat moet je doen om vrede te bewaren? Ook lie ten ze zien wat er gebeurt als je niet goed voor de aarde zorgt. Op de ten toonstelling konden de bezoekers een genummerde route volgen langs de verschillende onderdelen. De kinderen gaven daarbij uitleg. De groepen 4, 5 en 6 behandelden ondermeer de vragen: Waarom vie ren wij bevrijdingsdag? Wat is er in de periode van de vijf oorlogsjaren gebeurd? De leerlingen bekeken videofilms die te maken hadden met deze onderwerpen. Het verleden werd onder de loep genomen, maar ook de huidige situatie in diverse landen. De kinderen vroegen aan hun opa's en oma's wat zij zich her innerden van de bevrijding en hun Carel Magnée vertelde de leerlingen van de School met de Bijbel iets over techniek. Hij legde eerst in het kort uit wat je allemaal in de tech niek kunt doen en daarna was het tijd voor de praktijk. De leerlingen gingen naar het handenarbeidlokaal waar tien opdrachten lagen te wach ten over: meten, waterpassen, wegen, licht, een bloembakje en een fietsbel in elkaar zetten, een woningaansluiting maken en dingen herkennen. Het was zo interessant dat de kinderen tijd te kort kwamen. Ze kregen tot slot allemaal een pos ter, schrift en button. Voetbalvereniging WHS organi seert van 29 mei tot en met 1 juni de wandelvierdaagse. De deelnemers kunnen kiezen uit een route van vijf of tien kilometer. Men kan zich van 15 tot en met 21 mei opgeven bij C.M. Noorthoek tel. 2819. Molenstraat. De 25-jarige vrachtwa genchauffeur uit Drunen stuurde bij een bocht in de Molenstraat naar rechts. Daarbij zwenkte de achter kant van de wagen naar links en raakte de gevel van Molenstraat 1 en de auto van de bewoners van het pand. Uit de gevel werden een paar stenen losgedrukt en de achterklep van de personenauto werd inge deukt. Twee pierenspitters die woensdag bezig waren om wormen te steken op de Slikken van den Dortsman bij Gorishoek, zijn door de politie te water aangehouden. Ze waren aan het spitten op een perceel voor mos- selbroed en veroorzaakten flinke schade. Toen de opstapeenheid Wemeldinge van de politie te water hiervan melding kreeg, werd er eerst een auto naar de dijk bij Gorishoek gestuurd. Toen de politieboot zich bij het perceel liet zien, vluchtten de spitters naar de dijk. Daar stonden echter twee agenten die het duo met open armen ontvingen. De rieken van de spitters werden in beslag genomen. Het tweetal was bereid de aangerichte schade te vergoeden. De jongste, een minderjarige jongen, is doorverwezen naar het bureau Halt voor een alternatieve straf. Een fietsend echtpaar uit Sint-Maar tensdijk werd donderdagavond op de Poortvlietsedijk aangereden door een 37-jarige automobiliste uit Sta venisse. Een onbekende automobi list reed over de Poortvlietsedijk, wilde linksaf de Engelaarsdijk oprij den en gaf hiervoor richting aan. De bestuurder die daarachter reed, rem de hierop. De vrouw uit Stavenisse zag dit te laat, remde hard, raakte in een slip en kwam op het fietspad terecht. Daar reed het Sint-Maar- tensdijkse echtpaar. De fietsers hiel den aan de botsing die volgde dus danige verwondingen over, dat ze naar ziekenhuis Lievensberg in Ber gen op Zoom werden vervoerd. De tweewielers en de auto van de vrouw uit Stavenisse raakten zwaar beschadigd. DAGREISJE De ouderencommissie is voorne mens om op 23 mei a.s. een dag reis te organiseren naar het Vechtdal en de Holterberg. Ver trek om half acht vanaf v.d. Lek de Clerqplein. Gaarne vroegtijdig opgave voor 20 mei i.v.m. de bus. Ook jongeren (VUT) kunnen zich opgeven. Opgave en inlichtingen bij: SJ. Joppe, Burg. Sluy- mersstraat 20, tel. 2518. De dames van de zendingskrans van de Hervormde Gemeente houden dinsdag een oliebollenactie. Van negen tot drie uur kan men de lek kernij bemachtigen bij de pastorie aan de Hazenstraat. De opbrengst is bestemd voor de zendingskrans en een deel ervan wordt besteed aan adoptiekinderen van Woord en Daad. De provincie heeft geen bezwaar tegen het plan van J.M. Westerlaken om een hobbyruimte/berging te bou wen bij diens woning aan de Korte Vest. Wijziging van het bestem mingsplan Kom is nodig, omdat het bouwperceel de bestemming 'ach tererf heeft. Dat komt, omdat de woning in het kader van een sane ring gesloopt zou moeten worden. Maar dat plan is volgens de gemeen te achterhaald. Verder is een verkla ring van geen bezwaar nodig, omdat gebouwd wordt binnen een beschermd stadsgezicht. Dat laatste geldt ook voor het plan van C. Bazen, die de gevels wil aan passen van de panden Kaaistraat 18 en Haven 2. Hiertegen heeft de pro vincie evenmin bezwaar. Acht kinderen van de Oosterschel- deschool togen zaterdag naar Zierik- zee om mee te doen aan de schoolat letiek wedstrijden. Bas Vroegop, Jolin Niemants verdriet, Janita Anthonisse, Edwin Kok, Suzanne Poot, Coriene Bolier, Patrick Nie- mantsverdriet en Arno Anthonisse streden samen met leeftijdgenoten uit Schouwen-Duiveland om de eer. De onderdelen die werden afge werkt waren: 40 en 60 m sprint, 1000 m hardlopen, hoog- en ver springen, balwerpen en kogelstoten. Jolin Niemantsverdriet behaalde op de 40 m sprint een gouden medaille en met het balwerpen kreeg hij een zilveren plak. Een vrachtwagen heeft dinsdagmor gen omstreeks kwart voor acht een huis en auto beschadigd in de donderdag, vrijdag en zaterdag 11, 12 en 13 mei MAGERE HAMLAPPEN 1 kg 9.95 SCHNITZELS 1,60 NASI-VLEES 4,50 VERSE DRUMSTICKS gemarineerd of naturel 1 kg 6,75 ACHTERHAM 2,25 PALINGWORST 1,30 SNIJWORST 100 gram 1,60 ASPERGE-HAM SALADE 1,95 maandag, dinsdag en woensdag 15, 16 en 17 mei VLEES MET RANDJE 1 kg13,50 VET SPEK 1 kg6,50 SPEKBLOKJES 200 gram1,25 GEHAKT 1 kg10,50 Advertentie I.M. die nog één wedstrijd te gaan heeft. Als ze winnen, hebben de laatsten betere kansen dan Nagelkerke. De overige uitslagen waren: G. Tol-A. Demming 10-7,66; G. de Jonge-W. Bijl 8,89-10; J. Tol-G. Tol 10-9,31; L. Bijl-A. Burgers 4,32-10. Elke derde maandag van de maand, dus nu 15 mei, haalt voet balvereniging SPS oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. Onze mengmachine maakt uw wenskleur klaar terwijl u wacht. •k Histor - Sigma- en Rambo vakverven Ruime collectie behang en Raamdecoraties GRATIS KLEURADVISERING Schilderspeciaalzaak Eendrachtsweg 13 Tholen 01660-4923 Advertentie I.M. Bij biljartvereniging Tolrust was K. Nagelkerke goed in vorm tijdens zijn laatste competitiewedstrijd. Met de hoogste serie van vijftien caram boles, de kortste partij van veertien beurten en het beste gemiddelde van 3,36 won Nagelkerke van J. Nie mantsverdriet: 10-4,82. Of Nagel kerke ook kampioen wordt, hangt af van R. Lisseveld die nog twee partij en moet spelen en van A. Burgers Op 82-jarige leeftijd is woensdag 3 mei te Leerdam emeritus predikant E.S. de Lint overleden. Dominee De Lint, geboortig van Zevenbergen, diende de Hervormde Gemeente van 1946 tot april 1955. Sint-Philipsland was zijn tweede gemeente, na Sluip wijk. Hij maakte er de watersnood mee. Voorts was hij erg begaan met de mannen, en hun families, die na de oorlog deelnamen aan de politio nele acties in Nederlands-Indië. Ds. De Lint vertrok in 1955 naar Lien- den. In 1977 ging hij met emeritaat, waarna hij nog pastorale bijstand verleende in een bejaardentehuis te Leerdam. De predikant was ridder in de orde van Oranje-Nassau. Op de Philipsdam raakten twee auto's zondagmiddag flink bescha digd bij een botsing. Omstreeks kwart voor vijf reed een 40-jarige man uit Dordrecht in een bestelbus vanaf het Grevelingenstrand in de richting van Ouddorp. Hij sorteerde voor om linksaf te slaan. Terwijl hij afsloeg, zag hij een 26-jarige auto mobiliste uit Tholen over het hoofd en een aanrijding was niet meer te voorkomen. De bestelbus liep scha de op aan de linkervoorzijde en de auto van de Thoolse werd over de hele voorzijde zwaar beschadigd. De werkgroep Dorp organiseert zaterdag van tien tot twaalf uur een rommelmarkt en bazar in Ons Dorpshuis te Anna Jacobapolder. Men kan vrijdagavond nog van zeven tot acht uur spullen voor de rommelmarkt afgeven bij Ons Dorpshuis. Zaterdag worden er behalve de tweedehands spulletjes ook zelfgemaakte etenswaren ver kocht. De opbrengst is voor de werkgroep. Natuurvereniging De Natuurvrien den organiseert zaterdag de jaarlijk se 'vroege vogelexcursie'. Deze keer gaan de deelnemers naar de Slikken van De Heen om vogels te bekijken. Ron Brouwer leidt de excursie. De deelnemers vertrekken om zes uur bij de blokkendam. Donderdagavond 18 mei wordt er bloemen- en plantenexcursie gehou den langs Bruintjeskreek te Anna Jacobapolder. Ook hier is Brouwer de excursieleider. De excursie begint om zes uur bij het observatie- scherm aan het einde van de Mossel- weg aan de zuidkant van Bruintjes kreek. Vocalgroup Rejoice houdt vrijdag avond 19 mei in Ons Dorpshuis te Anna Jacobapolder haar jaarconcert. Daar zal het nieuwe repertoire ten gehore worden gebracht waarop de laatste maanden is gestudeerd. Rejoice zingt ondermeer liederen uit de bundels Youth for Christ en Opwekking. Voor het eerst zingt het koor, dat onder leiding staat van Mario Riedijk, ook oud-Hollandse liedjes uit de bundel Kun je nog zin gen, zing dan mee. Het concert begint om half acht. Een derde van de opbrengst van deze avond is bestemd voor Unicef. De commissie ouderenbeleid orga niseert op 31 mei een reis voor 65- plussers. De bus gaat via Rotterdam naar Harmeien, langs de Vecht naar Loosdrecht waar een rondvaart wordt gemaakt over de Loosdrecht- se plassen. In Lage Vuursche wordt er een theepauze gehouden en daar na volgt een rondrit langs de konink lijke paleizen te Soestdijk en Lage Vuursche. Op de terugweg wordt in het restaurant op de Grevelingen- dam het diner genuttigd. Men kan zich tot en met 12 mei opgeven bij mevr. Quist-van Dijke tel. 2390 of mevr. Ten Hove-Vaders tel. 2740. Het psalmzangkoor Tholen telt vijf maanden na de oprichting 54 leden. Het merendeel daarvan komt uit Stavenisse (21), Oud-Vossemeer (10) en Tholen (10), maar het koor heeft ook leden in de andere Thool se woonkernen. Het psalmzangkoor gaat uit van de Oud-Gereformeerde Gemeente en van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Ze zingen niet-ritmische psalmen in de berij ming van Datheen. Dinsdag is de eerste ledenvergade ring gehouden te Stavenisse. Daar werd A.J. van Dommele uit die plaats gekozen als vijfde bestuurs lid. De overige bestuurders zijn voorzitter H. Verhelst uit Sint- Annaland, tweede voorzitter H.J. Boers en de dames R. Aarnoudse (secretaris) en C. Aarnoudse (pen ningmeester) uit Oud-Vossemeer. Laatstgenoemde kon melden dat in de korte periode van het bestaan van het koor al een batig saldo is opge bouwd. Het psalmzangkoor zingt elke veer tien dagen op donderdag. Nu nog in de Gasthuiskapel te Tholen, maar in juni verhuist men naar gebouw De Hoeksteen in Scherpenisse. Dirigent van het koor is J. Geuze uit Tholen. Dijkgraaf in stuurgroep. De Zeeuwse waterschapsbond blijft een I Thoolse vertegenwoordiger houden in de stuurgroep Oosterschelde. Trad dijkgraaf I.C. Hage onlangs terug in verband met zijn pensione ring, diens opvolger J.L. van Gorsel is in zijn plaats aangewezen. Zondag 14 mei THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Dijk (H.D.). 18.30 u. ds. Van Campen, Gouds waard. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Balk. GEREF. KERK 10 u. ds. Kroeze. 17 u. ds. Baas. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Boogaard. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. wo 17/5 19.30 u. stud. Baan. VRIJZ.GEL.GEM.NPB 10.45 u. ds. Van der Poel, Den Haag. R.K. KERK za 19 u. eucharistieviering, zo 11.30 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Catsburg, Kamerik. 18.30 u. ds. Droogers, Rotterdam- Hillegersberg. GEREF. KERK 10 u. ds. Van Duinen, Etten-Leur. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Boogaard. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K. KERK za 19 u. Heilige Mis. zo 9.30 u. Heilige Mis. SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Noordam, Nieuwerkerk a.d. IJssel. 18 u. kand. Maaijen, Hardinxveld- Giessendam. Een vrolijk opgetuigde molen De Hoop in Sint-Philipsland ter gele genheid van bevrijdingsdag. Zaterdag, de nationale molendag, is de molen open voor het publiek. De taken van de vervoerregio Zee land gaan over naar de provincie. Maar dat wil niet zeggen dat de ver voerregio als overlegorgaan ver dwijnt. Het verkeers- en vervoersbe leid zal in samenwerking met gemeenten, waterschappen en rijks waterstaat tot stand moeten komen, aldus voorzitter J.I. Hennekeij in een nieuwsbrief van de vervoerre gio. De Zeeuwse gedeputeerde vindt het een goede ontwikkeling dat pro vinciale staten in de toekomst een eindoordeel moeten geven over de taken van de vervoerregio. De nieu we structuur zal, aldus Hennekeij, zeker doorzichtiger worden als alle partijen samen hetzelfde willen. Projectgewijs zal ook het bedrijfsle ven betrokken blijven worden bij die taken. Dit ondanks dat NS, ZWN en kamers van koophandel niet lan ger zitting hebben in de vervoerre gio. Uitgangspunt blijft het regionaal verkeers- en vervoersplan, waarop ook de rijksbijdragen zijn afge stemd. Er wordt aan een zestal speerpunten gewerkt, waarvan duur zaam veilig in west-Zeeuws-Vlaan deren en het mobiliteitsplan voor Westerschouwen het verst gevor derd zijn. Hennekeij: "Zeeland is redelijk klein, dus we zouden in theorie in staat moeten zijn om snel de neuzen één kant op te krijgen en plannen te ontwikkelen. En dat kan. Kijk maar eens naar die twee plan nen. Dat bewijst dat we snel kunnen inspelen op de landelijke ontwikke lingen en dat we kunnen zorgen daarin vooraan te staan." •Ï'.V Met een portret van Churchill die het V-teken maakt dong dit meisje van de Juliana van Stolbergschool te Sint-Maartensdijk mee naar een prijs. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. dhr. Mulder, do 11/5 19.30 u. ds. Mondria. do 18/5 19.30 u. ds. Paul. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Van Bruggen. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Den Hartog. HERV. GEM. REHOBOTH 10 en 19 u. ds. De Goei. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. di 16/5 19.30 u. ds. Monster, Barne- veld. GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Beens. 14 u. leesdienst. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds. Krol, Gorinchem (H.A.). GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Eckeveld. 17 u. ds. Visser, Boven Hardinx- veld. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 en 15 u. ds. De Kok, Rotterdam. Nederlandse Nieuwsbladpers zaterdag 13 en zondag 14 mei. Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse- meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Padt, Poortvliet tel. 01662-2400. SL Maartensdijk, St. Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Veldman, Stavenisse tel. 01663- 2400. St.Philipsland en Nieuw-Vosse meer: dr. Van Doesburg, Sint-Philipsland tel. 01677-2500. TANDHEELKUNDIGE HULP tandarts De Groot, Bergen op Zoom tel. 01640-35849. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za. 8.30-9 u„ tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Tel. 01100-51177 KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster schelde, tel. 01100-49222. ST. HOMECARE ZEELAND Tel. 01100-32924 CENTRUM THUISZORG Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.15-17 u., Dr. Tazelaarstr. 1, St. Maartensdijk, tel. 01666-3577. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 01660- 3592 van 9-10 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tho len, elke wo. 10-11.30 u. op afspraak 01184-18395 PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 01660-3727 en 01666-4303; St. Philipsland 01677-2342 of 3039 PATIËNTENPLATFORM ma en do 9-12 uur, tel. 01100-49389 CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 01100-49480 TELEFON. HULPDIENST Tel. 01180-15551, 01180-36251 (chr.); kindertel. 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180- 28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 01180-28743 ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner over dementie, tel. 05129- 1202. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 01666-221 1 of 01660-4854 of 06- 0730. BLIJF VAN M N LUF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-69869 KINDEROPVANG Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 01660-4574 JAIB informatiebureau voor de jeugd. Ma, di, wo en vr 13.30-17.30 u. en vrijdagavond 18-20 u. STORINGEN ENERGIE Tel. 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 11 t/m vrijdag 19 mei. donderdag 11 0.57 - 13.37 vrijdag 12 1.57-14.27 zaterdag 13 2.52-15.17 zondag 14 3.37- 16.07 maandag 15 4.27- 16.52 dinsdag 16 5.12-17.37 woensdag 17 5.57- 18.27 donderdag 18 6.47-19.17 vrijdag 19 7.37 - 20.07 zo 14/5 21.49 u. VM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor gecorrigeerde getij verwach tingen bel 06-91122353 (niet gra tis). Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 01662-2650 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1995 | | pagina 2