SCHERP GEPRIJSD EN RUIME KEUS DAT IS BIJ GIJS DE LEUS 1/2 Modebewust \s Personeel gevraagd VISSER B.V. 322,- w, kerstbloemstuk JONGEN OF MEISJE ALLEEN OP VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 DECEMBER Koudekerkseweg 9 tel. 0118418414 GEMEENTE SINT PHILIPSLAND GEMEENTE SINT PHILIPSLAND Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland DAMES: We gaan nog even door MANTELS, JACKS EN COATS NU PRIJS GEMEENTE SINT PHILIPSLAND jan kettelerij Vul je eigen toekomst in met een opleiding op maat Wij zijn op zoek naar een lU' ui iiiPKHiïiii lui'ini tui BOKHARA INDO/NEPAL BERBERS "St. PHILIPSLAND" HERENJACKS ƒ119.00 TRUIEN: 89.00 CORDUROY STRETCH PANTALON 98.00 ST. NICOLAASPRESENTJES J. DE GRAAF B.V. Ben de Graaft Tapijt 8 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT LANDINRICHTINGSWET SPECIALE KERST ANTIEKVEILING AFSLUITING GEDEELTE ZUIDDIJK GEVRAAGD Vrijwilligers WAO-Platform Zeeland Tel.: 01180-41341 ESTHETICA OPLEIDINGEN GOES Inschrijvingen: tel.: 01100-49249 nu ook voor grotere maten BEKENDMAKING erkend bloemsierkunstenaar verzorgt op 12 en 13 december een complete, geheel verzorgde lesavond waarin u een met kaarsen maakt. Gevraagd: met rijbewijs Automobielbedrijf Stichting BOVA Heeft u interesse neem dan contact op met Technisch Bureau POORTVLIET Paasdijkweg 23 Tel. 01662-2650 BOKHARA 60x90 BOKHARA 60x120 BOKHARA 80x120 INDO/NEPAL 170x240 BERBERS 140x200 INDO/NEPAL 200x300 BERBERS 170x240 BERBERS 200x300 BIDJAR 140x200 BIDJAR 170x240 BIDJAR 200x300 RUILVERKAVELING MET ADMINISTRATIEF KARAKTER Kennisgeving ingevolge artikel 199, derde lid. TERINZAGELEGGING PLAN VAN TOEDELING De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling met administratief karakter "St. PHILIPSLAND" deelt U mede, dat gedurende één maand, van 5 december tot en met 9 december 1994 op het gemeentehuis te St. Philipsland en van 10 december 1994 tot en met 4 januari 1995 bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers Directie Zeeland, Vrijlandstraat 31Middelburg op werkdagen (behalve op zaterdag) 's morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 uur tot 16.00 uur voor een ieder kosteloos ter inzage liggen de stukken bedoeld in artikel 196, tweede lid (plan van toedeling). Uiterlijk veertien dagen na de laatste dag waarop de stukken als bedoeld in artikel 196, tweede lid, ter inzage hebben gelegen, dus tot en met 18 januari 1995, kan iedere belang hebbende zijn bezwaren tegen het plan van toedeling schriftelijk indienen bij de Land inrichtingscommissie (adres: Landinrichtingscommissie St. Philipsland, Postbus 6, 4460 AA Goes). Goes, november 1994 De Landinrichtingscommissie, A.A. van Nieuwenhuijzen, voorzitter Ing. J. W. Busser, secretaris U wordt verzocht de enveloppe met de u toegezonden stukken mee te brengen. I Goud, zilver, Zeelandica, boeken, schilderijen, Jugendstil en Art Deco voorwerpen, Oosters en Europees porse- I lein, meubelen, etc. I Kijkdag: 14 december van 14 tol 21 uur I Veiling: 15 december vanaf 13.30 uur 1 Yeilinglokatie: hotel Arneville, Buitenruststraat 22, Middelburg I Inbreng van goederen mogelijk tot 5 december van dinsdag tot en met zaterdag. Bij inbreng gratis veilingtaxatie. I Gegarandeerde opbrengsten! Voor info: Antiquites B. Witte, Vlasmarkt 11Middelburg, tel. 01180-14105. tBETHT Burgemeester en wethouders van Sint Philipsland maken bekend op grond van artikel 41 van de Woningwet dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen van: - de heer J. van der Reest te Sint Philipsland voor het bouwen van een garage op het perceel Gladiolenstraat 47 te Sint Philipsland; - de heer B.J. van Herk te Sint Philipsland voor het oprichten van een woning met garage op het perceel Luysterlaan 1 te Sint Philipsland; - de heer S.H. van de Velde te Sint Philpsland voor het vergroten van dakkapellen op de woning op het per ceel Beatrixstraat 11 te Sint-Philipsland. Sint Philipsland, 1 december 1994. Burgemeester en wethouders voornoemd, De wnd. burgemeester, A. Verbree. De secretaris, W.J. Pijl. Burgemeester en wethouders van Sint Philipsland maken bekend dat het gedeelte van de Zuiddijk vanaf het kruispunt met de Achterstraat tot het kruispunt met de Wilhelminastraat, in verband met werkzaamheden aan het wegdek ten behoeve van Garage Wolse, voor alle verkeer afgesloten is in de periode van 1 december tot en met 20 december 1994. Sint Philipsland, 1 december 1994. Burgemeester en wethouders voornoemd, De wnd. burgemeester, A. Verbree. De secretaris, W.J. Pijl. voor administratieve werkzaamheden bij het Inschrijving geopend voor cursus PEDICURE - VOETVERZORGING Aanvang: FEBRUARI 1995 Nieuwsgierig? Bel dan voor het bijwonen van een praktijkles Voor informatie/ inschrijving ESTHETICA GOES: 01100-51064 kort en lang model v.a maat 46 t/m 60 ronde of V-hals deze week maat S t/m XXL maat 46 t/m 664 Leren riemen13.50 Bix sokken p.p9.95 Stropdassenƒ15.00 Heren sjaalsƒ15.00 (helft originele prijs) m BERGEN OP ZOOM PARADE 6 (achter de Hema) 01640-36780 U vindt bij ons altijd de actueelste herenmode voor de laagste prijzen! Bij aankoop kostuum of combinatie altijd overhemd das gratis mooi meegenomen. WW De burgemeester van Sint Philipsland maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders van Sint Philipsland voornemens is met toepassing van artikel 50, lid 6 van de Woningwet, bouwvergunning te verlenen voor: - het bouwen van een hobbyruimte op het perceel Oudeweg 1 te Sint Philipsland, kadastraal bekend Sint Philipsland sectie B nr. 1103; - het vergroten van een witlofkwekerij op het perceel Kwekerijweg 8 te Sint Philipsland, kadastraal bekend Sint Philipsland sectie G. nr. 516; Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gele genheid gesteld om van 2 december tot en met 16 decem ber 1994 eventuele bedenkingen tegen de voorgenomen vergunningverlening schriftelijk of mondeling in te die nen bij burgemeester en wethouders, Kerkring 14675 CC Sint Philipsland. Gedurende deze termijn liggen de daarop betrekking hebbende stukken ter gemeentesecre tarie ter inzage. Sint-Philipsland, 1 december 1994 De wnd. burgemeester voornoemd, A. Verbree. Op deze speciale avond ontvangt u ook een lestekst over kerstbloemwerk. Aanvang 19.00 uur in het Calvijn College, Zoekweg 3 te Tholen. Tevens start op 17 januari 1995 de basiscursus B bloemschikken voor beginners. Reserveer snel!! Bel: 01660-4206 (na 16.00 uur). Kon. Wilhelminastraat 22, Tholen voor zaterdags 8.00 - 16.30 uur voor kleine werkzaamheden, poetsen, pomp, wassen enz. Poortvliet, 01662-2433 Stichting BOVA, een samenwerkingsverband van ruim 400 bedrijven en instellingen, heeft per 1 februari weer plaatsings mogelijkheden. Het betreft opleidingen in de administratie, automatisering en logistiek die in samenwerking met het Zeeland College worden uitgevoerd. De duur van deze ECABO-opleidingen varieert van 1 tot 2 jaar. Je leert het vak door middel van werkend leren in het leerlingwezen. Vooropleiding LBO of MAVO: Afdelingssecretaresse, Medewerker Beheer Informatiesystemen, Logistiek Medewerker, Commercieel Administratief Medewerker Vooropleiding HAVO of MBO: Applicatie Beheerder, Applicatie Ontwerper, Applicatie Programmeur, Medewerker Logistiek Management, Directiesecretaresse Op woensdag 30 november a.s. ben je van 15.00 tot 20.00 uur welkom op de OPEN DAG in het kantoor van Stichting BOVA op onderstaand adres. Vestigingen in: Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Middelburg Het adres van de BOVA- vestiging bij jou in de buurt: Vrijlandstraat 33c Postbus 7043 4330 GA Middelburg telefoon 01180 - 23010 CBel voor meer informatie 1 of stuur J de bon in J ©°°=55="( ii OP OOSTER Prachtige Pakistaanse tapijten geknoopt van ragfijne wol. Enkele prijsvoorbeelden: van 378,- NU VOOR van 504,- NU VOOR van 672,- NU VOOR Originele Indo/Nepal tapijten, ge knoopt in hedendaagse pasteltinten. Enkele prijsvoorbeelden: van 1790,- NU VOOR Karakteristieke handgeknoopte berbers uit Marokko. Nettoprijzen. Enkele prijsvoorbeelden: NETTO PRIJS van 2596,- NU VOOR j L, jO f' NETTO PRIJS NETTO PRIJS Originele handgeknoopte tapijten uit India. Enkele prijsvoorbeelden: van 980,- NU VOOR van 1428, NU VOOR van 2100,- NU VOOR 'n kamerbreed verschil BEN DE GRAAFF VESTIGINGEN VINDT U IN: SPRANG CAPELLE - BREDA - BERGEN OP ZOOM - TILBURG - CULEMBORG - DEN BOSCH - EINDHOVEN - VUSSINGEN - SITTARD - TERNEUZEN

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 8