a (Q PSALMZANGKOOR THOLEN s.o.v.z. ZENDINGS BEURS QvCUi ©CPt 01665-3318 MEULVLIET KERSTBOMEN HEEL HARTELIJK BEDANKT Familie berichten D O (Q D.V. 6 DECEMBER 19.30 uur verenigingsgebouw Calvijn Sint-Maartensdijk Verhuisd: M. UNDHOUT CenterParcs NATUURSTEENBEDRIJF FERKET EN DE MAAT B.V. 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 december 1994 mm. mm FAXNUMMER EENDRACHTBODE Wenst u PARTICULIERE THUISVERPLEGING d^r- de betho Na ruim 31 jaar gewerkt te hebben aan de opbouw van de Betho heeft de heer P. Hoogedeure, bedrijfsleider van de vestiging Tholen, besloten per 1 januari 1995 gebruik te maken van de VUT-regeling. Ter gelegenheid van dit afscheid willen wij hem graag een receptie aanbieden. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 9 december 1994 van 17.00 tot 18.00 uur op de vestiging Tholen. Wij nodigen u van harte uit hierbij aan wezig te zijn. Namens de Betho, A.W. Leenhouts Directeur Na 19 jaar met veel plezier in CAFE-TARI 'T CENTRUM TE POORTVLIET gewerkt te hebben, is nu de tijd gekomen om te stoppen Ans, Ina en Marja Markt 19, Poortvliet Beste bewoner(s) Weelhoekstraat-Marehoekstraat in Oud-Vossemeer. Voor wat betreft de hondepoep: Voorlichtings- en oprichtingsvergadering bespreking conceptreglement gelegenheid tot het stellen van vragen in de pauze is er een collecte ter bestrijding van de onkosten naar Zorgcentrum Ten Anker stichting opleidingsschool voor ziekenverzorgenden AFSCHEIDSBIJEENKOMST DHR. A. C. J. GULDEN dinsdag 20 december 1994 Sommelsdijk - Middelharnis met 12 zendingsorganisaties, o.a. N.B.G. op zaterdag 3 december in "Prieel" van Rekr. Centr. "De Staver" DE THOOLSE COURANT Win een reis met de fotoprijsvraag Rabobank Q GRAFMONUMENTEN in vele modellen, soorten en prijzen MARMER EN NATUURSTEEN Agentschap: Rouwonderneming Schot B.V. toonkamer Postweg 3, THOLEN tel. 01660-2650 verzorging van: grafmonumenten Bel voor vrijblijvende informatie tel. 01875-2198 KLINKERLANDSEWEG 13 3244 BD NIEUWE TONGE Bartelmeetweg We gaan weer van start v.a. 6 december VOORGEBAKKEN STOKBROOD ROND ROZIJNENBROOD I.95 2.45 roomboteramandelstaaf gratis. >47^ Wil dit van U gekregen leven nemen in Uw handen Heer' Laat ons kind door U gegeven mogen leven tot Uw eer'. De Heere verblijdde ons met de geboorte van een zoon en broertje Jacob We noemen hem Rob Dick en Ineke Andriesse-Bout Eline en Bram 4691 KS Tholen, 24 november 1994 Kreeftenstraat 21, tel. 01660-4479 Kraambezoek vinden we fijn, maar mag er eerst een telefoontje zijn &4'- :W Hoe vruchteloos is het zoeken naar een zin die omschrijft wat wij nu voelen woorden zeggen niet wat wij bedoelen bij zoiets moois als dit Begin. Dankbaar en blij geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Laurine Deanne Wij noemen haar Claudia Rens en Deanne Tichem-Viergever Justin Judith 4691 LK Tholen, 25 november 1994 Oranjerie 32 mi De Heere, Die leven spaarde en nieuw leven gaf ver blijdde ons met de geboorte van een zoon en broertje Leendert Cornells We noemen hem Dennis Dick en Riet Bruynzeel-Aarnoudse Anja Ellen Kees-Jan Mark 4697 RE Sint-Annaland, 29 november 1994 Langeweg 3b Op D.V. zaterdag 3 december hopen onze lieve ouders en grootouders L. van Beveren en S.H. van Beveren-Heyboer de dag te herdenken dat ze 40 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen Ella en Henk Sandra, Leen, Leonard en Adri-Janne Cobie en Paul Gea en Hilbert We hopen dit in familiekring te herdenken. 4696 BL Stavenisse, december 1994 Molendijk 18 Hierbij dank ik al mijn collega's, directie en bestuur van Rabobank St. Annaland - Poortvliet voor een onvergetelijk afscheid met alles erop en eraan. Frans Verhees 4698 CS Oud-Vossemeer, december 1994 Kalisbuurt 66 Plotseling heeft de Heere van ons weggenomen, mijn geliefde zoon, onze broer en zwager LJ. VAN OEVEREN op de leeftijd van 53 jaar. Sint-Annaland: J.P. van Oeveren-van der Klooster C. Fase-van Oeveren J.A. Fase De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Alkmaar, 26 november 1994 Bedroefd geven wij u kennis dat na een kortstondig ziek bed zacht en kalm van ons is heengegaan onze innig geliefde vader, grootvader en overgrootvader ADRIAAN ANTHONISSE sinds 15 juni 1960 weduwnaar van Pieternella Oosdijk in de leeftijd van 71 jaar en 10 maanden. Scherpenisse: Sint-Annaland: Sint-Annaland: Poortvliet: Scherpenisse: Scherpenisse: C.L. Joppe-Anthonisse A.A. Joppe W. Anthonisse J.P. Anthonisse-van Koeveringe P.C. de Witte-Anthonisse A. de Witte L.C. Goudzwaard-Anthonisse M.C. Goudzwaard P.C. Anthonisse M.A. Anthonisse-Zuidweg G.J. Wesdorp-Anthonisse C. Wesdorp kleinkinderen en achterkleinkind 4693 BV Poortvliet, 28 november 1994 Achterstraat 20 Correspondentie-adres: Familie Joppe, Scarpe Ee-laan 30, 4694 EM Scherpenisse Geen bloemen De begrafenis zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 2 decem ber om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Tholen, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula aldaar. Aanvang rouwdienst 13.15 uur. Indien u de dienst wilt bijwonen vragen wij u om 13.00 uur aanwezig te zijn in voornoemde aula. Na de begrafenis bent u in de gelegenheid de familie per soonlijk te condoleren. Bedroefd zijn wij om het verlies van onze lieve opa ADRIAAN ANTHONISSE We zullen hem missen. St. Maartensdijk: David en Petra Joanne Scherpenisse: Nettie Maarten St. Annaland: Arjan en Corina Eddie en Sandra Tholen: Arjan en Jolanda St. Annaland: Petra en Martin Poortvliet: Anita Marcel Scherpenisse: Arno Janita Corné Scherpenisse: Ilona Sandra Poortvliet, 28 november 1994 Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan onze lieve broer, zwager en oom ADRIAAN ANTHONISSE weduwenaar van P. Oosdijk Wed. G. van Gooi-Anthonisse Jacob Willem en Corrie J. Anthonisse W.G. Anthonisse-van 't Hof Henk en Lenij Poortvliet, 28 november Na een ernstige ziekte heeft de Heere weggenomen mevrouw MARIA HELENA QUIST Met dankbaarheid denken wij aan de periode 1976-1990 waarin ze als handwerkjuf aan onze school verbonden was. Bestuur, personeel en leerlingen School met de Bijbel te Oud-Vossemeer Oud-Vossemeer, november 1994 Met droefheid geven wij u kennis, dat na een welbesteed leven, vol zorg en liefde voor hen die haar omringden, in zorgcentrum Ten Anker' is overleden, onze lieve moeder en oma JANNA SAKKO-BEVELANDER sinds 1989 weduwe van Jacobus Adriaan Sakko in de ouderdom van 87 jaar. Tholeri: Sarien Bout-Sakko Huib Bout Amsterdam: Heieen Bout René Timmer Dinteloord: Arjan Bout Astrid Bout-Bahnerth Huize 'Ten Anker' Tholen, 24 november 1994 Correspondentie-adres: Kerkstraat 1-3,4691 CD Tholen De begrafenis heeft plaatsgehad op maandag 28 novem ber j.l. om 14.30 uur op de algemene begraafplaats, Prins Bernhardstraat 1 te Tholen. Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en over grootmoeder DIRKJE CORNELIA BOLIER-SLAGER betuigen wij u onze welgemeende dank. Namens de familie: J. Bolier Tholen, december 1994 IN PLAATS VAN KAARTEN Voor het medeleven ondervonden tijdens de ziekte, na het ongeval en na het overlijden van onze innig geliefde en zorgzame vrouw, moeder en oma SIJTJE GOEDEGEBUURE-VAN LEEUWEN zijn wij u zeer erkentelijk. E. Goedegebuure kinderen en kleinkinderen Sint-Annaland, december 1994 Voor de blijken van medeleven tijdens haar ziekte en het overlijden van onze geliefde schoonzuster en tante LEENTJE SMITS-DE VIN zeggen wij u hartelijk dank. Fam. Smits St. Philipsland, december 1994 Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van deelneming en mede leven na het plotseling overlijden van onze lieve moeder en oma CORNELIA ADRIANA GELUK weduwe van Marinus G. de Korte betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. In het bijzonder een woord van dank aan het personeel van Sint-Maartenshof voor de goede verzorging en aan dr. Janssen voor de medische zorg. Ook een woord van dank aan Ds. de Goei voor zijn troostrijke en bemoedigende woorden tot ons gesproken. fam. D.F. Soomers-de Korte en kinderen fam. C.J. de Korte-Geuze en kinderen St. Maartensdijk, november 1994 Heden overleed na een kortstondige ziekte in Lievensberg onze steun en toeverlaat OMAATJE VAN BEVEREN-ZUIDDIJK Bedankt voor alles. fam. Van Ham fam. Peute fam. Den Haan fam. Van Haaften-Pot Sint-Maartensdijk, november 1994 Bel voor info: 01660-4367 UÊÊÊm wmm Onze opvolgers zijn Hans en Jennie Goudswaard-öchetters Wij willen alle klanten bedanken voor de klandizie en de gezelligheid. Wij wensen onze opvolgers veel succes toe P.5. 3 December is de laatste dag dat wij in de zaak zijn Priscilla van den Berg en Pieter Ballemans bedanken iedereen voor de felicitaties en belangstelling bij de geboorte van onze dochter Marcello Scherpenisse, december 1994 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaar ten, bloemen, geld en cadeaus, die wij mochten ontvangen bij de geboorte van onze zoon Marco Jaap en Lia Potappel- de Rijke Stavenisse, december 1994 Voor de vele kaarten, bloe men, fruit en andere attenties die ik mocht ontvangen in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, hartelijk bedankt. Leny Bruynzeel "St Annaland, december 1994 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen en geschenken die we bij ons 45-jarig huwe lijk mochten ontvangen. Cor en Janny Pleune Scherpenisse, december 1994 Scaldisstraat 40 Hierbij wil ik iedereen harte lijk bedanken voor de kaar ten, bezoek en andere atten ties die ik bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ontvan gen. J. Tichem 4694 PD Scherpenisse, december 1994 Brijhoekweg 1 Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties naar aanleiding van ons 40-jarig huwelijk. A. Gaakeer E.C. Gaakeer- Boomsluiter Oud-Vossemeer, december 1994 Molenstraat 39 Hierbij wil ik iedereen harte lijk bedanken voor de kaar ten, telefoontjes en andere attenties, die ik bij mijn ver blijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ont vangen. Corrie v.d. Velde Tholen, december 1994 Oranjerie 26 Er schijnt een bewoner problemen te'hebben met het feit dat een aantal mensen in de Weelhoekstraat-Marehoekstraat honden bezitten. Als deze bewoner daar last van heeft moet hij ook zelf het lef hebben om de eigenaars van deze honden persoonlijk te benaderen. Dan pas kan er misschien iets gedaan worden. Een getypt anoniem briefje met een DREIGEMENT er op is op zijn zachtst gezegd wel SUPERMACHO en erg KLEINZIELIG. HEB JE GEEN DOUCHE OF TEILTJE WATER!!!!!!!! Wij durven erom te wedden dat het aantal keren dat je in de poep trapt misschien 0,25% is van de totale troep waar een mens in 1 week in gaat staan. de Ueett. £CiCi Wxl/v T- van St. Maartenshof Kamer 218, Tholen Tel. 01660-5067 Graag nodigen wij oud-docenten, leerlingen en oud-leerlingen van de Stichting Opleidingsschool Voor Ziekenverzorgenden te Goes uit om op: tussen 17.00 en 18.00 uur in de Zeelandzaal van Mo tel Goes, A. Fokkerstraat 100 te Goes afscheid te nemen van de heer A. C. J. Gulden als directeur van de Stichting Opleidingsschool Voor Ziekenverzorgenden. Per 1 januari 1995 heeft dhr. Gulden de functie aanvaard van mana ger zorg voor de locatie Tholen/St. Philipsland van de cluster Verpleeghuis- en ouderenzorg Oosterschelde. Raad van Toezicht Stichting Opleidingsschool Voor Ziekenverzorgenden Mede namens mijn man en kinderen zeg ik u allen harte lijk dank, voor het medele ven, in de vorm van fruit, bloemen en de vele honder den kaarten, tijdens mijn ver blijf in "Dijkzigt" en na mijn thuiskomst. Uw belangstel ling heeft ons bijzonder goed gedaan. Jannie Poot-Hoek 10.00- 16.00 uur GRATIS TOEGANG SPORT- EN GEMEENSCHAPSCENTRUM voor al uw: feesten, partijen en bedrijfspresentaties Grote zaal tot 250 personen Kleine zaal tot 75 personen Vraag geheèl vrijblijvend onze presentatiemap aan Tel. 01660-3874, privé 5021 Charles en Sandra Wolvekamp Doe mee met de jubileumpuzzel en win een reis ter waarde van 500 gulden, die de Rabobank St. Annaland/Poortvliet voor u regelt bij Cen ter Pares. Of twee dinerbonnen ter waarde van 100 gulden, vier pakketten levensmiddelen ter waarde van 50 gulden of vijf heerlijke taarten. In de speciale Eendrachtbode ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, die apart is verspreid, vindt u 43 foto's die u nodig hebt voor het oplossen van de jubileumprijsvraag. Leest u het onderschrift bij elke foto goed en noteer steeds 1 letter. Alle 43 letters samen vormen de slagzin die u op een briefkaart schrijft en opstuurt aan de Eendracht bode, dè Thoolse Courant, Postbus 5,4697 ZG St. Annaland. Uw inzending dient maandag 5 decem ber binnen te zijn. De trekking van de oplossingen wordt verricht door notaris mr. J. Schot uit Tho len. De uitslag wordt gepubliceerd in de Een drachtbode van donderdag 8 de cember. Tllli UN IQ UK SHORT lilt KAK Steensedijk 100, Hulst. Tel. 01140-12906 en 16828 snelle leveringstijden jarenlange ervaring waarborgt deskundig advies en kwaliteit Ook voor het restaureren van oude monumenten. Lid Alg. Bond van Natuursteenbedrijven. Verstrekt op verziek via deze organisatie een gewaarmerkt garantiecertificaat. ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur en van 15.00 - 17.00 uur 's-zaterdags de hele dag 2 stuks voor van 3.00 voor Spoor uw kassabonnen t/m 3 december. Voor 60,- aan kassabonnen krijgt u een Kassabonnen uiterlijk 3 december inleveren!! LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Botermarkt 12, Tholen Telefoon 2324

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 4