Sint brengt nieuw wapenschild Plaatselijk nieuws VISSER BEZORGING Vers vleeslekker mals en mager koopt u bij uw slager DAG EN NACHT 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 december 1994 Tholen VISHANDEL DEURLOO Unicef Sluitingstijd Bloemschikken Klaverjassen Nieuwe krukjes Beroepen en bedankt Sinterklaasactie Minder passanten en grotere schepen Expositie bibliotheek Feest bevrijdingsdag Borstvoeding Inbraak overdag Vernieling De Kraal Oud- Vossemeer Problemen hondepoep Biljarten Fimo-klei Dit alles bij uw Thoolse slagers, C. Slager, St. Annaland J. Aarts, Stavenisse J.A. Geilings, Tholen J.A. Geilings, St. Philipsland Inbraken Sint- Annaland Nog maar één ouderling Biljarten Stavenisse Inbraak Nieuweweg Sint- Maartensdijk Klaverjassen Kerstzangavond Predikbeurten Prijswinnaars kleurwed- strijd Nieuwe ouderling Gordijnen Woningbouw L. Deur- loostraat Leidingen Weekend diensten Poortvliet Intocht sint P. v.d. Sterren kampioen bij Knorhaan Sint- Philipsland Kerkvoogd en notabelen Prijzen winkelactie Contr'Escarpe 11 - Tholen EMMERTJE HOLLANDSE NIEUWE ong. 25 stuks.... ƒ19,50 RONDE VISSCHOTEL p.st9,95 RONDE HUZARENSCHOTEL p.st5,95 KRABSALADE UIT EIGEN KEUKEN 150 gram halen 100 GR. BETALEN Bestel tijdig uw koude schotels \en/of borrelgarnituur Advertentie I.M. Kaarten en cadeaus waarvan de opbrengst bestemd is voor Unicef, zijn verkrijgbaar bij W. v.d. Vlies- Quist, Hoogaarsstraat 40, tel. 3833. De politie deelde zondagnacht een boete van 200 gulden uit aan de uit bater van een horecagelegenheid. De man had om half drie nog klan ten in zijn zaak, terwijl de sluitings tijd twee uur is. Jan Kettelerij verzorgt op 12 en 13 december twee cursusavonden waarop een kerstbloemstuk gemaakt wordt. De deelnemers hoeven alleen maar een mes mee te nemen en krij gen van Kettelerij kerstgroen, een ondergrond met Oasis, kaarsen, den- nekegels, lint en koffie of thee. Ze krijgen een tekst waarin de verschil lende symbolieken die in het bloem werk zitten, worden verduidelijkt. De avonden worden gehouden in het Calvijncollege om zeven uur. Op 17 januari begint Kettelerij met een beginnerscursus die om de veertien dagen vanaf half acht in het Calvijn college wordt gegeven. Carlo Hage heeft nipt de achtste competitiewedstrijd van klaverjas- club Stad Tholen gewonnen. Op slechts 5 punten volgde Adrie van As. Uitslag van de eerste vijf: 1 Car lo Hage 5154 p; 2 Adrie van As 5149 p; 3 Coby Leijdekkers 5006 p; 4 Peter Lute 4805 p; 5 Aad Volwerk 4686 p. De familie Vroegop, Hoogaarsstraat 36, telefoon 3928, treedt vanaf heden als hoofdbezorger op van de Eendrachtbode in Tholen. Daar kunt u terecht voor opgave van nieuwe abonne menten, adreswijzigingen en advertenties voor dins dag 14.00 uur. Advertentie I.M. Ter Tolne krijgt volgend jaar 30 nieuwe krukjes. Het gemeentebe stuur stelt er 1762,50 voor beschik baar. De tabourets zijn versleten. Vijf jaar geleden zijn er ook al tien vervangen. Ds. A.J. Gunst van de Gereformeer de Gemeente heeft een beroep gekregen van de gemeente uit Rot- terdam-Alexanderpolder. Hij be dankte voor het beroep uit de gemeente van Rotterdam-Zuid. De familie Braai uit de Kreeften straat heeft de eerste prijs - een waardebon van 1000 gulden - gewonnen in de eerste trekking van de sinterklaasactie. Vrijdagavond acht uur werden de winnende brief jes getrokken in de hal van het stad huis. Daarbij waren zo'n honderd mensen aanwezig, waarvan er vijf ter plaatse een waardebon van 25 gulden wonnen. De tweede prijs - een waardebon van 250 gulden - was voor R. Waasdorp uit de Kreef tenstraat. Verder werden er nog acht waardebonnen van 25 gulden en twintig flessen wijn verloot. De ondernemers zijn niet ontevreden over de sinterklaasinkopen van het publiek. Vanaf zaterdagmiddag wordt de binnenstad opgevrolijkt door sinterklaasliedjes. De tweede trekking, waaraan ook de nog over gebleven formulieren van de eerste keer meedoen, wordt maandag 5 december door de sint zelf verricht. Het aantal passanten dat met de boot de haven van Tholen aandeed, was deze zomer minder dan vorig jaar. Reden daarvoor was waarschijnlijk het mooie weer dat de pleziervaar- der meer op zijn schip hield. Dat bleek op de najaarsvergadering van watersportvereniging De Kogge op het Koggedek. De tendens, die De Kogge ook bij zusterverenigingen merkt, is dat er minder wordt geko zen voor een toeristisch bezoek aan land. Op de vergadering waren zaken als contributie, liggelden, winterbergings-, passanten- en jeugdligplaatsentarief hamerstuk ken. Er werd echter wel gesproken over de nieuwe havenontvangstin stallatie (hoi). Ondanks het gemak dat de sportvisserij en recreatievaart hiervan hebben, is de vereniging niet gelukkig met het feit dat inwo ners er ook zaken dumpen zoals pla ten zachtboard. Er moest echter vastgesteld worden dat de vereni ging geen afsluitbaar terrein heeft en zulke zaken dus niet kan voorko men. Verder maakten leden naar aanleiding van de pachtsom opmer kingen over het hoge bedrag voor electriciteitsverbruik. Bij de begro ting bleek dat de vereniging er goed aan doet om op de kleintjes te gaan letten. Er zal echter niet bezuinigd worden op het onderhoud aan de gebouwen. Zo worden de doucheca bines vernieuwd door ondermeer de tegels te vervangen. Bij de rond vraag diende zich een praktisch pro bleem aan. Er is een ontwikkeling naar grotere schepen bij De Kogge en ook bij andere watersportvereni gingen. De Kogge heeft maar vijf grote boxen van 14 meter. Om meer van deze boxen te krijgen, zouden er wat kleinere ingeleverd kunnen worden. Maar de vereniging wil met een herindeling eerst nog even afwachten of er ook niet een groei komt bij de kleine schepen. Op dit moment heeft De Kogge vijf boxen van 14 meter, vijftien van 12 m, 23 van 10 m, 26 van 9 m, 31 van 8 m, dertien van 7 m en 22 van 6 meter. Iedereen die in de maand december de bibliotheek aandoet om een goed boek te halen, kan er gelijk de ten toonstelling bekijken van schilderij en van Mieke Dietvorst-Comelisse. Ze maakt aquarellen, pastelkrijtte keningen, combinaties van die twee en pentekeningen. De onderwerpen van haar schilderijen zijn natuur en bloemen, maar ook portretten. Haar kinderen zaten er model voor. Mevr. Dietvorst volgde een beroepsoplei ding op het gebied van mode aan de academie Sint Joost te Breda. Haar tekentalenten bleven echter roepen en een paar jaar geleden nam ze les. Dat doet ze nog steeds bij de Bergse kunstenaar Joop Mijsbergen. De exposante vindt dat ze te weinig tijd aan haar hobby besteedt. Ze heeft nog andere interesses zoals muziek, maar ook haar baan, gezin en fami lie vragen veel tijd. "Maar schilde ren doe ik erg graag", zegt mevr. Dietvorst. "Ik zou nog meer technie ken willen ontwikkelen." Ze nam eerder deel aan tentoonstellingen bij ondermeer de familie Van der Have in Kapel le en op Mooi Tholen in de Gasthuiskapel. Diverse verenigingen en organisa ties kwamen donderdag bij elkaar in Hof van Holland om te vergaderen over de invulling van bevrijdings dag 1995. Omdat Nederland vol gend jaar een halve eeuw bevrijding viert, moet het een groot feest wor den. De werkgroep Tholen stad actief nam het initiatief en nodigde anderen uit om deel te nemen. Daar aan werd gehoor gegeven door de brandweer, de organisatie van de rommelmarkt, buurtverenigingen van de Kerkstraat, Doelweg en Markt, Tholense Boys, Hervormde Gemeente Immanuel, de NCVB, Nederlandse Hervormde Gemeente, EHBO, scouting Heenetrecht, duik en reddingsbrigade de Snotdolf, muziekvereniging Concordia en gymvereniging Olympia. Voorzitter mevr. J.L. Aalbrechtse-Tichem van Tholen stad actief, zei in haar ope ningswoord het een blamage te vin den dat een stad als Tholen geen activiteit van de grond krijgt, zoals op de laatste koninginnedag, omdat er geen vrijwilligers zijn. "Hopelijk gaan we daar nu iets aan doen", zei ze. Aan de aubade wordt door de scholen, buurtvereniging Oudeland- sebuurt en de duivenvereniging medewerking verleent. Omdat 5 mei gevierd wordt, krijgt 30 april niet zoveel aandacht van de werkgroep. Koninginnedag wordt op 29 april gevierd. Dan wordt ook de rommel markt weer gehouden. Zo is de Markt op 5 mei de hele dag beschik baar. Er werden in de vergadering diverse voorstellen gedaan voor de viering van de bevrijdingsdag, zoals een herdenkingsdienst, een zes kamp, een optocht of activiteiten bij het water. Er werd ook nadrukkelijk gesteld dat inbreng van particulieren zeer gewenst is. Men kan daarvoor contact opnemen met mevr. Aal- brechtse, tel. 4700. Voor de finan ciën wordt bekeken of er een collec te kan worden gehouden. Op 12 januari is de volgende vergadering waarop de ideeën verder zullen wor den uitgewerkt. De borstvoedingsorganisatie La Leche League houdt 7 december om kwart over acht 's avonds een bijeen komst over het afwennen van de borst. Er worden ervaringen uitge wisseld, boeken geleend en er zijn boeken en hulpmiddelen te koop. Alle belangstellenden zijn uitgeno digd voor de avond aan de Markt 12. Op klaarlichte dag werd maandag ingebroken in een woning aan de Postweg. De bewoners gingen om half twaalf de deur uit en toen ze omstreeks zeven uur weer terug kwamen, bleek het hele huis te zijn doorzocht. Alle kasten en laden wer den leeggehaald en de inhoud lag verspreid over de vloer. Er worden een trouwring, een halsketting, een leren jack en een telescoopverrekij ker vermist. Vandalen hebben maandag vernie lingen aangericht aan de montes sorischool De Kraal aan de Zoek weg. Ondermeer werd het naambord van de gevel gesloopt en wegge gooid en de buitenbei werd vernield. De schade bedraagt zo'n 500 gulden. Eigenaren van honden in de Weel- hoek- en Marehoekstraat zijn in het geweer gekomen naar aanleiding van een anonieme brief waarin wordt gereageerd op de overlast van uitwerpselen op straat. Mevr. Van der Laak spreekt in een advertentie namens de bewoners over 'een drei gement.' Ze vindt de actie van de onbekende 'erg kleinzielig.' Mevr. Van der Laak vraagt zich af, of de anonieme actievoerder geen douche of een teiltje water heeft op de hon depoep op te ruimen. "Wij durven erom te wedden, dat het aantal keren dat je in de poep trapt, misschien 0.25% is van de totale troep waar een mens in een week in gaat staan", zo luidt de advertentie van de bewo ners. Mevr. Van Schaik uit de Marehoek straat heeft, met nog enkele anderen, de brief niet ontvangen, maar ze is er evenmin blij mee. "Mijn hond, die niet buiten komt, betekent alles voor me. Ik voel me dan ook vreselijk bedreigd door de anonieme brief." Volgens mevr. Van Schaik liggen er 'hopen hondestront' in Vossemeer. "Het is gewoon verschrikkelijk, maar sommigen mogen blijkbaar alles. Maar als er overlast is, laat men het dan eerlijk zeggen. Men moet ook niet op de honden afge ven, maar op de eigenaren en een aantal van hen dient opgevoegd te worden. Dat geldt echter zeker ook voor de anonieme briefschijyer", zegt mevr. Van Schaik. Er is al een klacht bij de' politie ingediend over de brief. Uitslagen De Treffers: J. Hommel- D. den Hollander 5,33-10, H. Hom- mel-J. Etienne 10-6,53, J. van Meer- M. Hendrikse 10-6,85, P. Hommel- C. Burgers 8,36-10, K. Hommel-N. Rooyakkers 8,50-10, J. Burgers-D. van Driel 5,09-10, L. van Wezel-J. Geuze 9,58-10, P. de Leeuw-J. Geu ze 8,20-10. Kortste partij (18 brt.) J. van Meer, hoogste serie (14 car.) H. Hommel en beste moyenne (2,62) D. den Hollander. De leden van de algemene vrouwen bond (AVB) gingen dinsdagavond aan de slag met fimo-klei. In het begin werd er wel wat gemopperd dat het nooit zou lukken, maar uit eindelijk had iedereen toch twee Sint Nicolaas aanbiedingen Donderdag, vrijdag en zaterdag 1,2 en 3 december HAASKARBONADEN 1 kg10.95 RIBKARBONADEN 1 kg9.95 KIPFILET 500 gram6.95 VARKENSROLLADE 100 gram2.25 GEBRADEN GEHAKT 100 gram1,15 LEVERWORST 250 gram1.75 Alles uit eigen keuken VLEESSALADE 150 gram1.75 Voor de kinderen een leuke verrassing. Voor het gezellig Sinterklaasavondje hebben wij fondue, gourmet, steengrill en salade-schotels in verschillende prijsklassen. Maandag en dinsdag 5 en 6 december MAGERE SPEKLAPPEN 500 gram 'l VERSE WORST 500 gram SAMEN 10.00 SCHOUDERKARBONADEN 500 gram Woensdag 7 december RUNDERGEHAKT KRUIDEN 1 kg MAGERE ST00FLAPPEN 1 kg 9.00 .15.00 Advertentie I.M. beertjes gemaakt met vrolijk gekleurde kleertjes aan. De deelne mers waren zelfs zo enthousiast begonnen dat ze nog doorgingen met het maken van accessoires. Er waren ook wat zelfgemaakte artike len te koop bij de begeleiders van de avond. In een huis aan de Oud-Vossemeer- sedijk werd maandag overdag inge broken. Het is nog niet precies bekend wat er vermist is. Het ging kennelijk alleen om geld en sie raden, want andere luxe artikelen en een jachtgeweer werden niet meege nomen. Het is al de derde inbraak in een woning in veertien dagen tijd. Eer der werd er ingebroken aan de Molenstraat. Ook hier waren de bewoners overdag weg. Ook een huis aan de Zeedijk was het doelwit van inbrekers. Ze doorzochten het hele gebouw en gingen ervandoor met sieraden, geldkistjes met inhoud, een zwaar luchtdrukpistool en twee suède jassen. In totaal bedroeg hier de schade zo'n 3000 gulden. Drie nieuwe ouderlingen waren door de leden van de Hervormde Gemeente gekozen, maar alleen dhr. C. Scherpenisse (voorheen diaken) heeft zijn ambt aangenomen. J. Overbeeke en M. Polderman, beider, voormalig ouderling, bedankten. De eerste werd gekozen ter uitbreiding van de kerkeraad, de twee anderen in de vacatures M. v.d. Boogaart en E.L. Penning, die beiden om gezondheidsredenen tussentijds stopten. Bij de verkiezingen waren de heren D. Quist, J.G. Kats en A. v.d. Repe ook kandidaat. De leden zullen opnieuw naar de stembus moeten voor vervulling van de twee vacatures. Dhr. J.M. Vroegop is herkozen als kerkvoogd. L. Menheere van biljartvereniging De Hoop is de laatste weken niet zo in vorm. Hij verloor ook deze keer van E. van Poortvliet met 7,2-10. T. van Poortvliet speelde een sterke partij tegen A. van Poortvliet en won met 10-8,86. D. van Wijk was goed op dreef en won eerst van R. Scherpenisse met 10-9,33 en vervol gens van J. Geers met 10-6,09. W. van Oudenaarde klopte H. Keur met 10-6,32. Van Wijk speelde de kort ste partij van 18 beurten en haalde ook de hoogste serie van 21 caram boles. Het beste gemiddelde was voor T. van Poortvliet met 3,23. In een huis aan de Nieuweweg werd maandag overdag ingebroken. De daders doorzochten het hele huis. Het is nog niet bekend wat er ver mist wordt. J. van Splunter won vrijdag de wed strijd van klaverjasvereniging de Pendelaars met 5377 punten. Uit slag: 1 J. van Splunter 5377 p; 2 A. Arts 5240 p; 3 H. Christiaan 5063 p; 4 A. Koetsier 4876 p; 5 P. van Blop- poel 4835 p; 6 P. Bazen 4658 p; 7 L. Kampman 4636 p; 8 M. Kwaak 4505 p. In de Maartenskerk houdt de Her vormde Gemeente zaterdag 10 december om zeven uur een kerst zangavond. Hieraan werken de meisjesclubs Eben-Haëzer en Sola Fide mee. Zij zingen met orgelbege leiding en vormen een blokfluit groepje. De christelijke gemengde zangvereniging Met Hart en Stem, onder leiding van C.A. Egas, brengt ook een aantal liederen ten gehore. Het orgel wordt bespeeld door Lian Gebraad, Lené de Graaf, Erik Quist en Ab Scherpenisse. Ds. J. van Dijk uit Tholen spreekt het openings- en het slotwoord. Annemieke Suurland uit de Sluis- wegeling heeft de eerste prijs, een walkman, gewonnen in de kleur- wedstrijd die W.A. Donken assuran tiën in oktober met zijn CDK-bank organiseerde. De jury kende uit de vele inzendingen de tweede prijs toe aan Anco Rijstenbil uit de Scaldis- straat en de derde prijs ging naar René van Driel uit Stavenisse. Alle deelnemers kunnen 's middags om vier uur een presentje afhalen bij dhr. Donken in de Kerkstraat. Diaken A.K. van Hemert is vrijdag door de leden van de Hervormde Gemeente gekozen als ouderling in de vacature Steenpoorte, die tussen tijds bedankte als lid van de kerke raad. Tegenkandidaat voor Van Hemert was dhr. J.W. van Houdt. De Groen van Prinstererschool krijgt nieuwe verduisteringsgordij nen. Deze ontbreken namelijk in het leslokaal dat de school heeft geruild met de Oosterscheldeschool. Het gemeentebestuur stelt de benodigde 3326,84 gulden beschikbaar. Bouwbedrijf H. Weggemans kan acht woningen gaan bouwen aan de Laban Deurloostraat, op het terrein van de voormalige landbouwschool. «vt Het wapenschild voor de nieuwe gemeente Tholen: vier velden met varkenskopjes. Burgemeester H.A. van der Munnik kon er wel om lachen. De nieuwe gemeente Tholen heeft een nieuw wapenschild. Een goud kleurig schild met vier velden met in elk veld een varkenskop. Zater dagmiddag mocht burgemeester H.A. van der Munnik en Zwarte Piet het bord onthullen voor het gemeentehuis in Sint-Maartens dijk. Een cadeau van Sinterklaas. De Sint vertelde toch wel met eni ge weemoed naar Tholen gekeken te hebben nu het straks samen gaat met Sint-Philipsland. "Nog een paar weken en u krijgt er twee kernen bij. Geweldig. Tholen wordt alleen maar groter, mooier en interessanter." Sinterklaas had begrepen dat de mensen met de mogelijke komst van enkele bedrijven niet zo gelukkig zijn. "Vetsmelterij," riep iemand uit het publiek. De Sint legde uit dat hij een wapenschild had laten maken met een passende karakteristiek voor groot Tholen. De goedheiligman zei er wel bij dat het een symbool tje was en dat het niet al te serieus opgevat moest worden. Van der Munnik kon de humor wel waar deren. Het wapenschild werd door de pieten in het gebouw, omhooggehesen zodat het goed zichtbaar werd tussen de andere wapenschilden in de muur van het gemeentehuis. De burgemeester kreeg ook nog een persoonlijk cadeau. Een grote doos met een klein varkentje. "U hebt ons goed begrepen Sint, ik beschouw het als een spaarvarken voor de gemeente." De Sint vond het een groot plezier om naar Sint-Maartensdijk te komen. Hij had de smalstad als laatste bezoek aan Tholen gepland en zijn hulpsinterklazen vorige week vooruitgestuurd. "Want Sint-Maartensdijk is de hoofdstad van Tholen en hier staat het paleis." Sinterklaas legde uit dat ze vorige week in Veldhoven waren en daar getroffen waren door 'zulke prachtige muziek'. Toen ze informeerden wie die muziek maakte, bleek dat Euterpe uit Sint-Maartensdijk te zijn. Hij vroeg een applaus voor de eerste prijs die de vereniging in Veldho ven behaalde. De kinderen zongen op de muziek van Euterpe een liedje. "Wat een gezellig publiek, dat maak ik niet elke dag mee." Na de ontvangst op de Markt ver trok de Sint met zijn tien pieten op een koets, getrokken door een Fries paard naar Haestinge. De allerkleinste kinderen mochten in de kleine zaal, waar ze samen met de muzikale pieten (op accor deon en orgel) liedjes zongen. De kinderen mochten tekeningen geven, en verlanglijstjes. Kinde ren die niet naar de Sint toe durf den te komen, konden hem wel een handje geven toen de Sint de zaal rondging. In de grote zaal bracht een pop- penspeelster voor kinderen van 6 tot 12 jaar een voorstelling over rommelmuizen. Tegen het eind van de voorstelling kwam de Sint binnen die opgewacht werd door twee kinderen die een Sinterklaas figuur in ballonnen hadden gemaakt. De kleine kinderen kre gen allemaal een snoepzak. In de foyer vermaakte de jeugd van 10 tot 14 zich met karaoke. In totaal bezochten zo'n honderd kinderen het Sinterklaasfeest. Een en ander werd voorbereid door het evenementencomité Smalstad, de middenstandsver eniging, de stichting gemeenschap Sint-Maartensdijk en beheerder H. Visser van Haestinge. Het wapenschild is dinsdag door een onbekende piet van de gevel van het gemeentehuis verwijderd. Zondag 4 december THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.A.) en 18.30 u. ds. Van Dijk. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Balk. GEREF. KERK 10 u. dhr. V.d. Laan 17 u. ds. De Buck. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Boogaard. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst. 14.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 u. eucharistieviering. zo 11.30 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18.30 u. ds. Snijder. GEREF. KERK 10 u. ds. Hartogh, Werkendam. 18.30 u. jeugddienst met ds. Van der Spek, Krabbendijke. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Boogaard. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K. KERK za 17.30 u. H. Mis. zo 8.30 u. H. Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Meeuse. 18 u. ds. Mulder, Sommelsdijk. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. De provincie heeft geen planologi sche bezwaren tegen het bouwplan. De bedenkingen die bij de gemeente zijn ingediend, zijn door de Middel burgse bestuurders ongegrond ver klaard. De provincie heeft Delta Nutsbedrij ven vergunning verleend om, in ver band met de reconstructie van de Provincialeweg, water-, gas- en electriciteitsleidingen alsmede tele visiekabel te leggen. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 (H.A.) en 18 u. ds. Van Bruggen. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. di 6/12 19.30 u. ds. Klok, Kinder dijk. SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Rooijen, Valburg. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. De Goei. 19 u. da. Van de Graaf-Leentfaar, Rotterdam. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.A.) en 14.30 u. ds. Van der Sleen. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Beens. 14 u. leesdienst. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 (H.A.) en 18 u. ds. Egas. GEREF. KERK 10 u. ds. De Buck. 14.30 u. ds. Jense, Den Haag. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.A.) en 17 u. ds. Van Ecke- veld. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Van der Meulen (H.A.). 15 u. ds. De Buck, Tholen. Eindelijk doet Sinterklaas ook Poortvliet aan. Zaterdagmiddag om half drie komt de goedheiligman aan bij 't Ouwe Raed'uus, waarna hij een rondgang door het dorp zal maken onder begeleiding van de Oud-Vos- semeerse muziekvereniging. Daarna gaat het terug naar 't Ouwe Raed'uus waar de kinderen de sint kunnen ontmoeten. De Spaanse gast maakt dan ook de winnaar bekend van de teken- en doewedstrijd die 'Poort vliet' als onderwerp heeft. Daarna is het tijd voor wat trucs met gooche laar Kali. Maandag 5 december hoopt de Zending weer oud papier op te halen vanaf half 7. Advertentie I.M. Peter v.d. Sterren is algemeen kam pioen geworden van hengelsportver eniging De Knorhaan. Hij haalde 483 punten en een totale lengte aan vis van 3,16 meter. Ferry Zwirs werd jeugdkampioen met 451 pun ten en een lengte van 47 cm, terwijl Jacco Hage de 'kanjerkoning' werd met een zeebaars van 71 cm en een gewicht van drie kilo. Tonnie de Baat ving de grootste platvis; een bot van ruim 43 cm. Voorafgaande aan de prijsuitreiking werd de jaar vergadering gehouden. Daarop werd bekend dat er tien nieuwe leden bij gekomen zijn, zodat het totale ledental nu op 75 staat. Secretaris Tonnie de Baat en bestuurslid John Neele werden beiden herkozen. Het bestuur besloot de contributie voor 1995 niet te verhogen. Het eindklassement was: 1 Peter v.d. Sterren 483 punten en 316,6 cm; 2 Bram Rijnberg 482 p. en 208 cm; 3 Hans de Bruin 470 p. en 380,9 cm; 4 Teo de Bruin 470 p. en 2890 cm; 5 Fred Michels 466 p. en 154,8 cm; 6 Piet de Jona 466 p. en 87,6 cm; 7 Rien Konings 465 p. en 238 cm; 8 Daniël Schipper 461 p. en 136,4 cm; 9 John Neele 459 p. en 162,3 cm; 10 Rinus Lisseveld 455 p. en 133,3 cm; 11 CorBolier454p. en 168,1 cm; 12 René Lisseveld 454 p. en 131,1 p; 13 Tonnie de Baat 454 p. en 125,5 cm; 14 Jacco Hage 453 p. en 201,4 cm; 15 Paul v.d. Sterren 453 p. en 96,9 cm; 16 Rien Voshol 452 p. en 78,3 cm; 17 Ferry Zwirs 451 p. en 47,3 cm; 18 Frans van Moorsel 446 p. en 73,1 cm; 19 Tini Hage 441 p. en 139,7 cm; 20 Tama ra Voshol 441 p. en 73,9 cm; 21 Marloes v.d. Sterren 435 p. en 29,6 cm; 22 Kees Dekkers 434 p. en 32,6 cm; 23 Kees Bolier 423 p. en 29,6 cm; 24 Sandra Michels 405 p. Kerkvoogd L.C. Vroegop van de Hervormde Gemeente en de notabe len L.S. van de Velde en S.J.J. Ever- aërs zijn herkozen. Maandag zijn de eerste prijzen getrokken van de winkelactie. De middenstandsvereniging maakte elf inwoners blij met een fruitdoos en nog eens tien met een banketletter. Morgen zijn er weer prijzen te win nen: 10 draaien varkensworst en 15 ZIE VERDER PAG. 7 Zaterdag 3 en zondag 4 december. Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. De Looze, Oud-Vossemeer tel. 01667-2400. St. Maartensdijk, St. Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. v.d. Berge, Sint-Annaland tel. 01665-2400. St.Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: dr. De Groot, Nieuw-Vossemeer tel. 01676-2545. TANDHEELKUNDIGE HULP tandarts De Nieitport, Bergen op Zoom tel. 01640-39383. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u.. Poortvliet za. 8.30-9 u., tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Tel. 01100-51177 KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 01100-49222. ST. HOMECARE ZEELAND Tel. 01100-32924 CENTRUM THUISZORG Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.15-17 u.. Dr. Tazelaarstr. 1, St. Maartensdijk, tel. 01666-3577. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 01660- 3592 van 9-10 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tho len, elke wo. 10-11.30 u. op af spraak 01184-18395 PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 01660-3727 en 01666-4303; St. Philipsland 01677-2342 of 2496 PATIËNTENPLATFORM ma en do 9-12 uur, tel. 01100-49389 CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 01100-49480 TELEFON. HULPDIENST Tel. 01180-15551, 01180-36251 (chr.); kindertel. 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180- 28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 01180-28743 ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner over dementie, tel. 05129- 1202. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 01666-2211 of 01660-4854 of 06- 0730. BLUF VAN M N LUF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 KINDEROPVANG Coördinatrice M. Francke, tel. 01660-4574 JAIB informatiebureau voor de jeugd. Ma, di, wo en vr 13.30-17.30 u. en vrijdagavond 18-20 u. STORINGEN ENERGIE Tel. 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 1 t/m vrijdag 9 dec. donderdag 1 1.22-13.42 vrijdag 2 2.12 - 14.37 zaterdag 3 3.07 - 15.27 zondag 4 3.57- 16.17 maandag 5 4.47 - 17.07 dinsdag 6 5.32-17.57 woensdag 7 6.17-18.47 donderdag 8 7.02 - 19.37 vrijdag 9 7.52 - 20.27 za 3/12 0.55 u. NM vr 9/12 22.07 u. EK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor gecorrigeerde getijverwach tingen bel 06-91122353 (niet gra tis). Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 01662-2650 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 2