J. Melse ijzersterk in Tholen O O O Schuur Meestoof mogelijk in 1996 Twee melk en een halfje vla Vervangen computers 1.5 miljoen DUBBEL FEEST BIJ C1000 MOERLAND FEESTPROGRAMMA DEZE WEEK Geen extra groene emmer MJ.L. Moerland 25 jaar ondernemer in Tholen Gereedschapswinkel aan de Markt viert 70-jarig bestaan Protestantse bejaardenzorg hoeft 8 mille niet te betalen Donderdag 1 december 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Achter de monumentale gevel van J. Melse aan de Markt in Tholen gaat een modern bedrijf in ijzerwaren en gereedschappen schuil, dat deze maand 70 jaar bestaat. Een goede dienstverlening, trouwe klanten en tijdige aanpassingen hebben de onderneming zeven decennia fier overeind gehouden. "Kwaliteit is ons uitgangspunt", Sterke automatisering zegt Johan Melse, de derde generatie van de familie die het bedrijf sinds 1924 exploiteert. "Als de kwaliteit van een artikel niet voldoende is, verkopen we het niet." Inkoopcombinatie Sikkel terug Rinus en Mina 25 jaar getrouwd en 25 jaar ondernemerschap ELKE 25e KLANT ontvangt 5% KORTING contant op alle boodschappen ELKE 250e KLANT ontvangt 25% KORTING contant op alle boodschappen ELKE 2500e KLANT ontvangt 50% KORTING contant op alle boodschappen Let op: vandaag, donderdag tot 20.00 uur koopavond vrijdag om 18.00 uur gesloten i.v.m. het jubileum C1000 MOERLAND EENDRACHTWEG 5 THOLEN TELEFOON: 01660-2982 Een nieuwe landbouwschuur en een wagenberging. Het bestuur van het streekmuseum De Meestoof wil die extra onderkomens aan de Bierensstraat in Sint-Annaland zo snel mogelijk verwezenlijkt zien. De gemeente schuift de uitbreiding echter elk jaar een stukje op. Museum rekent op ton sponsorgeld In de knoop MJ.L. Moerland en zijn vrouw W. Moerland-Goud zwaard uit Tholen vieren een dubbel feest. De onderne mer van supermarkt Cl000 zit 25 jaar in het vak en het paar is ook een kwart eeuw in de echt verbonden. Het laatste zilveren jubileum wordt met familie, vrienden en kennissen gevierd, het eerste met alle klanten. In de 25 jaar dat Moerland als middenstander actief was, veran derde er veel. Doorbraak Stavenisse Aan de Postweg Kwaliteit Werk voor 31 mensen Het echtpaar Melse met rechts Han Geluk en links Jolanda Prince. vader was één van de oprichters en ik ben nu commissaris van die geza menlijke b.v. Samen kun je meer bereiken dan alleen. Bundeling van inkoop biedt pluspunten." De vestiging aan de Markt is al 70 jaar vertrouwd. In 1985 kwam de uitbreiding aan de Bosstraat erbij, vlakbij het grote parkeerterrein, wat het bereik aanzienlijk gemakkelijker maakte. Een magazijn in een monu mentaal pand met hoogteverschillen onderbrengen is echter niet eenvou dig. Om die reden en ruimtegebrek keek Melse de afgelopen jaren nog uit naar een volledig nieuwe vesti ging, bijvoorbeeld in het oude Bet- ho-gebouw op het industrieterrein. De bestaande zaak aan de Markt bleek wegens de aanwijzing als monument echter moeilijk verkoop baar, zodat Melse bleef waar die sinds 1924 zit. Onlangs werd een ingrijpende restauratie van het monumentale interieur uitgevoerd. Grootvader Johannes Melse, verte genwoordiger in naaimachines uit Kloetinge, nam in 1924 de leeg staande winkel in ijzerwaren van dhr. Bartho over. Er was van alles te krijgen. Van de wieg tot het graf: spijkertjes voor een wieg, maar ook spijkers voor doodkistbeslag. En huishoudelijke artikelen, meubels, haarden, kachels, kinderwagens, schaatsen. In 1940 namen de zoons Dies en Jo de winkel over en de zaken gingen goed: In 1958 werd de bedrijfsruimte verdubbeld en Melse kreeg steeds meer een regionale functie. Dies ging in 1967 alleen verder, gesteund door zijn zoon Johan, die na stages bij gereed schapswinkels in Duitsland en Engeland in 1979 het roer overnam. "Ondanks de groeiende concurrentie van bouwmarkten, is onze omzet elk jaar nog gegroeid", vertelt de huidi ge ondernemer. "In de bouw gaat het nogal eens tot op de cent en dat is soms lastig." Hij kon bijblijven door te profiteren van de voordelen van een inkoopcombinatie, waarbij 55 bedrijven zijn aangesloten. "Mijn Als tweede punt noemt Melse de sterke automatisering. "Dat is heel belangrijk om je voorraad goed te kunnen beheersen. Op alle produk- ten hebben we stickers met een streepjescode, waardoor we inzicht hebben in de omloopsnelheid. En de code lezen we aan de kassa ook voor de afrekening. Dat werkt supersnel. Door die verregaande automatise ring doen we nu hetzelfde werk met minder mensen." Naast het onderne- merspaar zijn Han Geluk en Jolanda Prince de vaste medewerkers. En de twee zoons, beiden heao-student, springen op zaterdag en in de vakan ties bij. Melse heeft vrijwel alle bouwbedrij ven als klant, maar ook doe-het-zel- vers weten de winkel te vinden. "De huishoudelijke artikelen zijn al lang verdwenen, want we zijn meer gaan specialiseren en ons assortiment gaan uitdiepen. Bovendien heb je verschuivingen. Het aantal kitten is enorm uitgebreid ten koste van de spijkers. Ook in de mechanische bevestigingsartikelen als nieten e.d. zit groei. Je krijgt steeds meer arti kelen. Zo is de laser-waterpas een nieuwe ontwikkeling. Dat apparaat verhoogt de snelheid en nauwkeu righeid." Het doodkistbeslag is verdwenen en met de sikkels was dat ook lang het geval, maar die zijn weer terug van weggeweest. "Door de teelt van bloemzaden hebben we opnieuw vraag naar sikkels gekregen. We moeten ze helemaal uit Oostenrijk halen", vertelt Melse, die veel gereedschap uit Engeland en Duits land betrekt, maar ook uit Oost- Europa en het Verre Oosten komen artikelen. "Je moet gewoon een keus maken en je concentreren op een aantal merken. Bosch, Makita en Metabo zijn de voornaamste bij onze gereedschappen. Een goed advies is heel belangrijk en dat pro beren we naar eer en beste weten te doen." Melse blijft in het centrum van Tholen een dienstverlenende functie vervullen. Er is elders maga zijnruimte gehuurd voor grote arti kelen als kanteldeuren, kruiwagens en dakbedekkingsmaterialen. De vierde generatie Melse staat nog niet klaar, maar de huidige onderne mer denkt ook niet aan ophouden, hoewel hij een zesdaagse werkweek niet tot zijn 65ste jaar wil voortzet ten. "Als we maar gezond kunnen blijven, dat is het belangrijkste." Intussen staan in het magazijn de sleëen al klaar. Wat Melse betreft, kan de eerste sneeuw vallen. Bijna anderhalf miljoen zal de gemeente Tholen tussen 1995 en 1998 uitgeven aan computerappara tuur en programma's. Het betreft voornamelijk het vervangen van computers (pc's) die zes jaar oud zijn. Zo staat er bijvoorbeeld voor 1998 de vervanging van 49 compu ters op het programma voor een bedrag van 300.000 gulden. Ook de herindeling slokt een flink bedrag op aan nieuwe apparatuur voor amb tenaren die uit Sint-Philipsland komen: in 1995 is dat 185.000 gul den. De commissie financiën boog zich donderdag over de investeringen voor de komende vier jaar. M. Dijke (SGP) vroeg zich af of de vervanging van de apparatuur wel zo hard nodig is. "Kan dat niet wat meer uitgesmeerd worden?" Ook wilde hij weten of de compu ters nog wat waard zijn als ze de deur uitgaan. Volgens ambtenaar P.W.F.A.M. van Rooij is een computer van zes jaar 'behoorlijk oud'. "We zijn in 1992 begonnen met de automatisering. De pc's die er staan zijn niet meer leverbaar. Bovendien zijn ze na zes jaar moeilijker te repareren. Ook voor de leverancier. Repareren wordt dan duurder dan een nieuwe aanschaffen." Volgens Van Rooij stellen de nieu we programma's steeds hogere eisen aan de apparatuur. Daardoor worden bestaande computers te 'traag.' De ambtenaar wees erop dat het ver vangen niet ineens gebeurt, maar in een aantal jaren en dat de restwaarde niets voorstelt. "Het kost meer geld om ze op te laten ruimen. En een leverancier geeft liever korting op een nieuwe. Dat kan voordeliger uit pakken." P. van Belzen (RPF/GPV) was ook van het bedrag geschrokken maar vroeg zich af of de ƒ1.477.000,- wel voldoende was. "Er komen steeds meer taken naar de gemeente toe. Daar hoort ook weer programma tuur bij. Zit er wel rek in of krijgen we straks nog hogere bedragen gepresenteerd.?" Van Rooij zei dat er nauwelijk soft ware bij zit. En voor nieuwe taken, zoals de wet voorzieningen gehandi capten, krijgt de gemeente een ver goeding van het rijk om in de nodige programmatuur te voorzien. De provincie heeft de stichting Pro testantse bejaardenzorg eiland Tho len en Sint-Philipsland een vorde ring van 8.343 gulden kwijtgeschol den. De stichting had bezwaar aan getekend tegen de hoogte van de eigen bijdragen zoals die door de accountant van de gemeente Tholen werd vastgesteld. Al een paar jaar zit er een verschil in de vaststelling van de eigen bijdrage door deze accountant en die van de stichting. Navraag van de stichting bij de gemeente, leverde niets op. Zodoen- de kende de provincie ook de rede nen voor de verschillen niet. "In deze voortslepende zaak gunnen wij u het voordeel van de twijfel", schrijven gedeputeerde staten. Zij besloten de exploitatie van de stich ting over 1991 zo bij te stellen dat er een vordering van 8.343 gulden kwam te vervallen. Overigens heeft de provincie teveel aan voorschotten gegeven, zodat de stichting, na aftrek van de vervallen vordering, nog ruim 45.000 gulden moet terug betalen. G.s. waarschuwden het stichtingsbestuur nog dat ze aan 'de coulante afwikkeling van het geschil' geen rechten kan ontlenen. v.v.v.v.v. Advertentie I.M. Nu staat de nieuwbouw voor 1996 op het programma. Kosten: 150.000 gulden. Het bestuur van het streek museum is bang dat het weer uitge steld wordt. Daarom pleitte voorzitter T.W.A. Westerveld van De Meestoof er donderdag voor om de bouw in dat jaar, 1996, ook daadwerkelijk uit te voeren. Hij deed zijn voorstel aan de leden van de commissie financiën door gebruik te maken van het spreekrecht. Kan het streekmuseum in 1996 niet met de bouw beginnen, dan zou het wel eens 100.000 gul den aan sponsorgeld kunnen mislo pen, zo lichtte hij toe. Zijn pleidooi om niet langer te wachten vond gehoor bij de raadsle den van PvdA, SGP, CDA, RPF/GPV en PVAB (de commissie Toonkunstkoor. De Christelijke Oratorium Vereniging (COV) te Bergen op Zoom heeft haar naam veranderd. Het koor, dat een fiks aantal Thoolse leden telt, heet voor taan Toonkunstkoor Bergen op Zoom. Het repertoire van het koor zal ongeveer hetzelfde blijven, maar men wil een breder publiek - zowel leden als bezoekers van uitvoerin gen - trekken. Winterkermis. In de Zeelandhallen te Goes wordt van 2 t/m 11 decem ber een winterkermis met braderie georganiseerd. Dagelijks kan men er terecht van 13.30 tot 23 uur. was uitgebreid met vertegenwoordi gers van de raadsfracties uit Sint- Philipsland), de VVD was verhin derd. Westerveld herinnerde eraan dat de uitbreiding eerst in 1994 plaats zou vinden, daarna in 1995 en dat nu 1996 genoemd wordt. "Het ontwerp plan dreigt richting horizon te glij den. Wij willen het plan graag vast spijkeren op 1996." De reden waarom het bestuur dat zo graag wil is om de sponsors duide lijkheid over de aanvang van de bouw te geven. "Er is een aantal gro te bedrijven bereid om 100.000 gul den bij te dragen. Die vragen ons nu wanneer er met de bouw wordt begonnen. Ze komen pas over de brug als ze weten in welk jaar dat gebeurt. Als wij, als Meestoof van de gemeente het signaal krijgen dat het in 1996 gaat gebeuren, dan kun nen wij starten. Wij vragen dus niet om extra geld of om het plan terug te plaatsen naar 1995 maar om het vast te leggen voor 1996." Westerveld legde uit dat het bestuur ook zelf de handen uit de mouwen zal steken bij de bouw van de land bouwschuur om de kosten zoveel mogelijk te drukken. P. van Belzen (RPF/GPV) wilde weten of het bestuur nog op spon sorgeld kan rekenen als de nieuw bouw later plaatsvindt dan 1996. Westerveld antwoordde dat er één ondernemer toegezegd heeft geld in de bouw te steken: "Geef het adres maar van de aannemer, heeft hij gezegd. Maar zo'n sponsor mag je niet zo lang aan het lijntje houden. M.A. van Beek (CDA) vroeg zich af of de begroting wel grondig was opgesteld:"Bouwerijen hebben de neiging uit te lopen." Maar Wester veld antwoordde dat de begroting 'behoorlijk uitgespit' was en dat het bestuur ook zaken in eigen beheer wil uitvoeren. Wethouder P. van Schetsen zei dat het plan 'in goed overleg met het bestuur' opgeschoven is naar 1996. Volgens de wethouder moet de raad bepalen of dat jaar geschikt is of niet. Zijn PvdA-partijgenoot A. den Haan vond dat het college met goede argumenten naar voren moest komen om de bouw niet in 1996 uit te voeren. Ook P. van Belzen (RPF/GPV) zei dat er niet langer met De Meestoof geschoven moet worden. "Die komt danig in de knoop. De wens is heel reëel. Geef ze vastigheid." M. Dijke (SGP) vroeg hoe 'hard' 1996 is. Van Schetsen:"Spijkerhard kan ik het niet maken. Elk jaar komen er weer andere zaken op ons af. Als je dit vastpint, dan moet je dat ook met andere zaken doen." M.A. van Beek (CDA) noemde de uitleg van Van Schetsen wat 'zweve- rig'."De mensen die willen spon soren, verliezen straks hun interes se." Maar Van Schetsen ontkende dat hij niet duidelijk was. "Ga er maar Vanuit. Maar je moet altijd een kiertje openhouden omdat je niet in de toekomst kan kijken, voor 99 procent is het rond." Mevr. J.W. Verstrate-Stols (PVAB) noemde het verhaal van Westerveld aannemelijk. "Als je het opschuift, wordt het misschien ook weer duur der." Moet de gemeente aan particulieren ook een tweede groene rolemmer verstrekken als één container te wei nig is? Raadslid M.A. van Beek (CDA) vond donderdag in de com missie financiën van wel. Wethouder P. van Schetsen vond van niet, maar hij stelde dat deze kwestie in de commissie openbare werken thuishoort. Van Beek vindt dat voor de emmers voor groente-fruit-en tuinafval (GFT) hetzelfde beleid gevoerd moet worden als voor de grijze rolemmers. Daarvan zijn er nu der tig als tweede container bij particu lieren (gratis) in gebruik. Van Beek stelde dat iemand met een grote tuin een tweede GFT-emmer moet kunnen gebruiken om zijn bla deren en gemaaid gras in kwijt te kunnen. Van Schetsen betoogde echter dat er in zo'n tuin ook wel een plekje is voor een composthoop. En dat de inhoud van de grijze nergens anders kan worden gedeponeerd dan in de vuilniswagen. "De groene kan ook nog op de werkplaats in Scherpenis- se geleegd worden." Van Beek:"Ik garandeer je dat er GFT-afval in de grijze container wordt gegooid. Dat is de praktijk." Maar Van Schetsen geloofde daar niet zo in. "We hebben nu dertig grijze emmers uitgezet als proef. Voor groene emmers is het college dat niet van plan." "Dit voornemen vind ik zeer incon sequent, "besloot Van Beek zijn bij drage aan de discussie naar aanlei ding van de nieuwe verordening rei nigingsheffingen. «sS. „xL: Jubilerend ondernemer MJ.L. Moerland naast het wagentje dat als reclamestunt door Tholen reed. De geboren en getogen Tholenaar werkte voordat hij trouwde bij zijn vader die een kolen- en oliezaak had. "Door de komst van het aard gas, verdween dat en toen heb ik een melkzaak overgenomen. Toen zaten we nog aan de Vossemeersepoort, tegenover de winkel van Schot", vertelt Moerland. "In 1980 verhuis den we omdat de stadskern gere construeerd werd. We kochten toen het pand van de gebroeders Moer land aan de Parksingel. Ik reed met een Volkswagenbusje met een kar retje erachter. We verkochten kaas, melk, vanille vla, bruine vla en yog hurt. Dat was het en dan alleen in flessen." Aanvankelijk heette de winkel Buurtsuper. Later werd dat Attent. "Het was hard werken. Vroeg op en laat naar bed. Ik kwam bijna niet aan de administratie toe. Nu doe ik dat helemaal", vertelt de Thoolse onder nemer. "We hebben ook nog een kaaswinkeltje gehad in Steenbergen. Dat was op de voorwaarde dat we de investering terug zouden krijgen als het binnen jaar niet goed van de grond kwam. En dat gebeurde ook. Het was een prachtig winkeltje, maar het liep gewoon niet. Toen zijn we teruggegaan naar Tholen en daar kwam de doorbraak." Moerland kreeg een complete win kelinventaris van zijn broer. Die was eigenaar van een supermarkt en had een melkwinkel opgekocht om er huizen weg te zetten. De inventaris mocht Moerland meenemen, als hij het er zelf uit sloopte. 'Tiet Hoek stopte toen met zijn winkel en zijn opvolger ook. Daarom kwamen we overeen dat Hoek ons zou helpen totdat mijn oudste zoon Leen zijn opleiding af zou hebben", herinnert Moerland zich. "We hadden dus een winkel en een busje. Later kwam daar een winkelwagen bij en een poosje zelfs twee, maar dat werd toch te duur en we deden er één weg." 'Rond 1986 begonnen we de Meer- markt in Stavenisse. Dat heeft altijd goed gelopen. We hadden toen dus drie verkooppunten: twee winkels en één wagen", zegt de Thoolse mid denstander. "In de winkel aan de Parksingel zat echter geen groei meer en toen werden we door Schui- tema (waartoe C1000 behoort - red.) benaderd om een vestiging van Cl000 te beginnen. Na anderhalf jaar praten, wikken en wegen, heb ben we het gedaan. De berekeningen die we hadden gemaakt over de omzet, bleken niet te kloppen. Die lag, gelukkig, veel hoger." Nu is de zaak van Moerland uit zijn jasje gegroeid. Maar waar moet de winkel naartoe? "Ergens kan ik het best begrijpen dat de gemeente zegt dat we niet in een woonwijk horen. En de huidige plek is te krap. Ook brengt het laden en lossen proble men met zich mee", legt Moerland uit. "We hadden wel een paar opties zoals het pand van Zandijk op het Slachtveld en de voormalige mavo aan de Jan van Bloisstraat. Maar dat ging allemaal niet door. De gemeen te zou wel medewerking willen ver lenen voor nieuwbouw aan de Post weg, bij café De Tol, maar daar zijn wij erg huiverig voor. Je zit daar te ver van je klanten vandaan. En ik zou niet de eerste zijn die groter werd en eraan onderdoor ging." Wat er in die tijd ook veranderd is, de binding met de klanten moet blij ven, vindt Moerland. Ook al gebeurt dat wat anders. "Vroeger belde je bij de klanten aan en dan bestelden ze twee melk en een halfje vla. Het was toen ook gezelliger. Er reden ook nog bakkers en slagers door de straat en de huisvrouwen kwamen naar buiten. Nu is het allemaal veel gro ter geworden", zegt Moerland. "Van de tas met geld die je destijds op de heup had, telde je de inhoud aan het eind van de maand. Dan wist je wat je winst was en aan boekhouding werd weinig gedaan. Nu zit je er, wat de financiën betreft veel korter op. Ik weet van het hele jaar, inclu sief de afgelopen maand, wat de omzet, winst en kostenposten zijn. Drie keer per jaar maken wij een balans op. Wat techniek en ontwik keling betreft, loop ik niet meer ach ter bij de jongens. Je leert met de computer te werken en je moet dat allemaal bijhouden." Toch ziet de Thoolse ondernemer de charme van een kleine zaak wel in. "Die heeft op sommige gebieden een groter assortiment dan wij. Want als bij ons een artikel tien weken niet goed verkoopt, wordt het automa tisch van de bestellijst gehaald", ver telt Moerland. "Een klein winkeltje heeft bijvoorbeeld wel die fles petroleum in huis omdat de buur vrouw eens in het half jaar om zo'n fles komt. Bij ons maakt die fles dan plaats voor iets dat veel beter ver koopt." De kwaliteit van de supermarkt is volgens de jubilaris met name op het gebied van verse waren wel toege nomen. "Het vlees bij ons is net zo goed als dat van een slager. Wij halen het bij dezelfde groothandel en verwerken het zelf. Ook de groente is beter. Vroeger legde men nog wel eens groente in de schappen en die bleef dan liggen totdat ze er op het laatst onsmakelijk uitzag. Maar tegenwoordig wordt alles iedere dag vers weggelegd. Het brood laten wij bijvoorbeeld onge sneden komen. Gesneden brood wordt namelijk eerder gebakken en wordt geforceerd gekoeld. Daarom doen we het snijden zelf. We begin nen met het witbrood, want het bruin is nog te warm als het bij ons aankomt." De Thoolse Cl000 telt op dit moment 31 medewerkers vanwie er twaalf in vaste dienst zijn. Naast M.J.L. Moerland werken ook zijn zoons in de zaak. L.M. Moerland is bedrijfsleider en K. Moerland is sla ger. De derde telg, H.J. Moerland, is nog in opleiding en zal ook in het bedrijf komen. De jarige supermarkt viert haar jubileum met een aantal prijsacties. Zo krijgt deze week elke 25ste klant vijf procent korting op zijn boodschappen, elke 250ste klant 25 procent en iedere 2500ste koper 50 procent. Vijf weken lang zijn er verder speciale aanbiedingen. Maandag reed Moerland bij wijze van reclamestunt in een driewielig bestelbusje, bekend van de tv-recla- me van de frisdrank Sisi, door Tho len.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 15