Verdieping winkels uitgebrand door oververhitte bouwlamp Kleuter verdrinkt in haven Tholen Grote brand legt koelhuis in de as Graanoogst valt nog mee Aanleg van fietspad schuift op Drie middenstanders Sint-Maartensdijk zwaar gedupeerd blbO fi-i Donderdag II augustus 1994 50e jaargang no. 39 1 I Verkeersbrigadiers Molenvlietsedijk laten leerlingen danig in de steek Een oververhitte bouwlamp was er donderdagochtend om vier uur de oorzaak van dat de verdieping van een bedrijfspand aan de Molenstraat in Sint-Maartensdijk in lichter laaie stond. brandweer van Sint-Maartensdijk en Stavenisse blusten het vuur snel, maar konden niet voorkomen dat de hele inboedel werd beschadigd. Het pand werd door de bedrijven Van Leeuwen lijsten, klus bedrijf Van Langeveld en J&C sportshop als winkel en opslagruimte gebruikt. Niet gemakkelijk Uitgebreide zoekactie watersporters De vijfjarige Robin van Kriekinge uit Brussel is zondag morgen in de jachthaven van Tholen verdronken. Een hele ochtend is naar het ventje gezocht, totdat de Thoolse duikers Leo de Graaf en Arno Jansen hem tegen het mid daguur vonden. De jongen is gisteren in zijn woonplaats gecremeerd. Hij was daar maandag door begrafenison derneming Verstraten heengebracht. Camping Onbruikbaar Directeur Dacomex StMaartensdijk: schade 1,5 tot 2 miljoen Een uitslaande brand legde gisterennacht het koelhuis naast het uienverwerkingsbedrijf Dacomex aan de Pro- vincialeweg te Sint-Maartensdijk in de as. In het koelhuis bevonden zich uien van Dacomex en erwten van de Gebr. Koopman. De schade ligt volgens Dacomex-directeur M. van Damme tussen de 1,5 en 2 miljoen. Omstreeks tien over half drie kwam de melding binnen bij de politie- meldkamer in Middelburg. De korpsen van Sint-Maar tensdijk, Stavenisse en Sint-Annaland rukten uit. Manmoedig Heftrucks Mini-trekkertrek op de braderie in St. Annaland Schade I I Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG SintAnnaland Telefoon 01665-2752 b.g.g. 3474 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 24,25 per halfjaar. Per jaar 44,35, per post 56,75 per jaar. Losse nummers 1,70. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,43 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden ƒ9,- contant. Exclusief btw op rekening 10,-. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Als er zo weinig bereidwilligheid meer is bij de ouders, dan is het wer kelijk 'klaar, over!' met een veilige oversteek van de 800 tot 900 leerlin gen van de vier basisscholen in Tho len. Dat concludeert coördinator D.J. van de Velde van de verkeers brigadiers die elke morgen en mid dag de kinderen op de Molenvlietse dijk begeleiden. "Vorig schooljaar hebben we al op halve kracht gedraaid - alleen 's morgens - en nu loopt het nog verder terug", zegt Van de Velde. "Als ik geen mensen heb, is het gewoon einde verkeers- brigade. Voor de twee zebra's heb ik 8 mensen per dag nodig, een och tend- en een middagploeg van 4 mensen. Per week dus 40 vrijwilli gers wanneer men wekelijks één keer een ochtend of een middag dienst doet. Maar de animo onder de ouders loopt terug. Maandag a.s. beginnen de scholen weer en als er niet snel meer aanmeldingen komen, is het gebeurd met de ver- keersbrigade. Van de overgebleven moeders van het vorig seizoen wer ken er een aantal bijvoorbeeld drie dagen. Die doen gelukkig toch mee, maar het valt niet mee om ze in een schema in te passen. Daar komt nog al wat voor kijken." Van de Velde heeft naast de moe ders nog een oma als verkeersbri- gadier. Vaders, die soms in ploegen dienst werken en bij het in- en uit gaan van de school als ze vrij zijn ook best kunnen helpen, zijn er momenteel niet. Van de Velde hoopt om veel telefoontjes (2995 in Tho len) om de verkeersbrigade aan de Molenvlietsedijk te redden. Het ontbrekende stuk in het buiten dijkse fietspad tussen Gorishoek en de Oesterdam wordt pas volgend jaar aangelegd. De provincie - die 75.000 gulden bijdraagt - sprak eer der een voorkeur uit voor realistatie in dit jaar, maar kan met het uitstel instemmen. De gemeente heeft met de landin- richtingsdienst over de mogelijkhe den gesproken. Het pad is namelijk opgenomen in het landinrichtings- plan Poortvliet. Daarover wordt pas 27 oktober gestemd. Dat en het feit dat in het najaar niet gewerkt mag worden in het talud van de zeewe ring, hebben ertoe geleid dat de aan leg naar het voorjaar van 1995 wordt verschoven. K. van Langeveld bekijkt de ravage die brand en water op de verdieping hebben aangericht. Om vier uur meldde buurtbewoner M.J. v.d. Berge de brand. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen echter al uit het dak en het vuur moet volgens de brandweer al een paar uur hebben gesmeuld. Op de verdieping had Van Leeuwen de vorige avond vergeten de lamp (van zo'n 500 watt) uit te zetten. Deze was in de nacht steeds warmer geworden en veroorzaakte brand op een trap. "Het blussen was geen gemakkelijk Robin van Kriekinge verbleef met zijn ouders en zijn jongere broertje op een camping in Kattendijke. Zaterdag werden ze daar door ken nissen uit Blankenberge - een echt paar met twee kinderen - met hun boot opgehaald. De Belgen voeren naar Tholen, waar de nacht werd doorgebracht. Zondagmorgen gin gen ze even naar het clubhuis van De Kogge - waar toiletten en dou ches zijn - en vervolgens weer terug aan boord. Maar Robin moet de boot opnieuw hebben verlaten. Vermoedelijk is de kleuter, die geen zwemvest droeg, al spelend in het water terecht gekomen. Rond negen uur sloegen zijn ouders alarm omdat ze Robin misten. Zo'n 25 tot 30 leden van watersportvereniging De Kogge zochten alle boten en de kade af. Havenmeester F. Zoeteweij voer langs alle jachten in de haven. Maar tevergeefs. Toen de post Rilland van de waterpolitie niet bemand bleek, werd de Thoolse politie gewaar schuwd. Kennissen schakelden uiteindelijk Leo de Graaf in, die wel vaker wordt opgetrommeld als er iets in de haven is gevallen. Hij en Arno Jansen, bei den lid van de Thoolse duik- en red dingsbrigade De Snotdolf, kregen van Robins moeder te horen dat het jongetje de avond tevoren op een bootje vijf a zes boxen verderop had zitten spelen. Toen De Graaf daar in het water ging, vond hij de jongen vrijwel meteen. Tevergeefs werd geprobeerd hem te reanimeren. Inmiddels was ook de brandweer van Bergen op Zoom, die over dui kers beschikt, onderweg. Maar deze kon bij de brug terugdraaien omdat de jongen gevonden was. Het was toen al tegen twaalven. Om kwart over twaalf arriveerde, volgens Zoe teweij, nog een bootje van rijkswa terstaat. Havenmeester Zoeteweij ving de ouders van het slachtoffer op. "De betrokkenen bij de hulpactie hebben geld ingezameld voor een bloemen krans", vertelt hij. Kritisch is Zoete weij ten aanzien van de waterpolitie. "De post Rilland is niet langer volle dig bezet. Een gevolg van de bezui nigingen. Maar dat betekent wel, dat als je de politie nodig hebt, ze uit Wemeldinge of Willemstad moeten komen. Vanuit Rilland waren ze altijd bin nen vijf minuten hier." Toen de waterpolitie rond half elf alsnog gealarmeerd werd, werd vanaf de Oosterschelde meteen een bootje richting Tholen gedirigeerd. karwei", vertelt commandant R.J. Weggemans van het Sint-Maartens- dijkse korps. "We moesten via het platte dak van de buurman (J. Hage - red.) op een ander plat klimmen om bij de brand te kunnen. Je kunt het natuurlijk niet precies zeggen, maar het moet al een paar uur aan de gang geweest zijn voordat de melding kwam." De ramen werden ingesla gen om te kunnen blussen en ook de deur van Van Langeveld werd open gebroken. "Het korps van Stavenisse heb ik opgeroepen omdat de mel ding 'uitslaande brand' was. De vlammen sloegen door het dak. De huizen staan in die buurt dicht op elkaar en we moesten voorkomen dat het vuur zich verspreidde", zegt Weggemans. "Maar ik denk dat het goed gelukt is. Al na zo'n vijftien minuten waren we de brand meester en het blussen duurde in totaal onge veer anderhalf uur. Voorzover ik weet hebben geen van de buren schade opgelopen. Ook niet van het water." Dat was heel anders voor de drie gedupeerde bedrijven. D. van Leeu wen is de eigenaar van het pand. Hij had er een. voorraad lijsten opgesla gen. Glas-in-loodspiegels waren door de hitte gesprongen. Huurder K. van Langeveld heeft in het gebouw zijn verkooppunt van kunststof kozijnen, zonwering en allerlei zaken op het gebied van renovatie en verbouwingen. Een partij kunststof schroten die op zol der lag, was helemaal verwrongen. "Maar ook mijn winkel is helemaal vernield", zegt Van Langeveld als hij tussen de overblijfselen loopt. Een kunststof pui met een deur erin is helemaal kromgetrokken. Een zonnescherm zit onder het roet en de vloer, de fax, de computer en andere apparatuur zijn kletsnat. De drup pels komen nog van het plafond. Ook de winkel van de tweede huur der, sportshop J&C biedt een trieste aanblik. De vloer staat onder water en als de sportkleding en schoenen niet nat of vuil geworden zijn, dan ruiken ze wel naar de rook. Op de zolder stonden dozen met schaatsen. Ook die zijn waardeloos geworden. "Daar alleen al ligt voor een paar duizend gulden schade", zegt mede eigenaar J.M. Leeuwenhaag wijzend op een doos met Ajax-trainingspak- ken die nu onbruikbaar zijn. Door de bluswerkzaamheden is zelfs de lamp van het plafond geko men. In de plas water ligt overal roet. De rackets en andere sportarti kelen zijn ook aangetast. "Alles heeft te lijden gehad van het vuur, het water of de rook. Wat moet ik K. van Langeveld voor de afgebrande trap. Op de voorgrond ligt de bouwlamp waar de brand mee begon. wat de brandweermannen hebben gedaan. Ik hoorde sommige mensen klagen dat ze laat waren, maar ik De brand werd ontdekt door buurt bewoners en een vrachtwagen chauffeur van Plet de Zwaluw uit Heinkenszand. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al metershoog uit het dak. "Ik wist bij na niet waar ik moest beginnen", zegt brandweercommandant R. Weggemans van Sint-Maartensdijk. "Alles aan het koelhuis brandde, van onder tot boven. En daar sta je dan. Waar moet je beginnen? Eén verkeerde zet kan fataal zijn. Stel je voor dat het vuur was overgeslagen naar de woonhui zen of Dacomex. Dan was de ramp nog veel groter geweest." De oor zaak van de brand is nog niet bekend. Vanaf het eerste moment lieten de ongeveer veertig brandweerlieden het koelhuis voor wat het was en concentreerden zich voornamelijk op het voorkomen van uitbreiding. Vooral de bewoners van de huizen Provincialeweg 42 en 44 kregen veel vonken en rook te verduren. Het vuur werd nog eens extra aange wakkerd door de sterke noordoosten wind die alles in de richting van de woonhuizen blies. "Ik vind het werkelijk fantastisch heb daar niets van gemerkt. Als je moet wachten, duurt het altijd lang. De brandweerlieden hebben zich echt manmoedig gedragen", zegt Van Damme. "Ik ben helemaal niet zo benieuwd naar die loods. Ik weet niet of het allemaal wel goed verze kerd is, ik denk van niet, maar ik heb de grootste zorgen gehad om de buurtbewoners. Als er met hen iets was gebeurd, was ik echt in elkaar gezakt. Daarom alle lof voor de blussers. Met een enorme nevel heb ben ze de vonkenregen tegengehou den." Bij het koelhuis stonden ook stapels kisten die door de intense hitte vlam vatten. Daarop reden heftruckchauffeurs van Dacomex de hitte in om de hou ten kratten weg te halen. Daarbij werden ze gekoeld door stralen water die de brandweer op hen richt te. "Dat was echt heel professio neel", vertelt Van Damme. "Ik ben er best trots op dat het personeel dit gedaan heeft. Dat mag best eens gezegd worden." ZIE VERDER PAG. 15 Lasser uit Sint-Maartensdijk verlaat wao na veertien jaar als godsdienstleraar Tholen levert dertien hoofdingelanden en twee gezworenen in fusiewaterschap Vossemeerse kweker zorgt voor vierde primeur op bloemenveiling La Leche League: Borstvoeding komt grotendeels tussen je oren vandaan Belgisch echtpaar vertoeft acht maanden van het jaar op camping De Striene bij Strijenham Enorme zonnebloem in Tholen Arbeidershuisjes op Sint- Philipsland staan uitbreiding agrarische bedrijven in de weg Honkvaste Thoolse bankdirecteur Quist viert zilveren jubileum Provincie geeft recreant op Tholen bankjes Stemmen van lezers over faillissement Roka en stichting Beter Wonen DE EEND VAN EEN ANDER IS ZO GROOT ALS EEN ZWAAN Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Streekmuseum de Meestoof timmert zaterdag tijdens de braderie in St. Annaland weer aan de weg met een mini-trekkertrek. In een bak van drie bij drie meter rijden kleine, radio grafisch bestuurde tractoren rond die vrachten trekken. Verder is er een snuffelmarkt en zijn er diverse oude ambachten, zoals mutshaken en stoelenmatten. Er kan geraden worden naar de naam van een konijn. De winnaar krijgt het dier plus een hok, gemaakt door Jeroer Quist uit St. Philipsland. Evenzo gaat het met de pop in klederdracht. Het winkeltje met ouderwets snoep goed is ook weer open. Tekenares en schilderes Adrie Boxhoorn-Urba- nus uit Tholen is present en verder wordt de handwerktechniek tiffany getoond. De opbrengst komt ten goede aan de uitbreidingsplannen van het streekmuseum. Middenstandsvereniging Activa, die de braderie organiseert, meldt 38 deelnemers vanwie er 24 uit St. Annaland komen. De Rabobank zorgt voor twee jeugdattracties: een luchtkussen en een zeephelling. Het braderieparcours loopt van het Havenplein, via de Voorstraat en de Ring naar de Brug- en Nieuwstraat. 's Avonds om acht uur blaast Acce lerando het laatste uur in voor de St. Annalandse braderie, die van tien uur 's morgens tot negen uur 's avonds duurt. daar nou mee doen? Het is niet meer normaal verkoopbaar." 'Als de technische recherche arri veert, krijgen de gedupeerden pas te horen hoe het allemaal ontstaan is. De man, gekleed in een overall, stapt de zolder op. Het onderzoek duurt niet lang en na een kwartier vertelt hij de oorzaak: 'een doorge brande lamp'. Het zwart geblakerde hout maakt in de warme zon nog tik kende geluiden. Op de bewuste ver dieping is niets meer heel. Het dak is gedeeltelijk ingestort en de houten trap waarop het vuur begon, ligt ver koold op de grond. Daarnaast ligt de bewuste lamp. Het lijkt alsof de hit te van de brand nog nazindert. Voor de drie gedupeerden is dit een lelijke tegenvaller. "Dat wordt dit jaar geen braderie voor mij", zegt Van Langeveld die de totale schade op minstens 300.000 gulden schat. J&C kon de beschadigde artikelen vrijdag en ook zaterdag tijdens de braderie verkopen in een gedeelte van garage Maat aan de Molen straat. De winkel van Van Leeuwen lijsten aan de Molenstraat(aan de overkant van het verbrande pand) liep geen schade op. Hij heeft er een fiks karwei bijgekregen: het volledi ge herstel van het uitgebrande pand, dat Van Leeuwen in eigen beheer gaat uitvoeren. De graanoogst op Tholen en St. Philipsland valt mee, zegt M. Koopman van de gelijknamige graanhandel uit St. Maartensdijk. Uit Groningen kwamen berichten over 20% lagere opbrengsten door de langdurige droogte en hoge temperaturen, maar dat gaat voor onze streek niet op. "Het graan is door de weersomstandig heden wel hard aangerijpt, maar met de wintertarwe evenenaren we met 9 tot 10 ton per hectare toch bijna de opbrengsten van vorig jaar", zegt Koopn\an. "Toen werd er 11 of zelfs 12 ton gehaald, maar met die getallen weet je het eigenlijk nooit. Ik zeg altijd maar: ik heb liever opbrengsten van 10 ton in de por temonnee, dan 11 ton waarover alleen gepraat wordt. Maar voor de boeren is 1994 een goed graan- jaar. Het vochtgehalte is namelijk maar 14%, zodat er geen droog- kosten zijn. De bijzondere droge periode levert dus voordelen op. Daarnaast is er nog de steun van de EEG voor de graanprijs. Een bijkomend voordeel is, dat het stro met 300 gulden per ton ver schrikkelijk duur is. Alles bij elkaar is het graan dus geen slech te zaak voor de boeren. Het valt mee." Volgens Koopman geldt dat niet voor de zomertarwe, waarvan hij de opbrengst op 7 ton per ha. schat tegenover 9 tot 10 ton vorig jaar. "En de gerst is wisselvallig. We krijgen opbrengsten van 4200 tot 6500 kg per ha, terwijl dat in een normaal jaar zo'n 7 ton is. De opbrengst van de erwten was ook niet zo best." De gebr. Koopman hebben in hun gebouwen aan de Kastelijnsweg in St. Maartensdijk en Veerweg in Stavenisse inmiddels 7000 ton tar we en 500 ton gerst verwerkt. Deze week zullen de graanvelden een heel eind leeg zijn. %i|— -y- De grote combines boezemen ontzag in bij de jeugd.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 1