Animo wandelvierdaagse tanende Kruiswoordpuzzel VISSER nieuws Vers vleeslekker mals en mager koopt u bij uw slager Donderdag 19 mei 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 2 Tholen Geep van 68 cm Verkoping VBOK Telefooncel vernield Geen APK Racefiets gestolen Geslaagd Contactmiddag ouderen Foto's in bieb Ars Musica in Ten Anker Nieuwe speltak Inbraak in winkel Keuzen in zorg Florence Nightingale Oud- Vossemeer Kinderkoor Hof van Holland leidt Hartog tweede Sint- Annaland Nieuwe ouderling Oppompen grondwater Wij verzorgen ook uw barbecue en saladeschotels Dit alles bij uw Thoolse slagers C. Slager, St. Annaland J. Geilings, Tholen J. Aarts, Stavenisse Matige belangstelling voor Pinksterzang Geen subsidie WIK Dam breder Sint- Maartensdijk Klaverjassen Vijf jaar dagverzorging Botsing auto's Poortvliet Honden naar asiel Auto in sloot Sint- Phlllpsland Rommelmarkt Ouderen op stap Bron vervallen Predikbeurten Winwoord: Weekend diensten DAG EN NACHT A. Spapen heeft de derde competi tiewedstrijd gewonnen van hengel sportvereniging De Pieterman. Hij behaalde 131 punten. De 28 deelne mers visten vanaf de Salamander I tussen de Vondelingenplaat en Goes. Mevrouw L. Spapen ving met een geep van 68 cm de grootste vis. Zij werd tweede in het klassement met 101 p., 3. B. van Elzakker67 p., 4. W. van Elzakker 58 p., 5. M. van Tienen 57 p., 6. J. van Elzakker 49 p., 7. A. Broeren 47 p., 8. R. Kok 46 p., 9. H. Achmer 45 p. en 10. mevr. M. Kok 44 p. De VBOK-werkgroep organiseert zaterdag van tien tot vier uur een verkoping en rommelmarkt in de Eben-Haëzerschool. Er is onder meer houten speelgoed, bloemen en planten, kaarten, boeken, cd's, kaas en droogbloemen te koop. 's Mid dags is er een demonstratie met fimo-klei. Voor de kinderen zijn er spelletjes en grabbelen. Spullen voor de rommelmarkt kunnen 's morgens nog gebracht worden. Onbekenden hebben de telefoon vernield in de telefooncel aan de Kaaij. De hefboom waaraan de hoorn wordt opgehangen, was kapotgemaakt. Op de parkeerplaats aan de Oester- dam trof de politie donderdag twee auto's aan zonder geldige APK-sti- cker. In beide gevallen was de keu ring zowat een jaar verlopen. De eigenaren van de auto's kregen een bekeuring. Uit een schuur achter een woning aan de Touwslagersdreef is van vrij dag op zaterdag een racefiets gesto len. Het gaat om een exclusief model met een waarde van ongeveer 3000 gulden. Adrie van Burgh is in Sassenheim geslaagd voor het examen Focwa schade- en herstelbedrijf. In het hervormd verenigingsgebouw De Wingerd waren dinsdagmiddag 62 ouderen bijeen om, samen met het prcdikantscchtpaar Van Dijk, het winterseizoen af te sluiten. Er was een meditatie van ds. J. van Dijk en men zong samen een aantal liederen. Daarna stond een goed gevulde kof fietafel gereed, en mevrouw Van Dijk vertelde na afloop een verhaal. Men hoopt in september weer te beginnen met de contactmiddagen. De predikant, die beroepbaar is, kreeg van velen te horen dat ze hopen dat hij er dan nog bij zal zijn. In de openbare bibliotheek is tijdens de openingsuren een foto-expositie te zien. De plaatjes zijn door Miekc en Wim van der Gaag gemaakt tij dens hun reizen naar Scandinavië. De middernachtszon aan de Noord kaap wordt in beeld gebracht en ondermeer ook Finland. De bewoners van Ten Anker luister den vrijdagavond met aandacht naar het instrumentaal ensemble Ars Musica, dat onder leiding staat van Paul Heijboer. De dirigent koos eerst enkele klassieke stukken, die niet voor iedereen even herkenbaar waren en daarom wat moeilijker te beluisteren. Maar aansluitend volg den het volkslied en melodieën als 'In een blauwgeruite kiel' en 'Langs berg en dal'. Na de pauze vertolkten de musici onder andere composities van Vivaldi en Telemann, het Zeeuwse volkslied en andere beken de nummers. De welpen en kabouters van scou ting Heenetrecht zijn vier dagen op kamp geweest in Numansdorp. Een bijzonder kamp dit keer, want er werd afscheid genomen van beide speltakken. Er wordt een nieuwe speltak gemaakt: de esta's. Een gemengde speltak voor meisjes en jongens van 7 t/m 11 jaar. Bij aankomst in Numansdorp, don derdagmorgen, werd eerst de slaap- ruimte ingericht. Daarna begon het kamp echt. Met een afscheidsspel, waarbij met dozen een drie meter hoge muur gebouwd werd met daar op alle kabouter- en welpennamen en -begrippen. Met ballen werd de muur omver geschopt. Via een span doek achter de muur werd het kamp thema bekend gemaakt: Ga mee naar het land van Esta. Een kind met een hoge hoed op luidde dit nieuwe speltakthema in. Tijdens het kamp werden allerlei avonturen beleefd met de drie hoofdfiguren, onder andere Vlaam se kermis met Hilde, naar de priaten met Jeroen en Deng, waterspel met Jeroen. Zaterdag werd het natuurbe- zoekerscentrum in Numansdorp bekeken en 's avonds was er een bar becue met kampvuur. De avond werd met vuurwerk afgesloten. Nadat zondag alle ouders gearri veerd waren, nodigde het kind met de hoge hoed alle kabouters, welpen en de leiding uit om naar het land van Esta te gaan. Men ging door de poort, van toegang tot toegang, waama een waaier met linten werd gemaakt. Vervolgens werd iedereen als esta geïnstalleerd, kreeg nieuwe insignes en het doe-boek. Na het maken van de eerste groepsfoto werd de thuisreis aanvaard. In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken bij bloemsierkunst Van de Berge aan de Eendrachts- weg. De daders namen een geldbe drag mee. Ook niet-leden kunnen dinsdag 7 juni in het Visnet deelnemen aan een themamiddag over keuzen in de zorg, georganiseerd door de Anbo. J. van Elsacker is de gespreksleider tijdens deze bijeenkomst, die de titel 'Met gezond verstand' krijgt. Op 15 juni maakt de ouderenbond een reisje naar Limburg - er zijn nog enkele plaatsen vrij - en op 29 juni wordt een fietspuzzeltocht (onge veer 30 km) met picknick georgani seerd. Belangstellenden kunnen voor beide activiteiten terecht bij C. Nooy. Op de onlangs gehouden ledenver gadering is de bestuurssamenstel ling gewijzigd. Voorzitter is mevr. W. Knipscheer, secretaris mevr. M.H. Schot, penningmeester dhr. W.L. Bijl, en leden dhr. C. Nooy en mevr. R. Vroegop-Schot. Maandag maakte een klein gezel schap onder leiding van H. Vene kamp een excursie naar het Ramme- gors bij Oud-Vossemeer. In het gebied, dat ruim 20 jaar geleden nog volop uit schorren en slikken bestond, genoot men van de bomen, bloemen en vooral de vogels. Meer koeten, broedend of al met jongen, werden bekeken en in de vogel observatiehut de stilte geproefd. Venekamp vertelde aan de hand van het landschap hoe de natuur zich in het gebied ontwikkelt. De wandel tocht ging via de kreken, langs vlier bomen en duindoorns. In zorgcentrum Ten Anker werd woensdag, in het kader van de dag van de verpleging, aandacht besteed aan de geboortedag van Florence Nightingale. De Engelse verpleeg ster verwierf bekendheid in de Krim-oorlog in de tweede helft van de vorige eeuw. Ze deed haar werk uit liefdadigheid. "Nu is verplegen net zo'n gewoon vak als alle andere", zei directeur F. Bordui in zijn toe spraak. Maar het vak is volgens hem niet te doen zonder samenwerking in de totale zorgsector. De dag van de verpleging is dan ook zo langza merhand de dag van de zorgverle ning geworden. Ook het onlangs gehouden onderzoek naar de kwali teit van de zorg in Ten Anker pas seerde de revue. De personeelsleden en vrijwilligers die in zaal De Klip per bij elkaar waren gekomen, kre gen als dank voor hun inzet een koud buffet aangeboden. Daarnaast kreeg iedereen nog een attentie. Ook degenen die slaagden voor een cur sus werden in het zonnetje gezet. Het betrof diverse opleidingen zoals: ziekenverzorgende, bcjaar- denvcr/.orgendc, kwaliteitszorg, leermeester, brandwacht en manager van zorg. De Pinksterviering van de Rooms- Katholieke kerk, zaterdagmiddag om half zes, wordt opgeluisterd door het kinderkoor Hadas'sa onder lei ding van M. van Dijke-Douw. In verband met de restauratie van het kerkgebouw wijkt de gemeente van af deze dag tijdelijk uit naar de Ned. Hervormde kerk. In de zevende ronde van de Vosmeercup biljarten heeft Hof van Holland de leiding overgenomen van De Poedelaars. Eerstgenoemde won met 8-2 van KOT 2. Het had nog 9-1 kunnen zijn wanneer J. Bos- ters, met nog een carambole te maken, zijn nabeurt had weten te benutten. Effe Klusse behaalde een verdienstelijke overwinning bij De Poedelaars. Het kwam met 4-0 voor, toen werd het 4-4, maar de laatste partij was voor Effe Klusse en hier miste D. den Hollander de nabeurt. De Treffers won met 10-0 van KOT 1 en kreeg daardoor weer aanslui ting met de koplopers. D. van Driel speelde zijn partij in 10 beurten uit met een moyenne van 2,80. De uitslagen. Hof van Holland-KOT 2: M. Punt-D. Vaders 2-0, Th. de Reus-M. Goudzwaard 2-0, J. Bos- ters-M. Potappel 0-2, A. Friderichs- A. van Daalen 2-0, H. van Daalen-P. de Jager 2-0. Poedelaars-Effe Klus se: E. van Hees-J. Koen 0-2, A. van Wezel-N. Hol 0-2, J. Hermans-J. van Meer 2-0, D. Hendrikse-J. Vaders 2-0, D. den Hollander-D. van Dam 2-0. KOT 1-Treffers: P. Timmermans-P. Hommel 0-2, M. van Hees-J. Burgers 0-2, D. van Driel-Th. v.d. Logt 0-2, W. Heijboer-K. Hommel 0-2, C. Wes- sels-C. Burgers 0-2. Kortste partij (10 brt.) D. van Driel, hoogste serie (20 car.) en beste moyenne (2,84) C. Burgers. De stand: I. Hof van Holland 44 p., 2. Poedelaars 41 p., 3. Treffers 39 p., 4. Effe Klusse 37 p., 5. KOT 2 32 p. en 6. KOT 1 17 p. Vanavond staat de ontmoeting Effe Klusse-KOT 1 op het programma; en morgen KOT 2-Treffers en Hof van Holland-Poedelaars. In de vijfde Deltawedstrijd, die op Hemelvaartsdag aan de Wester- schelde werd vervist, won 't Schar retje de derde korpsprijs met 798 cm vis. Er deden dertien leden mee. In het individuele klassement werd M. Hartog tweede met 255 cm, 3. A. Steijns 238 cm, 15. M. Rijnberg 164 cm, 19. mevr. F. Lindhout 147 cm en 29. R. Lindhout 115 cm. In het Noordhollandse Bakkum deden zaterdag vier vissers van 't Scharretje mee aan de wedstrijd Zil veren haak. Van de 364 deelnemers vingen er slechts tien een visje. Na loting vielen M. Rijnberg, J. Ver hees en T. Bosters in de prijzen. Op Tweede Pinksterdag, tussen één en vier uur, organiseert 't Scharretje aan de Oesterdam een internationale wedstrijd. Deze telt mee voor het Dcltaklassement. Vangsten vanaf 10 cm tellen mee voor het resultaat. n 5 IJ Dhr. J. Wesdorp is zaterdagmiddag gekozen tót ouderling van de Her vormde Gemeente in de al langer bestaande vacature Joh. Overbeeke. Hij kreeg van de 61 opgekomen leden de meerderheid van de stem men; P.J. Ketting was de andere kandidaat. Palingrokerij P.M. Scherpenisse aan de Nieuwlandseweg heeft van de provincie vergunning gekregen om grondwater op te pompen in het donderdag, vrijdag en zaterdag 19,20 en 21 mei VARKENSHAAS 500 gram12,50 KIPFILET 500 gram7,75 MALSE BIEFSTUK 250 gram7,25 ROSBEEF 100 gram2,95 GRILLHAM 100 gram2,50 GEBRADEN KIPFILET 100 gram2,45 RUSSISCH EI-SALADE 600 gram5,95 ZALMSALADE 100 gram2,50 dinsdag en woensdag 24 en 25 mei GEHAKT 500 gram5,25 VLEES RANDJE 1 kiloƒ13,50 5 SLAVINKEN HALEN 4 BETALEN Advertentie I.M. geval dat de normale watervoorzie ning uitvalt. Jaarlijks mag maximaal 1000 m3 opgepompt worden. Het water is nodig om de paling in leven te houden. In het gebied worden geen nieuwe vergunningen meer afgegeven. Maar omdat Scherpenis se al sinds 1988 een vergunning heeft én hij uitsluitend bij calamitei ten grondwater nodig heeft, heeft de provincie geen bezwaar. De Pinksterzangavond in de N.H.Kerk trok zaterdag matige belangstelling, ondanks het geva rieerde programma. Naast het chris telijk gemengd zangkoor VZOS en het jongerenkoor the Young Voices, beide o.l.v. Rinus van Gorsel, trad ook het kinderkoor Soli Deo Gloria o.l.v. Heieen Troost op. Lian Gebraad en Leen Heijboer waren de organisten bij de (samen)zang. Ds. W.C. Meeuse hield tussen het zin gen een medidatie. Gymnastiekvereniging WIK hoeft niet te rekenen op een provinciale subsidie voor de in maart georgani seerde wedstrijd voor de ABC-lijn jongens en heren. Het betrof een landelijke voorwedstrijd van de KNGB. Gedeputeerde staten laten het bestuur van WIK weten, dat wedstrijden die onderdeel zijn van een competitie of leiden tot een nationaal kampioenschap niet voor subsidie in aanmerking komen. De provincie heeft onlangs besloten fors op de sport te bezuinigen. Er komt alleen nog geld beschikbaar vpor topsport, sportstimulering en gehandicaptensport, en dat nog strikt volgens de geldende regels. DAGREIS GIETHOORN De ouderencommissie is voorne mens op 31 mei een dagreis te organiseren naar Giethoorn. Vertrek om half acht vanaf v.d. Lek de Clercqplein. Ook 55+ zijn van harte welkom. Opgave en inlichtingen voor 26 mei: EJ. Joppe, Burg. Sluimerstraat 20, tel. 2518. Advertentie I.M. Gedeputeerde staten hebben aan M.C.J. de Wilde toestemming ver leend om de aarden dam bij zijn bedrijf aan de Stavenisseweg te ver breden. De dam mag een halve meter breder worden, de betonnen buis die er onder ligt voor de afwate ring een meter. De uitslag van de vrijdag gespeelde competitiewedstrijd van klaverjas- club De Pendelaars luidt: I. mevr. M. Bronmans 5133 p., 2. J. v.d. Werf 5021 p., 3. mevr. A. Koetsier 4787 p., 4. L. Kampman 4591 p., 5. R. Koetsier 4565 p., 6. J. van Gorsel 4325 p., 7. J. v.d. Hoek 3955 p. en 8. M. Kwaak 3367 p. Bejaardenhuis Sint-Maartenshof vierde woensdag de dag van de ver pleging, maar ook het eerste lustrum van de dagverzorging, 's Morgens kreeg iedereen koffie met gebak en er werd een gezamenlijke maaltijd gehouden, 's Middags was er een feest bij de dagverzorging. Janke Vermeulen heette de aanwezigen, waaronder ook oud-vrijwilligers, welkom en vertelde een verhaal. Maar ook bekeek men foto's van de afgelopen vijf jaar. Deze collage werd samengesteld door Nancy van Schilt. Daarna werd er een demon stratie 'bewegen op muziek' gegeven en 's avonds was er voor personeel en vrijwilligers een koud buffet. De geslaagde cursisten werden gefelici teerd en ook werd er afscheid geno men van een paar personeelsleden die ergens anders gaan werken. Op de Provincialeweg richting Sta venisse zijn woensdagmorgen twee auto's met elkaar in botsing geko men. Een 61-jarige Tholenaar, die richting Stavenisse reed, wilde linksaf een inrit inrijden. Daarbij zag hij een 46-jarige inwoner van Sint-Maartensdijk over het hoofd. Deze kwam hem tegemoet gereden. Beide auto's waren aan de voorkant flink beschadigd, maar niemand raakte gewond. Deelnemers aan de wandelavondvierdaagse in St. Annaland gaan de bocht om van de Zoetwaterweg naar de Bosweg. De achtste wandelvierdaagse in St. Annaland, die maandagavond begonnen is, trekt met 423 deelne mers zo'n 75 lopers minder dan vorig jaar. Een mogelijke oorzaak van de terugloop is de vakantie van De Casembrootschool, maar sinds het hoogtepunt van ruim 500 wandelaars in 1991 loopt de belangstelling terug. Voor de organiserende vereniging, WIK en WHS, is dat een teleurstelling, maar de wel deelnemende wande laars beleven nog even veel plezier aan de mooie tocht van 5 of 10 km langs de met veel jong groen omzoomde polderwegen. Gezinsvervangend tehuis de Annewas is er met een flinke groep, de personeelsvereniging van de Schutse en ook zijn er lopers uit Poortvliet en Oud-Vos semeer. Maandagavond ging de tocht onder zonnige weersomstan digheden richting St. Maartens dijk. Onderweg was er een verver sing, zoals ook dinsdagavond, toen dreigende regenwolken en een aantal druppels het weer minder aantrekkelijk maakten. Van avond is de finale. De koninklijke fanfare Accelerando haalt de wandelaars op het Havenplein in en begeleidt ze naar het sportveld, waar iedereen die drie van de vier avonden heeft gelopen, een medaille krijgt. Bovendien reikt wethouder P. van Schetsen nog een beker uit aan de oudste en de jongste deelnemer. Twee honden van een bewoner van de Nieuweweg zijn vrijdag door de politie naar het asiel in Bergen op Zoom gebracht. De dieren joegen achter vee aan. De eigenaar, die bekeurd wordt voor het los laten lopen van de honden, krijgt ze pas terug nadat hij de kosten van ver voer en verblijf betaald heeft. Een inwoner van Sint-Maartensdijk is dinsdagmorgen met zijn auto in de sloot beland aan de Geerweg. De man kwam er zonder kleerscheuren af, maar zijn auto liep zware schade op. De supportersvereniging van Noad '67 organiseert tijdens de braderie op 25 juni weer een rommelmarkt. Spullen (uitgezonderd meubelen) daarvoor worden opgehaald op 20 juni in Anna Jacobapolder en op 21 juni in Sint-Philipsland. Wie het zolang niet kan bewaren, kan con tact opnemen met mevr. N. Kornaat. Op 1 juni organiseert de commissie ouderenbeleid een uitstapje voor de bejaarde inwoners. De tocht voert via Schouwen-Duiveland over de stormvloedkering naar Vrouwen polder, via Veere en Middelburg naar Vlissingen. Met de boot wordt de Westerschelde overgestoken, waama in Zeeuws-Vlaanderen de zogenaamde smokkelaarsroute wordt gereden. Via Antwerpen en de Liefkenshoektunnel voert de reis over Hoogerheide huiswaarts. De gegevens van Haanex b.v. aan de Henriëttedijk, in het kader van de grondwaterwet, worden uit de bestanden van de provincie verwij derd. Aanleiding tot dat besluit is, dat de bron om grondwater op te pompen sinds juni vorig jaar is afge sloten. Zondag 22 mei en maandag 23 mei (Tweede Pinksterdag) THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Dijk, H.D. 18.30 u. ds. Meeuse, Sint-Annaland. ma 9.30 u. ds. Van Dijk. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Balk. GEREF. KERK 10 u. ds. De Buck. 17 u. ds. Kerssies. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Boogaard. ma 9.30 u. ds. Korving. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst 14.30 u. leesdienst. ma 10 u. ds. Gunst, openb. belijd. NED.PROT.BOND 10.45 u. ds. v.d. Poel, Den Haag. R.K. KERK za 19 u. eucharistieviering. zo 11.30 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18.30 u. ds. Snijder. ma 10 u. ds. Snijder. GEREF. KERK 10 u. ds. Hartkamp, Brielle. CHR. GEREF. KERK lOen 18.30u. leesdienst. 14.30 u. ds. Boogaard. ma 9.30 u. ds. Boogaard. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. do 10 u. leesdienst. R.K. KERK za 17.30 u. H. Mis. zo 8.30 u. H. Mis ma 8.30 u. H. Mis vr 20/5 14.30 u. pastor Dohmen, huw.bevest. SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Meeuse. 18 u. ds. Van Dijk, Tholen. ma 10 u. ds. Meeuse. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 9.30 u. ds. Weststrate. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. ma 9.45 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Bruggen. 18 u. ds. Schaap, Herkingen. ma 10 u. ds. Van Bruggen. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. do 19/5 19.30 u. ds. v.d. Meer. Indien u de puzzel goed hebt opgelost vindt u in de hokjes van de opgegeven cijfers de naam van een vis. Oit is de oplossing van onze kruiswoordpuzzel. 72 31 74 24 8-63-39 70 78 15 HORIZONTAAL: 1 kleur; 4 uithangteken bij drogisterijen; 8 in richting voor het drogen van mout; 11 zeer matig; 13 grondvlak; 15 sint; 17 gezichtseinder; 18 hemellichaam; 19 muzieknoot; 20 kikvorsachtig dier; 22 ratelpopulier; 24 troefkaart; 25 honingdrank; 26 snarenspeeltuig der Ouden; 28 lyrisch lofdicht; 30 dapper; 32 omwenteling; 33 bewoner van zekere Ned. provincie; 35 vriendelijk en goed; 37 voorzetsel; 38 bittere vloeistof; 40 mak; 42 tegenover; 43 mannelijk schaap; 44 laagte tussen bergen; 45 chemisch sym bool; 47 duinvallei; 49 grote bijl; 51 lidwoord; 52 afscheidsgroet; 54 vaartuigje; 57 aardsoort; 59 jonge kabeljauw; 61 café; 62 effen; 63 tenen mand; 64 aandeel in een loterij; 66 toverheks; 68 elasticiteit; 70 hoewel; 71 mannetjesbij; 72 dwaas; 74 voorzetsel; 75 insekt; 77 stuwende kracht; 79 vroegere heersers over Peru; 80 verouderde taal; 81 graansoort. VERTIKAAL: 1 deel van een riem; 2 koude lekkernij; 3 korte kous; 4 klipgeit; 5 paardeslee; 6 laagtij; 7 kleur; 8 telwoord; 9 eminentie; 10 telwoord; 12 drank; 14 korte stootwapen; 16 bewijs aan een cou ponblad; 19 appelsoort; 21 aanwijzend voornaamwoord; 23 stoot; 24 ontkenning; 25 maand van het jaar; 27 vreselijk; 29 van aanzien lijke lichaamsomvang; 31 boom; 32 drievoudige pauselijke kroon; 33 zijkant; 34 lange stok; 36 koffiekamer in een schouwburg; 39 soort papegaai; 41 arctische zwemvogel; 46 plaats in Gelderland; 47 door, met; 48 uiting van aarzeling; 50 muzieknoot; 51 kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder; 53 splitsingsprodukt van een molecule; 55 overste van een klooster; 56 woonschip; 58 voertuig; 60 mors- doekje; 62 gemakkelijk; 63 fijngesneden rooktabak; 65 stad in Rus land; 67 sterk riekend gas; 69 meubelstuk; 71 projectieplaatje; 73 insekt; 75 maanstand; 76 muzieknoot; 77 pers. voornw.; 78 file. OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL VAN 11 MEI HORIZONTAAL: 1 kruiser; 6 koekoek; 12 idem; 14 staf; 15 RP; 17 en; 18 top; 20 s s.; 21 BM; 22 deze; 24 baker; 26 twee; 28 Ier; 29 rob; 30 pad; 32 eer; 33 N.N.;34 soda; 35 egel; 37 N.S.; 38 steek; 39 renet; 41 ader; 42 vore: 43 cadet, 47 baret; 50 L.K.; 52 kopij; 53 Oder; 54 ho; 55 ion; 57 log, 58 nek; 59 dag; 60 kers; 62 serum; 64 naar; 65 el; 66 ha; 68 ras; 69 L.O.; 70 ia; 71 mars; 73 dood; 75 reegeit; 76 eerroof VERTIKAAL: 1 kardinaallikeur; 2 ui; 3 idee; 4 sen; 5 Em.; 7 os; 8 ets; 9 kast; 10 of; 11 kamerstenograaf; 13 bok; 16 peen; 18 tabak; 19 peper; 21 been; 23 Zr.; 24 bode; 25 rage; 27 we; 9 roe; 31 den; 34 strak, 36 lever; 38 sec; 40 tot; 44 dol; 45 epos; 46 tijger; 47 bonus; 48 adem; 49 rek; 51 koel; 54 haai; 56 nr; 59 da; 61 shag; 63 rat; 64 Noor; 67 are; 69 lor; 71 me; 72 si; 73 de; 74 do. Winwoord: APPASSIONATO SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. dhr. Stuurman, Vlaardingen. ma 9.30 u. dhr. Stuurman. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. kand. Reinders, Leerdam. 19 u. kand. Bos, Scheveningen. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. ma 9.30 u ds. Van der Sleen. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. (H.D.) ds. Beens. 14 u. leesdienst. ma 9 u. ds. Beens. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas. ma 10 u. ds. Egas. GEREF. KERK 10 u. dhr. Walhout, Breda. 14.30 u. ds. De Buck. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 11 u. ds. Beens, Scherpenisse. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Eckeveld. 17 u. ds. Verboom, Ooltgensplaat. ma 9.30 u. ds. Van Eckeveld. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. do 26/5 19.30 u. ds. Bac. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Gootjes, Bruinisse, openb. belijd. 15 u. ds. Kerssies, Breda. Zaterdag 21 en zondag 22 mei en Tweede Pinksterdag. Tholen, Poortvliet, Oud-Vosse meer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. Mellema, Tholen, tel. 01660- 2377. St. Maartensdijk, St. Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. Janssen en dr. Panis): dr. Janssen, Sint-Maartensdijk, tel. 01666-4126. St.Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: dr. De Groot, Nieuw-Vossemeer, 01676-2545. maandag dr. Van Doesburg en dr. De Groot ieder in eigen praktijk. TANDHEELKUNDIGE HULP Tandarts Hoffenkamp, Bergen op Zoom, 01640-33177. maandag tandarts v.d. Spuy, Bergen op Zoom, 01640-33177. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za. 8.30-9 u., tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Tel. 01100-51177 KRAAMZORG Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde, tel. 01100-49222. ST. HOMECARE ZEELAND Tel. 01100-32924 CENTRUM THUISZORG Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.15-17 u., Dr. Tazelaarstr. 1, St. Maartensdijk, tel. 01666-3577. GRAAG GEDAAN Hand- en spandiensten, tel. 01660- 3592 van 9-10 u. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tho len, elke wo. 10-11.30 u. op afspraak 01184-18395 PATIËNTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 01660-3727 en 01666-4303; St. Philipsland 01677-2342 of 2496 PATIËNTENPLATFORM ma en do 9-12 uur, tel. 01100-49389 CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 01100-49480 TELEFON. HULPDIENST Tel. 01180-15551, 01180-36251 (chr.); kindertel. 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180- 28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 01 180-28743 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 01666-2211 of 01660-4854 of 06- 0730. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 KINDEROPVANG Coördinatrice M. Francke, tel. 01660-4574 STORINGEN ENERGIE Tel. 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 19 t/m vrijdag 27 mei. donderdag 19 10.32-22.52 vrijdag 20 11.47 - zaterdag 21 0.12-12.57 zondag 22. 1.17-13.57 maandag 23 2.17 - 14.52 dinsdag 24 3.12-15.47 woensdag 25 4.07 - 16.37 donderdag 26 4.57 -17.27 vrijdag 27 5.47 -18.12 wo 25/5 5.40 u. VM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor gecorrigeerde getijver wachtingen bel 06-91122353 (niet gratis). Voor storingen in uw Installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 01662-2650 Advertentie I,M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1994 | | pagina 2