Bezoek zaterdag de belangrijke wedstrijd in de nacompetitie: THOLENSE BOYS - RILLANDIA if5 FR4NK5' H44RSTUDIO C. Bal basba OUDE GLORIE DE NACOMPETITIE PENALTYBOKAAL O maassw VSB'BANK L Aanvang: 14.30 uur Lunchroom DE LUNCH Dieleman bv K COR VAN RAAY at ut iro)r at DAVE VAN HAAFTEN PRIMA POLYMER NACOMPETITIE THOLENSE BOYS 2 ven Gorsgl Fe TAPIJT DRIVE-IN C. v.d. Sanden voor de beste snacks LEUNIS VASTGOED ABNAMRODebank 'DE BLOEMENH Sponsor THOLENSE BOYS 3 TT1 rburgh -> lectronica Hét adres voor uw TV, video, stereo en computer O J m JVC topclass-dealer f&Oót Fa. van 't HOF ALUMINIUM WEDSTRIJDPROGRAMMA Daar zit een foto in Sturris Vastgoed B.V J. LABAN ZN. klimaat service zuid bv Daar kom je verder mee. Jan P.M. Overbeeke Service Buro Jeroense a Zonweringen Juwelier Mireille Vrvj? t Donderdag 19 mei 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 23 Kruisweg 813 2132 NG HOOFDDORP Tel. 02503-22299 Fax. 02503-40063 Hoofdsponsor Tholense Boys Kerkstraat 17 Tholen Hoofdsponsor Jeugdteams Tholense Boys Reeds 18 jaar uw vastgoed adviseur bij uitstek voor Tholen Tholen Sint-Maartensdijk VOORDEELMARKT Fam. Moerland Tholen Eendrachtsweg 5 Hector en Anne Jansen p Slachtveld 11, Tel. 01660-2780 AANNEMINGSBEDRIJF Slagerij J.A. GEILINGS ADRIE VAN BURGH uw radio-T.V.-speciaalzaak Met onze producten de beste prestaties J. van Dijk- Coomans DE KLERK ELEKTROTECHNIEK nuf Littz earlier beter in bussenJ O installatiebedrijf Videotheek en Leesportefeuille Ook voor verhuur en verkoop van zonne-apparatuur I KEUKENCENTRUM VAN WIJK Keukens Sanitair Badkamermeubels Wand- en vloertegels Sauna's Firma ASSURANTIEKANTOOR ALLE VERZEKERINGEN V Wasautomaten, koel- en vrieskasten KTV video en audio. Schotelantennes tot 10 jaar garantie. Reparaties tot 1 jaar garantie. Schermen - Rolluiken Jaloezieën - Horren ALLES IN ÉEN HAND BIJ FA. CONTANT EN ZN. Auto- en motorrijschool Botermarkt 18 4691 CZ Tholen Tel. 01660-2028 FIRMA JANSEN van BERGEN MNNEMMGSKMUF HENEGOUWEN r [k@[n}©ê[pQ=ak^o® 00K KNIPPEN 3 meter x 6 mm VOOR: ZETTEN 3 meter x 135 ton BALKEN BUIGEN TOT 100 TON de betere en goedkopere woninginrichter Gastelseweg 36 Roosendaal - Tel. 01650-57558 N Eendrachtsweg 11 4691 EK Tholen Telefoon 01660-4522 Telefoon 01660-4585 (privé) Telefax 01660-3216 De oank voor betalen De bank voor lenen De bank voor sparen De bank voor beleggen Grindweg 15 4691 ES Tholen Tel. 01660-4519 Offsetdrukkerij - Lichtdrukkerij - Projektinrichting Kantoorvakhandel - Kantoormachines Oudelandsestraat 9, 4691 BJ Tholen Hoogstraat 14-16, 4691 CB Tholen Tel. 01660-4150, Fax 01660 -4085 AUTOBEDRIJF RENAULT Wattstraat 3 4691 RC Tholen Tel. 01660-2440, Fax 01660-4440 Kaaistraat 8,4695 CJ St. Maartensdijk, 01666-3084 fT, Slabbecoornweg 36, 4691 RZ Tholen Tel. 01660-3981 Nieuwbouw Verbouw Renovatie Burgerlijke- en utiliteitsbouw Systeembouw Droogstapelbouwsysteem Renovatie Vossemeersepoort 13 Tholen Gespecialiseerd in gourmet, fondue, steengrill, barbecue en Thoolse worst. MAAJ^vaKWE^ Tv4 markt 26 telefoon 01 660-2480 ijzerwaren gereedschappen Automobielbedrijf - Autoschadebedrijf AMPERESTRAAT 1, THOLEN, TEL. 01660-3079 voor grote en kleine: Erkend APK ll-keuringsstations BEURTEN nieuwe REPARATIES en SCHADE REPARATIES GEBRUIKTE AUTO'S Halsterseweg 286-290 - Bergen op Zoom tel. 01640-35310 5 -Q CO 15 CO* V* O «O 4> O) C 0) 5 CU «O C Q) c§ 0) CO C .Qj O iS c: 2 0) -c -3? 0) c .O O T3 C O co .c C13 a 0) N 0) Q Het einde van het seizoen betekent ook voor deze rubriek het einde. Of we volgend sei zoen in deze vorm doorgaan staat nog niet vast, maar dat er in de oude doos gekeken gaat worden is zo goed als zeker. Rest mij nog om iedereen te bedanken die op deze prijs vraag gereageerd heeft; en de bekendmaking van de vorige opgave. De te raden oude glo rie was Joop Roetert die momenteel in Etten-Leur woont. De taart van Van Oost is gewonnen door Tonja Boluijt, Zoutziedersdreef 32 in Tholen. Proficiat Tonja! Tholense Boys staat aan het begin van de nacompetitie. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club. In deze rubriek zijn in het afgelo pen seizoen een twaalftal ster ren uit een ver of nabij verle den van de vereniging aan u voorgesteld. Ze vertelden over hun persoonlijke hoogte- en dieptepunten op sportief gebied, ze herinnerden zich tal van ups en downs uit de geschiedenis van Tholense Boys. Zij allen, van het oudste nog in leven zijnde lid Jaap Schot tot Frank Kousemaker, een ster van nog niet zo lang geleden, komen terug in '75 jaar Thools Voetbal', een prachtig boekwerk met unieke foto's, dat eigenlijk niet in uw boekenkast ontbreken mag indien u Tholense Boys een warm hart toedraagt. Ruim een jaar lang is een werkgroep binnen de vereni ging bezig met de voorberei dingen voor dit boek. Oude kranten werden doorgespit. Notulen onderzocht en inter views met markante personen uit de geschiedenis van de club gemaakt. En er kwamen verloren gewaande foto's boven water. Ook werd de financiering van het boek ter hand genomen. Dankzij een aantal sponsors, en de voorin tekening door maar liefst 150 belangstellenden, durven wij te stellen dat het boek er vol gend voorjaar zal zijn: op glan zend papier, met een prettig formaat en met haarscherpe foto's. Hoewel de voorintekening veelbelovend is geweest, is de werkgroep gebaat bij een zo groot mogelijk aantal op voor hand bekende kopers van het boek. Dus als u alles wilt weten van de begin jaren van de clubjes als Stormvogels, TVV of DEVO die aan Tholense Boys vooraf gingen, van de beruchte seriewedstrijden met andere eilandclubs, als u wilt naslaan wat precies de rol van dokter Duinker of voorzitter Meerman was, welke blijspe len de vereniging in de oor logsjaren opvoerde of hoe het nu precies zat met de korfbal afdeling die een tijd lang deel uitmaakte van de vereniging, dan dient u '75 jaar Thools Voetbal' aan te schaffen. Ook als u weten wilt hoe het de ver eniging verging in de oorlogs jaren, de bloei en het verval, welke spelers in de jaren vijftig bij Vrederust gingen voetbal len en waarom, ook dan is '75 jaar Thools voetbal' een onmisbaar naslagwerk. Uiteraard is het dat ook voor de moderne geschiedenis van het 24 juni 1960 heropgerichte Tholense Boys. Alles over de rol van Jan de Laater, over de promotie naar de KNVB in de zomer van 1972, de sportieve successen en de teleurstellin gen, tot op de dag van van daag. Teksten en foto's die 75 jaar Thoolse (voetbal)geschie- denis beslaan. Met wellicht uzelf, uw opa, oom, zoon of ander familielid prominent in beeld. Hebt u belangstelling voor dit unieke '75 jaar Thools Voetbal', reserveer dan een exemplaar door een kaartje te sturen aan Sjaak Suijkerbuijk, Kreeftenstraat 18, 4691 KR Tholen. Voor de prijs hoeft u het beslist niet te laten want die is slechts ƒ24,95, te vol: doen bij aflevering volgend voorjaar. Tholense Boys staat, voor het eerst sinds de invoering ervan, in de nacompetitie. Twee jaar geleden wonnen we ook een periodetitel, maar toen werden we ook kampioen en speelden dus geen nacompetitie. Noad '67 wel, maar zonder succes. Dit in tegenstelling tot WHS en WC '68 die wisten te promo veren. Critici onder u zullen zeggen wat heeft Tholense Boys nu in de tweede klasse te zoeken? Welnu, het antwoord is heel erg simpel: voetballen natuur lijk! Promotie moet je verdie nen en als je de nacompetitie wint, dan is een klasse hoger daarvoor de beloning. Tholense Boys is momenteel een bloeiende vereniging getuige de 4 kampioenselftal len die we dit seizoen al heb ben. En met nog eens 2 elftal len met promotiekansen, een groeiend ledental in een tijd waarin andere verenigingen jammer genoeg zwaar moeten inleveren. Denk maar aan Smerdiek en SPS. Daarnaast hebben we een A-juniorenelf tal met daarin wellicht de grootste talenten die Tholense Boys ooit gehad heeft, afge meten aan de prestaties van dit team. Een kampioenschap in de A-top klasse en promotie naar de regionale jeugd is niet alleen uniek voor de Boys, maar zelfs voor het gehele eiland. A.s. zaterdag is het dan zo ver: finale penaltybokaal. Een fina le die de algemeen penalty kampioen van Tholense Boys moet gaan opleveren. Ze zal gehouden worden tijdens de rust. Finalisten zijn D2: Dion Braai, D1: Devlin van As, C2: Johan Baaij en voor de C1 is dat Omar Lamrhari. Voordat de finale begint, moeten eerst Dion Braai en Devlin van As uitmaken wie er D-kampioen wordt en Michiel Wielaard en Richard Lindenberg wie er 3 of 4 wordt. Voor alle finalisten is er na afloop een prachtige beker en voor de algemeen kampioen nog een extra beker. Succes! Daarom is het goed dat het eerste promoveert naar een niveau dat sportief gelijkwaar dig of misschien wel hoger is als het niveau waarop Moe '17 speelt. Hoger dan het vroeger zo roemruchte Dosko. Waar om zouden onze jonge spelers nog naar die clubs verkassen, clubs die zelf geen renderend jeugdbeleid van de grond wil len of kunnen krijgen. Met geld is immers veel te koop. Het geld en vaak ook (loze) belof tes lokken de speler, die in ruil daarvoor vaak sociaal een gro te veer moet laten. De Boys openen de nacompe- tie dus thuis tegen Rillandia, waartegen we nog niet zo lang geleden voor de reguliere competitie gelijk speelden. Een ploeg waar we echt niet bang voor hoeven te zijn en waartegen een overwinning mogelijk moet zijn. Alleen met een overwinning op zak spelen we niet op Tweede Pinkster dag in en tegen Kapelle. Het is alweer 7 wedstrijden geleden dat de Boys verloren en in die wetenschap kunnen we stellen dat we uit het dal zijn. Het vertoonde spel is bevredigend en op tijd voor de finaleronde, ledereen is fit, doch Piet den Boef en Jan Groenewegen mogen nog niet spelen wegens schorsingen. Jan Groenewegen speelt ook in Kapelle nog niet. Voor a.s. zaterdag hopen we op goed weer en rekenen we op een tal rijk en enthousiast thuispu bliek dat zich vanaf de aftrap achter onze jongens schaart. Tot slot bedankt Tholense Boys de Eendrachtbode en in het bijzonder de adverteerders op deze pagina voor de pretti ge samenwerking bij de reali sering van deze bladzijde. Tot zaterdag 14.30 uur op sport park De Bent. LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Botermarkt 12, Tholen Telefoon 2324 - Ramer, Deuren Winkelpuien - Automatische Deuren - Isolatie Glas - Rolluiken - Zonwering Slabbecoornweg 21, 4691 RZ Tholen Telefoon 01660-4140, Fax. 01660-4123 LOODGIETERSBEDRIJF SPORT- EN GEMEENSCHAPSCENTRUM MEULVLIET Voor al uw feesten en bedrijfspresentaties Zalen van 40 t/m 70 pers. en tot 250 pers. 01660-3874 - 01660-5021 VOOR AL UW ELEKTROWERK, KLEIN EN GROOT, UITBREIDING, VERNIEUWINGEN, TELEFOON INSTALLATIES, ENZ. 24-uurs-service, 7 dagen per week bij storingen sgiLrtno BERGEN OP ZOOM 01640 - 5 24 43 Lambertijenlaan 60 - 4614 EZ - Fax: 01640 - 3 92 68 THOLEN 01640 - 45 40 Slabbecoornweg 34 4691 RZ Fax: 01660 28 86 LOODGIETER SMEDERIJ DAKBEDEKKING REPARATIE WAL 23 - 4691 EG THOLEN - TEL. 01660-2808 Firma L. v.d. Hoofd a Schilders- en behangersbedrijf Doe het zelf artikelen Dubbel glas M t Vrijblijvend prijsopgave OUDELANDSESTRAAT 21 - 4691 BJ THOLEN Tel. 01660-2194 deskundiger in réi/en Zaterdag 21 mei: Tholense Boys-Rillandia; maandag 23 mei: als Tholense Boys de eerste wedstrijd wint: Rillandia-Kapelle; als Tholense Boys niet wint: Kapelle-Tholense Boys; zaterdag 28 mei: Rillandia-Kapelle of Kapelle-Tho lense Boys. Ook ons tweede elftal speelt in een nacompetitie, dit omdat de reguliere competitie Arnemuiden 3 als kampioen opgeleverd heeft. Arnemuiden 3 kan niet naar de reserve 2e klasse promoveren omdat daar al het 2e van Arnemuiden speelt en de KNVB het, in tegenstelling tot de afdeling, verbiedt dat 2 elftallen van dezelfde vereniging in dezelfde klasse uitkomen. Arnemuiden kan wel in de regio Zuid- Holland gaan spelen, maar ziet daar van af. Num mer 2 van de ranglijst mag nu promoveren. Het geval wil dat er drie elftallen op de 2e plaats geëin digd zijn. Zwaluwe 3, SSC 2 en Tholense Boys 2 spelen daarom voor een plaats in de 2e klasse KNVB. Pinsterzaterdag 21 mei speelt Zwaluwe 3 thuis tegen SSC 2. Tweede Pinksterdag speelt Tholense Boys 2 uit bij SSC 2 en op 28 mei staat op sportpark de Bent Tholense Boys 2-Zwaluwe 3 op het programma. Canadaweg 1 Postbus 45 4660 AA Halsteren Tel. 01641-83800 Fax 01641-83888 Werkmansbeemd 10a Postbus 191 4900 AD Oosterhout Tel. 01620-23643 Fax 01620-34702 7 dagen per week open van 14.00-21.00 u. Ten Ankerweg 8, Tholen, 01660-3774 Het leven zit vol met momenten waar een foto in zit. Bijzondere gebeurtenissen, maar ook alledaagse belevenissen, zoals een foto van een heerlijke pot voetbal. Uw fotorolletje is bij ons in goede handen. Steenbergseweg 85 ■Y T Lepelstraat - Tel. 01641-2871 Al meer dan 20 jaar een begrip in West-Brabant en Zeeland In- en verkoopbemiddeling van alle onroerend goed Neem eens vri|bli|vend contact op via een van de naaststaande telefoonnummers Schilders- en behangersbedrijf Uw huis is een vakman waard Vraag vrijblijvend advies Alles op het gebied van isolerend glas, schilder en behangwerk, alsmede gevelreiniging BOLWERK 7 4691 CJ THOLEN TELEFOON 01660-2937 Voltstraat 2 10 4691 RE Tholen Tel. 01660-4062 Hoogstraat 28, Tholen 01660-2338 Lid N.V.A. Ten Ankerweg 72, 4691 GX Tholen Telefoon 01660-2888 voor electrische apparatuur Tholen, tel. 01660-3537 b.g.g. 06-52.70.92.38. B. van Lichtenbergstraat 10 - 4691 JJ Tholen Telefoon (01660) 2823 Uw erkende vakman op hel gebied van: gas - water - electra -C.V. - sanitair loodgieters- en dakdekkerswerkzahmheden Tevens o.a. verkoop van electrische huishoudelijke apparaten en verlichting Dalemsestraat 5, Tholen Tel. 01660-2581 - Fax 01660-3104 Simon Lindhoutstraat 5 4691 GA Tholen, 01660-2300 Eigen reparatie-atelier GROOTHANDEL IN MACHINES CONSTRUCTIE, REPARATIE EN SERVICE Slabbecoornweg 9 4691 RZ Tholen Tel. 01660-2102 Fax. 01660-4247 NIEUWBOUW RESTAURATIE ONDERHOUD RENOVATIE EIGEN MACHINALE TIMMERWERKPLAATS ^pi, ZfiüLüfi Eendrachtsweg 4, Tholen St Annaland Hoogstraat 2 Weststraat 11 Tel 01660-2237 Tel 01665-23P? y\j® touringcarbedrljf elektraweg 9 4338 PK middelburg tel. 01180-15015 reisburo gravenstraat 4 4331 KP middelburg tel. 01180-39839 reisburo optil grote markt 2 4461 AK goes tel. 01100-20280/30991 Schelde-Rijnweg 12-14, 4691 RW Tholen Postbus 36, 4690 AA Tholen Fax 01660-3769 ff 01660-3049 ■•Lmi n«t OUD-VOSSEMEER voor exclusieve parketvloeren. Ook voor schuren van bestaande vloeren Bel voor vrijblijvende afspraak 01667-2893 staalbouw, dak- en gevelbeplating Slabbecoornweg 25, 4691 RZ Tholen, tel. 01660-4489, telefax 01660-3535

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1994 | | pagina 23