LITI E b.v. TEGELZETTER V.D. VELDE ZATERDAG OPEN DAG VAN 1 ID TOT 1 I6UU [SjCOPPENSI Passantenruimten, geen cellen meer transportbedrijf b.v. TMC ZEELAND feliciteert het Politiebureau Tholen met het nieuwe kantoor. ALUMINIUM - RAMEN DEUREN PUIEN GEVELS Postbus 1073 4700 BB tel. 01650-68850 Electronweg 4 4706 PP Roosendaal fax 59133 In het nieuwe kantoor van de politie in Tholen verzorgden wij de technische installaties vakmensen met visie Goes Wij verzorgden het grond- en straatwerk Natuurlijk van Donderdag 19 mei 1994 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 01100-21160 van Buuren-van Swaay Leeuwerik 415165 KW Waspik, tel. 04168-2207 Specialist in het leggen en plaatsen van wandtegels, vloertegels en natuursteen in nieuwbouw en renovatieprojecten. Wij feliciteren de politie met het fraaie complex. Minister komt vandaag in Tholen Alle soorten containers voor afval en puin van 1 tot 30 m3 Bergen op Zoom, tel. 01640-36854 Roosendaal, tel. 01650-34443 Etten-Leur, tel. 01608-22880 MIDDELBURG Korendijk 34 Tel. 01180-23632 GOES Couwervestraat 51 Tel. 01100-13525 KRUININGEN Zandweg 1 b Tel. 01130-82626 VANDAAG OPENING POLITIEBUREAU THOLEN Zeeland THERMAL Het twee verdiepingen tellende politiebureau telt op de begane grond twee werkkamers (1 voor rokers en 1 voor niet-rokers). Maar bij de hoofdingang komt men eerst de receptioniste/telefoniste Anita Ridderhof tegen, die bezoekers in de hal naar de stoelen in de wachtruimte verwijst. Beneden is ook nog de kamer voor de opperwachtmeesters, straks brigadiers geheten. Voorts telt het nieuwe bureau twee passantenruimten, want het komt vrij frequent voor dat er arrestanten vastgehou den worden voor ondervraging. Maar cellen, die het oude bureau aan de Hofstraat nog wel had, zijn er niet meer. De eisen daaraan zijn strenger geworden, zoals o.a. 24 uurs aanwe zigheid van politiemensen en het Thoolse bureau is niet altijd bemand. Op de bovenver dieping zijn er diverse kantoorruimten, o.a. voor het bureau Slachtofferhulp en de kantine. Minister van justitie Hirsch Bal- lin verricht vanmiddag de offi ciële opening van het nieuwe politiebureau in Tholen. Ter gelegenheid van die feestelijke gebeurtenis blikken twee politie mensen, mevr. Pikstra en dhr. Voorwinden, alsmede burger ambtenaar Van den Hoek terug op de voorbereiding van de nieuwbouw, de ingrijpende reor ganisatie van de politie in Zee land en hun werksituatie. Zie daarvoor pagina 13. Het nieuwe politiebureu in Tholen met rechtsonder in de ronde uit bouw de ruimte van de receptioniste/telefoniste. CONTAINERS! TAPIJT- EN MEUBEUCENTRUM

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1994 | | pagina 15