VANDAAG OPENING MODEHUIS PLEUNE VELE OPENINGSAANBIEDINGEN ALUMINIUM ROLLUIKEN koopt uw huis! ÉT) SUURLAND mom MI/ERHtlO GELD NODIG beter bij Bestosol Bazen Vastgoed v.o.f. TWEE ONDER EEN KAP WONING MET GARAGE TE KOOP 01684-3452 Alü- BEL 01640-36348 HUUB BLOKS B.V. ESKES VERKOPING BOUWLAND BIJ INSCHRIJVING HALFVRIJSTAANDE GERENOVEERDE WONING OPENBARE VERKOPING TE SINT-MAARTENSDIJK BELEGGEN EN SPAREN IN BELGIË F. STEVENS p.v.b.a. De Smokkelhoek DE SMOKKELHOEK Gooi een spierinkje uit en vang die kabeljauw Leren bankstellen spuiten Hobby en Adria 18 STA-caravans Hameeteman Recreatie LOCK- MACHINES Ad Stouten bv DEFECT? VERBURGH ELECTRONICA STACARAVANS DE SMOKKELHOEK Voor Mazda en andere merken nieuwe automobielen Guy du Bois Sierbestrating KJij, yelff. Autoverzekering duurder. HET PERCEEL BOUWLAND TE KOOP: Te koop TE KOOP IN SINT-ANNALAND een rustieke 2 onder 1 kap woning aan de 's-Gravenkreek te Sint-Annaland BOUWBEDRIJF HET WOONHUIS MET ERF EN TUIN THOLEN Polderstraat 8 01687-2678 bogro va/tgoed EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 10 februari 1994 Grote kortingen! PROFITEER VAN ONZE OPENINGSTIJDEN: Hoge Markt 1 6, SCHERPENISSE, tel. 01 666-3934 Tot ziens, Liesbeth PRIJSVOORBEELD 180X150 CM Als U gebruik maakt van onderstaande BON kost uw spierinkje SLECHTS 9,00 alléén voor particulieren (bij contante betaling of cheque). Vul de bon vandaag nog in, knip hem uit en lever hem met betaling van 9,00 in bij uw bezorger, waarvan U het adres hier onder vindt:: 0p deze adressen kunt U natuurlijk ook terecht met al uw andere advertenties. caravans PFAFF SPECIALIST - Een auto voor een dag, de dag van je leven... OTP TROUWAUTO'S Stacaravans en vak.woning Camping „de Beukenhof" KLEUREN TV Video, radio, CD- jspeler of computer Bel dan uw vakman: Tevens occasions Het goedkoopste adres van de Benelux naar Autobedrijf Ohmstraat 2 Tholen SIERBESTRATING FAXNUMMER EENDRACHTBODE 01665-3318 g*i WATERSCHAP THOLEN KENNISGEVING VERGUNNING INGEVOLGE DE WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN Het dagelijks bestuur van het waterschap Tholen maakt bekend dat op 25 januari 1994 aan de firma Duine te Scherpenisse onder voorschriften vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewate ren is verleend voor het lozen op de ge meentelijke riolering van grondwater dat vrijkomt bij de grondwatersanering van het brandstofverkooppunt op het perceel Spuidamstraat 3 te Scherpenis se. De vergunning en alle ter zake zijnde stuk ken liggen met ingang van 11 februari 1994 gedurende 6 weken ter inzage bij: 1de secretarie van de gemeente Tholen, Markt 1-5 te St. Maartensdijk, en 2. de afdeling Algemene Zaken van het waterschap Tholen, Onder de Linden 7 te St. Maartensdijk, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (behalve op de vrijdag middag) en na afspraak (telefoon 01666- 3255) buiten de werkuren van 18.00 tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzonde ring van de terinzagelegging buiten de kan tooruren, bij het waterschap mondeling toelichting worden verkregen op de stuk ken. Ingevolge artikel 20.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer j° artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht staat tot het eind van bovengenoemde termijn voor belanghebbenden beroep open tegen de vergunning. De vergunning wordt met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning' is ingediend. Is dit laatste het geval dan wordt de vergunning niet van kracht vóórdat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot een voorlo pige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van genoemde afdeling. St. Maartensdijk, 25 januari 1994 Het dagelijks bestuur voornoemd, I.C. Hage, dijkgraaf J.D. de Korte, secretaris Wij zijn de specialisten in de huizenmarkt. Kies voor zekerheid, en altijd een goede prijs. 01684-3452 Betaal niet meer dan nodig is Notaris Mr. J. Schot te Tholen, Hoogstraat 15 (tel. 01660-2254) is voornemens ten verzoeke van de Heer C.D. Uijl te Poort vliet, bij inschrijving te verkopen: aan de Poortvlietsedijk te Poortvliet, sectie M nummer 614, groot 2.80.65 Hectaren, (herv. rente 465,62). Aanvaarden na betaling der koopsom, vrij van pacht. Nadere inlichtingen, inschrij vingsbiljetten en voorwaarden te verkrij gen ten kantore van genoemde notaris, welke inschrijvingsbiljetten aldaar kun nen worden ingeleverd tot uiterlijk dins dag 22 februari 1994, 's-middags om drie uur, op welk tijdstip deze zullen worden geopend. WONING, OOSTVEST 2 ST. MAARTENSDIJK WONING, OS. DE BRESSTRAAT 4 ST. MAARTENSDIJK WONING, BOS 45 STAVENISSE THOLEN, Oranjerie 34 Binkhorst/Geense Makelaardij o.g. met grote tuin en grote houten schuur, totaal 3.20 are. Indeling beneden: hal, kamer, open keuken, bijkeuken, w.c., douche. Boven: 2 slaapkamers. VRAAGPRIJS: 99.000,- op ruime kavel AK inkl. garage en bijkeuken! kasko bouw mogelijk mm S NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD RENOVATIE LAGE MARKT 7 SCHERPENISSE TEL. 01666-2193 Bel: Havermans Nijpels Notaris Mr. J. Schot te Tholen zal op dins dag 15 februari 1994 om 19.00 uur in café 'De Noordpoort' te Sint-Maartensdijk, Noordpoort 8, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar verkopen in één zitting bij opbod en afslag: staande en gelegen aan de Oost- vest 10 te 4695 CC Sint-Maar tensdijk (gemeente Tholen), kadastraal bekend gemeente Sint- Maartensdijk sectie N nummers 686 en 906 totaal groot 69 ca. Op de veiling zijn van toepassing de Alge mene Veilingvoorwaarden voor executie veilingen 1993. Op grond van artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan tot 14 dagen voor de veiling een onderhands bod worden uit gebracht bij genoemde notaris. Bezichtiging op maandag 14 februari a.s. van 15.00 tot 15.30 uur. Betaling van de kosten binnen 8 dagen na de gunning. Betaling van de koopsom binnen 6 weken na de gunning. Zakelijke lasten zijn voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag. Gegadigden dienen zich op de veiling te kunnen legitimeren en dienen desgewenst een bewijs van financiële gegoedheid te overleggen. Nadere inlichtingen en de Algemene Vei lingvoorwaarden zijn te verkrijgen ten kantore van genoemde notaris, tel. 01660- 2254. Netto maandlast 360,- UW HUIS SNEL EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN? DAT KAN NIET MOEILIJK DOEN Bergen op Zoom Reeds vele jaren eenzaam aan de top als de kredietspecialist bij uitstek Lid N.V.F. Gevolmachtigde van div. bancaire instellingen. 6 Spierinkjos STICHTING ASCELLA Organiseert Oriëntatie cursus Astrologie. Ken nismaking aan de hand van eigen ho roscoop op woensdagmor gen van 10.00 - 12.00 uur. Data: 6, 13, 20, 27 april en 4 mei 1994. Thema: Leer jezelf kennen, info: 01184 - 66725. Kom naar en verdien 1.000,- tot 3.000,- De laatste Hobby's, Bürstners en Chateaus met B.v. Bürstner 360 N Club van 15.470,- voor 13.000,-; Hobby 400 T de Luxe van 18.700,- voor 16.000,- enz. Tevens 50 occasions Kapelle 01102-41623 TAPIJTTEGEL CEN TRALE Heuga Esco Desso etc. Thpijttegels reeds vanaf f 10,- per m2 (normaal f 50,- tot f 120,- per m2). Piusplein 18, Bergen op Zoom, tel. 01640 - 46177; Min. Ne- lissenstraat 37, Breda, tel. 076 - 220686 (voor- raad 100.000 m2). maandag 13.30-18.00 uur, dinsdag 09.00-18.00 uur, woensdag 09.00-13.00 uur, donderdag 09.00-1 8.00 uur, vrijdag 09.00-21.00 uur, zaterdag 09.00-16.00 uur. gratis op maat gemaakt THOLEN Showroom: ZONWERINGEN B.V. bij geen gehoor 013-366157 Karl Laban - 01660-2823 Burg. Lichtenbergstraat 10 ook na 18.00 uur VASTE AKTIE PRIJZEN. BIKKELHARDE GARANTIES BEHANGER VRAAGT behang/witwerk Nu ook voor binnen- en buiten schilderwerken. Alleen voor particulieren. Inl. tel: 01184 - 66096. tekst spierinkje (max. 20 woorden) Ingeleverd door: Naam: Adres: Plaats: Boekhandel Dieleman, Hoogstraat 14-16, Tholen Fam. van Driel, M. van Gelrestraat 2, Tholen Fam. Schot, Paasdijkstraat 41, Poortvliet Fam. Jasperse, Hoge Markt 33, Scherpenisse Fam. Vermeulen, Beatrixstraat 13, St. Maartensdijk Fam. Potappel, Burg. Sluijmerstraat 10, Stavenisse Eendrachtbode, Nieuwstraat 4, St. Annaland Fam. Verkamman, Weelhoekstraat 11Oud-Vossemeer Fam. Verkerke, Gladiolenstraat 37, St. Philipsland met GARANTIE. VRAAG vrijblijvend prijsopgave. MARCO-LEER Brouwershaven, tel. 01119-1629 TE KOOP: damesbrom mer, merk Peugeot 103 au- tom. vaste prijs f 500,-. Ttel. 01665 -2200. Nog enkele aktie-model- len, b.v. Hobby 425T De Luxe 2700,- voordeel. 20 Bovag gekeurde inruilcaravans. nieuw en gebruikt van 6.500,- tot 48.500,-. Onze showroom is open van ma. - za. 09.00 u. tot 17.00 u. Havenweg 4 OUDDORP Tel. (01878) 1925 CUPIDO brengt u bij el kaar! Indien gewenst reeds binnen 1 week uw eerste contact. Vraag gra tis en vrijblijvend de fol der aan. 03451 - 11486 (automatisch) of 03451 - 31364 (telefoniste). Cupi do, postbus 22, 4140 AA Leerdam. Erkend, voor delig en één van Neder lands grootste relatie-organisaties. Kwaliteits- 4 draads: 699,- Keuze uit vele merken. BERGEN OP ZOOM: ROOSENDAAL: Kortemeestr. 17 Nieuwe Markt 48 Nobelweg 2-28a (naast de Zeelandhallen) - Goes - 01100-14339 TE KOOP: weegschaal met schuifgewicht, 350 kg. draagvermogen. Di verse imperialen. Tel. 01662-2329. STACARAVANS TE HUUR in de Ardennen al vanaf f 250,- per week all-in, inl. 04459 - 1598. AUTOSLOOPBEDRIJF verkoop van grote sortering gebruikte en nieuwe onderdelen. Inkoop van sloop- en schadeauto's. Ringweg 1A, Oosterland, tel.: 01113-2130 REPARATIE OF VER NIEUWING van bootzei- len, tenten, e.d. Zeilmake rij Aarnoudse-De Njjs, werkplaats Veerstraat 22, Oud-Vossemeer, tel. 01667 - 2686of06 - 52773727. DRENTHE: te huur 6 pers. Voor 8-10 pers. op kleine camping, dichtbij bos en viswater. TIENDEVEEN Tel. (05283) 12 46 HYPOTHEKEN. Meer dan 25 geldg. Lage rente. L&E Financial Services, 01666-2454. 01666-3084 - Korte reparatletijd - Zeer billijke prijzen - Garantie op reparaties Wij zijn gespecialiseerd in: audio, video, computers en (schotel)antennes Bezoekt u ook eens vrijblijvend onze winkel vóórdat u "over de brug" gaat - Specialistische kennis - Uitstekende service en - Interessante prijzen vindt u vlakbij: Kaaistraat 8 St. Maartensdijk tel. 01666-3084 FAMILIEDRUKWERK Voor al uw huwelijkskaar- ten en geboorte kaarten kimt u het best bij Diele man terecht. En wist u dat u bij bestelling van uw ge- boortekaarten zo'n prach tige kado-doos ter waarde van plm. f 50,— gratis krijgt. Bovendien kunt u bij ons terecht voor uw geboorte dragees, bruidsuikers, ge boortetegels, baby-al bums en receptie-albums. Dieleman bv, Oudeland- sestraat 9, 4691 BJ Tho len, 01660-4150. Hoe is het mogelijk? 8,5 x 3 m, 2 slaapka mers, douche, houten vloer v.a. 19.995,- Meer dan 20 verschil lende modellen in verschillende prijzen. Ook 3,6 m breed v.a. 32.250,- Kapelle 01102-41623 ZIEKENVERPLEGINGS- ARUKELENo.a. elasti sche kousen, breukban den, anti-rheuma onder goed, krukken, wandel stokken, injectiespuiten, massage-apparaten en massagekussens, loop hulp, closetstoelen, rug gesteun, toiletverhoger, bedleestafel, diverse soor ten scharen en pincetten, diverse soorten thermo meters, draagbare urina len, verhuur Enuralarm tegen bedwateren. Spe ciaalzaak voor Ziekenver- plegingsartikelen Oscar Timmers, Kade 51, Roo sendaal, tel. 01650 60609. Gediplomeerd en Erkend Ziekenfondsleve rancier. Zaterdagmiddag gesloten. Tel. 01660-3682/3304 VERMIST: zwart-wit ka tertje, kopje is hetzelfde als op Pelix-kattevoer, naam Daisy. Fa. Polder man, Hoenderweg 92, St. Annaland. Tel. 01665 - 3265. grote sortering 1e en 2e kwaliteit vanaf f 8,— per m2 gratis thuisbezorgd gratis creatief ontwerp vakkundige stratenmakers Rucphenseweg 49, 4082 KB ZUNDERT tel.: 01696-73201. fax 72614 U WILT EEN TUINVIJ- VER en toch betaalbaar? Bel dan 01665-3544. VOOR AL uw afrasterin gen, groot of klein, moet u bij G.A.T. zijn. Ook elektrisch- en siergaas. Ttel. 01663 -2711. Plantsoen 1 Lage Zwaluwe (Ook zaterdags en 's avonds) Neem even kontakt met ons op, dan vergelijken wij de premie die u nu betaalt met de laagste premie die wij u kunnen bieden. Het kan u veel geld besparen. Assurantie- en Financieringskantoor Geense B. V. Bruinisse/Tholen TELEFOON 01113-2310 b.g.g. 01660-3781 of 3721 M St. Maartensdijk 01666-2166 Oud-Vossemeer 01667-2598 Voor direkte aankoop van uw woning. Tevens bemiddeling bij aan- en verkoop van woningen. keuken, kamer, 3 slaapk. en balkon vraagprijs:55.000,- keuken, kamer, 3 slaapk., vliering, tuin en schuur vraagprijs:72.500,- keuken, kamer, 3 slaapk., tuin en schuur prijs:n.O.t.k. Een op uitstekende lokatie gelegen op perceel van 269 m2 B.g.g.: entree/hal, toilet, grote woonkamer met parketvloer, open keuken in moderne tinten met div. inbouwapparatuur, bijkeuken, garage. 1e Verd.: overloop, badkamer met ligbad en 2e toi let, 3 slaapkamers. 2e Verd.: voor zolder, 4e slaap-/hobbykamer. Bouwjaar 1990. Vraagprijs: 249.000,- k.k. Molenstraat 61,4311 EB Bruinisse, Telefoon 01113-3338 b.g.g. 01660-3781 Oud-Vossemeer, tel. 01667-2037 of 01641-87070 DAMES Polen, Rusland, z.k.m. serieuze partner. Gratis fotobrochure. Amor: 01640-52623 VOOR MEER INFORMATIE Huis verkopen of taxeren? N.V.M. Makelaars en uw betrouwbare partners in onroerend goed in geheel West-Brabant en het eiland Tholen Kleine gezellige tussenwoning met c.v. In prima staat van onderhoud. 1 Sik. Moderne keuken met inbouwapp. Scherpe prijs 85.000,- k.k. Plantsoen 1 Lage Zwaluwe STATIONSSTRAAT 10, ESSEN B. Onvoorwaardelijke staatswaarborg Gegarandeerd bankgeheim Zéér hoog rendement Tevens reisinlichtingen VOOR MEER INFORMATIE Stationsstraat 10, Essen, 09-323.667.33.90 Open: ma. t/m zat. 9.00 - 12.30 uur ma. t/m do. 13.30 - 17.00 uur vrij. 13.30 - 18.00 uur De opleveringsdatum is hierbij van geen belang. Vrijblijvend doen wij een bod op uw woning. Wij kopen kosten koper, dus wat wij bieden krijgt u netto in handen. VERKOOP AAN ONS BETEKENT DIREKTE ZEKERHEID VOOR U. b.g.g.: 01866-1918 (ook 's avonds en zaterdags) 'voor alle zekerheid!'

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1994 | | pagina 6