t ROMMELMARKT VOETBALLERS OPGELET! 20% KORTING STURRIS SCHOENEN grafmonumenten O GEMEENTE ST. PHILIPSLAND Bakkerij C. Wessels "HAAR" Kapsalon Corry D'Or TIMMERMAN NATUURSTEEN B.1L DRUKKERIJ Familie berichten WIJ ZIJN OP VAKANTIE VAN 3 AUGUSTUS TOT 22 AUGUSTUS Het Nederlandse Rode Kruis nu met PISTOLETS 91Q PISTOLETS 91Q ,w TIJGERBROOD 1.99 VOLKOREN BROOD 1.99 R0ZIJNENB0LLEN i OQ L KERSENVLAAI QB Achtere,raal 52 Wegens VAKANTIE gesloten SUIKERBROOD AARDBEIENSCHNITT 2.35 7.95 KijdOót 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 23 juli 1992 Lena Pieternella Jan Niemantsverdriet en Lia de Ruiter Johan Fase en Heieen Breure Gerrit de Gast en Leny de Gast-Verhees S. Maljaars en N. Maljaars-Sturm D. van Strien A. van Strien-Maan de Kok AS. Faasse en J. Faasse-Meijer Jan Marissa maandag 24 augustus hopen wij U weer van dienst te zijn Weststraat 2, Scherpenisse tel. 01666 - 2902 "MOOI ZIJN" begint bij Wegens vakantie gesloten van 4 t/m 8 augustus t.b.v. Ned. Herv. Kerk Zaterdag 25 juli a.s. vanaf 9.00 uur, terrein Fa. Quist. Veerstraat, Oud-Vossemeer afdelingen Tholen en St. Philipsland/Anna Jacobapolder De volgende bedrijven en instellingen hebben het mogelijk gemaakt de open dag van het Rode Kruis van bovenstaande afdelingen te doen slagen. HIERVOOR ONZE HARTELIJKE DANK. Namens de afdelingsbesturen van Het Nederlandse Rode Kruis Tholen en St. Philipsland/Anna Jacobapolder H. Brinkman, voorzitter A. Kosten, voorzitter Jurian Bedankt Mirjam QUICK VOETBALSCHOENEN Weststraat 11, St. Annaland Tel. 01665-2382 Kerkplein 10, Yerseke Tel. 01131-1565 van 1 AUGUSTUS tot en met 15 AUGUSTUS 1992 Maandag 17 augustus staan wij weer voor u klaar WAT U VERS HAALT IS PAS LEKKER Vrijdag en zaterdag: van 2.95 voor van 8.95 voor J. Boon en H.R Boon-Goedegebuure V Dankbaar en heel blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje Wij noemen haar Leonie Wim en Jacqueline Heijboer Gabriël 4697 GG Sint-Annaland, 21 juli 1992 Ons nieuwe adres is: Bierensstraat 68, telefoon 01665-3474 willen u vertellen, namens wederzijdse ouders, dat wij gaan trouwen op D.V. 31 juli 1992 om 15.30 uur in het gemeentehuis te St. Maartensdijk. Een ieder die ons wil feliciteren is van harte welkom op onze receptie van 20.00 tot 21.30 uur in de "Sto ve" te Stavenisse. Langestraat 34, 4693 BT Poortvliet Molendijk 20, 4696 BL Stavenisse Ons toekomstig adres: Buntven 18, 4634 DC Huybergen Hebben het genoegen u kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag 31 juli 1992 om 14.30 uur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Gelegenheid tot gelukwensen van 19.30 tot 21.30 uur op ons toekomstig adres. "Groenewoud", Lageweg 1, 4695 PX Sint-Maartensdijk Op 28 juli 1992 hopen mijn ouders de dag te herdenken dat ze 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Van harte gefeliciteerd en nog vele en gelukkige ja ren samen. Bianca en Robert-Jan 4698 AB, Oud-Vossemeer, juli 1992 Patrijzenweg 5 1967 1992 Op D.V. dinsdag 4 augustus hopen onze geliefde ouders de dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij wensen hen Gods nabijheid toe en hopen dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mo gen blijven. Simon en Josien Pieter en Jacolina Lizette en Laurens Erik Hanneke U kunt onze ouders feliciteren op D.V. vrijdag 4 september van 19.00 tot 20.30 uur in verenigingsge bouw 'De Wingerd', Nieuwepad 1 te Tholen Kon. Julianastraat 49 4691 GM Tholen gj Op 25 juli a.s. hopen onze geliefde ouders, opa en y) y; oma yj de dag te herdenken dat ze 40 jaar geleden in het 0) huwelijk zijn getreden. z| (l Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens 0) y) van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. J Jozien en Piet G) Mario en Aline 7) (1 Koos en Mart 9; Marjan en Bram z) Emmely en Remy G) y) Hennie en Johan Dennis, Jeroen en Eric G) yj Diane en Marco GS Almira, Regina en Michel yj Anja en Kees 4675 BT St.-Philipsland, juli 1992 y) Wilhelminastraat 28 Op D.V. 24 juli a.s. is het 50 jaar geleden dat onze geliefde ouders en grootouders in het huwelijk zijn getreden. Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezonde ja ren toe. Willy Janny en Bram Sabine 4675 BW St.-Philipsland, juli 1992 Achterstraat 30 Daar het ons onmogelijk is, ieder persoonlijk te be danken, voor de vele blijken van belangstelling, on dervonden bij mijn verblijf in Ziekenhuis Lievensberg en bij mijn thuiskomst, wil ik U allen ook namens mijn man, hartelijk dank zeggen. Uw medeleven heeft ons gesterkt. Nel en Kees Moeliker Ten Ankerweg 52 Tholen, juli 1992 "Wij zijn vol bewondering voor de manier waarop hij zijn ziekte aanvaardde." Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, geven wij u kennis van het overlijden van mijn innig geliefde man, en onze lieve vader LEENDERT JAN DEKKER Op de leeftijd van 60 jaar E. Dekker-van Ast Connie en Joris Peter en Jolanda 4311 BN Bruinisse, 22 juli 1992 Kon. Wilhelminalaan 23 Gelegenheid tot condoleren vrijdag 24 juli van 19.00 tot 20.00 uur in de Aula van de Ned. Herv. Kerk te Bruinisse. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden zaterdag 25 juli om 11.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3 Vertrek vanaf huisadres om 9.45 uur. Indien u deze plechtigheid wenst bij te wonen wordt u verzocht om 10.45 uur in het crematorium aanwezig te zijn. Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot condo leren in de koffiekamer van het crematorium. Overstelpt door het grote verdriet wat ons plotseling heeft getroffen, door een ernstig ongeval, delen wij U mede, dat de Heere van onze zijde heeft weggenomen, mijn onvergetelijke vriend en onze zeer geliefde broer, zwager en oom PIETER JACOBUS HAGE Geb. 24-08-1936 Overl. 16-07-1992 St. Annaland: T. Keur-Gunter St. Annaland: J.P. Hage J. Hage-Gunter Alblasserdam: J.L. Hage B.M. Hage-Verkerke St. Annaland: C.P. Hage L. Hage-Vermeulen Veenendaal: L. Hage M.J. Hage-van Sorge neven en nichten Sint-Annaland, 16 juli 1992 Julianastraat 19 Correspondentie-adres: C.P. Hage, Burg. Smithstraat 10, 4697 HG St. Annaland. De begrafenis heeft plaatsgehad op dinsdag 21 juli j.l. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats, F.M. Boo- gaardweg 17 te St. Annaland, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula van de begraafplaats. Wij zijn verslagen door het bericht, dat op het aller onverwachts, door de Heere van ons werd weggenomen onze lieve en zeer zorgzame OOM PIET Hij blijft voor altijd in onze gedachten. Ps. 103:15,16 Sint-Annaland: Jaap, Ina Els Jan Alblasserdam: Jaco Carina Leon Sint-Annaland: Gonda Jaco Veenendaal: Tanneke en Cor Jolanda Rien Corstiaan Corine neven en nichten Sint-Annaland, 16 juli 1992 Met grote ontroering en verbijstering werden wij opge schrikt door het plotselinge overlijden, van onze zeer geliefde en bijzonder zorgzame en onvergetelijke OOM PIET Gonda en Jaco Hage Wij zullen hem nooit vergeten. Sint-Annaland, 16 juli 1992 Burgemeester Smithstraat 10 Heden overleed plotseling door een noodlottig onge val, onze vriend en collega DHR. P. HAGE op de leeftijd van bijna 56 jaar. Zijn collega's: J. Dake J. Bogers J. de Rijke M.C. Keur J. Gunter C. Heijboer A. Dake J.J. Keur J. van Splunter L. Westdorp Sint-Annaland, juli 1992 Door een ernstig ongeval is plotseling overleden onze lieve neef PIET HAGE J. Gunst-Buijs P.J. Gunst A. Gunst-Scherpenisse St. Annaland, juli 1992 Zijn hart en huis stonden voor iedereen open. Een goed mens is heengegaan Velen zullen hem missen. Na een leven waarin hij evenzeer gewerkt als genoten heeft is, na voorzien te zijn van het Sacrament van de Zieken, op 88-jarige leeftijd overleden De heer GUILLAUME JOSEPH FLORENTIUS ANTONIUS RIJSLOO Van 1958 tot 1974 Pastoor van de Parochie O.L.Vr. Hemelvaart te Tholen. Drager van het Verzetherdenkingskruis 1940-1945 Velen zullen hem herinneren als een mens voor wie iedereen gelijk was Breda, Familie Rijsloo Tholen, Familie Mees-van den Boom Bergen op Zoom, 17 juli 1992 Correspondentie-adres: Familie Mees, Oranjerie 1, 4691 LK Tholen. De plechtige uitvaartdienst heeft plaats gehad op woensdag 22 juli j.l. in de Parochiekerk van O.L.Vr. Hemelvaart te Tholen, waarna aansluitend de begrafe nis plaatsvond op de R.K. Begraafplaats, Hertenkamp te Tholen. In het verdriet om het verlies van mijn innig geliefde zorgzame man, broer, zwager, oom en oudoom CORNELIS PAAPE voelen wij ons gesteund en getroost door de vele blij ken van belangstelling en medeleven. Wij betuigen hiervoor onze oprechte dank. A.M. Paape-de Groen en familie Oud-Vossemeer, juli 1992 Molendijk 4 Het heeft ons goed gedaan dat zo velen hun medeleven hebben betoond tijdens haar verblijf in het ziekenhuis en na het overlijden van onze lieve moeder en oma JOHANNA AALBRECHTSE-SUURLAND Wij hebben dat zeer gewaardeerd en betuigen daarvoor onze oprechte dank. Ook het personeel van Huize 'Ten Anker" bedankt voor de goede verzorging van moeder. Kinderen, klein- en achterklein kinderen. Tholen, juli 1992 Voor uw hartelijke blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa MARINUS SAKKO betuigen wij U hiermee onze oprechte dank Uit aller naam M.C. Sakko-Uijl Poortvliet, juli 1992 Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk dankzeg gen voor de belangstelling die getoond is bij het plotse ling overlijden van mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader G. v.d. MALE De steun die ons gegeven is, was voor ons een grote troost. J.M.J. v.d. Male-v.d. Maas Lia en Ben Oud-Vossemeer, juli 1992 Ontroerd door de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve man, vader, groot- en overgrootvader IMAN RIJNBERG betuigen wij u onze oprechte dank. J.P. Rijnberg-Polderman en kinderen Sint-Annaland, juli 1992 Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze broer, zwager en oom LEENDERT PRIEM betuigen wij onze oprechte dank Uit aller naam Fam. Priem Stavenisse, juli 1992 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle be langstelling, de vele kaarten, bloemen, geld en cadeaus die wij mochten ontvangen bij de geboorte van ons zoontje en broertje Bram en Dik van Dommele-Wielaard Arianne en Marijn Stavenisse, juli 1992 Pr. Bernhardstraat 12 Hierbij willen wij iedereen bedanken, voor de grote be langstelling na de geboorte van Henk, Els en Michiel van der Velde Tholen, juli 1992 Kuipersdreef 103 Voor uw telefoontjes, kaar ten, bloemen, fruit en ande re attenties op mijn 95e verjaardag zeg ik U allen hartelijk dank. Mevr. A. Vos-v.d. Hoek Tholen, juli 1992 Regentessestraat 39 Mede namens mijn kinderen wil ik allen heel hartelijk be danken voor alle medeleven in welke vorm dan ook, tij dens mijn verblijf in het zie kenhuis. A. Steketee-van IJsseldijk Scherpenisse, juli 1992 Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en andere cadeaus die wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijk ook namens onze kinderen, fam. J. Kwaak- van Loenhout Sint-Maartensdijk, juli 1992 Oostsingel 39 Voor de vele belangstelling in de vorm van bloemen, fruit, kaarten en andere at tenties, tijdens mijn verblijf in het St. Franciscus- ziekenhuis en bij mijn thuis komst, wil ik ook namens mijn vrouw en kinderen, iedereen hartelijk bedanken. Het heeft ons zeer goed gedaan. LJ. Reijngoudt St. Philipsland, juli 1992 Deldensestraat 23 Voor de vele blijken van be langstelling tijdens mijn ver blijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst, zeg ik U, mede namens mijn man en kinderen, hartelijk dank. W.G Uyl-de Vos 4697 CH Sint-Annaland juli 1992 Schoolstraat 7 In verband met de vakanties zal de secretarie voor het publiek gesloten zijn van 3 tot en met 7 augustus 1992. Het vorenstaande geldt niet voor het doen van aangif te van geboorte en overlijden. Wij adviseren u het aanvragen van paspoorten en rij bewijzen te doen uiterlijk 31 juli 1992. Bij het aanvra gen na deze datum zal de afgifte eveneens in verband met de vakanties geruime tijd duren. Gemeentebestuur van Sint Philipsland. M. van Nassau straat 4 Scherpenisse, tel. 01666-3193 RABO-banken Tholen Beauchez Holland B.V. voor GE-Plastics Bundelpack, Co-Packers, Poortvliet Fa. J.K. Krijger Zn. Poortvliet Bouwbedrijf Nortier, Poortvliet Administratiekantooor G.C. Goedegebuure, Poortvliet J.C. van As, Scherpenisse A.J. van Burgh, Tholen C. Lemson, Stavenisse P.E.C. Massar, Tholen C.J. Moerland, St. Annaland V.O.F. Camping Gorishoek W.D. van Doorn, Poortvliet Fa. A. de Rijke Zn., St. Maartensdijk L.M, Poot, Scherpenisse Gebr. Koopman, St. Maartensdijk Boers Klusbedrijf, Oud-Vossemeer C. Smits, St. Annaland VERBO, Tholen Garage de Viet, St. Maartensdijk W.C. van Kempen, Poortvliet Metaalbewerkingsbedrijf Weggeman, St. Maartensdijk P.A.M. Grotten, St. Maartensdijk J.M. v.d. Bel, St. Maartensdijk J.H.E. Janssen, St. Maartensdijk C. 1000 P. Gunter, St. Annaland TUINCENTRUM Ligtendag, St. Annaland Delta techniek b.v. J. Koldijk, St. Philipsland Firma A. Verwijs, St. Philipsland Smederij C. Zuidweg, Anna Jacobapolder Fruitbedrijf A. Wisse, Anna Jacobapolder Kruidenier P. v.d. Reest, Anna Jacobapolder Fysiotherapie, A. v.. Dijke, St. Philipsland Garage J. Wolse, St. Philipsland Drogisterij N. Jansen, St. Philipsland Brood en banketbakkerij De Toekomst, Tholen Verburgh electronica, St. Maartensdijk/Tholen Eendrachtbode, de Thoolse Courant 1 Hartelijk dank, mede na mens mijn man en kinderen, voor het medeleven tijdens mijn verblijf in ziekenhuis Lievensberg, en bij mijn thuiskomst. De vele ontvan gen kaarten, bloemen en an dere attenties hebben ons bijzonder goed gedaan, mevr. M.P. van Schetsen- van 't Hof St. Annaland, juli 1992. Mede namens mijn vrouw en kinderen, wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, de kaarten, de bloemen, het fruit en an dere attenties bij mijn ver blijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. G. Quaak Sint-Annaland, juli 1992 Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en ca deaus die we mochten ont vangen bij de geboorte van ons zoontje en broertje Piet, Leny en Joyce Bazen Sint-Annaland, juli 1992 A.v. Bourgondiëstraat 62 voor de vele felicitaties, ca deaus en het meeleven bij de geboorte, het verblijf in het ziekenhuis en de thuiskomst van onze dochter en zusje Wilt u ons komen bezoe ken? Graag eerst even een te lefoontje. Johan en Gerda van Dijke Arinda, Pieter, Dineke Arianne, Jorien 4696 CD Stavenisse juli 1992 Kerkstraat 13 Tel. 01663-2878 Voor het betoonde medele ven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst wil ik allen har telijk danken. G. Kalle-Melissant Tholen, juli 1992 SINDS 1839 Vierbannenstraat 1,4306 BH Nieuwerkerk (Zld) Tel 01114-1798' wit, 5 stuksfail" bruin, 5 stuks£.I«J rs 6 StUkSI.üïf van 5.98 vooruaSIO Kottcrstrast 61 Tholen Dorpsweg 15 4694 BT Scherpenisse Tel. 01666-2639 Fax 01666-4240 LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ Botermarkt 12, Tholen Telefoon 2324 Op D.V. 31 juli hopen onze lieve vader en moeder, opa en oma de dag te herdenken dat ze 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen en kleinkinderen. Ina en Tom Tim - Lisa Bram en Elna Jos - Saskia Wilt U onze ouders feliciteren, dan bent U van harte welkom op zaterdag 1 augustus van 20.00 tot 21.30 uur in de "Wellevaete" te Sint-Annaland. 4697 GL Sint-Annaland van den Bosstraat 8

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1992 | | pagina 4