Eendracht onverwachts onderuit Vredesduif nu echt een feit Jeugdfitel voor Kevin v.d. Berge Frans Keur nieuw hoofd financiën gemeente Tholen Cichorei: oud gewas met nieuwe kansen op Tholen Vierde plaats Renate Geuze Tweede in St. Philipsland De Trouwe Duif gaat lezingen geven op Thoolse scholen P. Duinkerke Al 153 ha gecontracteerd op Tholen Zee van licht in Poortvliet 18 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 14 november 1991 Thoolse dammers houden degradatiezorgen in landelijke tweede klas Bergs kampioen Eendracht 2 klopt BDV Vorig jaar mislukte het nog wegens een procedurefout, maar nu lijkt de oprichting van een tweede duivenver eniging in St. Philipsland toch een feit. Naast de Reis duif heeft een aantal uitgetreden Reisduif-leden de nieuwe vereniging de Vredesduif opgericht. Postduivenvereniging De Trouwe Duif in Tholen is er veel aan gelegen om de jeugd te interesseren voor de duivensport. Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling was er daarom voor het eerst een jeugdklasse. Met een half puntje voorsprong op de nummer twee werd Kevin v.d. Berge winnaar. Over de gehele tentoonstelling had C. J. v.d. Berge en Zn. de mooiste doffer en A.F. Bustraan de mooiste duif. Er waren 240 duiven te zien in Meulvliet. Uitslagen Plaatselijk nieuws 150 Mensen geven bloed Burgerlijke stand Gereedschap weg Schade bij botsing Iedere ambtenaar wil naambordje Schoolbestuur Inwoners van Tholen en St. Philipsland zullen in 1992 een nieuw gewas aantreffen op de akkers: cichorei. Eigenlijk is het niet nieuw, want het is een oude teelt, maar voor vele landbouwers biedt het wel een nieuwe kans, zei Cebeco-medewerker H. Roggeband dinsdagavond tot honderd belangstellenden in de Wellevaete te St. An- naland. Onderzoek naar vervuiling bodem Geen nieuwbouw voor kaasmakerij Suikerunie Opbrengst ƒ130,- Damclub de Eendracht heeft het duel tegen mede-degradatiekandidaat 's Gravenpolder 2 met 8-12 verloren. Door dit teleurstellend resultaat staan de Tholenaren nu op de voorlaatste plaats in de landelijke tweede klas. De nederlaag - een teleurstelling omdat twee weken geleden beter werd gescoord tegen het eerste team van 's-Gravenpolder - was vooral te wijten aan de grote vormcrisis waarin Stef Baerends en Hans Bomgaars verkeren. Deze belangrijke schakels bij de Thool se damclub verliezen de laatste weken keer op keer. Ook Toby Hage was danig van slag en verloor zijn partij on nodig. Daarnaast betekende het ontbreken van de Russische gastspelers Foerman en Boelat een behoorlijke aderlating. Wel was André Kousemaker van de partij, die voor het eerst in dit damseizoen kon spelen. Over twee weken staat de Een dracht voor de moeilijke opgave om thuis HDR Rosmalen te verslaan. Uitslagen: S. Baerends-A.J. Janse 0-2, T. Hage-S.J. Talsma 0-2, J. de Wolf-P. van Rijsbergen 2-0, H. Bomgaars-J. Louwerse 0-2, A. Kousemaker-D.A. Boogerd 2-0, H. Gunter-M. de Jager 2-0, L. Meerman-M. Antonisse 0-2, R. Gunter-L. Davids 1-1, J.A. van genaren en remiseerden. Alleen Han v.d. Velde verloor zijn partij. Zoon Gerben v.d. Velde deed het beter en bepaalde met een ver diende overwinning de eindstand op 12-4. Uitslagen: A. Kousemaker- P.Rommers 2-0, P. v.d. Velde-G. Franken 2-0, J. v.d. Velde-A. van Alphen 0-2, A. Slager-J. van Ton geren 2-0, J. den Braber-H. Reintz 1-1, L. v.d. Velde-A. de Paus 1-1, G. v.d. Velde-R. Lentze 2-0. Stand: 1. Tholen 2 2-4, 2. Middel- harnis 1-2, 3. 's Gravenpolder 4 2-2, 4. BDV 1-0 en 5. 's Graven polder 5 2-0. André Boogerd uit Tholen heeft het damkampioenschap van Ber gen op Zoom gewonnen. Vanaf de eerste ronde was hij favoriet in de hoofdklasse. Maar door een punt te verspelen tegen H. Rooden- burg, behaalde Boogerd zeven punten uit elf partijen. Evenveel als R. Dusebout. Omdat Boogerd van Dusebout had gewonnen kwam hem, op grond van het aan tal SB-punten, de titel toe. Daniël- la de Vos verloor haar laatste partij van J. de Jongh. In de eerste klasse legde Ben Kegge beslag op de vierde plaats, met negen pun ten uit zeven wedstrijden. Bij een tournooi schoonspringen in Keulen is Renate Geuze uit Oud- Vossemeer op de vierde plaats geëin digd. Met nog twee meisjes klasseerde ze zich als beste Nederlandse team, met 568,25 punten. Het synchroon- springen, dat ze met nog een clubge note uitvoerde, leverde met 224 punten een zeventiende plaats op. De Vosse- meerse was uiterst tevreden over haar prestaties. Aan de wedstrijd deden, behalve Nederland, teams mee uit de Sovjet-Unie, Frankrijk, Zwitserland, Hongarije, België en Duitsland. Akkeren-D. de Rooy 1-1 en A. Boogerd-D. de Jager 0-2. De stand na vijf ronden: 1. PWG 's-Gravenpolder I 10-71, 2. Mid delburg 9-58, 3. HDR Rosmalen 8-59, 4. Schaesberg 6-57, 5. De Ridder 5-49, 6. EDDV Dordrecht 5_44; 7. Dios Brunssum 4-50, 8. PSV II 4-43, 9. PWG 's- Gravenpolder II 4-42, 10. Davo II 3-46, 11. De Eendracht 2-45, 12. EAD Assen 0-36. Met de cijfers 12-4 heeft het acht tal van het tweede team van dam club de Eendracht een ruime overwinning behaald op BDV 2 uit Bergen op Zoom. Met dit re sultaat staat het Thoolse team met 4 punten uit twee wedstrijden op kop in de Zeeuwse eerste klas. De Tholenaren begonnen het duel met een 2-0 voorsprong, doordaf de tegenstander van Cees Droo- gers niet kwam opdagen. Met een fraaie combinatie wonnen de rou tiniers Piet v.d. Velde en Aart Sla ger hun partij. André Kousemaker, die vorig seizoen voor het eerste team uitkwam, maar dit jaar de voorkeur heeft gegeven aan de voetbalsport, is een duidelijke versterking. Hij be haalde met sterk positioneel spel een eenvoudige overwinning, zo dat de Tholenaren uitliepen naar een 8-0 voorsprong. Leen v.d. Vel de en Jan den Braber hielden zich staande onder de druk van de Ber- Er loopt nog arbitrage van de Reisduif bij de desbetreffende commissie van de afdeling Zee land van de Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers. Er zijn nog een paar vragen waarover volgens de reglementen voor 22 november een uitspraak moet zijn. "Ondanks herhaalde pogingen is het ons niet gelukt om de partijen bij elkaar te bjrengen", zegt de Zeeuwse afdelingsvoorzitter M.J. Laban uit Tholen. De Reisduif houdt 17 leden over, vanwie er 11 meedoen aan de wed vluchten. Het minimum is 7; daaronder is er geen bestaans recht meer. De Reisduif heeft ech ter de bezittingen zoals de computer, het copieerapparaat en de ringentangen. Rien Quist is één van de leidende figuren van de Reisduif. De Vredesduif is de grootste groep met 31 leden o.l.v. Krijn Reijn- goudt en Kees Verwijs. Reijn- goudt was destijds ook voorzitter van de Reisduif, toen het bestuur een aantal dissidente leden zoals Quist wilde royeren. Dat lukte niet en toen vervolgens de groep Reijngoudt de Reisduif verliet om de Vredesduif op te richten, mislukte dat wegens procedure fouten. Dit keer zijn de regels van de postduivenorganisatie wel in acht genomen, zodat de Vredes duif in St. Philipsland een feit is. V.l.n.r. Chris-Jan van Haaf ten, Maurice Laban en Anton Laban met enkele prijswinnende duiven van de tentoonstelling van De Trou we Duif. "We willen de jeugd zoveel moge lijk stimuleren om de duivensport te beoefenen," vertelt bestuurslid Kees v.d. Berge. "Komend seizoen willen we daarom op de verschil lende scholen lezingen gaan hou den over de postduif.' Verder wordt er actief aan sponsorwer ving gedaan. Tijdens de ten toonstelling, die goede belangstelling trok, wonnen al di verse aspirant-leden informatie in over de mogelijkheden, benodig de vergunningen, de kosten van een hok, duivenklok e.d. De Trou we Duif telt op dit moment 27 le den. Van de Berge vertelt dat van de inleg van deelnemers aan grote vluchten een gedeelte ten goede komt aan een goed doel. Hij geeft de kankerbestrijding als voor beeld. Wie informatie over de dui vensport wil, kan terecht bij het bestuur van de club. De eerste vijf prijswinnaars in de di verse klassen zijn: Klasse I oude doffers: C.J. v.d. Berge en Zn. I en 3, C. Laban 2, M. de Graaff 4, A.F. Bustraan 5. Klasse 2 oude duivinnen: L. v.d. Hoofd I, L. v.d. Kleijn 2 en 3, J. de Rijke 4, A.F. Bustraan 5. Klasse 3 jarige doffers: P. Laban 1 en 4, C.J. van Haaften 2, L. v.d. Kleijn 3, J. Kegge 5. Klasse 4 jarige duivinnen: A.F. Bustraan 1, J. Noom en Zn. 2, C. La ban 3. Klasse 5 jonge doffers: S. Vermaas en Zn. I en 5, J.M. van Dijke 2, C.J. v.d. Berge en Zn. 3, J. Noom en Zn. 4. Klasse 6 jonge duivinnen: C.J. v.d. Berge en Zn. 1 en 2, L. Soomers 3, M.J. Laban en Zn. 4, J. Noom en Zn. 5. Klasse 7 late doffers: C.J. van Haaften I, J. Egberts 2, C. Laban Azn. 3. Klasse 8 late duivinnen: L. v.d. Kleijn en Zn. 1, F. Bal en Zn. 2. Jeugdkampioenschap: I. Kevin v.d. Berge 461,5 p., 2. David Noom 461 p., 3. Herman Bal 458 p., 4. Maurice La ban, 5. Jacco v.d. Kleijn, 6. Christiaan Moeliker, 7. Chris-Jan van Haaften, 8. Hans Krijger, 9. Gebr. v.d. Vlies. o.l.v. Pierre van Broekhoven. De avond begint om half acht en is voor iedereen toegankelijk. Aan de oproep voor de bloedaf name avond is goed gehoor gege ven. In totaal werden er 150 zakken bloed afgenomen. Zeven mensen werden afgewezen. Vorige keer waren er 145 donoren. De volgende bloedafname avond is op 17 februari. Geboorten: 10 okt. Jan Cornelis zv J.H. Lammers en M. Vasten- houd, 12 okt. Adriana Stijntje dv T. van der Ree Doolaard en S. No bel, 15 okL Jan Willem Adriaan zv W.A. Ligtendag en M. Stout- jesdijk, 31 okt. Cornelia Sara dv C. Kosten en S.M. Noorthoek, 31 okt. Lieke dv R. Houdé en L.A. Verwijs. Huwelijken: 3 okt. Alfons Petrus Adrianus Vleghels met Janna Ma ria Steijn, 11 okt. Jan Walpot met Johanna Maria Fontijne. Overlijden: 22 okt. Louise Petro- nella Maria Beurkens-Slingerland (57). In de nacht van zondag op maan dag is voor ongeveer tweeduizend gulden aan gereedschappen weg genomen in Anna Jacobapolder. Onbekenden namen de spullen mee uit het voormalige café 't Veerhuis bij de oude veerhaven. De gedupeerde C.M. deed aangif te bij de politie. Drie auto's raakten zaterdag avond beschadigd bij een aanrij ding, twee daarvan zo ernstig dat ze 'total loss' werden verklaard. H. van O. reed op de Kerkring en wilde rechtsaf de Schoolstraat in. Daar zag hij plotsing Th.V. Een botsing was onvermijdelijk en door de klap raakte V. ook nog de geparkeerde auto van H.R. De namen van b en w, de afde lingshoofden, bureauchefs en 'een paar eenlingen' staan op de deur van hun kamer in het gemeente huis te St. Maartensdijk. De ande ren willen echter ook weten dat ze er zijn. Hun herkenbaarheid laat te wensen over, schrijven b en w in een voorstel aan de gemeenteraad om voor 5550 gulden naambord jes aan te brengen. Het college neemt een voorbeeld aan banken en verzekeringsmaatschappijen om klantgericht te gaan werken. Behalve de naambordjes aan de buitenkant komen er ook naam borden op het bureau van secreta- riepersoneel met een zelfstandige werkruimte. Baliemedewerkers krijgen nog een badge. De gaande en komende burger/vertegen woordiger/willekeurige bezoeker kan straks de ambtenaar direct bij de naam noemen. VERVOLG VAN PAG. 1 Meesters in de rechten, doctoran dussen, AA-mensen, je kunt ze niet missen vandaag de dag. We zijn ook een sterk voorstander van automatisering en directe be geleiding." Duinkerke onderhield steeds de contacten met de klanten. In 50 jaar bouwde hij een vertrou wenspositie op. "Ik kwam bij alle mensen binnen en het ging dan niet om de dooie cijfertjes, maar wat er volgt en wat er kan, de per soonlijke gesprekken en adviezen. In ons vak ben je niet uit op nieuwsgierigheid. Het inko men/vermogen van iemand per soonlijk interesseert je op zich niet. Onafhankelijk en eerlijk ad viseren, zonder bijbedoelingen - wij hebben geen bindingen met banken of verzekeringsmaat schappijen - daar dien je de klant mee en dat is in veel gevallen erg gewaardeerd. Het persoonlijke element is van doorslaggevende aard. Dat moet je erin leggen en dat ligt je wel of niet." Duinkerke deed zijn werk met grote zelfstandigheid en met ple zier. "Een hele belangrijke factor is dat je gezond mag zijn. On danks mijn handicap heb ik nog de minste verzuimdagen." Naast zijn accountantswerk vond Duinkerke tijd voor verschillende functies in het maatschappelijk leven. Gedurende 25 jaar was hij bestuurslid van de Eben Haëzer- school; van 1972 tot dit jaar zelfs voorzitter. Hij is nu alleen nog ad ministrateur van de school en lid van de kascommissie van de Gere formeerde Gemeente. Duinkerke was verder bestuurslid van het Welzijnsorgaan Tholen en voorzitter van de sectie maat schappelijk werk van die instel ling. Voorts ook nog penningmeester van de mlk- school de Veste. Ondanks het bereiken van de 65-jarige leeftijd blijft Duinkerke op zijn post aan het Bolwerk, al zal dat alleen maar in de morgen uren zijn. Een hele week thuis zit ten, daar voelt hij niets voor. "Je bent beperkt als je een handicap hebt: ik kan niet in de tuin of in mijn huis gaan werken. In goed overleg blijf ik bij het bedrijf be trokken en natuurlijk blijf ik in Tholen wonen. Ik sta er versteld van dat er oudere mensen zonder binding teruggaan naar hun ge boorteplaats", aldus Duinkerke. Morgenmiddag is er in Hof van Holland in Tholen een receptie ter gelegenheid van zijn gouden ju bileum. Bufferbekken Bergsediepsluis. G.S. van Zeeland hebben rijkswa terstaat vergunning gegeven voor het onttrekken van grondwater in verband met de aanleg van een Bufferbekken bij de Bergse- ü|epsluis te Tholen. w»7 Frans Keur uit Stavenisse promoveert bij de gemeente Tholen. Frans Keur(45) uit Stavenisse wordt per 1 januari a.s. hoofd van de afdeling interne organisatie bij de gemeente Tholen. Hij volgt G Mcertens uit Poortvliet op die eer vol ontslag is verleend wegens ge bruikmaking van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding per 1 ja nuari 1992. De benoeming is via een interne procedure gebeurd. De benoe ming van een Tholenaar in deze staffunctie bij de gemeente Tho len is een opmerkelijk feit. Vaak worden advertenties geplaatst en iemand van elders aangetrokken. Daarom schenkt Keur deze inter ne promotie veel voldoening. "Ik heb rustig afgewacht en het is goedgekomen", zegt hij. F.W. Keur werd in Alkmaar gebo ren. Zijn ouders hadden Stavenis se moeten verlaten omdat de Duitse bezetters het eiland Tholen onder water hadden gezet. In An na Paulowna vonden ze een evacuatie-adres. Frans Keur groei de in Stavenisse op, ging in Tho len naar de mulo en werd vervolgens administrateur bij de herenkledingfabriek Mayfair in St. Maartensdijk. Na de militaire dienst ging hij nog een paar maanden terug naar Mayfair, tot dat op 1 april 1968 een baan bij de gemeente Stavenisse beschikbaar kwam. Keur werkte er samen met M.K. de Wilde en met C. Meer- tens, die bijna 24 jaar zijn baas is geweest. Na de gemeentelijke herindeling per 1 juli 1971 kwam Keur in het gemeentehuis te St. Maartensdijk terecht, waar hij zich verder ont plooide op de afdeling financiën. Hij is in het bezit van de diplo ma's Gemeentefinanciën en Ge meente Administratie I. Zes jaar geleden werd Keur bureauchef van de afdeling financiën en per 1 januari krijgt hij behalve finan ciën ook interne zaken(typekamer en huishoudelijke dienst) onder zijn hoede. B en W hebben Keur per 1 januari benoemd in de rang van admi nistrateur. Tevens wordt hij waar nemend gemeentesecretaris. In de december-vergadering van de Thoolse gemeenteraad zal hij worden beëdigd. Meertens krijgt 12 december een afscheidsreceptie. B en W moeten nog een beslissing nemen over de benoeming van een nieuwe bu reauchef voor financiën en of er een medewerker aangetrokken wordt omdat er per 1 januari toch 1 personeelslid minder is. Finan ciën is echter de verst geautomati seerde afdeling van de gemeente Tholen. ?.r»w In St. Annaland, Tholen en Oud- Vossemeer wordt nader onder zoek ingesteld naar de vervuiling van de bodem. Bij een eerdere in spectie door D.H.V. bleken de toetsingsnormen overschreden te worden. In St. Annaland gaat het om de hoek Schoolstraat/Bierensstraat waar voorheen autorijschool en taxibedrijf J.W. van Popering ge vestigd was en in Oud-Vossemeer om het terrein waar vroeger auto busbedrijf Van de Klundert was gelegen. Op twee terreinen in het bestem mingsplan Buitenzorg III 2e fase in Tholen werden bij de eerste me ting 'hele vreemde afwijkingen' geconstateerd. Het gaat hier om bouwland. Er is niets verdachts geconstateerd tijdens het veld werk, maar een nader onderzoek naar de herkomst en de omvang van de aangetroffen verhoogde concentraties in de bodem wordt wenselijk geacht. Er kan ook sprake zijn van een meetfout, zo dat controle nodig is. De gemeen teraad beslist maandagavond over een aanvullend krediet. Hij heeft inmiddels al 153 ha ge contracteerd, maar er moet nog 47 ha bij komen omdat een teel teenheid minimaal 200 ha moet omvatten om rendabel te kunnen oogsten. Minimaal moet men 2 ha zaaien en het gemiddelde blijkt nu tussen de 3.5 en 4 ha uit te komen. Er zijn ook telers die 20 ha doen. In Roosendaal wordt voor de ci chorei een nieuwe fabriek ge bouwd die een capaciteit heeft van 3000 ha. In het zuid-westen is nu al 2347 ha gecontracteerd en ge zien de belangstelling op de ver schillende voorlichtingsbijeenkomsten wordt de 3000 ha wel gehaald. Cichorei is voor de ouderen een bekend produkt, want tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er kof- fiesurrogaat van gemaakt: pee koffie. De cichoreiwortel begint aan een nieuw leven dankzij de vraag naar laag-calorische en te vens natuurlijke voedingsmidde len. Inuline, het belangrijkste produkt van cichorei, wordt geproduceerd als wit poeder. Voor toepassing in voedingsmiddelen combineert het bijzondere eigenschappen: het is een natuurlijk produkt en dankzij de vezelstructuur geeft het 'body' aan produkten. Het is licht zoet, laag calorisch, smaakversterkend en bovendien zoet- en vetvervan- ger. Inuline, dat in een gewicht- Gedeputeerde staten van Zeeland hebben geweigerd om een verkla ring van geen bezwaar te geven voor de bouw van een melkstal, kaasmakerij en geitenstal aan de Postweg in Tholen. De gemeente Tholen had daar om gevraagd naar aanleiding van een verzoek van mevr. I. van Lente aan het Stenen Kruis. De twee buren, B.J.M. van Gils en F. Goedege- buure hadden bezwaar gemaakt tegen het raadsbesluit van 2 sep tember, waarbij een voorberei- dingsbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan werd ingediend. De commissie bestuurlijke aange legenheden van de Thoolse ge meenteraad wil de twee bezwaar den 28 november horen. Maanda gavond moet de raad nog een be slissing nemen om een uitspraak over het bezwaarschrift voor ten hoogste 30 dagen uit te stellen. saandeel van circa 17 voorkomt in cichorei, is ook aanwezig in aardperen en dahliaknollen. Een tweede produkt van cichorei is fructose: een zoet met een ver gelijkbare zoetkracht als suiker. Het komt van nature veel voor in vruchten. Fructose wordt gepro duceerd als een kleurloze stroop en vindt toepassing in met name de frisdrankenindustrie, maar ook in de conservenindustrie. Vruch ten gezoet met fructose hebben een rijke smaak. De afzet gebeurt door de verkoop maatschappij Cosucra, maar de fabriek wordt gebouwd door Be- nuline Nederland b.v., een geza menlijke onderneming van de Suikerunie en de Belgische onder neming Warcoing. Bij de zuider buren heeft men al meer ervaring met cichorei. De fabriek in Roosendaal zal in september 1992 in bedrijf komen met een verwerkingscapaciteit van 2000 ton netto cichorei per dag. In totaal zal 130.000 ton tussen half september en half december wor den verwerkt. Het produktiepro- ces is bebaseerd op het reinigen van de wortels, het winnen van de inuline uit de wortels, het zuiveren van het sap en het indampen en droger tot een zuivere inuline poe der. Bij produktie van fructose wordt een hydrolyse-stap in het proces opgenomen. Cebeco regelt de contracten, zaaddistributie, teeltbegeleiding en de oogst, waarvoor één loon werker op Tholen en St. Philips land wordt ingeschakeld. Er moet namelijk een speciale machine voor komen en Benuline vindt het belangrijk dat die ene loonwerker veel ervaring kan opdoen. Dat geldt ook voor de telers. Wie in 1992 met de cichoreiteelt mee doet, krijgt ook in 1993 als eerste de kans voordat er nieuwelingen toegelaten worden. Bert Huisman, bedrijfsleider van de nieuwe fabriek in Roosendaal en René Schunselaar gaven alge mene en teeltechnische informatie over de cichorei-wortels, die 25 tot 30 cm lang worden. In West- Brabant zijn dit jaar tien proeven genomen. Het zaaizaad kost 120 gulden per ha(pillenzaad 200 gulden) en de opbrengst is 130 gulden per ton netto op basis van de hoeveelheid inuline; de korting/toeslag is 8 gulden per ton. De tarrabijdrage is 18 gulden per ton en de pulp brengt 6 gulden per ton op voor veevoeder. Het rooiwerk door de loonwerker zal tussen de 700 en 1000 gulden per ha uitkomen. Opslag- en transportkosten zullen de telers 15 gulden per ton netto cichoreiwortel gaan kosten(eigen aanvoer is onmogelijk; Benuline contracteert transportbedrijven). Bij vroege en late levering is er een premie. De opbrengsten zijn 40 tot 45 ton per ha, maar met Hebri- den-rassen is er meer te verwach ten. Het percentage inuline loopt uiteen van 15 tot 20. De telers krijgen een voorschot van 50% en voor 1 april wordt de rest betaald. De opbrengst ligt 1000 gulden boven die van tarwe, zodat de cichoreiteelt welkom is in het bouwplan van de akkerbou wers. De bedoeling is om een vertrou wenscommissie van telers in het leven te roepen die voortaan de onderhandelingen met Benuline gaat voeren. In Poortvliet komen 20 nieuwe lichtmasten, 16 worden er veran derd/verplaatst en 2 worden er verwijderd. De gemeenteraad spreekt er maandagavond over. De verlichting komt in de Hoge- dorpstraat, Hogedorp, Zuid straat, Hogeweg, Kruytenburgs- weg en gedeeltelijk in de Bern- hardstraat, Zuidplantsoen, Paas- dijkstraat, Achterstraat, Molen straat, Tolweg en de Lange Zandweg. Hiervoor is 109.000 gulden ge raamd in de gemeentebegroting 1991. In verband met het bouwrijp ma ken van een gedeelte van bestem mingsplan d'Ee Poortvliet is in overleg met de Delta Nutsbedrij ven een plan gemaakt voor open bare verlichting. Er komen 4 lichtmasten langs het gedeelte van de Burgemeet en 1 lichtmast langs de Deestraat wordt verplaatst. Verder worden 9 lichtmasten ver vangen die in zeer slechte staat verkeren. Dat zijn er 6 in St. An naland, 2 in Stavenisse en 1 in Scherpenisse. 7

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1991 | | pagina 18