I Fietsen voor Roemenië Vrij uitzicht Buitenzorg VISSER Plaatselijk nieuws Vers vlees, lekker mals en mager, koopt ff bij uw slager DAG EN NACHT 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 16 mei 1991 Gehandicaptensport De Vest vertraagd Tel. 01660 - 4787 Drukte in Laken Attentie personeel Ten Anker Geen APK Fietsen op slot Autoschade Oud' Vossemeer Vosmeercup Visser naar Frankrijk Sint' Annaland Biljarten Al 400 wandelaars VBOK op school Intrede kandidaat Meeuse Paalproppen voor hanepoten Schutsekoers Verlate Koninginnedag Caravan in brand MAGERE VARKENSROLLADE 1 kg15,00 VARKENS FILET 500 gr7,50 BIEFSTUK 250 gr7,25 TARTAAR 5 halen4 BETALEN RUNDERROOKVLEES 100 gr2,95 GEBRADEN KIPFILET 100 gr2,25 ROSBIEF 100 gr2,95 SELLERY SALADE 150 gr1,95 RUSSISCH El 4,95 GEHAKT MET GRATIS KRUIDEN 1 kg10,00 RIBLAPPEN 1 kg15,00 SLAVINKEN 5 halen4 BETALEN Dit alles bij uw Thoolse slagers J. AARTS, STAVENISSE F. GRAAUWMANS, 0UD-V0SSEMÉER J. GEILINGS, TH0LEN MmT'i C. SLAGER, SINT-ANNALAND Poortvliet Diefstal olie Vechtpartij Origami in bieb Schoolkamp Schalm Controle Poststraat I^VÏi Sint' j Maartensd Uk Verbeteren Woudhoekweg Eerste eigen predikant Rehoboth Niet gekeurd Kwaak klaverjast goed Begraafplaats Record opbrengst rommelmarkt Snuffelmarkt watersport Brommer opgevoerd BETAALBARE HAARMODE l il VAI4 S MIRANDA Sint- Philipsland Op andere avond toch 150 bloeddonors Ruilverkaveling in beslissende fase Kaashoek beste visser Inbraak in woning diensten Stemmen van lezers EHBO-diploma voor ambtenaren De collecte voor het nationaal fonds sportgehandicapten heeft 1410,90 opgebracht. Gevers en collecterende jeugdleden van Tholense Boys hartelijk dank daarvoor. Het uitbaggeren van de Vest is uit gesteld. Pas na de bouwvakvakan tie zal met het karwei worden begonnen. De voorbereidingen voor het schoonmaken van het water nemen meer tijd in beslag dan aanvankelijk was aangeno men. Dat zei chef civiel technische zaken W.A. Blaas tij dens de commissie-vergadering openbare werken. "Dat is gezien de weersomstandigheden een be tere periode. Het werk zal tussen september en december 'worden uitgevoerd." Het herbestraten van de Parksin gel zal hierdoor wellicht ook ver traagd worden, zo dacht raadslid M.A.J. van der Linde (PvdA). "Dat zal verschoven moeten wor den," stelde Blaas, al sloot hij niet uit dat het bestraten te combine ren valt met de baggerwerkzaam- heden omdat eerst het noordelijk deel van de Vest aan de beurt is. Brugstraat 17 Geopend: Donderdag van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag van 8.30 tot 20.00 u. Zaterdag van 8.00 tot 15.00 u. Onze prijs is uw bewijs Kwaliteitsvlees tegen blijvend lage prijzen Vanaf donderdag 23 mei ook in Bergen op Zoom, Emmaplein 28 ('t Fort). Let op de advertentie vol gende week in dit blad FIJNE KOGELBIEFSTUK per kilo 22,90 MALSE BIEFLAPPEN per kilo 16,90 TARTAAR per kilo 11,90 MAGERE KALFSLAPPEN per kilo 17,90 KALFSGEHAKT per kilo 12,90 Speciaal voor de diepvriesbezitter vers diepvriesklaar gemaakt Na telefonische afspraak: BIEFSTUKBIL 12 kilo, per kilo12,90 RUNDERSCHOUDER 25 kilo, per kilo9,10 Advertentie I.M. De belangstelling voor de Anbo- reis was zo groot, dat er met twee bussen gereden moest worden. De reis ging via Antwerpen richting Mechelen en zo naar Leuven, waar het stadhuis werd bezich tigd. De rondleiding was interes sant, omdat ook werd verteld over de tijd dat België en Nederland één geheel vormden. Na de lunch toog men naar Laken om de ko ninklijke tuinen te bezichtigen. Duizenden andere mensen waren ook op die gedachte gekomen, zo dat het overstelpend druk was. Voetje voor voetje en soms minu tenlang stilstaand bereikte het ge zelschap eindelijk de ingang. Langzaam schoof men langs de prachtige bloemen. De wanden van de kassen waren als het ware bekleed met geraniums, het pla fond bestond uit fuchsia's en overal stonden uitbundig bloeien de hortensia's en vele tropische planten. Het vertrek werd een uur vertraagd doordat sommigen we gens de drukte terug naar de bus gingen, terwijl de meesten wel doorgegaan waren en zo gewacht moest worden. Op de terugreis werd nog een gelegenheid aange daan waarin een 'Belsen urhel' speelde, waarna in Hoogerheide het diner gereedstond. Bewoners en personeel van Ten Anker vierden maandag de dag van de verpleging. In de recreatie zaal vertelde directeur bewoners- zorg C. Vinke iets over de oorsprong van deze dag, die ei genlijk op 12 mei is, de geboorte dag van Florence Nightingale. Zij verdiende half vorige eeuw haar sporen tijdens de Krimoorlog met - toen nog vrijwillig ■- verplegend en verzorgend werk. Hoewel vrij willigerswerk in deze secor niet meer normaal is, wil de dag van de verpleging een stukje dank en waardering uitdrukken aan het adres van het verplegend perso neel. De directie van het bejaar dentehuis had daarom voor alle personeelsleden een geschenkbon, terwijl de activiteitenbegeleiding samen met de bewoners een pre sentje had gemaakt. Dinsdag was er een modeshow voor 50-plussers, waarbij enkele dames en een heer de kleding toonden die naderhand gekocht kon worden. Bewoners, familiele den en soosleden vonden het een leuke middag. In de nacht van dinsdag op woensdag werd C.L. van P. be keurd omdat zijn auto geen geldi ge APK-sticker had. Het kostte hem 120 gulden. Dezelfde boete kreeg donderdag de eigenaar van een auto, die in de Oudelandse- poort geparkeerd stond. Bij een surveillance trof de politie zondag vijf auto's aan zonder geldige APK, alsmede drie die niet waren verzekerd. In de berm van de autoweg over de Oesterdam trof de politie don derdagmorgen een Belgische bestelauto aan. De eigenaar kreeg een bekeuring van 35 gulden. Fietser B. en bromfietser V. wer den maandag bekeurd. B. liet zich door V. voorttrekken, wat niet mag. De politie heeft zondag een groot aantal fietsen gecontroleerd om te zien of ze op slot stonden. Zowel bij de geref. kerk aan de Doelweg, de chr. geref. kerk aan de Visstraat als de kerk van de geref. gem. aan de Hoogaarsstraat had den alle kerkgangers hun rijwiel afgesloten. Bij de Ned. herv. kerk stonden 7 van de 17 fietsen niet op slot. Aan de betreffende fietsen werd een folder gehangen. De fiets van mevrouw M.B.M. v.d. G. werd van zondag op maandag bij haar woning gestolen. Het rij wiel werd teruggevonden bij de hervormde kerk. De auto van G. werd vrijdagmid dag licht beschadigd door een vrachtauto. Bestuurder A.P.M.L. uit Zundert raakte de geparkeerde auto in de smalle Dalemsestraat aan de linkerkant. De heer O. meldde bij de politie, dat het linker achterportier van zijn auto was ingedeukt. De auto stond aan de Kaaij geparkeerd. In de biljartstrijd om de Vosmeer cup leed AZH - na de 10-0 winst van vorige week - nu een 8-2 ne derlaag tegen de Poedelaars. Al leen H. Vaders won zijn partij, in de laatste drie beurten maakte hij 21 caramboles. KOT won met 8-2 van de Treffers. Bij laatstgenoemd team speelde P. Hommel een on gelukkige partij. Hij begon met een serie van 9 caramboles, maar had na 32 beurten slechts 28 van de 55 te maken caramboles. Dins dagavond leed een totaal van slag zijnd KOT een kansloze 8-2 neder laag tegen AZH. Alleen M. Goudzwaard wist zijn partij te winnen. De stand: 1. AZH 39 uit 7, 2. KOT 33 uit 6, 3. Poedelaars 32 uit 6, 4. Hof van Holland 28 uit 6 en 5. Treffers 18 uit 5. Muziekvereniging O.V.M. haalt vrijdag en zaterdag a.s. oud pa- pier op. Advertentie I.M. Mevrouw F. Lindhout van 't Scharretje heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap kustvissen in Frankrijk. Op moe derdag viste zij voor de naselectie en klasseerde zich met elf klasse- mentspunten bij de beste vijf. Drie dames haalden elf punten, zodat het nodig was de centime ters op te tellen. Mevr. Lindhout eindigde als vijfde. Nog vier da mes van 't Scharretje deden mee aan de naselectie, maar zij vielen buiten de prijzen. Zaterdag organiseerde de visclub een internationale wedstrijd aan de Oesterdam. Er deden 143 vis sers aan mee, met als algemeen winnaar mevr. De Veth met 2096 punten. Van de organiserende ver eniging visten zich drie leden in de prijzen: 18. Cl. Rijnberg 764 p. (tevens eerste Deltajeugd), 20. R. Lindhout 718 p. en 30. J. Geerts 562 p. Eerste jeugd van 't Schar retje werd Conja Burgers, eerste dame mevr. Matthijssen. Op Hemelvaartsdag organiseerde De Zeester te Halsteren een inter nationale wedstrijd die meetelde voor het Deltaklassement. Van de vier eerste prijzen waren er drie voor 't Scharretje. De club leverde de algemeen winnaar (J. Bosters 634 p.), het eerste korps en de eer ste jeugd (14e plaats Conja Bur gers 358 p.). Verder behaalde C. Boogaart met 414 punten de elfde plaats. De competitie van De Hoop is in een spannende slotfase aangeland met nog vier kanshebbers voor de titel, te weten D. Bult, G. Rijn berg, T. van Poortvliet en H. Keur. Laatstgenoemde heeft nog het zwaarste programma voor de boeg, waarbij hij zich geen enkel verlies meer kan permitteren. A. van Poortvliet en M. Elenbaas zetten hun laatste wedstrijd,,tegen respectievelijk K. Smits en P. Quist, in winst om. Quist speelde abominabel slecht tegen G. Rijn berg. Hij behaalde slechts één punt, waarbij hij grossierde in poedels. Uitslagen: H. Keur-E. van Poort vliet 10-8.78, K. Smits-J. Mossel man 10-9.57, P. Quist-H. Weijler 10-8.18, A. van Poortvliet-K. Smits 10-7.20, P. Quist-G. Rijn berg 1.50-10, M. Elenbaas-P. Quist 10-9. Kortste partij (21 brt.), hoogste serie (7 car.) en beste ge middelde (2.1) G. Rijnberg. Bij de voorinschrijving van de avondwandelvierdaagse zijn zo'n 400 aanmeldingen binnengeko men. Dinsdagavond, kan men vanaf 18.15 uur nog inschrijven op het sportterrein. De organisa tie is in handen van gymnastiekve reniging WIK en voetbalvereniging WHS. De ko ninklijke fanfare Accelerando, die zaterdagavond een rondgang maakte voor de lampionoptocht, zal de wandelaars op de vierde avond inhalen. Dhr. Hartholt van de vereniging ter bescherming van het ongebo ren kind(VBOK) uit Assen heeft de leerlingen van groep 7 en 8 van de School met de Bijbel voorge licht over het werk van zijn vereni ging. Daarbij kwamen onder meer vragen aan de orde als: Waarom willen aanstaande moe ders abortus laten plegen? Welke problemen zitten er vaak achter? Wat kunnen de gevolgen van een abortus zijn? Mag abortus eigen lijk wel? Welke oplossingen moe ten christenen zoeken? Met aandacht volgden de kinde ren het verhaal van dhr. Hartholt. De VBOK verleent aan iedereen hulp en zorgt voor alles wat nodig is als een vrouw een kind verwacht en niets heeft. Dit alles volgens het gebod van de Heere: gij zult niet doodslaan, waarmee ook het ongeboren kind beschermd wordt. Dhr. Hartholt riep de leerlingen tenslotte op om kaarten en peper munt ten bate van de VBOK te verkopen. Dat wilden ze graag doen. Wanneer de verkoopactie is afgerond, komt de VBOK- medewerker nog een tweede be zoek brengen en de kinderen een presentje aanbieden voor hun me dewerking. Kandidaat W.C. Meeuse doet op Tweede Pinksterdag 's middags om half drie intrede in de her vormde gemeente als opvolger van ds. A. van Herk. 's Morgens om tien uur is de bevestiging door ds. M. Verduin uit Zeist. Van de Herik kust- en oeverwer- ken b.v. uit Sliedrecht gaat voor 44.000 gulden, exclusief btw, 2 ha nepoten in de haven vervangen door 2 paalproppen. Dit gebeurt in opdracht van het gemeente bestuur. Het 55 personeelsleden tellende bejaardencentrum de Schutse heeft een personeelsblad. Uit 20 suggesties werd Schutsekoers, in gediend door Rikje Beeke uit Sta- venisse, als naam gekozen. De redactie bestaat uit Nieske Vroe- gop, Edwina Goedegebuure, Wil ly Vorstenbosch, Petra Ridderhof, Elly Fase en Marian van As. Eind redacteur is Han van Vossen. Directeur J. Wesdorp juicht een maandelijks, gedegen personeels blad toe als goede schakel tussen directie, bestuur, bewonerscom missie, bewoners en personeel. Hij noemt het voor de redactie wel een hele uitdaging om elke maand een verantwoorde editie uit te ge ven. Om het bedrijfsleven dat de uitga ve van Schutsekoers mede moge lijk maakt niet te vergeten, gaat de personeelsvereniging van de Schutse meer gebruik maken van waardebonnen die bij adverteer ders besteed kunnen worden. Op Koninginnedag verregende evenementen zijn inmiddels inge haald. Zaterdagavond de lampion optocht met Accelerando en dins dag 7 mei de spelletjes van de School met de Bijbel. De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben in en om de school verschillende spelletjes gedaan. Leerlingen van de groepen 5 en 6 deden mee aan een wandelspeurtocht door het dorp. De kinderen van de twee hoogste groepen maakten hun jaarlijkse fietstocht. Deze was blijkbaar moeilijker dan de vorige editie, want de laatste controle post registreerde maar vier van de negen groepen. De kleuters heb ben 8 mei onder prima weersom standigheden hun spelletjes gedaan. Ze genoten bijzonder van de leuke onderdelen die de leidsters hadden bedacht en die met behulp van een aantal ouders werden uitgevoerd. Op onverklaarbare wijze is van zondag op maandag een oude ca ravan in brand geraakt, die achter de woning van de familie Gunter in de Tienhoven stond. Buren ont dekten dat omstreeks twee uur en waarschuwden de eigenaar. Deze slaagde erin, het vuur met een tuinslang te bedwingen. Het tech nisch onderzoek van de politie le verde niets op. Donderdag, vrijdag en zaterdag 16, 17 en 18 mei Dinsdag en woensdag 21 en 22 mei Woensdag 22 mei haalt voetbalver eniging SPS oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. Advertentie I.M. Donderdag en zaterdag werden dieselolie en een radio gestolen uit vrachtwagens, die geparkeerd stonden aan de Havenweg. Don derdag werd zo'n tachtig liter die selolie vermist door chauffeur J.C. van T. Twee dagen later meld de M.S. bij de politie dat ongeveer 50 liter brandstof weg was. Boven dien was een ruitje ingeslagen en een radio met slede weggenomen. In een bar kregen zaterdagavond I.G. uit Poortvliet en J.P.P. uit Tholen onenigheid. Buiten kwam het tot een vechtpartij tussen bei de mannen, waarbij G. een gebro ken neus opliep. Hij deed aangifte bij de politie, die ook P. verhoor de. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek is tot 1 juli een tweetal exposities te zien. Het gaat om origami-werkstukken, gemaakt door de dames Hage, Geluk en Dupont. Verder olieverfschilderij en van de heer Van Oost. De groepen 7 en 8 van o.b.s. De Schalm gingen vorige week drie dagen op schoolkamp. Vergezeld van twee leerkrachten en twee le den van de ouderraad togen de kinderen naar kampeerboerderij De Olmenhoeve. Daar verbleef men drie dagen, waarbij in zes groepjes van drie om beurten cor- veedienst werd gedraaid. Per fiets werden uitstapjes gemaakt naar de volkssterrenwacht te Hoeven, de basiliek in Oudenbosch en het waterwingebied Bosschenhoofd. Verder werd een avond georgani seerd die de leerlingen vulden met gedichten, muziek en toneel. De laatste dag werd een bezoek ge bracht aan het zijdemuseum te Wouw en het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Naar aanleiding van klachten hield de politie dinsdagmiddag een controle in de Poststraat. Daar is een zogenaamde midden geleider aangebracht, met als doel de snelheid van het verkeer te ver minderen. Tussen kwart over vijf en half zeven kwamen 78 auto's het dorp binnen, waarvan er vijf het obstakel links passeerden, in plaats van langs de rechterkant. De overtreders werden staande ge houden en kregen een bekeuring. Een gedeelte van de Woudhoek weg wordt opnieuw geasfalteerd. Twee woningen en het loonbedrijf van Wielaard zullen worden aan gesloten op het riool. Tot nu toe loosden zij op het oppervlaktewa ter. Een onderzoek van de provin ciale overheid wees dat uit. Het plan om de Woudhoekweg te ver beteren, kwam ter sprake in de commissie openbare werken waar chef civiel-technische zaken W.A. Blaas een tekening toonde van de weg. Volgens Blaas gaat het bij het opknappen van de Woudhoek weg om het wegwerken van ach terstallig onderhoud. Op de vraag van M.A.J. van der Linde (PvdA) of er nog veel woningen dan wel bedrijven zijn die op het opper vlaktewater lozen, zei Blaas dat er nog 'blinde vlekken zijn aan de randen van de kernen'. Van der Linde vroeg of het mogelijk is een lijst samen te stellen van dergelij ke gevallen. Blaas zei dat te zullen doen. De hervormde gemeente Reho both krijgt voor het eerst een ei gen predikant: ds. J. de Goei(44) uit Leeuwarden doet zondagmid dag 26 mei om 14.30 uur zijn in trede. Op 23 maart nam hij de toezegging van beroep aan, maar daarna moest de procedure voor de loskoppeling van de hervormde gemeente Immanuël in Tholen nog afgerond worden. Ds. De Goei werkte eerst in Haskerhorne, maar moest toen om gezond heidsredenen stoppen. Na zijn invalide-emeritaat kan hij zijn ambt nu weer aanvaarden. De be doeling is, dat ds. De Goei naast Rehoboth nog in Numansdorp gaat werken als bijstand in het pastoraat. Daar staat ds. A.J. de Kieviet, voormalig predikant te Oud-Vossemeer, die 26 mei de be vestigingsplechtigheid zal leiden. Omdat de kerk aan de Westvest te klein is, wordt de intrededienst in Haestinge gehouden. Rehoboth omvat 450 leden uit St. Maartens dijk en daarnaast nog 250 gastle- den uit de omliggende dorpen. Er zijn plannen voor uitbreiding van het kerkgebouw, maar om finan ciële redenen is de verwezenlijking daarvan opgeschoven naar een gunstiger tijdstip. Maandag werd op de Markt een bestelbus van de firma V. aange troffen zonder geldige APK- sticker. Er werd proces-verbaal opgemaakt. Klaver jas vereniging de Pendelaars speelde vrijdag weer een competi tiewedstrijd. 1. M. Kwaak 6096 p 2. J. van gorsel 5299 p 3. J. Knuist 5022 p 4. J. van Splunter 4786 p 5. C. Landa 4584 p 6. W. Dane 4551 p 7. R. Waasdorp 4420 p 8. Mr. X. 4406 p 9. P. van Bloppoel 4385 p 10. M. den Haan 4017 p 11. Mevr. Franke 3670 p 12. Mevr. Bron mans 3360 p. Morgen wordt de laatste inhaalwedstrijd van dit sei zoen gespeeld. Raadslid M.J. Klippel (SGP) in de commissie openbare werken vroeg aandacht voor de onder- houdstoestand van de begraaf plaats. Hij zei dat een aantal bewoners zich zorgen maakt over de toestand van de door de ge meente aangeplante bodembedek kers op het gedeelte van de algemene graven. "Dat ligt er on verzorgd bij. Misschien kunnen we wel terug naar gras zoals op het andere gedeelte dat er wel net jes bij ligt." Wethouder J. van der Jagt ant woordde, dat de bodembedekkers er volgens plan zijn aangelegd. "Als je bodembedekkers niet mooi vindt, dan vallen die tegen. Als je gras mooi vindt, vind je gras mooi." Klippel vond dat de beplanting er slordig bij stond. Hij zei het eens te zijn met de klacht van de bewoners. Van der Jagt beloofde er naar te zullen la ten kijken. Meer dan 5000 gulden netto was de recordopbrengst van de rom melmarkt die Philadelphia tradi tioneel op de zaterdag na Hemelvaartsdag organiseerde in Ons Huis. In een paar uren was dat resultaat bereikt, want hoewel men van 13.30 tot 17.30 uur te recht kon, kwam er het laatste uur bijna niemand meer. De eerste be zoekers stonden al om één uur aan de Langeweg. Meubels, bed den, allerlei huishoudelijke artike len, boeken, handwerken, van alles was er te koop in het vorig jaar uitgebreide clubhuis voor het gehandicaptenwerk. Het mooie weer heeft flink bijgedragen aan het aantal van 600 bezoekers. Er waren nogal wat mensen van de campings en uit Brabant. Zelfs opkopers sloegen hun slag. Er werd veel verkocht voor weinig geld, maar alles bij elkaar zorgde dat voor een recordopbrengst. De baten zijn bestemd voor de aan schaf van handenarbeidmateriaal en onderhoud van Ons Huis. De watersport-snuffelmarkt die vrijdag door restaurant de Zeester in samenwerking met Hejo uit St. Maartensdijk te Gorishoek werd gehouden, leverde niet veel deel nemers op. Zes motorboten-, een tractor, caravan en een auto waren er te koop. Het mooie weer trok veel kijkers, die dankbaar gebruik maakten van het terrasje. Technisch onderzoek wees uit, dat de bromfiets van C.C.A. uit Scherpenisse teveel vermogen had en teveel geluid produceerde. Voor beide zaken werd A. bekeurd. Hij werd zaterdagavond op de Post weg aangehouden, waarna de brommer voor onderzoek werd meegenomen. Die heeft A. inmid dels terug. Tevens verhuur zonnebank Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie I.M. De bloedafname-avond van het Rode Kruis heeft maandag in dorpshuis de Wimpel 150 donors getrokken. Vijf van hen moesten na de controle (bloeddruk, bloed- prik, temperatuur en vragenlijst) worden afgewezen door de artsen Menger of Van Doesburg. Daar door gingen er totaal 145 zakken bloed van een halve liter met het Rode Kruis mee, 12 meer dan een halfjaar geleden. Het bestuur was daarmee zeer te vreden, want voor het eerst was de bloedafname op maandag- in plaats van vrijdagavond. De vol gende keer is vastgesteld op 11 no vember. Helpers van de Thoolse Rode Kruiscolonne waren aanwe zig voor asssistentie, naast de vele jongeren die vroeger schudders werden genoemd, maar met de moderne apparatuur dekt die naam de functie niet meer. Tijdens de jaarvergadering van het Rode Kruis, 24 mei in de Wimpel, zullen vier donors wor den gehuldigd omdat ze 70 keer bloed hebben gegeven, twee van 60 keer en drie voor 50 maal. Provinciale staten stellen 12 juli het landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling vast. Tevoren wordt op 4 juli de stemming ge houden. Ingaande op bezwaar schriften van de stichting Het Zeeuwse Landschap over de Bruintjeskreek, het Relatienota- gebied en het Bos van Klompe, concluderen gedeputeerde staten, dat er geen reden is het landin richtingsplan aan te passen. Dit mede in verband met een be zwaarschrift van A.M.C. van Dij- ke uit Dirksland tegen aanleg van een dorpsbosje ten westen van het dorp omdat zijn huiskavel daar door wordt verkleind en de vorm zeer nadelig wordt beïnvloed. J.P. Kaashoek heeft de vis wedstrijd van z.h.c. De Makreel gewonnen. Hij behaalde 360 pun ten. 2. M. Brugel 270 p., 3. J. van Moort sr. 260 p., 4. D. Breeman 216 p., 5. J. van Moort jr. 150 p. Jeugd: 1. Marco Geense 340 p., 2. Hans Mol 235 p., 3. Hans Suur- land 150 p. Op 25 mei wordt tus sen half twaalf en half drie een bekerwedstrijd vervist aan de Zuiddijk. Dinsdagavond tussen acht uur en half tien is er ingebroken in de woning van L.B. aan de Zuid weg in Anna Jacobapolder. De daders probeerden via de achterdeur bin nen te komen, maar die was op slot. Uit de schuur, die niet was afgesloten, werden daarop een boormachine en andere gereed schappen gehaald waarmee het slot van de achterdeur werd gefor ceerd. Uit de woning werden een compact-discspeler en geld mee genomen. De politie vindt het een merkwaardig toeval, dat juist die avond enkele politiemensen in Ons Dorpshuis aan de NCVB voorlichting over inbraakpreven tie gaven. Maandagavond om half twaalf ging het alarm van de supermarkt in de Achterstraat. De politie trof bij de hoofdingang een vernielde ruit aan, maar er was niemand binnen geweest. J.C. van der D. ontdekte vrijdag middag, dat van zijn aan de Zuid- dijk geparkeerde auto twee banden met velgen waren gesto len. De bijna nieuwe banden wa ren door de dader vervangen door twee tot op de draad versleten exemplaren. Educa opleidingenbeurs. Donder dag 6 juni wordt in de Stoelemat te Bergen op Zoom de vierde Edu ca opleidingenbeurs gehouden onder het thema West-Brabant 1992. De Educa richt zich vooral op herintredende vrouwen, werk zoekenden en etnische groepen. Ook schoolverlaters kunnen zich informeren over honderden oplei dingen en studierichtingen. Vanaf de Stoelemat is er nog een bedrijfs- excursie naar Bruynzeel. litfanlr. Zaterdag, zondag en maandag 18, 19 en 20 mei Tholen, Poortvliet, Oud- Vossemeer en Scherpenisse (dr. Padt): dr. de Looze, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400 St. Maartensdijk, St. Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (dr. v.d. Bel): dr. v.d. Bel, St. Maartensdijk, tel. 01666-2400 St. Philipsland en Nw.-Vossemeer: dr. de Groot, Nieuw-Vossemeer, tel. 01676-2545 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP R. Teixeira, Hoogerheide, 01646-14034 do C. Warnsinck, Halsteren, tel. 01641-6388 DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u., tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Bellen naar de alarmcentrale, tel. 01184-14444 WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.30-10 u., Hoogstr. 12, Tho len, tel. 01660-2350. TUBERCULOSEBESTR. Bus GGD, Molenvlietsestr. 11, Tholen, elke wo. 10-11.30 u. Af spraak maken 01184-18395 PATIËNTEN VER. Vertrouwenstelefoon NPV Tholen 01660-3727, b.g.g. 01663-2605; St. Philipsland 01677-2342 of 2496 PATIËNTENPLATFORM ma en do 9-12 uur, tel. 01100-49389 CONSULT. ALG EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-49480 TELEFON. HULPDIENST Tel. 01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180-28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01100-31555 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 RUTGERSHUIS Parallelweg 39, Bergen op Zoom, tel. 01640-40424, ma t/m vr 12.30-14 u. ma, wo en vr.avond 19-21 u. Do 14-16 u. Tel. tijdens spreekuren 01640-55878, in het weekend (19-21 u.) 01640-40424 BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 KINDEROPVANG Coördinatrice M. Franke, gem.huis St. M'dijk, tel. 01666-8208 WJLRKGR. ALLEENSTAAND. Tel. 01662-2830 of 01676-3113 STORINGEN ENERGIE Tel. 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 16 mei t/m vrijdag 24 mei donderdag 16 5.37 - 18.07 vrijdag 17 6.27 - 18.57 zaterdag 18 7.17 - 19.47 zondag 19 8.12 - 20.37 maandag 20 9.07 - 21.37 dinsdag 21 10.12 - 22.42 woensdag 22 11.22 - 23.52 donderdag 23 12.37 - vrijdag 24 1.02 - 13.42 maandag 20/5 21.43 EK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minu ten later. Bel voor gecorrigeerde getij verwachtingen 01184-15600. Op tweede Pinksterdag wordt er vanuit Tholen gefietst voor Roe menië. Vanuit Het Visnet in de Hofstraat kan worden gekozen voor een tocht van 10 of 30 kilo meter. De opbrengst komt ten goede aan een kindertehuis in Bir- lad. Inschrijven is mogelijk vanaf 9.30 uur. Voor informatie tel. 01660-3066/4006. Ook vorig jaar zijn er diverse acti viteiten georganiseerd en is er kle ding en voedsel ingezameld voor dit tehuis. Diverse kerken, vrou wenverenigingen en de mid denstand hebben zich toen voor dit project ingezet en zo kon er een vrachtwagen met aanhanger, via stichting Dorkas, richting Roemenië gestuurd worden. Naar aanleiding van het verslag in de Eendrachtbode over de hoor zitting betreffende de uitbreiding van Tholen en dan met name het vrij uitzicht in Buitenzorg het volgende: Een jaar heeft 365(366) dagen en ook 365 nachten. Blijft over circa 180 dagen zicht. Men is 30 dagen met vakantie en 50 dagen elders, resteert 100 dagen zicht. De helft van die tijd eet men, is men op vi site of voert men diverse werk zaamheden uit, dus nog 50 dagen zicht. Per jaar 25 dagen mist en sneeuw, nu nog 25 dagen zicht. Men staat echt niet constant 25 dagen voor het raam. Dat verveelt snel. Af 15 dagen, over 10 dagen zicht. En daar maakt men drukte over. Die drukte duurt 10 dagen, blijft over helemaal geen zicht. B.J. van Oost Buitenzorg Tholen Zondag en maandag 19 en 20 mei (Pinksteren) THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds. van Dijk ma 9.30 u. kand. Emaus HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. v.d. Veer, Gouda GEREF. KERK 10 u. ds. mevr. van Veen-Schenk 17 u. ds. van Veen CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst 18.30 u. ds. Boogaard ma 9.30 u. ds. Boogaard GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst 14.30 u. leesdienst ma 9 u. ds. Gunst NED. PROT. BOND 10.45 u. dhr. Peters, Alphen a/d Rijn R.K. KERK za 19 en zo 10.45 u. H. Mis ma 10.45 u. H. Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 9.45 u. ds. Snijder, openb. be lijdenis 18.30 u. ds. Snijder, in Geref. Kerk ma 10 u. ds. Snijder GEREF. KERK 10 u. ds. Noordhof, 's- Gravenpolder 18.30 u. ds. Snijder, in Geref. Kerk CHR. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds. Boogaard 18.30 u. leesdienst ma 9.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ma 10 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 u. en zo 9.30 u. H. Mis ma 9.30 u. H. Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. van Binnendijk 18 u. kand. Emaus, Tholen ma 10 u. ds. Verduin, Zeist; be vestiging kand. Meeuse 14.30 u. intrede ds. Meeuse GEREF. GEM. do 16/5 19.30 u. ds. de Pater 9.30, 14 en 18 leesdienst ma 9.30 u. ds. Weststrate GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst ma 9.45 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Bom ma 10 u. ds. van Kooten, Middel- harnis OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst ma 9.30 u. leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. van Loon ma 9.30 u. ds. van Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. v.d. Sluijs, Driebergen 19 u. ds. Spaans, Westkapelle OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst ma 9.30 u. leesdienst di 21/5 19.30 u. ds. Muilwijk, Dordrecht GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst ma 9.30 u. leesdienst SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. van Bergen Bravenboer ma 9.30 u. ds. van Bergen Bra venboer GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Beens 14 u. leesdienst ma 9 u. ds. Beens POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas ma 9.30 u. kand. van Eckeveld, Houten GEREF. KERK 10 u. dhr. van Westen, Borssele 14.30 u. mevr. Ouwehand, Bergen op Zoom GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ma 11 u. ds. Beens SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Lammers 17 u. ds. van Spanje, Herkingen ma 9.30 u. ds. Lammers GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ma 9.30 u. leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. van Krimpen, Dordrecht 15 u. ds. Schneider, Raams- donkveer In Goes slaagden acht gemeen teambtenaren van Tholen voor de cursus EHBO en reanimatie in het kader van de bedrijfshulpverle ning. In totaal werden 5 dagen aan deze cursus besteed door de ambtenaren van de buitendienst. Er rest ze nu nog 1 dag verband leer. De geslaagden zijn: A.G. Deurloo uit Scherpenisse, B. Dorst en G. de Moed uit Stavenis se, Ph. M. Hartog, H.M. Ponse, P. Priem, P.N. van de Ree en M.T. Steketee uit Sint-Maartensdijk. Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c.v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 01662-2650 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1991 | | pagina 2